10.02.2015Рішення виконкому №30 "Про роботу служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради у 2014 році"

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради про роботу служби у 2014 році, виконавчий комітет зазначає, що з метою виконання основних завдань, визначених чинним законодавством, а також заходів, передбачених міською Програмою з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2014-2016 роки, затвердженою рішенням сорок дев'ятої сесії міської ради VI скликання  від 31.07.2014 №3, службою проведено таку роботу.

Станом на 31.12.2014 року на обліку служби у справах дітей перебувало 218 дітей: 43 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах (38 – проживають у сім’ях, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 1 – систематично залишає місце постійного проживання; 4 – відносно яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля в сім’ї); 175 дітей з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 47 сиріт та 128 дітей, позбавлених батьківського піклування.

На контролі в службі перебувало 30 сімей, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. З метою своєчасного виявлення таких сімей, обліку, проведення соціального інспектування та соціального супроводу сімей, які неспроможні виконувати виховні функції, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми у 2014 році службою у справах дітей спільно з відділом кримінальної міліції у справах дітей Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти, відділом сім’ї молоді та спорту виконкому було проведено 60 профілактичних рейдів, відвідано 224 сім'ї. Взагалі протягом року спеціалістами служби складено 335 актів обстеження умов проживання дітей. За звітний період за направленнями служби до КЗ “Пологівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей” ЗОР та КЗ “Мирненський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей” ЗОР було влаштовано 6 дітей.

Протягом звітного періоду на ім’я начальника Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області було направлено 32 подання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків. У зв’язку зі злісним невиконанням батьками батьківських обов’язків та неможливістю подальшого виховання та проживання дітей в таких сім’ях, службою було підготовлено 7 матеріалів на позбавлення батьків батьківських прав, а також 1 матеріал на відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав. Відповідно протягом року за матеріалами служби рішенням Бердянського міськрайонного суду 10 батьків було позбавлено батьківських прав відносно 10 дітей, у 2-х батьків відібрано 3-х дітей без позбавлення батьківських прав.

Спеціалісти служби у справах дітей протягом 2014 року взяли участь у 280 судових засіданнях як представники інтересів дітей, у тому числі на виконання представницьких функцій органу опіки і піклування при розгляді справ, пов’язаних із захистом прав дітей.

Спеціалістами служби у справах дітей регулярно здійснюється контроль за станом збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності чи користування. Особлива увага приділяється контролю збереження житла, в якому дитина не проживає. Протягом 2014 року проведено перевірку стану збереження житла 30 дітей вказаної категорії, за результатами складено відповідні акти.

Здійснювався контроль за станом виховання та умовами утримання вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, веденням їх особових справ. Так, службою у справах дітей 06.06.2014 року було проведено перевірку у КЗ „Бердянська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів” Запорізької обласної ради, за результатами якої було надано рекомендації щодо покращення роботи із захисту особистих та майнових прав вихованців.

Службою у справах дітей постійно проводилася робота щодо здобуття дітьми повної загальної освіти. З дітьми, які систематично пропускають навчання, та батьками, які не здійснюють відповідного контролю за поведінкою своїх дітей, відвідуванням ними занять, проводиться індивідуальна робота за кожним фактом, внаслідок чого діти повертаються до занять. Так, протягом 2014 року 5 дітей було повернуто на навчання.

Також проводиться робота щодо своєчасного виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, а саме: проживають у сім’ях, в яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, та надання їм відповідної допомоги. В цілому з даних питань протягом 2014 року було відпрацьовано 18 подань навчальних закладів та 12 відділу освіти. Крім цього, для забезпечення здобуття дітьми повної загальної освіти службою постійно ведеться контроль за відрахуванням учнів з навчальних закладів міста, протягом року відпрацьовано 887 подань на відрахування дітей.

У 2014 році проведено 13 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, за результатами яких вжито 175 заходів за основними напрямками роботи.

Протягом 2014 року до служби надійшло 305 письмових звернень громадян, а в цілому відвідувачам надано 511 консультацій.

Крім того, службою у справах дітей протягом 2014 року було підготовлено проекти рішень виконавчого комітету з наступних питань:

110 проектів рішень виконкому щодо надання 37 дітям статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

9 проектів рішень виконкому щодо втрати 27 дітьми статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

11 проектів рішень виконкому щодо призначення 41 дитині опікуна (піклувальника);

1 проект рішення виконкому щодо влаштування 2 дітей на повне державне забезпечення;

3 проекти рішень виконкому щодо надання 4 дітям повної цивільної дієздатності;

5 проектів рішень виконкому про встановлення часу для спілкування з 7 дітьми;

4 проекти рішення виконкому щодо надання дозволу на реєстрацію народження дитини щодо 4 дітей.

З метою вирішення суперечок між батьками щодо визначення місця проживання дитини та встановлення часу побачень надано 10 висновків органу опіки та піклування до суду.

Також у 2014 році підготовлено 10 висновків до суду щодо доцільності усиновлення, а також 1 висновок щодо скасування усиновлення, 18 висновків щодо доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських прав.

З метою здійснення соціального захисту і захисту особистих майнових, житлових прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, службою у справах дітей підготовлено 10 проектів рішень виконкому щодо закріплення права на житло за 30 дітьми, а також  9 проектів рішень виконкому щодо призначення опікуна над майном та житлом 11 дітей вказаної категорії. Направлено 10 клопотань щодо постановки на квартирний облік для позачергового отримання житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, протягом року взято на квартирний облік 8 дітей вказаної категорії.

Протягом звітного періоду на облік кандидатів в усиновлювачі взято  7 сімей, з яких 2 родини вже всиновили дітей, ще одне подружжя звернулося до суду із відповідною позовною заявою. На облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків взято 31 особу, всі оформили опіку, піклування.

Протягом 2014 року на первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які залишилися без піклування батьків, було взято 36 дітей, всім надано статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 97% влаштовано до сімейних форм виховання, а саме: 33 – під опіку, піклування, 1 – усиновлено, 1-до Запорізького обласного спеціалізованого будинку дитини “Сонечко”.

 

На кінець звітного року на первинному обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває 175 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 133 - під опікою, піклуванням,   9 – у прийомних сім’ях, 1 – у дитячому будинку сімейного типу. Таким чином, у сімейних формах виховання на кінець 2014 року перебуває 82 % дітей від загальної кількості дітей зазначеної категорії, що на 10% більше у порівнянні з попереднім роком.

Враховуючи вищезазначене, згідно зі ст.ст. 32, 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою покращення роботи з питань соціального захисту дітей міста, запобігання бездоглядності неповнолітніх виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради Вареник Я.Є. про роботу служби у 2014 році взяти до відома.

2. Визнати роботу служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради у 2014 році задовільною.

3. Службі у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради (Вареник Я.Є.) вживати у 2015 році заходи щодо збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Степаненка А.А.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.А. Бакай