11.08.2015Рішення виконкому №255 "Про роботу із запитами щодо надання публічної інформації у виконкомі Бердянської міської ради в І півріччі 2015 року"

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу по роботі зі зверненнями громадян виконкому Бердянської міської ради Куртової І.В. про роботу з запитами щодо надання публічної інформації у виконкомі Бердянської міської ради в І півріччі 2015 року, виконавчий комітет міської ради зазначає, що у виконкомі створено необхідні умови для реалізації конституційних прав фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян на доступ до публічної інформації відповідно до вимог ст.ст.32, 34, 50 Конституції України, Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI „Про доступ до публічної інформації”, указів Президента України від 05.05.2011 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та від 05.05.2011 №548/2011 „Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”.

         З часу прийняття Закону України “Про доступ до публічної інформації” у виконкомі було проведено низку заходів з унормування цієї роботи. Зокрема, прийняті рішення Бердянської міської ради від 12.09.2013 №62 „Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію та Положення про забезпечення захисту конфіденційної інформації в Бердянській міській раді та її виконавчому комітеті” та рішення виконкому Бердянської міської ради від 14.01.2014  №5 „Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у виконавчому комітеті Бердянської міської ради в новій редакції”, видані розпорядження міського голови від 02.12.2011 №598-р „Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у виконкомі Бердянської міської ради”, від 21.04.2015 №21-аг „Про затвердження списку посадових осіб, відповідальних за роботу зі зверненнями  громадян та запитами щодо надання публічної інформації у структурних підрозділах виконкому Бердянської міської ради”. На офіційному сайті Бердянської міської ради розроблений та функціонує розділ щодо роботи з публічними запитами, де розміщені нормативно-правові акти, форми подачі запитів, роз’яснення щодо шляхів подання запитів, порядку роботи з ними у виконкомі, а також  щомісячні  статистичні  звіти  про роботу з

 

 

 

2

 

публічними запитами. На першому поверсі виконкому оформлений інформаційний стенд з цього питання.

         У виконкомі створені умови для зручного подання запитів шляхом особистого звернення, надсилання електронною поштою, факсом, за телефоном. У відділі по роботі зі зверненнями громадян введена штатна одиниця головного спеціаліста, який займається реєстрацією, контролем виконання запитів, аналізуванням стану роботи з публічними запитами тощо.

                   У виконавчому комітеті створена та ведеться електронна база публічних запитів та матеріалів з їх розгляду. Всі запити, які надходять до виконкому, реєструються у відділ по роботі зі зверненнями громадян у системі електронного документообігу «Optima-WorkFlow». До електронної реєстраційної картки прикріплюється сканований запит, а після його розгляду й електронна відповідь. Таким чином, формується архівна база, якою, у разі необхідності, можуть користуватися розпорядники інформації.

         Протягом 1 півріччя 2015 року до виконкому надійшло 222 запити щодо надання публічної інформації. Для порівняння: протягом 2012 року надійшло 110 запитів, у 2013 році — 220, у 2014 році -306. Як видно зі статистики, спостерігається тенденція до збільшення кількості публічних запитів до органу місцевого самоврядування, тобто як фізичні, так і юридичні особи та громадські організації активно користуються своїм конституційним правом на подання запиту щодо надання публічної інформації.

Серед запитувачів домінують фізичні особи — 152 особи, що становить 63% від загальної кількості запитів. Також у 1 півріччі 2015 року надійшли запити від 54 юридичних осіб (24%) та 16 об’єднань громадян (13%). Порівняно з попередніми роками, то в 2012 році більшість запитів надійшло від об’єднань громадян (51 протягом року), а починаючи з 2013 року найбільшу активність проявляють фізичні особи: в 2013 — 167 з 220, в 2014 — 196 з 306.

За формою подачі запитів перевага надається письмовій формі (2012 рік — 85, 2013 рік - 173, 2014 рік- 217, 1 півріччя 2015 року — 159). Разом з тим запитувачі активно використовують електронні засоби подачі запитів. Так, у 2012 році електронною поштою надійшло 23 запити, в 2013 році — 47, в 2013 році — 86, в 1 півріччі 2015 року — 60.

У 2015 році, як і у попередні періоди, в публічних запитах заявниками запитується інформація або копії документів з питань земельних правовідносин (36 запитів), діяльності органів місцевого самоврядування (34), економічної діяльності (21), комунального господарства (17), надання копій архівних документів (79).

За результатами розгляду публічних запитів у 1 півріччі 2015 року задоволено 188 запитів, відмовлено по 32 запитах, 2 запити надіслані відповідним розпорядникам інформації згідно з п.3 ст.22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Слід зауважити, що протягом звітного періоду не було жодного випадку немотивованої відмови у задоволенні запитів.

Статтею 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації” визначений    термін   розгляду   запитів  на  інформацію - 5 робочих днів, у разі

 

 

3

якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту  життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

         В основному розпорядники інформації дотримуються визначених термінів, однак, на жаль, трапляються випадки порушення термінів. Потребує удосконалення робота з публічними запитами в управлінні містобудування та архітектури, юридичному управлінні. Разом з тим слід відзначити належну роботу з цього напрямку спеціалістів сектору документування апарату міської ради, Управління комунальної власності, управління житлово-комунального господарства, фінансового управління, управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду, відділу документування та діловодства, архівного відділу, відділу кадрів та нагород, відділу організаційної роботи та внутрішньої політики, тендерного відділу, відділу охорони здоров’я, тощо.

Щодо розгляду запитів у 48-годинний термін, то протягом 1 півріччя 2015 року від одного з місцевих ЗМІ надійшло 2 таких запити, однак вони стосувалися надзвичайної події, яка сталася в вересні 2014 року. Крім того, у запиті було відсутнє обґрунтоване клопотання про терміновість розгляду, як то передбачено п.3 ст.20 зазначеного Закону. Такі запити були розглянуті у 5-денний термін, а запитувачам було надано роз’яснення щодо терміновості розгляду відповідно до чинного законодавства.

Відділом по роботі зі зверненнями громадян систематично проводиться робота щодо посилення відповідальності посадових осіб виконкому за роботу з публічними запитами. Зокрема, щодня надаються консультації виконавцям, також щодня в режимі on-line контролюються терміни розгляду запитів. У травні 2015 року на навчанні апарату виконкому начальником відділу по роботі зі зверненнями громадян Куртовою І.В. була представлена презентація “Вимоги до роботи з запитами щодо надання публічної інформації” та надані методичні роз’яснення.

Крім того, в кожному структурному підрозділі призначена посадова особа, відповідальна за роботу з публічними запитами. Це дозволяє скоординувати роботу відділу по роботі зі зверненнями громадян і розпорядників інформації щодо своєчасного і повного розгляду запитів.

Також у 1 півріччі 2015 року відділом по роботі зі зверненнями громадян  проведена перевірка стану роботи з публічними запитами в управліннях економіки, містобудування та архітектури, юридичному. Посадовим особам надані рекомендації і встановлені терміни приведення роботи з запитами щодо надання публічної документації у строгу відповідність до чинного законодавства.

Варто звернути увагу, що в Україні ведеться серйозний громадський контроль за виконанням розпорядниками інформації Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Такий опосередкований моніторинг роботи з публічними запитами у виконавчому комітеті Бердянської міської ради проводять як міські, так і обласні громадські організації. За весь час до

 

 

4

 

 виконкому, а також контролюючих органів не надходили претензії або скарги про порушення законодавства у сфері публічної інформації посадовими особами виконкому.

         Відділ по роботі зі зверненнями громадян і надалі буде удосконалювати  роботу з забезпечення реалізації конституційного права на доступ до публічної інформації.

 Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, ст.91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою поліпшення організації роботи з запитами щодо надання публічної інформації у структурних підрозділах міської ради та виконкому виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Інформацію начальника відділу по роботі зі зверненнями громадян виконкому Бердянської міської ради Куртової І.В. про роботу з запитами щодо надання публічної інформації у виконкомі Бердянської міської ради в І півріччі 2015 року  взяти до уваги.

2. Попередити заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради про їх персональну відповідальність за неналежний рівень роботи з запитами щодо надання публічної інформації, неякісний, неповний та несвоєчасний розгляд публічних запитів.

         3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради:

         3.1. До 01.09.2015р.:

- проаналізувати стан роботи з публічними запитами в підпорядкованих підрозділах та  затвердити заходи щодо її поліпшення;

- внести доповнення в посадові інструкції спеціалістів, відповідальних за роботу з запитами щодо надання публічної інформації (у разі необхідності).

3.2. Посилити контроль за дотриманням термінів та повнотою розгляду публічних запитів, виконавською дисципліною у підпорядкованому структурному підрозділі.

3.3. Уживати заходів до підлеглих за порушення вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

4. Відділу по роботі зі зверненнями громадян виконкому Бердянської міської ради (Куртова І.В.):

4.1. Організувати проведення перевірок стану роботи з запитами щодо надання публічної інформації в структурних підрозділах виконавчого комітету Бердянської міської ради. Узагальнені дані перевірок надати міському голові до 15.01.2016 року.

4.2. Щотижня за результатами моніторингу надавати керуючому справами виконкому оперативну інформацію щодо порушення строків розгляду публічних запитів.

 

 

5

4.3. Щокварталу проводити навчання з організації роботи зі публічними запитами з керівниками структурних підрозділів виконкому та відповідальними за роботу з запитами щодо надання публічної інформації.

5. Юридичному управлінню виконкому Бердянської міської ради (Сарабєєва Н.О.) спільно з відділом по роботі зі зверненнями громадян виконкому Бердянської міської ради надавати методичну допомогу структурним підрозділам виконкому щодо приведення роботи з публічною інформацією у сувору відповідність до чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Гончарову Н.І.

 

 

 

Секретар міської ради,

член виконкому                                                                        І.М.Купцова