13.02.2018Рішення виконкому №23 "Про виконання делегованих повноважень у 2017 році управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» "

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради (далі – Управління), головного архітектора міста Малиновської А.М. про виконання Управлінням делегованих повноважень у 2017 році, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що Управлінням спрямована робота на виконання делегованих повноважень органів місцевого самоврядування в галузі будівництва та у сфері регулювання земельних відносин, визначених ст.ст. 31, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». При виконанні делегованих повноважень Управління керується чинними законодавчими та нормативними актами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями Бердянської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Бердянської міської ради, розпорядженнями міського голови.

На виконання підпункту 2) пункту "б" ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в Управлінні створено відділ містобудівного кадастру. Співробітниками відділу формується містобудівний кадастр на постійній основі за принципами:

         - узгодженості завдань зі створення та розвитку містобудівного кадастру із завданнями створення та розвитку державного земельного кадастру, національної інфраструктури геопросторових даних та Національної програми інформатизації;

         - обов'язковості реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі документів, необхідних для провадження містобудівної діяльності;

         - внесення відомостей до містобудівного кадастру на підставі та в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та цим Положенням;

         - єдності методології ведення містобудівного кадастру;

          - актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

         - відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання;

         - безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об'єкти містобудування, що змінюються та інше.

         Протягом 2017 року відділом містобудівного кадастру Управління:

         1) зареєстровано 661 документ;

         2) внесено інформацію щодо меж земельних ділянок 409 об'єктів;

         3) підготовлено 86 розпоряджень міського голови щодо присвоєння поштових адрес;

         4) підготовлено 2 проекти рішень Бердянської міської ради щодо присвоєння назв вулиць, проїздів, площ;

         5) підготовлено кадастрових довідок з містобудівного кадастру:

         - для видачі містобудівних умов та обмежень 64 од.,

         - погодження меж земельних ділянок 302 од.

            На виконання підпункту 3) пункту "б" ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Управління здійснює в установленому порядку контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій.

         Протягом 2017 року сектором моніторингу за використанням і розвитком територій міста Управління:

         1) розглянуто  306 звернень громадян щодо забудови земельних ділянок;

         2) взято участь у 50 виїзних засіданнях робочої комісії з огляду земельних ділянок, створеної розпорядженням міського голови від 19.01.2017 № 21-р;

         3) обстежено 241 земельну ділянку.

         Відповідно до підпункту 9) пункту "б" ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Управління погоджує проекти землеустрою шляхом надання відповідних висновків.

         Протягом 2017 року відділом планування та забудови міста Управління надано 20 висновків про погодження або відмову в погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

На підставі вищевикладеного, згідно зі ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади  міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

    1. Інформацію начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради, головного архітектора міста Малиновської А.М. про виконання управлінням делегованих повноважень у 2017 році згідно з Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» взяти до уваги.

     2. Начальнику управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради, головному архітектору міста Малиновській А.М. забезпечити виконання відповідних статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та систематично аналізувати роботу управління щодо виконання делегованих повноважень.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. 

        

  

 

Міський голова                                                                          В.П.Чепурний