12.03.2015Рішення виконкому №64 "Звіт директора КП «Бердянськводоканал» БМР про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2014 рік"

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради Караіванова М.М. про роботу підприємства у 2014 році, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що зусилля колективу підприємства були спрямовані на безперебійне надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення споживачам м. Бердянськ.

Підприємство є монополістом з надання послуг з водопостачання і водовідведення для всіх категорій споживачів та в своїй структурі має такі підрозділи:

–     цех водопостачання: очисні споруди, 18 насосних станцій підйому, 51 одиниця насосного обладнання, 16 одиниць резервуарів,

–     цех водовідведення: очисні споруди, 23 каналізаційні насосні станції, 169,8 км каналізаційної мережі, 77 одиниць насосного обладнання,

–     цех водопровідної мережі: 392,7 км водопровідних мереж, 2 535 одиниць водопровідних колодязів, 134 одиниці водорозбірних колонок, 338  протипожежних гідрантів,

–     дільниця механізації: 52 одиниці автотранспортної техніки,

–     служба маркетингу.

 

Майно підприємства становлять виробничі та невиробничі засоби, основні та оборотні засоби, кошти, а також інші цінності. Загальний ступінь зношування основних фондів складає 71,3%. Залишкова вартість основних засобів, які перебувають на балансі підприємства, становить 28724,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2015 середньооблікова чисельність працівників – 555 осіб, середньомісячна заробітна плата 3044,0 грн.

             Підприємство обслуговує 52991 абонента, з яких 41327 (або 81,4 % від загальної кількості) мають прилади обліку холодної води. Основним споживачем послуг водопостачання та водовідведення є населення, питома вага споживання якого в загальному обсязі реалізації води становить 77,6%, прийому стоків – 70%.

У 2014 році підприємством реалізовано 4490,2 тис.м3 води (98,5% до обсягів 2013 року) та пред'явлено до оплати 3467,1 тис.м3 стоків (відповідно – 102,3%). За надані послуги водопостачання та водовідведення отримано 52578,7 тис. грн. валового доходу, що на 1737,9 тис. грн. більше, ніж у 2013 році. Це зумовлено, в основному, підвищенням з 05.04.2014 тарифів для бюджетних організацій і інших споживачів.


Загальна сума отриманих підприємством доходів (без ПДВ) склала 58788,0 тис.грн. (98,2% до обсягів 2013 року), витрати досягли 74196,0 тис.грн. (відповідно – 106,6%).

Протягом минулого року підприємством отримано дотацію з державного бюджету на покриття різниці в тарифах у сумі 11381,0 тис.грн., з місцевого бюджету було виділено 1571,8 тис.грн., за рахунок яких було здійснено ремонт каналізаційного колектору (на суму 865,1 тис.грн.), реконструкцію каналізаційних колекторів КНС № 18 (251,4 тис.грн.), придбання хімічних реактивів для знезаражування води та стічних вод (196,4 тис.грн.), прочищення каналізаційних мереж (153,2 тис.грн.), реконструкцію водопроводу по вул. Хіміків (105,7 тис.грн.).

Разом з тим, для підприємства залишаються актуальними проблеми погіршення фінансового стану, зниження рівня його платоспроможності, незадовільний стан взаємних розрахунків. За підсумками 2014 року фінансовий результат роботи до оподаткування склав 15408,0 тис.грн збитків, що на 6190,0 тис.грн. більше, ніж у попередньому році.

Недостатньо активна позиція підприємства в роботі зі споживачами послуг по оплаті за надані послуги (рівень оплати – 98,7%, у т.ч. населенням – 98,5%) призвела до «консервації» обігових коштів у дебіторській заборгованості, що обмежує здатність дотримуватися термінів перерахувань податків та цільових внесків, забезпечувати своєчасну реалізацію виробничих програм. Станом на 01.01.2015 року заборгованість населення склала 3231,4 тис.грн., загальна сума дебіторської заборгованість досягла 5136,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість перевищила дебіторську на 21119,0 тис.грн та з початку звітного року зросла на 23577,0 тис.грн. і склала 26731,0 тис.грн., у тому числі за електроенергію – 8122,1 тис.грн., покупну воду – 21417,3 тис.грн.

Потребують перегляду та прийняття раціональних вирішень питання оптимального навантаження технологічного обладнання та трудових ресурсів. Доцільне вжиття своєчасних заходів щодо корегування обсягів матеріального стимулювання робітників, виходячи з фінансово-економічних можливостей підприємства (при збільшенні збитків на 67,2% питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах зросла на 1,7% та склала 37,8%).

Посилює проблему відсутність конкретної програми дій з виявлення поривів у водопровідних мережах для суттєвого скорочення обсягів втрат, які в 2014 році становили 37,8%.

 

У планах підприємства на 2015 рік впровадження наступних заходів:

1. Реалізація інвестиційної програми реконструкції насосної станції водопостачання 2 підйому, насосних станцій каналізації №№ 3,9,21 (фінансується за рахунок амортизаційних відрахувань у сумі 3277,7 тис.грн.). Очікуваний результат - заощадження (в рік) до 143,5 тис.кВт електроенергії та 419,2 тис.грн. фонду оплати праці.

2. Оптимізація штатного розкладу шляхом скорочення 14,5 штатних одиниць, очікувана економія – 903,3 тис.грн. Крім того, для скорочення адміністративних витрат планується у січні - березні 2015 року в рамках чинного законодавства працівникам надати відпустки без збереження заробітної плати, що дозволить додатково заощадити близько 200,0 тис.грн.

3. Скорочення втрат води в мережах: планується замінити 3250,0 п.м водопровідних і 1800,0 п.м каналізаційних мереж, 27 засувок, придбати та встановити 10 контрольних водомірів у різних частинах міста, придбати насосне устаткування з теристорними перетворювачами для мікрорайонів «АКЗ» і «Військове містечко», забезпечити проведення планового технічного обслуговування устаткування та ліквідацію аварій у нормативний термін.

На підставі викладеного вище, згідно зі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію директора КП «Бердянскводоканал» БМР Караіванова М.М. про роботу підприємства в 2014 році взяти до відома.

2. Директору КП «Бердянськводоканал» БМР Караіванову М.М. забезпечити:

2.1. Вжиття заходів щодо 100% збору оплати споживачами наданих послуг.

2.2. Щомісячно оплату за спожиті покупну воду та енергоресурси у відсотках, не менших за відсотки отриманої від споживачів оплати за надані послуги.

2.3. Скорочення втрат (до 35%) у водопровідних мережах до кінця 2015 року.

2.4. Стабільне надання послуг з централізованого водопостачання та водо-відведення.

2.5. Застосування вичерпних заходів щодо стримування зростання собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

2.6. Вжиття заходів щодо збільшення обсягів надання додаткових послуг.

2.7. Посилення позовно-претензійної роботи щодо стягнення заборгованості з абонентів для збільшення обігових коштів, вжиття заходів зі скорочення дебіторської заборгованості та підвищення рівня оплати за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

2.8. Застосування раціональних підходів до формування штатного розпису, системи оплати праці та приведення до 01.07.2015 фонду оплати праці у відповідність до витрат, передбачених в діючих тарифах.

2.9. Вжиття дієвих заходів щодо скорочення невиробничих витрат та недопущення утворення заборгованості із заробітної плати, податкових зобов’язань перед державними цільовими фондами, ліквідації наявних заборгованостей у термін до 01.10.2015.

2.10. Постійний щотижневий моніторинг цін на технологічні та паливно-мастильні матеріали для мінімізації  витрат на них.

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Іванова Т.В.) забезпечити контроль за одержанням КП «Бердянськводоканал» БМР коштів, передбачених міським бюджетом на виконання робіт з поліпшення якості наданих послуг з водопостачання та водовідведення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свідла О.П.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                     О.А. Бакай