13.01.2015Рішення виконкому №20 "Про розгляд скарг на постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради"

Розглянувши скарги громадян Живолупа Олександра Олександровича від 15.12.2014 № Ж-2784, Кислиці Валентини Іванівни від 11.12.2014 № К-2773 та Момот Галини Іванівни від 05.12.2014 № М-2732 на постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 26.11.2014         №№ 587, 589 та 591 відповідно про накладення адміністративного стягнення, прийнятих відносно даних громадян, матеріали цих справ про адміністративні правопорушення, надані адміністративною комісією при виконавчому комітеті Бердянської міської ради, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст.ст. 288, 289, 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Поновити строк оскарження постанов адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради про накладення адміністративного стягнення від 26.11.2014 №№ 587 та 589 відносно громадян  Живолупа О.О. та Кислиці В.І. відповідно.

2. Скасувати постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 26.11.2014 № 587 про накладення на Живолупа О.О. адміністративного стягнення за ст.152 КУпАП та закрити справу.

3. Змінити постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 26.11.2014 № 589 про притягнення Кислиці В.І. до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 340,0 грн., а саме: визнати Кислицю В.І. винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.152 КУпАП, але у зв’язку з малозначністю адміністративного правопорушення на підставі ст.22 КУпАП, звільнити її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням, провадження по справі закрити.

4. Залишити постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 26.11.2014 № 591 про накладення адміністративного стягнення на Момот Г.І. без змін, а скаргу без задоволення.

5. Адміністративному відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шеляг В.В.) повідомити даних громадян про результати розгляду їх скарг.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради Свідла О.П.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.А.Бакай