Дата прийняття рішення № рішення Назва рішення Текст рішення
29.12.2010762Про схвалення проекту рішення міської ради „Про міський бюджет на 2011 рік”

Відповідно до ст..76 Бюджетного кодексу України, п.а) п.п.1 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст..125 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Схвалити проект рішення міської ради „Про міський бюджет на 2011 рік”, що додається.

 

         2. Начальнику фінансового управління виконкому Бердянської міської ради Абросімову А.М. організувати подання проекту рішення міської ради на розгляд чергової сесії міської ради.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                           В.А.Кулібаба

29.12.2010763Про скасування рішень виконкому Бердянської міської ради

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. У зв’язку з недотриманням порядку, передбаченого чинним законодавством щодо надання громадянам нежитлових приміщень для реконструкції під житло по вул Дюміна, 65, скасувати:

         - пункт 1.3. рішення виконкому Бердянської міської ради від 21.09.2010 №564;

         - рішення виконкому Бердянської міської ради від 19.10.2010 №630;

         - рішення виконкому Бердянської міської ради від 25.10.2010 №641.

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                           В.А.Кулібаба

21.12.2010710Про виконання делегованих повноважень управлінням з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради у 2009 - 2010 роках згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління  з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради Кулініча О.О. про виконання управлінням у 2009 - 2010 роках делегованих повноважень згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет зазначає, що управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці ( далі Управління) у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови щодо виконання делегованих повноважень виконавчої влади.

Згідно з розпорядженням міського голови від 04.06.2010 р. № 284-р „Про організацію контролю за здійсненням делегованих повноважень виконавчими комітетами Бердянської міської та Нововасилівської сільської рад” управлінням один раз на півріччя проводиться аналіз виконання делегованих повноважень, і ця інформація надається до відділу організаційної роботи та внутрішньої політики управління організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому.

У 2009 - 2010 роках вирішувалися питання організації та участі у здійсненні  заходів, пов’язаних з цивільною обороною.

Управління забезпечує у межах наданих повноважень виконання головного завдання у сфері діяльності з цивільного захисту  щодо забезпечення функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, її ланки, забезпечення їх готовності до проведення ефективних заходів щодо   захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,  можливих терористичних  актів, а також забезпечення готовності переведення з мирного часу на особливий  період, виконання організаційно-методичних рекомендацій та реалізації основних заходів і завдань  плану підготовки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області .

Усі заплановані заходи було спрямовано на вдосконалення процесу управління під час виконання покладених завдань з метою реалізації Законів України “Про цивільну оборону України”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про правові засади цивільного захисту”, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів і директив начальника цивільної оборони України, розпоряджень голови облдержадміністрації.

На підставі викладеного вище, керуючись п.3 ст. 36, п.8 ст. 34, п.15 ст.44, ст.38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради Кулініча О.О. про виконання делегованих повноважень управлінням у 2009 - 2010 роках згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” взяти до уваги (додається).

 

2. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради Кулінічу О.О.  до 27.12.2010 року підготувати звернення до управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Запорізької облдержадміністрації щодо отримання субвенції з державного бюджету місцевому бюджету для придбання засобів радіаційного та хімічного захисту органів дихання непрацюючому  населенню м. Бердянськ.

 

3. Голові постійної міської комісії з питань ТЕБ та НС – першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабі В.А. порушити клопотання перед Запорізькою облдержадміністрацією про бюджетне фінансування делегованих повноважень з питань організації здійснення заходів, пов’язаних з цивільною обороною, в 2011 році до 30.12.2010 року.

 

4. Начальникам відділу культури виконкому Бердянської міської ради Чернєвій О.Д. та відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Кондратюк Н.П. підготувати бюджетні запити щодо фінансування заходів з пожежної безпеки в 2011 році до 30.12.2010 року.

 

5. Начальнику управління житлового господарства виконкому Бердянської міської ради Шарай Л.Д. вжити заходів щодо виконання програми „Безпечне житло” в частині забезпечення  протипожежної безпеки в будинках підвищеної поверховості  в 2011 році.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010711Про підсумки роботи архівного відділу Бердянської міської ради та його архівного підрозділу для зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств та установ без правонаступників за 2010 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника архівного відділу Бердянської міської ради Жаркової Г.М. про підсумки роботи архівного відділу міської ради за 2010 рік, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що архівним відділом проводиться робота з формування документів Національного архівного фонду та здійснюється управління, науково-дослідна та інформаційна діяльність у сфері архівної справи і діловодства на території міста Бердянськ згідно з нормативно-правовими  документами  архівної галузі.

          На архівний відділ покладено функції з виконання:

          - власних повноважень: централізованого тимчасового зберігання архівних документів фізичних та юридичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду;

- делегованих повноважень: зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території міста Бердянськ.

В архівному відділі знаходяться на зберіганні 48 фондів Національного архівного фонду загальною кількістю 5000 одиниць зберігання,  214 фондів  ліквідованих установ – 11500 одиниць зберігання .

Працівниками відділу ведеться безпосередня робота з архівними документами, що знаходяться у архівних фондах. Тільки за 11 місяців 2010 року підготовлено понад 1770 архівних довідок за зверненнями фізичних та юридичних осіб: це довідки про заробітну плату, підтвердження трудового стажу, реорганізація підприємств, копії рішень сесій, виконкому та інші. Постійно надається методична та практична допомога в оформлені архівної документації підприємствам, установам та організаціям міста.

Для захисту соціально-правових інтересів громадян при архівному відділі рішенням міської ради  у 1998 році було створено архівний підрозділ для зберігання документів з особового складу  ліквідованих підприємств та установ без правонаступників.

На сьогодні прийнято на зберігання  11 500 справ  214  ліквідованих підприємств, серед яких: ВАТ„Першотравневий завод сільськогосподарських машин”, ВАТ „Оріяна”, ВАТ „Бердянський завод залізобетонних виробів”, завод „Маяк”, ДКП „Житлосервіс-3”, виборча комісія по виборах Президента України та інш. Готуються до передачі на зберігання документи ВАТ „Шляхмаш”, ВЖРЕО, житлосервісів, агрокомбінату „Азовський”, комбінату харчування з трестом їдалень та ресторанів, з підсобним господарством, Бердянської міської виборчої комісії. 

 

У зв’язку з постійним надходженням до архівного відділу на зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств та збільшенням кількості звернень громадян, у червні 2009 року рішенням сесії міської ради до штату  відділу було введено одну одиницю, яка у червні 2010 року була скорочена. Це негативно вплинуло на своєчасне виконання відділом запитів соціально-правового характеру громадян та юридичних осіб.  

 

Архівним відділом Бердянської міської ради у поточному році на базі Бердянського машинобудівного коледжу Запорізького національного технічного університету було проведено семінар  для працівників архівних підрозділів та діловодних служб підприємств, установ та організацій, що є джерелами комплектування Національного архівного фонду, на якому було проаналізовано роботу архівних установ міста за 2009 рік та надані методичні рекомендації з питань архівної справи та діловодства.

 

Згідно з графіком перевірок у 2010 році працівниками архівного відділу  проведено комплексні перевірки умов зберігання та ступеню упорядкування архівних документів у: ВАТ „Шляхмаш”, відділі культури виконавчого комітету Бердянської міської ради, Бердянській дитячій музичній школі Бердянської міської ради, управлінні Пенсійного фонду України в м.Бердянську, Бердянському управлінні Державного казначейства Головного управління Державного казначейства у Запорізькій області, службі у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради та контрольне перевіряння умов зберігання документів у КУ „Бердянська міська лікарня”.

За результатами перевірок зазначено, що в цих установах робота архівних підрозділів здійснюється згідно з Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, умови зберігання документів відповідають основним вимогам забезпечення збереженості документів. Упорядкування документів ведеться згідно з планами-графіками, терміни - не порушуються. У довідках вказані несуттєві недоліки, що виявлені у ході перевірок, та надані рекомендації щодо їх усунення.

Окремо розглядається робота архівного підрозділу комунальної установи „Бердянська міська лікарня”. Починаючи з 2005 року вона стоїть на контролі у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, тому що не виконуються основні вимоги до умов зберігання документів. На сьогодні не всі приміщення, в яких розташовані архівосховища установи, відповідають вимогам зберігання архівних документів: сирість, сморід, відсутність вентиляції, не встановлені стелажі, не проведені ремонтні роботи.

Керівництвом КУ „Бердянська міська лікарня” проводиться робота з усунення невідповідностей щодо зберігання архівних документів: виділене нове приміщення під архівосховище, встановлені стелажі, придбані вогнегасники. Але, у зв’язку з великою кількістю документів тривалого строку зберігання, залишається не вирішеним питання щодо організації додаткових архівосховищ.

        

У архівному відділі створена та працює експертна комісія, до складу якої входять досвідчені архівісти архівних підрозділів міста, спеціалісти виконавчого комітету Бердянської міської ради.

У 2010 році було проведено 12 засідань експертної комісії, на яких розглядалися та були схвалені документи 91 організації міста: це описи на справи постійного  зберігання та з особового складу, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, номенклатури справ, положення про архівні підрозділи та експертні комісії підприємств, установ та організацій міста.

 

Архівний відділ розташовано у пристосованому приміщенні по вул.Приазовській, 124, загальною площею близько 400 кв.м, але воно не відповідає діючим вимогам для розміщення архівних установ, тому що поряд з архівосховищами розміщуються приватні підприємства, які займаються  пожежонебезпечним виробництвом (меблевий, панчошно-шкарпетний цехи), що є грубим порушенням Положення про умов зберігання архівних документів.

Питання щодо приміщення, в якому розміщується архівний відділ Бердянської міської ради, стоїть на контролі у Державному архіві Запорізької області та щорічно заслуховується на засіданнях експертно-перевірної комісії та колегії облархіву.

Разом з тим, ведеться робота для організації забезпечення збереженості архівних документів: так в приміщеннях встановлено охоронно-пожежна сигналізація з підключенням до ПЦС Бердянського МВДСО, придбані вогнегасники, на вікнах та дверях встановлені грати, комбіноване стелажне обладнання оброблено вогнезахисним  розчином, двері архівосховищ оббиті металом,  лампи  розміщені в закритих плафонах, розроблені інструкції  про пожежну безпеку. 

На сьогодні залишається не вирішеним питання щодо ремонту електричного обладнання, яке, згідно з висновком лабораторії з електричних випробувань та вимірювань електрообладнання, знаходиться на гранично дозволеній нормі.

         

 Кількість ліквідованих підприємств постійно збільшується, тому для організації зберігання їх документів, у 2010 році архівному відділу додатково виділено приміщення на 2-му поверсі адміністративної будівлі по вул.Приазовській, 124. Протягом року проведено ремонт приміщення.  Але для організації роботи архівосховища згідно з вимогами  Положення про умови зберігання архівних документів, необхідно обладнати його пожежною та охороною сигналізацією, встановити стелажне устаткування, придбати меблі та оргтехніку.

 

Архівний відділ укомплектовано 3 комп’ютерами, сканером, принтером, ксероксом, але на сьогодні у зв’язку з великою кількістю звернень громадян та підготовкою документів територіальним управлінням Пенсійного фонду України, документів на засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області, виникла потреба виділити архівному відділу додатково принтер. Також при підготовці  запитів виконуються ксерокопії архівних документів. Ксерокс  Canon FC 224, який  було придбано в грудні 2001 року, неодноразово ремонтувався, на сьогодні не в змозі виготовляти необхідну кількість копій архівних документів різного формату.

Враховуючи вище зазначене, керуючись ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, розпорядженням Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення національних архівних цінностей України” від 13 квітня 2005 року  №957/2005-рп, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянськ, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника архівного відділу Бердянської міської ради Жаркової Г.М. про підсумки роботи архівного відділу Бердянської міської ради  за  2010  рік взяти до уваги.

2. Начальнику архівного відділу Бердянської міської ради Жарковій Г.М. проводити роботу відділу згідно з Планом роботи на 2011 рік, який затверджено Державним архівом Запорізької області, графіками  упорядкування та передачі архівних документів.

         3. Зобов’язати головного лікаря комунальної установи „Бердянська міська лікарня” Левченка О.В.  продовжити роботу щодо організації забезпечення збереження документів Національного архівного фонду та документів з особового складу відповідно до вимог Положення про умови зберігання архівних документів.

Інформацію про проведені заходи надати виконкому Бердянської міської ради  до  01.06.2011 року.

 4. Рекомендувати управлінню комунальної власності  Бердянської міської ради не надавати в оренду приміщення по вул.Приазовській,124 фізичним та юридичним особам, які займаються  діяльністю, пов’язаною зі зберіганням або застосуванням вогненебезпечних  речовин та харчових продуктів, що можуть створити кризову ситуацію в архівному відділі і навколо нього, або вирішити питання щодо виділення архівному відділу приміщення, яке б відповідало Положенню про умови зберігання архівних документів.

5. Керуючому справами виконкому Чанишеву В.І. при  затвердженні нової структури (січень 2011 року) виконавчого комітету Бердянської міської  ради надати міському голові пропозиції щодо кількісного складу працівників архівного відділу.

6. Керуючому справами виконкому Чанишеву В.І., начальнику фінансового управління виконкому Абросімову А.М. передбачити у проекті міського бюджету на 2011 рік кошти (орієнтовно 70 тис.грн.) для обладнання пожежною та охоронною сигналізацією, стелажним устаткуванням, меблями  приміщення на 2 поверсі,  заміни вікон в архівосховищах на 3 поверсі,  ремонту електрообладнання, придбання необхідної оргтехніки архівному відділу міської ради по вул.Приазовській, 124.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Чанишева В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                     О.А.Бакай

 

 

21.12.2010712Про затвердження графіків упорядкування та передачі архівних документів у 2011 році

Згідно з п.4 ч.2 ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, рішенням колегії Державного архіву Запорізької області від 16.08.2002, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити:

  1.1.Графік складання та схвалення описів на документи Національного архівного фонду на 2011 рік, що утворилися під час діяльності підприємств, установ та організацій міста, на експертно-перевірній комісії Державного архіву Запорізької області (додається).

1.2.Графік передачі документів Національного архівного фонду підприємствами, установами та організаціями міста у 2011 році до архівного відділу Бердянської міської ради (додається).

1.3. Перелік підприємств, організацій, установ, в яких у 2011 році планується  проведення перевірок стану діловодства та архівної справи (додається).

1.4. Графік передачі архівним відділом Бердянської міської ради документів Національного архівного фонду до Державного архіву Запорізької області у 2011 році (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Бердянської міської ради Чанишева В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                            О.А.Бакай

21.12.2010713Про виконання щоквартальних планів роботи виконкому в 2010 році

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Чанишева В.І. про виконання щоквартальних планів роботи виконкому в 2010 році, виконавчий комітет  міської ради зазначає, що плани роботи на I-IV квартали 2010 року складалися відповідно до нормативно-правових актів:  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Статуту територіальної громади міста Бердянська, Регламенту роботи виконкому, з урахуванням задоволення потреб та інтересів мешканців територіальної громади та пропозицій громадськості міста.

Протягом 2010 року на засіданнях виконкому приділялась увага виконанню довгострокових комплексних Програм; аналізу роботи  житлово-комунальних підприємств; практикувалося заслуховування звітів керівників про роботу підприємств, що є  міською комунальною власністю.

          Активну участь у підготовці та виконанні  планів роботи виконкому на I-IV квартали 2010 року брали відділи управління економічного розвитку (15 питань), відділ  освіти (6 питань), управління архітектури та містобудування і відділ розвитку курортної сфери (по 4 питання),  запропонували розглянути по 3 питання управління  праці та соціального захисту населення, відділ  культури, управління житлового господарства.

У  порівнянні з 2009 роком,  збільшилась  кількість  питань, що було внесено до щоквартальних планів роботи, від служб виконкому. Усього ж на розгляд виконавчому комітету пропонувалося 64 питання, фактично обговорено у поточному році  всі.

         Жодне  планове  питання не було  знято з розгляду на  засіданні виконкому.

З різних причин було перенесено для розгляду на пізніший строк 7 планових питань помічником міського голови, уповноваженим у справах системи управління якістю Кікотем С.Л., управлінням архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому, відділом освіти, відділом розвитку курортної сфери, відділом транспорту та зв’язку управління економічного розвитку, управлінням земельних відносин, управлінням житлового господарства.

У  2010  році не брали участь у підготовці щоквартальних планів роботи виконавчого комітету служба у справах дітей виконавчого комітету Бердянської

 

 

міської ради, відділ ведення Державного реєстру виборців. 

На засіданнях виконавчого комітету в поточному році згідно з розпорядженням міського голови від 04 червня 2010 р. № 284-р „Про організацію контролю за здійсненням делегованих повноважень виконавчими комітетами Бердянської міської та Нововасилівської сільської рад” були планово розглянуті питання виконання делегованих повноважень відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” управлінням земельних відносин, управлінням архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому, відділом охорони здоров’я, управлінням з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці,  ЦЗН м. Бердянськ, управлінням  праці та соціального захисту населення у 2009 – 2010 роках.

На підставі викладеного вище, згідно зі ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію керуючого справами виконкому Бердянської міської ради Чанишева В.І. про виконання щоквартальних планів роботи виконавчого комітету в 2010 році взяти до уваги (додається).

         2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому, керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому:

         2.1. Дотримуватися вимог Регламенту виконавчого комітету та Настанови з якості виконкому Бердянської міської ради в частині процесу управління виконкомом.

         2.2. Посилити вимогливість до  виконавців щодо підготовки планових питань на засідання виконкому, у разі недбалого ставлення до організації виконання щоквартальних планів роботи виконавчого комітету, притягувати винних до відповідальності відповідно до розпорядження міського голови від 16.01.2007р. № 13-р “Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Бердянської міської ради та її виконавчого комітету”.

         3. Начальнику управління організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю  виконавчого комітету  Бердянської  міської ради Фойт О.А.:

         3.1. Ознайомити з цим рішенням керівників структурних підрозділів виконкому на черговому навчанні апарату виконкому.

         3.2.  У грудні 2011 року розглянути на засіданні виконкому питання про хід виконання планів роботи на I-IV квартали 2011 року.

         4. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 15.12.2009  № 636 “Про виконання щоквартальних планів роботи виконкому в 2009 році” зняти з контролю як таке, що виконано в цілому.

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Чанишева В.І.

 

Міський голова                                                                         О.А. Бакай

 

 

21.12.2010714Про затвердження плану роботи виконкому на I квартал 2011 року

 

         Згідно зі ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Бердянської міської ради на I квартал 2011 року (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Чанишева В.І.

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                                О.А. Бакай

 

 

 

 

 

21.12.2010715Про стан фінансово-бюджетної дисципліни ЗАТ „Бердянське підприємство теплових мереж"

Заслухавши та обговоривши інформацію голови правління ЗАТ „Бердянське підприємство теплових мереж" Омельченка М.Т. з питання планової перевірки фінансово-бюджетної дисципліни на підприємстві, проведеної контрольно-ревізійним відділом в м. Бердянську і Бердянському районі з 27.11.2009 по 15.01.2010 за період з 01.01.2008 по 01.11.2009, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає наступне.

Під час проведення ревізії з питань збереження і використання цілісного майнового комплексу в сфері теплопостачання, що належить територіальній громаді м. Бердянська, переданого в оренду, повноти розрахунків з місцевим бюджетом з орендної плати та обгрунтованості отримання бюджетних коштів, спрямованих на покриття різниці в тарифах ЗАТ „Бердянське підприємство теплових мереж", було виявлено окремі порушення, а саме: проведення амортизаційних нарахувань на основні засоби, які не використовуються у виробничому процесі, та помилки в бухгалтерському обліку, що призвели до завищення суми дотації з бюджету. Усі порушення було усунено підчас проведення ревізії. Донараховану суму в повному обсязі (7,3 тис. грн.) було перераховано до державного бюджету на момент завершення ревізії.

Акт зазначеної перевірки фінансово-бюджетної дисципліни на підприємстві, проведеної контрольно-ревізійним відділом в м. Бердянську і Бердянському районі було розглянуто на засіданні правління акціонерів товариства. За результатами перевірки підготовлено наказ по підприємству від 23.02.2010 № 33 про притягнення до відповідальності винних осіб за виявлені недоліки.

На підставі викладеного вище, згідно зі ст.ст. 28, 29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради   

 

ВИРІШИВ:

 

1.    Інформацію голови правління ЗАТ „Бердянське підприємство теплових мереж" Омельченка М.Т. про стан фінансово-бюджетної дисципліни на підприємстві взяти до уваги.

2.    Голові правління ЗАТ „Бердянське підприємство теплових мереж" Омельченку М.Т. не допускати   в подальшому порушень   фінансово-бюджетної дисципліни при використанні комунального майна та отриманні коштів із бюджетів всіх рівнів.

3.    Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Бондаренко Р.В.) постійно контролювати питання фінансово-бюджетної дисципліни на комунальних підприємствах, які отримують кошти з місцевого бюджету та користуються комунальним майном.

4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мурастого Ю.А.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   О.А.Бакай

21.12.2010716Про внесення змін до складу комісії

Згідно зі ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Статуту територіальної громади м. Бердянська та постанови  Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 №729 „Про доповнення п.2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Внести зміни до складу комісії з розгляду проблемних питань з надання населенню субсидії на житлово-комунальні послуги, призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  та сім’ям з дітьми, затвердженого рішенням  виконавчого комітету Бердянської міської ради від 05.08.2009 №421 зі змінами та доповненнями, а саме:

1.1. Вивести  зі складу комісії Невзорову Оксану Валеріївну; Тарасенка Олександра Віталійовича, Кошкіна Андрія Олександровича.

1.2. Ввести до складу комісії Яланську Ольгу Віталіївну, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та призначити її головою комісії; Котляр Ірину Анатоліївну, голову постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яланську О.В.

 

 

Міський голова                                                                              О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010717Про встановлення коефіцієнтів пофакторного впливу, що застосовуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

             Відповідно до ст.ст.40,61,64 Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні ”, ст.ст. 88,101 Бюджетного кодексу України, ст.128 Статуту територіальної громади міста Бердянська, для визначення обсягу міжбюджетних  трансфертів між бюджетами м. Бердянськ і Нововасилівської сільської ради на 2011 рік виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

             1. Встановити коефіцієнти пофакторного впливу для розрахунку  обсягу дотації вирівнювання на 2011 рік бюджету Нововасилівської сільської ради згідно з додатком.

             2. Фінансовому управлінню виконкому Бердянської міської ради (Абросімов А.М.) обрахувати обсяг дотації вирівнювання бюджету Нововасилівської сільської ради із застосуванням затверджених додатком коефіцієнтів пофакторного впливу і включити обсяг дотації в проект міського бюджету м. Бердянськ на 2011 рік.

              3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Кулібабу  В.А. 

 

 

 

  

Міський голова                                                                                О.А. Бакай

 

 

 

 

21.12.2010718Про затвердження складу робочої групи з дотримання в м. Бердянськ принципів державної регуляторної політики

Згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити новий склад робочої групи з дотримання в м. Бердянськ принципів державної регуляторної політики (додається).

         2. Визначити, що:

          2.1. Метою створення робочої групи є:

- внесення зауважень і пропозицій щодо розробки регуляторного документа;

- надання рекомендацій щодо винесення проектів регуляторних актів для розгляду на засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради.

          2.2. Результатом функціонування робочої групи є створені та прийняті доцільно-необхідні і економічно-обгрунтовані регуляторні акти.

3. Робочій групі у своїй роботі керуватися розділом 12 Регламенту виконавчого комітету Бердянської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.06.2010 № 296.

         4. Строки діяльності робочої групи обмежуються терміном дії Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-IY.

5. Голові робочої групи, першому заступнику міського голови Кулібабі В.А. планувати функціонування робочої групи згідно з щорічними планами діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів для розгляду на засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради, затвердженими рішеннями виконавчого комітету  та сесій міської ради.

6. Розпорядження міського голови від 26.10.2009 року № 521-р „Про затвердження нового складу робочої групи з дотримання в м. Бердянськ принципів державної регуляторної політики” визнати таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010719Про cтворення комісії з питань міського пасажирського транспорту при виконавчому комітеті Бердянської міської ради

На підставі Закону України „Про автомобільний транспорт”, керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою ефективного вирішення питань, пов’язаних з організацією та здійсненням пасажирських автомобільних перевезень у місті, виконавчий комітет Бердянської міської ради

        

ВИРІШИВ:

 

     1.Створити комісію з питань міського пасажирського транспорту  при виконавчому комітеті Бердянської міської ради та затвердити її склад згідно з додатком.

     2.Затвердити Положення про комісію з питань міського  пасажирського  транспорту при виконавчому комітеті Бердянської міської ради (додається).

     3.Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 18.05.2006 № 250 „Про створення та затвердження складу комісії з питань пасажирських автомобільних перевезень при виконавчому комітеті Бердянської міської ради” визнати таким, що втратило чинність.

     4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А. 

 

 

Міський голова                                                                          О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010720Про розірвання договору на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ

Згідно зі ст. 7 Закону України „Про автомобільний транспорт”, керуючись  ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з п.6.1.1 та п. 6.1.4. договору на перевезення пасажирів на автобусному  маршруті  загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ від 24.03.2006р. № 7 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1.Достроково  розірвати договір на перевезення пасажирів на автобусному  маршруті  загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ від 24.03.2006р. № 7 з приватним підприємцем Івашкіним Ю.В. 

          Підстава: подання начальника ВДАІ з обслуговування  адміністративної території м. Бердянськ,  Бердянського району та АТІ УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області Сидоренка  С.І. від 10.11.2010р. № 7092 щодо розірвання договору з  ПП Івашкіним Ю.В. у зв’язку зі здійсненням пасажирських перевезень  без  ліцензійної картки та не проходженням державного технічного огляду, зберіганням транспорту за місцем мешкання власника та водіїв.

           2. Відділу  зв’язків зі ЗМІ виконавчого комітету Бердянської міської ради  оприлюднити це  рішення в місцевих засобах масової інформації у 10 – денний термін з дня його прийняття.

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А. 

 

 

Міський голова                                                                               О.А. Бакай

 

 

21.12.2010721Про внесення змін до договорів від 24.03.2006р. на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ

Згідно зі ст. 7 Закону України „Про автомобільний транспорт”, керуючись  ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання п. 3.4.  договору  на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ,  укладених згідно з рішенням конкурсної комісії від 24.03.2006р, з метою збалансування транспортної системи, зважаючи на необхідність скорочення кількості транспортних засобів малої місткості, враховуючи звернення приватних перевізників щодо внесення змін до договорів виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

        1. Внести зміни  до договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ від  24.03.2006р.   згідно  з  додатком 1.

       2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А

        

 

Міський голова                                                                               О.А. Бакай

 

 

21.12.2010722Про реєстрацію Бердянської громадської організації багатодітних матерів та їх сімей „РОДИНА”

         До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернулися засновники Бердянської громадської організації багатодітних матерів та їх

сімей „РОДИНА” із заявою про реєстрацію організації.

         Основною метою діяльності організації є спільна реалізація членами Організації своїх соціальних, економічних прав і законних інтересів.

Місцезнаходження організації: 71100, Україна, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, будинок 49б.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради.

 

В И Р І Ш И В:

 

          Зареєструвати Бердянську громадську організацію багатодітних матерів та їх сімей „РОДИНА”.

 

 

Міський голова                                                                            О.А. Бакай

                                                            

 

 

21.12.2010723Про припинення діяльності громадської організації „Об’єднання громадян по будівництву газопроводу „Промінь ”

          До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернулися засновники  громадської організації „Об’єднання громадян по будівництву газопроводу „Промінь ” із заявою про припинення діяльності  громадської організації.

          Громадська організація „Об’єднання громадян по будівництву газопроводу „Промінь ” була  зареєстрована рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 21 липня 2005 року №434.

Місцезнаходження організації: м. Бердянськ, Запорізька область, вул. Енгельса, 31,кв.2.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради.

 

В И Р І Ш И В:

 

         Припинити діяльність громадської організації „Об’єднання громадян по будівництву газопроводу „Промінь ”.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010724Про оформлення права власності за територіальною громадою

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженим Наказом міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 N 7/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 року за N 157/6445, рішенням восьмої сесії Бердянської міської ради ХХІІІ скликання від 27.07.1999 № 21 «Про надання згоди щодо прийняття до комунальної власності міської територіальної громади об’єктів соціальної інфраструктури», рішенням п’ятнадцятої сесії Бердянської міської ради народних депутатів ХХІ скликання від 08.10.1992 № 7 „Про внесення змін в рішення одинадцятої сесії Бердянської міської ради народних депутатів ХХІ скликання від 06.02.1992 № 3 „Про склад комунальної власності Бердянської міської ради народних депутатів”, рішенням вісімдесят третьої сесії Бердянської міської ради V скликання від 27.05.2010 № 22 «Про надання згоди щодо прийняття квартири до міської комунальної власності від Адміністрації Держприкордонслужби України», виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1. Оформити право власності за територіальною громадою м. Бердянськ в особі Бердянської міської ради на:

1.1. Будівлю по вул. Степанянця, 9а.

1.2. Ціле убудоване приміщення, загальною площею 327,3кв.м., по вул. Орджонікідзе, 91.

1.3.  Квартиру № 105 по вул. Морозова, 25.

  

2. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомості та провести їх реєстрацію.

   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010725Про оформлення права власності

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали, надані комунальним підприємством  з технічної інвентаризації Бердянської міської ради, виконком Бердянської міської ради зазначає, що у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та оформленням документації на об’єкти нерухомого майна власники не мають правоустановчих документів, що відповідають дійсності.

Згідно з Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженим Наказом міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 N 7/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 року за N 157/6445, Тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

5. Оформити право власності на об’єкти нерухомості за:

5.1. Товариством з обмеженою відповідальністю «АзовТурСервіс» на комплекс будівель та споруд по бул. Теністому, 14а, що складається з основних будівель «А, Б, Б1, Б2, В, Г, М», ганків до «А, Б», альтанок «З, Е», навісів «И, Ж, К, вбиральні-душа «Д», електрощитової «Л», вбиральні «О», замощення І, ІІ, парканів № 1, № 2, воріт №№ 3, 4, 5, 6, 7, хвірток № 8, № 9.

Підстава: лист ТОВ «АзовТурСервіс» від 14.12.2010 р. № 76, рішення господарського суду Запорізької області від 26.11.2010 р., свідоцтво про право власності від 04.08.2010 р.      

5.2. Закритим акціонерним товариством «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» на будівлю по вул. Леонтьєва, 6г, що складається з основної будівлю «А», ганку до «А», замощення І.     

Підстава: лист ЗАТ «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» від 09.12.2010 № 55-05/37, рішення виконкому Бердянської міської ради від 08.12.2010 № 708 «Про поділ земельної ділянки».

5.3. Закритим акціонерним товариством «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» на будівлю по вул. Леонтьєва, 6д, що складається з основної будівлю «А», ганку до «А», замощення І.     

Підстава: лист ЗАТ «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» від 09.12.2010 № 55-05/37, рішення виконкому Бердянської міської ради від 08.12.2010 № 708 «Про поділ земельної ділянки».

 5.4. Закритим акціонерним товариством «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» на будівлю по вул. Леонтьєва, 6ж, що складається з основної будівлю «А», ганку до «А», замощення І.     

Підстава: лист ЗАТ «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» від 09.12.2010 № 55-05/37, рішення виконкому Бердянської міської ради від 08.12.2010 № 708 «Про поділ земельної ділянки».

5.5. Закритим акціонерним товариством «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» на будівлю по вул. Леонтьєва, 6з, що складається з основної будівлю «А», ганку до «А», замощення І.     

Підстава: лист ЗАТ «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» від 09.12.2010 № 55-05/37, рішення виконкому Бердянської міської ради від 08.12.2010 № 708 «Про поділ земельної ділянки».

5.6. Відкритим акціонерним товариством «Торговий дім «Вакула» на ціле убудоване приміщення, загальною площею 69,8кв.м., по вул. Р.Люксембург, 6.

Підстава: лист ЗАТ «Торговий дім «Вакула» від 29.11.2010 № 232/1, протокол зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Вакула» від 29.07.2008 р., протокол зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Вакула» від 16.10.2008 р., протокол зборів учасників  акціонерів ВАТ «Торговий дім «Вакула» від 16.10.2008 р. № 1, передавальний акт активів та зобов’язань від  ТОВ «Торговий дім «Вакула» до ВАТ «Торговий дім «Вакула» від 16.10.2008 р. 

 

6. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтва про право власності на квартиру, гараж, садові будинки, житлові будинки, об’єкти нерухомості та провести їх  реєстрацію.    

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010726Про скасування пункту 3.3. рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 19.10.2006 №576 „Про оформлення права власності”

Керуючись ст..40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст..25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі протеста Запорізького транспортного прокурора Запорізької області від 02.12.2010 №70-1051/1, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Скасувати пункт 3.3. рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 19.10.2006 №576 „Про оформлення права власності”.

 

         2. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ анулювати свідоцтво про право власності на комплекс будівель та споруд по вул Горького, 6а та скасувати реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю „НОВА ХОРТИЦЯ” на цей об’єкт.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.А.Бакай

21.12.2010727Про передачу з балансу на баланс

 

  Згідно зі ст. 40  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи лист ТОВ "Азовська промислова компанія" від 01.12.2010 № 37 та з метою забезпечення подальшого обслуговування газопроводу виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Не заперечувати щодо безоплатної передачі з балансу ТОВ "Азовська промислова компанія" підземного газопроводу середнього тиску ПЄ 80 ГАЗ 40х3,7 довжиною 32,5 м, який знаходиться за адресою: м. Бердянськ,  вул. Мазіна, 17/56 (газопостачання кришеної  мінікотельні центрального універмагу по вул. Мазіна, 17/56), для подальшого обслуговування на баланс БФ УГГ ВАТ "Запоріжгаз".

2. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мурастого Ю.А.

 

 

 

Міський голова                                                                                      О.А. Бакай

 

 

 

 

 

21.12.2010728Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень

Керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.28 Закону України „Про благоустрій  населених пунктів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, ст. 25 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, на підставі заяв громадян та суб’єктів  господарювання  про  видалення  дерев, актів обстеження, наданих комісією,  створеною  згідно з розпорядженням міського голови  від 12.10.2006 р. № 583-р „Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають  знесенню чи пересаджуванню”, погоджених  з Мелітопольським сектором регулювання природокористування державного управління охорони  навколишнього  природного середовища в Запорізькій області, виконавчий комітет Бердянської міської ради 

 

ВИРІШИВ:

1. Дозволити  видалення аварійних зелених насаджень  громадянам та суб’єктам господарювання  після отримання ними ордерів  на видалення згідно з додатком.

           2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Бондаренко Р.В.) видати  громадянам та суб’єктам господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, ордери на  видалення   зелених насаджень  у порядку згідно з чинним законодавством.

      3. Громадянам та суб’єктам господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, замість видалених зелених насаджень посадити компенсаційні насадження та доглядати за ними до моменту повного приживання.

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Мурастого Ю.А.

 

 

Міський голова                                                                                       О.А. Бакай

21.12.2010729Про поділ та закріплення земельних ділянок

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали поділу та закріплення земельних ділянок, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

6. Фізичним особам, зазначеним у п.п.1-5, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010730Про затвердження протоколу виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна

Згідно зі ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 5, 22, 25 Закону України „Про основи містобудування”, ст.ст. 23, 24, 28, 29, 31, 32 Закону України „Про планування і забудову територій”, ст.ст. 9, 28, 32 Закону України „Про архітектурну діяльність”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи звернення громадян та матеріали, надані міжвідомчою комісією з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Затвердити протокол виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, від 29.11.2010 № 17 (додається).

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010731Про видачу довідки про погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями (споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт)

Згідно зі ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України „Про архітектурну діяльність”,  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009р. №1035 „Про тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт”, на підставі звернень громадян виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010732Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції, будівництва об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1.          Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

1.1. ФОП Князєву Віктору Леонідовичу (м. Бердянськ, вул. (...) для реконструкції комплексу будівель та споруд під магазин промислових товарів на земельній ділянці, що розташована за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 54-а, межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від 10.06.2010 №041026500228.

1.2. ТОВ „Промінвестконсалтинг” (м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1) для перепланування першого поверху та надбудови на другому поверсі спального корпусу бази відпочинку „Таврида” на земельній ділянці, що розташована за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 53, межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від 17.04.2007 №040726500148.

2. Заявникам, зазначеним в п. 1 цього рішення, проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 21.06.2011 р. У випадку порушення строку  розробки  та  узгодження  проекту  пункт  1  рішення  визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Заявникам отримати містобудівні умови та обмеження для будівництва в установленому законодавством порядку.

 

Реконструкцію, будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3. Надати дозвіл приватному підприємству „Альфітон” (м. Бердянськ, вул. Маяковського, 128) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва готелю на земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 22-р, наданій в оренду приватному підприємству „Альфітон”, межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від 17.11.2009 р. № 040926500523, та земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 22-п, наданій в оренду приватному підприємству „Металбудінвест” (Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, 16, кв. 97), межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від 17.11.2009 р. № 040926500524.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 21.06.2011 р. У випадку порушення строку  розробки  та  узгодження  проекту  пункт  3  рішення  визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

4. Надати дозвіл ТОВ „Орбіта сервіс TV” (м. Бердянськ, вул. Свободи, 39) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва ділянки волоконно-оптичної лінії зв’язку від б/в „Азовкабель” до б/в „Шахтар”, що розташовані по вул. Макарова в м. Бердянськ.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 21.06.2011 р. У випадку порушення строку  розробки  та  узгодження  проекту  пункт  4  рішення  визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А. Бакай

 

 

 

 

21.12.2010733Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції, будівництва, переобладнання об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

                 2. Фізичним особам, зазначеним у п. 1 цього рішення, будівництво, реконструкцію розпочати після затвердження проекту в установленому порядку. Про початок виконання будівельних робіт повідомити у семиденний термін інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області.

                 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А. Бакай

 

 

21.12.2010734Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для перепланування об’єкта та оформлення документів

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

 

 

                 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                            О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010735Про продовження строку дії дозволів на розміщення рекламних засобів та переоформлення дозволу

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Розглянувши клопотання юридичних та фізичних осіб-підприємців, продовжити строк дії дозволів на розміщення рекламних засобів терміном до 21.12.2015 р., а саме:

1.1. ЗАТ „Бердянська міська стоматологічна поліклініка” (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Червона, буд. 19, ідентифікаційний код 02005243) дозвіл № 52/05 на розміщення рекламного щита на фасаді будівлі (розмір площини 5,4х3,3 м) по пр. Леніна, 22, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 08.12.2005 № 718.

1.2. Фізичній особі-підприємцю Пахомову Володимиру Валентиновичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) дозвіл № 01/10 на розміщення рекламного щита, що стоїть окремо, типу „біг-борд” (розмір площини 6х3 м) по Мелітопольському шосе, в районі АЗС №1, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 18.01.2010 № 21.

1.3. ТОВ фірмі „Дека” (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свердлова, буд. 28, ідентифікаційний код 13609748) дозволи:

1.3.1. № 51 на розміщення рекламного щита на фасаді житлового будинку (розмір площини 1,4х6,0 м) на перехресті пр. Праці та вул. Свободи, виданого на підставі розпорядження міського голови від 18.06.2003 № 266-р.

1.3.2. № 52 на розміщення рекламного щита на фасаді житлового будинку (розмір площини 3х3 м) по вул. Ля-Сейнській, 63/ пр. Праці, 22, виданого на підставі розпорядження міського голови від 18.06.2003 № 266-р.

1.3.3. № 74 на розміщення рекламного щита на фасаді житлового будинку (розмір площини 1,4х3,55 м) на перехресті вул. Дюміна та пр. Леніна, виданого на підставі розпорядження міського голови від 02.10.2003 № 442-р.

1.4. ЗАТ „Промислове підприємство ”Азовкабель” (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2-І, ідентифікаційний код 31600918) дозвіл № 50/05 на розміщення рекламного щита, що стоїть окремо, типу „біг-борд” (розмір площини 6х3 м) по Мелітопольському шосе, в районі перехрестя з вул. Промисловою (розділова смуга), виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 08.12.2005 № 718.

1.5. ТОВ виробничо-комерційній фірмі „Конкурент” (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Дюміна, буд. 28, кв. 2, ідентифікаційний код 13604774) дозволи:

1.5.1. № 79 на розміщення рекламної конструкції лайтпостер, типу „сіті-лайт” (розмір площини 1,2х1,8 м) у кількості 2 шт. на пр. Леніна, на відстані 9 м від перехрестя з вул. Р.Люксембург (на північ), виданого на підставі розпорядження міського голови від 25.11.2003 № 507-р.

1.5.2. № 80 на розміщення рекламної конструкції лайтпостер, типу „сіті-лайт” (розмір площини 1,2х1,8 м) у кількості 2 шт. на пр. Леніна, на відстані 22,5 м від перехрестя з вул. Р.Люксембург (на південь), виданого на підставі розпорядження міського голови від 25.11.2003 № 507-р.

1.5.3. № 81 на розміщення рекламної конструкції лайтпостер, типу „сіті-лайт” (розмір площини 1,2х1,8 м) у кількості 2 шт. на пр. Леніна, на відстані 10 м від перехрестя з вул. Мазіна (на північ), виданого на підставі розпорядження міського голови від 25.11.2003 № 507-р.

1.5.4. № 82 на розміщення рекламної конструкції лайтпостер, типу „сіті-лайт” (розмір площини 1,2х1,8 м) у кількості 2 шт. на пр. Праці, на відстані 12,5 м від перехрестя з вул. Дюміна (на північ), виданого на підставі розпорядження міського голови від 25.11.2003 № 507-р.

1.5.5. № 83 на розміщення рекламної конструкції лайтпостер, типу „сіті-лайт” (розмір площини 1,2х1,8 м) у кількості 2 шт. на пр. Праці, на відстані 62,5 м від перехрестя з вул. Дюміна (на північ), виданого на підставі розпорядження міського голови від 25.11.2003 № 507-р.

1.5.6. № 84 на розміщення рекламної конструкції лайтпостер, типу „сіті-лайт” (розмір площини 1,2х1,8 м) у кількості 2 шт. на пр. Праці, на відстані 12 м від перехрестя з вул. Ля-Сейнською (на південь), виданого на підставі розпорядження міського голови від 25.11.2003 № 507-р.

1.5.7. № 85 на розміщення рекламної конструкції лайтпостер, типу „сіті-лайт” (розмір площини 1,2х1,8 м) у кількості 2 шт. на пр. Леніна, на відстані 14 м від перехрестя з вул. Горбенка (на південь), виданого на підставі розпорядження міського голови від 25.11.2003 № 507-р.

1.6. Фізичній особі-підприємцю Кудіновій Тетяні Юріївні (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) дозвіл № 33/10 на розміщення рекламного телевізійного екрана на даху будівлі ЗОШ № 2 (розмір площини 3,88х2,92 м) за адресою: пр. Леніна, 45/ вул. Горбенка, 2, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 20.07.2010 № 421.

2.  Розглянувши клопотання суб’єкта підприємницької діяльності ФОП Руснака Віктора  Вікторовича (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...), переоформити на нього за письмовим погодженням Чанишева Віталія Ісмаїловича (71100,  Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) дозвіл № 12/06  на розміщення рекламного засобу типу "біг-борд", за адресою:

- пр. Пролетарський, в районі автозаправної станції, зі сторони в’їзду в місто -  рекламний щит, що стоїть окремо, розмір площини 2х4 м, виданий на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 02.03.2010 № 133.

Строк дії дозволу продовжити до 21.12.2015 року.

3. Рекламодавцям, зазначеним у п.п. 1, 2 цього рішення, передбачити підтримку санітарного стану ділянок, освітлення (підсвічування), маркування рекламоносіїв із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії, укласти договір з КСП БМР „Зеленгосп” на предмет догляду за зеленою зоною.

4. Управлінню архітектури та містобудування виконавчого комітету Бердянської міської ради (Корольов О.П.) переоформити відповідні дозволи.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А. Бакай

 

 

 

21.12.2010736Про передачу з балансу на баланс

Згідно зі ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку із затвердженням дев’яносто шостою (позачерговою) сесією Бердянської міської ради V скликання Програми благоустрою міських територій та утримання насосних станцій на 2010 рік в новій редакції, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Вилучити з балансу управління житлового господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради та передати комунальному підприємству Бердянської міської ради „Житлосервіс-3” (голова ліквідаційної комісії Якимець В.В.) на баланс каналізаційний заглибинний насос PRIOX 460/13 MAUT для каналізаційної насосної станції вартістю 3627,00 грн.

 

         2. Начальнику управління житлового господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Шарай Л.Д. та голові ліквідаційної комісії комунального підприємства Бердянської міської ради „Житлосервіс-3” Якимцю В.В. здійснити передачу та приймання з балансу на баланс майна в установленому порядку, підготувати передаточні документи та надати їх до управління комунальної власності Бердянської міської ради.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

 

Міський голова                                                                                О.А.Бакай

21.12.2010737Про встановлення ОСББ „Акація 2006 квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Акація 2006” від 05.12.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Акація 2006”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Акація 2006” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,00 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (1,00 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.  Пункт 70 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

Міський голова                                                                                     О.А. Бакай

 

 

21.12.2010738Про встановлення ОСББ „Гайдара 10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Гайдара 10” від 27.11.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Гайдара 10”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Гайдара 10” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,00 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (1,00 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2. Пункт 62 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                      О.А. Бакай

 

 

21.12.2010739Про встановлення ОСББ „Едельвейс-Бердянськ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Едельвейс-Бердянськ” від 18.11.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Едельвейс-Бердянськ”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Едельвейс-Бердянськ” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,00 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (1,00 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.  Пункт 77 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                   О.А. Бакай

21.12.2010740Про встановлення ОСББ „Жовтень” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Жовтень” від 07.10.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Жовтень”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Жовтень” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 0,90 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (0,90 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2. Пункт 12 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                       О.А. Бакай

21.12.2010741Про встановлення ОСББ „Іскра” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Іскра” від 22.11.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Іскра”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Іскра” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 0,90 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (0,90 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2 Пункт 65 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                     О.А. Бакай

 

21.12.2010742Про встановлення ОСББ „Космос” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Космос” від 20.11.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Космос”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Космос” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,20 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (1,20 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.  Пункт 20 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                     О.А. Бакай

 

21.12.2010743Про встановлення ОСББ „Лазурний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Лазурний” від 24.11.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Лазурний”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Лазурний” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,00 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (1,00 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.  Пункт 4 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                      О.А. Бакай

 

21.12.2010744Про встановлення ОСББ „Ластівка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Ластівка” від 16.12.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Ластівка”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Ластівка” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,00 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (1,00 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.  Пункт 40 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                       О.А. Бакай

 

21.12.2010745Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Травневий” від 26.08.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Травневий”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Травневий”:

1.1. Квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі:

- 0,60 грн./м2 - для мешканців першого поверху житлового будинку,

- 1,00 грн./м2 - для мешканців з другого поверху житлового будинку.

1.2. Структуру квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) згідно з додатком.

2. Пункт 15 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                       О.А. Бакай

21.12.2010746Про встановлення ОСББ „Фенікс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Фенікс” від 14.11.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Фенікс”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Фенікс” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,00 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (1,00 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.  Пункт 48 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                      О.А. Бакай

 

21.12.2010747Про створення Місцевої наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій

         На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 428 „Про затвердження Положення про наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій»”, керуючись  ст. 30  Закону  України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.   Створити Місцеву наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій  у місті Бердянську.

2.   Затвердити Положення про Місцеву  наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій  у місті Бердянську (додається).

3.   Затвердити склад Місцевої наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій у місті Бердянську (додається).

4.   Призначити відповідальним за організацію  роботи і підготовку розпорядчих актів щодо діяльності Місцевої наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій  у місті Бердянську начальника управління житлового господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Шарай Л.Д.

5.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

Міський голова                                                                       О.А.Бакай

21.12.2010748Про виключення квартири із числа службового житла

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.118 Житлового Кодексу України та Положенням «Про порядок надання службових житлових приміщень і користування ними в Україні», затвердженим Постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі протоколу міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 15.12.2010 № 8 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                 О.А.Бакай

 

 

21.12.2010749Про розгляд заяв

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.12.2010750Про надання статусу дитини-сироти

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.12.2010751Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.12.2010752Про припинення піклування та влаштування неповнолітньої Турчиної А. на повне державне забезпечення

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.12.2010753Про підсумки курортного сезону 2010 року

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу курортно-туристичної сфери виконкому Бердянської міської ради Бичкової О.І. про підсумки курортного сезону 2010 року у місті Бердянську, виконавчий комітет міської ради зазначає, що курортний сезон пройшов благополучно, завдяки розробленим заходам щодо підготовки міста до курортного сезону.

Рішенням  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради  від  16.03.2010  р. № 120 було затверджено Комплексні заходи щодо підготовки міста до курортного сезону 2010 року. При виконані цих заходів підприємствами та установами міста проведено роботи, які забезпечили ефективне проведення курортного сезону в місті. Функціонувала „гаряча” телефонна лінія щодо підготовки та проведення курортного сезону.

Протягом курортного сезону на території міста функціонувало 105 санаторно-курортних та оздоровчих закладів, з них: 6 санаторіїв; 83 бази відпочинку, пансіонати, туристичні притулки; 16 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

За 9 місяців 2010 р. організовано відпочило та оздоровилось 86, 9 тис.чол., з яких: в санаторіях пролікувалось – 19,4 тис.чол., в оздоровчих закладах відпочило – 51,3 тис.чол., у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 16,0 тис.чол.

Працювала комісія з обстеження готовності оздоровчих закладів до курортного сезону.

Згідно з рішенням сесії Бердянської міської ради від 29.04.2010 р. № 23 „Про дольову участь в благоустрої та розвитку курортної інфраструктури міста Бердянська” оздоровчими закладами перераховано до цільового фонду Бердянської міської ради 83,6 тис.грн. Дитячими закладами оздоровлення та відпочинку за рахунок дольової участі оздоровлено 108 дітей пільгової категорії, на суму 248,0 тис.грн. 

          До загального фонду міського бюджету за період курортного сезону 2010 р. надійшло 49 420,4 тис.грн. (2009 р. - 40 264,1 тис.грн.).

Станом на 01.10.2010 р. надійшло 137,5 тис. грн. курортного збору, з яких від суб’єктів господарювання - 119,3 тис.грн., від громадян, які надають послуги з короткотермінового проживання - 18,2  тис.грн.

Щомісяця проводився лабораторний контроль морської води, атмосферного повітря у місцях масового відпочинку, селітебної зони з інтенсивним рухом автотранспорту.

Було організовано рух автобусів у маршрутному режимі з мікрорайонів міста до місць масового відпочинку. У печатних ЗМІ було опубліковано розклад руху міського та міжміського пасажирського транспорту. 

У літній період було вирішено питання функціонування додаткових причіпних вагонів залізничного сполучення та організовано додаткові маршрути автомобільного сполучення.

У курортному сезоні 2010 року на території міста було розташовано 663 об’єкти сезонної мережі торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. На території Бердянської коси функціонувало більше 200 закладів торгівлі та сфери послуг.

          Протягом курортного періоду в місті було забезпечено санітарно-епідеміологічне благополуччя. Не було допущено спалахів інфекційних захворювань і харчових отруєнь. Фахівцями СЕС контролювався санітарний стан узбережжя, проби морської води відповідали вимогам санітарних норм щодо мікробіологічних показників.

За медичною допомогою в лікувальні установи міста протягом  курортного сезону звернулося 5667 іногородніх громадян. Відділенням швидкої медичної допомоги обслуговано 2781 виклик до іногородніх осіб. В амбулаторії на Дальній косі було організовано лікарняний пункт, оснащений мобільним зв’язком.

Улітку 2010 р. працювало 17 майданчиків з денним перебуванням, в яких було оздоровлено 4000 дітей 1 - 6 класів. У 6 позашкільних закладах працювали майданчики з денним перебуванням, оздоровлено 3000 дітей.

Протягом курортного сезону мешканці та гості міста стали свідками проведення культурно-мистецьких заходів та загальноміських свят: Всеукраїнського відкритого чемпіонату зі спортивного бального танцю „Бердянський бриз – 2010”, Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості „Топ-Топ”, театралізованого свята „Нептун – 2010”, святкової та розважальної програми „Моя Україна” в рамках відзначення Дня Незалежності, ХІІІ Бердянського Міжнародного кінофестивалю та ін.

Протягом курортного сезону самодіяльними колективами клубних закладів міста проведено 50 творчих концертів на Приморській площі та майданчиках міста перед мешканцями та гостями Бердянська.

На період курортного сезону щотижня ввечері на Приморській площі проводився концерт народного естрадного оркестру „Азовська чайка”.

Була оновлена інформація електронного туристичного інформаційного сайту про послуги санаторно-курортних та оздоровчих закладів, проведення культурного дозвілля, музеї, кафе, розважальні послуги, транспортні розв’язки, законодавчу базу галузі.

Рекламна діяльність, організація інформаційного обслуговування направлена на залучення до міста туристів та відпочиваючих. Проведено роботу щодо розміщення у Києві рекламних щитів із закликом до відпочинку на Азові у Бердянську.

            Проблемними у місті залишаються питання:

- виникнення стихійних сміттєзвалищ;

- відсутність генеральної схеми санітарної очистки міста;

- реконструкції зливової каналізації міста;

- вчасна підготовка пляжів до оздоровчого сезону;

- відсутність обладнаних медичних пунктів на міських пляжах;

- недостатній тиск питної води в районах Середньої та Дальньої коси;

- порушення розважальними закладами шумового режиму після 22.00 години.

 

Враховуючи вищезазначене, згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника відділу курортно-туристичної сфери виконкому Бердянської міської ради Бичкової О.І. про підсумки курортного сезону 2010 року у місті Бердянську  взяти до уваги.

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яланській О.В. спільно зі структурними підрозділами виконавчого комітету Бердянської міської ради до 15.02.2011 р. підготувати пропозиції щодо заходів з ефективної підготовки міста до курортного сезону 2011 року та надати їх на розгляд чергового засідання виконавчого комітету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яланську О.В.

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                   О.А. Бакай

 

21.12.2010754Про затвердження нового складу комісії з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушення земельного законодавства

У зв’язку з кадровими змінами та згідно зі  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.157 Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р.  № 284, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити новий склад  комісії з питань  визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді внаслідок порушення земельного законодавства (додається).

2. Рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2009р. № 591 "Про затвердження нового складу комісії з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушення земельного законодавства" (зі змінами)  визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                     О.А.Бакай

 

 

 

 

21.12.2010755Про видачу довідки про погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями (споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт)

Згідно зі ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України „Про архітектурну діяльність”,  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009р. №1035 „Про тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт”, на підставі звернення громадянина виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                      О.А. Бакай

 

 

21.12.2010756Про продовження строку дії дозволів на розміщення рекламних засобів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Романовської Яни Олександрівни (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...), продовжити строк дії дозволів на розміщення рекламних засобів терміном до 21.12.2015 р., а саме:

1.1.1. № 1/05 на розміщення рекламних щитів у кількості 3 шт. (розмір площин 3х6 м) на перехресті пр. Праці та вул. Дюміна, в районі магазину „Модерн”, -1шт.; по Мелітопольському шосе, в районі перехрестя з вул. Орджонікідзе, -2шт., виданого на підставі розпорядження міського голови від 13.01.2005 № 16-р.

1.1.2. № 2/05 на розміщення рекламних щитів у кількості 8 шт. (розмір площин 3х6 м) по пр. Пролетарському, в районі перехрестя з вул. Мазіна, у кількості 4 шт.; на перехресті пр. Пролетарського з вулицями Лієпайською та Чернишевського -1 шт., та на фасаді житлового будинку № 16 по пр. Праці - 3шт.; виданого на підставі розпорядження міського голови від 13.01.2005 № 17-р.

1.1.3. № 32/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м, подвійний) по пр. Перемоги, в районі житлового будинку № 29, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.1.4. № 34/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі перехрестя з пр. Леніна, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.1.5. № 36/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по вул. Горького, в районі пляжу № 3, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.1.6. № 38/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м, двосторонній) по вул. К. Маркса, в районі перехрестя з пр. Перемоги (розділова смуга), виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.1.7. № 55 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по вул. К.Маркса, в районі перехрестя з вул. Мазіна, виданого на підставі розпорядження міського голови від 02.10.2003 № 442-р.

1.1.8. № 56 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по вул. К.Маркса, в районі перехрестя з вул. Червоною, виданого на підставі розпорядження міського голови від 02.10.2003 № 442-р.

1.1.9. № 80/07 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по пр. Праці, в районі перехрестя з вул. Ля-Сейнською, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 23.08.2007 № 473.

2. ФОП Романовській Я.О. передбачити підтримку санітарного стану ділянок, освітлення (підсвічування), маркування рекламоносіїв із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії, укласти договір з КСП БМР „Зеленгосп” на предмет догляду за зеленою зоною.

3.Управлінню архітектури та містобудування виконавчого комітету Бердянської міської ради (Корольов О.П.) переоформити відповідні дозволи.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А. Бакай

 

 

 

 

21.12.2010757Про прийняття громадян на квартирний облік, внесення змін до квартирного обліку та надання громадянам житлової площі

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.15 Житлового Кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Затвердити:

1.1.Протокол міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 15.12.2010 р. № 8 (додається).

 

1.2. Постанову міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради про внесення змін до квартирного обліку, а саме:

- виключити зі складу сім’ї на отримання державного житла Сичова Івана Олексійовича  дружину Сичову Т.В. у зв’язку зі смертю, склад сім’ї вважати 1 особа, згідно з заявою;

- зняти з квартирного обліку: Прядільникова Якова Сергійовича та Сало Марію Кузьмівну, які мешкають у Бердянському геріатричному пансіонаті на  державному забезпеченні, Брежнєву Олену Геннадіївну, у зв’язку з вибуттям до іншого населеного пункту.

 

1.3. Список   громадян,   які  прийняті  на   квартирний   облік,  згідно з додатком 1.

          1.4.Список громадян, яким надається житлова площа, згідно з додатком 2.

 

          1.5. Список інвалідів Великої Вітчизняної війни 1 групи (надавався до обласної державної адміністрації станом на 21.04.2010), які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла та яким планується надати квартири, що будуть придбані за кошти державного бюджету відповідно до  постанови   Кабінету Міністрів  України  від 12.05.2010 № 354, згідно з додатком 3.

 

         2. Внести зміни до додатку рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 07.07.2009 № 356 в частині надання Белянкіну Володимиру Степановичу ветхої квартири № 4 будинку № 15 по вул. Гагаріна, а саме: замість слів «тимчасово до 07.07.2010 р» читати «тимчасово до 15.06.2011 р.» на підставі його заяви від 29.10.2010 р.

        

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А.Бакай

 

21.12.2010758Про виключення квартири з відселенського фонду

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.15 Житлового Кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службову записку юридичного управління виконавчого комітету від 01.11.2010 № 1335, протокол  міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 15.12.2010 № 8  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

       1. Виключити з відселенського фонду квартиру № 126 будинку № 90 по пр. Пролетарському, двокімнатну, жилою площею 30,7 кв.м, загальною площею 49,3 кв.м.

 

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                             О.А.Бакай

 

21.12.2010759Про надання дозволу на оформлення документів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.          Надати дозвіл ВАТ „Бердянський хлібокомбінат” (м. Бердянськ,  пр. Пролетарський, 106/ вул. Орджонікідзе, 80) на оформлення документів на виконане перепланування основної будівлі „Б”, що розташована на земельній ділянці за адресою: м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 106/ вул. Орджонікідзе, 80, зі збільшенням загальної площі на 89,7 м2.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.А. Бакай

 

 

 

 

 

21.12.2010760Про надання дозволу на будівництво, реконструкцію об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт для:

1.1.     Реконструкції внутрішніх силових електромереж пологового будинку КП „ТМО „Бердянська міська дитяча лікарня і пологовий будинок”, що розташований за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 21.

1.2.     Будівництва водоводу на ПНС військового містечка м. Бердянськ, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Кірова (район заводу „Скловолокно”).

1.3.     Реконструкції приміщення КП „ТБ-Бердянськ”, що розташоване за адресою: м. Бердянськ, вул. Правди, 3-в.

1.4.     Реконструкції приміщення актового залу ЗОШ №5, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Руденка, 15.

 

2.            Проекти виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до

21.06.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проектів пункт 1 цього рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Будівництво, реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.А. Бакай

 

 

 

 

21.12.2010761Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва об’єкта

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Надати дозвіл територіальній громаді м. Бердянськ в особі управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради на проведення проектно-вишукувальних робіт по об’єкту „Каналізаційна насосна станція №4 з колектором-будівництво”.

 

         2. Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 21.06.2011р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 1 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

         Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

Міський голова                                                                                О.А.Бакай

08.12.2010669Про господарську діяльність в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ

Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора ЗАТ „Приазовкурорт” Пономаренка В.І. про господарську діяльність в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ проведена певна робота щодо збереження курортно-рекреаційних територій з джерелами лікувальних природних ресурсів та удосконалення лікувально-оздоровчих методик, поліпшення сервісу відпочиваючих. Рішенням виконавчого комітету від 18.05.2010 № 255 „Про невідкладні заходи щодо збереження курортно-рекреаційних територій” вирішені питання щодо утримання та збереження курортно-рекреаційних територій курорту державного значення Бердянськ.

         Щороку в окрузі зон санітарної охорони здійснюють господарську діяльність 133 суб’єкти господарювання, з них 46 землекористувачів, 87 орендарів; житловий фонд – 5 житлових будинків, в яких мешкає 60 осіб. Найбільш потужними та об’ємними є структурні підрозділи (філії ЗАТ „Приазовкурорт” - два санаторії та два допоміжних підприємства зі своїми об’єктами курортної інфраструктури, з якими пов’язана господарська діяльність рекреантів).

         ЗАТ „Приазовкурорт” проводиться постійна робота з рекреантами, які розміщені в окрузі зон санітарної охорони. Двічі на рік проводяться робочі наради, на яких розглядаються питання підготовки до курортного сезону, підводяться підсумки та намічаються спільні плани діяльності.

         Але, залишаються проблемними питання:

-         організація паркувань для автомобільного транспорту;

-         дотримання правил дорожнього руху,

-         дотримання вимог протипожежної безпеки,

-         ремонт доріг загального користування;

-         боротьба з карантинними рослинами,

-         вивіз ТПВ з закріпленої території і пляжів;

-         бродячі тварини;

-         несанкціонована торгівля;

-         голосне звучання музики після 22-00 години,

-         проведення розважальних заходів у нічний час з феєрверками,

-         незаконний прокат водних атракціонів;

-         розведення багать,

-         порушення режиму регенерації лікувальної грязі в озерах Велике і Червоне,

-         недотримання вимог проектної документації на закінчених об’єктах будівництва при їх експлуатації,

-         початок будівництва без узгодження і наявності затверджених проектів і технічних умов.

         Викликає занепокоєння тривала на сьогодні забудова рекреантами  новими оздоровчими об’єктами в окрузі зон санітарної охорони курорту, яка проводиться в першій і другій зонах санітарної охорони и прилягає до лікувальних озер. Тим самим порушується багаторічний гідрологічний режим лікувальних озер, які є джерелами мулової сульфідної грязі, що використовується для лікування і проведення процедур в оздоровницях ЗАТ „Приазовкурорт”.

          Занепокоєння  викликає питання захисту берегової лінії та об’єктів курортної інфраструктури, розташованих на узбережжі, та намагання Бердянської міської ради виділити у другій зоні санітарної охорони курорту земельні ділянки під дачне індивідуальне будівництво, що є порушенням генерального плану забудови м. Бердянськ, та не відповідає вимогам Закону Україні від 11.01.2005 №2305-IV „Про оголошення природних територій міста Бердянська курортом державного значення” та Указу Президента України від 10.02.2010№ 154/2010 „Про створення природного Національного парку „Приазовський”.                                

         Вищезазначені порушення припиняться після затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Бердянськ”.

         Враховуючи вище зазначене, на підставі Законів України „Про курорти”, „Про оголошення природних територій міста Бердянська курортом державного значення”, „Про надра”, керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади м. Бердянськ, з метою раціонального використання природних територій міста Бердянська, які оголошені курортом державного значення, збереження та відтворення природних лікувальних ресурсів, упорядкування та координації діяльності суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності у межах округу зон санітарної охорони курорту, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Інформацію генерального директора ЗАТ „Приазовкурорт” Пономаренка В.І. про господарську діяльність в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ взяти до уваги.

  2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мурастому Ю.А. спільно із ЗАТ „Приазовкурорт” (Пономаренко В.І.) взяти під особистий контроль питання затвердження режиму округу зон санітарної охорони курорту Бердянськ в установленому порядку в межах наданих повноважень.

         3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальову І.Є. спільно з керівництвом ЗАТ „Приазовкурорт” (Пономаренко В.І.) взяти під особистий контроль питання щодо очищення від звалищ побутових відходів та подальшого недопущення скидання відходів на узбережжя озера Велике, в межах наданих повноважень по територіальній приналежності.

         4. Рекомендувати суб’єктам господарської діяльності, що розташовані в окрузі зон санітарної охорони:

         4.1. В установленому порядку оформити документи на сертифікацію послуг з проживання та харчування.

         4.2. Взяти дольову участь у реконструкції доріг, пляжів та алей в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ.

         4.3. Обмежити звучання гучної музики на своїх об’єктах після 22-00 години.

         4.4. Дотримуватись чинного законодавства України в сфері господарської діяльності та керуватись у роботі Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях в м. Бердянськ, затвердженими рішенням вісімнадцятої сесії міськради V скликання від 05.04.2007 № 6 та рішенням сімдесят дев’ятої сесії міськради V скликання від 25.02.2010 № 36.

         4.5. При отриманні дозвільних документів на будівництво та реконструкцію проходити погодження з ЗАТ „Приазовкурорт”.

  5. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради спільно з ЗАТ „Приазовкурорт” (Пономаренко В.І.) в межах наданих повноважень вжити дійових заходів щодо проведення робіт з берегоукріплення пляжної зони філії „Клінічний санаторій ”Бердянськ” та узбережжя лікувального озера Червоне.

         6. Управлінню економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради (Проданова В.Г.) здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавчих норм та вимог правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях міста Бердянська в частині видачі дозвільних документів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, що розташовані в окрузі зон санітарної охорони.

         7. Управлінню архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради (Корольов О.П.):

         7.1 Провести інвентаризацію самовільної забудови в окрузі зон санітарної охорони.

         7.2 Визначити фактичне та перспективне навантаження територій курорту для подальшої роботи рекреантів при використанні інфраструктури курорту.

         7.3 Розробити план забудови та благоустрою округу зон санітарного захисту.

         8. Рекомендувати Бердянському МВ ГУМВС України в Запорізькій області (Ігнатов Р.В.) забезпечити правопорядок на території курорту.

9. Рекомендувати рекреантам, які розміщені в окрузі зон санітарної охорони до початку курортного сезону 2011 року забезпечити проходження сертифікації/технічного нагляду санаторно-курортними, оздоровчими та готельними закладами згідно зі ст. ст. 18, 24 Закону України „Про туризм”, отримання документів на функціонування закладу та забезпечити роботу закладів згідно з чинним законодавством.

10. Рекомендувати керівникам Бердянської міської санітарно-епідеміологічної станції Запорізької області Гордієнку М.І., Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Топузову В.Г., Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Ігнатову Р.В. проаналізувати роботу підпорядкованих установ у частині контролю за діяльністю об'єктів курортно-туристичної сфери послуг в окрузі зон санітарної охорони у 2010 році та посилити контроль за їх діяльністю у 2011 році в межах наданих повноважень.

11. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 06.10.2005 № 570 „Про господарську діяльність в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ”, від 15.12.2009 № 633  „Про господарську діяльність в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ” та від 18.05.2010 № 255 „Про невідкладні заходи щодо збереження курортно-рекреаційних територій” зняти з контролю як такі, що виконані в цілому.  

  12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мурастого Ю.А., Крахмальова І.Є. в межах наданих повноважень.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А. Бакай

 

08.12.2010670Про бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста для працевлаштування соціально незахищених громадян на 2011 рік

Керуючись ст. ст.5,19,20 Закону України „Про зайнятість населення”, ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з рішенням сімдесят  шостої сесії міської ради V скликання від 03.12.2009 № 43 „Про затвердження міської Програми зайнятості населення на 2010-2011 роки” виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Встановити броню для працевлаштування соціально незахищених громадян на 2011 рік  згідно з додатком.

         2. Міському центру зайнятості (Романова О.М.) та Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради Запорізької області (Токмань Н.А.) здійснити необхідні заходи щодо виконання ст.5 Закону України „Про зайнятість населення”.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора міського центру зайнятості Романову О.М.

 

 

Міський голова                                                                                  О.А.Бакай 

 

 

08.12.2010671Про визначення видів оплачуваних громадських робіт та об'єктів для організації оплачуваних громадських робіт для безробітних

Керуючись ст.23 Закону України „Про зайнятість населення", абз.5 п.З Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 року № 839, ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з рішенням сімдесят шостої сесії міської ради V скликання від 03.12.2009 № 43 „Про затвердження міської Програми зайнятості населення на 2010-2011 роки" виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.       Затвердити   Перелік видів оплачуваних громадських робіт, що є суспільно-корисними для територіальної громади міста Бердянська, у 2011 році   та   Перелік   об' єктів   для   організації   та   проведення   оплачуваних громадських робіт для безробітних у 2011 році (додається).

2.        Міському центру зайнятості (Романова О.М.) та Управлінню праці та соціального    захисту    населення    виконкому    Бердянської    міської    ради Запорізької  області      (Токмань   Н.А.)   здійснити   необхідні   заходи   щодо виконання ст.23 Закону України „Про зайнятість населення".

3.        Рішення виконкому Бердянської міської ради від 15.12.2009 № 641 „Про визначення видів доплачуваних громадських робіт , об'єктів та територій для організації оплачуваних громадських робіт для безробітних" визнати таким, що втратило чинність.

4.   Контроль за виконанням  цього рішення  покласти  на директора міського центру зайнятості Романову О.М.

 

 

Міський голова                                                                                    О.А.Бакай

08.12.2010672Про підготовку та проведення приписки громадян України 1994 року народження до призовної дільниці міста Бердянська у січні - березні 2011 року

На виконання вимог ст. 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, розділу ІІІ Постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом ”, ст. 36 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Бердянському об’єднаному міському військовому комісаріату (Волков С.С.) провести приписку до призовної дільниці міста Бердянська громадян України 1994 року народження у січні-березні 2011 року.

 

2. Приписці до призовної дільниці підлягають усі юнаки, які народилися з 01 січня по 31 грудня 1994 року включно, і постійно проживають та зареєстровані на території міста, а також громадяни України старшого призовного віку, які своєчасно не пройшли приписку з будь - яких причин.

 

3. З метою взяття юнаків на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки та вивчення особистих якостей:

3.1 Затвердити склад міської комісії з питань приписки громадян України 1994 року народження у складі:

 

Волков С.С.              військовий комісар Бердянського ОМВК,

                                  голова ко-місії з питань приписки

 

Ієговська М.І.          головний спеціаліст міського відділу

                                  освіти викон-кому Бердянської міської ради

 

Зіненко Д.В.             начальник відділу кримінальної міліції у

                                   справах дітей Бердянського МВ ГУМВС

                                   України в   Запорізькій області

                                      

Попов В.С.              лікар, який організовує роботу медичного

                                 персона-лу з медичного огляду допризовників,

                                 які підлягають приписці

 

Пейчева О.С.            провідний спеціаліст Бердянського міського

                                   центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

                                      

Марченко О.П.         медична сестра КУ “Бердянська міська лікарня”,

                                   секретар комісії з питань приписки

 

3.2 На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів комісії затвердити резервний склад комісії з питань приписки громадян України 1994 року народження у складі:

 

Філімонов О.М.         заступник військового комісара Бердянського

                                     ОМВК, голова комісії з питань приписки

 

Лазуренко Н.О.        провідний спеціаліст міського відділу освіти

                                   виконкому Бердянської міської ради

       

Добранов Є.О.         старший оперуповноважений відділу кримінальної

                                   міліції у справах дітей Бердянського  МВ ГУМВС

                                   України в Запорізькій області

 

Ніконова Т.П.          лікар – терапевт медичної комісії призовної дільниці

 

Заколенко Т.А.        заступник начальника служби у справах дітей

                                   виконкому Бердянської міської ради

 

Топчієнко Н.М.        медична сестра КУ “Бердянська міська

                                   лікарня”, секретар комісії з питань приписки

 

3.3. Засідання комісії з питань приписки громадян України 1994 року народження проводити за графіком згідно з додатком 1.

 

4. Рекомендувати керівникам і викладачам Основ Захисту Вітчизни навчальних закладів, виконкому Нововасилівської сільської ради, начальникам підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, директорам КП “Житлосервіс”, головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та вуличних комітетів:

4.1. Надати до Бердянського ОМВК списки юнаків - громадян України 1994 року народження  (форма 1).

4.2. До 20 грудня 2010 року відповідним посадовим особам установ, підприємств, навчальних закладів перевірити, чи всі громадяни 1994 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці, включені до поданих списків (форма 1), та зробити про це запис у списках, які були надані до міськвійськкомату.

4.3. До 20 грудня 2010 року організувати збір документів, необхідних для особових справ юнаків 1994 року народження, які підлягають приписці, і надати їх до Бердянського ОМВК.

4.4. Організувати і направити юнаків для проходження рентгенологічного (флюорографічного обстеження органів грудної клітки), аналізів електрокардіографії до КП БМР “Териториальне медичне об’єднання” “Бердянська міська дитяча лікарня та пологовий будинок ” за графіком згідно з додатком 1.

4.5. Забезпечити явку та своєчасне прибуття юнаків 1994 року народження на призовну дільницю, яка розташована у міській поліклініці (пр. Перемоги, 7, кабінет 95) в зазначений час для проходження медичного огляду та комісії з питань приписки за графіком згідно з додатком 1.

4.6. До 25 березня 2011 року направляти до міськвійськкомату  усіх юнаків 1994 року народження, які не пройшли приписку згідно з графіком з поважних причин.

4.7. До 25 березня 2011 року усіх виявлених громадян України старшого призовного віку, які своєчасно не пройшли приписку, направити до міськвійськкомату.

 

5. Начальнику  відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Кондратюк Н.П., керівникам навчальних закладів:

         5.1. Внести корективи до розкладу занять і організувати контроль за виконанням графіка проходження приписки юнаками, які навчаються.

         5.2. Для проведення професійно – психологічного відбору та психофізіологічного вивчення юнаків, які підлягають приписці, виділити на період з 17 січня по 31 березня 2011 року психолога однієї зі шкіл із збереженням постійно займаної посади та середньої заробітної плати за місцем роботи.

          5.3. Узяти на контроль проходження юнаками медичного обстеження в строки, встановлені комісією з питань приписки.

 

6.  Начальнику відділу охорони здоров¢я виконкому Бердянської міської ради Кіссі Ю.В.:

6.1. Забезпечити проведення на базі лікувальних установ міста за направленням міськвійськкомату флюорографічного обстеження, здачі аналізів крові, сечі, електрокардіографії усім допризовникам за графіком згідно з додатком 1.

6.2. Вимагати від лікувальних установ міста медичні картки амбулаторного хворого (форма №25) з вкладними листами до них (форма №25/ю), у які повинно бути внесено результати щеплення, групи крові, флюорографії і виписний епікриз або медична характеристика від дільничного лікаря-педіатра, а також списки осіб, узятих на диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, захворювань шкіри, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м’язів, суглобів, витяги з історії хвороби та надати їх до 20 грудня 2010 року до міськвійськкомату.

6.3. Забезпечити в установленi комiсiєю з питань приписки строки проведення позачергового безкоштовного стацiонарного та амбулаторного медичного обстеження і лікування допризовникiв у лiкувальних закладах згідно з додатком 3, видiлити необхiдну кiлькiсть лiжок, не допускати перенесення строкiв обстеження.

6.4. Для медичного огляду допризовникiв на призовній дільниці міськполіклініки видiлити квалiфiкованих лiкарiв, якi мають практичний досвiд медичного огляду допризовникiв, згідно з додатком 2.

6.5. Обладнати i забезпечити роботу стоматологiчного кабiнету у приміщенні міськполіклініки КУ “Бердянська міська лікарня”.

 

       7. Начальнику відділу сім’ї, молоді та спорту виконкому Бердянської міської ради  Шумілову В.Г., викладачам навчальних закладів, інструкторам з фізичної культури та спорту підприємств і установ організувати проведення спортивно - масової роботи з юнаками, прийом нормативів з фізичної підготовки та спортивних розрядів.

 

8. Начальнику Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області підполковнику міліції Ігнатову Р.В. згідно з чинним законодавством надати міськвійськкомату практичну допомогу в розшуку та доставці допризовників, які ухиляються від приписки до призовної дільниці.

 

9. Керівникам підприємств, організацій, установ і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності для проведення заходів щодо оповіщення і оформлення особових справ допризовників, на період приписки виділяти за згодою у розпорядження військового комісаріату необхідну кількість технічних працівників зі збереженням посади та середнього заробітку за місцем постійної роботи згідно з додатком 4.

10. Відділу зв’язків зі ЗМІ виконкому Бердянської міської ради оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника мiського голови з  питань дiяльностi виконавчих органiв ради Яланську О.В., відповідальність за виконання цього рішення покласти на військового комісара Бердянського ОМВК полковника Волкова С.С. та головного лікаря КУ “Бердянська міська лікарня” Левченка О.В., директора КП ТМО “ Бердянська міська дитяча лікарня та пологовий будинок ” Котляр І.А.

 

             

Міський голова                                                                                       О.А. Бакай

08.12.2010673Про затвердження складу комісії з розгляду питань нагородження при виконавчому комітеті Бердянської міської ради

Згідно зі ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет Бердянської міської ради 

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити  новий склад  комісії з  розгляду питань нагородження при виконавчому комітеті Бердянської міської ради (додається).

 

2. Визначити таким, що втратив чинність п.2 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 15.09.2009 №488 “Про затвердження Порядку представлення до нагородження  та  вручення  нагород   у виконавчому комітеті Бердянської міської ради”.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому  Чанишева В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.А.Бакай

 

 

 

 

08.12.2010674Про нагородження членів територіальної громади

Керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з Положеннями  про відзнаки виконавчого комітету Бердянської міської ради,  затвердженими рішенням виконавчого комітету від 03.06.2008р. № 266 та рішенням від 14.09.2005р. № 547, на підставі наданих клопотань, виконавчий комітет  Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Нагородити членів територіальної громади міста Бердянська відзнаками виконавчого комітету Бердянської міської ради – „Почесний орден міста” та медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста» згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Чанишева В.І.

        

 

Міський голова                                                                                О.А.Бакай

 

 

 

08.12.2010675Про виплату грошової винагороди за IV квартал 2010 року активу комітетів мікрорайонів міста Бердянська

        Керуючись ст.40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, та згідно з рішенням дев’яносто першої сесії міської ради V скликання від 26 серпня 2010 р. № 33  „Про затвердження Програми „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення  міста  на 2010 рік (в новій редакції)” виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

            1. Фінансовому управлінню виконкому Бердянської міської ради  (Абросімов А.М.) виділити з місцевого бюджету 11250,00 грн. (одинадцять  тисяч двісті  п’ятдесят грн. 00 коп.) для виплати винагороди активу комітетів мікрорайонів м. Бердянськ за IV  квартал 2010 року.

 

            2. Відділу бухгалтерського обліку виконкому Бердянської міської ради (Карімова Л.І.) виплатити грошову винагороду  згідно з додатком.

 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому  Бердянської міської ради Чанишева В.І.

 

 

Міський  голова                                                                               О.А. Бакай

 

 

08.12.2010676Про внесення змін до посадового окладу державного адміністратора

          Згідно зі ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010  № 1030 “Про внесення змін у додатки   до  постанови  Кабінету Міністрів України  від  9 березня  2006 р. № 268” та ст.91 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської  міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Встановити з 10 листопада  2010 року у  виконавчому комітеті Бердянської міської ради  посадовий оклад державного адміністратора  у розмірі  982,00 грн.

2. Відділу бухгалтерського обліку виконкому Бердянської міської ради (Карімова Л.І.) розробити та затвердити штатний розпис  відділу по роботі з документами дозвільного характеру „Єдиний офіс” з 10.11.2010 року у межах  фонду оплати праці, затвердженого кошторисом на 2010 рік, та здійснити перерахунок заробітної плати за листопад 2010 року.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Чанишева В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А.Бакай

 

 

08.12.2010677Про затвердження статуту громадської організації „Асоціація „Європейський шлях” у новій редакції

          До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернулося керівництво громадської організації „Асоціація „Європейський шлях” із заявою про внесення змін до статуту та затвердження статуту  у новій редакції.

Громадська організація „Асоціація „Європейський шлях” була  зареєстрована рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 05 вересня 2002  №519 .        

Місцезнаходження організації: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свердлова, 10, кв.46.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Затвердити статут громадської організації „Асоціація „Європейський шлях” у новій редакції.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А. Бакай

 

 

 

 

 

 

08.12.2010678Про припинення діяльності громадської організації „Фонд розвитку Бердянської ЗОШ № 5”

          До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернулося керівництво  громадської організації „Фонд розвитку Бердянської ЗОШ №5” із заявою про припинення діяльності  громадської організації „Фонд розвитку Бердянської ЗОШ №5”.

Громадська організація „Фонд розвитку Бердянської ЗОШ №5” була  зареєстрована рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 17 липня  2007 року №393.

Місцезнаходження організації: м. Бердянськ, вул. Руденка, 16.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         Припинити діяльність громадської організації „Фонд розвитку Бердянської ЗОШ №5”.

 

 

 

Міський голова                                                                               О.А. Бакай

 

 

 

 

 

 

08.12.2010679Про затвердження Положення про постійну міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

         На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 174 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 927 „Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”, згідно зі ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська та з метою вдосконалення роботи постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

                   1. Затвердити  Положення про постійну міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у новій редакції (додається).

         2. Положення про постійну міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджене рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.07.2008 р. № 313 “Про затвердження Положення про постійну міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” визнати таким, що втратило чинність.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А.

 

 

Міський голова                                                                                     О.А. Бакай

 

 

08.12.2010680Про затвердження нового складу комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009    № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»,  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.10.2009 № 344 «Про створення обласної комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердження її складу та Положення про неї»,  керуючись   ст. 34   Закону  України  “Про   місцеве   самоврядування   в Україні”,  ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  з метою забезпечення дієвого контролю за своєчасністю виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити новий склад комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі – міська комісія) (додається).

2.Пункт 3 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 15.06.2010 року № 329 “Про створення комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат” визначити таким, що втратив чинність.

         3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Бердянського міського голову Бакая О.А.

 

Міський голова                                                                              О.А. Бакай

 

 

08.12.2010681Про затвердження нового складу комісії у справах альтернативної (невійськової) служби

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”, керуючись ст.36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити новий склад комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (додається).

2.Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради Запорізької області (Токмань Н.А.) здійснювати контроль за проходженням громадянами альтернативної служби, за додержанням законодавства з питань альтернативної (невійськової) служби  керівниками установ, підприємств і організацій міста та вживати належних заходів.

3. Рішення виконкому Бердянської міської ради  від 20.07.2010 р. № 500 “Про затвердження нового складу комісії у справах альтернативної (невійськової) служби” визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Яланську О.В.

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                  О.А Бакай

 

 

08.12.2010682Про затвердження кошторисних розрахунків та вартості капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

Згідно зі ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», п. 10 Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 565, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до подання комісії з питань проведення капітального ремонту житла пільгової категорії громадян, затвердженої рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 18.08.2009 № 427, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

1.          Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

Міський голова                                                                                 О.А. Бакай

08.12.2010683Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

Згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7  Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службові начальника управління архітектури та містобудування виконкому Корольова О.П. та в. о. начальника управління комунального господарства виконкому Бондаренка Р.В. виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити план діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (додається).

 

2. Виключити із плану діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.12.2009 № 611, проекти регуляторних актів, а саме:

- “Про погодження двоставкових тарифів на послуги ЗАТ „Бердянське підприємство теплових мереж”;

- “Про паспортизацію будівель-пам’яток місцевого значення, що мають архітектурну, історичну і культурну цінність з визначенням меж охоронних зон і вимог щодо забудови, реконструкції і експлуатації об’єктів в межах цих зон”.

 

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ виконкому Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.А. Бакай

08.12.2010684Про розірвання договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ

Згідно зі ст. 7 Закону України „Про автомобільний транспорт”, керуючись  ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з п.6.1.1 договору на перевезення пасажирів на автобусному  маршруті  загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ від  24.03.2006р. виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1. Достроково розірвати договір на перевезення пасажирів на автобусному  маршруті  загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ від  24.03.2006р. № 27 з приватним підприємцем Томшинським О.Я.  

           Підстава: лист  територіального  управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Запорізькій області від 14.09.2010р. № 08-1-05/2735 (вх. від 14.09.2010р. № 6419ф/27-02)  про відсутність ліцензії у даного перевізника.

          2. Достроково розірвати договір на перевезення пасажирів на автобусному  маршруті  загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ від  24.03.2006р. № 57 з приватним підприємцем Томшинським С.Я.

Підстава: лист  територіального  управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Запорізькій області від 08.11.2010р. № 08-1-05/4164 (вх. від 11.11.2010р. № 7956ф/27-01) про відсутність ліцензії у даного перевізника.

3. Достроково розірвати договір на перевезення пасажирів на автобусному  маршруті  загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Бердянськ від  24.03.2006р. № 81 з приватним підприємцем Бончевим М.О.

Підстава: лист територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Запорізькій області від 08.11.2010р. № 08-1-05/4164 (вх. від 11.11.2010р. № 7956ф/27-01) про відсутність ліцензії у даного перевізника.

4. Відділу  зв’язків зі ЗМІ виконавчого комітету Бердянської міської ради  оприлюднити це  рішення в місцевих засобах масової інформації у 10 – денний термін з дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       О.А. Бакай

 

 

08.12.2010685Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень

Керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.28 Закону України „Про благоустрій  населених пунктів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, ст. 25 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, на підставі заяв громадян та суб’єктів  господарювання  про  видалення  дерев, актів обстеження, наданих комісією,  створеною  згідно з розпорядженням міського голови  від 12.10.2006 р. № 583-р „Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають  знесенню чи пересаджуванню”, погоджених  з Мелітопольським сектором регулювання природокористування державного   управління охорони  навколишнього  природного середовища в Запорізькій області, виконавчий комітет Бердянської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:

 

 

1. Дозволити  видалення аварійних зелених насаджень  громадянам та суб’єктам господарювання  після отримання ними ордерів  на видалення   згідно з додатком.

 

           2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Бондаренко Р.В.) видати  громадянам та суб’єктам господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, ордери на  видалення   зелених насаджень  у порядку згідно з чинним законодавством.

 

      3. Громадянам та суб’єктам господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, замість видалених зелених насаджень посадити  компенсаційні насадження та доглядати за ними до моменту повного приживання.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Мурастого Ю.А.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.А. Бакай

 

08.12.2010686Про передачу на баланс

  Згідно зі ст. 40  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи звернення громадянки Михайлової Лариси Володимирівни від 11.11.2010 р. та з метою забезпечення подальшого обслуговування газопроводу виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Не заперечувати щодо безоплатної передачі для подальшого обслуговування підземного газопроводу низького тиску ПЄØ63 ℓ=73м, який знаходиться за адресою: м. Бердянськ,  вул. Руднєвої, 81-а, на баланс БФ УГГ ВАТ "Запоріжгаз".

2. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мурастого Ю.А.

 

 

 

Міський голова                                                                            О.А. Бакай

 

 

 

08.12.2010687Про оформлення права власності за територіальною громадою

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.02.2002р. за № 157/6445, рішенням сімдесят другої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.09.2009 № 22 «Про надання згоди щодо прийняття квартири до міської комунальної власності від Адміністрації Держприкордонслужби України», листом управління комунальної власності виконкому Бердянської міської ради від 15.10.2010 № 2074, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Оформити право власності за територіальною громадою м. Бердянськ в особі Бердянської міської ради на:

1.1. Квартиру № 5 по вул. Баха, 45.

1.2. Ціле підвальне приміщення, загальною площею 236,8кв.м., по пр. Праці, 20.

2. У зв’язку з уточненням внести зміни до пункту 1 рішення виконкому від 05.10.2010 № 581 «Про оформлення права власності за територіальною громадою м. Бердянська»: замість слів «майстерня «В» читати: «майстерня «З» і далі за текстом.

3. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомості та провести їх реєстрацію.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В. 

 

 

Міський голова                                                                             О.А. Бакай 

08.12.2010688Про оформлення права власності

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали, надані комунальним підприємством  з технічної інвентаризації Бердянської міської ради, виконком Бердянської міської ради зазначає, що у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та оформленням документації на об’єкти нерухомого майна власники не мають правоустановчих документів, що відповідають дійсності.

Згідно з Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 18.02.2002 за № 157/6445, Тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

            7.3. Державою Україна в особі Міністерства освіти і науки України (балансоутримувач – Запорізький національний технічний університет) на будівлю по вул. Ля-Сейнській, 59а, що складається з основної будівлі «А», ганку до «А», двох піддашків до «А».

Підстава: лист Запорізького національного технічного університету від 19.05.2010 № 38-04/1762, рішення сорок першої сесії Бердянської міської ради V скликання від 17.04.2008 № 11 «Про надання у постійне користування земельної ділянки».

8. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтва про право власності на квартири, садові будинки, житлові будинки, об’єкти нерухомості та провести їх  реєстрацію.    

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                             О.А. Бакай

 

 

08.12.2010689Про поділ та закріплення земельних ділянок

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали поділу та закріплення земельних ділянок, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

7. Фізичним особам, зазначеним у п.п.1-6, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.А. Бакай

 

 

 

08.12.2010690Про затвердження протоколу виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна

Згідно зі ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 5, 22, 25 Закону України „Про основи містобудування”, ст.ст. 23, 24, 28, 29, 31, 32 Закону України „Про планування і забудову територій”, ст.ст. 9, 28, 32 Закону України „Про архітектурну діяльність”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи звернення громадян та матеріали, надані міжвідомчою комісією з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Затвердити протокол виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, від 15.11.2010 № 16 (додається).

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.А. Бакай

 

 

08.12.2010691Про видачу довідки про погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями (споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт)

Згідно зі ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України „Про архітектурну діяльність”,  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009р. №1035 „Про тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт”, на підставі звернень виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                      О.А. Бакай

 

08.12.2010692Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції, будівництва об’єктів та внесення змін до рішення виконкому

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.          Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

 

1.2. Державному підприємству „Бердянський морський торговельний порт” (м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7) для реконструкції нежитлових приміщень №№143, 144 гуртожитку, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Димитрова, 42, під житлові кімнати.

2. Заявникам, зазначеним в п. 1 цього рішення, проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.06.2011 р. У випадку порушення строку  розробки  та  узгодження  проекту  пункт  1  рішення  визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3. На підставі письмової заяви Цеху телекомунікаційних послуг № 1 Запорізької філії ВАТ „Укртелеком” (м. Бердянськ, вул. Мазіна, 19/59) внести зміни до рішення виконкому від 07.09.2010 №511 „Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва, реконструкції об’єктів”, а саме: замість слів „для реконструкції частини приміщень будівлі, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Дюміна, 53, під універсальний пункт обслуговування споживачів з улаштуванням виходу на пр. Праці” читати „для реконструкції частини приміщень будівлі, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Дюміна, 53, під об’єкт „Універсальний пункт обслуговування споживачів за адресою: вул. Дюміна, 53 в м. Бердянськ” з улаштуванням виходу на  пр. Праці”, і далі за текстом.

4. У зв’язку з технічною помилкою скасувати п.3 рішення виконкому від 05.10.2010 №588 „Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єктів”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                               О.А. Бакай

 

 

 

08.12.2010693Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва, переобладнання об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

            1.Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

 

1.       Фізичним особам, зазначеним у п. 1 цього рішення, будівництво, переобладнання  розпочати після затвердження проекту в установленому порядку. Про початок виконання будівельних робіт повідомити у семиденний термін інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області.

2.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                            О.А. Бакай

 

08.12.2010694Про надання дозволу на оформлення документів

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмового звернення заявника виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

 

1.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                            О.А. Бакай

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2010695Про продовження строку дії дозволів на розміщення рекламних засобів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Розглянувши клопотання юридичних та фізичних осіб-підприємців, продовжити строк дії дозволів на розміщення рекламних засобів терміном до 07.12.2015 р., а саме:

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю „Парк розваг -Бердянськ” (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, буд. 22-Д, ідентифікаційний код 33086080) дозвіл № 70/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по вул. Макарова, в районі споруди колишнього поста ДАІ, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 19.12.2005 № 764.

1.2. Фізичній особі-підприємцю Романовській Яні Олександрівні (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) дозволи  за адресами:

1.2.1. № 62 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі заправки ТНК (розділова смуга), виданого на підставі розпорядження голови Бердянської міської ради від 02.10.2003 № 442-р.

1.2.2. № 31/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по вул. Морозова, в районі ринку, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.2.3. № 35/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м, подвійний) по вул. Дюміна, в районі житлового будинку № 17, виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.2.4. № 27/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м, двосторонній) по Мелітопольському шосе, в районі магазину „Київ” (розділова смуга), виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.2.5. № 28/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м, двосторонній) по Мелітопольському шосе, в районі житлового будинку № 26 (розділова смуга), виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.2.6. № 38/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м, двосторонній) по вул. К. Маркса, в районі перехрестя з пр. Перемоги (розділова смуга), виданого на підставі рішення виконкому Бердянської міської ради від 17.11.2005 № 689.

1.2.7. № 57 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі будівлі заводу „Південгідромаш” (розділова смуга), виданого на підставі розпорядження голови Бердянської міської ради від 02.10.2003 № 442-р.

1.2.8. № 58 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі будівлі заводу „Південгідромаш” (розділова смуга), виданого на підставі розпорядження голови Бердянської міської ради від 02.10.2003 № 442-р.

1.2.9. № 59 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі житлового будинку № 26 (розділова смуга), виданого на підставі розпорядження голови Бердянської міської ради від 02.10.2003 № 442-р.

1.2.10. № 61 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі перехрестя з вул. Кабельників, навпроти заправки ТНК (розділова смуга), виданого на підставі розпорядження голови Бердянської міської ради від 02.10.2003 № 442-р.

2. Рекламодавцям, зазначеним у п. 1 цього рішення, передбачити підтримку санітарного стану ділянок, освітлення (підсвічування), маркування рекламоносіїв із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії, укласти договір з КСП БМР „Зеленгосп” на предмет догляду за зеленою зоною.

3. Управлінню архітектури та містобудування виконавчого комітету Бердянської міської ради (Корольов О.П.) переоформити відповідні дозволи.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.А. Бакай

 

 

 

 

08.12.2010696Про встановлення ОСББ „Горького 9” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Горького 9” від 05.08.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Горького 9”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Горького 9” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,00 грн. за 1 кв.м загальної площі  житла (1,00 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                     О.А. Бакай

 

 

 

08.12.2010697Про встановлення ОСББ „Портовик” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Портовик” від 19.08.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Портовик”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Портовик” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 1,00 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (1,00 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.  Пункт 44 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                          О.А. Бакай

 

 

 

08.12.2010698Про встановлення ОСББ „Промінь” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Промінь” від 23.09.2010 та розрахунків, наданих ОСББ „Промінь”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Промінь” квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)  у розмірі 0,80 грн. за  1 кв.м загальної площі  житла (0,80 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2. Пункт 18 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                             О.А. Бакай

 

 

08.12.2010699Про затвердження нового складу міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради

Згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчому комітеті Бердянської міської ради виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити новий склад міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради (додається).

 

         2. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 06.08.2010 № 465 «Про  затвердження нового складу міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради» визнати таким, що втратило чинність.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мурастого Ю.А.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О.А.Бакай

 

 

08.12.2010700Про затвердження нового складу опікунської ради при виконавчому комітеті Бердянської міської ради

Згідно з п.п. 4,6 ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити новий склад опікунської ради при виконавчому комітеті Бердянської міської ради згідно з додатком.

 

         2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 15.06.2009 № 301 „Про затвердження Положення та нового складу опікунської ради” визнати таким, що втратив чинність.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яланську О.В.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   О.А.Бакай

08.12.2010701Про затвердження Положення та складу Координаційної ради у справах неповнолітніх при виконавчому комітеті Бердянської міської ради

Керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про Координаційну раду у справах неповнолітніх при виконавчому комітеті Бердянської міської ради (додається).

2. Затвердити персональний склад Координаційної ради у справах неповнолітніх (додається).

3. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 08.01.1998 р. №5 „Про створення координаційної ради при службі у справах неповнолітніх міськвиконкому”, від 19.05.2009 № 270 „Про затвердження нового складу Координаційної ради у справах неповнолітніх виконавчого комітету Бердянської міської ради” визнати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яланську О.В.

 

 

 

Міський голова                                                                           О.А.Бакай

 

 

 

08.12.2010702Про затвердження нового складу комісії з питань захисту прав дитини

Згідно з п. 4 п. б ст. 34 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, та у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити новий склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Бердянської міської ради (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення виконкому Бердянської міської ради від 27.01.2009 року №32 „Про затвердження положення та складу комісії з питань захисту прав дитини”

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Яланську  О.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       О.А. Бакай

 

 

08.12.2010703Про розгляд заяв

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

08.12.2010704Про призначення опіки, піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

08.12.2010705Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

08.12.2010706Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Губарю А.

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

08.12.2010707Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

08.12.2010708Про поділ земельної ділянки

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали поділу земельної ділянки, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1. Погодити поділ земельної ділянки, площею 0,4611га, розташованої по вул. Лєонтьєва,6, та закріпити:

1.1. Земельну ділянку, площею 0,3800га, розташовану по вул. Лєонтьєва,6, для розміщення будівель ЗАТ „Акціонерний центр „ВОСТОК”. 

1.2. Земельну ділянку, площею 0,0191га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Лєонтьєва,6-г, для розміщення будівель ЗАТ „Акціонерний центр „ВОСТОК”. 

1.3. Земельну ділянку, площею 0,0191га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Лєонтьєва,6-д, для розміщення будівель ЗАТ „Акціонерний центр „ВОСТОК”. 

1.4. Земельну ділянку, площею 0,0196га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Лєонтьєва,6-ж, для розміщення будівель ЗАТ „Акціонерний центр „ВОСТОК”. 

1.5. Земельну ділянку, площею 0,0233га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Лєонтьєва,6-з, для розміщення будівель ЗАТ „Акціонерний центр „ВОСТОК”. 

Підстава: лист ЗАТ „Акціонерний центр „ВОСТОК” від 06.08.2010р. №3257 про поділ земельної ділянки та свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 23.10.2009р.

 

2. ЗАТ „Акціонерний центр „ВОСТОК” оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                     О.А. Бакай

 

 

08.12.2010709Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єкта

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмового звернення заявника виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.          Надати дозвіл ВАТ „Бердянський хлібокомбінат” (м. Бердянськ,  пр. Пролетарський, 106/ вул. Орджонікідзе, 80) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції будівлі колишнього булочно-печивного цеху, розташованого на земельній ділянці за вищевказаною адресою, де воно є власником.

2. Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.06.2011 р. У випадку порушення строку  розробки  та  узгодження  проекту  пункт  1  рішення  визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.А. Бакай

 

 

 

23.11.2010667Про затвердження нового складу міського комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Бердянської міської ради

У відповідності до вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 №2289-VI, керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 В И Р І Ш И В :

 

1. Для організації та проведення процедур закупівель створити і затвердити новий склад міського комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Бердянської міської ради (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність п. 2 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.08.2010 №466 „Про визначення генерального замовника, створення та затвердження міського комітету з конкурсних торгів та Положення про міський комітет з конкурсних торгів”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.

 

 

Міський голова                                                                              О.А. Бакай

 

 

23.11.2010668Про затвердження кошторисних розрахунків та вартості капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

Згідно зі ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», п. 10 Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 565, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до подання комісії з питань проведення капітального ремонту житла пільгової категорії громадян, затвердженої рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 03.08.2010 № 441, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1. Затвердити кошторисні розрахунки та вартість капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету міському бюджету, а саме:

            Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

 

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крахмальова І.Є.

 

 

Міський голова                                                                                         О.А.Бакай

09.11.2010655Про внесення доповнення до плану діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, службової начальника відділу підприємницької діяльності управління економічного розвитку виконкому Сенічевої К.А. від 25.10.2010 року № 08-808 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Доповнити план діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік додатковими питаннями згідно з додатком.

         2. Відділу зв’язків зі ЗМІ виконавчого комітету Бердянської міської ради (Горбатко В.В.) оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка С.О.

 

 

Заступник міського голови                                                              О.В.Невзорова

 

 

09.11.2010656Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень

Керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.28 Закону України „Про благоустрій  населених пунктів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, ст. 25 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, на підставі заяв громадян та суб’єктів  господарювання  про  видалення  дерев, актів обстеження, наданих комісією,  створеною  згідно з розпорядженням міського голови  від 12.10.2006 р. № 583-р „Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають  знесенню чи пересаджуванню”, погоджених  з Мелітопольським сектором регулювання природокористування державного   управління охорони  навколишнього  природного середовища в Запорізькій області, виконавчий комітет Бердянської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:

 

1.Дозволити  видалення аварійних зелених насаджень  громадянам та суб’єктам господарювання  після отримання ними ордерів  на видалення   згідно з додатком.

 

           2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Бондаренко Р.В.) видати суб’єктам господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, ордери на  видалення   зелених насаджень  у порядку згідно з чинним законодавством.

 

      3. Суб’єктам господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, замість  видалених   зелених  насаджень посадити  компенсаційні насадження  та доглядати за ними до моменту повного приживання.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому БМР Шадуріна О.М.

 

 

 

Заступник міського голови,

член виконкому                                                                               О.В. Невзорова

 

09.11.2010657Про передачу з балансу на баланс

  Згідно зі ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 4 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку із закінченням робіт з реконструкції, капітального ремонту об’єктів та виконанням робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити перелік  об’єктів та робіт (вартість), виконаних експлуатуючими організаціями (додається).

 2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Бондаренко Р.В.) передати актом-авізо з балансу управління на баланс КСП "Зеленгосп" Бердянської міської ради вартість виконаних робіт згідно з переліком, затвердженим п.1. цього рішення.

3. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Щербина А.В.) внести зміни до складу майна, що належить територіальній громаді м. Бердянська на праві комунальної власності.

 4. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому Бердянської міської ради Шадуріна О.М.

 

 

Заступник міського голови,

член виконкому                                                                          О.В. Невзорова

 

09.11.2010658Про перепоховання

         Згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 21 Закону України „Про поховання та похоронну справу” та ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі заяви Морозова Г.В., виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Дозволити Морозову Г.В. перепоховати останки Морозова В.С., похованого в 1975 р., з кладовища №1 на кладовище №2.

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                         О.В.Невзорова

09.11.2010659Про визначення середньої вартості ритуальних послуг

Керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст.ст.8, 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу", на виконання п.2 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 02.06.2005 №351 "Про безоплатне поховання учасників бойових дій", у звязку зі змінами цін на ритуальні послуги виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Визначити середню вартість ритуальних послуг для забезпечення безоплатного  поховання  померлих  (загиблих)  осіб,  які  мають  особливі заслуги  та  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною,  і  учасників бойових дій згідно з додатком.

 

2.           Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської   міської   ради   Запорізької   області   (Токмань   Н.А.)   внести відповідні зміни до укладених із суб'єктами господарювання договорів щодо відшкодування витрат по похованню осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій.

 

3.    Рішення   виконавчого   комітету   Бердянської   міської   ради   від 15.12.2009 № 647 "Про визначення середньої вартості ритуальних послуг" визнати таким, що втратило чинність.

 

            4. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського     голови    з     питань    діяльності     виконавчих     органів    ради Невзорову О.В.

 

 

Заступник міського голови                                                  О.В.Невзорова

 

09.11.2010660Про затвердження розміру допомоги на поховання

Керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.13 Закону України „Про поховання та похоронну справу”, на підставі Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99, у зв’язку з введенням нових тарифів на ритуальні послуги КП “Ритуал” Бердянської міської ради, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

        

1. Затвердити розмір допомоги на поховання осіб, зазначених у п.1 рішення виконкому Бердянської міської ради від 04.04.2007 № 194 “Про розмір допомоги на поховання”, в сумі 523,28 грн.

2. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

3. Це рішення є невід’ємною частиною рішення виконкому Бердянської міської ради від 04.04.2007 № 194 “Про розмір допомоги на поховання”.

4. Рішення виконкому Бердянської міської ради від 18.01.2010 № 5 “Про затвердження розміру допомоги на поховання”, визнати таким, що втратило чинність.

5. Відділу зв’язків зі ЗМІ виконкому Бердянської міської ради (Горбатко В.В.) оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації у десятиденний термін з дня прийняття.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В.

 

 

Заступник міського голови                                                  О.В. Невзорова

 

09.11.2010661Про надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

09.11.2010662Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

09.11.2010663Про затвердження протоколу виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна

Згідно зі ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 5, 22, 25 Закону України „Про основи містобудування”, ст.ст. 23, 24, 28, 29, 31, 32 Закону України „Про планування і забудову територій”, ст.ст. 9, 28, 32 Закону України „Про архітектурну діяльність”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи звернення громадян та матеріали, надані міжвідомчою комісією з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Затвердити протокол виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, від 25.10.2010 № 15 (додається).

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                      О.В. Невзорова

 

 

 

09.11.2010664Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для перепланування, будівництва об’єктів та внесення змін до рішення виконкому

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

            Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

1.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Заступник міського голови                                                  О.В. Невзорова

 

 

 

 

09.11.2010665Про скасування дозволів на розміщення рекламних засобів

 

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Бургасова Артема Сергійовича (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (…)  від 04.11.2010 № 4069 та від 30.10.2010 № 14-68/2010 скасувати дозволи на розміщення рекламних засобів до закінчення строку дії, виданих  на підставі п.п.1.1.1.-п.п.1.1.32 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради  від 05.10.2010 № 602 „Про надання дозволів на розміщення рекламних засобів суб’єктам підприємницької діяльності” у зв’язку з виробничою необхідністю.

2. ФОП Бургасову А.С. у семиденний термін з дати прийняття цього рішення демонтувати рекламні конструкції власними силами та за власний рахунок.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Заступник міського голови                                                                  О.В. Невзорова 

09.11.2010666Про затвердження Положення про управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради в новій редакції

Керуючись ст.ст. 31, 52, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, рішеннями  вісімдесят шостої сесії міської ради V скликання від 30.06.2010р. № 30 “Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів” та дев’яностої (позачергової) сесії міської ради V скликання від 12.08.2010 року № 6  “Про внесення змін та доповнень до рішення вісімдесят шостої сесії міської ради V скликання від 30.06.2010р. № 30 “Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів” виконавчий  комітет Бердянської міської ради 

 

В И Р І Ш И В:

 

       1. Затвердити Положення про управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду  виконавчого комітету Бердянської міської ради в новій редакції (додається).

       2.  Положення  про  управління  капітального  будівництва,  реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради  від 03.06.2008  № 270,  визнати  таким, що втратило чинність.

 

 

Заступник міського голови                                                               О.В.Невзорова

 

 

02.11.2010644Про нагородження членів територіальної громади

Керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому від 15.09.2009 № 488, на підставі наданих клопотань, виконавчий комітет  Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Нагородити членів територіальної громади міста Бердянська відзнаками виконавчого комітету Бердянської міської ради – „Почесний орден міста” та медаллю „За вагомий внесок у розвиток міста„ згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

        

 

 

Міський голова                                                                     Є.І.Шаповалов

 

 

02.11.2010645Про затвердження протоколу засідання комісії з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушення земельного законодавства

Керуючись ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. ст. 156, 157, 211  Земельного кодексу України, ст. 2 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів” від 03.06.2008 № 309- VІ та  згідно з п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачами” від 19.04.1993 №284,  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити протокол засідання комісії з питань визначення та відшкодування  збитків, заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушення земельного законодавства, від 21.10.2010 року № 06/10 (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Є.І.Шаповалов

 

 

02.11.2010646Про встановлення ОСББ „Ювілейний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", п.2 ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Ювілейний" від 19.09.2010 №36 та розрахунків, наданих ОСББ „Ювілейний", виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Ювілейний" квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)   у розмірі 0,90 грн. за   1 кв.м загальної площі житла (0,90 грн./м2) та її структуру згідно з додатком.

2.       Пункт 13 додатку до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 26.06.2009 №336 „Про погодження квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) для мешканців житлових будинків, що входять до об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

 

3.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шарай Л.Д.

 

 

 

Міський голова                                                                            Є.І.Шаповалов

02.11.2010647Про встановлення ОСББ „Комунарів 58" квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Згідно з п.2 ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі протоколу загальних зборів членів ОСББ „Комунарів 58" від 09.10.2010 №2, з метою недопущення припинення відшкодування пільг та житлових субсидій мешканцям житлового будинку по вул. Комунарів, буд. №58, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити ОСББ „Комунарів 58" квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) у розмірі 0,77 грн. за  1 кв.м загальної площі житла (0,77 грн./м2).

 

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шарай Л.Д.

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Є.І.Шаповалов

02.11.2010648Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень

Керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.28 Закону України „Про благоустрій  населених пунктів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, ст. 25 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, на підставі заяв громадян та суб’єктів  господарювання  про  видалення  дерев, актів обстеження, наданих комісією,  створеною  згідно з розпорядженням міського голови  від 12.10.2006 р. № 583-р „Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають  знесенню чи пересаджуванню”, погоджених  з Мелітопольським сектором регулювання природокористування державного   управління охорони  навколишнього  природного середовища в Запорізькій області, виконавчий комітет Бердянської міської ради 

 

ВИРІШИВ:

 

1.Дозволити  видалення аварійних зелених насаджень  громадянам та суб’єктам господарювання  після отримання ними ордерів  на видалення   згідно з додатком.

           2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Корженко П.М.) видати  громадянам та суб’єктам господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, ордери на  видалення   зелених насаджень  у порядку згідно з чинним законодавством.

      3. Громадянам  та суб’єктам господарювання,   зазначеним  у   додатку до цього рішення, замість    видалених   зелених  насаджень посадити  компенсаційні насадження  та доглядати за ними до моменту повного приживання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради   Харченко В.К.

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

 

02.11.2010649Про закріплення земельної ділянки

Згідно зі ст. ст. 31,33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали закріплення земельної ділянки, виконавчий комітет бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Закріпити за домоволодінням земельну ділянку, площею 0,0437 га, розташовану по вул Підгірній, 422.

Підстава: заява Бедринець С.І. від 12.10.2010р.

 

         2. Бедринець С.І. після отримання документу, що посвідчує право власності на майно, оформити згідно з нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І.Шаповалов

02.11.2010650Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

02.11.2010651Про розміщення пересувної малої архітектурної форми

Згідно зі ст. 2 Закону України „Про планування та забудову територій”, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 „Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”, „Порядком розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в м. Бердянськ”, затвердженим рішенням сімдесят дев’ятої сесії міської ради V від 25.02.2010 №33, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Розглянувши клопотання юридичної особи-підприємця ТОВ „ВіВа Центр, ЛТД Ко” (69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Жукова, буд.9, ідентифікайіцний код 13631305), погодити місце розташування пересувної малої архітектурної форми на земельній ділянці, загальною площею 0,0025 га, за адресою: вул. Горького, в районі фонтана „Бердянська коса”, для облаштування причалу, який буде розміщуватися сезонно, а саме: з 01 травня по 30 вересня (щороку з 2011 по 2013 рік).

         Підстава: заява від 29.10.2010 № 4037.

         2. ТОВ „ВіВа Центр, ЛТД Ко” в термін до 11.11.2010р. укласти договір особистого строкового сервітуту з Бердянською міською радою, який готує управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради.

         Розміщення пересувної малої архітектурної форми виконати після прийняття даного рішення згідно зі схемою прив’язки з дотриманням чинного законодавства, державних стандартів і норм.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

Міський голова                                                                                  Є.І.Шаповалов

02.11.2010652Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для перепланування, будівництва об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

            Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 

3. Заявникам, зазначеним у п. 2, проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 02.05.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 2 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

4.          Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

 

 

 

02.11.2010653Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для перепланування, реконструкції об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.          Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

1.1.   ТОВ „Синтетика” (м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 150-а) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції нежитлових приміщень будинку під житловий багатоквартирний будинок на земельній ділянці, що розташована за адресою: м. Бердянськ, пр. Пролетарський,  150-а, де ТОВ „Синтетика” є власником.

1.2. Державному підприємству „Бердянський морський торговий порт” (м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7) для реконструкції нежитлових приміщень №№542, 543 гуртожитку, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Димитрова, 42, під житлові кімнати за кошти Вишиван Миколи Івановича. Функції замовника будівництва покласти на Вишиван Миколу Івановича.

2. Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 02.05.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 1 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Будівництво, реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3. Надати дозвіл Максимовій Каріні Ернстівні, яка зареєстрована за адресою: м. Бердянськ, вул.(…), на виробництво проектно-вишукувальних робіт для перепланування убудованого приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Перемоги, 1/ пр. Леніна, 33, де вона є власником, під кафетерій.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 02.05.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Перепланування розпочати після узгодження проекту в установленому порядку.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

 

 

02.11.2010654Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва, переобладнання об’єктів та оформлення документів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами забудови міста Бердянська, затвердженими рішенням вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради V скликання від 30.06.2010 №32, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

2.Фізичним особам, зазначеним у п. 1 цього рішення, будівництво, переобладнання  розпочати після затвердження проекту в установленому порядку. Про початок виконання будівельних робіт  повідомити у семиденний термін інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

 

25.10.2010633Про виконання делегованих повноважень відділом охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради за 9 місяців 2010 року згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Заслухавши та обговоривши звіт начальника відділу охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради Кісси Ю.В. про виконання делегованих повноважень за 9 місяців 2010 року згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що у місті Бердянську на 01.01.2010 року чисельність населення складає 120881 особу, з них дитяче населення 17183 особи, чисельність новонароджених – 1047, кількість померлих осіб – 1456. Природний приріст населення – 4,95.

         У місті  медичну допомогу населенню надають КУ „Бердянська міська лікарня” та КП „ТМО „Бердянська міська дитяча лікарня та пологовий будинок”. У двох лікарняних закладах розгорнуто 570 ліжок, на яких за 9 місяців 2010 року проліковано 16602 особи, проведено усіма хворими 143349 ліжко-днів.  Число відвідувань до лікарів поліклінік складає 349048, число відвідувань лікарями вдома - 52507. Відділення швидкої медичної допомоги здійснило 30123 виїзди.

         У лікувально-профілактичних закладах міста розгорнуто 160 ліжок денного стаціонару, з них 40 дитячих, на  яких проліковано 2640 осіб, у тому числі 789 дітей. У 2010 році було організовано стаціонари вдома, в яких проліковано 2882 особи.

         Число посад лікарів у лікувально-профілактичних закладах міста за штатом 433,75, зайнятих - 416,25; число фізичних осіб лікарів 313, число посад середнього медперсоналу 828,5, зайнятих - 816,5.

Відділом охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради розроблено заходи щодо наповнення доходної частини бюджету.

Станом на 01.10.2010 р.:

-  отримано коштів на виконання окремих доручень – 932,2 тис. грн.

-  отримано додаткові асигнування від страхових компаній за перебування застрахованих хворих у стаціонарі, дитячих оздоровчих таборах та страхування співробітників медичних закладів – 21,4 тис. грн.

-  доходи від експлуатаційного збору від орендарів – 27,5  тис. грн.

-  надходження від платних послуг – 1 522,8 тис. грн.

-  благодійна допомога у вигляді грантів і дарунків – 807,6 тис. грн.

Продовжено реалізацію заходів, спрямованих на оновлення та укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, отримано нове медичне обладнання:

- для КУ „Бердянська міська лікарня”  на суму -  1 387,3 тис. грн.;

- для КП ТМО „Бердянська міська дитяча лікарня та пологовий будинок” на суму  1 216,4 тис. грн.

До кінця року  буде придбано  два автомобілі  для амбулаторно-поліклінічної служби.

Закінчено реконструкцію будівлі швидкої медичної допомоги. Загальна вартість робіт складає 2 млн. 214,0 тис. грн.

На сьогодні є гостра необхідність у реконструкції кардіологічного корпусу. Загальна вартість проекту складає 3300,0 тис. грн., виконано проектно-кошторисну документацію на суму 150,0 тис. грн. 

         Скорочення мережі лікарняних  закладів за відповідний період не здійснювалося.

Враховуючи вищезазначене, згідно зі ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська та з метою покращання надання медичної допомоги мешканцям міста, вдосконалення діяльності комунальних лікувально – профілактичних закладів міста, контролю за використанням бюджетних коштів виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Інформацію начальника відділу охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради Кісси Ю.В. про виконання делегованих повноважень за 9 місяців 2010 року згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”взяти до уваги (додається).

         2. Начальнику відділу охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради Кісса Ю.В.  у лютому 2011 року провести розширену медичну нараду за підсумками роботи лікувально-профілактичних закладів міста у 2010 році.

         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Є.І.Шаповалов

25.10.2010634Про затвердження Положення про управління комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради у новій редакції

Керуючись ст.ст. 52, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням вісімдесят шостої сесії міської ради V скликання від 30.06.2010 №30 "Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Бердянської міської ради", рішенням дев'яносто першої сесії міської ради V скликання від 26.08.2010 №24 "Про внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих органів Бердянської міської ради", виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити Положення про управління комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради у новій редакції (додається).

 

2.  Положення про управління комунального господарства виконавчого комітету Бердянської  міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету   від 07.06.2007 № 310, визнати таким, що втратило  чинність.

 

 

3.   Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К.

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Є.І.Шаповалов

25.10.2010635Про прийняття громадян на квартирний облік, внесення змін до квартирного обліку та надання громадянам житлової площі

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.15 Житлового Кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Затвердити:

1.1.Протокол міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради від 20.10.2010 р. № 7 (додається).

1.2. Постанову міської громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бердянської міської ради про внесення змін до квартирного обліку, а саме:

- виключити зі складу сім’ї на отримання державного житла Агафонова Анатолія Тимофійовича  тітку  дружини Шегутову Ф.П. у зв’язку зі смертю, склад сім’ї вважати 4 особи, згідно з заявою;

- включити Агафонова Анатолія Тимофійовича до списку позачергового отримання державного житла на підставі посвідчення інваліда Великої Вітчизняної війни 1 групи з моменту звернення;

- включити Кондратова Миколу Андрійовича до списку учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 1 категорії з моменту звернення;

- включити до складу сім’ї на отримання державного житла Полозюка Євгена Юрійовича доньку Полозюк Д.Ю. та батька Полозюка Ю.І., склад сім’ї вважати 3 особи.

1.3. Список  громадян,  які  прийняті  на  квартирний  облік,  згідно з додатком 1.

          1.4. Список громадян, яким надається житлова площа, згідно з додатком 2, на підставі протоколу міської громадської комісії  з житлових питань при виконавчому комітеті  від 18.08.2010  № 6 .

 

2. Внести зміни до додатку 3 рішення виконавчого комітету  Бердянської міської ради від 03.06.2008 № 279 в частині надання Левченку Дмитру Анатолійовичу ветхої квартири № 3 будинку № 31 по вул. Гагаріна, а саме: замість слів «тимчасово до 21.05.2009 р.» читати: «тимчасово до 21.05.2011 р.», на підставі заяви від 10.09.2010 р.

        

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шарай Л.Д.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Є.І.Шаповалов

 

 

25.10.2010636Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва об’єкта

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмового звернення Волкова Сергія Станіславовича від 12.10.2010 В-3416 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт Волкову Сергію Станіславовичу, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), для будівництва мансардного поверху над існуючим двоповерховим гаражем, розташованим за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), де він є власником.

2.            Будівництво розпочати після затвердження проекту в установленому порядку. Про початок виконання будівельних робіт  повідомити у семиденний термін інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області.

3.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                                                        Є.І. Шаповалов

 

25.10.2010637Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єкта

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, за письмовим погодженням Крупнікової Олени Святославівни від 20.10.2010 К-3506, на підставі письмового звернення Тюрєвої Тетяни Анатоліївни від 21.10.2010 Т-3512 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1.            Скасувати рішення виконкому від 26.03.2010 №162 "Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для переобладнання об’єкта".

 

2.            Скасувати рішення виконкому від 28.09.2010 №569 „Про внесення змін до рішення виконкому від 26.03.2010 №162”.

 

3.            Надати дозвіл територіальній громаді м. Бердянська в особі Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції нежитлових приміщень першого поверху житлового будинку, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), загальною площею 50,0 м2, під квартиру за рахунок Тюрєвої Тетяни Анатоліївни, яка зареєстрована за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), гуртожиток. Функції замовника реконструкції покласти на Тюрєву Тетяну Анатоліївну

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 25.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 3 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                          Є.І. Шаповалов

 

 

25.10.2010638Про втрату статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

25.10.2010639Про надання дозволу на розміщення рекламного засобу

 

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Глувинського Олександра Івановича (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...), надати дозвіл на розміщення рекламного засобу за адресою: вул. Шмідта, буд. 16 – рекламна конструкція типу  „банер на фасаді будинку” (розмір площини 3х12  м).

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 29.10.2010 року.

 

2. ФОП Глувинському О.І. виконати установку та монтаж рекламного засобу після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно із затвердженим зразком з необхідними додатками.

При встановленні рекламного засобу передбачити підтримку  санітарного стану ділянки, підсвічування (освітлення), маркування рекламоносія із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

 

3. Затвердити тимчасове місце розташування рекламної конструкції за умови виконання вищевказаних зобов`язань у термін 1 (один) місяць з дати прийняття цього рішення, а у разі невиконання цих зобов’язань дане рішення визнати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

25.10.2010640Про поділ земельної ділянки

Згідно з ст.ст. 31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, ст. 56 Закону України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали про поділ земельної ділянки, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

Підстава: заява Димова В.Б. та Погорелової Л.Б. від 17.08.2010р. про поділ земельної ділянки та договори дарування частини жилого будинку від 21.12.2007р.

 

2. Фізичним особам, зазначеним у п.1. цього рішення, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документи, що посвідчують право на земельні ділянки.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                           Є.І. Шаповалов

 

25.10.2010641Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єкта

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмового звернення Микитенка Віктора Васильовича М-3137 від 21.09.2010 р. виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл територіальній громаді м. Бердянськ в особі Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції нежитлових приміщень першого поверху житлового будинку загальною площею 77,00 м², розташованих за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), під квартиру за кошти Микитенка Віктора Васильовича, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ, вул. (...). Функції замовника покласти на Микитенка Віктора Васильовича.

2.            Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 25.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 1 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

25.10.2010642Про надання дозволу на виготовлення містобудівного обґрунтування об’єкта

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Надати дозвіл територіальній громаді м. Бердянськ в особі управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради на виготовлення містобудівного обґрунтування об’єкта “Укріплення Бердянської коси”.

   Містобудівне обґрунтування об’єкта виконати  та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 25.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Є.І. Шаповалов

 

 

25.10.2010643Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єкта

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмового звернення заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 25.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

2.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

19.10.2010603Про стан об'єктів будівництва і реконструкції комунального та соціально-культурного призначення, освіти, охорони здоров'я, фізкультури та спорту, фінансування яких здійснювалось станом на 01.10.2010 року

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради Абросімової Л.В. про стан об'єктів будівництва і реконструкції комунального та соціально-культурного призначення, освіти, охорони здоров'я, фізкультури та спорту, фінансування яких здійснювалось станом на 01.10.2010 року, згідно зі ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду   виконавчого   комітету   Бердянської міської ради Абросімової Л.В. про стан об'єктів будівництва і реконструкції комунального та соціально-культурного призначення, освіти, охорони здоров'я, фізкультури та спорту, фінансування яких здійснювалось станом на 01.10.2010 року взяти до уваги.

2.  Головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Абросімова Л.В.):

2.1. Здійснювати контроль за своєчасним та ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених на будівництво та реконструкцію об'єктів територіальної громади.

2.2. Забезпечити підготовку проектно-кошторисної документації, яка знаходиться в управлінні, для проведення необхідних експертиз, у разі необхідності виконати корегування проектів з метою реалізації їх у 2011 році.

2.3. Забезпечити безумовне дотримання при веденні технічного нагляду за об'єктами державних будівельних норм та кошторисних нормативів, термінів та якості виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

3. Керівникам структурних підрозділів виконкому Бердянської міської ради - головним розпорядникам коштів визначити перспективні основні завдання, спрямовані на будівництво та реконструкцію об'єктів по відповідних галузях і сферах. Забезпечити застосування економічних санкцій до підрядних організацій, які порушують терміни та якість виконання робіт на об'єктах територіальної громади міста.

4. Контроль  за виконанням цього  рішення  покласти  на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                             С.О.Ткаченко

19.10.2010604Про здійснення державних закупівель у Бердянській міській раді у 2010 році

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради Проданової В.Г. про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти міським комітетом із конкурсних торгів виконкому Бердянської міської ради за 9 місяців 2010 року, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що відповідно до Закону України від 01.05.2010 №2289-VI Діро здійснення державних закупівель", з метою забезпечення ефективного та прозорого використання державних коштів розпорядниками бюджетних коштів Бердянської міської ради, в тому числі комунальними підприємствами Бердянської міської ради (далі - розпорядники), відділом тендерних закупівель управління економічного розвитку виконкому (далі - Відділ) у 2010 р. проведено таку роботу щодо організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а саме:

-   з 01.01.2010 р. тендерні процедури проводилися міським тендерним комітетом у відповідності до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2008 №921 із змінами та доповненнями (далі — Положення);

-   з 01.08.2010 р. тендерні процедури проводилися міським комітетом з конкурсних торгів виконкому Бердянської міської ради у відповідності до Закону України від 01.06.2010р. №2289-VI    „Про здійснення державних закупівель".

Аналіз функціонування системи державних закупівель та моніторинг здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевих бюджетів станом на 01.10.2010 р. проведено на підставі зведеної інформації за січень - вересень 2010 року за формою державного статистичного спостереження № 1-торги (тендери) „Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Станом на 01.10.2010 р., усього проведено 121 тендерну процедуру щодо закупівель товарів, робіт і послуг, що на 56 процедур більше ніж за відповідний період 2009 року.

Протягом звітного періоду застосовувалися тільки конкурентні процедури закупівель, такі як: відкриті торги та торги за процедурою запит цінових пропозицій.

Впродовж бюджетного року основною конкурентною процедурою залишилася процедура відкритих торгів, питома вага якої становить 82% від загальної кількості проведених торгів. Усього за 9 місяців 2010 року проведено 99 процедур відкритих торгів.

Загальна річна сума державних коштів, запланована замовником у звітному періоді 2010 р. для закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, становить 13981,5 тис. грн. Станом на 01.10.2010 р. за укладеними договорами про фінансовано 7888,0 тис. грн., що становить 60% від загальної вартості договорів. Фінансування по запланованих видатках здійснюється в повному обсязі, а такий незначний відсоток фінансування є результатом прийняття річного бюджету в травні 2010 року.

За звітний період 2010 року участь у торгах взяли 298 учасників, з них 121 визнано переможцями торгів. За результатами процедур закупівель укладено 121 договір.

Середня кількість учасників-переможців під час проведенім конкурентних процедур становить 2,5 учасника на один оголошений тендер, що є підтвердженням прозорості проведення процедур закупівель та свідчить про стале формування конкурентного середовища.

За результатами проведених торгів отримано економію бюджетних коштів у сумі 514,8 тис. грн., що становить 3,7% від загальної суми бюджетних призначень.

Слід підкреслити, що отримана економія бюджетних коштів і економічна ефективність є не тільки основним принципом державних закупівель, а і одним із складових заходів наповнення місцевого бюджету.

Також слід зазначити, що сторонами укладених договорів протягом року не допущено збільшення ціни договору, що у свою чергу не змінило показники економії бюджетних коштів на стадії виконання договорів.

Одним з напрямків роботи Відділу є здійснення заходів щодо оприлюднення необхідної інформації на вимоги законодавства. З цією метою фахівцями Відділу підготовлені та розміщені необхідні документи на веб-порталі Уповноваженого органу в сфері державних закупівель та на сайті „Бердянськ віртуальний" у розділі „Державні закупівлі".

Починаючи з листопада 2009 р. згідно з розпорядженням міського голови Відділ виконує функцію «організації та проведення конкурсів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, що не підпадають під дію Закону. Спеціалістами Відділу постійно проводилися власні маркетингові дослідження з метою збільшення економії бюджетних коштів під час закупівель товарів, робіт і послуг за конкурсними процедурами. За звітний період 2010 року організовано та проведено 30 засідань конкурсної комісії із закупівель. Внаслідок проведених конкурсів отримано економію державних та інших коштів у розмірі 673,6 тис.грн., або 4,4% від загальної суми бюджетних призначень.

Усього за 9 місяців 2010 року забезпечено поповнення доходної частини бюджету в сумі 1,2 млн. гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання вимог Закону України від 01.06.2010 №2289-УІ „Про здійснення державних закупівель", досягнення максимальної економії та ефективності від використання державних коштів, застосування конкурентних процедур, здійснення ефективного контролю за використанням бюджетних коштів та виконанням договорів, керуючись ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Бердянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління економічного розвитку виконкому Проданової В.Г. про здійснення державних закупівель у Бердянській міській раді у 2010 році взяти до уваги.

2. Відділу тендерних закупівель управління  економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради (Бондаренко С.Г.):

2.1. Розробити,    затвердити,    оприлюднити    на    сайті    „Бердянськ віртуальний" та надіслати протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Уповноваженому органу,  Державному казначейству України річний план державних закупівель на 2011 рік.

2.2.Затребувати від розпорядників бюджетних коштів інформацію для складання річного плану закупівель на 2011 рік у відповідності до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 №922.

2.3.Затребувати від розпорядників бюджетних коштів надання копій договорів та додаткових угод, укладених за результатами процедур закупівель, починаючи з 01.08.2010р.

3.         Зобов'язати керівників - розпорядників бюджетних коштів:

3.1.Надати до відділу тендерних закупівель управління економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради інформацію для складання річного плану закупівель на 2011 рік у відповідності до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010р. №922 у терміни, визначені законодавством.

3.2.Для вжиття заходів щодо підвищення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів своєчасно надавати до відділу тендерних закупівель управління економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради копії договорів та додаткових угод, укладених за результатами процедур закупівель, починаючи з 01.08.2010р.

3.3.Здійснювати контроль за якісним виконанням договорів та щомісяця надавати до відділу тендерних закупівель управління економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради аналітичні форми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка С.О., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В., Харченка В.К., Шарай Л.Д., Сергієнка М.І., керуючого справами виконкому Шадуріна О.І. в межах наданих їм повноважень.

 

Перший заступник міського голови                                             С.О.Ткаченко

19.10.2010605Про схвалення проекту рішення міської ради „Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 14.05.2010 року №1 „Про міський бюджет на 2010 рік”

Відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, п.а) п.п.1 ст 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Схвалити проект рішення міської ради „Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 14.05.2010 року №1 „Про міський бюджет на 2010 рік”, що додається.

 

          2. Начальнику фінансового управління виконкому Бердянської міської ради Абросімову А.М. організувати подання проекту рішення міської ради щодо  внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 14.05.2010 року №1 „Про міський бюджет на 2010 рік” на розгляд чергової сесії міської ради.

 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка С.О.

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                           С.О.Ткаченко

 

 

 

19.10.2010606Про внесення змін до "Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Бердянськ", затверджених рішенням виконкому Бердянської міської ради від 24.03.2009 № 130

          Керуючись ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 24.03.2009  № 130 "Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Бердянськ", та у зв’язку із затвердженням Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Запорізький області більш жорстких нормативів гранично - допустимого скиду (ГДС) речовин в Азовське море зі стічними водами від очисних споруд каналізації, з метою підвищення ефективності роботи міських очисних споруд каналізації, безпеки їх експлуатації та охорони прибережної зони Азовського моря виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

              1. Внести зміни до пункту 5.1 частини V "Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Бердянськ", затверджених рішенням виконкому Бердянської міської ради від 24.03.2009 № 130, який визначає розрахунки  допустимих концентрацій (далі ДК) забруднюючих речовин у стічних водах підприємств при скиді у систему каналізації м. Бердянськ, а саме:

1.1. Відмінити додаток до "Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Бердянськ".

1.2. Затвердити додаток до "Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Бердянськ" в новій редакції (додається).

            2. Враховуючи особливості напрямку діяльності санаторно-курортних закладів ЗАТ "Приазовкурорт", які забезпечують відновлювальне оздоровлення населення України та зарубіжжя, втілення в систему курортної технології елементів готельного сервісу, різноманітного харчування та різноаспектного відпочинку:

2.1. ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ" забезпечити видачу вихідних даних ЗАТ "Приазовкурорт" для розробки документів з розрахунку ДК забруднюючих речовин у стічних водах.

2.2. ЗАТ "Приазовкурорт" виконати розрахунки та надати на затвердження на засідання виконавчому комітету Бердянської міської ради ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються від об’єктів ЗАТ "Приазовкурорт" у систему каналізації м. Бердянськ, в строк до 01.04.2011.  

3. Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності (крім ЗАТ "Приазовкурорт"), що скидають свої стічні води до системи каналізації м. Бердянськ, забезпечити додержання змін до "Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Бердянськ", затверджених цим рішенням.

4. Це рішення є невід'ємною частиною рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 24.03.2009 № 130 "Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Бердянськ".

              5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                           С.О. Ткаченко

 

 

 

 

19.10.2010607Про створення тимчасової комісії

Згідно зі ст. 3  Закону України "Про концесії", ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят шостої сесії міської ради V скликання від 11.12.2008 № 2 "Про затвердження Концесійного договору № 1 від11 грудня 2008 року "Про надання в управління майна цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства "Бердянський міськводоканал", на виконання рішення дев’яносто четвертої сесії V скликання від 30.09.2010 № 40 "Про передачу в концесію",  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити та затвердити склад тимчасової комісії з передачі до складу майна, що передано в концесію ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ", напірного каналізаційного трубопровіду та каналізаційно-насосної станції житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 206  (додається).

2. Створеній тимчасовій комісії:

2.1. Здійснити передачу майна в установленому законодавством порядку.

2.2. Оформити та затвердити на засіданні виконкому Бердянської міської ради акт-приймання передачі напірного каналізаційного трубопроводу та каналізаційно-насосної станції житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 206.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шарай Л.Д.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                          С.О. Ткаченко

 

 

19.10.2010608Про затвердження статуту громадської організації Товариство болгарської історії та культури „Родолюбіє” у новій редакції

          До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернувся керівник  громадської організації Бердянське товариство болгарської історії та культури „Родолюбіє” із заявою про зміну назви організації на Товариство болгарської історії та культури „Родолюбіє”, внесення змін до статуту та затвердження статуту  у новій редакції.

Бердянське товариство болгарської історії та культури „Родолюбіє” було  зареєстровано рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 29 грудня 1992 р. №616 .        

Місцезнаходження організації: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шевченка, 11.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         Змінити назву громадської організації Бердянське товариство болгарської історії та культури „Родолюбіє”  на Товариство болгарської історії та культури „Родолюбіє”, внести зміни до статуту та затвердити статут у новій редакції.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                               С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010609Про затвердження Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради у новій редакції

Згідно зі ст. ст 52, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Типовим положенням про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 №1068, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська та рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 № 28 „Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 22.06.2006 року № 56”, у зв’язку з внесенням доповнень до Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.   Затвердити Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради у новій редакції (додається).

2.   Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету від 08.11.2007 р. № 640, визнати таким, що втратило чинність.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                          С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010610Про надання дозволу на видалення зелених насаджень

Керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.28 Закону України „Про благоустрій  населених пунктів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, ст. 25 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, на підставі заяв громадян та суб’єктів  господарювання  про  видалення  дерев, актів обстеження, наданих комісією,  створеною  згідно з розпорядженням міського голови  від 12.10.2006 р. № 583-р „Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають  знесенню чи пересаджуванню”, погоджених  з Бердянським сектором регулювання природокористування державного   управління охорони  навколишнього  природного середовища в Запорізькій області, виконавчий комітет Бердянської міської ради 

 

ВИРІШИВ:

 

1.Дозволити  видалення  зелених насаджень  громадянам та  суб’єктам  господарювання  після отримання ними ордерів  на видалення згідно з додатками 1, 2.

           2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Корженко П.М.) видати  громадянам та суб’єктам  господарювання, зазначеним  у додатках до цього рішення, ордери на  видалення   зелених насаджень  у порядку згідно з чинним законодавством.

3. Громадянам та суб’єктам  господарювання, зазначеним  у додатках до цього рішення, замість  видалених   зелених  насаджень посадити  компенсаційні насадження  та доглядати за ними до моменту повного приживання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради   Харченка  В.К.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О.Ткаченко

19.10.2010611Про оформлення права власності за територіальною громадою

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за № 157/6445, рішенням одинадцятої сесії Бердянської міської ради народних депутатів ХХІ скликання від 06.02.1992 № 3 „Про склад комунальної власності Бердянської міської ради народних депутатів”, рішенням п’ятнадцятої сесії Бердянської міської ради народних депутатів ХХІ скликання від 08.10.1992 № 7 „Про внесення змін в рішення одинадцятої сесії Бердянської міської ради народних депутатів ХХІ скликання від 06.02.1992 № 3 „Про склад комунальної власності Бердянської міської ради народних депутатів”, сертифікатом відповідності від 13.08.2010 р., розпорядженням міського голови від 28.09.2010 № 476-р «Про присвоєння поштової адреси», рішенням сьомої сесії Бердянської міської ради ХХІІІ скликання від 29.04.1999 № 37 «Про затвердження рішень виконкому «Про прийняття до міської комунальної власності», сертифікатом відповідності від 24.09.2010 р., розпорядженням міського голови від 12.10.2010 № 508-р «Про присвоєння поштової адреси», виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Оформити право власності за територіальною громадою м. Бердянськ в особі Бердянської міської ради на:

1.1. Житловий будинок № 10 по вул. Свердлова. 

1.2. Квартиру № 22 по вул. Верещагіна, 10.  

1.3. Ціле убудоване приміщення, загальною площею 646,8кв.м., по Мелітопольському шосе, 99.

1.4. Квартиру № 1а по вул. Орджонікідзе, 68.

 

2. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтва про право власності на будинок, квартири, об’єкт нерухомості та провести їх реєстрацію.

   

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І. 

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                    С.О. Ткаченко

 

 

19.10.2010612Про оформлення права власності

 

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали, надані комунальним підприємством  з технічної інвентаризації Бердянської міської ради, виконком Бердянської міської ради зазначає, що у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та оформленням документації на об’єкти нерухомого майна власники не мають правоустановчих документів, що відповідають дійсності.

Згідно з Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 18.02.2002 № 157/6445, Тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

4. Оформити право власності за Державою Україна в особі Міністерства палива та енергетики України (на праві господарського відання ВАТ «Запоріжжяобленерго») на:

4.1. Житловий будинок № 149а по вул. Приазовській, що складається з житлового будинку «А», паркану № 1, воріт № 2, замощення І.

Підстава: лист ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 30.11.2009 р. № 001-86/7446, перелік об’єктів майна, які не ввійшли до статутного фонду ВАТ «Запоріжжяобленерго», але знаходяться на його балансі.   

4.2. Житловий будинок № 149б по вул. Приазовській, що складається з житлового будинку «А», ганку та піддашку до «А», воріт № 1, парканів №№ 2, 5, 6, 7, хвірток № 3, № 4,  басейну «Г», замощення І, ІІ.

Підстава: лист ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 30.11.2009 р. № 001-86/7447, перелік об’єктів майна, які не ввійшли до статутного фонду ВАТ «Запоріжжяобленерго», але знаходяться на його балансі.   

               

5. Оформити право власності на об’єкти нерухомості за:

5.3. Товариством з обмеженою відповідальністю «Левант» на комплекс будівель та споруд по вул. Макарова, 17а, що складається з основних будівель «А, А1, Б», ганків та козирків до «А, А1, Б», сходів та балкону до «Б», підсобних приміщень «В, Д», навісу «Г», парканів № 1, № 2, воріт № 2, № 4, хвіртки № 3, ліхтаря № 6.

Підстава: лист ТОВ «Левант» від 17.08.2010 р. № 1, свідоцтво відповідності від 29.07.2010 р.

 

6. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтва про право власності на квартиру, садовий будинок, житлові будинки, об’єкти нерухомості та провести їх  реєстрацію.    

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                    С.О. Ткаченко

 

19.10.2010613Про поділ земельних ділянок

Згідно з ст.ст. 31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, ст. 56 Закону України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали про поділ земельних ділянок, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

3. У зв’язку з листом ЗАТ „Бердянськбуд” від 05.10.2010р. №6969/31-02 та заявою Мустафаєвої О.Л. від 05.10.2010р. п.1. рішення виконкому Бердянської міської ради від 23.12.2009р. №677 “Про поділ земельних ділянок” - скасувати.

 

4. Фізичним особам, зазначеним у п.п.1-2 цього рішення, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документи, що посвідчують право на земельні ділянки.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                            С.О. Ткаченко

 

 

19.10.2010614Про закріплення земельних ділянок

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали закріплення земельних ділянок, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

8. Фізичним та юридичним особам, зазначеним у п.п.1-6 цього рішення, після отримання документу, що посвідчує право власності на майно, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                              С.О. Ткаченко

 

 

19.10.2010615Про закріплення земельної ділянки

 

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали закріплення земельної ділянки, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2. Волік Л.П. після отримання документу, що посвідчує право власності на майно, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                  С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010616Про видачу довідки про погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями (споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт)

Згідно зі ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України „Про архітектурну діяльність”,  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009р. №1035 „Про тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт”, на підставі звернень виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                             С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010617Про затвердження протоколу виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна

Згідно зі ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 5, 22, 25 Закону України „Про основи містобудування”, ст.ст. 23, 24, 28, 29, 31, 32 Закону України „Про планування і забудову територій”, ст.ст. 9, 28, 32 Закону України „Про архітектурну діяльність”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи звернення громадян та матеріали, надані міжвідомчою комісією з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Затвердити протокол виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, від 04.10.2010 № 14 (додається).

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко

 

 

19.10.2010618Про надання згоди на прийняття самочинно збудованого об’єкта в експлуатацію

Згідно зі ст.4 Закону України „Про архітектурну діяльність”, ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі звернень виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати згоду на прийняття в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку самочинно збудованого комплексу будівель та споруд, що розташовані за адресою : м. Бердянськ, вул. Піонерська, 49-б (ринок), виконаного замовниками Кюрчевим Владиславом Дмитровичем, який проживає за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), та Романьком Ігорем Анатолійовичем,  який проживає за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), з подальшим використанням під ринок згідно з розробленим та узгодженим проектом на будівництво.

2. Надати згоду на прийняття в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку самочинно збудованої основної будівлі „А” (торговий павільйон), що розташована за адресою : м. Бердянськ, вул. Лермонтова, 50-а, виконаної замовником Міщенко Рітою Вячеславівною,  яка проживає за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), з подальшим використанням під торговельний павільйон згідно з розробленим та узгодженим проектом на будівництво.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник міського голови                                            С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010619Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва та реконструкції об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

           1.Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2.Фізичним особам, зазначеним у п. 1 цього рішення, будівництво, реконструкцію  розпочати після затвердження проекту в установленому порядку. Про початок виконання будівельних робіт  повідомити у семиденний термін інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                         С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010620Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єктів та оформлення документів

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                         С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010621Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для перепланування, реконструкції, будівництва об’єктів, оформлення документів та внесення змін до рішення виконкому

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.          Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

1.1. Державному підприємству „Бердянський морський торговий порт” (м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7) для перепланування приміщення №173 гуртожитку, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Димитрова, 42, з будівництвом прибудови на земельній ділянці, межі якої визначені в натурі згідно з державним актом на право постійного користування землею від 14.03.1995 р. № 376, під окрему двокімнатну квартиру за кошти Гуренка Віталія Івановича. Функції замовника будівництва покласти на Гуренка В.І.

1.2.         ТОВ "Коммерсант" (м. Бердянськ, вул. Макарова, 23) для перепланування частини  приміщень будівлі "О", прибудову шашличної (навісу для приготування шашликів) до будівлі "О", улаштування тераси на першому поверсі будівлі "О" комплексу будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 23, межі якої визначені в натурі згідно з державним актом на право постійного користування землею від 07.09.2009 №010926501537 та договором оренди землі від 16.04.2010 №041026500162.

1.3.         ВАТ "Бердянський хлібокомбінат" для реконструкції будівлі колишнього булочного цеху "Б", печивного цеху "Б1", розташованих за адресою: м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 106/ вул. Орджонікідзе, 80.

1.4.         ТОВ "Азовтурінвест" (м. Бердянськ, вул. Макарова, 54) для будівництва двох приміщень літнього типу для вартових, теплиці, бару літнього з майданчиком, 7 навісів, апаратної для карооке, насосної станції для обслуговування діючого фонтану, підсобних приміщень для ємностей для подачі гарячої води, приміщення для прання білизни, літнього котеджу та перепланування будівлі "О" в приміщення персоналу комплексу будівель і споруд бази відпочинку "Славутич", розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 54, межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від 25.06.2010 №041026500335.

 

2. Заявникам, зазначеним в п.1 цього рішення, проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 19.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

 

3. Надати дозвіл ТОВ "Астеліт"  (м. Київ, вул. Солом’янська, 11-а) на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

3.1. Для будівництва базової станції стільникового зв’язку ZA2006 на даху будівлі, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Орджонікідзе, 78, що належить Бердянському міському спортивно-технічному клубу товариства сприяння обороні України.

3.2. Для будівництва базової станції стільникового зв’язку ZA2009 на даху будівлі, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Героїв Сталінграду,  5-д, що належить ВАТ "Бердянські жниварки".

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 19.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку.

 

4. На підставі письмової заяви державного підприємства „Бердянський морський торговий порт” (м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7) внести доповнення до абзацу 1 п.3. рішення виконкому від 01.06.2010 №310 "Про надання дозволу на будівництво, реконструкцію, перепланування об’єктів", а саме: замість слів "на перепланування приміщень №№ 169, 170, 171 гуртожитку" читати "на перепланування приміщень №№ 169, 170, 171, 172 гуртожитку" і далі за текстом.

 

5. Надати дозвіл на оформлення документів Арбузову Сергію Вячеславовичу, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ, (...), Уманському Леоніду  Ароновичу, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), Ізюмовій Наталі Олександрівні, яка зареєстрована за адресою: м. Бердянськ, вул.(...), на виконане перепланування будівлі бару з комп’ютерним залом, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Леніна, 55, де вони є співвласниками, зі збільшенням загальної площі на 2,4 м2.

 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                         С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010622Про продовження строку дії дозволів на розміщення рекламних засобів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Розглянувши клопотання юридичних осіб, продовжити строк дії дозволів на розміщення рекламних засобів терміном до 19.10.2015 р., а саме:

1.1. Закритому акціонерному товариству „Приазовкурорт” (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Котляревського - Волкова, буд. 12/24, ідентифікаційний код 02647763) дозвіл б/н на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по вул. Курортній, 81, в районі насосної станції, виданого на підставі рішення виконкому від 08.12.2005 № 718.

1.2. Відкритому акціонерному товариству „Азовські мастила і оливи” (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шаумяна, буд. 2, ідентифікаційний код 00152365) дозволи  за адресами:

1.2.1. № 39/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі житлового будинку № 103 (розділова смуга), виданого на підставі рішення виконкому від 08.12.2005 № 718,

1.2.2. № 40/05 на розміщення рекламного щита (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі автобусної зупинки „Спорткомплекс” (розділова смуга), виданого на підставі рішення виконкому від 08.12.2005 № 718.

2. Управлінню архітектури та містобудування виконавчого комітету Бердянської міської ради (Корольов О.П.) переоформити відповідні дозволи.

3. Рекламодавцям, зазначеним у п. 1 цього рішення, передбачити підтримку санітарного стану ділянок, освітлення (підсвічування), маркування рекламоносіїв із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії, укласти договір з КСП БМР „Зеленгосп” на предмет догляду за зеленою зоною.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко

 

 

19.10.2010623Про розгляд заяв

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

19.10.2010624Про втрату статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

19.10.2010625Про нагородження членів територіальної громади

Керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з Положенням  про відзнаку виконавчого комітету Бердянської міської ради,  затвердженим рішенням від 14.09.2005 №547, на підставі наданих клопотань, виконавчий комітет  Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Нагородити членів територіальної громади міста Бердянська відзнакою виконавчого комітету Бердянської міської ради медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста»

 

Косогова

Георгія Івановича

-   директора Бердянської автошколи

 Всеукраїнської спілки автомобілістів

 

Кравцову Наталю

Іванівну

-                      культорганізатора Центру дитячо-юнацької творчості

 

Балабана Олега

Костянтиновича

-                      культорганізатора Центру дитячо-юнацької творчості

 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

        

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                    С.О.Ткаченко

 

19.10.2010626Про внесення доповнень до складу комісії з розгляду проблемних питань з надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги та призначення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми

Згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009р. №729 „Про доповнення п.2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Внести доповнення до до складу комісії   з   розгляду    проблемних питань    з   надання      населенню субсидій на житлово-комунальні послуги та призначення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 05.08.2009р. №421, ввівши до складу заступника начальника Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Черновалюка Сергія Васильовича.

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                      С.О.Ткаченко

19.10.2010627Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 05.10.2010 №573

 

         Керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська у зв’язку з технічною помилкою виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Внести зміни до пункту 4 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 05.10.2010 №573 „Про встановлення тарифів на ритуальні послуги КП „Ритуал”, виклавши його у новій редакції, а саме:

         „4. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 23.12.2009 №671 „Про встановлення тарифів на ритуальні послуги КП „Ритуал” вважати таким, що втратило чинність з моменту введення в дію цього рішення”.

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К.

 

Перший заступник

міського  голови                                                                                 С.О.Ткаченко

 

19.10.2010628Про зобов’язання внести доповнення до розпорядження міського голови від 27.08.2010р. № 425-р „Про розміщення матеріалів передвиборної агітації”

 

         Керуючись ч.10 ст. 49 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Зобов’язати виконуючого обов’язки Бердянського міського голови Ткаченка С.О. внести доповнення до розпорядження міського голови від 27.08.2010р. № 425-р „Про розміщення матеріалів передвиборної агітації”:

         1.1. В частині розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів, визначивши, в тому числі:

         - місця, на які фізичним та юридичним особам виконавчим комітетом Бердянської міської ради видано дозволи на розміщення рекламних засобів за умови укладення відповідних договорів;

         - об’єкти рухомого та нерухомого майна ( в тому числі всередині таких об’єктів), споруди ( в тому числі забори, естакади тощо), що належать фізичним та юридичним особам, за умови отримання відповідної згоди таких фізичних та юридичних осіб.

         1.2. Зобов’язати суб’єкти виборчого процесу забезпечити зняття передвиборчих агітаційних матеріалів, що розміщувалися на території міста, у встановлений законом термін”.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                        С.О.Ткаченко

19.10.2010629Про погодження місця розташування стаціонарної малої архітектурної форми

Згідно зі ст. 2 Закону України „Про планування та забудову територій”, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 „Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”, „Порядком розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в м. Бердянськ”, затвердженим рішенням сімдесят дев’ятої сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 № 33, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1. Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Неминущої Євгенії Анатоліївни (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...), погодити  місце розташування стаціонарної малої архітектурної форми на земельній ділянці, наданій у постійне користування, загальною площею 0,0006 га, за адресою: перехрестя пр. Праці та вул. Ля-Сейнської, на території комплексу КП БМР „Бердянський центральний ринок”, для розміщення торговельного кіоску (роздрібна торгівля промисловими товарами), терміном до 19.10.2015 р.

Підстава: заява від 15.10.2010  № 3926, договір розміщення кіоску від 05.02.2010 р., державний акт на право користування землею від 26.08.1998 р. 1-З11 № 003340.

 

2. ФОП Неминущій Є.А. розробити паспорт прив’язки стаціонарної малої архітектурної форми, погодити його в установленому порядку з управлінням архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради.

Розмістити стаціонарну малу архітектурну форму згідно з паспортом прив’язки.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко

 

 

 

19.10.2010630Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмових звернень заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1.        Надати дозвіл територіальній громаді м. Бердянськ в особі Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

1.1.Для реконструкції нежитлових приміщень першого поверху житлового будинку загальною площею орієнтовно 78,00 м², розташованих за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), під квартиру за кошти Ружицького Ігоря Миколайовича, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ, вул. (...). Функції замовника покласти на Ружицького Ігоря Миколайовича.

1.2.Для реконструкції нежитлових приміщень першого поверху житлового будинку загальною площею орієнтовно 65,00 м², розташованих за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), під квартиру за кошти Самойлової-Бабак Ольги Павлівни, яка зареєстрована за адресою: м. Бердянськ, вул. (...). Функції замовника покласти на Самойлову-Бабак Ольгу Павлівну.

2.        Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 19.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник міського голови                                            С.О. Ткаченко

19.10.2010631Про надання дозволів на розміщення рекламних засобів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств та організацій, надати дозвіл на розміщення рекламних засобів, а саме:

1.1. Закритому акціонерному товариству з іноземною інвестицією „Запорізький автомобілебудівний завод” (69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, пр. Леніна, буд. 8, ідентифікаційний код 25480917) за адресою: Мелітопольське шосе, в районі в’їзду в місто, на відстані 200 м до поста ДАІ – рекламна конструкція типу „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м).

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 19.10.2015 року.

1.2. Фізичній особі-підприємцю Сошникову Юрію Юрійовичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) за адресою: вул. Чехова, буд. 61/8 – рекламна конструкція типу  „банер на фасаді будинку” (розмір площини 3х2  м).

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 29.10.2010 року.

 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Черкашину Олегу Миколайовичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) за адресою:

1.3.1. Мелітопольське шосе, в районі вул. Цілинної (розділова смуга)-  рекламна конструкція типу „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м).

1.3.2. Мелітопольське шосе, в районі вул. Піонерської (розділова смуга) - рекламна конструкція типу „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м).

1.3.3. Вул. Макарова, в районі будівлі колишнього поста ДАІ (розділова смуга) - рекламна конструкція типу „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м).

1.3.4. Пр. Пролетарський, в районі житлового будинку № 133 - рекламна конструкція типу „односторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м).

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 19.10.2015 року.

2. Рекламодавцям, зазначеним у п. 1 цього рішення, виконати установку та монтаж рекламних засобів після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно із затвердженим зразком з необхідними додатками.

При встановленні рекламних засобів передбачити підтримку  санітарного стану ділянки, підсвічування (освітлення), маркування рекламоносіїв із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

3. Затвердити тимчасове місце розташування рекламних конструкцій за умови виконання вищевказаних зобов`язань у термін 1 (один) місяць з дати прийняття цього рішення, а у разі невиконання цих зобов’язань пункт 1 цього рішення визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко

19.10.2010632Про надання дозволу на розміщення рекламного засобу

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1.     Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Сошникова Юрія Юрійовича (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...), надати дозвіл на розміщення рекламного засобу за адресою: вул. Крилова, буд. 78/71 – рекламна конструкція типу  „банер на фасаді будинку” (розмір площини 3х2  м).

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 29.10.2010 року.

 

2. ФОП Сошникову Ю.Ю. виконати установку та монтаж рекламного засобу після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно із затвердженим зразком з необхідними додатками.

При встановленні рекламного засобу передбачити підтримку  санітарного стану ділянки, підсвічування (освітлення), маркування рекламоносія із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

 

3. Затвердити тимчасове місце розташування рекламної конструкції за умови виконання вищевказаних зобов`язань у термін 1 (один) місяць з дати прийняття цього рішення, а у разі невиконання цих зобов’язань дане рішення визнати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко

 

 

 

05.10.2010572Про виконання делегованих повноважень управлінням земельних відносин виконкому Бердянської міської ради у 2009 році - першому півріччі 2010 року згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління земельних відносин виконкому Бердянської міської ради Баранова С.Н. про виконання управлінням у 2009 році - І півріччі 2010 року делегованих повноважень згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради зазначає, що управління земельних відносин у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови щодо виконання делегованих повноважень виконавчої влади.

Згідно з розпорядженням міського голови від 04.06.2010р. № 284-р „Про організацію контролю за здійсненням делегованих повноважень виконавчими комітетами Бердянської міської та Нововасилівської сільської рад” управлінням земельних відносин один раз на півріччя проводиться аналіз виконання делегованих повноважень і ця інформація надається до відділу організаційної роботи та внутрішньої політики управління організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Управління земельних відносин виконкому виконує делеговані повноваження згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, готує проекти рішень сесій міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови.

У 2009 році - першому півріччі 2010 року перевагу було надано питанням у галузі організації та здійснення землеустрою, здійснення контролю за використанням і охороною земель.

Управління земельних відносин виконкому забезпечує у межах наданих повноважень доступність і безоплатність послуг, виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснює контроль за станом цієї роботи.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника управління земельних відносин виконкому Бердянської міської ради Баранова С.Н. про виконання делегованих повноважень управлінням у 2009 році - І півріччі 2010 року згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” взяти до уваги (додається).

 

2. Начальнику управління земельних відносин виконкому Бердянської міської ради Баранову С.Н. забезпечити виконання статті 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та систематично аналізувати роботу управління щодо виконання делегованих повноважень.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                             С.О. Ткаченко

 

 

05.10.2010573Про встановлення тарифів на ритуальні послуги КП “Ритуал”

Згідно з п.2 ст. 28 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  від 12.05.2009 р. № 128 „Про затвердження Змін до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного  мінімального  переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності”, ст. 18 Статуту територіальної громади міста Бердянська,  на  підставі розрахунків, наданих КП „Ритуал”, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.               Встановити тарифи на ритуальні послуги КП “Ритуал” згідно з додатком.

2.               Встановлені тарифи ввести в дію  з   моменту оприлюднення.

3.               У разі  зміни ставок податків і зборів (обов’язкових  платежів), розміру мінімальної заробітної плати,  інших обов’язкових  платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування  в повному обсязі витрат з операційної (основної)  діяльності тарифи на ритуальні послуги переглядаються  в установленому законодавством  порядку.

4. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 23.12.2009 р.  № 683 «Про встановлення тарифів на  ритуальні послуги КП «Ритуал» вважати таким, що втратило  чинність з моменту введення в дію цього рішення. .

5.               Відділу зв’язків зі ЗМІ виконкому Бердянської міської ради (Горбатко В.В.) оприлюднити  дане рішення  в офіційних місцевих засобах масової  інформації у  десятиденний  термін  з  дня прийняття.

6.               Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К.

 

Перший заступник

міського  голови                                                                                 С.О.Ткаченко

05.10.2010574Про реєстрацію громадської організації „Чистий Азов”

До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернулися засновники громадської організації „Чистий Азов”  із заявою про реєстрацію громадської організації.

         Основною метою діяльності громадської організації є підтримка місцевого внутрішньоукраїнського і міжнародного руху в місті Бердянськ, спрямованого на збереження та захист екологічної системи та навколишнього середовища, а також всебічне сприяння членам громадської організації в їхній діяльності, пов’язаної з досягненням вищезазначеної мети.

Місцезнаходження організації: 71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Червона, буд.1, кв. 7.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

         

 

В И Р І Ш И В:

 

Зареєструвати громадську організацію „Чистий Азов”.

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                       С.О.Ткаченко

05.10.2010575Про затвердження статуту Громадської організації Футбольний клуб „Азовець-Бердянськ” у новій редакції

          До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернувся керівник  Громадської організації Футбольний клуб „Азовець-Бердянськ” Сошніков Ю.Ю. із заявою про затвердження статуту  Громадської організації Футбольний клуб „Азовець-Бердянськ” у новій редакції.

Громадська організація Футбольний клуб „Азовець-Бердянськ” була зареєстрована рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 25.04.2007 №214 .        

Місцезнаходження організації: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Жуковського, 96-б.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         Затвердити статут Громадської організації Футбольний клуб „Азовець-Бердянськ”  у новій редакції.

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                        С.О.Ткаченко

05.10.2010576Про нагородження членів територіальної громади

Керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з Положеннями  про відзнаки виконавчого комітету Бердянської міської ради,  затвердженими рішенням виконавчого комітету від 03.06.2008р. № 266 та рішенням від 14.09.2005р. № 547, на підставі наданих клопотань, виконавчий комітет  Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Нагородити членів територіальної громади міста Бердянська відзнаками виконавчого комітету Бердянської міської ради – „Почесний орден міста” та медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста» згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

        

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                    С.О.Ткаченко

 

 

 

05.10.2010577Про виконання рішень виконкому, що знаходилися на контролі у 3 кварталі 2010 року

        Згідно зі ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розділом 6 Регламенту роботи виконкому, заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального відділу управління організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому Бердянської міської ради Солонської Н.М. про виконання рішень виконкому, що знаходилися на контролі у 3 кварталі 2010 року, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

  В И Р І Ш И В:

 

              1. Інформацію начальника загального відділу управління організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому Бердянської міської ради Солонської Н.М. про виконання рішень, що знаходилися на контролі у 3 кварталі 2010 року,  взяти до уваги (додається).

 

            2. Зняти з контролю наступні рішення виконавчого комітету, як такі, що виконано в цілому:

             - від 16.11.2006р. № 621 „Про господарську діяльність в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ” (п.3);

             -  від 04.12.2007р. № 666 „Про господарську діяльність в окрузі зон санітарної охорони курорту державного значення Бердянськ” (п.3);

                  - від 06.10.2009р. № 495 „Про роботу шахово-шашкового клубу за дев’ять місяців 2009 року”;

            - від 02 11.2006р. № 594 „Про підсумки курортного сезону 2006 року” (п.4)

 

          3. Подовжити термін виконання таких рішень виконкому:

           - від 18.01.2010р. № 3 „Про планування та забудову міста Бердянська” – до 01.07.2011р.;

           - від 20.04.2010р. № 209 „Про заходи щодо організації безпечного відпочинку в оздоровчих закладах міста Бердянська ” – до 30.11.2010р.

          

               4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 Перший заступник

 міського голови                                                                                          С.О. Ткаченко 

 

 

 

 

05.10.2010578Про затвердження Положення про відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради

Згідно зі ст.ст. 52, 54 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, Регламентом виконавчого комітету Бердянської міської ради, згідно з рішенням вісімдесят шостої  сесії  міської ради V скликання від 30.06.2010  № 30 “Про затвердження структури та загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів» виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

  1. Затвердити Положення про відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради  (додається).

  2. Рішення виконавчого комітету від 04.03.2004р. № 170 «Про затвердження Положення про відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради» та рішення виконавчого комітету від 20.04.2010р. №234 «Про внесення доповнень до Положення про відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради»  вважати такими, що втратили чинність.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                        С.О.Ткаченко

 

05.10.2010579Про передачу з балансу

Згідно зі ст. 3  Закону України "Про концесії", ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят шостої сесії міської ради V скликання від 11.12.2008 № 2 "Про затвердження Концесійного договору № 1 від11 грудня 2008 року "Про надання в управління майна цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства "Бердянський міськводоканал", враховуючи лист в.о. директора ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ" від 08.09.2010 № 1748,   виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Клопотати перед Бердянською міською радою про передачу з балансу ДКП "Бердянський міськводоканал" до управління ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ" каналізаційно-насосної станції з обладнанням по вул. Курортній, 81-а та каналізаційних колекторів (2-х напірних, 1-го самопливного) згідно з додатком.

2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Корженко П.М.) винести на розгляд чергової сесії Бердянської міської ради проект рішення з цього питання.

3. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 21.09.2010 № 536 "Про передачу з балансу ДКП "Бердянський міськводоканал" до управління ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ" каналізаційно-насосної станції № 21" визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                   С.О.Ткаченко

05.10.2010580Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень

Керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.28 Закону України „Про благоустрій  населених пунктів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, ст. 25 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, на підставі заяв громадян та суб’єктів  господарювання  про  видалення  дерев, актів обстеження, наданих комісією,  створеною  згідно з розпорядженням міського голови  від 12.10.2006 р. № 583-р „Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають  знесенню чи пересаджуванню”, погоджених  з Бердянським сектором регулювання природокористування державного   управління охорони  навколишнього  природного середовища в Запорізькій області, виконавчий комітет Бердянської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:

 

1.Дозволити  видалення аварійних зелених насаджень  громадянам та  суб’єктам  господарювання  після отримання ними ордерів  на видалення   згідно з додатком.

 

           2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Корженко П.М.) видати  громадянам та суб’єктам  господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, ордери на  видалення аварійних  зелених насаджень  у порядку згідно з чинним законодавством.

 

3. Громадянам та суб’єктам  господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, замість видалених  зелених насаджень посадити компенсаційні насадження  та доглядати за ними до моменту повного приживання.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради   Харченка  В.К.

 

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                             С.О.Ткаченко

05.10.2010581Про оформлення права власності за територіальною громадою

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.02.2002р. за № 157/6445, рішенням виконкому Бердянської міської ради від 06.01.2000 № 8 «Про попереднє погодження місця розташування об'єктів та про надання дозволів на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції та будівництва», виконавчий комітет Бердянської міської ради

ВИРІШИВ:

1.   Оформити  право  власності  за  територіальною  громадою  м. Бердянськ в особі Бердянської міської ради на будівлю по вул. Мазіна, 7а, що складається з основної будівлі «А», двох ґанків до «А», піддашку до «А», складу «Б», майстерень «Ж, 3», воріт № 1, № 3, паркану № 2, зливної ями № 4, замощення І.

2.     Комунальному    підприємству    з    технічної    інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтво про право власності на об'єкт нерухомості та провести його реєстрацію.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                     С.О.Ткаченко

05.10.2010582Про оформлення права власності

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали, надані комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради, виконком Бердянської міської ради зазначає, що у зв'язку з будівництвом, реконструкцією та оформленням документації на об'єкти нерухомого майна власники не мають правоустановчих документів, що відповідають дійсності.

Згідно з Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 18.02.2002 № 157/6445, Тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Оформити право власності на кооперативні квартири за громадянами:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

9.  Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтва про право власності на квартири, гаражі, садові будинки, житлові будинки, об'єкти нерухомості та провести їх реєстрацію.

 

10.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

Перший заступник

міського голови                                                                          С.О.Ткаченко

05.10.2010583Про закріплення земельних ділянок

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали закріплення земельних ділянок, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

3. Фізичним особам, зазначеним у п.п.1-2, після отримання документу, що посвідчує право власності на майно, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                  С.О. Ткаченко

 

05.10.2010584Про затвердження протоколу виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна

Згідно зі ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 5, 22, 25 Закону України „Про основи містобудування”, ст.ст. 23, 24, 28, 29, 31, 32 Закону України „Про планування і забудову територій”, ст.ст. 9, 28, 32 Закону України „Про архітектурну діяльність”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи звернення громадян та матеріали, надані міжвідомчою комісією з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Затвердити протокол виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, від 20.09.2010 № 13 (додається).

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко

 

 

 

 

05.10.2010585Про видачу довідки про погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями (споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт)

Згідно зі ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України „Про архітектурну діяльність”,  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009р. №1035 „Про тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт”, на підставі звернень виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко
05.10.2010586Про виключення земельної ділянки з переліку земельних ділянок, не придатних для житлової забудови

Розглянувши звернення Кутирєва Євгена Фомича від 08.09.2010 р. К-3010 про оформлення документів на земельну ділянку, згідно зі ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська та наданих позитивних висновків Бердянської комплексної гідрогеологічної і інженерно-геологічної партії, Державного закладу "Бердянська міська санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області", Бердянського міського управління ГУ МНС України в Запорізькій області, технічного висновку ТОВ "Бердянськцивільпроект" виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Виключити земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Бердянськ,  вул. Підгірна, 39, з переліку земельних ділянок, які не відповідають екологічним вимогам і санітарним нормам, що пред’являються до житлових будинків, і не можуть бути відведені у користування громадян (згідно з протоколом засідання комісії по визначенню відповідності самовільної забудови будівельним і санітарним нормам, що пред’являються до житлових приміщень, від 26.10.2000 р.)

2.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                         С.О. Ткаченко

 

 

 

05.10.2010587Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва, реконструкції, переобладнання об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2.            Фізичним особам, зазначеним у п. 1, будівництво, переобладнання  розпочати після затвердження проекту в установленому порядку. Про початок виконання будівельних робіт  повідомити у семиденний термін інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області.

3.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                         С.О. Ткаченко

 

05.10.2010588Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмових заяв заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

1.1.     ТОВ "Фінкор" (м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. 50-річчя СРСР, буд. 134) для реконструкції спальних корпусів під туристичний готель з надбудовою другого поверху на земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Бердянськ, пров. Морський, 2-б, межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від 13.06.2008 №040826500282.

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

1.3. ЗАТ "Бердянський машинобудівний завод" (Донецька обл., Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, 16, кв. 6) для реконструкції комплексу будівель ливарного (літера "В, В1, В2") та механозбирального цехів на земельній ділянці, розташованій за адресою:    м. Бердянськ, вул. Руднєвої, 2-а, межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від17.03.2009 №040926500093.

2.            Заявникам, зазначеним в п.1, проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 05.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 1 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію, будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3.            На підставі письмової заяви приватного підприємства „Альфітон” (м. Бердянськ, вул. Маяковського, 128) продовжити  термін виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва готелю на земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 22-р, наданій в оренду приватному підприємству „Альфітон”, та земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 22-п, наданій в оренду приватному підприємству „Металбудінвест”, установлений п. 1 рішення виконкому від 20.04.2010 р. № 225 „Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва об’єктів”, до 20.04.2011 р.

4.            На підставі письмової заяви ВАТ „Бердянський райагропромпостач” (м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 84/1) внести доповнення до п.1.2. рішення виконкому від 21.09.2010 №543 "Про надання дозволу на проектно-вишукувальні роботи на перепланування та реконструкцію об’єктів", а саме: замість слів "на реконструкцію будівлі "А" читати "на реконструкцію з розширенням будівлі "А" і далі за текстом.

5.            На підставі письмової заяви громадської організації "Об'єднання громадян по будівництву газопроводу "Сонячне-2" (м. Бердянськ, проїзд Веселий, 12) внести зміни до п. 1.2. рішення виконкому від 21.09.2010 №557 "Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва об’єктів", а саме: замість слів "СОТ "Сонячний-2" читати "Громадській організації "Об'єднання громадян по будівництву газопроводу "Сонячне-2" і далі за текстом.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                         С.О. Ткаченко

 

 

 

 

 

 

05.10.2010589Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для перепланування об’єктів, оформлення документів та внесення змін до рішень виконкому

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмових заяв заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1.            Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2.            Заявникам, зазначеним в п. 1, проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 05.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 1 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Перепланування розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3.            На підставі письмової заяви Липської Людмили Вікторівни внести зміни до п.1.5. рішення виконкому від 01.06.2010 №309 "Про надання дозволу на будівництво та реконструкцію об'єктів", а саме: замість слів "на будівництво двоповерхового житлового будинку з мансардою" читати "на будівництво двоповерхового житлового будинку з мансардою замість житлового будинку "А", нежитлових приміщень "а, а2", альтанки "Ж", вбиральні "К", навісу "Л"" і далі за текстом.

4.            Надати дозвіл на оформлення документів Чуєвій Тетяні Тихонівні, яка зареєстрована за адресою: м. Приморськ, вул. (...), на виконане перепланування будівлі офісу, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Червона, 6а, зі зменшенням загальної площі на 6 м2 та на прибудований тамбур "а1".

5.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                         С.О. Ткаченко

 

 

05.10.2010590Про надання дозволів на розміщення рекламних засобів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств та організацій, надати дозвіл на розміщення рекламних засобів, а саме:

1.1. Дочірньому підприємству „Бердянський завод сільгосптехніки” ВАТ „Бердянський „Агротехсервіс” (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Матвєєва, буд. 1, ідентифікаційний код 32533612) на розміщення рекламної конструкції типу „біг-борд” (розмір площини 3х6  м) по проспекту Пролетарському, в районі вул. Штурманської.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 05.10.2015 року.

1.2. Фізичній особі-підприємцю Черкашину Олегу Миколайовичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) на розміщення 6 (шести) рекламних конструкцій типу „біг-борд”, а саме:

- конструкції № 1-2 – два „двосторонніх біг-борда” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе на виїзді з міста, в районі вул. Цілинної (розділова смуга);

- конструкції № 3 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі житлового будинку № 108 (розділова смуга);

- конструкції № 4 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) на перехресті Мелітопольського шосе та вул. Фестивальної (розділова смуга);

- конструкції № 5 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі житлового будинку № 106-з (розділова смуга);

- конструкції № 6 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі вул. Вроцлавської (розділова смуга).

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 05.10.2015 року.

1.3. Фізичній особі-підприємцю Павлову Владиславу Володимировичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) на розміщення 10 (десяти) рекламних конструкцій типу „сіті-лайт” (розмір площини 1,8х1,2 м), а саме:

- конструкції № 1 –  по пр. Леніна, в районі вул. Дюміна, біля кафе „Актор”;

- конструкції № 2 – по пр. Леніна, в районі вул. Дюміна, біля Міського палацу культури;

- конструкції № 3 – по вул. К. Маркса, в районі вул. Р.Люксембург, навпроти магазину „Мотор Джинс”;

- конструкції № 4 – по вул. К. Маркса, в районі перехрестя з вул. Люксембург, навпроти будівлі  БДПУ;

- конструкції № 5 – по вул. К. Маркса, в районі перехрестя з вул. Горбенка;

- конструкції № 6 – по вул. К. Маркса, в районі будівлі Пенсійного фонду;

- конструкції № 7 – по вул. К. Маркса, в районі магазину „Азовський”;

- конструкції № 8 – по вул. К. Маркса, в районі пр. Перемоги, навпроти аптеки;

- конструкції № 9 – по вул. К. Маркса, в районі пр. Перемоги, навпроти магазину „Оптика”;

- конструкції № 10 – по вул. К. Маркса, в районі перехрестя з вул. Дюміна.

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 05.10.2015 року.

1.4. Закритому акціонерному товариству з іноземною інвестицією „Запорізький автомобілебудівний завод”, ЗАТ „ЗАЗ” (69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, пр. Леніна, буд. 8, ідентифікаційний код 25480917) на розміщення 7 (семи) рекламних конструкцій типу „біг-борд”, а саме:

- конструкції № 1 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) на перехресті пр. Пролетарського та вул. Дубініна;

- конструкції № 2 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі в’їзду в місто, на відстані 300 м до поста ДАІ;

- конструкції № 3 –„двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі виїзду з міста, на відстані 300 м до поста ДАІ;

- конструкції № 4 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі спуску із Середньої гори;

- конструкції № 5 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі очисних споруд;

- конструкції № 6 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) на перехресті Мелітопольського шосе з вул. Єгорова;

- конструкції № 7 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) на перехресті пр. Пролетарського з вул. Тюленіна.

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 05.10.2015 року.

     1.5. Фізичній особі-підприємцю Ільїних Денису Володимировичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) на розміщення 20 (двадцяти) рекламних конструкцій типу „банер на стовпі опори освітлення” (розмір площини 1,80х0,96 м), а саме:

- конструкції № 1 –  по вул. Правди, в районі  житлового будинку № 44;

- конструкції № 2 – на перехресті вулиць Правди та Димитрова, в районі житлового будинку № 5;

- конструкції № 3 – на перехресті вулиць Руденка та Димитрова, в районі житлового будинку № 8;

- конструкції № 4 – на перехресті вулиць Руденка та Димитрова, в районі житлового будинку № 14;

- конструкції № 5 – по вул. Сєрова, в районі житлового будинку № 45;

- конструкції № 6 – по вул. Руденка, в районі житлового будинку № 85;

- конструкції № 7 –  по пр. Пролетарському, в районі житлового будинку № 118;

- конструкції № 8 –  по вул. Правди, в районі  житлового будинку № 16;

- конструкції № 9 –  по вул. Правди, в районі  житлового будинку № 32;

- конструкції № 10 –  по вул. Правди, в районі житлового будинку № 28;

- конструкції № 11 – по вул. Орджонікідзе, в районі житлового будинку № 101;

- конструкції № 12 – по вул. Орджонікідзе, в районі житлового будинку № 103;

- конструкції № 13 – по вул. Орджонікідзе, в районі житлового будинку № 97;

- конструкції № 14 – по вул. Орджонікідзе, в районі житлового будинку № 68;

- конструкції № 15 – по вул. Орджонікідзе, в районі житлового будинку № 66;

- конструкції № 16 – по вул. Руденка, в районі  житлових будівель № 34-36;

- конструкції № 17 – по вул. Руденка, в районі  житлових будівель № 54-56;

- конструкції № 18 – по пр. Пролетарському, в районі  будівлі № 96;

- конструкції № 19 – по пр. Пролетарському, в районі  житлового будинку № 94;

- конструкції № 20 – по пр. Пролетарському, в районі  житлового будинку № 100.

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 05.10.2015 року.

2. Рекламодавцям, зазначеним у п. 1 цього рішення, виконати установку та монтаж рекламного засобу після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно із затвердженим зразком з необхідними додатками.

При встановленні рекламного засобу передбачити підтримку  санітарного стану ділянки, підсвічування (освітлення), маркування рекламоносія із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

3. Затвердити тимчасове місце розташування рекламної конструкції за умови виконання вищевказаних зобов`язань у термін 1 (один) місяць з дати прийняття цього рішення, а у разі невиконання цих зобов’язань пункт 1 цього рішення визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                      С.О. Ткаченко 

05.10.2010591Про переоформлення дозволів на розміщення рекламних засобів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.  Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, переоформити за письмовим погодженням ФОП Шаповалова Едуарда Євгеновича (71100,  Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) на ФОП Павлова Владислава Володимировича (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) дозволи на розміщення рекламних засобів типу "біг-борд", а саме:

1.1.   № 46/10 по вул. Макарова, в районі поста ДАІ- рекламна конструкція типу „біг-борд” (двосторонній Г-подібний), із зовнішнім освітленням, розмір площини 6х3 м, виданий згідно з рішенням виконкому від 07.09.2010 № 521.

            1.2. № 47/10 по Мелітопольському шосе, в районі вул. Смоленської (розділова смуга)- рекламна конструкція типу „біг-борд” (подвійний), із зовнішнім освітленням, розмір площини 6х3 м, виданий згідно з рішенням виконкому від 07.09.2010 № 521.

            1.3. № 48/10 по Мелітопольському шосе, в районі житлового будинку № 106 (розділова смуга)- рекламна конструкція типу „біг-борд” (подвійний), із зовнішнім освітленням, розмір площини 6х3 м, виданий згідно з рішенням виконкому від 07.09.2010 № 521.

2. Строк дії дозволів, зазначених в п.1. цього рішення, продовжити до 05.10.2015 року.

3. Управлінню архітектури та містобудування виконавчого комітету Бердянської міської ради (Корольов О.П.) переоформити відповідні дозволи.

4. Фізичній особі-підприємцю Павлову Владиславу Володимировичу передбачити підтримку  санітарного стану ділянок, освітлення (підсвічування), маркування рекламоносіїв із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії, укласти договір з КСП БМР "Зеленгосп" на предмет догляду за зеленою зоною.

5.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко 

 

 

05.10.2010592Про погодження місця розташування стаціонарної малої архітектурної форми

Згідно зі ст. 2 Закону України „Про планування та забудову територій”, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 „Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”, „Порядком розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в м. Бердянськ”, затвердженим рішенням сімдесят дев’ятої сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 № 33, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, погодити  місце розташування стаціонарної малої архітектурної форми на земельних ділянках міста Бердянська, наданих в оренду, а саме:

1.1.       Фізичним особам-підприємцям Шабельнику Ігорю Юрійовичу (49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул.(...) та Мушкіну Євгену Олександровичу (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. (...)  за адресою: вул. Дюміна, 49-а, в районі торгово-виставкового центру; для розміщення групи розташованих поряд торгових павільйонів у кількості 9 (дев’яти) штук, терміном до 01.05.2013 р. :

- павільйон № 1 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 14,44 кв. м;

- павільйон № 2 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 18,05 кв. м;

- павільйон № 3 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 26,12 кв. м;

- павільйон № 4 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 25,30 кв. м;

- павільйон № 5 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 27,50 кв. м;

- павільйон № 6 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 29,50 кв. м;

- павільйон № 7 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 29,20кв. м;

- павільйон № 8 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 17,28 кв. м;

- павільйон № 9 – для роздрібної торгівлі промисловими товарами на земельній ділянці загальною площею 29,80 кв. м.

 Підстава: заява від 27.09.2010  № 3687, договір оренди землі від 03.10.2008 № 040826500423.

2. Фізичним особам-підприємцям, зазначеним у п. 1 цього рішення, розробити паспорти прив’язки стаціонарних малих архітектурних форм, погодити їх в установленому порядку з управлінням архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради.

3. Розміщення стаціонарних малих архітектурних форм виконується згідно з паспортом прив’язки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                      С.О. Ткаченко

 

 

 

05.10.2010593Про продовження терміну розміщення малої архітектурної форми

Згідно зі ст. 2 Закону України „Про планування та забудову територій”, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 „Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”, „Порядком розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в м. Бердянськ”, затвердженим рішенням сімдесят дев’ятої сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 № 33, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Рогози Романа Анатолійовича (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...), продовжити термін розміщення малої архітектурної форми - торговельного павільйону за адресою: вул. Піонерська,   158-а, на земельній ділянці, загальною площею 0,0058 га, терміном до 01.04.2013 р.

Підстава: заява від 23.09.2010  № 3668, договір оренди землі від 15.10.2009 № 040926500384.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко

 

 

05.10.2010594Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

05.10.2010595Про встановлення часу для особистого спілкування батька з дитиною

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

05.10.2010596Про внесення доповнень до плану роботи виконкому на IV квартал 2010 року

Керуючись  ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська та розпорядженням міського голови  від 04.06.2010р. № 284-р „Про організацію контролю за здійсненням делегованих повноважень виконавчими комітетами Бердянської міської  та Нововасилівської сільської рад” виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

        

         1. Внести доповнення до плану роботи виконкому на IV квартал 2010 року, затвердженого рішенням виконкому від 21.09.2010р. № 555, а саме: для розгляду на засіданні  виконавчого комітету  07 грудня 2010 року додати питання “Про виконання делегованих повноважень управлінням з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці у 2009 - 2010 роках згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                С.О. Ткаченко

 

05.10.2010597Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.06.2010 № 297 „Про закріплення членів виконкому за мікрорайонами міста”

З метою скоординованого вирішення питань розвитку та благоустрою мікрорайонів міста, згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи побажання членів виконкому, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Внести зміни до додатку рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.06.2010 № 297 „Про закріплення членів виконкому за мікрорайонами міста”, а саме: замість слів: „Ткаченко С.О. – „АЗМОЛ”, Левченко О.В. – „Колонія-Макорти” читати: „Ткаченко С.О. – „Колонія-Макорти”, Левченко О.В. – „АЗМОЛ”.

         2. Дане рішення вважати невід’ємною частиною рішення виконкому Бердянської міської ради від 01.06.2010 №297.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Бердянського міського голову Шаповалова Є.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                            С.О.Ткаченко

 

05.10.2010598Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт по об’єкту: "Реконструкція асфальтобетонного покриття пр. Праці (від вул. Комунарів до сходів)"

  Згідно зі ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України "Про основи містобудування", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Надати дозвіл управлінню комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Корженко П.М.) на виробництво проектно-вишукувальних робіт по об’єкту: "Реконструкція асфальтобетонного покриття пр. Праці (від вул. Комунарів до сходів)".

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 01.01.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Управлінню архітектури та містобудування Бердянської міської ради видати замовнику архітектурно-планове завдання (АПЗ) для розробки проекту в термін, передбачений чинним законодавством.

Роботи розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

2. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                             С.О. Ткаченко

 

05.10.2010599Про надання дозволу на початок проектно-вишукувальних робіт по об’єкту "Реконструкція асфальтобетонного покриття вул. І. Богуна ( від вул. Вроцлавської в бік вул. Бакинської)

  Згідно зі ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл управлінню комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради на початок проектно-вишукувальних робіт по об’єкту:

"Реконструкція асфальтобетонного покриття вул. І. Богуна ( від вул. Вроцлавської в бік  вул. Бакинської)".

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 25.12.2010 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

  Управлінню архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради видати замовнику архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) для розробки проекту в термін, передбачений чинним законодавством.

Роботи розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

2. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

Перший заступник

міського голови                                                                             С.О. Ткаченко

05.10.2010600Про надання дозволу на початок проектно-вишукувальних робіт по об’єкту "Реконструкція асфальтобетонного покриття вул. Козацька (від вул. Калініна з поворотом на вул. Інтернаціоналістів)"

  Згідно зі ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл управлінню комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради на початок проектно-вишукувальних робіт по об’єкту:

"Реконструкція асфальтобетонного покриття вул. Козацька (від вул. Калініна  з поворотом на вул. Інтернаціоналістів)"

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 25.12.2010 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

  Управлінню архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради видати замовнику архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) для розробки проекту в термін, передбачений чинним законодавством.

Роботи розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

2. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

Перший заступник

міського голови                                                                             С.О. Ткаченко
05.10.2010601Про поділ земельної ділянки

Згідно зі ст.ст. 31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, ст. 56 Закону України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали про поділ земельної ділянки, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2. Бобікову Ф.І. оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельні ділянки.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                               С.О. Ткаченко

 

 

05.10.2010602Про надання дозволів на розміщення рекламних засобів суб’єктам підприємницької діяльності

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності надати дозвіл на розміщення рекламних засобів, а саме:

1.1. Фізичній особі-підприємцю Бургасову Артему Сергійовичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) на розміщення рекламних засобів, а саме:

1.1.1. Банерне полотно розміром площини 8х12 м у кількості 2 (дві) шт. та розміром площини 3х6 м – 1 (одна) шт.  по вул. Маяковського, 34, на фасаді Будинку культури ВАТ „Бердянськпромстрой”.

1.1.2. Банерне полотно розміром площини 1,5х8 м у кількості 1 (одна) шт.  на огорожі пішохідного моста по вул. Крилова /вул. Гагаріна.

1.1.3. Банерне полотно розміром площини 1,5х8 м у кількості 1 (одна) шт.  на огорожі пішохідного моста по пр. Пролетарському.

1.1.4. Банерне полотно розміром площини 1,5х10 м у кількості 1 (одна) шт.  при в’їзді до складів районного споживчого товариства.

1.1.5. Банерне полотно розміром площини 4х8 м у кількості 2 (дві) шт.  на фасаді 2-поверхової будівлі по вул. Мічуріна, 57.

1.1.6. Банерне полотно розміром площини 1,5х15 м у кількості 1 (одна) шт.  на фасаді 2-поверхової будівлі по вул. Мічуріна, 57.

1.1.7. Банерна розтяжка розміром площини 1х5 м у кількості 1 (одна) шт.  по вул. Франка, 103, в районі входу до ЗОШ № 20.

1.1.8. Банерне полотно розміром площини 3х6 м у кількості 1 (одна) шт.  на фасаді будівлі по вул. Франка, 32.

1.1.9. Банерне полотно розміром площини 1х10 м у кількості 1 (одна) шт.  на металевих опорах по вул. Маяковського, 10.

1.1.10. Банерне полотно розміром площини 1,5х10 м у кількості 1 (одна) шт.  на фасаді 3-поверхової будівлі по вул. Мічуріна, 81.

1.1.11. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. по вул. Руднєвої.

1.1.12. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. по вул. Франка.

1.1.13. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 10 (десяти) шт. по вул. Мічуріна.

1.1.14. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 10 (десяти) шт. по вул. Калініна.

1.1.15. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Шаумяна, 26 (навпроти кафе „Метеорит”); вул. Хіміків, навпроти житлових будинків №№ 6, 9, 3; вул. Шаумяна, 20.

1.1.16. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 3 (трьох) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Толстого, вул. Жовтневій, на перехресті вулиць Лієпайської та Чернишевського, по вул. Мічуріна, вул. Толстого, в районі магазину „У Івановни”.

1.1.17. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Кабельників, вул. Приазовській, пров. Травневому, Мелітопольському шосе, 20.

1.1.18. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. на перехресті вулиць Першотравневої та Свердлова, по вул. Мазіна, вул. Тищенка.

1.1.19. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 7 (семи) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Димитрова, 40; на перехресті вулиць Димитрова та Піонерська, 156/50; вул. Димитрова, навпроти гуртожитку; по вул. Піонерській.

1.1.20. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Степанянця, 2; вул. Патійській, 10; вул. Шаумяна.

1.1.21. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по бул. Гайдара, 8; бул. Гайдара, 6; бул. Гайдара, 2; вул. Піонерській, навпроти фітнес-центру „Арле”, бул. Гайдара, в районі гімназії № 2.

1.1.22. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Кірова, 1/2; вул. Кірова, 65/2; вул. Морозова, навпроти магазину „Табачна лавка”.

1.1.23. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. у Військовому містечку-2, в районі житлових будинків №№ 6, 9, 16, 17.

1.1.24. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 3 (трьох) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по пр. Пролетарському, в районі житлових будинків №№ 228, 232, 234.

1.1.25. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Комунарів, навпроти магазину „Світ саун”; вул. Свободи, навпроти салону краси „Афродіта”; вул. Дюміна, навпроти магазину „Малібу”, вул. Свободи, 46.

1.1.26. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Піонерській, в районі гімназії № 2 та на відстані 50 м від зупинки громадського транспорту „Черемушки”, вул. 50 років СРСР, Мелітопольському шосе, 19.

1.1.27. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Вроцлавській, вул. Бакинській, на перехресті вулиць Ростовської та Фестивальної, Ялтинської та І.Богуна, Херсонської та І.Богуна; на площі Радянській та площі Очаківській.

1.1.28. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по Мелітопольському шосе,110/27; Мелітопольському шосе, в районі магазину „Кондитерський”; на перехресті Мелітопольського шосе та вул. Вроцлавської.

1.1.29. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по пр. Пролетарському, в районі житлових будинків №№ 97,94; вул. Орджонікідзе, в районі житлових будинків №№ 68/66, 67, 103.

1.1.30. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. на перехресті вулиць Ульянових та Урицького; по вул. Шмідта, 4; вул. Червоній, 18.

1.1.31. Рекламна конструкція типу „холдер” на опорі освітлення розміром площини 1х2 м у кількості 5 (п’яти) шт. та банерна розтяжка (0,5х3 м) у кількості 2 (двох) шт. по вул. Руденка, 6-А; на перехресті вул. 50 років СРСР та вул. Руденка; вул. Орджонікідзе, № 64/26 та № 89; вул. Правди, 8/2.

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, зазначеної у пп. 1.1.1.-1.1.31,  видати терміном до 30.10.2015 року.

1.1.32. Банерне полотно розміром площини 10х10 м у кількості 1 (одна) шт. по пр. Леніна, на боковому фасаді будівлі Міського палацу культури. Дозвіл на розміщення цієї зовнішньої реклами видати терміном до 05.10.2011 року.

1.2. Фізичній особі-підприємцю Ільїних Денису Володимировичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) на розміщення 6 (шести) рекламних конструкцій типу „банер на стовпі опори освітлення” (розмір площини 1,80х0,96 м), а саме:

1.2.1. Рекламна конструкція на опорі освітлення по вул. Морозова, в районі житлового будинку № 25.

1.2.2. Рекламна конструкція на опорі освітлення по вул. Морозова, в районі житлового будинку № 13.

1.2.3. Рекламна конструкція на опорі освітлення по вул. Морозова, в районі житлового будинку № 15.

1.2.4. Рекламна конструкція на опорі освітлення по вул. Морозова, в районі житлового будинку № 19.

1.2.5. Рекламна конструкція на опорі освітлення по вул. Морозова, в районі житлового будинку № 3-А.

1.2.6. Рекламна конструкція на опорі освітлення по вул. Морозова, в районі житлового будинку № 3-Б.

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 05.10.2015 року.

      2. Рекламодавцям, зазначеним у п. 1 цього рішення, виконати установку та монтаж рекламних засобів після отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами згідно із затвердженим зразком з необхідними додатками.

При встановленні рекламних засобів передбачити підтримку  санітарного стану ділянки, підсвічування (освітлення), маркування рекламоносія із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

3. Затвердити тимчасове місце розташування рекламних конструкцій за умови виконання вищевказаних зобов`язань у термін 1 (один) місяць з дати прийняття цього рішення, а у разі невиконання цих зобов’язань пункт 1 цього рішення визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                 С.О. Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2010571Про поховання Єльчищева О.М.

Згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розділом 5 Регламенту виконавчого комітету Бердянської міської ради, враховуючи багаторічну, самовіддану працю у галузі атомної енергетики Єльчищева Олександра Миколайовича, ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, Почесного громадянина міста Славутича, нагородженого Орденом Дружби, медаллю „Ліквідатору ЧАЕС” II категорії, медаллю „За працю і звитягу” та іншими державними нагородами виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         Дозволити поховати Єльчищева Олександра Миколайовича  на спеціально відведеній ділянці міського цвинтаря №2.

 

 

 

Міський голова                                                                     Є.І. Шаповалов

 

 

28.09.2010567Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єкту

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмової заяви Ігнатова Романа Вікторовича від 14.09.2010 № І-5738 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл територіальній громаді м. Бердянськ в особі Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул.(...), загальною площею 78,00 м², під квартиру за кошти Ігнатова Романа Вікторовича, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ,(...). Функції замовника покласти на Ігнатова Романа Вікторовича.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 28.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

2.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                    Є.І. Шаповалов

 

 

28.09.2010568Про поділ земельної ділянки

Згідно зі ст.ст. 31,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України „Про планування і забудову територій", ст. 56 Закону України „Про землеустрій", ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали про поділ земельної ділянки, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2.        Ода СЮ. оформити згідно з нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельні ділянки.

3.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                          Є.І.Шаповалов

28.09.2010569Про внесення змін до рішення виконкому від 26.03.2010 №162

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, за письмовим погодженням Шпак Яни Юріївни від 28.09.2010 Ш-3214, на підставі письмового звернення Крупнікової Олени Святославівни від 28.09.2010 №3204 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2.           Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 26.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 1 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Реконструкцію, перепланування розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

 

28.09.2010570Про продовження терміну розміщення малих архітектурних форм

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про планування та забудову територій», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності», «Порядком про розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в м. Бердянськ», затвердженим рішенням сімдесят дев’ятої сесії Бердянської міської ради V скликання від 25.02.2010 № 33, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, продовжити термін розміщення малих архітектурних форм на землях територіальної громади міста Бердянська з 31.10.2010 р. по 30.04.2011 р., а саме:

         1.1. Фізичній особі-підприємцю Ковачеву Глібу Олеговичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) за адресою: перехрестя вул. Свободи та пр. Леніна, для встановлення торговельного лотка на земельній ділянці, загальною площею 12,8 кв.м.

         1.2. Фізичній особі-підприємцю Поповій Людмилі Миколаївні  (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) за адресою: перехрестя вул. Свободи та пр. Леніна, для встановлення торговельного лотка на земельній ділянці, загальною площею 12,8 кв.м.

 

         2. Фізичним особам-підприємцям, зазначеним у п. 1 цього рішення, в термін до 07.10.2010 р. укласти договір особистого строкового сервітуту з Бердянською міською радою, який готує управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

23.09.2010566Про поховання Лавської Л.М.

         Враховуючи багаторічну, сумлінну працю та вагомий внесок у дотримання правопорядку в місті та виховання підростаючого покоління Лавської Людмили Михайлівни, підполковника міліції у відставці, колишнього начальника служби у справах неповнолітніх Бердянського МВ УМВС України в Запорізькій області протягом багатьох років,   виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         Дозволити поховати Лавську Людмилу Михайлівну  на спеціально відведеній ділянці міського цвинтаря №2.

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                          С.О. Ткаченко

 

 

 

21.09.2010530Про результати проведеної роботи з обстеження об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг на території міста Бердянська

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради Проданової В.Г. про результати роботи робочої комісії з обстеження об'єктів сезонної торгівлі та сфери послуг, що розташовані у центральній частині міста, тимчасової комісії з обстеження стихійної торгівлі у межах смуги відведення доріг загального користування та мобільної групи з контролю за додержанням чинного законодавства у сфері захисту прав споживачів суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють лоткову торгівлю в літній період, надають готельні, соціально-побутові, санаторно-курортні послуги, послуги громадського харчування на території міста Бердянська, згідно зі ст., ст. 28, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

ВИРІШИВ:

1.     Інформацію    начальника    управління    економічного    розвитку виконкому  Бердянської  міської  ради  Проданової  В.Г.     про  результати проведеної роботи з обстеження об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг на території міста Бердянська взяти до уваги.

2.  Управлінню економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради (Проданова В.Г.):

2.1. У 2011 році при видачі дозволів на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в м. Бердянськ суб'єктам підприємницької діяльності враховувати недоліки, які виявлено за результатами проведеної роботи з обстеження об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у 2010 році.

2.2.  Проводити постійний моніторинг законодавчих актів України в сфері дозвільної системи та приведення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування у відповідність до вимог чинного законодавства.

2.3.   Щороку   проводити   роботу   з   обстеження   об'єктів   торгівлі, громадського харчування та сфери послуг на території міста Бердянська.

2.4. Сумісно з управлінням архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради (Корольов О.П.) в строк до 01.03.2011 року розробити пропозиції щодо дислокації об'єктів сезонної торгівлі та сфери послуг у м. Бердянськ у літній період в інвестиційно привабливих місцях міста та надати їх на розгляд комісії з підприємницької діяльності та захисту прав споживачів виконкому Бердянської міської ради.

2.5 Надати пропозиції щодо внесення змін до рішення сімдесят дев'ятої сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 № 33 «Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м. Бердянськ" в частині порядку розміщення пересувних малих архітектурних форм.

3.           Відділу зв'язків зі ЗМІ виконавчого комітету Бердянської міської ради  (Горбатко  В.В.)  інформацію  про результати  проведеної роботи з обстеження об'єктів лоткової торгівлі та сезонної сфери послуг оприлюднити в місцевих засобах масової інформації.

4.           Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка С.О.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Є.І.Шаповалов

21.09.2010531Звіт директора КП БМР „Бердянськекотранс” Носкова О.Є. про роботу підприємства у 2009 році та першому півріччі 2010 року

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального підприємства Бердянської міської ради „Бердянськекотранс” Носкова О.Є. про роботу підприємства у 2009 році та першому півріччі 2010 року, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що підприємство виконує роботи з санітарної очистки та утримання об’єктів благоустрою міста.

У 2009 році підприємство отримало дохід (без ПДВ)  у сумі  3077,0 тис. грн., у тому числі з місцевого бюджету – 2603,0 тис.грн. (84,6%) та від надання платних послуг-474,0 тис.грн.

Витрати підприємства у 2009 році склали 3229,0 тис. грн. За результатами фінансово-господарчої діяльності за 2009 рік КП БМР „Бердянськекотранс” отримало збиток у сумі 152,0 тис. грн.

              Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві склала у 2009 році 124 особи. Середньомісячна заробітна плата - 1292,3 грн.

У першому півріччі 2010 року підприємство отримало дохід (без ПДВ) у сумі 1355,0 тис.грн., у тому числі з місцевого бюджету – 1151,9 тис. грн.(85,0%) та від надання платних послуг-203,1 тис.грн.

Витрати за відповідний період склали 1395,0 тис. грн. За результатами фінансово-господарчої діяльності за перше півріччя 2010 року підприємство отримало збиток у сумі 40,0 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працюючих склала у першому півріччі 2010 року 104 особи. Середньомісячна заробітна плата за відповідний  період- 1285,3 грн.

КП „Бердянськекотранс” не має заборгованості із заробітної плати, до фондів  загальнообов’язкового соціального страхування та заборгованості по податках.

У своїй роботі КП БМР „Бердянськекотранс” використовує 6 одиниць власного спецтранспорту та 7 одиниць транспортних засобів орендує у К ШЕП, зношеність яких складає  84%.

У 2009 році підприємством за рахунок коштів місцевого бюджету придбано 77 євроконтейнерів для збору ТПВ на суму 215,6 тис. грн.

У першому півріччі 2010 року  управлінням  житлового господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради  було закуплено 124 контейнери для збору ТПВ на загальну суму 97,9 тис.грн., з яких 25 штук на суму 16,4 тис.грн. було передано для користування на баланс КП БМР „Бердянськекотранс”.

У 2009 році  підприємством було  виконано:

-                прибирання міських вулиць, доріг, парків, скверів на суму 2284,5 тис.грн;

-                роботи з ручної та механізованої очистки зливостоків на суму 279,4 тис.грн.;

-                вивезено стихійних звалищ на суму 136,0 тис.грн.;

-                виловлено бродячих тварин на суму 70,8 тис.грн.;

-                прибирання  міських пляжів на суму 147,0 тис.грн.

            КП БМР „Бердянськекотранс” у першому півріччі 2010 року було освоєно коштів з місцевого бюджету  на загальну суму 1382,3 тис.грн., у тому числі :

-                прибирання  міських вулиць, доріг, парків, скверів на суму 1101,8 тис.грн;

-                утримання зливостоків на суму 95,2 тис.грн.;

-                вивезення стихійних звалищ на суму 106,2 тис.грн.;

-                вилов бродячих тварин на суму 37,4 тис.грн.;

-                прибирання міських пляжів на суму 31,5 тис.грн.             

На підставі викладеного вище, згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.          Звіт директора КП БМР „Бердянськекотранс" Носкова О.Є. про роботу підприємства у 2009 році  та першому півріччі 2010 року взяти до уваги.

2. Комунальному підприємству Бердянської міської ради „Бердянськекотранс” (Носков О.Є.) з метою збільшення доходів підприємства,  активізувати роботу щодо укладення договорів із суб’єктами господарювання на виконання платних послуг.

3. Управлінню житлового господарства виконкому Бердянської міської ради (Тарасенко О.В.) здійснювати контроль за виконанням „Програми благоустрою міських територій та утримання насосних станцій на 2010 рік”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шарай Л.Д.

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010532Про затвердження Порядку створення адміністративно-територіальної підсистеми і структури замкнутого циклу функціонування системи нормованого забезпечення населення на території міста Бердянська в особливий період Для службового користування 
21.09.2010533Про затвердження політики захисту від дії шкідливих комп’ютерних програм у виконавчому комітеті Бердянської міської ради

Заслухавши інформацію начальника відділу комп’ютерного забезпечення управління організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому Литвиненко Н.Г. про роботу інформаційно-комунікаційної мережі установи, виконавчий комітет Бердянської міської ради зазначає, що у виконкомі функціонує корпоративна комп’ютерно-інформаційна мережа, яку було визнано однією з передових у порівнянні з мережами виконкомів малих міст України та відзначено на конференції «Муніципальні комп’ютерні системи» Асоціації міст України. Локальна мережа виконкому забезпечує синхронну взаємодію понад 300 одиниць комп’ютерної техніки, а саме: 256 персональних комп'ютерів, 84 лазерних принтерів, 28 багатофункціональних пристроїв (принтер/сканер/ксерокс/факс), 13 ксероксів, 9 сканерів, 7 серверів. Статистика інцидентів в області інформаційної безпеки показує: вірус або інша шкідлива програма, яка проникла у корпоративну інформаційну систему, може призвести до модифікації та навіть повного знищення інформації, а також до тимчасової непрацездатності всієї мережі. Тому відділом комп’ютерного забезпечення було розроблено політику захисту від дії шкідливих комп’ютерних програм.

 

Згідно зі ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою виключення дії шкідливих комп’ютерних програм та створення контрольованих джерел обміну даними у локальній комп’ютерній мережі виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.    Інформацію начальника відділу комп’ютерного забезпечення управління організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Бердянської міської ради Литвиненко Н.Г. про роботу інформаційно - комунікаційної мережі виконавчого комітету Бердянської міської ради взяти до уваги.

2.    Затвердити „Політику захисту від дії шкідливих комп’ютерних програм у виконавчому комітеті Бердянської міської ради ” згідно з додатком.

3.     Відділу комп’ютерного забезпечення управління організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому Бердянської міської ради (Литвиненко Н.Г.):

3.1. До 01.11.2010 розробити “Заходи із захисту від дії шкідливих комп’ютерних програм у виконавчому комітеті Бердянської міської ради” та затвердити його в установленому порядку.

3.2. Довести до відома керівників структурних підрозділів виконкому Бердянської міської ради “Політику захисту від дії шкідливих комп’ютерних програм у виконавчому комітеті Бердянської міської ради” та “Заходи із захисту від дії шкідливих комп’ютерних програм у виконавчому комітеті Бердянської міської ради” на черговому навчанні апарату виконавчого комітету.

4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Бердянської міської ради Шадуріна О.М.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Є.І.Шаповалов

 

21.09.2010534Про внесення змін до рішення виконкому Бердянської міської ради від 15.09.2009 № 467 „Про розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконкому”

Згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Статутом територіальної громади міста Бердянська, рішеннями вісімдесят шостої сесії міської ради V скликання від 30.06.2010 №30 „Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів”, дев’яносто першої сесії міської ради V скликання від 26.08.2010 №24 „Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Бердянської  міської ради та її виконавчих органів” виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1. Внести такі зміни до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 15.09.2009 № 467 „Про розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконкому”, а саме:

 1.1. Виключити із підпорядкування першого заступника міського голови та керуючого справами виконкому структурні підрозділи виконавчого комітету:

- Ткаченка С.О., першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – фінансове управління,

-Шадуріна О.М. – керуючого справами виконкому –юридичне управління, адміністративний відділ, відділ по роботі з документами дозвільного характеру „Єдиний офіс”.

 

1.2. Підпорядкувати:

- відділ по роботі з документами дозвільного характеру „Єдиний офіс” – першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченку С.О.,

- адміністративний відділ – заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шарай Л.Д.

 

1.3. Вважати безпосередньо підпорядкованими міському голові – фінансове та юридичне управління згідно з вищезазначеними рішеннями міської ради.

 

2. Це рішення є невід’ємною частиною рішення виконкому Бердянської міської ради від 15.09.2009 № 467 „Про розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконкому”

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Бердянського міського голову Шаповалова Є.І.

 

 

Міський голова                                                                     Є.І.Шаповалов

 

21.09.2010535Про затвердження умов конкурсу з визначення робочого органу щодо підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Бердянськ

     Згідно  зі ст. 7 Закону України „Про автомобільний транспорт”, керуючись  ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, “Порядком  проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

        ВИРІШИВ:

 

        1. Затвердити умови конкурсу з визначення робочого органу щодо  підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Бердянськ згідно з додатком  1.

        2. Затвердити  склад конкурсного комітету з визначення робочого органу щодо  підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Бердянськ  згідно з додатком  2.

        3. Затвердити  текст оголошення  конкурсу  з визначення робочого органу  щодо  підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Бердянськ  згідно з додатком  3.

       4. Відділу  зв’язків зі ЗМІ виконавчого комітету Бердянської міської ради (Горбатко В.В.) оприлюднити це рішення в місцевих засобах масової інформації у 10 – денний термін з дня його прийняття. 

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка С.О.

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

21.09.2010536Про передачу з балансу ДКП "Бердянський міськводоканал" до управління ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ" каналізаційно-насосної станції № 21

Згідно зі ст. 3  Закону України "Про концесії", ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят шостої сесії міської ради V скликання від 11.12.2008 № 2 "Про затвердження Концесійного договору № 1 від11 грудня 2008 року "Про надання в управління майна цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства "Бердянський міськводоканал", враховуючи лист в.о. директора ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ" від 08.09.2010 № 1748,   виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Клопотати перед Бердянською міською радою про передачу з балансу ДКП "Бердянський міськводоканал" до управління ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ" каналізаційно-насосної станції № 21, яка розташована за адресою: вул. Курортна, 81-а.

2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Корженко П.М.) винести на розгляд чергової сесії Бердянської міської ради проект рішення з цього питання.

3. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К.

 

 

 

Міський голова                                                                            Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010537Про передачу з балансу на баланс

  Згідно зі ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 4 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з закінченням виконання робіт з будівельно-монтажних робіт по об’єкту:  "Установлення малих архітектурних форм на перехресті пр. Праці – вул. Горького" виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради передати актом-авізо з балансу управління на баланс  управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому Бердянської міської ради придбання колони "Першотравнева" пол. 600 мм, 1,8 м2 на суму  12000,00 грн. (дванадцять тисяч грн. 00 коп.) по об’єкту: "Установлення малих архітектурних форм на перехресті пр. Праці – вул. Горького".

2. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К.

 

 

 

Міський голова                                                                            Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010538Про поділ земельної ділянки

Згідно зі ст.ст. 31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, ст. 56 Закону України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали про поділ земельної ділянки, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2. Фізичним особам, зазначеним у п.1, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

 

 

 

21.09.2010539Про закріплення земельної ділянки

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали закріплення земельної ділянки, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2. Сініцину В.І. після отримання документу, що посвідчує право власності на майно, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010540Про затвердження протоколу засідання комісії з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушення земельного законодавства

Керуючись ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. ст. 156, 157, 211  Земельного кодексу України, ст. 2 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів” від 03.06.2008 № 309- VІ та  згідно з п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України „Про визначення та відшкодування збитків власниками землі та землекористувачами” від 19.04.1993 №284,  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити протокол засідання комісії з питань визначення та відшкодування  збитків, заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушення земельного законодавства, від 08.09.2010 року № 05/10 (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Є.І.Шаповалов

21.09.2010541Про внесення змін до п.1.8. рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 18.05.2010 № 292 „Про розміщення пересувної малої архітектурної форми”

Згідно зі ст. 2 Закону України „Про планування та забудову територій”, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 „Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

            1. Внести зміни до п.1.8. рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 18.05.2010 № 292 „Про розміщення пересувної малої архітектурної форми”  на підставі звернень ФОП Ковачева Гліба Олеговича від 10.09.2010 р. № 3538 та ФОП Северинової Юлії Олександрівни від 09.09.2010 р. С-618 виклавши його у новій редакції, а саме:

            „1. Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, погодити розміщення пересувної малої архітектурної форми на землях територіальної громади міста Бердянська, а саме:

            1.8. Фізичній особі-підприємцю Ковачеву Глібу Олеговичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) за адресою: перехрестя вул. Свободи та пр. Леніна, для встановлення торговельного лотка на земельній ділянці, загальною площею 12,8 кв.м, строком з 18.05.2010 р. по 31.10.2010 р.”

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                                               Є.І. Шаповалов

 

21.09.2010542Про надання дозволу на благоустрій території та встановлення малої архітектурної форми

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Надати дозвіл Комітету мікрорайону „Ліски” (м. Бердянськ, вул. Ревуцького, 58) на благоустрій території загального користування з установкою малої архітектурної форми (пам’ятний знак „Рибалкам мікрорайону „Ліски”, які загинули у морській стихії”) на перехресті вулиць Чкалова з Приморською та Фурманова.

2.             Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010543Про надання дозволу на проектно-вишукувальні роботи на перепланування та реконструкцію об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1. Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

1.1. Приватному підприємцю Бурді Віктору Володимировичу, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), на перепланування будівлі „А” (кафе-бару) з капітальним ремонтом фасаду, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Приморська, 15-а.

1.2. ВАТ „Бердянський райагропромпостач”, яке зареєстроване за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 84/1, на реконструкцію будівлі «А», комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 86-д, під цех з виробництва металевої тари зі складом готової продукції.

1.3. ВАТ ТКВФ „Продсервіс”, яке зареєстроване за адресою: м. Бердянськ, пр. Леніна, 23/2, на перепланування нежитлових приміщень з переобладнанням під офіс, розташованих за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького, 25.

 

2. Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 21.04.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту пункт 1 цього рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Перепланування, реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

 

 

21.09.2010544Про надання дозволу на проектно-вишукувальні роботи на будівництво, реконструкцію, перепланування об’єктів та оформлення документів

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 23, 24 Закону України „Про планування і забудову територій”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

           1.Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010545Про надання дозволів на розміщення рекламних засобів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.    Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств та організацій, надати дозвіл на розміщення рекламних засобів, а саме:

         1.1.  ТОВ „Фенікс” (87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 85-а, ідентифікаційний код 13516596) на розміщення  4 (чотирьох) рекламних конструкцій типу „сіті-лайт” з внутрішнім освітленням 1,8х1,2 м,  а саме:

- конструкції № 1 по пр. Леніна, навпроти магазину „Нові технології”;

- конструкції № 2 по пр. Леніна, в районі перехрестя з пр. Перемоги, біля кінотеатру „Космос”;

- конструкції № 3 по пр. Леніна, в районі перехрестя з вул. Горбенка, біля магазину „Паляниця”;

- конструкції  № 4 по пр. Леніна, в районі КРЦ „Кристал”.

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 21.09.2015 року.

1.2. Фізичній особі-підприємцю Бакаю Олексію Олексійовичу (04119, м. Київ, вул.(...) на розміщення рекламної конструкції типу „V-подібний біг-борд” (розмір площини 3х6  м, дві грані  на одній опорі) на перехресті Мелітопольського шосе з вул. Шаумяна, поблизу скульптурної групи „АЗМОЛ”.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 21.09.2015 року.

1.3. ВАТ „Бердянські жниварки” (71113, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Пролетарський, буд. 2-т, ідентифікаційний код 31071312) на розміщення рекламної конструкції типу „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6  м ) по Мелітопольському шосе, в районі вул. Таганрозької (розділова смуга).

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 21.09.2015 року.

1.4. Фізичній особі-підприємцю Черкашину Олегу Миколайовичу (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. (...) на розміщення 7 (семи) рекламних конструкцій типу „біг-борд”, а саме:

- конструкції № 1 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) на перехресті Мелітопольського шосе з вул. Шаумяна (розділова смуга);

- конструкції № 2 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі вул. Приазовської (розділова смуга);

- конструкції № 3 – „односторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по пр. Пролетарському, в районі житлового будинку № 234;

- конструкції № 4 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі ВАТ „Завод „Південгідромаш” (розділова смуга);

- конструкції № 5 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі вул. Піонерської (розділова смуга);

- конструкції № 6 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі вул. Крупської біля залізничного переїзду (розділова смуга);

- конструкції № 7 – „двосторонній біг-борд” (розмір площини 3х6 м) по Мелітопольському шосе, в районі ВАТ „Бердянський „Райагропромпостач” (розділова смуга).

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 21.09.2015 року.

2. Рекламодавцям, зазначеним у п. 1 цього рішення, виконати установку та монтаж рекламного засобу після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно із затвердженим зразком з необхідними додатками.

При встановленні рекламного засобу передбачити підтримку  санітарного стану ділянки, підсвічування (освітлення), маркування рекламоносія із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

3.     Затвердити тимчасове місце розташування рекламної конструкції за умови виконання вищевказаних зобов`язань у термін 1 (один) місяць з дати прийняття цього рішення, а у разі невиконання цих зобов’язань пункт 1 цього рішення визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010546Про внесення змін до рішення виконкому від 06.07.2010 № 391

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмової заяви Баранова С. П. від 27.08.2010 вхідний Б-2909 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Внести зміни до другого абзацу п. 2 рішення виконкому від 06.07.2010 № 391 „Про надання дозволу на будівництво, перепланування об’єктів та оформлення документів”, в частині, що стосується Баранова С.П., а саме: читати „Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку.”

2.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010547Про розгляд заяв

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.09.2010548Про надання статусу дитини-сироти

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.09.2010549Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.09.2010550Про призначення опіки, піклування

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.09.2010551Про призначення опікуна над житлом

Текст  рішення не оприлюднюється в інтересах малолітніх

21.09.2010552Про розподіл коштів за комітетами мікрорайонів міста

Рішеннями вісімдесят третьої сесії міської ради V скликання від   27.05.2010 р. № 46, дев’яносто першої сесії міської ради V скликання від 26.08.2010 р. № 33 на фінансування діяльності комітетів мікрорайонів міста згідно з Програмою „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2010 рік” (в новій редакції) було виділено 128000,0 грн.  (сто двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.).

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про органи самоорганізації населення”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на основі типового Положення про самоорганізацію населення, затвердженого рішенням сорок першої сесії міської ради IV скликання від 30.06.2005р. №30, враховуючи рішення виконкому Бердянської міської ради від 01.06.2010р. № 321, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Затвердити наступний розподіл грошових коштів, виділених з місцевого бюджету на фінансування діяльності комітетів мікрорайонів міста згідно з Програмою „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2010 рік” (в новій редакції), затвердженою рішенням дев’яносто першої сесії міської ради V скликання від 26 серпня 2010 року № 33, згідно з додатком.

2. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.06.2010 р. № 321 „Про розподіл коштів за комітетами мікрорайонів міста” визнати таким, що втратило чинність.

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами міськвиконкому Шадуріна О.М.

 

 

Міський голова                                                                     Є.І. Шаповалов

 

21.09.2010553Про виплату щоквартальної грошової винагороди за активну роботу головам вуличних комітетів міста Бердянська

         Керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про органи самоорганізації населення”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, та згідно з рішенням дев’яносто першої сесії міської ради V скликання  від 26.08.2010 р. № 33 “Про затвердження Програми „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2010 рік (в новій редакції)” виконавчий  комітет Бердянської міської  ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1.Фінансовому управлінню  виконкому Бердянської міської ради (Абросімов  А.М.)  виділити   з  місцевого  бюджету 20 000 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.)  для виплати винагороди головам вуличних комітетів міста Бердянська  за роботу у II - III кварталах 2010 року. 

         2. Відділу бухгалтерського обліку виконкому Бердянської міської ради (Карімова  Л.І.)  виплатити  грошову винагороду згідно з додатком.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

 

 

Міський голова                                                                     Є.І.Шаповалов

 

21.09.2010554Про виплату грошової винагороди за III квартал 2010 року активу комітетів мікрорайонів міста Бердянська

        Керуючись ст.40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, та згідно з рішенням дев’яносто першої сесії міської ради V скликання від 26 серпня 2010 р. № 33  „Про затвердження Програми „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення  міста  на 2010 рік (в новій редакції)” виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИ Р І Ш И В:

 

        1. Фінансовому управлінню виконкому Бердянської міської ради  (Абросімов А.М.) виділити з місцевого бюджету 8750,00 грн. (вісім  тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) для виплати винагороди активу комітетів мікрорайонів м. Бердянськ за III квартал 2010 рік.

 

        2. Відділу бухгалтерського обліку виконкому Бердянської міської ради (Карімова Л.І.) виплатити грошову винагороду  згідно з додатком.

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому  Бердянської міської ради Шадуріна О.М.

 

 

 

Міський  голова                                                                       Є.І.Шаповалов

 

 

21.09.2010555Про затвердження плану роботи виконкому на IV квартал 2010 року

         Згідно зі ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Бердянської міської ради на IV квартал 2010 року (додається).

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                       Є.І.Шаповалов

 

 

21.09.2010556Про передачу з балансу

Згідно зі ст. 3  Закону України "Про концесії", ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят шостої сесії міської ради V скликання від 11.12.2008 № 2 "Про затвердження Концесійного договору № 1 від11 грудня 2008 року "Про надання в управління майна цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства "Бердянський міськводоканал", враховуючи службову заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шарай Л.Д. від 16.09.2010  № 143,  виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Клопотати перед Бердянською міською радою про передачу з балансу КП БМР "Житлосервіс-3" до управління ТОВ "Чиста Вода – Бердянськ" напірного каналізаційного трубопроводу та каналізаційно-насосної станції житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 206.

2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Корженко П.М.) винести на розгляд чергової сесії Бердянської міської ради проект рішення з цього питання.

3. Контроль за  виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К.

 

 

 

Міський голова                                                                            Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010557Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва об’єктів

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмових заяв виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

1.1. ВАТ „Запоріжжяобленерго” (м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14)  для будівництва ПЛ – 6 кВ протяжністю 0,115 км, КТП – 630-6/0,4 кВА з трансформатором потужністю 400 кВА – 1 комплект, ПЛІ – 0,4 кВ протяжністю 0,31 км для електропостачання житлового будинку по вул. Мазепи, 21 в м. Бердянськ.

1.2. СОТ „Сонячний-2” для будівництва газопроводу для газопостачання житлових будинків по проїздам Райдужний, Веселий, Зоряний в м. Бердянськ (згідно з ТУ №33 від 11.06.2010 р. Бердянського управління по газопостачанню та газифікації).

2.            Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 21.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту  пункт 1 рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження із замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                        Є.І. Шаповалов

 

 

 

21.09.2010558Про створення комісії з розгляду питань щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та затвердження положення про неї

Відповідно ст.ст.7,12 Закону України “Про соціальні послуги”; п.2 ст.28, п.6 ст.ст.34,52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови  Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 “Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, з метою запровадження адресних підходів у діючій системі надання пільг з оплати соціальних послуг та приведення у відповідність з чинним законодавством положення про надання платних соціальних послуг, які здійснює центр соціальної допомоги та реабілітації інвалідів “Турбота” управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити та затвердити склад комісії з розгляду питань щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) (додається).

2.   Затвердити Положення  про комісію з розгляду питань щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)  (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                     Є.І.Шаповалов

 

 

21.09.2010559Про затвердження реєстру посад посадових осіб місцевого самоврядування апарату Бердянської міської ради та її виконавчого комітету

Відповідно до статей 14, 15 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з рішенням вісімдесят шостої сесії міської ради V скликання від 30.06.2010 №30 «Про  затвердження структури та загальної  чисельності апарату  Бердянської міської ради  та  її  виконавчих  органів»  та рішенням дев’яносто першої сесії міської ради V скликання  від 26.08.2010 №24 „Про внесення змін до структури та загальної  чисельності апарату  Бердянської міської ради  та  її  виконавчих  органів” виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити:

 

1.1. Реєстр посад посадових осіб апарату  Бердянської міської ради та  її виконавчого комітету (додається).

 

1.2. Перелік посад посадових осіб апарату Бердянської міської ради, її виконавчого комітету, самостійних структурних  підрозділів виконкому, призначення на які здійснюється шляхом затвердження міською радою або міським головою ( додається).

 

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради – управлінь: праці та соціального захисту населення Токмань Н.А., фінансового Абросімову А.М., житлового господарства Тарасенку О.В.,  комунального господарства Корженку П.М., капітального будівництва, реконструкції   та   технічного нагляду Абросімовій Л.В.,  відділів:  охорони здоров’я    Кіссі  Ю.В.,  освіти Кондратюк Н.П.,  культури Чернєвій О.Д., сім’ї, молоді та спорту Шумілову В.Г.  та Управління комунальної власності міської ради Щербині А.В. переглянути та за необхідністю внести зміни до реєстру посад посадових осіб підпорядкованих підрозділів.

 

3. Рішення  виконавчого комітету Бердянської міської ради від  24.03.2009р. № 135 “Про затвердження  реєстру посад посадових осіб місцевого самоврядування Бердянської міської ради та її виконавчого комітету” визнати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Є.І.Шаповалов

 

21.09.2010560Про нагородження членів територіальної громади

Керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська, згідно з Положеннями  про відзнаки виконавчого комітету Бердянської міської ради,  затвердженими рішенням виконавчого комітету від 03.06.2008р. № 266 та рішенням від 14.09.2005р. № 547, на підставі наданих клопотань, виконавчий комітет  Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Нагородити членів територіальної громади міста Бердянська відзнаками виконавчого комітету Бердянської міської ради – „Почесний орден міста” та медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста» згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Шадуріна О.М.

        

 

 

Міський голова                                                                      Є.І.Шаповалов

 

 

 

 

21.09.2010561Про поділ та закріплення земельних ділянок

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали поділу та закріплення земельних ділянок, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Закріпити за гаражем земельну ділянку, площею 0,0032га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Франка,12-д.

Підстава: заява Гришина Р.О. від 30.06.2010р. 

 

2. Закріпити за гаражем земельну ділянку, площею 0,0032га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Франка,12-е.

Підстава: заява Брусняка В.І. від 30.06.2010р. 

 

3. Закріпити за гаражем земельну ділянку, площею 0,0031га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Франка,12-б.

Підстава: заява Асламової С.В. від 30.06.2010р. 

 

4. Закріпити за гаражем земельну ділянку, площею 0,0032га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Франка,12-ж.

Підстава: заява Грабченко В.В. від 30.06.2010р. 

 

5. Погодити поділ земельної ділянки, площею 0,0279га, розташованої по вул. Горького,115, та закріпити:

5.1. Земельну ділянку, площею 0,0168га, розташовану по вул. Горького,115, для обслуговування житлового будинку та господарчих будівель, що належать Зайлер Н.П.

5.2. Земельну ділянку, площею 0,0111га, розташовану по вул. Горького,115-а, для обслуговування житлового будинку та господарчих будівель, що належать Бурлаковій Г.В.

Підстава: заява Зайлер Н.П. та Бурлакової Г.В. від 16.06.2010р. про поділ земельної ділянки, свідоцтво про право на спадщину за законом від 29.03.2010р. та свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 10.04.1991р.

 

6. Фізичним особам, зазначеним у п.п.1-5, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                             Є.І. Шаповалов

 

 

21.09.2010562Про надання дозволу на розміщення рекламних засобів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №  12, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.    Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Бакаю Дмитру Олексійовичу (61166, м. Харків, вул. (...) на розміщення 10 (десяти) рекламних засобів, а саме:

- конструкції № 1 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 3х6 м) на фасаді житлового будинку № 14 у Військовому містечку-2;

- конструкції № 2 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 3х6 м) на фасаді житлового будинку № 21 по вул. Маяковського, на перехресті з вул. Мічуріна;

- конструкції № 3 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 3х6 м) на фасаді житлового будинку № 85-а по вул. Мічуріна, на перехресті з вул. Коцюбинського;

- конструкції № 4 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 3х6 м) на боковому фасаді будівлі № 1-б по вул. Шаумяна;

- конструкції № 5 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 3х6 м) на боковому фасаді господарської будівлі по вул. Шаумяна, 1;

- конструкції № 6 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 3х6 м) на головному фасаді будівлі № 1-б по вул. Шаумяна;

- конструкції № 7 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 4х2 м) на фасаді будівлі трансформаторного пункту, на перехресті вулиць Калініна та Павлова;

- конструкції № 8 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 3х6 м) на фасаді будівлі яхт-клубу по вул. Підгірній, 180, в мікрорайоні „Ліски”;

- конструкції № 9 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 2х2,7 м) на фасаді будівлі супермаркету „Родіна”, на перехресті вулиць Калініна та Яковлева;

конструкції № 10 – рекламна розтяжка (брандмауер, розмір площини 1,5х6 м) на повітряній мережі теплотраси по вул. Шаумяна.

2. Фізичній особі-підприємцю Бакаю Д.О. виконати установку та монтаж рекламного засобу після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно із затвердженим зразком з необхідними додатками.

При встановленні рекламного засобу передбачити підтримку  санітарного стану ділянки, підсвічування (освітлення), маркування рекламоносія із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

3. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами видати терміном до 30.10.2010 року.

4.     Затвердити тимчасове місце розташування рекламної конструкції за умови виконання вищевказаних зобов`язань у термін 1 (один) місяць з дати прийняття цього рішення, а у разі невиконання цих зобов’язань дане рішення визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

 

21.09.2010563Про схвалення проекту рішення міської ради „Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 14.05.2010 року №1 „Про міський бюджет на 2010 рік”

Відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, п.а) п.п.1 ст 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Схвалити проект рішення міської ради „Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 14.05.2010 року №1 „Про міський бюджет на 2010 рік”, що додається.

         2. Начальнику фінансового управління виконкому Бердянської міської  ради Абросімову А.М. організувати подання проекту рішення міської ради щодо внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 14.05.2010 року №1 „Про міський бюджет на 2010 рік” на розгляд чергової сесії міської ради.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка С.О.

 

 

 

Міський голова                                                                           Є.І.Шаповалов

 

21.09.2010564Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції об’єктів та внесення змін до рішення виконкому

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі письмових заяв заявників виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

2. На підставі письмової заяви Левченка Олега Вікторовича внести зміни до першого абзацу п. 1 рішення виконкому від 20.07.2010 №433 „Про надання дозволу на будівництво, реконструкцію та перепланування об’єктів”, доповнивши перший абзац словами: „функції замовника покласти на Левченка Олега Вікторовича” і далі за текстом.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

 

 

 

 

21.09.2010565Про пропозиції щодо утворення виборчих дільниць по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року

Згідно з Законом України від 10.07.2010 № 2487-VI “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Внести пропозиції до Бердянської міської виборчої комісії  щодо утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць по  виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів і присвоєння їм наступної нумерації:

 

Виборча дільниця N 1

( центр - вул. Смоленська, 3, Центр туризму )

Кількість виборців – 2570 осіб

Вул. Халтуріна, 45а, 45б; вулиці: Серафимовича, 89 - 133/32, 139, 60 - 100, Д.Бєдного, 62 - 92, 61 - 87, Магнітогорська, 23 - 55, 86 - 132, Шпитальна, 24 - 58, Мелітопольське шосе, 114. Сурикова, 1 - 39, 2 - 44, Смоленська, 3, 4 - 34, Фестивальна, 33 - 47, Чекістів, 4 - 20, 3 - 29. Вул. Матвєєва, 3 - 7. Вулиця Єгорова – повністю, пл. Смоленська - повністю. Провулки: Донський, Миру, Північний, Полтавський, Старова - повністю.

Виборча дільниця N 2

( центр - вул.Фестивальна,66, ЗОШ N13 )

Кількість виборців - 2204 осіб

 

         Вул. Халтуріна, 5 - 45. Вулиці: Лазо, 1 - 69, 2 - 32, Серафимовича, 1 - 83, 2 - 58, Д.Бєдного, 1 - 57а, 2 - 60, Магнітогорська, 1 - 21, 2 - 82, Шпитальна, 2а - 22, 1 - 19, Мелітопольське шосе, 110/27а. Вулиці: Кармелюка, 3 - 107, 4 - 112, Л. Українки, 2 - 100, 5 - 115, С.Разіна, 3 - 63, 4 - 78, Баумана, 5 - 45, 10 - 52, Котовського, 1 - 31, 2 - 46, Пугачова, 3 - 55, 2 - 52, Матвєєва, 4 - 36, Вроцлавська, 97 - 191, Фестивальна, 29а, 44 - 64. Територія комунального автотранспортного підприємства і КП "Агрофірма „Квіти Бердянська", вулиця Зеленгосп.

Виборча дільниця №3

( центр - вул. Херсонська, 1, ЗОШ N 7 )

Кількість виборців – 2031 осіб

         Вулиці: Цілинна, 1 - 21, 2 - 52, 77, 81, 101, Євпаторійська, 1 - 29, 2 - 28, Бахчисарайська, 10 - 42, 9а, 11 - 39, Таганрозька, 1 - 23, Херсонська, 2 - 20, Алуштинська, 3 - 25, 4 - 26; площі: Очаківська, 1 - 29, 2 - 26, Радянська, 3 - 27, 4 - 18. Вулиці: Ленінградська, 160 - 246, 191; І.Богуна, 64/33 - 118, 117 - 185, Верещагіна, 27 - 103, 16 - 20. Мелітопольське шосе, 113, Ялтинська, 2 - 48, 1 - 47, Каховська, 1 – 9 проїзди (повністю): Левітана, Кишинівський, Вітебський, Бастіонний, Бєлгородський, Шишкіна, провулки (повністю) : Дальній, Літній. Територія оздоровчих комплексів: "Маяк", "Чайка", "Орлятко", "Сокіл", "Факел", територія колишнього профілакторію ВО "Азовкабель", колективні сади. Проїзд Южний.

Виборча дільниця № 4

( центр - вул. Херсонська, 1, ЗОШ № 7 )

Кількість виборців  -2514 осіб

         Мелітопольське шосе (непарна сторона) – від № 91 до №103 включно, №№ 110а, 112.Вул. Верещагіна (парний бік) - від № 4 до № 14 включно. Вул. Ялтинська  №№ 49, 50.

Виборча дільниця № 5

( центр - Мелітопольське шосе, 110/27А, КДЮТ „Зоряний” )

Кількість виборців – 2251 осіб

         Вулиці: Верещагіна, 3 – 25,  І.Богуна, 1 - 115, 2 – 62, Фестивальна, 1 - 27, 2 – 42, Вроцлавська, 2 - 38, 1 - 95, Мелітопольське шосе, 89а. Вул. Ленінградська, 2 - 158, 3 - 7, 11, 127, 131. Вулиці (повністю): Айвазовського, Ростовська, П'ятигорська, Достоєвського, Квіткова, Бакинська, Межова, Сагайдачного, Дорошенка, Байди, Орлика, Нагайська, Великолузька, Сірка, Паркова, Тернопільська, Сумська, Вінницька, Луганська, Кленова, Соснова, Садова, Березова, Таврійська, Чернігівська, Луцька, Лісова, Житомирська. Провулки (повністю): Харківський, Мирний, Кубанський, Космічний, Спортивний, Західний, Зелений. Територія колективних садів у межах вулиць Вроцлавської і Ялтинської.

Виборча дільниця N6

( центр - вул. Кабельників,3, адміністративна будівля ЗАТ „Виробниче об’єднання "Бердянський кабельний завод" )

Кількість виборців – 1343 осіб

Вулиці: Промислова, 4, 5, Космонавтів (непарний бік), Будівельна. Тупик Приазовський, 1 - 47, 2 - 56, провулок Травневий, 2 - 6. Вулиці: Приазовська, 1 - 149а, 2 - 132 (за винятком будинку № 120/81),. Кабельників, 4 - 164. Мелітопольське шосе : парний бік - 78/147 – 106а, непарний бік - 83/145, 85.

 

Виборча дільниця N 7

( центр - пров.Транспортний, 5, адміністративна будівля )

Кількість виборців - 1468 осіб

         Вулиці: Черняхівського, 1 - 7, 2 - 18 – від вул. Крупської до вул. К.Лібкнехта. Вул. Крупської і провулок Транспортний - повністю. Вул. К.Лібкнехта (непарний бік) №№ 5, 5а, 1 – 15а , Мелітопольське шосе (непарний бік) від № 69 до № 81/120 включно, (парний бік) від № 26 по № 76/122. Вул. Піонерська  №№ 2, 4, 6.

Виборча дільниця N 8

( центр - вул. Шаумяна,4, Центр культури та мистецтв )

Кількість виборців — 2210 осіб

Вулиці: Шаумяна, 6 - 20;  Потійська, 1 – 15, 2 - 10а, Хіміків, 8. Вулиці (повністю): Степанянця, Хмельницького, Кутузова, Суворова.

Виборча дільниця N 9

( центр - вул. Потійська, 13, гімназія № 3 Сузір’я" )

Кількість виборців - 2507 осіб

Вулиці: Хіміків - повністю, за винятком будинку № 8, Шаумяна, 22 - 26, Мелітопольське шосе, 75, Потійська, 23.

Виборча дільниця N 10

( центр - вул. Кірова,80, учбовий корпус професійного будівельного ліцею, 1-й поверх )

Кількість виборців -2147 осіб

Вулиці: 17 Вересня, 1 - 27, 2 – 20, Морозова, 5, Героїв Сталінграду, 1 - 7, 2 - 8, Щербакова, 1 - 41, 2 - 40, Піонерська, 1 - 47, 8 - 44, Євстаф'єва, 1 - 39, 2 - 44, Черняхівського, 20 - 56, 9 - 43, Азовська, 1 - 31, 2 - 30, Щербака, 2 - 22, 5 - 9, Чапаєва, 1 - 9, 2 (від Мелітопольського шосе до вул. Кірова), К.Лібкнехта (парний бік), 2 - 64, Кірова № 1 - 119, № 82 - 96, Залізнична, 12, 14. Станція "Берда", №№ 1, 2, 3. Вулиці (повністю): Донецька, Юннатів.

Виборча дільниця N 11

( центр - вул. Кірова, 80, учбовий корпус професійного будівельного ліцею, 2-й поверх )

Кількість виборців - 2283 осіб

Вулиці: Морозова №№ 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 3, 7, 9;  Кірова №№ 74, 76, 78, 80.

Виборча дільниця N 12

( центр - вул.Морозова,13, філія ЦДЮТ "Дружба" )

Кількість виборців - 2426 осіб

Вулиці: Морозова №№ 3-А, 3-Б, 3-В, 11, 13, 15, 17а, 19, 21, 23; Кірова № 72.

Виборча дільниця N 13

( центр - бул. Гайдара, 9, ЗОШ №11 )

Кількість виборців -2013 осіб

Вулиці: Кірова №№ 52/49, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Морозова, 4. Бульвар Гайдара №№ 3, 9, 11, 13/6,

Виборча дільниця N 14

( центр - бул.Гайдара,9, ЗОШ № 11 )

Кількість виборців-2357  осіб

Бульвар Гайдара №№ 1, 5, 7, 10а, 12. Вул. Морозова, №№ 8, 25, 27, 27а.

Виборча дільниця N 15

( центр - вул.Піонерська,51-А, бібліотека-філія № 7 )

Кількість виборців - 2353 осіб

Бульвар Гайдара №№ 2, 4, 6, 8, 10. Вулиці: Піонерська №№ 51, 51-А, 51-Б, 53, 55, 57, 59; Димитрова, 113/10.

Виборча дільниця N16

( центр - вул. Піонерська, 61, багатопрофільна гімназія № 2 )

Кількість виборців - 2043 осіб

Вулиці: Піонерська №№ 63, 65, 67; Димитрова, №№ 97/69, 99, 101, 103, 105, 107, 109.

Виборча дільниця N 17

( центр - Мелітопольське шосе, 27, міський Палац спорту )

Кількість виборців - 2162 осіб

Вулиці: 17 Вересня, 22 - 108, 29 - 113, Піонерська, 46 - 152, Чапаєва, 4 - 116, 11 - 113, Островського - від вул.Кірова до вул. Димитрова - №№ 3 - 93, 8 - 100, Орджонікідзе, 1 - 85, 2 - 62, Кірова (парний бік), 2 - 50. Димитрова (непарний бік), 13 - 95, Тельмана, 2 - 80, 9 – 65; 50 років СРСР (обидва боки), 11 - 99, 18 - 94, Мелітопольське шосе (парний бік), 18 – 24 - від провулку Ломоносова до вул. Кірова, (непарний бік) №№ 9, 19 - від провулку Вільного до вул. 12 Грудня, №№  25 - 61. Провулок Ломоносова - від Мелітопольського шосе до вул. Димитрова, №№ 1 - 71, 8 – 16. Провулок Ціолковського - повністю.

Виборча дільниця N 18

( центр - вул. Руденка, 13/24, ЗОШ № 5 )

Кількість виборців – 2115  осіб

Вулиці: Правди, 1, 3, 3а, 3б, 3в, Руденка, 1 - 11, 2 - 10, Димитрова, 1 - 11, 50 років СРСР, 2 - 16, 5 – 9, Ломоносова, 6а. Мелітопольське шосе, 4 - 16. Провулки: Нагірний, 1 - 25, 2 - 22а, Вільний - повністю.

Виборча дільниця N 19

( центр - вул. Руденка, 13/24, ЗОШ № 5 )

Кількість виборців — 2163  осіб

Вулиці: Димитрова, 4 - 32; Орджонікідзе, 64/26, 64-А, 89/28, 91,  Руденка, 12 - 30, 17 - 27, Правди, 5 - 9. Провулки: Глінки, 1 - 25, 4 - 22, Чайковського, 1 - 21, 2 - 22, Даргомизського, 1 - 17, 2 - 24, Грибоєдова, 1 - 17, 2 - 20, Рєпіна, 1 - 19, Станіславського – повністю.

Виборча дільниця N 20

( центр - вул. Орджонікідзе,76, машинобудівний професійний ліцей )

Кількість виборців - 2013 осіб

Вулиці: Орджонікідзе № 66 – 76 (парна сторона), № 97,  Руденка, 29 - 85, 32 - 74а, Сєрова, 1 - 45, 2 - 48, Краснодонська, 3 - 47, 4 - 40, провулок Макаренка - повністю. Вул. Правди, №№ 2 - 88, 11 - 81, провулок Рєпіна, 2 - 18/32. Пролетарський проспект, 104 - 144. Будинки, розташовані на вул. Правди „схил гори” (нова назва вул. Грієвза), №№ 1 - 35.

Виборча дільниця N 21

( центр - вул. Орджонікідзе,76, машинобудівний професійний ліцей )

Кількість виборців – 2155  осіб

Вулиця Орджонікідзе №№  99, 101, 103, Пролетарський проспект №№ 90, 94 – 102 (окрім № 94-в).

Виборча дільниця N 22

( центр - вул. Піонерська, 162, ЗОШ № 3 )

Кількість виборців - 2027 осіб

Вулиці: Орджонікідзе №№ 93, 95, Димитрова №№ 34 – 48.

Виборча дільниця N 23

( центр - вул. Піонерська, 162, ЗОШ № 3 )

Кількість виборців - 2232 осіб

         Вулиці: Морозова (обидва боки), 33 - 93, 14 - 62, Піонерська (непарний бік), 71, 71-и, від вул. Димитрова до Пролетарського проспекту, 156/50, 158, 166, Димитрова (парний бік), 54 – 152. Вулиці (повністю): Молодогвардійська, Чайкіної, Тюленіна, Кошевого, Дубініна, Космодем'янської, Тульська, Комсомольська. Пролетарський проспект (парний бік) з 8 по 88.

Виборча дільниця N 24

( центр - Військове містечко-2, клуб „Сокіл” )

Кількість виборців – 1645  осіб

         Будинки, розташовані по Пролетарському проспекту від залізничної колії до Аеропорту (Військове містечко-2), буд.№№ 2 - 20, 3 - 21, 21-в. 1-е відділення агрокомбінату "Азовський".

Виборча дільниця N 25

( центр - вул. Маяковського,40, Будинок культури ВАТ „Бердянський райагропромпостач” )

Кількість виборців- 1875 осіб.

Вулиці: Руднєвої, 2 – 48, Франка, 3 - 127, Чехова, 1 - 61, 2 - 82, Тургенєва, 1 - 61, 2 - 70, Лермонтова, 1 - 61, 2 - 90, Жуковського №№ 1 - 85, 2 -  68, Маяковського, 1 - 63, 2 - 50, Попова, 3 - 41, 4 - 28, Гагаріна, 1 - 7, Новоросійська, 1 - 51, Мічуріна, 1 - 55, 2 - 66, Баха, 2 - 36, 35 - 39, Винокуренка, 63, 65, Бородіна, 64 - 68, Тимірязєва, Докучаєва – від  вул. Руднєвої до вул. Маяковського. Провулок Дружби - повністю.

Виборча дільниця N 26

( центр - вул. Чехова,65, Бердянський муніципальний ліцей )

Кількість виборців – 1441 осіб

Вулиці: Тольятті, 2а - 76, 3 - 71; Молодіжна, 3 - 21, 4 - 28; Вул. Руднєвої, 19 - 125, 50 – 132, Чехова, 63 - 91, 84а - 108, Лермонтова, 63 - 101, 92 - 144;  Жуковського, 87 - 139, 70 - 120, Баха, 1 - 33; Винокуренка, 2 - 80, 1 - 61, Бородіна, 1, 2 - 62 - від вул. Руднєвої до вул. Жуковського. Тупики: Курський, 1 - 61, 2 - 18; Іжевський, 2 - 18, 3 - 23, Стадіонний, 1 – 17, Руднєвої, 1 - 17, 2 - 6. Вулиці (повністю): Сонячна, Абрикосова, Вишнева, Зіркова .

 

Виборча дільниця N 27

( центр - вул. Маяковського,40, Будинок культури ВАТ „Бердянський райагропромпостач” )

Кількість виборців - 2367 осіб

Вулиці: Некрасова, 3 - 73, 8 - 64; Короленка, 1 - 57, 4 - 90; Крилова, 3 - 81, 4 - 82, Гагаріна, 9 - 21, Новоросійська, 2 - 16, 53 - 91, Мічуріна, 68 - 94, 57 - 69; Баха, 38 - 42; Бородіна, 70 – 96 (за виключенням № 84); Тімірязєва, Докучаєва - від вул. Маяковського до вул. Крилова. Вулиця Довженка - повністю.

Виборча дільниця N 28

(центр - вул. Баха,41, Бердянський професійний ліцей)

Кількість виборців - 2512 осіб

Вулиці: Франка, 4 - 32, Коцюбинського, 1 - 61,65, 4 - 112; Герцена, 1 - 123, 2 - 58, Гагаріна, 23 - 41, Новоросійська, 18 - 74, 93 - 149, Мічуріна, 71 - 85, 89, 96 - 154, Баха, №№ 43, 45, 51.

Виборча дільниця N 29

( центр - вул. Жовтнева, 9/97, ЗОШ № 6 )

Кількість виборців – 1791 осіб

Вулиці: Чернишевського, 5 - 111, 6 - 78; Виноградна, 1 - 45, 2 - 34; Радищева, 1 - 33, 4 - 36; Костичева, 1 - 33, 2 - 36; Бєлінського, 2 - 72, 1 - 39; Добролюбова, 1 - 9, 2 – 4, Жовтнева, 2 - 58, 1 – 3, Толстого, 1 - 53, 2 - 62, Чубаря, 1 – 51, 2 - 62, Набережна, 1 - 15, Новоросійська, 76 - 108, 151 - 155, Бородіна 9, 9-а,  84; Тімірязєва, - від вул. Чернишевського до кінця; Мічуріна, 87, 91 - 97, 158 - 228, Лієпайська, № 75 – 95, Курортна - від початку до провулку Шкільного, 1 - 71, 2 - 88. Вулиці (повністю): Камишева, Слов’янська, Слобідська, Лугова. Провулки: Панфіловців, 10, Шкільний (парний бік) – повністю.

Виборча дільниця N 30

(центр - вул.Чубаря, 104, клуб "Маяк")

Кількість виборців – 1492 осіб

Вулиці: Курортна, 90-174, Жовтнева, 5-87, 64-170; Толстого, 64-198, 55-161, Чубаря, 53-161, 64-204, Набережна, 2-34, 17-157, Мічуріна, 99-119, Ватутіна, 3- 35, 4- 50, Волкова, 2 та непарний бік (повністю) Котляревського (повністю), Макарова, 3-а, 3-ж. Провулки: Рибацький, 2- 18, 3- 9-а, Морський, 4-28, 1-29, Матросова, Гастелло, Заслонова, Шкільний (непарний бік). Бульвар Тінистий. Територія дитячих оздоровчих комплексів.

Виборча дільниця N 31

(центр - вул. Лієпайська, 45, ЗОШ № 16)

Кількість виборців – 1814 осіб

Вулиці: Мазіна, 2- 20, Свердлова, 1 - 115, 2 - 118;  Горького, 43 - 133, Першотравнева, 28 - 36, 19 - 33, Тищенка, 42 - 66, 31 - 53, Лієпайська, 2 - 124, 21, 33. Пролетарський проспект, 246 - 286, 137 - 161.

Виборча дільниця N 32

(центр - вул. Мазіна,43, підлітковий клуб "Сучасник")

Кількість виборців – 2392  осіб

Вулиці: Р.Люксембург, 48- 50, Мазіна, 35- 61, 22- 56,  Лієпайська, 1- 41 (за виключенням №№ 21, 33), Тищенка, 2-40, Першотравнева, 1-17, 14-26, Енгельса, 70, Артема, 2- 20.

Виборча дільниця N 33

(центр - вул. Горбенка, 27, ДЮСШ )

Кількість виборців - 2485 осіб

Проспект Леніна , 41 - 57, 69. Вулиці: Горбенка, 5 - 45, 2 - 40, Петровського, 54 - 60,  Мазіна, 1 - 33, К.Маркса, 49 - 53, 38 - 54, Першотравнева, 2 - 12, Р.Люксембург, 1 - 35, 2 - 46.

Виборча дільниця N 34

(центр - Пролетарський проспект,117, залізничний вокзал)

Кількість виборців – 2323  осіб

Вулиці: Червона, 48- 98, Горбенка, 47- 87, 42- 78,  Р.Люксембург 37- 61, 66- 82, Мазіна, 65/97, Енгельса, 61- 97, 44- 66, вул. Петровського, 47- 71. Пролетарський проспект, 198- 244, 109 – 111, 127- 135.

Виборча дільниця N 35

(центр - проспект Леніна,37,

Центр культури та дозвілля "Софіт")

Кількість виборців- 1300 осіб

Проспекти: Леніна (непарний бік) - 29/52 - 39/8 (включно), Перемоги, 1- 39, 2- 28. Вулиці: К.Маркса, 19- 33, 28- 36, Петровського, 32- 52, Червона, 9- 47, 8-46.

Виборча дільниця N 36

(центр - вул. Дюміна, 66/28, медичний коледж)

Кількість виборців - 2231 осіб

 

Проспекти: Пролетарський, 168 – 196, Перемоги, 41 - 65, 30 - 64. Вулиці: Дюміна, 54- 106, Червона, 49 - 99, Петровського, 27 - 45, Енгельса, 39 - 59, 32 - 42, К. Маркса, 17.

 

Виборча дільниця N 37

(центр- вул. Дюміна, 83, ЗОШ № 1)

Кількість виборців -2207  осіб

Вулиці: Комунарів, 62 - 100, 67, Свободи, 75 - 113, 40 - 62, Шевченка, 1 - 13, 2 - 10, К.Маркса, 2 - 22, Петровського, 2 - 8, Дюміна, 59 - 73. Проспект Леніна, 1 - 27.

Виборча дільниця N 38

(центр - вул. Шевченка, 17, гуртожиток ВПУ ресторанного сервісу)

Кількість виборців – 1171 осіб

Вулиці: Свободи, 117 - 135, 64 - 120, Шевченка, 15 - 73, 12 - 66, Дюміна, 75 - 141, К.Маркса, 1 - 15, Петровського, 10 - 30, 1 - 25,  Енгельса, 1 - 37, 2 - 30. Пролетарський проспект, 146 - 166.

Виборча дільниця N 39

(центр – міський Палац культури, вул. Дюміна, 57/ пр. Леніна, 10)

Кількість виборців - 917 осіб

Вулиці: Комунарів, 37 - 63, 48 - 60, Свободи, 63 - 73, Дюміна, 50 -52/29, Ульянових, 43/37. Площа 1-ої Бердянської Ради – повністю. Проспекти: Праці, 1 - 37, Леніна, 2, 6.

Виборча дільниця N 40

(центр - вул. Шмідта,4, БДПУ )

Кількість виборців - 1280 осіб

Вулиці: Ульянових, 1 - 41, 2 - 22,  Шмідта, 2, 3, 4,  Горького, 1 - 17, Червона, 1 - 7, 2 - 6, Горбенка, 1 - 3, Фрунзе, 1, Урицького, 3 - 7, 2 - 6. Проспекти: Леніна, 12 - 20, Праці, 39 - 43.

Виборча дільниця N 41

(центр - вул. Шмідта,12, гімназія №1"Надія")

Кількість виборців -923 осіб

Вулиці: Шмідта, 8 - 22, Пушкіна, 1 - 17, 2 - 14, Горького, 19 - 41, Фрунзе, 3. Проспекти: Праці, 47, 49, Леніна, 22 - 28.

Виборча дільниця N 42

(центр - вул. Ля-Сейнська, 24, ЦДЮТ)

Кількість виборців – 803 осіб

 

Вулиці: Ля-Сейнська, 2 - 56, Дюміна, 2 - 48, 1 - 53, включаючи кутові будинки, що виходять на проспект Праці, 12 Грудня, 21 - 35, Дзержинського, 19 - 33, 18 - 36, включаючи кутові будинки, що виходять на вул.Ля-Сейнську.

Виборча дільниця N 43

(центр - вул. Ля-Сейнська, 59, Бердянський машинобудівельний коледж ЗНТУ)

Кількість виборців -1456 осіб

Вулиці: Комунарів, 1 - 35, 2 - 46, Свободи, 1 - 61, 2 - 36, Ля-Сейнська, 1 - 63, включаючи кутові будинки, що виходять на проспект Праці, 12 Грудня, 1 - 19, за виключенням гуртожиток територіальної громади (будинок № 15),  Дзержинського, 1 - 17, 2 - 16.

Виборча дільниця N 44

(центр - вул. 12 Грудня,4,  ЗОШ № 9)

Кількість виборців - 1828 осіб

Вулиці: Червоних Партизан, 2 - 16, 1 - 11; Осипенко, 1 - 19, 2 - 32; Менжинського, 2-44, 1-39; Чкалова, 2-70, 3-57; Корабельна, 1-63, 2-82; Ювілейна, Нахімова,  2 - 52, 1 - 49, Фурманова, 1 - 33, Підгірна, 1 - 41, 2 -54, Підгірна, 9 (н/х), Куйбишева, 1 - 57, 2 - 44,  Дачна, 1 - 51, 2 - 70, Ревуцького, 1 - 65, 2 - 56, Приморська, 1 - 15. Будинки, розташовані на схилі гори у створі вулиць Ювілейної і Фурманова (вул. Лісовська). Гуртожиток територіальної громади по вул. 12 Грудня № 15.

Виборча дільниця N 45

(центр - вул. Ревуцького, 58, Центр громадських ініціатив)

Кількість виборців -1247 осіб

Вулиці: Підгірна, 56 - 422, 43 - 181, Куйбишева, 46 - 122, 130, 136, 59 - 139, Дачна, 72 - 116, 53 - 93, Ревуцького, 58 - 82, 67 - 87, Фурманова, 2 - 34, Приморська, 17-93. Вулиця Червоноармійська - повністю. Провулки (повністю): Щорса, Пархоменка, Санаторний, Маяковий. Будинки, розташовані на схилі гори у створі вул. Фурманова, Приазовської.

Виборча дільниця N 46

(центр - вул. Макарова, 169, філія ЦДЮТ „Дальня коса”)

Кількість виборців - 394 осіб

Вулиці: Баранова (повністю), Дежньова, 1 - 26, Літке, 1 - 19, Сибірякова, 1 - 14, Ляховського, 1 - 4, Пушкарьова, 1 -  4, Берегова, 1 - 21, Невельського, 1 - 6, Лаптєвих, 1, Ратманова, 1 - 7, Корнилова, 1, 3-а, Єрмака, 1, 2,  Леонтьєва, 2, Макарова, 1 - 189-а, 2 – 88 (за винятком 3-а, 3-ж). Територія Бердянської коси, починаючи з дитячого оздоровчого центру "Червона гвоздика" до кінця коси.

Виборча дільниця N 47

(центр - Пролетарський проспект,7,

ВСП „Бердянський коледж” ТДАУ)

Кількість виборців -1024 осіб

Вулиці (повністю):  Дніпровська,  Московська,  Волгоградська, Одеська, Севастопольська, Шевцової, Комарова. Вулиця Піонерська, 77 - 103, 182 - 186. Провулки (повністю): Запорізький, Цимлянський, Кримський, Київський. Пролетарський проспект, 7 - 103, 94–в. Будинки, розташовані з північної сторони залізничної колії вздовж вул. Севастопольської. Територія Бердянського шлакоблочного цеху, будинки, розташовані вздовж залізничної  колії.  

Виборча дільниця N 48

(центр - вул. Калініна,62, ЗОШ № 4)

Кількість виборців - 1267 осіб

Вулиці (повністю): Павлова, Челюскіна, Красіна, Сєдова. Вулиці: Яблочкова, 1- 43, Мінська, 2 - 56, Пирогова, 1 - 49, Калініна, 2 -66, 3 - 107, Декабристів, 1 - 101, 2 - 34, Мечнікова, 2 - 10, 1 - 15, Руднєвої, 143 - 221, 346. Провулки (повністю): Леваневського, Голіка, Раскової, Лазурний, Степовий. Будинки, розташовані від Пролетарського проспекту до вул. Пирогова зі східної сторони залізничного полотна, №№ 68 – 198 (вул. Севастопольська).

Виборча дільниця N 49

(центр - вул. Калініна, 62, ЗОШ № 4)

Кількість виборців -1889  осіб

Вулиці (повністю): Сеченова, Бабушкіна, Менделєєва, Воронезька, Ковалевської, Керченська. Вулиці: 8 Березня, 13 - 197, 84 - 100, Пирогова, 4 - 64, Калініна, 109 - 195, 68 - 178, Мечникова, 17 - 101, 16 - 106, Яковлєва, 3 - 55, Яблочкова, 47 - 139, 50 - 120 (включаючи буд. 50/2).

Виборча дільниця N 50

(центр - вул. Калініна,62, ЗОШ № 4)

Кількість виборців -1927 осіб

Вулиці (повністю): 7 Листопада, Брестська, Конкіна, Терешкової, Лобачевского, Ботанічна. Вулиці: 8 Березня, 2 - 82, 1 - 11, Декабристів, 103 - 207, Мінська, №№  58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86 - 98, Яковлєва, 57 - 73, 6 - 22, Яблочкова, 2 - 48, Степова, 2 - 26, 98. Вулиці (повністю): Бердянська, Українська, Висоцького, Інтернаціоналістів, Толбухіна, Тольмаца, Каштанова, Зелена, Горіхова, Григоренка, Казацька, Малинова, Польова. Провулки (повністю): Радгоспний, Колгоспний, Єрмолаєвський, Металістів, Добровольського.

Виборча дільниця N 51

( центр - с. Нововасилівка, вул. Леніна, 5, ЗОШ № 21 )

Кількість виборців -2128 осіб

Село Нововасилівка.

Виборча дільниця N 52

( центр - с. Роза, ЗОШ № 12 )

Кількість виборців – 584 осіб

Селище  Роза, сел. Шовкове.

 

Спеціальна виборча дільниця N 53

( центр – військове містечко-2, КУ „Бердянський

психоневрологічний диспансер” )

Кількість виборців – 150 осіб

Психоневрологічний диспансер.

 

 

Спеціальна виборча дільниця N 54

(центр – вул.Кірова, 96, КУ „Бердянський протитуберкульозний диспансер”)

Кількість виборців – 145 осіб

КУ „Бердянський протитуберкульозний диспансер”

 

 

Спеціальна виборча дільниця N 55

( центр - вул.Комунарів,23, КУ „Бердянська міська лікарня” )

Кількість виборців - 565  осіб

КУ „Бердянська міська лікарня” - вул. Комунарів, 23;  КУ „Бердянський шкіряно-венерологічний диспансер” (стаціонар) –  вул. Комунарів, 23-а; КП „ТМО ”Бердянська міська дитяча лікарня та пологовий будинок” -  пр. Праці, 6.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Є.І. Шаповалов

 

 

 

 

07.09.2010496Про підготовку закладів освіти до нового 2010-2011 навчального року

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Кондратюк Н.П. про підготовку закладів освіти до нового 2010-2011 навчального року, виконавчий комітет Бердянської міської ради відзначає, що управлінням капітального будівництва, реконструкції та технагляду виконкому, відділом освіти, педагогічними колективами шкіл проводиться відповідна організаторська та практична робота з підготовки закладів освіти до нового навчального року.

До ремонтних робіт було залучено працівників шкіл, учнів, приватних підприємців.

На реконструкцію актової зали ЗОШ № 5 у 2010 році відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради було виділено 290000,0 гривень.

На поточні ремонти виділено: ЗОШ №№ 4, 6, 7, 9,11, 12, 16 – 272448,0 грн.; гімназії №1 “Надія” - 65084,0 грн.; Бердянському муніципальному ліцею – 26997,0 грн.; ДНЗ №№ 35, 40, 41 – 129928,0 грн.

Витрати на повірення приладів обліку тепла склали 33534,0 грн., на заміну приладів обліку тепла – 44985,0 грн.

Для закладів освіти було придбано меблі на суму 128370,0 грн. 

Для загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів було придбано класні журнали на суму 6346,0 грн.

За рахунок батьків, спонсорів проведено поточні ремонти закладів освіти: класних кімнат, спортивних залів, коридорів, медичних кабінетів, майстерень, кабінетів хімії, фізики.

На 92 % забезпечено підручниками учнів 1-4 класів, учнів 5-9 класів - на   98 %, учнів 10-11 класів - на 49 %.

При підготовці до зимового періоду в закладах освіти підписано акти підготовки до опалювального сезону на 100%.

За інформацією керівників закладів освіти педагогічними кадрами всі заклади укомплектовано повністю.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Інформацію начальника відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Кондратюк Н.П. про підготовку закладів освіти до нового 2010-2011 навчального року взяти до уваги.

         2. Начальнику відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Кондратюк Н.П.         до 15.09.2010 року закінчити виконання ремонтних робіт у дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Є.І.Шаповалов 

 

 

07.09.2010497Про внесення доповнення до плану діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, службової начальника управління економічного розвитку виконкому Проданової В.Г. від 11.08.2010 року № 08-589 виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

         1. Доповнити план діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік додатковим питанням згідно з додатком.

         2. Відділу зв’язків зі ЗМІ виконавчого комітету Бердянської міської ради (Горбатко В.В.) оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка С.О.

 

 

Міський голова                                                                                Є.І. Шаповалов

 

 

 

07.09.2010498Про узгодження Бізнес-інвестиційного плану залучення інвестицій для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства м. Бердянська на 2010-2014 р.р. ТОВ "Чиста вода – Бердянськ"

Керуючись ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч.2. ст. 18 Закону України "Про концесії", розділом 4 Концесійного договору від 11.12.2008 № 1 "Про надання в управління майна цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства "Бердянський Міськводоканал", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Узгодити Бізнес-інвестиційний план залучення інвестицій для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства м. Бердянська на 2010-2014 р.р.  ТОВ "Чиста вода – Бердянськ".

2. Директору товариства з обмеженою відповідальністю "Чиста Вода – Бердянськ" неухильно дотримуватися, а також щорічно в квітні  наступного за звітним року інформувати про стан виконання  Бізнес-інвестиційного плану залучення інвестицій для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства м. Бердянська на 2010-2014 р.р. ТОВ "Чиста вода – Бердянськ" на черговому засіданні виконкому.

3. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Корженко П.М.) винести на розгляд чергової сесії Бердянської міської ради Бізнес-інвестиційний план залучення інвестицій для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства м. Бердянська на 2010-2014 р.р.  ТОВ "Чиста вода – Бердянськ".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченка В.К. 

 

 

 

Міській голова                                                                     Є.І. Шаповалов

07.09.2010499Про внесення змін до складу комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Керуючись ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Внести  зміни до складу комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 15.06.2010 р. №329, а саме:

1.1.Вивести зі складу комісії Абросімову Л.В.

1.2. Ввести до складу комісії  Токмань Наталію Анатоліївну, начальника Управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради Запорізької області, Шепель Антоніну Володимирівну, т.в.о. начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Бердянську і Бердянському районі.

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В.

 

        

 

Міський голова                                                                                  Є.І. Шаповалов

 

 

07.09.2010500Про затвердження нового складу комісії у справах альтернативної (невійськової) служби

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”, в тому числі і до Положення про комісії у справах альтернативної (невійськової) служби”,  керуючись ст.36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити новий склад комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (додається).

2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради Запорізької області (Токмань Н.А.) здійснювати контроль за проходженням громадянами альтернативної служби, за додержанням законодавства з питань альтернативної (невійськової) служби  керівниками установ, підприємств і організацій міста та вживати належних заходів.

3. Рішення виконкому Бердянської міської ради  від 20.07.2006 р. № 406 “Про затвердження нового складу комісії у справах альтернативної (невійськової) служби” визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В.

 

 

 

 

Міський  голова                                                                    Є.І. Шаповалов

 

07.09.2010501Про реєстрацію Бердянської громадської організації інвалідів

До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернулися засновники Бердянської громадської організації інвалідів  із заявою про реєстрацію громадської організації.

         Основною метою діяльності громадської організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних спільних інтересів, а також сприяння у забезпеченні належних умов для їх самореалізації, залучення до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом.

Місцезнаходження організації: 71108, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Правди, буд.1, кв. 23.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, Законом України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Зареєструвати Бердянську громадську організацію інвалідів.

 

 

Міський голова                                                                                 Є.І. Шаповалов

 

07.09.2010502Про затвердження статуту громадської організації „Бердянський центр Лайя-Йоги” у новій редакції

 

          До виконавчого комітету Бердянської міської ради звернулися засновники громадської організації „Бердянський центр Лайя-Йоги” з заявою про затвердження статуту у новій редакції.

Громадська організація  „Бердянський центр Лайя-Йоги” була зареєстрована рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 16 березня 2006 р. № 157.        

Місцезнаходження організації: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Енгельса, 41, кв. 56.

На підставі викладеного вище, керуючись Законом України “Про об’єднання громадян”, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         Затвердити статут громадської організації „Бердянський центр Лайя-Йоги” у новій редакції.

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Є.І. Шаповалов

 

 

 

 

07.09.2010503Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.06.2010 №302

Згідно зі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України „ Про об'єднання громадян", ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська у зв'язку з уточненням дати реєстрації Бердянського міського грецького товариства виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 01.06.2010 №302 „Про затвердження статуту Бердянського міського грецького товариства у новій редакції", а саме: другий абзац констатуючої частини рішення викласти у новій редакції „Бердянське міське грецьке товариство було зареєстровано рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 19 травня 1994 року № 226" і далі за текстом.

 

2.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника юридичного  управління  виконавчого  комітету Бердянської міської ради ТихомироваЕ.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Є.І.Шаповалов

07.09.2010504Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень

Керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.28 Закону України „Про благоустрій  населених пунктів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, ст. 25 Статуту  територіальної громади міста Бердянська, на підставі заяв громадян та суб’єктів  господарювання  про  видалення  дерев, актів обстеження, наданих комісією,  створеною  згідно з розпорядженням міського голови  від 12.10.2006 р. № 583-р „Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають  знесенню чи пересаджуванню”, погоджених  з Бердянським сектором регулювання природокористування державного   управління охорони  навколишнього  природного середовища в Запорізькій області, виконавчий комітет Бердянської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Дозволити  видалення аварійних зелених насаджень  громадянам та  суб’єктам  господарювання  після отримання ними ордерів  на видалення згідно з додатком.

 

           2. Управлінню комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Корженко П.М.) видати  громадянам та суб’єктам  господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, ордери на  видалення аварійних  зелених насаджень  у порядку згідно з чинним законодавством.

 

3. Громадянам та суб’єктам  господарювання, зазначеним  у додатку до цього рішення, замість видалених  зелених насаджень посадити компенсаційні насадження  та доглядати за ними до моменту повного приживання.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради   Харченка  В.К.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Є.І.Шаповалов

 

07.09.2010505Про оформлення права власності

Керуючись п.п. 10 п. б ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали, надані комунальним підприємством  з технічної інвентаризації Бердянської міської ради, виконком Бердянської міської ради зазначає, що у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та оформленням документації на об’єкти нерухомого майна власники не мають правоустановчих документів, що відповідають дійсності.

Згідно з Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 18.02.2002 № 157/6445, Тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Оформити право власності на кооперативні квартири за громадянами:

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

6. Оформити право власності на об’єкти нерухомості за:

6.1. Товариством з обмеженою відповідальністю «Риболовецьке підприємство «Мис» на будівлю по вул. Набережній, 43г, що складається з основної будівлі «А», сходів, ганку та балконів до «А», замощення І.

Підстава: лист ТОВ «Мис» від 18.08.2010 № 19/08/10, рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 19.05.2006 р.,  розпорядження міського голови від 22.04.2010 № 216-р «Про присвоєння поштової адреси».

6.3. Державою Україна в особі Міністерства аграрної політики (в оперативному управлінні державної установи «Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини») на комплекс будівель та споруд по вул. Комунарів, 1а, що складається з основних будівель «А, А1, А1, А4, Б», житлової прибудови «А3», прибудов «а, б», козирка до «а1», ганку до «б», ганків та козирків до «Б», гаражів «И, С», оглядової ями під «С», воріт №№ 1, 7, 9, 12, парканів №№ 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, хвірток № 3, № 4, замощення І, ІІ, ІІІ. 

Підстава: лист ДУ «Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини» від 07.07.2010 № 123, рішення першої сесії Запорізької обласної ради ХХІІІ скликання від 25.05.2001 № 15 «Про зміни у складі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області», перелік закладів, установ і підприємств ветеринарної медицини, цілісні  майнові комплекси яких передаються із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області у державну власність до сфери управління Міністерства аграрної політики України, Наказ міністерства аграрної політики України від 19.11.2004 № 429 «Про прийняття у державну власність цілісних майнових комплексів (установ) ветеринарної медицини, акт результатів роботи робочої групи з підготовки матеріалів для складання акта прийому-передачі із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області у державну власність цілісного майнового комплексу Бердянської районної лікарні ветеринарної медицини від 17.12.2004 р., акт прийняття-передачі від 21.12.2004 р.  

 

7. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради /Сушко С.А./ підготувати свідоцтва про право власності на квартири, гаражі, садові будинки, житлові будинки, об’єкти нерухомості та провести їх  реєстрацію.    

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                     Є.І. Шаповалов 

 

 

 

07.09.2010506Про поділ земельних ділянок

Згідно зі ст.ст. 31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, ст. 56 Закону України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали про поділ земельних ділянок, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1. Погодити поділ земельної ділянки, площею 0,1873га, розташованої по пр. Леніна,25, та закріпити:

1.1. Земельну ділянку, площею 0,1663га, розташовану по пр. Леніна,25, для розміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд ТОВ „Славутич-Азов”, Домаскіна С.А., ТОВ „ФБЛ і К”, Кошевої Л.І., ПАФ „Діана” та Управління комунальної власності Бердянської міської ради.

1.2. Земельну ділянку, площею 0,0089га, з присвоєнням поштової адреси: пр. Леніна,25-б, для обслуговування будівлі, що належить Домаскіну С.А.

1.3. Земельну ділянку, площею 0,0053га, з присвоєнням поштової адреси: пр. Леніна,25-в, для обслуговування будівлі, що належить Домаскіну С.А.

1.4. Земельну ділянку, площею 0,0068га, з присвоєнням поштової адреси: пр. Леніна,25-г, для обслуговування будівлі, що належить Домаскіну С.А.

Підстава: лист ТОВ „Славутич-Азов”, Домаскіна С.А., ТОВ „ФБЛ і К”, Кошевої Л.І., ПАФ „Діана” та Управління комунальної власності Бердянської міської ради від 22.03.2010р. про поділ земельної ділянки, рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 23.03.2009р., справа № 2-2759/09 про визнання права власності на об’єкт нерухомості, свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 17.03.2006р., договір №226 купівлі-продажу 1/40 частини комплексу будівель та споруд шляхом викупу від 11.10.2005р. та договір дарування нерухомого майна від 04.11.2004р.

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

 

3. Фізичним особам, зазначеним у п.п.1-2, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                            Є.І. Шаповалов

 

 

 

 

 

 

07.09.2010507Про закріплення земельних ділянок

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали закріплення земельних ділянок, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

3. Фізичним особам, зазначеним у п.п.1-2, після отримання документу, що посвідчує право власності на майно, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Є.І. Шаповалов

 

07.09.2010508Про закріплення земельної ділянки за гаражем

Згідно зі ст.ст.31,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Законом України „Про землеустрій”, ст.3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розглянувши матеріали закріплення земельної ділянки за гаражем, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Закріпити за гаражем земельну ділянку, площею 0,0032га, з присвоєнням поштової адреси: вул. Мазіна,9-з.

Підстава: заява Чуприни В.В. від 10.06.2010р. 

 

2. Чуприні В.В.  після отримання документа, що посвідчує право власності на майно, оформити згідно з  нормами чинного законодавства документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                             Є.І. Шаповалов

 

              

 

07.09.2010509Про затвердження протоколу виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна

Згідно зі ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 5, 22, 25 Закону України „Про основи містобудування”, ст.ст. 23, 24, 28, 29, 31, 32 Закону України „Про планування і забудову територій”, ст.ст. 9, 28, 32 Закону України „Про архітектурну діяльність”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи звернення громадян та матеріали, надані міжвідомчою комісією з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Затвердити протокол виїзного засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду звернень громадян, права яких порушуються співвласниками або сусідами шляхом самочинного будівництва житлових будівель, господарчо-побутових споруд, інших об’єктів нерухомого майна, від 31.08.2010 № 12 (додається).

 

 

Міський голова                                                                                 Є.І Шаповалов

 

 

07.09.2010510Про видачу довідки про погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями (споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт)

Згідно зі ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України „Про архітектурну діяльність”,  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009р. №1035 „Про тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт”, на підставі звернень виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Текст  рішення не оприлюднюється, бо містить конфіденційну інформацію про фізичну особу

 

 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Є.І Шаповалов

07.09.2010511Про надання дозволу на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва, реконструкції об’єктів

 

Згідно зі ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України „Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.            Надати дозвіл ВАТ „Запоріжжяобленерго” (м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва кабельної лінії 6 кВ для електропостачання туристичного притулку на території ТОВ „Бердянськ-курорт” (замовник – приватний підприємець Гречка М.А., приватний підприємець Антидзе І.П.).

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

2.            Надати дозвіл ТОВ „Рибальське підприємство „Бриз” (м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 3) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва холодильника на земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 4-ж, межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від 20.12.2005 р. № 040526500357.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

3.            Надати дозвіл приватному підприємцю Терзієвій Ганні Миколаївні (м. Бердянськ, с. Нововасилівка, вул. (...) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції з розширенням під павільйон торгового кіоску на земельній ділянці, розташованій у м. Бердянськ, по вул. І.Богуна (в районі Очаківської площі), межі якої визначені в натурі згідно з договором оренди землі від 19.05.2010 р. № 041026500204.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

4.            Надати дозвіл Щербакову Сергію Віталійовичу, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції альтанки „К” та сарая „Л”, розташованих за вищевказаною адресою, під буфет.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

5.            Надати дозвіл Староушнику Михайлу Григоровичу, який зареєстрований за адресою: м. Бердянськ, вул. (...), на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції частини житлового будинку, розташованого за вищевказаною адресою, під магазин.

Замовнику отримати містобудівні умови і обмеження на проектування в управлінні архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

6.            Надати дозвіл приватному підприємцю Ганєвій Олені Вячеславівні (м. Бердянськ, вул. (...) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва тіньового навісу до входу будівлі, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. К.Маркса, 38-а.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Будівництво розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

7.            Надати дозвіл управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт:

-      для реконструкції системи кисневого постачання міської лікарні, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 23;

-      для реконструкції системи подавання кисневого постачання в пологовому будинку, розташованому за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 21.

Проекти виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проектів цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проектів в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

8.            Надати дозвіл Цеху телекомунікаційних послуг № 1 Запорізької філії ВАТ „Укртелеком” (м. Бердянськ, вул. Мазіна, 19/59) на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції частини приміщень будівлі, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Дюміна, 53, під універсальний пункт обслуговування споживачів з улаштуванням виходу на пр. Праці.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Реконструкцію розпочати після узгодження проекту в установленому порядку та одержання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області.

9.            Надати дозвіл управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт на установлення малих архітектурних форм на перехресті пр. Праці та вул. Горького.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Роботи розпочати після узгодження проекту в установленому порядку.

10.       Надати дозвіл управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції приміщень зоологічного клубу „Неон”, розташованого за адресою м. Бердянськ, вул. Леніна, 3.

Проект виконати та пред’явити для узгодження до управління архітектури та містобудування виконкому Бердянської міської ради до 07.03.2011 р. У випадку порушення строку розробки та узгодження проекту цей пункт рішення визнати таким, що втратив чинність без попереднього погодження з замовником.

Роботи розпочати після узгодження проекту в установленому порядку.

11.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

Міський голова                                                                         Є.І. Шаповалов

 

 

07.09.2010512Про надання дозволу на розміщення рекламного засобу

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бердянську, затвердженим рішенням тридцять першої сесії міської ради V скликання від 01.11.2007 №12, на підставі письмової заяви виконавчий комітет Бердянської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Черкашину Олегу Миколайовичу (м. Бердянськ, вул. (...) на розміщення рекламної конструкції типу "біг-борд" по пр. Пролетарському, в районі газозаправної станції (на в'їзді в місто) – 1 шт.

2. ФОП Черкашину О.М.:

2.1. Виконати установку та монтаж рекламного засобу після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно із затвердженим зразком з необхідними додатками.

2.2. Земляні роботи виконувати після отримання дозволу в адміністративному відділі виконкому Бердянської міської ради.

2.3. При встановленні рекламного засобу передбачити підтримку  санітарного стану ділянки, освітлення (підсвічування), маркування рекламоносія із зазначенням розповсюджувача реклами, номером його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії, укласти договір з КСПБМР "Зеленгосп" на предмет догляду за зеленою зоною.

3.   Затвердити тимчасове місце розташування рекламної конструкції за умови виконання вищевказаних зобов`язань у термін 1 (один) місяць з дати прийняття цього рішення.

У разі невиконання цих зобов’язань це рішення визнати таким, що втратило чинність.

4.   Видати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами терміном до 07.09.2015 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієнка М.І.

 

 

 

Міський голова                                                                           Є.І. Шаповалов

 

 

 

 

 

07.09.2010513Про переоформлення дозволів на розміщення рекламних засобів та продовження строку дії дозволів

Згідно зі ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті