12.03.2015Рішення виконкому №93 "Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Бердянської міської ради та Положення про неї"

Згідно з п. 4 п. б ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Типовим положенням про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України  від 22.10.2014 № 624,  та у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Внести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженого рішенням виконкому Бердянської міської ради від 08.12.2010 №702 зі змінами, а саме:

1.1. Вивести зі складу комісії Шаповал Л.С.

1.2. Ввести до складу комісії  Степаненка А.А., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, та призначити його заступником голови комісії.

         1.3. У частині зазначення посади Юрченко О.Ю. замість слів “начальник відділу охорони здоров'я” читати “перший заступник директора КУ БМР “Бердянське територіальне медичне об'єднання”.

         2. Внести зміни до Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 27.01.2009 №32 зі змінами, а саме: підпункти 1, 3 пункту 4, викласти у новій редакції:

 

“4. Комісія відповідно до накладених на неї завдань:

 

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції.

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

         - приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

         - направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.”

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Степаненка А.А.

 

 

 

Міський голова                                                                     О.А. Бакай