13.10.2015Рішення виконкому №324 "Про розгляд скарг на постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради"

         Розглянувши скарги громадян Перкова Юрія Вікторовича від 10.09.2015 №П-2030, Коваленко Наталії Михайлівни від 10.09.2015 №К-2035, Третьякова Олександра Олександровича від 25.09.2015 №Т-2240 на постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 09.09.2015 №346, від 05.08.2015 №288, та від 09.09.2015  №362 відповідно про накладення адміністративного стягнення, прийнятих відносно даних громадян, матеріали цих справ про адміністративні правопорушення, надані адміністративною комісією при виконавчому комітеті Бердянської міської ради, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст.ст. 288, 289, 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Поновити строк оскарження постанов адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради про накладення адміністративних стягнень від 05.08.2015 № 288 відносно Коваленко Н.М., та від 09.09.2015 № 362  відносно Третьякова О.О.

2. Змінити захід стягнення, встановлений на підставі постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 09.09.2015 №346 про накладення на Перкова Юрія Вікторовича адміністративного стягнення за ст.152 КУпАП у розмірі 1360,0 грн., шляхом зменшення штрафу та встановлення його в розмірі 340,0 грн.

3. Змінити постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 09.09.2015 №362 про притягнення Третьякова Олександра Олександровича до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 510,0 грн., а саме: визнати Третьякова О.О. винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.182 ч.1 КУпАП, але у зв’язку з малозначністю адміністративного правопорушення на підставі ст.22 КУпАП, звільнити його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням, провадження по справі закрити.

4. Скасувати постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 05.08.2015  № 288 про накладення адміністративного стягнення відносно Коваленко Наталії Миколаївни за  ч.1 ст.247 КУпАП та закрити справу.

5. Адміністративному відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шеляг В.В.) повідомити даних громадян про результати розгляду їх скарг.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому, заступника голови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердянської міської ради Гончарову Н.І.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        О.А.Бакай