14.04.2015Рішення виконкому №116 "Про вдосконалення функціонування системи управління якістю виконавчих органів Бердянської міської ради "

Заслухавши та обговоривши інформацію помічника міського голови, уповноваженого у  справах  системи управління  якістю  Ієговської В.О.  про  вдосконалення   функціонування системи управління якістю виконавчих органів Бердянської міської ради, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що в 2014 році згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008 у виконавчих органах Бердянської міської ради проводилась певна робота щодо вдосконалення системи управління якістю, яка є інструментом постійного підвищення ефективності діяльності Бердянської міської ради та її виконавчих органів, оскільки вона забезпечує результативність, надійність та прозорість.

Відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська та з метою подальшого розвитку системи управління якістю виконавчих органів Бердянської міської ради, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію помічника міського голови, уповноваженого у справах системи управління якістю Ієговської В.О. про вдосконалення функціонування системи управління якістю виконавчих органів Бердянської міської ради взяти до відома (додається).

2. Помічнику міського голови, уповноваженому у справах системи управління якістю Ієговській В.О.:

2.1. До 01.05.2015 р.:

2.1.1. розробити та затвердити комплексний план розвитку системи управління якістю виконавчих органів  Бердянської міської ради відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 на 2015 рік;

2.1.2. переглянути та затвердити Настанову щодо якості Бердянської міської ради та її виконавчих органів.

2.2. До 20.05.2015 р. провести наради з керівниками  виконавчих органів Бердянської міської ради, керівниками відділів та управлінь виконавчого комітету Бердянської міської ради та посадовими особами, відповідальними за функціонування системи управління якістю в структурних підрозділах, з питань підготовки до зовнішнього наглядового аудиту системи управління якістю виконавчого комітету Бердянської міської ради відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

2.3. До 30.06.2015р. скласти та затвердити графік планових внутрішніх аудитів системи управління якістю виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2015 рік.

3. Керівникам  виконавчих органів Бердянської міської ради, відділів та управлінь  виконавчого комітету Бердянської міської ради:

3.1. До 15.05.2015р. актуалізувати документацію системи управління якістю (реєстри системної документації, формулярів, нормативно-правових актів)  відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та забезпечити розміщення документації в інформаційній мережі виконавчого комітету Бердянської міської ради.

3.2. За результатами соціального моніторингу задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчим комітетом Бердянської міської ради:

3.2.1. провести роз’яснювальну роботу в підпорядкованих структурних підрозділах для забезпечення:

- неухильного дотримання всіма спеціалістами структурного підрозділу строків надання послуг та відповідей на звернення громадян;

- надання повних, обґрунтованих відповідей з обов’язковим посиланням на норми чинного законодавства;

3.2.2. розглянути пропозиції мешканців міста щодо наповнюваності офіційного сайту Бердянської міської ради новими розділами;

3.2.3. забезпечувати своєчасну актуалізацію та повноту розміщеної інформації щодо діяльності відповідного структурного підрозділу на  офіційному сайті Бердянської міської ради.

3.3. До 01.06.2015р. надати помічнику міського голови, уповноваженому у справах системи управління якістю інформацію про вжиті заходи для здійснення подальшого планування роботи щодо функціонування системи управління якістю виконавчих органів  Бердянської міської ради.

4. Рішення  виконавчого комітету Бердянської міської ради від  11.03.2014      № 71 „Про вдосконалення функціонування системи управління якістю в структурних підрозділах виконавчого комітету Бердянської міської ради” зняти з контролю як таке, що виконано в цілому.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Гончарову Н.І.

 

 

Міський голова                                                                                      О.А. Бакай