18.06.2015Рішення виконкому №218 "Про виділення коштів із резервного фонду міського бюджету "

Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, на виконання протоколу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій від 11.06.2015 № 6, для проведення невідкладних (першочергових) заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації на Бердяській косі, пов'язаної з руйнуванням самопливних колекторів по   вул. Макарова (пост ДАІ) та вул.Курортна,81а (КНС-21)  м. Бердянськ (поточний ремонт колекторів)

виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Виділити з резервного фонду міського бюджету головному розпоряднику коштів — управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради на безповоротній основі кошти в сумі 199,085 тис.грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімдесят п’ять грн. 00 коп.) для проведення невідкладних (першочергових) заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню  надзвичайної ситуації  на Бердяській косі, пов'язаної з руйнуванням самопливних колекторів по  вул. Макарова (пост ДАІ) та вул. Курортна,81а (КНС-21) м. Бердянськ (поточний ремонт колекторів).

 

2. . Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Абросімов А.М.):

2.1.Профінансувати головного розпорядника коштів - управління         житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради на проведення видатків у сумі 199,085 тис.грн. за КТКВ 210105 „Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” у повному обсязі.

2.2. Внести зміни до розпису міського бюджету.

2.3. Внести це рішення на розгляд сесії Бердянської міської ради. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Іванова Т.В.) подати до фінансового управління та управління  економіки   виконавчого  комітету Бердянської  міської  ради  у   місячний термін з дня отримання коштів звіт щодо їх використання відповідно до переліку першочергових робіт.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свідла О.П.