08.12.2015Рішення виконкому №334 "Про підготовку та проведення приписки громадян України 1999 року народження до призовної дільниці міста у січні-березні 2016 року"

На виконання вимог ст. 14 Закону України ,,Про військовий обов’язок і військову службу’’, розділу ІІІ постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 ,,Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом’’, ст. 36 Закону України  ,,Про  місцеве  самоврядування  в  Україні’’,  ст. 25  Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Бердянському об’єднаному міському військовому комісаріату (Роговий В.М.) провести у січні-березні 2016 року приписку до призовної дільниці міста Бердянська громадян України 1999 року народження.

 

2. Приписці до призовної дільниці підлягають усі юнаки, які народилися з 01 січня по 31 грудня 1999 року включно і постійно проживають та зареєстровані на території міста, а також громадяни України старшого призовного віку, які своєчасно не пройшли приписку з будь - яких причин.

 

3. З метою взяття юнаків на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення

освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки та вивчення особистих якостей:

3.1. Затвердити склад міської комісії з питань приписки громадян України 1999 року народження у складі:

 

 

 

Роговий В.М.

військовий комісар Бердянського ОМВК, голова    комісії з питань приписки

 

 

Ієговська М.І.

головний спеціаліст відділу освіти виконкому Бердянської міської ради

 

 

Зіненко Д.В.

заступник начальника відділу патрульної поліції Бердянського відділу поліції ГУ НП України в Запорізькій області (за згодою)

 

 

Попов В.С.

лікар КУ ,,Бердянське територіальне медичне          об’єднання” БМР, який організовує роботу медичного  персоналу з медичного огляду допризовників, які підлягають приписці

 

 

Байрак Н.В.

методист з питань психологічного супроводу   методичного кабінету відділу освіти виконкому  Бердянської міської ради

 

 

Буряк Р.В.

секретар призовної комісії, фельдшер КУ ,,Бердянський центр первинної медико-санітарної   допомоги” БМР

 

3.2. На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів комісії затвердити резервний склад комісії з питань приписки громадян України 1999 року народження у складі:

 

Мироненко М.М.

заступник військового комісара  Бердянського ОМВК, голова комісії з питань приписки

 

 

Синєок А.М.

провідний спеціаліст відділу освіти виконкому                           Бердянської міської ради

 

 

Белоусов Є.Ю.

старший інспектор Бердянського відділу поліції ГУ НП України в Запорізькій області (за згодою)

 

 

За призначенням

лікар КУ ,,Бердянське територіальне медичне          об’єднання” БМР, який організовує роботу медичного  персоналу з медичного огляду допризовників, які підлягають приписці

 

 

Пейчева О.С.

провідний спеціаліст Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

Топчієнко Н.М.

Медична    сестра    КУ    ,,Бердянське    територіальне

 

медичне об’єднання” БМР, секретар комісії з питань приписки

 

3.3. Засідання  комісії  з  питань  приписки громадян України 1999 року народження проводити за графіком згідно з додатком 1.

 

4. Рекомендувати керівникам навчальних закладів, виконкому Нововасилівської сільської ради, начальникам підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, директорам ТОВ ,,Керуюча компанія ,,Коменерго-Бердянськ”, КП ,,Житлосервіс-2А”, головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та вуличних комітетів:

 

4.1. До 19 грудня 2015 року доручити відповідним посадовим особам установ, підприємств, навчальних закладів перевірити, чи всі громадяни 1999 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці, включені до поданих раніше списків (форма 1), та зробити про це запис у списках, які були надані до Бердянського ОМВК.

4.2. До 15 грудня 2015 року закінчити збір документів, необхідних для особових справ допризовників 1999 року народження, які підлягають приписці, і надати їх до Бердянського ОМВК.

4.3. Організувати і направити юнаків 1999 року народження і юнаків старшого віку для проходження рентгенологічного (флюорографічного обстеження органів грудної клітки), аналізів електрокардіографії до КУ ,,Бердянське територіальне медичне об’єднання” БМР (Грицкевич Ю.А.) за графіком згідно з додатком 1.

4.4. Забезпечити явку та своєчасне прибуття юнаків 1999 року народження на призовну дільницю (вул. Дзержинського, 36) згідно з додатком 1 у зазначений час для проходження медичного огляду та комісії з питань приписки за додатковим графіком Бердянського ОМВК. 

4.5. До 24 березня 2016 року направляти до Бердянського ОМВК усіх юнаків 1999 року народження, які не пройшли приписку згідно з графіком з поважних причин.

4.6. До 30 березня 2016 року всіх виявлених громадян України старшого призовного віку, які своєчасно не пройшли приписку, направити до Бердянського ОМВК.

 

5. Начальнику відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Лазуренко Н.О., керівникам навчальних закладів міста:

 

5.1. Внести корективи до розкладу занять і організувати контроль за виконанням графіка проходження приписки юнаками, які навчаються.

5.2. Для проведення професійно – психологічного відбору та психофізіологічного вивчення юнаків, які підлягають приписці, виділити на період   з  12  січня  по  01  квітня  2016  року  психолога  однієї  зі  шкіл  із збереженням постійно займаної посади та середньої заробітної плати за місцем роботи.

5.3. Узяти на контроль проходження юнаками медичного обстеження у строки, встановлені комісією з питань приписки.

 

6. Відділу охорони здоров¢я виконкому Бердянської міської ради (Пономаренко В.І.), КУ ,,Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги” БМР (Арабаджі Н.П.) та КУ ,,Бердянське територіальне медичне об’єднання ” БМР (Грицкевич Ю.А.):

 

6.1. Забезпечити проведення на базі лікувальних установ міста флюорографічного обстеження, здачі аналізів крові, сечі, електрокардіографії усім допризовникам за графіком згідно з додатком 1.

6.2. Вимагати від лікувальних установ міста медичні картки амбулаторного хворого (форма №25) з вкладними листами до них (форма №25/ю), у які повинно бути внесено результати щеплень, групи крові, флюорографії і виписний епікриз або медична характеристика від дільничного лікаря-педіатра, а також списки осіб, узятих на диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, захворювань шкіри, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м’язів, суглобів, витяги з історії хвороби, та надати їх до 30 грудня 2015 року до Бердянського ОМВК.

6.3. Виділити необхідну кількість медикаментів та медичних інструментів згідно з вимогами медичної комісії призовної дільниці.

6.4. Забезпечити в установленi комiсiєю з питань приписки строки проведення позачергового безкоштовного стацiонарного та амбулаторного медичного обстеження і лікування допризовникiв у лiкувальних закладах згідно з додатком 2, видiлити необхiдну кiлькiсть лiжок, не допускати перенесення строкiв обстеження.

6.5. Для медичного огляду допризовникiв на призовній дільниці,   видiлити квалiфiкованих лiкарiв, якi мають практичний досвiд медичного огляду допризовникiв та молодший медичний персонал згідно з додатком 3.

 

7. Рекомендувати начальнику Бердянського відділу поліції ГУ НП України в Запорізькій області Лєвіну О.Л. згідно з чинним законодавством надати Бердянському ОМВК практичну допомогу в розшуку та доставці допризовників, які ухиляються від приписки до призовної дільниці.

 

8. Керівникам підприємств, організацій, установ і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності для проведення заходів щодо оповіщення і оформлення особових справ допризовників на період підготовки та проведення приписки виділяти за згодою у розпорядження військового комісаріату необхідну кількість технічних працівників зі збереженням посади та середнього заробітку за місцем постійної роботи згідно з додатком 4.

 

9. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації у 10-денний термін з дня його прийняття.

 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Холода О.О, відповідальність за виконання цього рішення покласти на військового комісара Бердянського ОМВК Рогового В.М., головного лікаря КУ ,,Бердянський центр медико-санітарної допомоги” Арабаджі Н.П. та директора КУ ,,Бердянське територіальне медичне об’єднання ”  Грицкевича Ю.А.

 Міський голова                                                                      В.П.Чепурний