12.03.2015Рішення виконкому №101 "Про внесення змін до Положення про управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради"

Згідно зі ст. ст. 31, 52, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням шостої сесії міської ради VI скликання від 24.02.2011 № 90 „Про делегування повноважень виконавчому комітету Бердянської міської ради”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Внести зміни до Положення про управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 19.04.2011 № 225, а саме:

1.1. Пункт 1.3 Положення викласти в новій редакції:

 “1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, ідентифікаційний код, валютні та інші рахунки в державних банках, в установах Державного казначейства України, штамп і печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням”.

1.2. Розділ 7 Положення доповнити новим пунктом:

   “7.4.  Управління має в державних банках валютні та інші рахунки, через які проводиться фінансування робіт і послуг щодо виконання місцевого замовлення з будівництва, реконструкції, ремонту та реставрації тощо”.

2. Це рішення є невід'ємною частиною рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 19.04.2011 № 225 “Про затвердження Положення про управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради в новій редакції”

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                                  О.А.Бакай