14.04.2015Рішення виконкому №110 "Звіт директора КСП «Зеленгосп» БМР про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2014 рік"

Заслухавши та обговоривши звіт директора комунального сільськогосподарського підприємства «Зеленгосп» Бердянської міської ради Шаповалова В.І. про роботу підприємства у 2014 році, виконавчий комітет міської ради зазначає, що протягом звітного періоду підприємство в системному режимі здійснювало роботи з благоустрою міста щодо утримання, поточного і капітального ремонту зелених насаджень та надавало платні послуги суб’єктам господарювання та приватним особам.

На балансі КСП «Зеленгосп» БМР (далі – підприємство) перебувають: автопідйомник АП-17, два трактори, тракторний причеп 2ПТС4, роторна косарка, 2 мінітрактори – газонокосарки та парк техніки малої механізації (бензопили, мотокоси, культиватори та ін.), який у 2014 році за кошти бюджету міста в сумі .80,0 тис.грн. поповнився 6 мотокосами, 3 бензопилами та бензогенератором. На обслуговуванні підприємства знаходяться 22 га міських територій: парк ім. П.П. Шмідта, 11 скверів та 5 зелених зон.

Середньооблікова чисельність працівників складала 25 осіб, середньомісячна заробітна плата 2993,0 грн.

У 2014 році за рахунок коштів бюджету міста (2230,0 тис.грн.) підприємством було виконано:

-         капітальний ремонт зелених насаджень на пл. 1-ої Бердянської Ради: висаджено 53 кущі, 16 дерев, розсаду багаторічних квітів на 202 м.кв. та засіяно газонів на 11194 м.кв. (на суму 37,1 тис.грн.);

-         обрізку і знесення аварійних дерев – на суму 831,0 тис.грн., у т.ч: омолоджувальну обрізку 524 шт. та санітарну обрізку 989 шт. дерев і знесення 811 дерев;

-         покіс скверів, газонів, узбіч та ін. (на суму 612,7 тис.грн.);

-         догляд розаріїв і газонів та посадку розсади однорічних квітів (1283шт) – на суму 589,0 тис.грн.;

-         полив зелених насаджень – на суму 17,7 тис.грн.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася у місті 23-24 вересня 2014 року з резервного фонду державного бюджету на аварійно-відновлювальні роботи по зносу аварійних зелених насаджень було виділено 4379,2 тис.грн.

Загальна сума отриманих у 2014 році доходів досягла 6664,8 тис.грн. (з ПДВ), що складає 247% до обсягу доходів, отриманих підприємством у 2013 році: на 131% збільшився обсяг бюджетного фінансування, на 51,0% - доходи від наданих платних послуг, питома вага яких у порівнянні з попереднім роком зросла на 4,4 відсоткових пункти та склала 10,1%.

Відповідно, зросли і витрати – до 5184,0 тис.грн. (231% до показників 2013 року). Основними статтями витрат були: витрати на оплату праці – 30% від загальних витрат, єдиний внесок - 11%, матеріали – 12,8%, амортизація - 17%, комунальні послуги - 26%, утримання автотранспорту – 27,8%, інші витрати – 3,2%.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік КСП «Зеленгосп» БМР отримало прибуток (після оподаткування) у сумі 299,7 тис.грн., що на 271,5 тис.грн.(або на 90,1 %) більше ніж у 2013 році.

Станом на 01.01.2015 КСП «Зеленгосп» БМР не має простроченої заборгованості із заробітної плати, платежів до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та податків.

Разом з тим, внаслідок наявності перехідної дебіторської заборгованості бюджету у сумі 4 406,0 тис.грн. на підприємстві виникла кредиторська заборгованість, яка станом на 01.01.2015 складала 1081,0 тис.грн.

Як у попередньому, так і у звітному році для підприємства залишається актуальною проблема відсутності в достатньому обсязі обігових коштів для забезпечення поліпшення якості елементів ландшафту зелених зон міста - клумби та газони з причини недостатніх та неякісних уходних робіт (відсутність регулярного поливу та підживлювання мінеральними добривами) мають незадовільний стан та не доживають до кінця вегетаційного періоду. Через відсутність транспорту для перевезення робітників підприємства з інструментами до місць виконання робіт та вкрай незадовільний стан зношеного автопідйомника АП-7 підприємство не має можливості суттєво підвищити рівень якості платних послуг, розширити спектр їх оперативного надання. У звітний період підприємством не виконано завдання щодо доведення відсотку платних послуг у загальному доході до 15 %.

 

На підставі викладеного вище, згідно зі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Звіт директора комунального сільськогосподарського підприємства «Зеленгосп» Бердянської міської ради Шаповалова В.І. про роботу підприємства у 2014 році прийняти до відома.

2. Директору КСП „Зеленгосп” БМР Шаповалову В.І.:

2.1. Вжити дієвих заходів щодо скорочення невиробничих витрат (на 10%) та недопущення утворення заборгованості з заробітної плати, податкових зобов’язань перед державними цільовими фондами.

2.2. Активізувати роботу щодо збільшення обсягів надання платних послуг суб’єктам господарювання, довести відсоток платних послуг у 2015 році до 17 % від загального доходу підприємства.

2.3. Забезпечити постійний щомісячний моніторинг цін на технологічні та паливно-мастильні матеріали для мінімізації витрат на них.

2.4. Забезпечити згідно з чинним законодавством висадку компенсаційних насаджень у місцях видалення зелених насаджень.

2.5. Організувати роботу щодо розширення та відновлення паркових та зелених зон шляхом проведення та прийняття участі в акціях з благоустрою міста.

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Іванова Т.В.) забезпечити контроль за виконанням КСП «Зеленгосп» БМР «Програми поточного ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2015 рік» в частині утримання та поточного ремонту зелених насаджень.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свідла О.П.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          О.А. Бакай