12.03.2015Рішення виконкому №66 "Звіт директора КП «Ритуал» БМР про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2014 рік"

Заслухавши та обговоривши звіт директора комунального підприємства «Ритуал» Бердянської міської ради Полуляхова В.С. про роботу підприємства в 2014 році, виконавчий комітет міської ради зазначає, що підприємство функціонує за рахунок господарської діяльності та коштів місцевого бюджету.

            Діяльність підприємства складається із основних напрямків:

- копка могил (механізована, ручна);

- поточне утримання міських кладовищ;

- поховання безрідних та невідомих громадян;

- інші додаткові послуги, пов’язані з благоустроєм місць поховань.

            За рахунок фінансування коштів із місцевого бюджету здійснюється поточне утримання міських кладовищ (№1 та №2); поховання безрідних, самотніх та невідомих громадян.

            На балансі підприємства знаходиться: два міських кладовища, загальна площа яких складає 75 га, техніка в кількості 6 одиниць, з них 2 легкових автомобіля, 2 трактори Т – 25, екскаватор «Борекс – 2102», екскаватор навантажувач JCB 4 CX; адміністративне приміщення та побутові приміщення.

            Станом на 01.01.2015 року середньооблікова чисельність працюючих складає 24 особи, середньомісячна заробітна плата  - 2760,0 грн.

            За 12 місяців 2014 року підприємство отримало дохід у сумі 1430,5 тис. грн.(без ПДВ), у т.ч. 476,8 тис. грн. із місцевого бюджету. Із загальної суми доходів найбільш питому вагу складають доходи від платних послуг - 937,5 тис. грн. або 65,5% (копання могил) та утримання кладовищ і поховання невідомих та безрідних громадян -476,8 тис.грн або 33,3%. Інші доходи склали 16,2 тис. грн. або 1,2%.

            За 2014 рік фінансовий результат підприємства до оподаткування склав 3,7 тис.грн.

            Витрати підприємства у 2014 році склали 1426,8 тис. грн. Основні витрати підприємства складаються з витрат на оплату праці - 796,3 тис.грн (55,8%), нарахування на заробітну плату - 300,5 тис.грн (21,1%), відрахування на амортизацію – 101,5 тис.грн (7,1%), комунальні платежі-55,8 тис.грн (3,9%), матеріальні витрати-124,3 тис.грн, (8,7%) інші витрати – 48,4 тис.грн (3,4%).


За 12 місяців 2014 року до державного бюджету було зараховано: ПДВ -138,1 тис. грн., до місцевого бюджету – 118,1 тис.грн, єдиний внесок – 329,2 тис. грн.

            Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 р. склала 57,7 тис. грн., у т.ч. 29,0 тис. грн. – ПАТ «БПТС» за рішенням суду; 10,0 тис. грн. – лікарняні за 2014 рік.

            Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2015 р. склала 29,2 тис. грн., з них місцевий бюджет за виконані роботи -  11,5 тис. грн., КСП «Зеленгосп» БМР – 17,4 тис. грн.

Для економії фінансування із місцевого бюджету до прибирання території кладовищ залучаються засуджені з адміністративного та карного покарання. Фактично у 2014 році було поховано 1736 осіб.

Проблемними питаннями виробничої діяльності підприємства на сьогодні є:

- значний фізичний знос шин на екскаваторі – навантажувачі JCB 4 CX, який не тільки щодня задіяний у копанні могил, але й залучається до виконання інших робіт у місті;

- сплата комунальних послуг (збільшення цін на електропостачання, додаткові витрати на облаштування блокпосту; водопостачання).

            У планах підприємства на 2015 рік є: розробка та введення нової послуги з обряду поховання, проведення роботи щодо співпраці з суб’єктами підприємництва з благоустрою місць поховань.

 

На підставі викладеного вище, згідно зі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію директора комунального підприємства «Ритуал» Бердянської міської ради Полуляхова В.С. про роботу підприємства у 2014 році  взяти до відома.

2. Директору КП «Ритуал» БМР Полуляхову В.С:

2.1. Забезпечити стабільну роботу підприємства, утримувати кладовища у належному стані та забезпечувати якісне надання послуг з поховання громадян.

2.2. До 01.04.2015 розробити план заходів щодо розширення видів платних послуг для збільшення доходної частини підприємства та зниження питомої ваги в обсязі фінансування з місцевого бюджету до 25%.

2.3. До 01.04.2015 здійснити аналіз структури собівартості витрат та вжити заходи щодо скорочення адміністративних витрат.

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Іванова Т.В.) постійно здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства «Ритуал» Бердянської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свідла О.П.

 

Міський голова                                                                                                     О.А. Бакай