09.01.2018Рішення виконкому №2 "Про виконання військово-транспортного обов’язку підприємствами й організаціями міста в 2017 році та завдання щодо підвищення рівня мобілізаційної готовності транспортних засобів у 2018 році"

           Розглянувши інформацію військового комісара  Бердянського  об’єднаного міського військового комісаріату Рогового В.М. про підсумки виконання військово-транспортного обов’язку підприємствами, установами і організаціями мста у 2017 році та перевірки стану мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки міста до передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що завдання з військово-транспортного обов’язку виконувались.

Протягом 2017 року військовим комісаріатом проведено перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки підприємств, організацій і установ міста, які призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, згідно із затвердженим планом перевірено 35 підприємств.

Кількісний та якісний стан автомобільного парку підприємств м. Бердянська дозволяє забезпечити мобілізаційну потребу військ згідно зі встановленим лімітом.

Під час проведення перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів основна увага приділялась:

1) визначенню придатності транспортних засобів і техніки, приписаних до військових частин, заміна списаної і непридатної техніки;

2) перевірці системи оповіщення керівного складу автогосподарств, організації поставки транспортних засобів до пунктів збору військового комісаріату, відпрацюванню необхідних документів щодо підготовки транспортних засобів до передачі;

3) наявності комплектів запасних частин, інструментів і приладдя на приписану техніку;

   4) своєчасності отримання з підприємств, які мають на обліку транспортні засоби, відомостей про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також громадян, які працюють на підприємстві,  в установі та організації на цих транспортних засобах.

Встановлено, що загальний стан автомобільного парку техніки погіршується. Більшість підприємств міста зазнають труднощів в підтримці призначених транспортних засобів у справному стані, закладці і поповненні комплектів запасних частин на призначені транспортні засоби, що призводить до зниження мобілізаційної готовності техніки і самого підприємства. Продовжує мати місце збільшення відсотку дефіциту транспортних засобів марок бортової групи: ГАЗ-52, ГА3-53, ЗІЛ 130, ЗІЛ 131, КАМАЗ 5320.

За результатами проведення перевірок готовності транспортних засобів кращих показників досягли такі підприємства та організації:

ДП «Бердянський морський торговельний порт» (керівник – Бабець Б.М.), коефіцієнт технічної готовності техніки – 1.0; укомплектованість комплектами запасних частин – 75%.

ТОВ  «Аскет шиппінг» (керівник – Русін Д.А.), коефіцієнт технічної готовності техніки – 1.0; укомплектованість комплектами запасних частин – 75%.

Керівниками цих підприємств організований відбір техніки, підтримання її технічного стану, укомплектованості комплектами запасних частин та шанцевого інструменту у відповідності до вимог додатку №1 і №2 «Положення про військово-транспортний обов’язок».

Наряду з цим продовжує мати місце не виконання окремими керівниками підприємств, установ та організацій вимог п.п. 13-16 «Положення про військово-транспортний обов’язок», які впливають на загальний стан обліку транспортних засобів у військовому комісаріаті та якість підготовки техніки до передачі у військові формування, а саме:

- не надаються щорічно, не пізніше грудня, відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів та громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на цих транспортних засобах;

- техніка, яка призначена для задоволення потреб військових формувань, не утримується в готовності до передачі;

- на підприємствах, які мають завдання з підготовки та передачі транспортних засобів військовим формуванням, не в повному обсязі відпрацьовуються необхідні мобілізаційні документи щодо підготовки та передачі цих транспортних засобів військовим формуванням;

- постановка і зняття з обліку автомобільної, дорожньо-будівельної і підйомно-транспортної техніки, інформації щодо її переобладнання в органах технічного нагляду за станом транспортних засобів проводиться без погодження з Бердянським ОМВК.

Керуючись Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 02.03.2005 зі змінами, «Положенням про військово-транспортний обов’язок», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015  № 405), ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення контролю за готовністю транспортних засобів до передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час, поліпшення стану обліку транспортних засобів виконавчий комітет Бердянської міської ради

  

ВИРІШИВ:

 1.Інформацію військового комісара Бердянського  об’єднаного міського військового комісаріату  Рогового В.М. про підсумки виконання військово-транспортного обов’язку підприємствами, установами і організаціями міста у 2017 році та завдання щодо підвищення рівня мобілізаційної готовності транспортних засобів у 2018 році  взяти до уваги.

            2. Затвердити план заходів виконавчого комітету Бердянської міської ради і Бердянського ОМВК у 2018 році з підвищення готовності транспортних засобів підприємств, установ, організацій міста до передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час (додається).

 3. Військовому комісару Бердянського  об’єднаного міського військового комісаріату підполковнику Роговому В.М. підготувати ліміт вилучення транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань на особливий період з підприємств, установ та організацій м.Бердянськ та затвердити його в установленому порядку.

 4. Начальнику територіального сервісного центру 2344 регіонального сервісного центру МВС України в Запорізькій області Гуньку Ю.В.  при проведенні державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів підприємств, установ, організацій вимагати довідку з відміткою військового комісара про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з обліку.

  5. Зобов’язати керівників підприємств, установ, організацій, які поставляють техніку до складу Збройних Сил України, безумовно виконувати вимоги «Положення про військово-транспортний обов’язок», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 2000  № 1921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 405).

 6. Керівникам ДП „Бердянський морський торговельний порт”  та ТОВ „Аскет шиппінг” до 01.02.2018 року призначити по одному фахівцю для надання допомоги військовому комісаріату у проведенні перевірок готовності транспортних засобів до передачі військовим формуванням .      

 7. Головному спеціалісту з мобілізаційної та режимно-секретної роботи виконавчого комітету Бердянської міської ради Крючиній Н.О.  спільно з Бердянським  об’єднаним міським військовим комісаріатом у межах чинного законодавства підвищити контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». З цією метою уточнити:

 - перелік підприємств, установ і організацій міста Бердянська, на які покладаються завдання з передачі транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань на особливий період;

- завдання з підготовки до передачі транспортних засобів і техніки підприємствам, установам і організаціям міста, незалежно від форм власності.

 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Бердянської міської ради Холода О.О. та військового комісара Бердянського об’єднаного міського військового комісаріату Рогового В.М. в межах наданих повноважень

 

 

 

Міський голова                                                                     В.П.Чепурний