12.03.2015Рішення виконкому №68 "Про здійснення державних закупівель у Бердянській міській раді у 2014 році "

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника відділу тендерних закупівель виконкому Бердянської міської ради Лаби Л.П. про здійснення державних закупівель у Бердянській міській раді у 2014 році, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що відповідно до Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 №1197-VIІ із змінами (далі - Закон), з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері державних закупівель шляхом досягнення максимальної економії державних коштів та ефективного їх використання, забезпечення добросовісної конкуренції серед учасників, а також ефективного та прозорого використання державних коштів розпорядниками бюджетних коштів Бердянської міської ради всіх рівнів (далі - розпорядники), відділом тендерних закупівель виконкому (далі - відділ) проведено роботу щодо організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, а також координацію проведення державних закупівель розпорядниками.

Головною місією та пріоритетними напрямками діяльності відділу тендерних закупівель є створення умов для ефективного функціонування системи держзакупівель у Бердянській міській раді, зростання конкуренції та забезпечення прозорості у цій сфері.

На сьогодні розпорядниками Бердянської міської ради створено і діють 12 комітетів з конкурсних торгів.

Аналіз функціонування системи державних закупівель проведено на підставі зведеної інформації за 2014 рік за формою державного статистичного спостереження № 1- торги (тендери) „Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Усього в 2014 році розпорядниками проведено 235 процедур конкурсних торгів за державні кошти (з урахуванням частин предмету закупівлі).

Упродовж бюджетного року основною конкурентною процедурою залишилася процедура відкритих торгів, питома вага якої становить 70 % від загальної кількості проведених торгів. Усього за 2014 рік проведено 113 процедур відкритих торгів.

 

 

Частка неконкурентних процедур закупівель склала 30 % або 34 закупівлі. Істотна кількість неконкурентних процедур торгів пояснюється тим, що закупівля всіх комунальних послуг тепер підпадає під дію Закону та проводиться із застосуванням переговорної процедури закупівлі.

Загальна річна сума державних коштів, запланованих замовниками у звітному періоді для закупівель за державні кошти, становить 54,6 млн. грн. За результатами проведення закупівель укладено 122 договори на загальну суму 54,0 млн. грн.

У торгах взяли участь 228 учасників, з них переможцями торгів визнано 90. На одну конкурентну процедуру торгів у середньому припадає більше 2,3 пропозицій, що забезпечило достатній рівень конкуренції.

Фактичні витрати за договорами, укладеними за результатами процедур закупівель товарів, робіт і послуг, склали 44,0 млн. грн. Із загальної суми на закупівлю товарів направлено 20,0 млн. грн., робіт — 0,9 млн. грн., послуг — 23,1 млн. грн.

Сума економії державних коштів протягом звітного періоду внаслідок проведення процедур закупівель за Законом склала 0,6 млн. грн. або 1,0 % від очікуваної вартості закупівель.

Протягом року загальний процес закупівель було сплановано та організовано таким чином, щоб розпорядники мали змогу своєчасно здійснювати фінансування за договорами про закупівлю, в тому числі і на закупівлю товарів і послуг на невідкладні потреби.

Але потрібно зауважити, що розпорядникам необхідно більш відповідально підходити до процесу організації та проведення закупівель, своєчасно та ретельно складати необхідну звітність, співпрацювати з учасниками торгів виключно в законодавчому полі. Тільки повне дотримання таких вимог дозволить своєчасно укладати договори про закупівлі та здійснювати їх фінансування.

Зазначимо, що сторонами укладених договорів протягом року не допущено збільшення ціни договору, що у свою чергу не змінило показники економії бюджетних коштів на стадії виконання договорів.

Так протягом 2014 року здійснено такі закупівлі, а саме:

- відділом освіти - закупівлю продуктів харчування для дитячих дошкільних установ, послуг шкільних їдалень на 9,5 млн.грн;

- КУ „Бердянське територіальне медичне об’єднання”, КУ „Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги”, відділом охорони здоров’я - закупівлю стоматологічних послуг, медикаментів та медобладнання для установ охорони здоров'я на 8,2 млн. грн;

- управлінням житлово-комунального господарства - закупівлю послуг з благоустрою, каналізаційних послуг, послуг із збирання відходів, прибирання вулиць міста та пляжів на 8,0 млн. грн;

- управлінням праці та соціального захисту населення - закупівлю послуг лікувальних закладів на 1,3 млн. грн

Одним з важливих системних заходів держзакупівель є здійснення обліку державних закупівель шляхом щоквартального складання статистичної звітності за формою №1-торги. Не зважаючи на те, що цей процес потребує надання розпорядниками великого обсягу інформації, така звітність була надана до департаменту економіки Запорізької облдержадміністрації вчасно.

Крім того, на вимогу нового законодавства у сфері державних закупівель відділ здійснює координацію діяльності 33 розпорядників бюджетних коштів, у т.ч. комунальних  підприємств Бердянської міської ради з цих питань.

Важливим напрямком координації закупівель є організація роботи конкурсної комісії із закупівель та підготовка матеріалів для організації та проведення конкурсів з визначення постачальників (виконавців) товарів, робіт та послуг за державні кошти (далі - Конкурси) на суми коштів, розмір яких не підпадає під дію Закону.

Так, за 2014 рік організовано та проведено 25 засідань комісії, розглянуто 214 питань. Внаслідок проведених Конкурсів освоєно 31,0 млн. грн бюджетних коштів, отримано економію у розмірі - 1,2 млн.грн. або 3,9 %.

Усього за 12 місяців 2014 року забезпечено поповнення доходної частини бюджету в сумі 1,8 млн. гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання вимог Закону України від 10.04.2014 №1197-VIІ „Про здійснення державних закупівель” із змінами, досягнення максимальної економії та ефективності від використання державних коштів, застосування конкурентних процедур, здійснення ефективного контролю за використанням бюджетних коштів та виконанням договорів, з метою підвищення рівня запровадження основних вимог Положення про координацію державних закупівель, затвердженого рішенням виконкому Бердянської міської ради від 17.04.2012 №182, керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В и р і ш и в:

 

1. Інформацію в.о. начальника відділу тендерних закупівель виконкому Бердянської міської ради Лаби Л.П. про здійснення державних закупівель у Бердянській міській раді у 2014 році взяти до відома.

2. Відділу тендерних закупівель виконкому Бердянської міської ради (Бондаренко С.Г.):

2.1. Здійснювати роботу щодо оприлюднення на офіційному сайті Бердянської міської ради річних планів державних закупівель на 2015 рік, змін до законодавства, оголошень про проведення конкурсних закупівель на очікувані суми, що не підпадають під дію Закону.

2.2. Сприяти оприлюдненню та передачі через портал Уповноваженого органу (сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) для публікації необхідної інформації, річних планів закупівель та звітності про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону.

2.3. Затребувати від розпорядників коштів щомісячного надання звітів:

- про здійснення закупівель за результатами процедур закупівель з наростаючим підсумком, з урахуванням відмінених торгів або таких, що не відбулися;

- про здійснення закупівель за прямими договорами з наростаючим підсумком, з урахуванням договорів, які не виконані або розірвані.

 

 

 

2.4. У паперовому та/або електронному вигляді надавати розпорядникам бюджетних коштів інформацію про зміни до законодавства.

3. Зобов’язати керівників - розпорядників бюджетних коштів:

3.1. Щомісячно до 07 числа надавати до відділу тендерних закупівель виконкому Бердянської міської ради інформацію у вигляді звітів, зазначених у п.2.3 цього рішення за формою, розробленою у відділі.

3.2. Надавати до відділу тендерних закупівель виконкому Бердянської міської ради річні плани, інформацію на вимоги ст.10 Закону для сприяння оприлюдненню та передачі через портал Уповноваженого органу (сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) не пізніше ніж за 2 робочі дні до моменту оприлюднення такої інформації на веб-порталі Уповноваженого органу.

3.3. Надавати до відділу тендерних закупівель виконкому Бердянської міської ради для візування договори, укладені за результатами проведених торгів, з метою визначення їх відповідності чинному законодавству в сфері державних закупівель.

4. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 11.02.2014 №35 „Про здійснення державних закупівель у Бердянській міській раді у 2013 році” зняти з контролю як таке, що виконано в цілому.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свідла О.П., Матвєєва С.В., керуючого справами виконкому Бердянської міської ради Гончарову Н.І. в межах наданих їм повноважень.

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.А. Бакай