13.02.2018Рішення виконкому №31 "Про організацію харчування та встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільному підрозділі НВК № 1 «Мрія» відділу освіти виконкому Бердянської міської ради"

         Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти      виконкому Бердянської міської ради (далі - відділ освіти) Липського В.М.  про підсумки організації, виконання норм харчування дітей у закладах дошкільної освіти  та дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу №1 «Мрія» відділу освіти у 2017 році, виконавчий комітет  зазначає, що при організації харчування відділ освіти керується статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,  постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329, Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006  №298/227, постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» та прийнятим на її виконання Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (зі змінами від 25.07.2005 № 431), рішенням тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 22.12.2017  № 32 «Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки».

   Згідно із Законом України від 24.12.2015 № 911 - VІІІ «Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України» у частину п’яту статті 35 Закону України „Про дошкільну освіту” щодо здійснення батьківської плати для батьків за харчування дітей у державних та комунальних закладах дошкільної освіти  внесено зміни, а саме: «батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління».

   Згідно з чинним законодавством пільгові умови оплати харчування дітей у  закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

 Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України», для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

 Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».

 Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами від 07.04.2015), протоколом засідання громадського волонтерського комітету при облдержадміністрації з питання соціального захисту членів сімей загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції від 20.04.2015 № 3 від плати за харчування  було звільнено дітей загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, які безпосередньо брали, беруть участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

 З метою організації якісного процесу харчування та виконання законодавчо встановлених норм,  у міському бюджеті відділу освіти на 2018 рік передбачено кошти у сумі 6880752,00 грн. для харчування дітей у закладах дошкільної освіти та 151450,00 грн. для харчування дітей у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу № 1 «Мрія» відділу освіти. Ці кошти передбачено для харчування  2422 дітей.

        Керуючись  Законом   України  «Про  дошкільну  освіту»,   ст.32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

   1. Інформацію начальника відділу освіти  виконкому Бердянської міської ради Липського В.М.  про організацію харчування дітей  у закладах дошкільної освіти  та  дошкільному  підрозділі  навчально – виховного комплексу № 1 «Мрія» відділу освіти виконкому Бердянської міської ради взяти до уваги.

    2. Залишити у 2018 році трьохразове гаряче харчування для дітей у закладах дошкільної освіти  та дошкільному підрозділі навчально – виховного комплексу № 1 «Мрія» відділу освіти виконкому Бердянської міської ради.     

    3. Встановити з 01.03.2018 року плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради та у дошкільному підрозділі НВК № 1 «Мрія» відділу освіти виконкому Бердянської міської ради - 26,50 гривень на день.

4. Батькам або особам, які їх замінюють,  вносити плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дошкільному підрозділі  НВК № 1 «Мрія» відділу освіти виконкому Бердянської міської ради у розмірі, що становить 60 відсотків від вартості харчування на день.

 5. Визначити, що від плати за харчування дитини звільняються:

5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму).

   5.2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

5.3. Діти загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, які безпосередньо брали, беруть участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

    6. Зазначити, що розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

 

  

 

Міський голова                                                                    В.П. Чепурний