Дата розпорядження № розпорядження Назва розпорядження Текст
16.10.2020275-рПро закріплення керівників закладів, організацій та підприємств Бердянської міської об’єднаної територіальної громади за виборчими дільницями для проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року       Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою сприяння дільничним виборчим комісіям у підготовці та проведенні перших місцевих виборів на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади 25 жовтня 2020 року ЗОБОВ’ЯЗУЮ:       1. Закріпити за виборчими дільницями керівників закладів, організацій та підприємств міста різних форм власності для проведення перших місцевих виборів на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади 25 жовтня 2020 року згідно з додатком.        2. Керівникам закладів, організацій та підприємств різних форм власності, закріплених за виборчими дільницями, сприяти матеріально-технічному забезпеченню дільничних виборчих комісій на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, приведенню приміщень виборчих дільниць у відповідність до нормативних вимог відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 № 164 "Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів".       3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 01.10.2020 № 263-р "Про закріплення керівників закладів, організацій та підприємств Бердянської міської об’єднаної територіальної громади за виборчими дільницями для проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року".       4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
15.10.2020272-рПро внесення змін до контракту найму директора КУ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" БМР від 01.08.2016 р.         Керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери", наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи лист Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради від 22.09.2020 № 48,  ЗОБОВ’ЯЗУЮ:       1. Внести до контракту найму директора Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради Грєбєнщикової В.П. від 01.08.2016 р. такі зміни: підпункт 3.3. розділу 3 "Умови матеріального забезпечення керівника" контракту викласти в такій редакції: "За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, директору встановлено посадовий оклад з підвищенням на 25 відсотків від окладу у розмірі 6731,25 грн. на місяць з 01.09.2020 року".       2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Токмань Н.А.) внести відповідні зміни до контракту найму директора Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради Грєбєнщикової В.П. від 01.08.2016 р. шляхом підготовки додаткової угоди до контракту найму директора згідно з чинним законодавством України.       3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
15.10.2020273-рПро продовження контракту наймання директора КП БМР "Бердянський центральний ринок"        Згідно з п.п. 10, 20 п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ:       1. Продовжити контракт наймання з директором комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок" Пікулем Вадимом Вікторовичем від 06.01.2016 року з 16.10.2020 року до 16.12.2020 року включно.  Підстава: заява Пікуля В.В.       2. Управлінню економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради (Орлова Ю.В.) внести відповідні зміни до контракту наймання директора комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок" Пікуля В.В. від 06.01.2016 року шляхом підготовки додаткової угоди згідно з чинним законодавством України.       3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                           Володимир ЧЕПУРНИЙ
15.10.2020274-рПро організацію розробки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік        Керуючись ст. 143 Конституції України, Законом України від 23.03.2000 №1602-III "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку", постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 "Про розроблення прогнозних програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету" (зі змінами), ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська та з метою своєчасної та якісної розробки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) ЗОБОВ’ЯЗУЮ:       1. Затвердити робочий план організації розробки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі - робочий план), що додається.       2. Затвердити основні етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі - СЕО) згідно з додатком 1 та покласти координацію роботи з підготовки проєкту Програми, заяви про визначення обсягу СЕО проєкту Програми та звіту про СЕО проєкту Програми на управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради.       3. Залучити до роботи з підготовки СЕО відповідно до основних етапів здійснення оцінки (додаток 1) управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради; установи і організації, діяльність яких пов’язана з проведенням природоохоронних заходів; проєкт міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" (Проєкт ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади.       4. Секретарю Бердянської міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету Бердянської міської ради згідно з розподілом обов’язків разом з керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради, начальнику Управління комунальної власності міської ради, начальнику фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради, виконувачам обов’язків старости Азовського та Нововасилівського старостинських округів забезпечити підготовку розрахунково-аналітичних матеріалів до проєкту Програми відповідно до визначеного плану та з урахуванням орієнтовної структури проєкту Програми (додаток 2), рекомендацій щодо розробки проєкту Програми (додаток 3) та Типової структури галузевого розділу проєкту Програми (додаток 4).       5. Рекомендувати:      1) Головному управлінню статистики у Запорізькій області забезпечити в межах плану державних статистичних спостережень надання відповідних інформаційних статистичних матеріалів;      2) установам та організаціям, діяльність яких пов’язана з проведенням природоохоронних заходів, забезпечити надання виконавчому комітету Бердянської міської ради інформації щодо виконання зазначених заходів за відповідний період.       6. Управлінню економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради (Орлова Ю.В.) забезпечити розробку проєкту Програми та подання його міській раді для розгляду та затвердження в установленому порядку.      7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.    Міський голова                                                           Володимир ЧЕПУРНИЙ
13.10.2020271-рПро визначення особи, уповноваженої замовником на проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, для виконавчого комітету Бердянської міської ради            Керуючись ч. 3-1 Розділу Х Закону України «Про публічні закупівлі»,   ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України», ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою організації та проведення закупівель товарів, робіт чи послуг, оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), ЗОБОВ’ЯЗУЮ:            1. Визначити особою, уповноваженою замовником на проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, для виконавчого комітету Бердянської міської ради Лобанову Вікторію Анатоліївну, головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Бердянської міської ради.       2. Покласти, з 13.10.2020 року, на Лобанову Вікторію Анатоліївну, головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Бердянської міської ради, функції особи, уповноваженої замовником на проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, для виконавчого комітету Бердянської міської ради, відповідальної за оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - особа, уповноважена замовником).      3. Особі, уповноваженій замовником, у своїй діяльності керуватися Законами України «Про публічні закупівлі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» зі змінами, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» зі змінами, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель.      4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Кочубей О.С. в межах наданих повноважень.    Міський голова                                                           Володимир ЧЕПУРНИЙ
09.10.2020270-р Про створення комісії      Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи клопотання ПрАТ "Приазовкурорт" від 07.09.2020 №04/348, листи управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради від 17.09.2020 №1411, управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради від 21.09.2020 №443/03, комунального підприємства "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради від 05.10.2020 №4844, управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради від 09.10.2020 №1248-20, ЗОБОВ’ЯЗУЮ:       1. Створити та затвердити склад комісії для визначення технічної можливості та доцільності прийняття від ПрАТ "Приазовкурорт" до Бердянської міської об’єднаної територіальної громади водопровідних мереж, протяжністю 9062 м/п, які забезпечують водопостачання об’єктів приватної та комунальної власності м. Бердянськ Запорізької області, що додається.      2. Створеній комісії провести обстеження майна, зазначеного у п.1 цього розпорядження, підготувати та надати до Управління комунальної власності Бердянської міської ради акт обстеження з висновками щодо можливості та доцільності його прийняття.      3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника Управління комунальної власності Бердянської міської ради Тахтаджиєву-Поклад А.І. у межах наданих повноважень. Міський голова                                                      Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 09 жовтня 2020р. № 270-р                                             Склад комісії     для обстеження та визначення технічної можливості та доцільності прийняття від ПрАТ "Приазовкурорт" до Бердянської міської об’єднаної     територіальної громади водопровідних мереж, протяжністю 9062 м/п,      які забезпечують водопостачання об’єктів приватної та комунальної                    власності м. Бердянськ Запорізької області Тахтаджиєва-Поклад А.І.-    начальник Управління комунальної власності                                                     Бердянської міської ради, голова комісії Члени комісії: Борисенко Є.А. -      начальник виробничо-технічного відділу комунального                                      підприємства "Бердянськводоканал"Бердянської міської                                   ради Братеньков І.С. -      голова постійної комісії міської ради з питань реалізації                                     державної регуляторної політики, підприємницької                                           діяльності та управління комунальною власністю (за                                          згодою)    Ігнацевич Ю.О. -     головний спеціаліст відділу регулювання земельних                                          відносин управління земельних відносин виконавчого                                        комітету Бердянської міської ради Романюта О.М. -       начальник управління житлово - комунального                                                 господарства виконавчого комітету Бердянської міської                                   ради Рупіцева О.О. -        начальник відділу з питань майна комунальної власності                                  Управління комунальної власності Бердянської міської                                        ради Ус Н.В. -                 завідувач сектору моніторингу за використанням і                                           розвитком територій міста управління містобудування та                                 архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради Начальник Управління комунальної власності                                         Алла ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД
07.10.2020267-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 18.09.2020 № 252-р Керуючись статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, статтями 15, 87 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", ст. 15 Регламенту Бердянської міської ради VII скликання, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 18.09.2020 № 252-р "Про скликання вісімдесят сьомої сесії міської ради VIІ скликання" зміни, доповнивши додаток до цього розпорядження такими питаннями: - Про припинення права користування земельними ділянками; - Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна; - Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); - Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про передачу у власність земельних ділянок; - Про передачу в оренду земельних ділянок; - Про поновлення договорів оренди землі; - Про внесення змін до договорів оренди землі; - Про надання згоди на поділ земельних ділянок; - Про надання згоди на передачу в користування на умовах суборенди земельних ділянок; - Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП "Таврія". 2. Дане розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 18.09.2020 № 252-р "Про скликання вісімдесят сьомої сесії міської ради VIІ скликання". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.10.2020268-рПро нагородження       З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданих клопотань ЗОБОВ’ЯЗУЮ:        1. Нагородити Почесною грамотою та Грамотами міського голови членів територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком.        2. Оголосити Подяку від міського голови членам територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком.         3. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Почесні грамоти, Грамоти та Подяки міського голови.        4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                      Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.10.2020269-рПро затвердження мережі закладів позашкільної освіти та визначення напрямів їх діяльності на 2020-2021 навчальний рік      Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту", п. 3 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 "Про затвердження типових штатних нормативів позашкільних закладів", п. 2 наказу Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацької спортивної школи", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, керуючись освітніми програмами позашкільних закладів освіти на 2020-2021 навчальний рік, ЗОБОВ’ЯЗУЮ:       1. Затвердити мережу закладів позашкільної освіти відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2020-2021 навчальний рік, що додається.       2. Визначити Дитячо - юнацьку спортивну школу ім. Заслуженого вчителя України Назарова Євгена Івановича (далі - ДЮСШ) навчальним закладом спортивного профілю. Центр дитячо - юнацької творчості імені Євгенії Максимівни Руднєвої (далі - ЦДЮТ), Будинок дитячої та юнацької творчості "Центр розвитку дітей та молоді" (далі - БДЮТ "Центр розвитку дітей та молоді"), Клуб дитячої та юнацької творчості "Зоряний" (далі - КДЮТ "Зоряний"), Клуб юних моряків "Азовець" з флотилією (далі - КЮМ "Азовець") - комплексними позашкільними закладами освіти.      3. Забезпечити навчання вихованців за 9 напрямами позашкільної освіти: - фізкультурно - спортивний або спортивний напрям                              - ЦДЮТ, КЮМ "Азовець", ДЮСШ                                                             БДЮТ "Центр розвитку дітей та молоді" - науково-технічний напрям              - ЦДЮТ, КЮМ "Азовець", КДЮТ                                                            "Зоряний", БДЮТ "Центр розвитку                                                             дітей та молоді"  -еколого- натуралістичний напрям    - БДЮТ "Центр розвитку дітей та                                                              молоді"  - художньо-естетичний напрям       - ЦДЮТ, КДЮТ "Зоряний", БДЮТ "Центр                                                                 розвитку дітей та молоді", КЮМ                                                                           "Азовець" - військово-патріотичний напрям       - КЮМ "Азовець" - гуманітарний напрям                       - ЦДЮТ, БДЮТ "Центр розвитку дітей та                                                               молоді", КЮМ "Азовець"  -соціально-реабілітаційний напрям                                              - ЦДЮТ, КДЮТ "Зоряний", БДЮТ "Центр                                                                розвитку дітей та молоді" -дослідно-експериментальний напрям -ЦДЮТ -туристсько-краєзнавчий напрям                                                 - КЮМ "Азовець"          4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
05.10.2020265-рПро роботу органів управління та сил цивільного захисту із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, пов’язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 2020-2021 років З метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 2020-2021 років на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади (великі опади у вигляді дощу або снігу, сильні морози, вітер, хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь тощо), згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядженням голови Запорізької обласної адміністрації від 24.09.2020 № 408 "Про роботу органів управління та сил цивільного захисту області із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 2020/2021 років у Запорізькій області", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити міський штаб для опрацювання заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, пов’язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 2020-2021 років (далі - міський штаб), та затвердити його посадовий склад, що додається. 2. Міському штабу забезпечити координацію дій та негайне реагування при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. 3. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Романюта О.М.): 1) До 16.10.2020 року підготувати проект розпорядження міського голови про закріплення за підприємствами, організаціями, установами та закладами м. Бердянськ, сіл Нововасилівка, Роза, селища Шовкового м. Бердянськ Запорізької області, села Азовського Бердянського району Запорізької області ділянок тротуарів, вулиць та доріг з метою забезпечення їх своєчасного очищення від снігових заметів, льоду, застосування сипучих матеріалів, прибирання бурульок із дахів будівель в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 2) До 16.10.2020 року уточнити перелік техніки, яка залучається для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов (надзвичайних ситуацій), та укласти договори з суб’єктами господарювання щодо її залучення. 3) Забезпечити координацію дій із підготовки комунальними підприємствами снігозбиральної техніки, запасів зимових видів паливно-мастильних та інших матеріалів, вулично-дорожньої мережі міста до роботи в зимових умовах. 4) Оперативно реагувати та вживати дієві заходи у разі виникнення аварійних ситуацій на комунальних мережах та дорогах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади. 5) Своєчасно інформувати міський штаб про стан функціювання об’єктів життєзабезпечення населення у разі погіршення погодних умов або виникнення надзвичайної ситуації. 4. Начальнику управління економіки виконкому Бердянської міської ради Орловій Ю.В. та начальнику фінансового управління виконкому Бердянської міської ради Бочковій Н.М., у разі необхідності, забезпечити підготовку розпорядчих документів щодо фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету. 5. Начальнику відділу транспорту та зв’язку виконкому Бердянської міської ради Удовиченко І.В. забезпечити своєчасне доведення інформації до автоперевізників про обмеження (заборону) руху пасажирського транспорту на ділянках автошляхів Бердянської міської об’єднаної територіальної громади через погіршення погодних умов. 6. Відділу охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради (Марч Т.І.) забезпечити: 1) Безперервну роботу лікувально-профілактичних закладів міста та своєчасне інформування міського штабу про випадки надання медичної допомоги постраждалим від наслідків несприятливих погодних умов. 2) Своєчасне забезпечення пункту обігріву необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення. 7. Комунальній установі "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради (Браілко В.Г.) спільно з відділом охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради (Марч Т.І.) забезпечити діяльність служб соціального патрулювання на вулицях міста із залученням працівників поліції, особливо у нічний час, спрямованих на раннє виявлення осіб, які перебувають на вулиці та мають ризик отримання переохолодження. 8. Рекомендувати начальнику Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області полковнику служби цивільного захис-ту Мовчану А.М.: 1) Забезпечити проведення, у разі необхідності, аварійно-відновлю-вальних та рятувальних робіт у зоні ліквідації надзвичайної ситуації. 2) Брати участь у переміщенні спеціальної важкої та іншої техніки на найбільш складних ділянках автодоріг та у проведенні евакуації транспорту, що заважає розчищенню автошляхів. 3) Забезпечити надання допомоги населенню, яке опинилося у зоні погіршення погодних умов (надзвичайної ситуації). 4) Своєчасно інформувати міський штаб про можливість виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок несприятливих погодних умов. 9. Рекомендувати начальнику Бердянського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Запорізькій області полковнику поліції Дружиненку С.Г.: 1) Передбачити посилення заходів з підтримання правопорядку, охорони об’єктів та майна громадян у разі погіршення погодних умов осінньо - зимового періоду. 2) Забезпечити безпеку дорожнього руху на вулично-дорожній мережі Бердянської міської об’єднаної територіальної громади в осінньо-зимових умовах. 3) Своєчасно надавати міському штабу та відділу транспорту та зв’язку виконкому Бердянської міської ради пропозиції щодо припинення або обмеження дорожнього руху на ділянках автомобільних доріг Бердянської міської об’єднаної територіальної громади. 10. Рекомендувати завідувачу відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" Кікарош О.М. спільно з виконувачем обов’язків начальника Бердянського міського управління Держпрод-споживслужби ГУ ДПСС у Запорізькій області Русановим Ю.В. забезпечити своєчасне інформування міського штабу про санітарно-епідеміологічний стан на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади та у місцях розгортання пунктів харчування та обігріву під час погіршення погодних умов (надзвичайної ситуації). 11. Рекомендувати начальнику КЦТ № 535 Запорізької філії ПАТ "Укртелеком" Дурягіну О.П.: 1) Забезпечити сталу роботу зв’язку та радіомовлення в осінньо-зимовий період. 2) Своєчасно інформувати міський штаб про обставини, що можуть призвести до надзвичайної або аварійної ситуації внаслідок несприятливих погодних умов. 12. Рекомендувати директору ЦПЗ №4 Запорізької дирекції публічного акціонерного товариства "Укрпошта" Бірюку В.Т. забезпечити своєчасне інформування міського штабу про стан доставки пенсій населенню міста під час погіршення погодних умов (надзвичайної ситуації). 13. Рекомендувати начальнику Бердянського міськрайонного району електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго" Бардєєву С.О.: 1) Створити матеріально-технічний резерв для проведення відновлювальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації. 2) Забезпечити своєчасне інформування міського штабу про обставини, що можуть призвести до надзвичайної або аварійної ситуації внаслідок несприятливих погодних умов . 14. Рекомендувати начальнику залізничної станції "Бердянськ" Михайловій Ю.Г. забезпечити підтримання у стані постійної готовності сил і засобів, призначених для ліквідації наслідків негоди або надзвичайних ситуацій в зоні відповідальності. 15. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконавчого комітету Бердянської міської ради (Телешко Ю.В.): 1) З метою протидії загрозам під час ускладнення погодних умов здійснювати координацію діяльності міського штабу. 2) Здійснювати збір, накопичення, обробку та узагальнення інформації щодо стану справ з ліквідації наслідків погіршення погодних умов зимового періоду або виникнення надзвичайної ситуації. 3) Забезпечити щоденне інформування керівництва міста про хід виконання заходів з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. 4) Надавати інформацію до обласного штабу через Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної адміністрації: - у режимі повсякденного функціювання з 06.30 до 07.30 щоденно; - у режимах підвищеної готовності та надзвичайних ситуацій (у разі погіршення погодних умов або виникнення надзвичайної ситуації згідно з класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010) - негайно та доповідати у подальшому з 06.30 до 07.30, о 12.00, о 15.00 та о 18.00 - щоденно до завершення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 16. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ    ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 05 жовтня 2020 р. № 265-р Посадовий склад міського штабу для опрацювання заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, пов’язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 2020-2021 років Керівництво міського штабу: - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який курирує управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради - керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, керівник міського штабу; - начальник управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради, заступник керівника міського штабу; - начальник Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області, заступник керівника міського штабу (за згодою); - головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради, секретар міського штабу. Члени міського штабу: - секретар Бердянської міської ради - виконувач обов’язків старости Азовського старостинського округу; -виконувач обов’язків старости Нововасилівського старостинського округу; - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради; - начальник управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради; - начальник адміністративного відділу виконкому Бердянської міської ради; - начальник відділу охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради - начальник Бердянського міськрайонного району електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго" (за згодою); - начальник Бердянського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Запорізькій області (за згодою); - начальник залізничної станції "Бердянськ" (за згодою); - завідувач відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" (за згодою); - начальник морської гідрометеостанції "Бердянськ" (за згодою); - головний інженер Бердянського відділення ПАТ "Запоріжгаз" (за згодою). Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці                                                                       Юрій ТЕЛЕШКО
05.10.2020266-рПро внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно зі ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням вісімдесят шостої сесії міської ради VII скликання від 24.09.2020 № 52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпоряджень міського голови від 03.01.2020 № 3-р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік", від 11.06.2020 № 148-р "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік", від 04.08.2020 № 207-р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік", від 29.09.2020 № 258-р "Про затвердження паспорта Бюджетної програми на 2020 рік" зміни, затвердивши паспорти бюджетних програм на 2020 рік виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах", за КПКВК 0217622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", за КПКВК 0214082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва", за КПКВК 0217130 "Здійснення заходів із землеустрою", за КПКВК 0217693 "Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю", за КПКВК 0210191 "Проведення місцевих виборів" та за КПКВК 0217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади", що додаються. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
02.10.2020264-рПро створення комісії з питань реалізації державної підтримки галузі бджільництва З метою ефективної реалізації державної підтримки галузі тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, відповідно до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №395, в частині організації приймання відповідних документів від фізичних осіб та суб’єктів господарювання (юридичних осіб) власників бджолосімей, керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію з питань реалізації державної підтримки галузі бджільництва на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади для обстеження особистих господарств (далі - робоча комісія). 2. Затвердити робочу комісію у такому складі: - Дойнова Юлія Вікторівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої комісії; - Орлова Юлія Віталіївна - начальник управління економіки виконкому; - Кулага Анатолій Миколайович - виконувач обов’язків старости Нововасилівського старостинського округу; - Колодяжна Ольга Ярославівна - виконувач обов’язків старости Азовського старостинського округу; - Носівець Надія Федорівна - виконувач обов’язків начальника Бердянської міської державної лікарні ветеринарної медицини (за згодою); - Акуленко Любов Іванівна - начальник відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики управління економіки виконкому; - Рибнікова Олена Анатоліївна - головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики управління економіки, секретар комісії. 3. Робочій комісії на момент подання документів власниками особистих господарств здійснювати обстеження для підготовки довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнова Ю.В.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
01.10.2020262-рПро зміни обсягу субвенції Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, розпорядженням голови обласної адміністрації від 29.09.2020 № 416 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної адміністрації від 21.09.2020 № 405 "Про розподіл субвенції з Державного бюджету України"", п.3 рішення Бердянської міської ради від 21.12.2019 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету за кодом 41053000 "Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" на 91272 гривні. 2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок субвенції за кодом 0210191 "Проведення місцевих виборів" на 91272 гривні по виконавчому комітету Бердянської міської ради (Кочубей О.С.) як головному розпоряднику коштів. 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) внести зміни до розпису бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
01.10.2020263-рПро закріплення керівників закладів, організацій та підприємств Бердянської міської об’єднаної територіальної громади за виборчими дільницями для проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою сприяння дільничним виборчим комісіям у підготовці та проведенні перших місцевих виборів на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади 25 жовтня 2020 року ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Закріпити за виборчими дільницями керівників закладів, організацій та підприємств міста різних форм власності для проведення перших місцевих виборів на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади 25 жовтня 2020 року згідно з додатком. 2. Керівникам закладів, організацій та підприємств різних форм власності, закріплених за виборчими дільницями, сприяти матеріально-технічному забезпеченню дільничних виборчих комісій на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, приведенню приміщень виборчих дільниць у відповідність до нормативних вимог відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року № 164 "Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 01 жовтня 2020 р. № 263-р ПЕРЕЛІК керівників закладів, організацій та підприємств, закріплених за виборчими дільницями з проведення перших місцевих виборів на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади 25 жовтня 2020 року №№ № дільниці Адреса дільниці Назва закладу, організації, підприємства та прізвище, ім’я, по батькові керівника, посадової особи виконкому міської ради 1. 230018 с. Азовське, вул. Молодіжна, 92, ЗОШ № 8 Сошко Алла Григорівна Липський Володимир Миколайович 2. 230636 Центр туризму, вул. Смоленська, 3 Центр туризму Іванов Юрій Миколайович 3. 230637 ЗОШ № 13, вул. Фестивальна, 58/38 ЗОШ № 13 Вербицька Олена Іванівна Липський Володимир Миколайович 4. 230638 ЗОШ № 7, вул.Херсонська, 1/90 ЗОШ № 7 Білай Юрій Вікторович Липський Володимир Миколайович 5. 230639 ЗОШ № 7, вул.Херсонська, 1/90 ЗОШ № 7 Білай Юрій Вікторович Липський Володимир Миколайович 6. 230640 КДЮТ "Зоряний" Мелітопольське шосе, 110/27-А КДЮТ "Зоряний" Дрянєва Світлана Олександрівна Липський Володимир Миколайович 7. 230641 Адміністративна будівля Бердянського відділення ПАТ "Запоріжгаз" вул. Підгірна, 201 Бердянське відділення ПАТ "Запоріжгаз" Степанов Олександр Вікторович 8. 230642 Адміністративна будівля ПАТ "Завод Південмаш" Мелітопольське шосе, 77 ПАТ "Завод Південмаш" Мелітопольське шосе, 77 Грищенко Марина 9. 230643 Міський Центр культури та мистецтв, вул. Ярослава Мудрого, 4 Центр культури та мистецтв Бердянської міської ради Нечет Василь Володимирович Шостак Микола Олександрович 10. 230644 Гімназія № 3 "Сузір’я", вул. Потійська, 13 Гімназія № 3 "Сузір’я" Кривунь Оксана Василівна Липський Володимир Миколайович 11. 230645 Учбовий корпус Державного навчального закладу "Бердянський центр професійно-технічної освіти", вул. Європейська, 80, 1-й поверх Державний навчальний заклад "Бердянський центр професійно-технічної освіти" Гищук Василь Дмитрович 12. 230646 Учбовий корпус Державного навчального закладу "Бердянський центр професійно-технічної освіти", вул. Європейська, 80, 2-й поверх Державний навчальний заклад "Бердянський центр професійно-технічної освіти" Гищук Василь Дмитрович 13. 230647 Філія Центру дитячої та юнацької творчості "Дружба", вул. Північна, 13 Центр дитячої та юнацької творчості Ткаченко Людмила Миколаївна Липський Володимир Миколайович 14. 230648 ЗОШ № 11, бул. Шевченка, 9 ЗОШ № 11 Міщенко Максим Вікторович Липський Володимир Миколайович 15. 230649 ЗОШ № 11, бул. Шевченка, 9 ЗОШ № 11 Міщенко Максим Вікторович Липський Володимир Миколайович 16. 230650 Багатопрофільна гімназія № 2, вул. Волонтерів, 61 Багатопрофільна гімназія № 2 Данилова Наталя Олександрівна Липський Володимир Миколайович 17. 230651 Багатопрофільна гімназія № 2, вул. Волонтерів, 61 Багатопрофільна гімназія № 2 Данилова Наталя Олександрівна Липський Володимир Миколайович 18. 230652 Міський Палац спорту, Мелітопольське шосе, 27 КП Бердянської міської ради "Міський Палац спорту" Кальчев Віктор Михайлович Шумілов Вадим Геннадійович 19. 230653 ЗОШ № 5, вул. Руденка, 13/24 ЗОШ № 5 Саютіна Вікторія Миколаївна Липський Володимир Миколайович 20. 230654 ЗОШ № 5, вул. Руденка, 13/24 ЗОШ № 5 Саютіна Вікторія Миколаївна Липський Володимир Миколайович 21. 230655 Бердянський машинобудівний професійний ліцей, вул. Володимира Довганюка, 76 Бердянський машинобудівний професійний ліцей Дудукалов Сергій Вікторович 22. 230656 Бердянський машинобудівний професійний ліцей, вул. Володимира Довганюка, 76 Бердянський машинобудівний професійний ліцей Дудукалов Сергій Вікторович 23. 230657 ЗОШ № 3, вул. Волонтерів, 162 ЗОШ № 3 Онищенко Олена Олександрівна Липський Володимир Миколайович 24. 230658 ЗОШ № 3, вул. Волонтерів, 162 ЗОШ № 3 Онищенко Олена Олександрівна Липський Володимир Миколайович 25. 230659 Військове містечко-2, Клуб "Сокіл" Військове містечко-2, Клуб "Сокіл" Мохарева Оксана Андріївна Шостак Микола Олександрович 26. 230660 Будинок культури ПАТ "Бердянський райагропромпостач", вул. Маяковського, 40 ПАТ"Бердянський райагропромпостач" Аполонський Олег Віталійович 27. 230661 Бердянський муніципальний ліцей, вул. Чехова, 65 Бердянський муніципальний ліцей Тверітінов Ігор Олексійович Липський Володимир Миколайович 28. 230662 Будинок культури ПАТ "Бердянський райагропромпостач", вул. Маяковського, 40 ПАТ"Бердянський райагропромпостач" Аполонський Олег Віталійович 29. 230663 Гуртожиток Бердянського професійного ліцею, вул. Баха, 41 Гуртожиток Бердянського професійного ліцею, Дудукалов Сергій Вікторович 30. 230664 ЗОШ № 6, вул. Запорозьких козаків, 9/97 ЗОШ № 6 Ізотова Олена Миколаївна Липський Володимир Миколайович 31. 230665 Клуб "Маяк" вул. Чубаря, 104 Клуб "Маяк" Антолік Оксана Миколаївна Шостак Микола Олександрович 32. 230666 БСШ № 16, вул. Лієпайська, 45 БСШ № 16 Греб Володимир Ярославович Липський Володимир Миколайович 33. 230667 Підлітковий клуб "Сучасник", вул. Морська, 43 Підлітковий клуб "Сучасник" Смолянінова Тетяна Василівна Шостак Микола Олександрович 34. 230668 Дитяча юнацька спортивна школа, вул. Лютеранська, 27 Дитяча юнацька спортивна школа Гаркавенко Алла Дмитрівна Липський Володимир Миколайович 35. 230669 Залізничний вокзал, пр. Східний, 117 Станція "Бердянськ" Придніпровської залізної дороги Доля Галина Іванівна 36. 230670 Міський Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, вул. Італійська, 57/пр. Азовський, 10 Міський Палац культури Семененко Олександр Сергійович Шостак Микола Олександрович 37. 230671 Медичний коледж, вул. Італійська, 66/28 КЗ "Бердянський медичний коледж Запорізької обласної ради" Фойняк Василь Миколайович 38. 230672 ЗОШ № 1 вул. Італійська, 83 ЗОШ № 1 Волкова Наталя Анатоліївна Липський Володимир Миколайович 39. 230673 Гуртожиток Бердянського економічного гуманітарного коледжу БДПУ, вул. Шевченка, 17 Бердянський економічний гуманітарний коледж БДПУ Мамедов Едуард Ахметович 40. 230674 Міський Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, вул. Італійська, 57/ пр. Азовський, 10 Міський Палац культури Бердянської міської ради Семененко Олександр Сергійович Шостак Микола Олександрович 41. 230675 Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта, 4 Бердянський державний педагогічний університет Богданов Ігор Тимофійович 42. 230676 Гімназія № 1 "Надія", вул. Шмідта, 12 Гімназія № 1 "Надія" Сергієнко Валентина Павлівна Липський Володимир Миколайович 43. 230677 Центр дитячої та юнацької творчості вул. Ля-Сейнська, 24 Центр дитячої та юнацької творчості Балабан Олег Костянтинович Липський Володимир Миколайович 44. 230678 Бердянський машинобудівельний коледж ЗНТУ, вул. Ля-Сейнська, 59 Бердянський машинобудівельний коледж ЗНТУ Покаленков Володимир Васильович 45. 230679 ЗОШ № 9, пр. Західний, 4 ЗОШ № 9 Закоморний Микола Миколайович Липський Володимир Миколайович 46. 230680 Центр громадських ініціатив, вул. Ревуцького, 58 Центр громадських ініціатив Батулинська Тетяна Григорівна 47. 230681 Філія Центру дитячої та юнацької творчості "Дальня коса", вул. Макарова, 169 Центр дитячої та юнацької творчості Балабан Олег Костянтинович Липський Володимир Миколайович 48. 230682 ВСП "Бердянський коледж" ТДАУ, пр. Східний, 7 ВСП "Бердянський коледж" ТДАУ Шишкіна Галина Валентинівна 49. 230683 ЗОШ № 4, вул. Калініна, 62 ЗОШ № 4 Благодаренко Анжела Миколаївна Липський Володимир Миколайович 50. 230684 ЗОШ № 4, вул. Калініна, 62 ЗОШ № 4 Благодаренко Анжела Миколаївна Липський Володимир Миколайович 51. 230685 ЗОШ № 4, вул. Калініна, 62 ЗОШ № 4 Благодаренко Анжела Миколаївна Липський Володимир Миколайович 52. 230686 НВК "Мрія" № 1 с. Нововасилівка, вул. Центральна, 5 ЗОШ № 12 Щербина Олена Станіславівна Липський Володимир Миколайович 53. 230687 ЗОШ № 12, селище Роза, вул. 40 років Перемоги, 45 ЗОШ № 12 Щербина Олена Станіславівна Липський Володимир Миколайович 54. 230688 КУ "Бердянський психоневрологічний диспансер Запорізької обласної ради" Військове містечко-2 КУ "Бердянський психоневрологічний диспансер Запорізької обласної ради" Герцен Дмитро Володимирович 55. 230689 КУ "Бердянський протитуберкульозний диспансер" вул. Європейська, 96 КУ "Бердянський протитуберкульозний диспансер Запорізької обласної ради" Колесник-Федченко Олена Миколаївна 56. 230690 Центр - КУ "Бердянське територіальне медичне об’єднання", вул. Консульська, 23 КУ "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Єгоров Дмитро Володимирович Начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконкому                                                                    Світлана ІСАЄВСЬКА
30.09.2020259-рПро призначення щорічної міської педагогічної премії Відповідно до розпоряджень міського голови від 13.09.2016 № 380-р "Про заснування щорічної міської педагогічної премії та затвердження Положення про неї", від 07.09.2020 № 241-р "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 13.09.2016 № 380-р "Про заснування щорічної міської педагогічної премії та затвердження Положення про неї", висновку засідання комісії з питання присвоєння щорічної міської педагогічної премії (протокол засідання від 07.09.2020 № 1) ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Призначити у 2020 році міську педагогічну премію педагогічним працівникам закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти за списком, що додається. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 30 вересня 2020 № 259- р СПИСОК педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, яким призначена щорічна міська педагогічна премія у 2020 році Качерова Олена Юріївна Завідувач комунального дошкільного навчального закладу ( ясла - садок) комбінованого типу № 39 "Веселка" Бердянської міської ради Запорізької області Єсипова Альона Олександрівна Учитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради Запорізької області Іоніна Наталія Олександрівна Вихователь комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку ( ясла - садок) №33 "Світлячок" Бердянської міської ради Запорізької області Марченко Олена Миколаївна Вчитель російської мови та зарубіжної літератури Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради Запорізької області Паломар Ірина Валентинівна Керівник зразкового художнього колективу студії флористики та фітодизайну "Природа і творчість" Центру дитячо - юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області Цекова Ірина Вікторівна Тренер - викладач дитячо- юнацької спортивної школи ім. Заслуженого вчителя України Є.Назарова відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області. Начальник відділу освіти Володимир ЛИПСЬКИЙ
30.09.2020260-рПро забезпечення складання проєкту бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік З метою забезпечення своєчасного складання проєкту бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, підвищення відповідальності всіх учасників бюджетного процесу за їх формування та виконання, згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити бюджетний календар з підготовки проєкту бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, що додається. 2. Установити, що основними пріоритетами бюджетної політики у Бердянській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 рік є: - забезпечення виконання на території міста загальнодержавних бюджетних програм у межах розрахункових обсягів видатків на виконання делегованих повноважень; - виконання власних повноважень з пріоритетним спрямуванням бюджетних коштів на житлово-комунальне господарство; - виконання місцевих програм, прийнятих для забезпечення самоврядних функцій. 3. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Федюкович А.В.) разом з головними розпорядниками бюджетних коштів визначити перелік об’єктів і необхідних коштів для проведення реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства. 4. Головним розпорядникам коштів бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади скласти та затвердити плани діяльності згідно з вимогами ст.22 Бюджетного кодексу України. 5. Головним розпорядникам коштів бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади під час складання бюджетних запитів:  1) У повному обсязі забезпечити необхідними асигнуваннями захищені статті видатків, інші видатки, виходячи з фінансового ресурсу. 2) Врахувати жорсткий режим економного використання енергоносіїв, скорочення не першочергових видатків. 3) Обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання місцевих програм та потреб у фінансових ресурсах, провести оцінку їх ефективності за окремими критеріями. 4) Планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів та виключити непріоритетні та неефективні витрати, насамперед ті, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника. 5) Забезпечити ретельний аналіз показників проєктів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства, які будуть включені до бюджетних запитів. 6. Головним розпорядникам коштів бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади проінформувати фінансове управління виконавчого комітету Бердянської міської ради про виконання відповідних пунктів цього розпорядження до 25.12.2020 р. 7. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) підготувати узагальнену інформацію щодо виконання цього розпорядження до 01.02.2021 р. 8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ
30.09.2020261-рПро нагородження    З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданих клопотань ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Нагородити Почесними грамотами та Грамотами міського голови членів територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 2. Оголосити Подяку від міського голови членам територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 3. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Почесні грамоти, Грамоти та Подяки міського голови. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 30 вересня 2020р. № 261-р Список членів територіальної громади міста Бердянська, представлених до нагородження Почесною грамотою міського голови - за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти Біловицька Валентина Федорівна вихователь логопедичної групи комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 39 "Веселка" Романова Людмила Олексіївна вчитель біології Бердянської загальноосвітньої школи № 9 Тягунова Вікторія Олександрівна вчитель біології Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Кузнєцова Людмила Володимирівна вчитель російської мови та зарубіжної літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 3 Куватова Людмила Михайлівна вчитель російської мови та літератури Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Куц Наталя Іванівна вчитель хімії Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Капітонова Ірина Іванівна директор Будинку дитячої та юнацької творчості "Центр розвитку дітей та молоді" Список членів територіальної громади міста Бердянська, представлених до нагородження Грамотою міського голови - за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти Іовова Олена Дмитрівна вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 39 "Веселка" Бессмертна Яна Олександрівна практичний психолог комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 28 "Малятко" Дзюба Роман Миколайович вчитель англійської мови Бердянської багатопрофільної гімназії №2 Гладій Валентина Іванівна вчитель російської мови та зарубіжної літератури Бердянського закладу загальної середньої освіти № 8 Золотухіна Наталя Володимирівна вчитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 2 Комісаренко Людмила Григорівна вчитель української мови та літератури Бердянського муніципального ліцею Матвєєва Світлана Юріївна вчитель математики Бердянської спеціалізованої школи № 16 Крот Валентина Григорівна вчитель української мови та літератури Бердянської багатопрофільної гімназії №2 Список членів територіальної громади міста Бердянська, яким оголошена Подяка міського голови - за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти Іванічева Ольга Олексіївна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 1 Овсяннікова Ірина Вікторівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 1 Головченко Ольга Миколаївна вчитель трудового навчання Бердянської загальноосвітньої школи №1 Хатько Іван Вікторович вчитель інформатики Бердянської загальноосвітньої школи № 1 Тарасенко Микола Васильович вчитель іноземної мови Бердянської загальноосвітньої школи № 2 Манойлова Тетяна Іванівна вчитель біології Бердянської загальноосвітньої школи № 2 Русанова Олена Петрівна вчитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 2 Капустіна Тетяна Григорівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 2 Пасякова Тамара Семенівна вчитель російської мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 2 Погорело Ігор Олексійович вчитель трудового навчання Бердянської загальноосвітньої школи № 3 Хоменко Ольга Анатоліївна вчитель трудового навчання Бердянської загальноосвітньої школи № 3 Шестакова Наталія Вікторівна вчитель фізики Бердянської загальноосвітньої школи № 3 Скорик Інеса Валеріївна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 3 Аширова Світлана Миколаївна вчитель англійської мови Бердянської загальноосвітньої школи № 3 Єпішова Тетяна Вікторівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 4 Міхова Наталя Василівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 4 Валентирова Алла Володимирівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 4 Юркович Тетяна Петрівна вчитель трудового навчання Бердянської загальноосвітньої школи № 4 Євдокимова Тетяна Василівна вчитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 4 Заєць Таїсія Степанівна вчитель географії Бердянської загальноосвітньої школи № 5 Левашова Віта Володимирівна вчитель інформатики Бердянської загальноосвітньої школи № 6 Хорєва Вікторія Сергіївна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 6 Гармашова Людмила Іванівна вчитель образотворчого мистецтва Бердянської загальноосвітньої школи № 6 Мирошниченко Наталя Валентинівна вчитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 7 Рашуга Наталя Іванівна вчитель математики Бердянської загальноосвітньої школи № 7 Дем’яносова Любов Василівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 7 Мацюта Ірина Володимирівна вчитель біології Бердянської загальноосвітньої школи № 7 Моторіна Наталія Вікторівна вчитель німецької мови Бердянської загальноосвітньої школи № 9 Сляднєва Галина Юріївна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 9 Сіладій Олена Федорівна вчитель англійської мови Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Чепурненко Руслана Володимирівна вчитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Чкан Тетяна Анатоліївна вчитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Домалєга Марина Володимирівна вчитель математики Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Барнінець Олена Володимирівна вчитель історії Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Лучук Лариса Володимирівна вчитель географії Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Горошко Ніна Петрівна вчитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Мар’єнко Костянтин Вікторович вчитель фізики Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Шевченко Сергій Вікторович вчитель фізики Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Булах Світлана Валеріївна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Гостюшкін Олександр Вікторович вчитель інформатики Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Денисова Наталя Едуардівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Мартищенко Олена Павлівна вчитель російської мови та зарубіжної літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Ревуцька Наталя Вікторівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 11 Красильнікова Наталя Вікторівна вчитель математики Бердянської загальноосвітньої школи № 13 Фірстаєва Людмила Іванівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 13 Чайка Анжела Сергіївна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 13 Лях Лідія Павлівна асистент вчителя інклюзивного класу Бердянської загальноосвітньої школи № 13 Лазаренко Олена Миколаївна асистент вчителя інклюзивного класу Бердянської загальноосвітньої школи № 13 Дмитренко Олена Миколаївна вчитель англійської мови Бердянської загальноосвітньої школи № 13 Воронкіна Маргарита Валентинівна вчитель історії Бердянської спеціалізованої школи № 16 Врублевська Людмила В’ячеславівна вчитель англійської мови Бердянської спеціалізованої школи № 16 Доценко Катерина Олександрівна вчитель історії Бердянської спеціалізованої школи № 16 Зубкова Катерина Іванівна вчитель музики Бердянської спеціалізованої школи № 16 Іванісова Вікторія Олександрівна вчитель німецької мови Бердянської спеціалізованої школи № 16 Чердаклієва Олена Вікторівна вчитель трудового навчання Бердянської спеціалізованої школи № 16 Степанова Людмила Миколаївна вчитель географії Бердянської спеціалізованої школи № 16 Коробова Ольга Олександрівна вчитель англійської мови Бердянської спеціалізованої школи № 16 Остапенко Тетяна Вадимівна вчитель української мови та літератури Бердянської загальноосвітньої школи № 20 Шолойко Тетяна Олексіївна вчитель історії Бердянської загальноосвітньої школи № 20 Прасол Галина Семенівна вчитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи № 20 Савранська Альбіна Олександрівна вчитель математики Бердянської гімназії № 1 "Надія" Мульченко Вадим Едуардович вчитель німецької мови Бердянської гімназії № 1 "Надія" Соколова Олена Федорівна вчитель російської мови та зарубіжної літератури Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Акульшина Олена Миколаївна вчитель біології Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Поданьова Тетяна Петрівна вчитель географії Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Хатько Лілія Іванівна вчитель трудового навчання Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Солопан Олена Миколаївна вчитель фізичної культури Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Косьянюк Нонна Андріївна вчитель біології Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Івко Наталя Петрівна вчитель української мови та літератури Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Швачко Ірина Анатоліївна вчитель української мови та літератури Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Момот Вікторія Іванівна вчитель початкових класів Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Шадрін Володимир Валерійович вчитель фізики Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Морозов Микола Єгорович вчитель біології Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Пилипенко Людмила Олександрівна вчитель біології Бердянського навчального-виховного комплексу № 1 "Мрія" Щербина Вікторія Олександрівна вчитель географії Бердянського навчального-виховного комплексу № 1 "Мрія" Коханенко Ольга Ігорівна вчитель історії Бердянського навчального-виховного комплексу № 1 "Мрія" Селіванова Юлія Сергіївна вчитель англійської мови Бердянського навчального-виховного комплексу № 1 "Мрія" Колеснікова Тетяна Антонівна вчитель хімії Бердянського муніципального ліцею Скворцова Лариса Петрівна вчитель математики Бердянського муніципального ліцею Ботвінко Наталя Олександрівна вчитель фізичної культури Бердянського муніципального ліцею Каїра Федір Володимирович вчитель математики Бердянського муніципального ліцею Кідалова Олена Іванівна Практичний психолог КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" Бердянської міської ради Філатова Олена Юріївна керівник гуртка Клубу дитячої та юнацької творчості "Зоряний" Тютюннікова Олена Олексіївна керівник Зразкового художнього колективу "Майстерня "КлубОК" Центру дитячо-юнацької творчості ім.Є.М.Руднєвої Гришина Тетяна Михайлівна керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості "Центр розвитку дітей та молоді" Самойленко Юлія Сергіївна тренер-викладач Дитячо-юнацької спортивної школи ім.Заслуженого вчителя України Є.Назарова - за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників дошкільної освіти Гомівка Ганна Володимирівна практичний психолог комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 1 "Сонечко" Пак Світлана Миколаївна вихователь комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 3 "Ластівка" Чекоданова Анжеліка Анатоліївна керівник музичний комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 3 "Ластівка" Лесечко Наталя Миколаївна вихователь комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 20 "Червоний капелюшок" Юрченко Світлана Миколаївна вихователь комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 28 "Малятко" Єрьоменко Наталія Павлівна сестра медична старша комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 33 "Світлячок" Лубєнцова Тетяна Вікторівна вихователь комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 34 "Оленка" Пятакова Лідія Валеріївна вихователь комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 36 "Чебурашка" Чеснокова Наталя Олександрівна діловод комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 36 "Чебурашка" Ігнатченко Тетяна Володимирівна вихователь комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 40 "Калинка" Силенко Марія Михайлівна вихователь комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 40 "Калинка" Орлова Ольга Миколаївна керівник музичний приватного навчально-виховного комплексу "Капітошка"    Начальник відділу кадрів та нагород                                                                  Ірина БАЛАКІНА
29.09.2020257-рПро затвердження мережі закладів загальної середньої освіти, учнівських контингентів та груп продовженого дня Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області на 2020-2021 навчальний рік Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.11 Закону України "Про освіту", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи планові показники закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 навчальний рік, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти, учнівських контингентів та груп продовженого дня Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області на 2020-2021 навчальний рік, що додається. 2. Дозволити п’ятиденний режим роботи у закладах загальної середньої освіти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 20, гімназії № 1 "Надія", багатопрофільній гімназії № 2, гімназії № 3 "Сузір’я", Бердянському муніципальному ліцеї, навчально-виховному комплексі № 1 "Мрія". 3. Відкрити в Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 Бердянської міської ради Запорізької області один перший інклюзивний клас, з контингентом 20 учнів, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами. 4. Відкрити в Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Бердянської міської ради Запорізької області: - один перший інклюзивний клас, з контингентом 21 учень, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - один другий інклюзивний клас, з контингентом 22 учні, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - один третій інклюзивний клас, з контингентом 25 учнів, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - один четвертий інклюзивний клас, з контингентом 19 учнів, з них 2 дитини - це діти з особливими освітніми потребами. 5. Відкрити в Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Бердянської міської ради Запорізької області: - один перший інклюзивний клас, з контингентом 24 учні, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - один третій інклюзивний клас, з контингентом 30 учнів, з них 2 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - один четвертий інклюзивний клас, з контингентом 32 учні, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами. 6. Відкрити в Бердянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 13 Бердянської міської ради Запорізької області: - один перший інклюзивний клас, з контингентом 31 учень, з них 4 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - один другий інклюзивний клас, з контингентом 29 учнів, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - один третій інклюзивний клас, з контингентом 22 учні, з них 1 дитина - це дитина з особливими освітніми потребами; - один четвертий інклюзивний клас, з контингентом 29 учнів, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - один п’ятий інклюзивний клас, з контингентом 22 учні, з них 3 дитини - це діти з особливими освітніми потребами. 7. Відкрити в Бердянській гімназії № 3 "Сузір’я" Бердянської міської ради Запорізької області: - два перших інклюзивних класів, з контингентом 50 учнів, з них 5 дітей - це діти з особливими освітніми потребами; - два других інклюзивних класів, з контингентом 51 учень, з них 5 дітей - це діти з особливими освітніми потребами; - один третій інклюзивний клас, з контингентом 28 учнів, з них 2 дитини - це діти з особливими освітніми потребами; - два четвертих інклюзивних класів, з контингентом 39 учнів, з них 7 дітей - це діти з особливими освітніми потребами. 8. У Бердянському навчально-виховному комплексі № 1 "Мрія" Бердянської міської ради Запорізької області: 1) дозволити ділити класи на паралелі, 2) у зв’язку з низькою наповнюваністю учнів на паралелі 7-х та 9-х класів навчання в 7-Б та 9-Б класах здійснювати за індивідуально-груповою формою. 9. Затвердити 27 груп продовженого дня з контингентом 810 учнів. 10. Продовжити профільне та поглиблене навчання в таких закладах загальної середньої освіти: 1) Навчання з профілю: - філологічний ЗЗСО №№ 8, 11 (11 клас) (українська мова) НВК № 1 (10 клас) ЗЗСО №№ 1, 2, 4, 5, 7, 20, гімназії №№ 2, 3 (10, 11 класи) - філологічний гімназія № 1 (10 клас) (іноземна мова) ЗЗСО №№ 1, 3, БСШ № 16 (11 клас) ЗЗСО № 2, БМЛ (10, 11 класи) - історичний ЗЗСО № 3 (10 клас) ЗЗСО № 6, НВК № 1 (11 клас) ЗЗСО № 11 (10,11 класи) - інформаційно-технологічний БСШ № 16 (10 клас) ЗЗСО № 9 (10,11 класи) - біолого-хімічний гімназія № 3 (10 клас) - природничий ЗЗСО № 8 (10 клас) - математичний гімназія № 2 (10 клас) гімназії №№ 1, 3 (11 клас) ЗЗСО № 5, БМЛ (10, 11 класи) - економічний ЗЗСО № 11 (10, 11 класи) 2) Поглиблене навчання з предметів: - англійська мова ЗЗСО № 1 (4 - 9 класи) ЗЗСО № 2 (4, 5 класи) ЗЗСО № 6 (3 клас) БСШ № 16 (4 - 9 класи) ЗЗСО № 20 (6, 7 класи) БМЛ (7-9 класи) гімназія № 1 (3 - 9 класи) гімназія № 2 (4 - 6 класи) гімназія № 3 (5 - 9 класи) БМЛ (7 - 9 класи) - українська мова гімназія № 2 (8 клас) ЗЗСО № 5 (9 клас) ЗЗСО №№ 1, 3, 4, НВК № 1, гімназія № 3 (8, 9 класи) - математика ЗЗСО № 5 (8 клас) БМЛ (8, 9 класи) - історія України гімназія № 3 (8 клас) ЗЗСО № 9 (9 клас) ЗЗСО № 3 (8, 9 класи) 9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
29.09.2020258-рПро затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік   Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно зі ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розпорядженням міського голови від 22.09.2020 № 255-р "Про визначення головного розпорядника коштів" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0210191 "Проведення місцевих виборів", що додається. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
23.09.2020256-рПро преміювання Грєбєнщикової В.П.   Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положенням про преміювання працівників Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради (далі - Центр) виплатити премію директору Центру Грєбєнщиковій Вероніці Петрівні за результатами праці за третій квартал 2020 року у розмірі 100 відсотків посадового окладу за рахунок фонду економії оплати праці. Виплату премії провести у вересні 2020 року при нарахуванні заробітної плати. Міський голова   Володимир ЧЕПУРНИЙ
22.09.2020255-рПро визначення головного розпорядника коштів    Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, розпорядженням голови обласної адміністрації від 21.09.2020 № 405 "Про розподіл субвенції з Державного бюджету України", п.3 рішення міської ради від 21.12.2019 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету за кодом 41053000 "Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" на 2870932 гривні та видаткову частину загального фонду бюджету за кодом 0210191 "Проведення місцевих виборів" на 2870932 гривні. 2. Визначити головним розпорядником коштів субвенції виконавчий комітет Бердянської міської ради (Кочубей О.С.). 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) внести зміни до розпису бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.    Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
21.09.2020253-рПро преміювання   Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про умови оплати праці та стимулювання праці працівників Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Бердянський міський ЦСССДМ) виплатити премію директору Бердянського міського ЦСССДМ Батулинській Тетяні Григорівні у розмірі 30 % посадового окладу за фактично відпрацьований час у вересні 2020 року за рахунок економії фонду оплати праці. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
21.09.2020254-рПро встановлення надбавки Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська встановити Батулинській Тетяні Григорівні, директору Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у вересні 2020 року надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність та напруженість у роботі. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
18.09.2020249-рПро зміни обсягу субвенції Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, повідомленням Державної казначейської служби України від 02.09.2020 №45, п.3 рішення міської ради від 21.12.2019 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету за кодом 41033900 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" на 2779200 грн. 2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету згідно з додатком на 2779200 грн. 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) та головному розпоряднику коштів субвенції - відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Липський В.М.) внести зміни до розпису бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та кошторисних призначень. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
18.09.2020250-рПро затвердження лімітів на споживання енергоресурсів у натуральних показниках для структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради, бюджетних установ Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.3 ст.51, п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України, ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Концепцією запровадження системи енергетичного менеджменту в м. Бердянськ, затвердженою рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.03.2012 № 109, рішенням тридцять дев’ятої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 12.07.2013 № 1 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угода мерів", розпорядженням міського голови від 25.03.2014 № 82-р "Про впровадження єдиної електронної системи обліку споживання енергоресурсів бюджетними установами міста Бердянська" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити ліміти на споживання енергоресурсів у натуральних показниках для структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради, бюджетних установ Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік що додаються. 2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради та бюджетних установ: 1) Забезпечити у повному обсязі згідно з кошторисом на 2020 рік проведення розрахунків за спожиті енергоресурси. 2) Щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати в письмовій формі відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту виконавчого комітету Бердянської міської ради про хід виконання цього розпорядження. 3. Відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту виконкому Бердянської міської ради (Комарова І.В.) до 01.02.2021 р. підготувати узагальнену інформацію про виконання річного розподілу лімітів споживання енергоресурсів структурними підрозділами виконкому Бердянської міської ради, бюджетними установами Бердянської міської об’єднаної територіальної громади та надати мені на розгляд. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
18.09.2020251-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 19.08.2020 № 221-р   Керуючись статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 19.08.2020 № 221-р "Про скликання вісімдесят шостої сесії міської ради VIІ скликання", зі змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 10.09.2020 №243-р, а саме: перенести проведення засідання "День депутата" з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят шостої сесії міської ради, з 22.09.2020 року на 23.09.2020 року і розпочати роботу о 10-00 годині. 2. Дане розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 19.08.2020 № 221-р ,,Про скликання вісімдесят шостої сесії міської ради VIІ скликання" зі змінами. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
18.09.2020252-рПро скликання вісімдесят сьомої сесії міської ради VIІ скликання   З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати вісімдесят сьому сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 22 жовтня 2020 року, розпочавши його роботу о 10-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд вісімдесят сьомої сесії міської ради винести питання згідно з додатком. 3. Розробникам проєктів рішень до 23 вересня 2020 року надати до апарату міської ради проєкти рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят сьомої сесії міської ради. 4. Апарату міської ради: 1) 23 вересня 2020 року надіслати проєкти рішень на електронну пошту депутатам міської ради для розгляду та розмістити на офіційному сайті Бердянської міської ради. 2) Організувати з 05 жовтня по 16 жовтня 2020 року проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят сьомої сесії міської ради. 3) Організувати 20 жовтня 2020 року проведення засідання "День депутата" з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят сьомої сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Черкашина С.В.) 21 жовтня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. У разі якщо до 22.10.2020 року відбудуться пленарні засідання позачергових сесій міської ради, вісімдесят сьому сесію Бердянської міської ради VIІ скликання, пленарне засідання якої призначене на 22.10.2020 року, вважати за номером, наступним після номеру останньої позачергової сесії. 8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 18 вересня 2020 р. № 252-р Питання, винесені на розгляд вісімдесят сьомої сесії міської ради Про майнові питання; Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціону; Про продовження договорів оренди без проведення аукціону; Про затвердження Статуту комунального підприємства "Міськспецексплуатація" Бердянської міської ради у новій редакції; Про включення цілого убудованого приміщення за адресою: м. Бердянськ, вул. Центральна, 17, приміщення №1 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; Про включення цілого убудованого приміщення за адресою: м. Бердянськ, проспект Східний, 226 / вулиця Морська, 58, приміщення №1 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2020 рік в новій редакції; Про статус "вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу" земельних ділянок; Про переведення садових та дачних будинків у жилі будинки; Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міський Палац спорту" Бердянської міської ради на 2020 рік у новій редакції; Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2020 рік; Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури на 2020 рік в новій редакції; Про затвердження Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на 2020 рік в новій редакції; Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 27 лютого 2020 року №25 "Про затвердження Програми "Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2020 році"; Про затвердження Програма утримання об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2020-2022 роки у новій редакції; Про внесення змін до Програми "Охорона здоров’я на 2020 рік" у новій редакції; Про внесення змін до Цільової програми "Освіта" на 2020 рік; Про затвердження Програми соціального захисту на 2018-2021 роки в новій редакції; Про затвердження плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проєктів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2021 році. Секретар міської ради                                                              Олексій ХОЛОД
16.09.2020247-рПро створення тимчасової робочої комісії з обстеження будівлі та приміщень військкомату    Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, листа Бердянського об’єднаного міського військового комісаріату від 02.09.2020 № 101/1426, з метою обстеження технічного стану будівлі за адресою: вул. Університетська, 29, яка належить до комунальної власності Бердянської міської об’єднаної територіальної громади ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити тимчасову робочу комісію з візуального обстеження будівлі за адресою: вул. Університетська, 29 у м. Бердянськ у складі: Федюкович А.В. - в.о. начальника управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, голова тимчасової робочої комісії Члени тимчасової робочої комісії: Рупчєва Т.В. - директор КП "Архітектурно - планувальне бюро" Рупіцева О.О. - начальник відділу з питань майна комунальної власності Управління комунальної власності Бердянської міської ради Сидоренко Л.Б. - начальник відділу оренди Управління комунальної власності Бердянської міської ради Томич Т.І. - начальник відділу проєктно - кошторисного супроводу управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради Шиманович О.В. - т. в. о. начальника відділення забезпечення Бердянського ОМВК , майор (за згодою) 2. Тимчасовій робочій комісії: 1) провести візуальне обстеження будівлі за адресою: вул. Університетська, 29 у м.Бердянськ та скласти відповідний акт з відображенням технічного стану будівлі, приміщень, комунікацій тощо; 2) за результатами обстеження надати узагальнену інформацію міському голові до 30.09.2020 року. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. та в.о. начальника управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради Федюковича А.В. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
16.09.2020248-рПро нагородження З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданих клопотань ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Нагородити Почесними грамотами та Грамотами міського голови членів територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 2. Оголосити Подяку від міського голови членам територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 3. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Почесні грамоти, Грамоти та Подяки міського голови. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ  Додаток до розпорядження міського голови 16 вересня 2020р. № 248-р Список членів територіальної громади міста Бердянська, представлених до нагородження Почесною грамотою міського голови - за активну участь у житті мікрорайону, вагомий внесок у розвиток і благоустрій міста Бердянська та з нагоди Дня міста Єфремов Михайло Леонідович член комітету мікрорайону "Нагірна частина міста" Богданов Володимир Сергійович член комітету мікрорайону "Нагірна частина міста" Жук Ігор Федорович активіст комітету мікрорайону "Слобідка" Соломонов Анатолій Іванович член комітету мікрорайону "Слобідка" Гадючко Роман Анатолійович член комітету мікрорайону "Слобідка" - за багаторічну сумлінну працю на благо територіальної громади міста Бердянська, розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди Дня міста Москалець Наталія Петрівна директор Шахово-шашкового клубу - за надійне партнерство, активну участь у соціально-економічному розвитку міста Бердянська та з нагоди Дня міста колектив ТОВ "Українсько-Британське спільне підприємство АЗМОЛ-Брітіш Петрокемікалс" колектив ПрАТ "Бердянські жниварки" колектив ТДВ "Бердянський хлібокомбінат" колектив ТОВ "Бердянські ковбаси" колектив ПАТ "Бердянська міська стоматологічна поліклініка" фізична особа-підприємець Кальченко Ігор Леонідович фізична особа-підприємець Табаков Володимир Михайлович колектив дельфінарію "Немо" (ТОВ "Нерум") фізична особа-підприємець Бризицька Жанна Олександрівна колектив ТОВ "АТБ-Маркет" фізична особа-підприємець Серединський Олександр Іванович колектив ТОВ "Бердянськгражданпроект" колектив ПП "Войніков і КО" фізична особа-підприємець Казанцев Олександр Володимирович колектив ТОВ "Аскет-Шиппінг" колектив ТОВ "Он Лайн Азов-Юг" - за активну участь у розвитку і збагаченні культурних надбань рідного краю та з нагоди Дня міста Ноздріна Людмила Федорівна директор Бердянського краєзнавчого музею Денісов Євген Сергійович краєзнавець, завідувач музею Бердянського морського торговельного порту - за сумлінну працю на благо територіальної громади міста Бердянська, високий професіоналізм та з нагоди Дня міста Ковачова Іванна Юріївна майстер абонентського відділу служби обліку реалізації послуг КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Тищенко Володимир Сергійович майстер виробничої дільниці КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Шабаліна Світлана Петрівна бухгалтер КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Накостенко Дмитро Євгенійович електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Бандурова Оксана Федорівна прибиральник територій КП "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради Гак Антон Павлович бухгалтер КП "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради Кіян Ольга Миколаївна диспетчер КП "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради - за багаторічну сумлінну працю на благо територіальної громади міста Бердянська, високий професіоналізм, вагомі виробничі досягнення та з нагоди Дня міста Горлов Валерій Іванович директор КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Список членів територіальної громади міста Бердянська, представлених до нагородження Грамотою міського голови - за активну участь у житті мікрорайону, вагомий внесок у розвиток і благоустрій міста Бердянська та з нагоди Дня міста Носенко Володимир Петрович член комітету мікрорайону "Нагірна частина міста" Гринюк Олена Іванівна член комітету мікрорайону "Слобідка" Подзолкіна Віра Михайлівна член комітету мікрорайону "Слобідка" Ожередова Тамара Дмитрівна член комітету мікрорайону "Слобідка" Потанова Інна Петрівна член комітету мікрорайону "Слобідка" Шмаровоз Іван Іванович голова комітету мікрорайону "Військове містечко" Гончарова Людмила Миколаївна член комітету мікрорайону "Військове містечко" Тарадайко Марія Зіновіївна член комітету мікрорайону "Військове містечко" - за сумлінну працю, вагомий особистий внесок в укріплення матеріальної бази закладів культури міста, високий професіоналізм та з нагоди Дня міста Решетнікова Тетяна Валентинівна директор Бердянської дитячої художньої школи Лук’янчиков Максим Ігорович директор Бердянської дитячої музичної школи Смірнов Олександр Борисович інженер студії звукозапису міського Палацу культури ім.Т.Г.Шевченка - за сумлінну працю на благо територіальної громади міста Бердянська, високий професіоналізм та з нагоди Дня міста Водопьянова Наталія Василівна комірник служби водопостачання КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Теслицький Володимир Іванович майстер служби водопровідних мереж КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Касьянов Микола Олександрович начальник інспекції з контролю за водовідведенням та водокористуванням служби контролю КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Літвін Олександр Володимирович електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування відділу головного енергетика КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Барзаковський Олексій Іванович слюсар аварійно-відновлювальних робіт служби водопровідних мереж КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Шурхаленко Сергій Олександрович електрогазозварник КП Бердянської міської ради "Житлосервіс-2А" Медвецький Іван Вікторович слюсар-сантехнік КП Бердянської міської ради "Житлосервіс-2А" Чеботаєва Тетяна Михайлівна двірник КП Бердянської міської ради "Житлосервіс-2А" Кравцова Ніна Федорівна головний бухгалтер КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Демченко Тамара Олександрівна головний економіст КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Скидан Ольга Анатоліївна юрисконсульт КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Єфімов Олег Григорович електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Губар Василь Анатолійович водій автотранспортних засобів КП "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради - за вагомий особистий внесок в реалізацію державної політики в сфері транспорту, високий професіоналізм та з нагоди Дня міста Колосов Олександр Миколайович директор ТОВ "Бердянська автотранспортна компанія" Ковальов Юлій Едуардович фізична особа-підприємець Іванченко Владислав Іванович фізична особа-підприємець Сопільняк Юрій Васильович фізична особа-підприємець Зюзін Сергій Вячеславович фізична особа-підприємець - за небайдуже ставлення до проблем рідного міста, сумлінну та самовіддану працю на благо громади, високий професіоналізм та з нагоди Дня міста Воронін Анатолій Олександрович заступник директора КП Бердянської міської ради "Рятувально-водолазна служба" - за активну участь у житті міста, вагомий внесок у розвиток сфери оздоровлення та відпочинку, відданість справі, плідну співпрацю та з нагоди Дня міста колектив КП "ДОЦ "Червона гвоздика" Бердянської міської ради колектив ОК "Криворізький гірник" ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" колектив ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний)санаторій "Бердянський" МОЗ України колектив бази відпочинку "SAN RESORT" колектив готелю "MON SIGNOR" колектив готелю "Вілла Айвенго" колектив бази відпочинку "Авіатор" ДП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" колективи баз відпочинку "Славутич", "Меотида" ТОВ "Азовтурінвест" колектив ПП "Курорти Приазов’я" колектив ТОВ "Санаторій "Арктика" колектив бази відпочинку "Прибой" колектив бази відпочинку "Бригантина" колектив бази відпочинку "Золотий берег" ТОВ "Інтерпроект" колектив бази відпочинку "Бриз" колектив засобу розміщення "Кемпінг "Чайка" колектив бази відпочинку "Каштан" ТОВ "ПРОСКО" колектив засобу розміщення Морський курорт "Ореанда" ТОВ "Комерсант" колектив туристичного притулку "Удачний" колектив туристичного притулку "Витязь" колектив бази відпочинку "Волна" ПрАТ "Взуття" - за активну участь у житті міста, підтримку та допомогу у проведенні заходів з популяризації курортного Бердянська в містах України та з нагоди Дня міста колектив Луна-парку ТОВ "Рандеву" колектив Аквапарку "Акваленд" колектив засобу розміщення "Бухта" ТОВ "Пляж Аркадія" колектив готелю "Рута" колектив бази відпочинку "Артурс" ІП "АРТУРС БЕРДЯНСЬК КУРОРТ" колектив бази відпочинку "Україна" ПП "Україна ПЛЮС" колектив Першого Антікафе ГО "Час Є" - за професійне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у справу захисту життя і здоров’я людей, майна від пожеж і надзвичайних ситуацій та з нагоди Дня рятівника Бондар Євген Вікторович командир відділення 12-ДПРЧ Бердянського МУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області, прапорщик служби цивільного захисту Васильєв Олександр Миколайович пожежний-рятувальник 11-ДПРЧ Бердянського МУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області, сержант служби цивільного захисту - за вагомий внесок у розвиток сфери охорони здоров’я, відданість справі, запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та з нагоди Дня міста колектив інфекційного відділення КНП Бердянської міської ради" "Бердянське територіальне медичне об’єднання" колектив інфекційного госпіталю КНП Бердянської міської ради" "Бердянське територіальне медичне об’єднання" - за інформатизацію КНП Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання", поширення медичної електронної системи на підприємстві та з нагоди Дня міста колектив комп’ютерного відділу КНП Бердянської міської ради" "Бердянське територіальне медичне об’єднання" - за активну життєву позицію, багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя з дня народження Голік Олександр Борисович кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педаго-гіки факультету психолого-педагогічної освіти та мис-тецтв Бердянського державного педагогічного університету Список членів територіальної громади міста Бердянська, яким оголошена Подяка міського голови - за активну участь у житті мікрорайону, вагомий внесок у розвиток і благоустрій міста Бердянська та з нагоди Дня міста Опанасенко Ольга Василівна член комітету мікрорайону "Слобідка" Щетиніна Інна Валентинівна голова комітету мікрорайону "Центр міста" Шелест Олег Вікторович заступник голови комітету мікрорайону "Центр міста" Гусак Руслан Вікторович заступник голови комітету мікрорайону "Центр міста" Косміна Галина Іванівна секретар комітету мікрорайону "Центр міста" Васильєва Зоя Петрівна член комітету мікрорайону "Центр міста" Колесникова Надія Михайлівна член комітету мікрорайону "Центр міста" Бахмут Наталя Костянтинівна член комітету мікрорайону "Центр міста" колектив комітету мікрорайону "Колонія-Макорти" колектив комітету мікрорайону "Коса" колектив комітету мікрорайону "8 Березня" колектив комітету мікрорайону "АКЗ" колектив комітету мікрорайону "РТС" колектив комітету мікрорайону "Центр міста" колектив комітету мікрорайону "Скловолокно" колектив комітету мікрорайону "Слобідка" колектив комітету мікрорайону "АЗМОЛ" колектив комітету мікрорайону "Ліски" колектив комітету мікрорайону "32 округ" колектив комітету мікрорайону "Військове містечко" колектив комітету мікрорайону "Нагірна частина міста" - за активну участь у житті мікрорайону "Колонія-Макорти", вагомий внесок у розвиток і благоустрій міста Бердянська та з нагоди Дня міста творчий колектив БК "Бердянський райагропромпостач" колектив клубу боксу "Сокіл" колектив борцовського клубу "Лев" колектив спортивного клубу "Дзаншин" колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 колектив КЗДО загального розвитку (ясла-садок) № 35 "Вишенька" колектив амбулаторії № 7 КНП "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бердянської міської ради - за успішний виступ на змаганнях чемпіонату України з вільної боротьби серед юніорів (м.Львів, серпень 2020р.) та з нагоди Дня міста Пан Єгор Тарасович вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи - за сумлінну працю на благо територіальної громади міста Бердянська, високий професіоналізм та з нагоди Дня міста Кіосова Олена Володимирівна вчитель-логопед КУ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради Стоян Оксана Валентинівна практичний психолог КУ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради - за вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, відданість справі, високий професіоналізм та з нагоди Дня міста колектив КНП "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бердянської міської ради колектив КНП Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання" колектив КП "Аптека 195" Бердянської міської ради колектив Бердянського шкірно-венерологічного відділення КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради колектив КНП "Бердянський заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької обласної ради колектив КЗ "Бердянський медичний фаховий коледж" Запорізької обласної ради колектив структурного підрозділу м.Бердянськ КНП "Запорізький обласний центр служби крові" Запорізької обласної ради колектив Бердянського протитуберкульозного відділення КНП "Запорізький фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної ради колектив Бердянського відділення "Е(Ш)МД" КУ "ТМО "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради колектив відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" - за вагомий внесок у розвиток освітньої галузі регіону, відданість справі, створення належних умов для навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня міста колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Бердянської міської ради колектив Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 13 Бердянської міської ради колектив Бердянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради колектив Бердянської гімназії № 1 "Надія" Бердянської міської ради колектив Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Бердянської міської ради колектив Бердянської гімназії № 3 "Сузір’я" Бердянської міської ради колектив Бердянського муніципального ліцею Бердянської міської ради колектив Бердянського навчально-виховного комплексу № 1 "Мрія" Бердянської міської ради колектив Бердянського закладу загальної середньої освіти № 8 Бердянської міської ради - за вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти у місті, професіоналізм і відданість справі, всебічний розвиток дітей і юнацтва та з нагоди Дня міста колектив Центру дитячо-юнацької творчості ім.Є.М.Руднєвої колектив Клубу дитячо-юнацької творчості "Зоряний" колектив Клубу юних моряків "Азовець" з флотилією колектив Будинку дитячої та юнацької творчості "Центр розвитку дітей та молоді" колектив Дитячо-юнацької спортивної школи ім.Заслуженого вчителя України Є.Назарова - за вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти у місті, професіоналізм і відданість справі, успішне впровадження нових форм, методів навчання і виховання та з нагоди Дня міста колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 1 "Сонечко" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 2 "Зіронька" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 3 "Ластівка" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку дитячий садок № 4 "Перлинка" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 20 "Червоний капелюшок" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 25 "Ромашка" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 27 "Сонечко" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 28 "Малятко" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 33 "Світлячок" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 34 "Оленка" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 36 "Чебурашка" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти інтелектуального розвитку (ясла-садок) № 37 "Пізнайко" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 39 "Веселка" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 40 "Калинка" Бердянської міської ради колектив комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) № 41 "Казка" Бердянської міської ради колектив Приватного навчально-виховного комплекса "Капітошка" ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" колектив КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" Бердянської міської ради - за сумлінну працю на благо територіальної громади міста Бердянська, високий професіоналізм та з нагоди Дня міста Ляшенко Дмитро Юрійович майстер виробничої КП Бердянської міської ради "Міськліфт" Василенко Тетяна Василівна бухгалтер КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Голубцов Олег Анатолійович інженер відділу матеріально-технічного постачання КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Смаришев Олександр Володимирович інженер виробничо-технічного відділу КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Глушкіна Олена Володимирівна комірник служби каналізаційних очисних споруд КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Федорова Людмила Петрівна оператор очисних споруд служби каналізаційних очисних споруд КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Усенко Олександр Володимирович начальник служби контролю КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Борисенко Євген Анатолійович начальник виробничо-технічного відділу КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Новіков Олег Анатолійович начальник служби обліку реалізації послуг КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Дімітрієва Людмила Іванівна оператор на решітках служби каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Клєвцова Тетяна Миколаївна машиніст насосних установок служби каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Степанова Ірина Миколаївна машиніст насосних установок служби каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Рудакова Олена Олександрівна машиніст насосних установок служби каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Гнусіна Світлана Вікторівна машиніст насосних установок служби каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Боровой Олександр Володимирович слюсар аварійно-відновлювальних робіт служби водопостачання КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Тарасенко Станіслав Станіславович слюсар аварійно-відновлювальних робіт служби водопостачання КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Кісса Надія Іванівна машиніст насосних установок служби водопостачання КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Гав’яз Віктор Степанович сторож КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Тімченко Віталій Борисович майстер ремонтно-будівельної дільниці КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Ведерников Олександр Геннадійович машиніст екскаватора КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Радченко Олександр Петрович водій автотранспортного засобу КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Бордюг Тетяна Дмитрівна контролер водопровідного господарства відділу СПД служби обліку реалізації послуг КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Литвиненко Юлія Володимирівна інженер з договірної роботи відділу договорів та прийому абонентів КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради служби обліку реалізації послуг КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Кузьменко Валерій Валентинович двірник КП Бердянської міської ради "Житлосервіс-2А" Ваколюк Сергій Васильович водій автотранспортних засобів КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Каліберда Сергій Володимирович слюсар із складання металевих конструкцій КПЕМЗО "Міськсвітло" Бердянської міської ради Каліцев Григорій Іванович прибиральник територій КП "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради Яковлева Лілія Василівна головний бухгалтер КП "Компос" Бердянської міської ради Волков Вадим Євгенович слюсар-водопровідник КП "Компос" Бердянської міської ради Ільіна Олена Володимирівна контролер КП "Компос" Бердянської міської ради Пшеничний Олександр Миколайович двірник КП "Компос" Бердянської міської ради - за професійне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у справу захисту життя і здоров’я людей, майна від пожеж і надзвичайних ситуацій та з нагоди Дня рятівника Кияненко Андрій Олегович пожежний-рятувальник 12-ДПРЧ Бердянського МУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області, молодший сержант служби цивільного захисту Кюрчев Анатолій Анатолійович командир відділення 12-ДПРЧ Бердянського МУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області, старший прапорщик служби цивільного захисту Ігнатенко Олександр Олександрович пожежний-рятувальник 12-ДПРЧ Бердянського МУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області, молодший сержант служби цивільного захисту - за активну участь у житті сіл Нововасилівка, Роза та селища Шовкове, вагомий внесок у розвиток і благоустрій сіл та з нагоди Дня міста громада Азовського старостинського округу громада Нововасилівського старостинського округу - за активну участь у розвитку авто- і мотоспорту в місті Бердянську, пропагування здорового способу життя та з нагоди Дня міста колектив ГО "Федерація Автоспорту та Автолюбителів Бердянська" колектив мотоклубу "MFC "Tornado Club" вільні байкери - за соціальну відповідальність бізнесу, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у реалізацію гуманітарних проєктів на благо Бердянської громади та з нагоди Дня міста Антоненко Дмитро Русіна Катерина Подколзін Валерій    Начальник відділу кадрів та нагород                                                                   Ірина БАЛАКІНА
14.09.2020245-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 21.08.2020 № 226-р "Про розміщення матеріалів передвиборної агітації"    Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та згідно з ч. 17 ст. 57 Виборчого кодексу України, ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 21.08.2020 № 226-р "Про розміщення матеріалів передвиборної агітації" зміни, затвердивши Перелік місць та обладнання стендів, дощок оголошень для розміщення агітаційних матеріалів передвиборної агітації у новій редакції, що додається. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 21.08.2020 № 226-р "Про розміщення матеріалів передвиборної агітації". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.     Міський голова                                                          Володимир ЧЕПУРНИЙ    ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 14 вересня 2020 р. № 245-р    ПЕРЕЛІК місць та обладнання стендів, дощок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації № зп Район Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Місця розміщення стендів, дощок оголошень 1. Слобідка Біля клубу "Маяк" 2. РТС вул. Фестивальна, при в’їзді на сел. РТС; вул. Мелітопольске шосе, навпроти ринку 3. 8 Березня Біля супермаркету "АТБ" (перехрестя вул. Яковлєва і вул. Петровський шлях) 4. Нагірна частина Біля "Стоматології" (вул. Володимира Довганюка, 89/28); біля аптеки (вул. Софіївська, 30) 5. Центр міста Біля Центрального універмагу (вул. Центральна); на перехресті вул. Центральної - вул. Грецької 6. Скловолокно Біля магазину "Час-пік" (Мелітопольське шосе, 75) 7. АЗМОЛ На перехресті вулиць Хіміків і Ярослава Мудрого 8. Військове містечко вул. Кунгурцева біля магазину "Хуторок " 9. с. Нововасилівка Біля Будинку культури (вул. Центральна) 10. с. Роза На перехресті вулиць Виноградної і Миру; на дитячих майданчиках по вул. Миру, 58, 80    Начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконкому                                 Світлана ІСАЄВСЬКА
14.09.2020246-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 07.09.2020 № 240-р "Про створення тимчасової комісії з огляду готовності закладів позашкільної освіти до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину"    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою контролю за готовністю закладів позашкільної освіти міста до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину та запровадження протиепідемічних заходів ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 07.09.2020 № 240-р "Про створення тимчасової комісії з огляду готовності закладів позашкільної освіти до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину" зміни, виклавши п.2 в новій редакції: "2. Створеній тимчасовій комісії здійснити перевірку готовності до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину та запровадження протиепідемічних заходів: 1) 14.09.2020 року Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої (далі - ЦДЮТ) та філій "Маяк", "Дружба", Будинку дитячої та юнацької творчості "Центр розвитку дитини", Клубу юних моряків "Азовець", Дитячо-юнацької спортивної школи ім. Є.І. Назарова; 2) 18.09.2020 року Клубу дитячої та юнацької творчості "Зоряний", філії ЦДЮТ на дальній косі." 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 07.09.2020 № 240-р "Про створення тимчасової комісії з огляду готовності закладів позашкільної освіти до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
11.09.2020244-рПро встановлення та підвищення посадового окладу в управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Згідно зі ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Встановити з 01 вересня 2020 року водію автотранспортного засобу (робочий обсяг двигуна до 1,8 л) управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради посадовий оклад у розмірі 2738,00 грн. 2. Відділу бухгалтерського обліку управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Огурцова Р.Г.) розробити та затвердити штатний розпис працівників управління з 01 вересня 2020 року в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом на 2020 рік. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
10.09.2020242-рПро внесення змін до контракту найму директора КУ "Терцентр" БМР  Керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи лист КУ "Терцентр" БМР від 28.08.2020 № 883, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до контракту найму директора комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради Браілка В.Г. від 18.06.2014 такі зміни: пункт 3.2. розділу 3 "Умови матеріального забезпечення керівника" вищезазначеного контракту викласти в такій редакції: "3.2. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, директору встановлено посадовий оклад у розмірі 7142,00 грн на місяць з 01.09.2020 року". 2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Токмань Н.А.) внести відповідні зміни до контракту найму директора комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради Браілка В.Г. шляхом підготовки додаткової угоди до контракту найму директора від 18.06.2014 згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                          Володимир ЧЕПУРНИЙ
10.09.2020243-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 19.08.2020 № 221-р Керуючись статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, статтями 15, 87 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", ст. 15 Регламенту Бердянської міської ради VII скликання, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 19.08.2020 № 221-р "Про скликання вісімдесят шостої сесії міської ради VIІ скликання" зміни, доповнивши додаток до цього розпорядження такими питаннями: - Про припинення права користування земельними ділянками; - Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); - Про надання дозволу комунальному підприємству "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки; - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна; - Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки; - Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про передачу у власність земельних ділянок; - Про передачу в оренду земельних ділянок; - Про поновлення договорів оренди земельних ділянок; - Про внесення змін до договорів оренди землі; - Про надання згоди на поділ земельних ділянок; - Про надання згоди на передачу в користування на умовах суборенди земельних ділянок; - Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП "Зоря"; - Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 2. Дане розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 19.08.2020 № 221-р "Про скликання вісімдесят шостої сесії міської ради VIІ скликання". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.09.2020238-рПро затвердження нового складу міської конкурсної комісії з питання присвоєння щорічної обласної педагогічної премії   Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 54 "Про Програму розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки", розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 09.07.2018 № 349 " Про заснування щорічної обласної педагогічної премії та затвердження Положення про неї", згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці та підвищення престижності вчительської праці, визначення кращих педагогічних працівників Бердянської міської об’єднаної територіальної громади для нагородження щорічною обласною педагогічною премією до святкування Дня працівників освіти ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити новий склад міської конкурсної комісії з питання присвоєння щорічної обласної педагогічної премії: Дойнова - заступник міського голови з питань діяльності Юлія Вікторівна виконавчих органів ради, голова конкурсної комісії Липський - начальник відділу освіти виконкому Бердянської Володимир Миколайович міської ради, заступник голови конкурсної комісії Шадуріна - головний спеціаліст сектору загальної середньої Галина Петрівна освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, секретар конкурсної комісії Члени конкурсної комісії: Безродня - заступник начальника відділу освіти виконавчого Жанна Віталіївна комітету Бердянської міської ради Волкова - голова громадської організації "Керівники Наталія Анатоліївна закладів загальної середньої освіти міста Бердянська" (за згодою) Лазуренко - завідувач сектору загальної середньої освіти Наталя Олександрівна відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Лисенко - завідувач сектору дошкільної та позашкільної Людмила Валентинівна освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Моненко - голова міської організації Профспілки Ніна Василівна працівників освіти і науки України (за згодою) 2. Міській конкурсній комісії: 1) До 05.09.2020 р. розглянути висунуті закладами освіти Бердянської міської об’єднаної територіальної громади кандидатури педагогічних працівників для нагородження щорічною обласною педагогічною премією. 2) До 10.09.2020 р. підготувати подання до Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації на нагородження щорічною обласною педагогічною премією. 3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 31.08.2018 № 322-р "Про затвердження нового складу міської конкурсної комісії з питання присвоєння щорічної обласної педагогічної премії". 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.09.2020239-рПро продовження контракту наймання директора КП БМР "Бердянський центральний ринок" Згідно з п.п. 10, 20 п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Продовжити контракт наймання з директором комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок" Пікулем Вадимом Вікторовичем від 06.01.2016 року з 16.09.2020 року до 15.10.2020 року включно. Підстава: заява Пікуля В.В. 2. Управлінню економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради (Орлова Ю.В.) внести відповідні зміни до контракту наймання директора комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок" Пікуля В.В. від 06.01.2016 року шляхом підготовки додаткової угоди згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.09.2020240-рПро створення тимчасової комісії з огляду готовності закладів позашкільної освіти до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою контролю за готовністю закладів позашкільної освіти міста до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину та запровадження протиепідемічних заходів ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити тимчасову комісію з огляду готовності закладів позашкільної освіти до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину та затвердити ії склад згідно з додатком. 2. Створеній тимчасовій комісії: 1) 14.09.2020 року здійснити перевірку готовності закладів позашкільної освіти до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину та запровадження протиепідемічних заходів; 2) до 30.09.2020 року надати матеріали щодо результатів перевірки готовності закладів позашкільної освіти до нового 2020-2021 навчального року заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойновій Ю.В. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 07 вересня 2020р. № 240-р Склад тимчасової комісії з огляду готовності закладів позашкільної освіти міста до нового 2020-2021 навчального року в умовах карантину Липський В.М. - начальник відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, голова тимчасової комісії Безродня Ж.В. - заступник начальника відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, заступник голови тимчасової комісії Члени тимчасової комісії: Гальченко Є.В.- начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Лисенко Л.В. - завідувач сектору дошкільної та позашкільної освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Моненко Н.В. - голова міської організації Профспілок працівників освіти і науки України (за згодою) Синєок А.М.- головний спеціаліст сектору дошкільної та позашкільної освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради    Кривунь А.В.- провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бердянського міськрайонного управління ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (за згодою)                     - представник Бердянського міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області (за згодою) Начальник відділу освіти                                             Володимир ЛИПСЬКИЙ
07.09.2020241-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 13.09.2016 № 380-р "Про заснування щорічної міської педагогічної премії та затвердження Положення про неї" Згідно зі ст. 42 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою визначення кращих педагогічних працівників Бердянської міської об’єднаної територіальної громади - претендентів до нагородження щорічною міською педагогічною премією до святкування Дня працівників освіти, у зв’язку зі змінами у структурі відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до п. 4 розпорядження міського голови від 13.09.2016 № 380-р "Про заснування щорічної міської педагогічної премії та затвердження Положення про неї" такі зміни: 1) вивести зі складу конкурсної комісії Скиртач Наталю Вікторівну, Васильєву Світлану Миколаївну; 2) ввести до складу конкурсної комісії Безродню Жанну Віталіївну, заступника начальника відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 13.09.2016 № 380-р "Про заснування щорічної міської педагогічної премії та затвердження Положення про неї". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ
02.09.2020236-рПро встановлення та підвищення посадового окладу в управлінні капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради Згідно зі ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Встановити з 01 вересня 2020 року водію автотранспортного засобу (робочий обсяг двигуна до 1,8 л) управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради посадовий оклад у розмірі 2738,00 грн. 2.Фінансово-договірному відділу управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шопова Н.В.) розробити та затвердити штатний розпис працівників управління з 01 вересня 2020 року в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом на 2020 рік. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
02.09.2020237-рПро створення оперативного штабу Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі листа ПАТ "Запоріжгаз" від 16.08.2020 № 69002.32-Сл-5368-0720 щодо повного відключення абонентів природного газу м. Бердянськ, с. Азовське, с. Нововасилівка, с. Роза, сел. Шовкове з 14.09.2020 року у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі високого та середнього тиску ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити склад оперативного штабу на період проведення ремонтних робіт на газопроводі високого та середнього тиску ПАТ "Запоріжгаз", що додається. 2. Оперативному штабу розробити та затвердити план роботи штабу на період проведення ремонтних робіт на газопроводі високого та середнього тиску ПАТ "Запоріжгаз". 3. Сектору "Прес-служба" міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.), управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Романюта О.М.), відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради (Ісаєвська С.М.) провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Бердянської міської об’єднаної територіальної громади щодо проведення робіт з відключення та підключення послуги газопостачання. 4. ПАТ "Запоріжгаз": 1) Розробити оперативний покроковий план відключення абонентів Бердянської міської об’єднаної територіальної громади від послуги газопостачання та підключення після завершення ремонтних робіт та довести до відома Бердянської міської ради та її виконавчих органів у строк, що не перевищує 5 робочих днів до моменту відключення. 2) Інформувати голову штабу про хід виконання ремонтних робіт на газопроводах щоденно з моменту відключення газопостачання. 5. ПАТ "Запоріжжяобленерго" привести оперативно-виїзні бригади у посилений режим роботи на період обмеження послуги газопостачання мешканцям Бердянської міської об’єднаної територіальної громади. 6. Управлінню економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради (Орлова Ю.В.) вжити заходів щодо забезпечення жителів Бердянської міської об’єднаної територіальної громади продуктами першої необхідності в достатньому обсязі на строк проведення ремонтних робіт на газопроводі високого та середнього тиску ПАТ "Запоріжгаз". 7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 02 вересня 2020 р. № 237-р СКЛАД оперативного штабу на період проведення ремонтних робіт на газопроводі високого та середнього тиску ПАТ "Запоріжгаз" Чепурний В.П. - міський голова, голова штабу Горячов Г.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови штабу Кузнєцов О.М. - заступник начальника управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради, секретар штабу Члени штабу: Холод О.О. - секретар міської ради Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кочубей О.С. - керуючий справами виконкому Бардєєв С.О. - начальник Бердянського міськрайонного району електромереж ПАТ "Запоріжжяобленерго" (за згодою) Єгорова І.О. - завідувач сектору "Прес-служба" міської ради та виконкому Бердянської міської ради Литовченко Ю.А. - голова правління ПрАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" (за згодою) Орлова Ю.В. - начальник управління економіки виконкому Бердянської міської ради Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради Степанов О.В. - начальник Бердянського відділення ПАТ "Запоріжгаз" (за згодою) Телешко Ю.В. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконавчого комітету Бердянської міської ради    Заступник міського голови                                                   Григорій ГОРЯЧОВ
01.09.2020235-рПро встановлення посадових окладів Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 " Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Встановити з 01 вересня 2020 року у виконавчому комітеті Бердянської міської ради такі посадові оклади: № з/п Посада Посадовий оклад (грн) 1 прибиральниця службового приміщення - 2721,00 2 водій автотранспортного засобу ( робочий обсяг двигуна до 1,8 л ) - 2738,00 3 водій автотранспортного засобу ( робочий обсяг двигуна від 1,8 л до 3,5 л ) - 2841,00 4 водій автотранспортного засобу ( автобус з габаритною довжиною (в метрах понад 6,5 до 7,5 м) - 2892,00 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Бердянської міської ради (Карімова Л.І.) розробити та затвердити штатні розписи працівників виконкому з 01 вересня 2020 року в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом на 2020 рік. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
31.08.2020233-рПро продовження контракту директора МКП "ДОЦ "Червона гвоздика" БМР   Згідно з п.п. 10, 20 п.4 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 №203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Продовжити контракт наймання з директором міського комунального підприємства "Дитячий оздоровчий центр "Червона гвоздика" Бердянської міської ради Михайленко Тетяною Леонідівною від 01.09.2014 року з 02.09.2020 року до 01.09.2021 року включно. Підстава: заява Михайленко Т.Л. 2. Сектору курортно-готельної діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бичкова О.І.) внести відповідні зміни до контракту наймання директора міського комунального підприємства "Дитячий оздоровчий центр "Червона гвоздика" Бердянської міської ради Михайленко Т.Л. від 01.09.2014 року шляхом підготовки додаткової угоди згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
31.08.2020234-рПро внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік   Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно зі ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням вісімдесят п’ятої (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 21.08.2020 № 26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 14.05.2020 № 108-р "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік" зміни, затвердивши паспорт бюджетної програми на 2020 рік виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0216082 "Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства", що додається. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
28.08.2020230-рПро затвердження мережі закладів дошкільної освіти Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, кількісного складу вікових груп, що фактично склалися на початок 2020-2021 навчального року   Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи фактично функціонуючі дошкільні навчальні заклади, дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади станом на 01.09.2020 року, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити мережу з 18 функціонуючих закладів дошкільної освіти станом на 01.09.2020 року, у тому числі з двома дошкільними підрозділами навчально - виховних комплексів: приватним навчально-виховним комплексом "Капітошка" ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" (далі ПНВК "Капітошка") і комунальним навчально-виховним комплексом № 1 "Мрія" (далі НВК "Мрія"). Контингент вихованців у зазначених закладах - 2924 дитини, у тому числі - 95 вихованців ПНВК "Капітошка" та 55 вихованців НВК № 1 "Мрія". Загальна кількість вікових груп - 145, з них: 1) за віком: груп раннього віку - 28, груп дошкільного віку - 117, у тому числі: - 11 інклюзивних (ЗДО №№ 20, 27, 39), - 2 групи - логопедичні (ЗДО№№ 2, 39), - 2 групи - різновікові ( ЗДО №27, НВК № 1 "Мрія"), - 2 групи (різновікові) - короткотривалого перебування (ЗЗСО № 6), - 1 чергова група (ЗДО № 39); 2) за мовою навчання: україномовних груп - 145. 2. Встановити режим роботи: 1) для закладів дошкільної освіти та дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу № 1 "Мрія" відділу освіти виконкому Бердянської міської ради - 10,5 годин на день, п’ять днів на тиждень; 2) для чергової групі - 12-00 годин на день: з 07-00 години до 19-00 години. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
28.08.2020231-рПро організацію обліку дітей дошкільного віку   На виконання частини 2 статті 19 Закону України "Про дошкільну освіту", керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015 № 1/9-215 "Щодо обліку дітей дошкільного віку" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити склад уповноважених осіб для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей дошкільного віку (далі уповноважені особи) згідно з додатком. 2. Начальнику відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Липському В.М. координувати дії щодо проведення роботи з обліку дітей дошкільного віку. 3. Уповноваженим особам з 01 вересня до 15 вересня 2020 року: 1) Здійснити роботу, пов’язану з обліком дітей дошкільного віку. 2) Скласти уточнені списки дітей дошкільного віку по кожному мікрорайону міста та надати до відділу освіти виконкому Бердянської міської ради для узагальнення. 4. Відділу освіти виконкому Бердянської міської ради (Липський В.М.) не пізніше 18 вересня 2020 року узагальнити надану уповноваженими особами інформацію про кількість дітей і форми здобуття ними дошкільної освіти та надати до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 28 серпня 2020р. № 231-р СКЛАД уповноважених осіб для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей дошкільного віку 1 Бондаренко М.Ю. - директор закладу дошкільної освіти № 20 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 2 Вілюра О.В. - директор закладу дошкільної освіти № 36 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 3 Завада П.М. - директор закладу дошкільної освіти № 3відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 4 Качерова О.Ю. - директор закладу дошкільної освіти № 39 відділу світи виконкому Бердянської міської ради 5 Козирєва Н.В. - директор закладу дошкільної освіти № 35 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 6 Крячко М.М. - директор приватного навчально - виховного комплексу "Капітошка" 7 Лисенко Л.В. - завідувач сектору дошкільної та позашкільної освіти відділу освіти 8 Міхова І.В. - директор закладу дошкільної освіти № 40 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 9 Мироненко В.О. - директор закладу дошкільної освіти № 27 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 10 Мозохіна О.В. - директор закладу дошкільної освіти № 2 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 11 Нікіша М.М. - директор закладу дошкільної освіти № 33 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 12 Нішаналієва І. В. - директор закладу дошкільної освіти № 25 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 13 Олійник І.В. - директор закладу дошкільної освіти № 28 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 14 Омельченко Т.В. -директор закладу дошкільної освіти № 34 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 15 Осадча Я.Г. - директор закладу дошкільної освіти № 41відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 16 Рємєта Т.М. - директор закладу дошкільної освіти № 37 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 17 Свободнова - Шевченко Н.О. - директор закладу дошкільної освіти № 1 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 18 Суслова С.А. - директор закладу дошкільної освіти № 4 відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 19 Щербина О.С. - директор навчально - виховного комплексу № 1 "Мрія" відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Начальник відділу освіти                                               Володимир ЛИПСЬКИЙ
28.08.2020232-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 06.07.2020 № 177-р   Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з необхідністю продовження роботи робочої групи ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 06.07.2020 № 177-р "Про створення робочої групи" такі зміни: у підпункті 2.2 замість слів та цифр "до 30.08.2020 року" читати "до 15.10.2020 року". 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 06.07.2020 № 177-р "Про створення робочої групи". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
27.08.2020228-рПро затвердження нового посадового складу комісії по спірним питанням щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська    Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України від 20.09.2019 № 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, , відповідно до рішення п`ядесят третьої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 08.11.2018 № 28 "Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції", у зв’язку зі змінами у структурі виконкому Бердянської міської ради ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити новий посадовий склад комісії по спірним питанням щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська, створеної розпорядженням міського голови від 30.01.2019 № 24-р, згідно з додатком. 2. Визнати таким, що втратив чинність п.2 розпорядження міського голови від 30.01.2019 № 24-р "Про створення комісії по спірним питанням щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська та затвердження її складу". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 27 серпня 2020 р. № 228-р Посадовий склад комісії по спірним питанням щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії Дєєва О.О. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії Шалєєва О.Ю. - головний спеціаліст відділу підприємницької діяльності та захисту прав споживачів управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар комісії Члени комісії: Представник управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник відділу з правового забезпечення діяльності виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради Представник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник комунального підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради Представник комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради Представник міськрайонного управління у Бердянському районі та м. Бердянськ Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (за згодою) Представник Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області (за згодою)    В.о. начальника управління економіки                                                                               Любов АКУЛЕНКО
27.08.2020229-рПро створення комісії   Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи рішення вісімдесят п’ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.08.2020 №1 "Про внесення змін до рішення сесії від 23.05.2019 №6 "Про майнові питання", ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити склад комісії для прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності Бердянської міської об’єднаної територіальної громади завершеного будівництвом об’єкта "Реконструкція каналізаційних мереж по вулиці Європейській в районі будівлі 68-А м. Бердянськ Запорізької області", згідно з додатком. 2. Створеній комісії здійснити приймання вищезазначеного майна відповідно до вимог чинного законодавства України. 3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови від 10.01.2020 №8-р "Про створення комісії", від 20.01.2020 №13-р "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10.01.2020 №8-р". 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника Управління комунальної власності Бердянської міської ради Тахтаджиєву-Поклад А.І. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ     Додаток до розпорядження міського голови 27 серпня 2020р. № 229-р Склад комісії для прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності Бердянської міської об’єднаної територіальної громади завершеного будівництвом об’єкта "Реконструкція каналізаційних мереж по вулиці Європейській в районі будівлі 68-А м. Бердянськ Запорізької області" Тахтаджиєва-Поклад А.І. - начальник Управління комунальної власності Бердянської міської ради, голова комісії Члени комісії: Борисенко Є.А. - начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Братеньков І.С. - голова постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (за згодою) Гафаров А.Ф. - заступник директора, начальник управління організації капітального будівництва Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Рупіцева О.О. - начальник відділу з питань майна комунальної власності Управління комунальної власності Бердянської міської ради Шапошникова О.В. - головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського обліку управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Ярош В.О. директор Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) Начальник Управління комунальної власності                                          Алла ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД
25.08.2020227-рПро визначення закладу для отримання товару   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 143-р "Про передачу товарів, поміщених у режим відмови на користь держави, що зберігаються на складі Одеської митниці Державної митної служби" та розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 07 серпня 2020 року № 340 "Про затвердження розподілу та передачу товарів, поміщених у режим відмови на користь держави, що зберігаються у Запорізькому обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді", з метою передачі іграшок дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та під опікою; дітям, які мають статус члена сім’ї загиблого під час участі в антитерористичній операції та/або операції об’єднаних сил; дітям з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцях компактного проживання, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Визначити Бердянський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді закладом, уповноваженим на отримання товарів в Запорізькому обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та передачу їх дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та під опікою; дітям, які мають статус члена сім’ї загиблого під час участі в антитерористичній операції та/або операції об’єднаних сил; дітям з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцях компактного проживання. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А. в межах наданих повноважень.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
21.08.2020226-рПро розміщення матеріалів передвиборної агітації    Відповідно до ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 3 ст. 53 Виборчого кодексу України, ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою упорядкування розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Затвердити перелік відведених місць та обладнання стендів, дощок оголошень у людних місцях на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади для розміщення агітаційних матеріалів передвиборної агітації, що додається. 2. Адміністративному відділу (Панченко Г.В.), відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконкому Бердянської міської ради (Ісаєвська С.М.) до 26.08.2020 року перевірити наявність відповідних місць та стан обладнання стендів, дощок оголошень у вищезазначених місцях та надати інформацію керуючому справами виконкому. 3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячову Г.Г. до 01.09.2020 року у разі відсутності агітаційних стендів та дощок оголошень або необхідності їх ремонту виготовити чи відремонтувати і встановити їх у місцях, зазначених у п.1 цього розпорядження. 4. Сектору "Прес-служба" міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) до 05.09.2020 року опублікувати у засобах масової інформації інформацію про розташування стендів та дощок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 5. Керівникам міських організацій політичних партій, передвиборчих штабів і довіреним особам кандидатів у перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року розміщувати агітаційні матеріали (листівки, плакати та повідомлення), передбачені законодавством, на стендах, дошках оголошень у місцях, зазначених у п.1 цього розпорядження.    6. Адміністративному відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради (Панченко Г.В.) у разі порушень порядку розміщення агітаційних матеріалів застосовувати заходи адміністративного впливу в межах своїх повноважень згідно з чинним законодавством. 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 21 серпня 2020 р. № 226-р    ПЕРЕЛІК місць та обладнання стендів, дощок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації № зп Район Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Місця розміщення стендів, дощок оголошень 1. Коса Дальня коса, філія Центру дитячої та юнацької творчості (вул. Макарова, 169) 2. Слобідка 7 інформаційних стендів на автобусних зупинках (по вул. Запорозьких козаків - "3-й пляж", "Дельфін", "Клуб", біля магазину "Кураж"; по вул. Толстого - "Червона гвоздика", "Клуб", магазин "Слобідський"); біля клубу "Маяк" 3. Колонія - Макорти 6 інформаційних стендів на автобусних зупинках (вул. Маяковського, вул. Франка, вул. Мічуріна, вул. Лермонтова, вул. Руднєвої, вул. Чернишевського) 4. АКЗ Автобусна зупинка "Фестивальна" (на перехресті Мелітопольського шосе і вул. Фестивальної) 5. РТС 8 інформаційних стендів на автобусних зупинках: (вул. Вроцлавська, на повороті з Мелітопольского шосе на вул. Вроцлавську; вул. Вроцлавська біля автобази; на повороті з вул. Вроцлавською на вул. Халтуріна; вул. Халтуріна; вул. Матвєєва; вул. Фестивальна, напроти ЗОШ №13; вул. Смоленська) 2 інформаційні стенда: (вул. Фестивальна, при в’їзді на сел. РТС; Мелітопольске шосе, навпроти ринку (з боку сел. РТС) 6. 8 Березня Біля супермаркету "АТБ" (перехрестя вул. Яковлєва і вул. Петровський шлях) 7. Нагірна частина Біля "Стоматології" (вул. Володимира Довганюка, 89/28); біля аптеки (вул. Софіївська, 30) 8. Центр міста Біля Центрального універмагу (вул. Центральна); на перехресті вул. Центральної - вул. Грецької 9. Скловолокно Біля магазину "Час-пік" (Мелітопольське шосе, 75) 10. АЗМОЛ На автобусній зупинці біля Центру культури і мистецтв; на перехресті вулиць Хіміків і Ярослава Мудрого 11. Військове містечко вул. Кунгурцева біля магазину "Хуторок " 12. Ліски На автобусних зупинках (вул. Підгірна, 177; пров. Маячний, 3); приміщення ЦГІ (вул. Ревуцького, 58) 13. с. Нововасилівка Біля Будинку культури (вул. Центральна); біля приміщенням сільської ради 14. с. Роза На перехресті вулиць Виноградної і Миру; на дитячих майданчиках по вул. Миру, 58, 80    Начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконкому                                 Світлана ІСАЄВСЬКА
20.08.2020222-рПро затвердження складу оперативного штабу та плану заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у складних погодних умовах та під час надзвичайних ситуацій   З метою забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у складних погодних умовах та під час надзвичайних ситуацій, згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1.Затвердити: 1) Посадовий склад оперативного штабу для вжиття термінових заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у складних погодних умовах та під час надзвичайних ситуацій, що додається. 2) План заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у складних погодних умовах та під час надзвичайних ситуацій (далі план заходів), що додається. 2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради (Токмань Н.А.) узагальнити інформацію про виконання плану заходів та проінформувати міського голову до 01.04.2021 року. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ    ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 20 серпня 2020 р. № 222-р Посадовий склад оперативного штабу для вжиття термінових заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у складних погодних умовах та під час надзвичайних ситуацій Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради, голова оперативного штабу  Директор комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради, заступник голови оперативного штабу  Провідний фахівець служби обліку бездомних громадян Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради, секретар оперативного штабу Члени оперативного штабу:  Директор Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Заступник начальника Бердянського відділу поліції ГУ Національної поліції у Запорізькій області (за згодою)  Директор комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання"  Заступник начальника, начальник відділу цивільного захисту Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області (за згодою)  Директор Релігійної місії Римсько-католицької церкви "Карітас-Спес-Бердянськ" (за згодою)  Протоієрей, керівник соціального відділу Бердянської Єпархії Української православної церкви (за згодою)  Начальник відділу охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради  Начальник управління економіки виконкому Бердянської міської ради Начальник управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради  Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради  Голова Бердянської міської організації "Товариство Червоного Хреста України" (за згодою)  Бердянське протитуберкульозне відділення КНП "Запорізький регіональний втизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної ради (за згодою) Депутат міської ради (за згодою) Начальник управління праці та соціального захисту населення                                          Наталія ТОКМАНЬ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 20 серпня 2020 р. № 222-р ПЛАН ЗАХОДІВ щодо забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у складних погодних умовах та під час надзвичайних ситуацій № п/п Найменування заходів Дата виконання Відповідальні виконавці 1 2 3 4 1. Проводити рейди соціального патрулювання на вулицях міста для виявлення бездомних осіб Постійно КУ "Терцентр" БМР, Бердянська міська організація "Товариство Червоного Хреста", Бердянський відділ поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області 2. 1)Забезпечити надання соціально-побутових послуг: Організувати одноразове гаряче харчування бездомних осіб З 01.11.2020 по 28.02.2021 КУ "Терцентр" БМР, Релігійна Місія Римсько-Католицької церкви "Карітас-Спес-Бердянськ", Християнька церква "Місто сховище", Українська православна церква 2) Рекомендувати організувати нічне перебування бездомних осіб З 01.11.2020 по 30.03.2021 Релігійна Місія Римсько-Католицької церкви "Карітас-Спес-Бердянськ", Християнська церква "Місто сховище" 3) Рекомендувати організувати тимчасові пункти обігріву бездомних осіб З 01.12.2020 по 28.02.2021 Бердянська міська організація "Товариство Червоного Хреста", КУ "Терцентр" БМР 4) Рекомендувати організувати тимчасові намети на період низьких температур для обігріву бездомних осіб За потребою Бердянське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області 5) Організувати прийом гуманітарної допомоги від населення Постійно КУ "Терцентр" БМР Центри громадських ініціатив 6) Створити банк одягу та взуття зимового асортимент Постійно КУ "Терцентр" БМР 1 2 3 4 3. Надавати соціально-економічні послуги, а саме: 1) Сприяти в оформленні, у разі потреби, одиноких бездомних осіб похилого віку та інвалідів І-групи до інтернатних установ системи Міністерства соціальної політики України Постійно КУ "Терцентр" БМР 2) Сприяти в наданні безоплатної правової допомоги бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі Постійно Бердянський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 4. Надавати соціально-медичні послуги, а саме: КНП БМР "Бердянське терито-ріальне медичне об’єднання", КНП "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" БМР, Бердянське протитуберкульозне відділення КНП "Запорізький регіональ-ний втизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагнос-тичний центр" ЗОР 1) Забезпечити флюорографічне обстеження за направленням служби обліку бездомних громадян КУ "Терцентр" БМР Постійно 2) Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги бездомним особам, особам, звільненим з місць позбавлення волі, які втратили суспільно-корисні зв’язки на період погіршення стану здоров’я Постійно КНП БМР "Бердянське терито-ріальне медичне об’єднання", Бердянське протитуберкульозне відділення КНП "Запорізький регіональний втизіопульмоноло-гічний клінічний лікувально-ді-агностичний центр" ЗОР, КНП "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" 3) Організувати надання адресної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів особам без визначеного місця проживання у випадку перебування на стаціонарному лікування За потребою КУ "Терцентр" БМР 4) Організувати надання допомоги бездомним особам, які не мають джерел до існування у вигляді забезпечення медикаментами та перев’язувальними матеріалами за рекомендаціями лікаря у випадку лікування За потребою КУ "Терцентр" БМР 1 2 3 4 5) Організувати забезпечення медикаментами бездомних осіб для надання першої допомоги під час здійснення соціального патрулювання Постійно КУ "Терцентр" БМР 6) Рекомендувати створити резерв антибактеріальних препаратів, симптоматичних засобів, інфузійних розчинів та інших медикаментів, перев’язувальних матеріалів Постійно Бердянська міська організація "Товариство Червоного Хреста" 5. Сприяти в працевлаштуванні та залученні до громадських робіт осіб без визначеного місця проживання Постійно Бердянський міськрайонний центр зайнятості 6. Забезпечити надання соціальної послуги з представництва інтересів особам без визначеного місця проживання та особам, звільне- ним з місць позбавлення волі: 1) Сприяти в оформленні паспортів громадянина України Постійно КУ "Терцентр" БМР 2) Здійснювати реєстрацію переважного місця перебування Постійно КУ "Терцентр" БМР 3) Сприяти в отриманні необхідних документів для оформлення пенсій Постійно КУ "Терцентр" БМР 7. Надавати інформаційно-консультативні послуги бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, а саме: 1) Забезпечити роботу телефонної "гарячої лінії" для повідомлення про бездомних осіб, які опинились в екстремальній ситуації та потребують допомоги Постійно КУ "Терцентр" БМР 2) Інформувати жителів міста через засоби масової інформації про послуги, які можуть отримати бездомні особи Постійно КУ "Терцентр" БМР 3) Розповсюдити пам’ятку про соціальні послуги, які надаються в м. Бердянськ особам без визначеного місця проживання З 01.10 2020 по 01.11.2020 КУ "Терцентр" БМР 1 2 3 4 4) Організувати проведення профілактично-оздоровчих заходів (тематичні бесіди, лекції, буклети) з питань пропаганди здорового способу життя, попередження захворювання на туберкульоз та інші соціально-небезпечні хвороби (при пункті гарячого харчування для бездомних осіб) З 01.11 2020 по 28.02.2021 КУ "Терцентр" БМР, Бердянська міська організація "Товариство Червоного Хреста", Бердянське протитуберкульозне відділення КНП "Запорізький регіональний втизіопульмоноло-гічний клінічний лікувально-ді-агностичний центр" ЗОР    Начальник управління праці та соціального захисту населення                                         Наталя ТОКМАНЬ Виконавець: Директор КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" БМР Браілко В.Г. 7-24-61
20.08.2020223-рПро преміювання Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про умови оплати праці та стимулювання праці працівників Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Бердянський міський ЦСССДМ) виплатити премію директору Бердянського міського ЦСССДМ Батулинській Тетяні Григорівні у розмірі 30 % посадового окладу за фактично відпрацьований час у серпні 2020 року за рахунок економії фонду оплати праці. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
20.08.2020224-рПро встановлення надбавки   Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська встановити Батулинській Тетяні Григорівні, директору Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у серпні 2020 року надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність та напруженість у роботі. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
20.08.2020225-рПро нагородження    З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданих клопотань ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Нагородити Почесними грамотами та Грамотами міського голови членів територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 2. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Почесні грамоти та Грамоти міського голови. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 20 серпня 2020р. № 225-р Список членів територіальної громади міста Бердянська, представлених до нагородження Почесною грамотою міського голови - за сумлінне виконання службових обов’язків, високі досягнення в охороні державного кордону України, професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України Мінаєва Наталя Пилипівна військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, капітан Швецов Олег Миколайович військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, старший прапорщик  Список членів територіальної громади міста Бердянська, представлених до нагородження Грамотою міського голови - за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави та з нагоди Дня Незалежності України Забіла Єіген Анатолійович помічник командира військової частини А0373-В, головний корабельний старшина Собко Пантелеймон Юрійович помічник командира військової частини А0373-Г, головний старшина Ільницький Віталій Леонідович машиніст електромеханічної частини військової частини А0373-Б, матрос Начальник відділу кадрів та нагород                                                                    Ірина БАЛАКІНА
19.08.2020220-рПро скликання вісімдесят п’ятої (позачергової) сесії міської ради VIІ скликання   З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати вісімдесят п’яту (позачергову) сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 21 серпня 2020 року, розпочавши його роботу о 14-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд вісімдесят п’ятої (позачергової) сесії міської ради винести питання згідно з додатком. 3. Розробникам проєктів рішень до 20 серпня 2020 року надати до апарату міської ради проєкти рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят п’ятої (позачергової) сесії міської ради. 4. Апарату міської ради організувати проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєктів рішень, що виноситься на розгляд вісімдесят п’ятої (позачергової) сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Черкашина С.В.) 20 серпня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання вісімдесят п’ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О.    Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 19 серпня 2020 р. № 220-р Питання, винесені на розгляд вісімдесят п’ятої ( позачергової) сесії міської ради - Про створення комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Бердянської міської ради; - Про внесення змін до Цільової програми "Освіта" на 2020 рік; - Про внесення змін до Програми "Охорона здоров’я на 2020 рік" у новій редакції; - Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; - Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 23.05.2019 №6; - Про деякі питання оренди комунального майна Бердянської міської об’єднаної територіальної громади; - Про затвердження Положення про Управління комунальної власності Бердянської міської ради у новій редакції; - Про припинення права користування земельними ділянками; - Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна; - Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про передачу у власність земельних ділянок; - Про передачу в оренду земельних ділянок; - Про поновлення договорів оренди землі; - Про внесення змін до договорів оренди землі; - Про надання дозволів на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок; - Про надання згоди на поділ земельних ділянок; - Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП "Зоря"; - Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на 2020 рік в новій редакції; - Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м.Бердянськ на 2020 рік в новій редакції; - Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою на 2020 рік в новій редакції; - Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2020 рік в новій редакції; - Про затвердження Програми "Питна вода" на 2020 рік в новій редакції; - Про затвердження Програми капітального ремонту та придбання обєктів благоустрою на 2020 рік в новій редакції. Секретар міської ради                                                             Олексій ХОЛОД
19.08.2020221-рПро скликання вісімдесят шостої сесії міської ради VIІ скликання   З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати вісімдесят шосту сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 24 вересня 2020 року, розпочавши його роботу о 10-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд вісімдесят шостої сесії міської ради винести питання згідно з додатком. 3. Розробникам проєктів рішень до 25 серпня 2020 року надати до апарату міської ради проєкти рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят шостої сесії міської ради. 4. Апарату міської ради: 1) 27 серпня 2020 року надіслати проєкти рішень на електронну пошту депутатам міської ради для розгляду та розмістити на офіційному сайті Бердянської міської ради. 2) Організувати з 07 вересня по 18 вересня 2020 року проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят шостої сесії міської ради. 3) Організувати 22 вересня 2020 року проведення засідання "День депутата" з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят шостої сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Черкашина С.В.) 23 вересня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. У разі якщо до 24.09.2020 року відбудуться пленарні засідання позачергових сесій міської ради, вісімдесят шосту сесію Бердянської міської ради VIІ скликання, пленарне засідання якої призначене на 24.09.2020 року, вважати за номером, наступним після номеру останньої позачергової сесії. 8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 19 серпня 2020 р. № 221-р Питання, винесені на розгляд вісімдесят шостої сесії міської ради Про статус "вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу" земельних ділянок; Про переведення садових та дачних будинків у жилі будинки; Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2020 рік в новій редакції; Про внесення змін до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проєктів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2020 році; Про зміну назви та затвердження Положення про Бердянський міський центр соціальних служб в новій редакції; Про затвердження Програми фінансової підтримки міського комунального підприємства "Дитячий оздоровчий центр "Червона гвоздика" Бердянської міської ради на 2020 рік; Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 04.12.2015 (ІІ частина) №7 "Про затвердження складу та обрання голів постійних комісій Бердянської міської ради VІІ скликання"; Про внесення змін до Програми розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2020 рік в новій редакції; - Про деякі питання оренди комунального майна Бердянської міської об’єднаної територіальної громади; - Про затвердження Положення про Управління комунальної власності Бердянської міської ради у новій редакції; - Про майнові питання; - Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень; - Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціону; - Про продовження договорів оренди без проведення аукціону; - Про прийняття майна до комунальної власності; - Про включення цілого убудовано-прибудованого приміщення за адресою: м.Бердянськ, вул. Північна, 3В, приміщення №2 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; - Про включення 3/5 часток комплексу будівель та споруд по вул. Промисловій, 151, м. Бердянськ до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; - Про включення цілого убудованого приміщення, за адресою: м. Бердянськ, вул. Ярослава Мудрого (вул.Шаумяна), 16 / вул. Потійська, 1 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; - Про включення убудованого приміщення за адресою: м. Бердянськ, вул. Європейська, 54, приміщення №2 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році;    - Про включення спеціального вантажного фургону ГАЗ 66, державний номер АР6681СЕ до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; - Про включення екскаватору ЕО 3322, державний номер 15960АР до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; - Про включення причепу ПСЕ-Ф-12,5Б, державний номер 15966АР до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; - Про затвердження Статуту комунального підприємства "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради в новій редакції; - Про затвердження Програми відшкодування ПрАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" втрат, що виникли протягом періоду розгляду тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, встановлення та їх оприлюднення; - Про внесення змін до ліквідаційних комісій комунальних підприємств; - Про затвердження звіту про виконання бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади за 1 півріччя 2020 року; - Про внесення змін до рішення міської ради від 31 липня 2014 року №29; - Про затвердження Програми соціального захисту на 2018-2021 роки в новій редакції; - Про затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян на 2020-2022 роки в новій редакції; - Про скасування рішення сімдесят восьмої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 09.04.2020 №3 "Про деякі питання надання соціальних послуг"; - Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 роки в новій редакції; - Про затвердження Програми залучення безробітних до громадських робіт "Подолаємо безробіття разом" на 2018 - 2022 роки в новій редакції; - Про внесення змін до Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянськ на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.01.2016 № 21; - Про координацію здійснення землеустрою.    Секретар міської ради                                                               Олексій ХОЛОД
14.08.2020216-рПро створення тимчасової комісії з огляду готовності закладів загальної середньої освіти до нового 2020-2021 навчального року   Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою контролю за готовністю закладів загальної середньої освіти міста до нового 2020-2021 навчального року ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити тимчасову комісію з огляду готовності закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року та затвердити ії склад згідно з додатком. 2. Створеній тимчасовій комісії: 1) 18-21 серпня 2020 року здійснити перевірку готовності закладів загальної середньої освіти до нового 2020-2021 навчального року; 2) до 30.09.2020 року надати матеріали щодо результатів перевірки готовності закладів загальної середньої освіти до нового 2020-2021 навчального року заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойновій Ю.В. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 14 серпня 2020р. № 216-р Склад тимчасової комісії з огляду готовності закладів освіти міста до нового 2020-2021 навчального року Липський В.М. - начальник відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, голова тимчасової комісії Безродня Ж.В. - заступник начальника відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, заступник голови тимчасової комісії Члени тимчасової комісії: Гальченко Є.В.- начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Дмитренко Л.О. - методист міського відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Лазуренко Н.О. - завідувач сектору загальноосвітньої та середньої освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Лодягіна Л.П. - методист міського відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Моненко Н.В. - голова міської організації Профспілок працівників освіти і науки України (за згодою) представник Бердянського міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області (за згодою) - представник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бердянського міськрайонного управління ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (за згодою) - представник відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" (за згодою) Начальник відділу освіти                                             Володимир ЛИПСЬКИЙ
14.08.2020217-рПро організацію роботи ЦНАП у м.Бердянськ у період дії карантину   Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", від 20.05.2020 №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", рішень двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 27.04.2017 № 31 "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Бердянськ", від 27.04.2017 № 30 "Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ" зі змінами, від 27.04.2017 № 32 "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг у м. Бердянськ" зі змінами, сорок другої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 15.03.2018 № 43 "Про утворення віддалених робочих місць адміністраторів Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ" зі змінами, враховуючи лист Міністерства цифрової трансформації України від 26.06.2020 №1/06-3-2903 щодо рекомендацій під час організації роботи центрів надання адміністративних послуг у період дії карантину, ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою організації надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг у м.Бердянськ у період дії карантину, а саме: з 17.08.2020 року до закінчення дії карантинних заходів ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Центру надання адміністративних послуг у м.Бердянськ (далі - ЦНАП): 1) Встановити у ЦНАПі (адреса: м. Бердянськ, проспект Азовський, буд.37/9, 1 поверх ЦКіД "Софіт") графік прийому відвідувачів: понеділок, вівторок, четвер - з 8-00 години до 16-00 години, середа - з 8-00 години до 20-00 години, п’ятниця - з 8-00 години до 15-00 години, із забезпеченням санітарної обробки приміщення: - з 10-00 години до 10-30 години, з 16-00 години до 16-30 години - обробка кварцовими лампами, наскрізне провітрювання; - з 12-00 години до 13-00 години - вологе прибирання, дезінфекція приміщення. Вихідні дні - субота, неділя, державні вихідні дні. 2) Встановити на віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАПу в мікрорайонах міста "АКЗ", "Скловолокно", "8 Березня", "Слобідка" графік прийому відвідувачів: вівторок - п’ятниця - з 8-00 години до 16-00 години, субота - з 8-00 години до 15-00 години, перерва з 12-00 години до 12-45 години, із забезпеченням санітарної обробки приміщень. Вихідні дні - неділя, понеділок, державні вихідні дні. 3) Встановити на віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАПу в селах Азовському, Нововасилівка графік прийому відвідувачів: понеділок - четвер - з 8-00 години до 16-00 години, п’ятниця - з 8-00 години до 15-00 години, перерва з 12-00 години до 12-45 години, із забезпеченням санітарної обробки приміщень. Вихідні дні - субота, неділя, державні вихідні дні. 4) Здійснювати прийом громадян у ЦНАПі на віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАПу в мікрорайонах міста, селах виключно за умов використання відвідувачами засобів індивідуального захисту (респіратори, захисні маски, марлеві пов’язки, тощо) з дотриманням вимог щодо перебування не більше однієї особи на 10,0 квадратних метрах площі зали обслуговування. 2. Визнати таким, що втратив чинність, п.1 розпорядження міського голови від 05.06.2020 №146-р "Про організацію роботи ЦНАП у м.Бердянськ у період дії карантину". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
14.08.2020218-рПро створення Координаційної групи та робочих груп в рамках участі м. Бердянськ у Проєкті міжнародної технічної допомоги "Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України"    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання підписаного Меморандуму про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Бердянською міською радою від 15 липня 2020 року, з метою впровадження ефективного, орієнтованого на попит та інтегрованого надання соціальних та медичних послуг задля сталого та мирного розвитку громади в рамках участі м. Бердянськ у Проєкті міжнародної технічної допомоги "Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити Координаційну групу для супроводу Проєкту міжнародної технічної допомоги "Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України" (далі Проєкт) у м. Бердянськ для координації та налагодження комунікацій між представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ і спеціалістами Бердянської міської ради (а також її структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств) та затвердити її склад, що додається. 2. Створити робочі групи для супроводу Проєкту з метою реалізації цілей та завдань у "Секторі соціального захисту та соціальних послуг" і "Секторі охорони здоров’я", затвердити їх склади згідно з додатками 1, 2. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Дойнову Ю.В. в межах наданих повноважень. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 14 серпня 2020р. № 218-р Склад Координаційної групи для супроводу Проєкту міжнародної технічної допомоги "Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України" у м. Бердянськ Дойнова Юлія Вікторівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Координаційної групи Комарова Інна Валентинівна - начальник відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту виконкому Бердянської міської ради, секретар Координаційної групи Члени Координаційної групи: Георгієв Євген Іванович - голова постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (за згодою) Марч Тетяна Іванівна - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради Моісей Володимир Володимирович - менеджер міжнародної громадської організації в м. Бердянськ - асоціації милосердя "Еммануїл"(за згодою) ТокманьНаталія Анатоліївна - начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Заступник міського голови                                                       Юлія ДОЙНОВА Додаток 1 до розпорядження міського голови 14 серпня 2020р. № 218-р Склад робочої групи для супроводу Проєкту міжнародної технічної допомоги "Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України" у м. Бердянськ, Сектор соціального захисту та соціальних послуг Дойнова Юлія Вікторівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи Комарова Інна Валентинівна - начальник відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту виконкому Бердянської міської ради, секретар робочої групи Члени робочої групи: Батулинська Тетяна Григорівна - директор Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Браілко Володимир Григорович - директор КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради Вареник Яна Євгенівна - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради Грєбєнщикова Вероніка Петрівна - директор КУ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради Токмань Наталія Анатоліївна - начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Заступник міського голови                                                         Юлія ДОЙНОВА    Додаток 2 до розпорядження міського голови 14 серпня 2020р. № 218-р Склад робочої групи для супроводу Проєкту міжнародної технічної допомоги "Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України" у м. Бердянськ, Сектор охорони здоров’я Дойнова Юлія Вікторівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи Комарова Інна Валентинівна - начальник відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту виконкому Бердянської міської ради, секретар робочої групи Члени робочої групи: Глазова Яна Василівна - заступник голови ГО "Фонд органів самоорганізації населення" (за згодою) Єгоров Дмитро Володимирович - директор КНП Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Марч Тетяна Іванівна - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради Пулькіна Олена Юріївна - директор КНП "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бердянської міської ради    Заступник міського голови                                                      Юлія ДОЙНОВА
14.08.2020219-рПро преміювання   Відповідно до ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.12.2018 № 464-р, п.4.3 Контракту наймання директора комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Бердянської міської ради від 24.02.2016 зі змінами, узгодженого відсотка премії за 2 квартал 2020 року, виплатити премію директору комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Бердянської міської ради Горлову Валерію Івановичу у розмірі 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом 2 кварталу за рахунок фонду оплати праці підприємства.    Міський голова                                                           Володимир ЧЕПУРНИЙ
13.08.2020215-рПро створення робочої комісії з обстеження багатоквартирних житлових будинків 1940-1960 років забудови в місті  Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статутом територіальної громади міста Бердянська, протокольним дорученням вісімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 24.07.2020 № 360-пд, з метою обстеження будинків 1940-1960 років забудови ЗОБОВ’ЯЗУЮ : 1. Створити робочу комісію з візуального обстеження багатоквартирних житлових будинків 1940-1960 років забудови у складі: Горячов Г.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої комісії Романюта О. М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради, заступник голови робочої комісії Архінос О. О. - головний спеціаліст відділу з капітального та поточного ремонту управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради Братеньков І. С. - депутат Бердянської міської ради (за згодою) Величкіна Л. В. - начальник відділу з управління житловим фондом управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради Івко П. П. - головний інженер ТОВ "Керуюча компанія "КомЕнерго - Бердянськ" (за згодою) Ляшенко Ю. О. - представник технагляду (за згодою)    Рупчєва Т. В. - директор КП "Архітектурно - планувальне бюро" Ноздрін В. П. - інженер з інвентаризації нерухомого майна КП з технічної інвентаризації БМР Тітенкова А.П. - начальник ПТВ КП БМР "Житлосервіс-2А" Томич Т. І. - начальник відділу проектно-кошторисного супроводу управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому Бердянської міської ради 2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Романюта О. М.) розробити графік проведення обстежень в строк до 15.08.2020 року. 3. Робочій комісії : 1) провести візуальне обстеження житлових будинків 1940-1960 років забудови та скласти відповідні акти з відображення технічного стану їх стін, покрівель, комунікацій тощо; 2) за результатами обстеження надавати узагальнену інформацію міському голові щомісяця до 05 числа. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г. Г. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
12.08.2020212-рПро нагородження З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданого клопотання ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Нагородити Почесними грамотами міського голови працівників КП електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Бердянської міської ради згідно з додатком. 2. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Почесними грамоти міського голови. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 12 серпня 2020р. № 212-р Список працівників КП електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Бердянської міської ради, представлених до нагородження Почесною грамотою міського голови - за багаторічну сумлінну працю, особисті заслуги перед територіальною громадою у здійсненні заходів щодо ефективної роботи органів місцевого самоврядування, активну громадську діяльність та з нагоди Дня Незалежності України Горлов Валерій Іванович директор - за багаторічну сумлінну працю на благо територіальної громади міста Бердянська, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України Єфремов Євген Юлійович заступник директора Вронський Олег Анатолійович головний інженер Бринкевич Юрій Сергійович провідний енергетик Бойко Єгор Андрійович майстер виробничої дільниці Спиця Іван Миколайович механік Митрофанов Олексій Миколайович диспетчер Тополенко Святослав Анатолійович електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі Солярик Ігор Володимирович водій автотранспортних засобів Серов Роман Олексійович слюсар із складання металевих конструкцій Начальник відділу кадрів та нагород                                                                   Ірина БАЛАКІНА
12.08.2020213-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 190-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області" Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.07.2020 № 226 "Про затвердження Положення про конкурс на посади керівників закладів освіти Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, що належать до комунальної форми власності", на підставі листів Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 03.08.2020 № 03.1-16/662 та управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області від 17.07.2020 № 03-23/301 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до п. 2 розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 190-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області", такі зміни: 1) вивести із складу конкурсної комісії: - Васьковцова В.П., головного спеціаліста відділу кадрової роботи та координації діяльності навчальних закладів управління координації діяльності навчальних закладів та аналітичної, планово - економічної, кадрової роботи Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; - Панченка В.О., головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та з питань діяльності інклюзивно - ресурсних центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; 2) ввести до складу конкурсної комісії: - Лисогор С.Л., начальника відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області (за згодою); - Шпірного І.М., начальника відділу позашкільної, вищої освіти та інтернатних закладів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою). 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 190-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
12.08.2020214-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 189-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області" Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.07.2020 № 226 "Про затвердження Положення про конкурс на посади керівників закладів освіти Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, що належать до комунальної форми власності", на підставі листів Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 03.08.2020 № 03.1-16/662 та управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області від 17.07.2020 № 03-23/301 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до п. 2 розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 189-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області", такі зміни: 1) вивести із складу конкурсної комісії: - Васьковцова В.П., головного спеціаліста відділу кадрової роботи та координації діяльності навчальних закладів управління координації діяльності навчальних закладів та аналітичної, планово - економічної, кадрової роботи Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; - Панченка В.О., головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та з питань діяльності інклюзивно - ресурсних центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; 2) ввести до складу конкурсної комісії: - Лисогор С.Л., начальника відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області (за згодою); - Шпірного І.М., начальника відділу позашкільної, вищої освіти та інтернатних закладів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою). 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 189-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.08.2020209-рПро створення комісії Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на теплову енергію, на підставі звернення приватного акціонерного товариства "Бердянське підприємство теплових мереж" (далі - ПрАТ "БПТМ") від 03.08.2020 №1506 щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів (крім населення), будинків автономного опалення за адресами: вул.Перлинна, буд.2а та вул.Консульська, буд.84А ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити склад комісії з перевірки економічного обґрунтування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів (крім населення), будинків автономного опалення за адресами: вул.Перлинна, буд.2а та вул.Консульська, буд.84А згідно з додатком. 2. Доручити структурним підрозділам виконавчого комітету Бердянської міської ради здійснити: 1) управлінню житлово-комунального господарства - аналіз витрат у розрахунках тарифів; 2) управлінню праці та соціального захисту населення - аналіз фонду оплати праці щодо дотримання вимог трудового законодавства України. 3. Створеній комісії: 1) Визначити обґрунтованість підстав для встановлення тарифів ПрАТ "БПТМ" на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів (крім населення), будинків автономного опалення за адресами: вул.Перлинна, буд.2а та вул.Консульська, буд.84А. 2) Перевірити відповідність розрахованої вартості послуг ПрАТ "БПТМ" Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (зі змінами та доповненнями) та іншим нормативно-правовим документам, що діють у сфері формування цих послуг. 3) Визначити економічну обґрунтованість витрат у розрахунках та можливі шляхи їх оптимізації для недопущення завищення тарифів на послуги ПрАТ "БПТМ". 4) За результатами проведеної роботи розробити проєкти рішень щодо встановлення/ відмови у встановленні ПрАТ "БПТМ" тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів (крім населення), будинків автономного опалення за адресами: вул.Перлинна, буд.2а та вул.Консульська, буд.84А. 4. Голові правління ПрАТ "БПТМ" Литовченку Ю.А. забезпечити: 1) Достовірність розрахункових матеріалів та підтверджуючих документів. 2) Подання на розгляд комісії розрахунків тарифів у паперовому та електронному вигляді з відповідними розрахунковими, підтверджуючими й аргументаційними матеріалами, які виконуються відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води. 3) Надання за запитами комісії у визначений термін додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо інформаційних матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів. 5. Комісії призупинити розгляд розрахунків тарифів у разі: 1) Необхідності проведення експертизи розрахунків і обґрунтовувальних матеріалів із залученням відповідних фахівців. 2) Ненадання ПрАТ "БПТМ" додаткових пояснень та обґрунтувань за запитами комісії. 6. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Романюта О.М.) підготувати узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження до 01.10.2020 року та надати мені на розгляд. 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 07 серпня 2020 р. № 209-р    Склад комісії з перевірки економічного обґрунтування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів (крім населення), будинків автономного опалення за адресами: вул.Перлинна, буд.2а та вул.Консульська, буд.84А Горячов Г.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник голови комісії Савельєва О.М. - головний спеціаліст відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар комісії Члени комісії: Василенко Л.Г. - головний спеціаліст відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Гашицька Л.М. - провідний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) Гусак К.О.- головний спеціаліст відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Дадаєв К.В.- член громадської спілки "ВІЛЬНА ГРОМАДА - КОМФОРТНЕ МІСТО" (за згодою) Орлова Ю.В.- начальник управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Параконна Г.В.- начальник відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Попова І.О.- депутат Бердянської міської ради (за згодою) Путря С.В.- депутат Бердянської міської ради (за згодою) Рудницький М.М. -депутат Бердянської міської ради (за згодою) Сарабєєва Н.О. - начальник відділу діловодства та правового забезпечення управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.- начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Шелепова І.В. - головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та утримання міста управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Цуканов В.В. - депутат Бердянської міської ради (за згодою) Заступник міського голови                                                  Григорій ГОРЯЧОВ
07.08.2020210-рПро надання частини щорічної відпустки директору КП "Ритуал" БМР Тихомирову Е.В. Згідно з п.п. 10, 20 п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10 Закону України "Про відпустки", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська 1. НАДАТИ ТИХОМИРОВУ Едуарду Валерійовичу, директору комунального підприємства "Ритуал" Бердянської міської ради, частину основної щорічної відпустки на 17 календарних днів за період роботи з 29.02.2020 по 28.02.2021 рр. з 10.08.2020 р. по 27.08.2020 р. Стати до роботи: 28.08.2020 р. Підстава: заява Тихомирова Е.В. від 03.08.2020 р. 2. ВИПЛАТИТИ ТИХОМИРОВУ Едуарду Валерійовичу матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку у зв’язку з щорічною відпусткою. Підстава: п. 4.4 контракту наймання директора комунального підприємства "Ритуал" Бердянської міської ради від 01 березня 2019 р. 3. Виконання обов’язків директора комунального підприємства "Ритуал" Бердянської міської ради Тихомирова Е.В. на період його відпустки покласти на головного бухгалтера Кочержук Людмилу Дмитрівну з доплатою 15% від посадового окладу директора.    Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.08.2020211-рПро умови оплати праці Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в України", ст. 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268", рішенням вісімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23.07.2020 № 28 "Про внесення змін до рішення шістдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 05.09.2019 № 35 "Про умови оплати праці в новій редакції" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Встановити з 12 червня 2020 року начальнику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради посадовий оклад у розмірі 7 700,00 грн. 2. Головному спеціалісту відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради Адонкіній Л.Л. внести відповідні зміни до штатного розпису та проводити нарахування та виплату надбавки за високі досягнення у праці до посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, визначених у додатку № 51 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. №268 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 441) та вислугу років у межах затвердженого фонду оплати праці. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
05.08.2020208-рПро умови оплати праці   Згідно зі ст. 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 №268", рішенням вісімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23.07.2020 №28 "Про внесення змін до рішення шістдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 05.09.2019 №35 "Про умови оплати праці в новій редакції" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Встановити з 12 червня 2020 року начальнику відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради посадовий оклад у розмірі 7700,0 грн. 2. Централізованій бухгалтерії відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради внести відповідні зміни до штатного розпису та проводити нарахування та виплату надбавки за високі досягнення у праці до посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, визначених у додатку №57 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 № 268 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 №525), та вислугу років у межах затвердженого фонду оплати праці. 3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
04.08.2020205-рПро створення робочої комісії Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", враховуючи постанову Головного державного санітарного лікаря України від 06.06.2020 № 36 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" та на виконання п.п.7.3 протоколу постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації від 20.07.2020 р. № 32, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію для здійснення обстежень оздоровчих закладів щодо виконання ними Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на період карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 2. Затвердити посадовий склад робочої комісії: - секретар Бердянської міської ради, голова робочої комісії - представник сектору курортно-готельної діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради - представник Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) - представник відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" (за згодою) - представник Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (за згодою) 3. Робочій комісії здійснювати обстеження оздоровчих закладів на предмет виконання ними Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 4. Рекомендувати Бердянському міському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та Бердянському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відповідно до результатів обстеження прийняти відповідні заходи в межах своїх повноважень. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О. О. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ
04.08.2020206-рПро встановлення посадових окладів Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268", рішенням вісімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23.07.2020 №28 "Про внесення змін до рішення шістдесят сьомої сесії Бердянської міськoї ради VII скликання від 05.09.2019 №35 "Про умови оплати праці в новій редакції" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. ВСТАНОВИТИ посадові оклади начальнику, заступникам начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області згідно з додатком. Нарахування (перерахунок) заробітної плати проводити з моменту набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268". 2. Відділу бухгалтерського обліку і звітності управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Святенька О.Я.) виплату посадових окладів проводити в межах фонду оплати праці на 2020 рік. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
04.08.2020207-рПро внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно зі ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням вісімдесят четвертої сесії міської ради VII скликання від 23.07.2020 № 43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпоряджень міського голови від 03.01.2020 № 3-р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік", від 06.04.2020 № 89-р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік", від 22.05.2020 № 122-р "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" зміни, затвердивши паспорти бюджетних програм на 2020 рік виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах", за КПКВК 0217622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", за КПКВК 0217130 "Здійснення заходів із землеустрою", за КПКВК 0217350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)", за КПКВК 0217660 "Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів", що додаються. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
31.07.2020203-рПро внесення змін до розпису бюджету Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 №771-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України", повідомленням Державної казначейської служби України від 29.07.2020 №40, п.3 рішення міської ради від 21.12.2019 №90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету за кодом 41034600 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України" на 770000,00 грн (сімсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.). 2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за кодом 3718500 "Нерозподілені трансферти з державного бюджету" на 770000,00 грн (сімсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.). 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Ткаченко С.О.) внести зміни до розпису бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
31.07.2020204-рПро продовження контракту найму директора КП "Компос" БМР Згідно з п.п. 10, 20 п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" зі змінами та доповненнями, від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2020 роки, територіальною угодою між виконавчим комітетом Бердянської міської ради, Бердянською спілкою промисловців та підприємців (роботодавців) та спільним представницьким органом профспілкових організацій м. Бердянськ на 2018-2021 роки, на підставі службової заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. від 23.07.2020 № 367 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Продовжити дію контракту найму з директором комунального підприємства "Компос" Бердянської міської ради Пшеничним Миколою Олександровичем від 02 вересня 2019 року з 02.09.2020 року по 01.09.2021 року включно. Підстава: заява Пшеничного М.О. від 02.07.2020 2. Внести до контракту директора КП "Компос" БМР Пшеничного М.О. від 02 вересня 2019 року, зміни, виклавши пункт 4.2 розділу 4 "Умови матеріального забезпечення директора" в такій редакції: "4.2. За виконання обов’язків, передбачених дійсним контрактом, директору підприємства КП "Компос" БМР Пшеничному М.О. з 02.09.2020 року встановлено посадовий оклад у розмірі 10 400,00 грн на місяць". 3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Романюта О.М.) внести відповідні зміни до контракту найму директора комунального підприємства "Компос" Бердянської міської ради Пшеничного М. О. від 02.09.2020р. шляхом підготовки додаткової угоди згідно з чинним законодавством України. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
29.07.2020202-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 13.03.2020 №70-р "Про створення постійно діючої робочої комісії з протидії нелегальному виробництву, обігу, реалізації алкогольної продукції та марок акцизного податку при виконавчому комітеті Бердянської міської ради"   Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.02.2020 № 6157/0/1-20, з метою протидії нелегальному виробництву, обігу, реалізації алкогольної продукції та запобігання поширенню на території Бердянської міської об`єднаної територіальної громади продукції сурогатного алкоголю ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Внести до п.1 розпорядження міського голови від 13.03.2020 №70-р "Про створення постійно діючої робочої комісії з протидії нелегальному виробництву, обігу, реалізації алкогольної продукції та марок акцизного податку при виконавчому комітеті Бердянської міської ради" такі зміни: ввести до складу комісії Дойнову Ю.В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 13.03.2020 №70-р "Про створення постійно діючої робочої комісії з протидії нелегальному виробництву, обігу, реалізації алкогольної продукції та марок акцизного податку при виконавчому комітеті Бердянської міської ради". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.    Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
27.07.2020201-рПро умови оплати праці Згідно зі ст. 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 441 „Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 №268”, рішення вісімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23.07.2020 № 28 «Про умови оплати праці в новій редакції» ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Встановити з 12 червня 2020 року начальнику відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради посадовий оклад у розмірі 7700,00 грн. 2. Встановити з 12 червня 2020 року головному бухгалтеру відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради посадовий оклад у розмірі 7200,00 грн. 3. Головному бухгалтеру відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради внести відповідні зміни до штатного розпису та проводити нарахування та виплату надбавки за високі досягнення у праці до посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, визначених у додатку № 51 до постанови Кабінету Міністрів від 09 березня 2006 р. №268 (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 03 червня 2020 р. № 441) та вислугу років у межах затвердженого фонду оплати праці. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
24.07.2020200-рПро нагородження    З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданого клопотання ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. НАГОРОДИТИ АЛЄКСОВА Олександра Федоровича, плиточника ФОП Табаков, Грамотою міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, проявлений при виконанні будівельних робіт об’єкту "Реконструкція елементів благоустрою (тротуарних доріжок) між будинками по вул. Європейська 88-94а м. Бердянськ Запорізької області". 2. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Грамоту міського голови. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                        Володимир ЧЕПУРНИЙ
24.07.2020198-рПро створення комісії Згідно зi ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.8 постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі службової записки управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради від 21.07.2020 №362 ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити склад комісії з метою перевірки стану деревини (18,55 м.куб.), що відноситься до матеріального резерву міста та знаходиться на балансі управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, що додається. 2. Створеній комісії провести перевірку зазначених у п.1 цього розпорядження матеріалів, скласти відповідний акт та надати його заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячову Г.Г. на розгляд до 10.08.2020 р. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                      Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 24 липня 2020р. № 198-р Склад комісії з перевірки стану матеріалів, що відносяться до матеріального резерву міста (деревина у кількості 18,55 м.куб.) Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, голова комісії Члени комісії: Водяницька І.О. - головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконавчого комітету Бердянської міської ради Малярчук Ю.О. - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Скиданенко І.М. - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради    Начальник управління житлово-комунального господарства                          Олександр РОМАНЮТА
24.07.2020199-рПро продовження контракту наймання директора КП БМР "Архітектурно-планувальне бюро" Згідно з п.п. 10, 20, п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками підприємства, що є у державній власності", від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Продовжити контракт наймання з директором комунального підприємства Бердянської міської ради "Архітектурно-планувальне бюро" Рупчевою Тетяною Володимирівною від 10.09.2015 року з 10.09.2020 р. до 09.09.2021 р. Підстава: заява Рупчевої Т.В. 2. Відділу з правового забезпечення діяльності виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради (Сорока Р.Ю.) внести відповідні зміни до контракту наймання директора комунального підприємства Бердянської міської ради "Архітектурно-планувальне бюро" Рупчевої Т.В. від 10.09.2015 року шляхом підготовки додаткової угоди згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
23.07.2020196-рПро встановлення посадових окладів Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268", рішенням вісімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23.07.2020 № 28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.09.2019 № 35 "Про умови оплати праці в новій редакції", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1.Встановити з 12 червня 2020 року у виконавчому комітеті Бердянської міської ради такі посадові оклади: № п/п Посада Посадовий оклад (грн) 1 2 3 1. Начальник управління; Начальник управління, головний архітектор 7500,00 2. Начальник відділу; Начальник служби; Начальник відділу, головний бухгалтер; Начальник відділу, державний реєстратор; Начальник відділу, адміністратор; Начальник відділу у складі управління 7200,00 3. Заступник начальника відділу, заступник начальника служби, завідувач сектором 6984,00 4. Завідувач сектору, Завідувач сектору, державний реєстратор 6100,00 1 2 3 5. Державний реєстратор, Адміністратор 5600,00 6. Помічник міського голови, уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції; Помічник міського голови уповноважений у справах системи управління якістю; Помічник міського голови, уповноважений з питань взаємодії з силовими структурами, військовими частинами, учасниками АТО та членів їх сімей 5600,00 7. Головний спеціаліст; Головний спеціаліст, секретар адміністративної комісії; Головний спеціаліст, секретар опікунської ради 5500,00 8. Спеціаліст I категорії 4900,00 9. Спеціаліст II категорії 4650,00 10. Спеціаліст 4400,00 11. Оператор 3800,00 12. Оперативний черговий 3900,00 13. Комендант 3800,00 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Бердянської міської ради (Карімова Л.І.) розробити та затвердити штатні розписи працівників виконкому та здійснити перерахунок заробітної плати з 12 червня 2020 року в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом на 2020 рік. 3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 розпорядження міського голови від 05.09.2019 № 348-р "Про встановлення посадових окладів та надбавок за ранги". 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
23.07.2020197-рПро створення комісії Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі рішення вісімдесят першої сесії Бердянської міської ради сьомого скликання від 04.06.2020 № 2 "Про майнові питання", враховуючи протокол постійної комісії Бердянської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 26.05.2020 № 85, на підставі листа комунального некомерційного підприємства "Територіальне медичне об’єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради від 24.04.2020 № 343/01-11 з проханням внести зміни до договору позички від 30.01.2020 № 30 щодо виключення з переліку майна транспортного засобу, що знаходиться в користуванні підприємства, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити комісію з метою визначення стану майна територіальної громади міста Бердянська, яке передано в безоплатне користування на підставі договору позички від 30.01.2020 № 30, укладеного між Бердянською міською радою та комунальним некомерційним підприємством "Територіальне медичне об’єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради, та затвердити її склад: Тахтаджиєва-Поклад А.І. - начальник Управління комунальної власності Бердянської міської ради, голова комісії Члени комісії: Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Братеньков І.С. - голова постійної комісії Бердянської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (за згодою) Головин Є.І. - водій комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Єгоров Д.В. - директор комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Караваєв В.Ю. - механік комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Марч Т.І. - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради Матвєєв М.В. - механік Бердянської підстанції комунального некомерційного підприємства "Територіальне медичне об’єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради (за згодою) Одинока О.М. - керівник матеріального відділу комунальної установи Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Саввон С.О. - начальник відділу правового забезпечення та приватизації Управління комунальної власності Бердянської міської ради Сидоренко Л.Б. - начальник відділу оренди Управління комунальної власності Бердянської міської ради Тихонов В.Г. - завідувач Бердянської підстанції комунального некомерційного підприємства "Територіальне медичне об’єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради (за згодою) 2. Створеній комісії: 1) Визначити стан майна Бердянської об’єднаної територіальної громади, яке передано в безоплатне користування на підставі договору позички від 30.01.2020 № 30, укладеного між Бердянською міською радою та комунальним некомерційним підприємством "Територіальне медичне об’єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради, а саме: автомобіль С4/1 (RENAULT MASTER MAF4CE)-01 АР2883СІ тип А, 2012 року введення в експлуатацію, інв. № 10510010. 2) За результатами обстеження скласти відповідний акт обстеження. 3) Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради, враховуючи результати обстеження, підготувати додаткову угоду до договору позички від 30.01.2020 № 30 про виключення зі складу майна, що перебуває в користуванні, автомобілю С4/1 (RENAULT MASTER MAF4CE)-01 АР2883СІ тип А, 2012 року введення в експлуатацію, інв. № 10510010. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
21.07.2020194-рПро встановлення надбавки     Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська встановити Батулинській Тетяні Григорівні, директору Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у липні 2020 року надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність та напруженість у роботі. Міський голова                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
21.07.2020195-рПро преміювання      Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про умови оплати праці та стимулювання праці працівників Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Бердянський міський ЦСССДМ) виплатити премію директору Бердянського міського ЦСССДМ Батулинській Тетяні Григорівні у розмірі 30 % посадового окладу за фактично відпрацьований час у липні 2020 року за рахунок економії фонду оплати праці. Міський голова                                                     Володимир ЧЕПУРНИЙ
17.07.2020191-рПро поховання Донцової О. Г. Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.23 Закону України "Про поховання та похоронну справу", п.2.9. Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193, ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.05.2013 № 214 "Про затвердження Порядку функціонування місць поховань у м. Бердянську", на підставі звернення голови мікрорайону "Скловолокно" Глушко С.І. та враховуючи, що померла була вдовою визволителя м. Бердянська від фашистських загарбників Донцова І.П. ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Дозволити підпоховати Донцову Олександру Григорівну на спеціально відведеній ділянці міського кладовища № 2 для почесних поховань, біля могили чоловіка Донцова Івана Прокоповича. 2. Затвердити це розпорядження на черговому засіданні виконавчого комітету Бердянської міської ради. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Романюту О.М. Міський голова                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ
17.07.2020192-рПро створення комісії Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання рішення сімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 27.02.2020 №5 "Про прийняття майна до комунальної власності", рішення тридцять сьомої сесії (позачергової) Запорізької обласної ради від 11.06.2020 №20, враховуючи лист Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації від 14.07.2020 № 1048/01-14, службову управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.07.2020 №1035, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити склад комісії для прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності Бердянської міської об’єднаної територіальної громади завершеного будівництвом об’єкта "Реконструкція водозабору свердловина №1929/16 в селі Нововасилівка м. Бердянськ Нововасилівської сільської ради Запорізької області", згідно з додатком. 2. Створеній комісії здійснити приймання вищезазначеного майна відповідно до вимог чинного законодавства України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника Управління комунальної власності Бердянської міської ради Тахтаджиєву-Поклад А.І. у межах наданих повноважень. Міський голова                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 17 липня 2020р. № 192-р Склад комісії для прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності Бердянської міської об’єднаної територіальної громади завершеного будівництвом об’єкта "Реконструкція водозабору свердловина №1929/16 в селі Нововасилівка м. Бердянськ Нововасилівської сільської ради Запорізької області" Тахтаджиєва-Поклад А.І. начальник Управління комунальної власності Бердянської міської ради, голова комісії Члени комісії: Братеньков І.С. - голова постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (за згодою) Лебідь Т.М. - головний спеціаліст відділу з питань майна комунальної власності Управління комунальної власності Бердянської міської ради Проханов П.М. - головний спеціаліст відділу будівництва управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) Пшеничний М.О. - директор комунального підприємства "Компос" Бердянської міської ради    Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Шелепова І.В. - головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та утримання міста управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Яковлева Л.В. - головний бухгалтер комунального підприємства "Компос" Бердянської міської ради    Начальник Управління комунальної власності                                  Алла ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД
17.07.2020193-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 187-р      Згідно з ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю головного бухгалтера Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради Урицької Т.О. ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 187-р "Про надання частини щорічної основної відпустки та додаткової щорічної відпустки Грєбєнщиковій В.П." зміни, виклавши пункт 3 в новій редакції "3. Обов’язки директора Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради на період відпустки Грєбєнщикової В.П. покласти на завідуючого господарства установи Русінова Д.В.". 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 16.07.2020 № 187-р "Про надання частини щорічної основної відпустки та додаткової щорічної відпустки Грєбєнщиковій В.П.". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                    Володимир ЧЕПУРНИЙ
16.07.2020186-рПро створення тимчасової комісії з огляду Дитячо-юнацької спортивної школи імені Заслуженого вчителя України Назарова Є.І. відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу відвідування в групах не більше ніж 10 осіб на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)     Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19) та етапів послаблення протиепідемічних заходів", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, протоколу постійної міської комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 05.06.2020 № 24 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити тимчасову комісію з огляду Дитячо-юнацької спортивної школи імені Заслуженого вчителя України Назарова Є.І. відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (далі-ДЮСШ) з приводу відвідування в групах не більше ніж 10 осіб на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 2. Створеній тимчасовій комісії: 1) До 20.07.2020 р. здійснити перевірку готовності ДЮСШ до відвідування в групах не більше ніж 10 осіб у період карантину. 2) До 21.07.2020 р. надати матеріали щодо результатів перевірки готовності ДЮСШ до відвідування в групах не більше ніж 10 осіб у період карантину заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойновій Ю.В. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                     Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 16 липня 2020 № 186-р Склад тимчасової комісії з огляду Дитячо-юнацької спортивної школи імені Заслуженого вчителя України Назарова Є.І. відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу відвідування в групах не більше ніж 10 осіб на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Безродня Ж.В. - заступник начальника відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, голова комісії Члени тимчасової комісії: Захаренко В.С. - в.о. начальника Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) Моненко Н.В. - голова міської організації Профспілок працівників освіти і науки України (за згодою) Синєок А.М. - головний спеціаліст сектору дошкільної та позашкільної освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради    Заступник начальника відділу освіти                           Жанна БЕЗРОДНЯ
16.07.2020187-рПро надання частини щорічної основної відпустки та додаткової щорічної відпустки Грєбєнщиковій В.П. 1.НАДАТИ ГРЄБЄНЩИКОВІЙ Вероніці Петрівні, директору Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради, частину основної щорічної відпустки на 1 календарний день за період роботи з 11.07.2018 р. по 10.07.2019 р., частину основної щорічної відпустки на 11 календарних днів та додаткову щорічну відпустку за ненормований робочий день на 7 календарних днів за період роботи з 11.07.2019 р. по 10.07.2020 р., з 20 липня 2020 р. по 07 серпня 2020 р. Стати до роботи 08.08.2020 р. Підстава: заява Грєбєнщикової В.П. від 07.07.2020 р. 2. Головному бухгалтеру Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради Урицькій Т.О. виплатити Грєбєнщиковій В.П. матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу. 3. Обов’язки директора Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради на період відпустки Грєбєнщикової В.П. покласти на головного бухгалтера установи Урицьку Т.О. Міський голова                                                       Володимир ЧЕПУРНИЙ
16.07.2020188-рПро внесення змін до контракту найму директора КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР від 01.08.2016 р.      Згідно з ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст. 21, 23, 24 Кодексу Законів про працю України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі рішення сімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради Запорізької області VII скликання від 27.02.2020 № 40 "Про внесення змін до Положення Комунальної установи "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" Бердянської міської ради ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до контракту найму директора Комунальної установи "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" Бердянської міської ради Грєбєнщикової В.П. від 01.08.2016 р. такі зміни: за текстом контракту замість слів "Комунальна установа "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" Бердянської міської ради читати: "Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради" у відповідних відмінках. 2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Токмань Н.А.) внести відповідні зміни до контракту найму директора Комунальної установи "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" Бердянської міської ради Грєбєнщикової В.П. від 01.08.2016 р. шляхом підготовки додаткової угоди до контракту найму згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                     Володимир ЧЕПУРНИЙ
16.07.2020189-рПро оголошення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області        Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.07.2020 № 226 "Про затвердження Положення про конкурс на посади керівників закладів освіти Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, що належать до комунальної форми власності, у новій редакції", ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Оголосити конкурс на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області. 2. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області, що додається. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 16 липня 2020 р. № 189-р Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області 1.Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії 2. Волкова Н.А. - голова громадської організації "Керівники закладів загальної середньої освіти міста Бердянська", секретар комісії (за згодою) 3. Васьковцов В.П. - головний спеціаліст відділу кадрової роботи та координації діяльності навчальних закладів управління координації діяльності навчальних закладів та аналітичної, планово - економічної, кадрової роботи Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) 4. Георгієв Є.І. - голова постійної комісії Бердянської міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (за згодою) 5. Кривунь О.В. - представник громадської організації "Керівники закладів загальної середньої освіти міста Бердянська" (за згодою) 6. Липський В.М. - начальник відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 7. Моненко Н.В. - голова міської організації Профспілки працівників освіти і науки України (за згодою) 8. Панченко В.О.- головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та з питань діяльності інклюзивно - ресурсних центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) 9. Субота Г.С. - заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та з питань діяльності інклюзивно - ресурсних центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) Заступник начальника відділу освіти                              Жанна БЕЗРОДНЯ
16.07.2020190-рПро оголошення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.07.2020 № 226 "Про затвердження Положення про конкурс на посади керівників закладів освіти Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, що належать до комунальної форми власності, у новій редакції", ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Оголосити конкурс на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області. 2. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області, що додається. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 16 липня 2020 р. № 190-р Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області 1. Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії 2. Волкова Н.А. - голова громадської організації "Керівники закладів загальної середньої освіти міста Бердянська", секретар комісії (за згодою) 3. Васьковцов В.П. - головний спеціаліст відділу кадрової роботи та координації діяльності навчальних закладів управління координації діяльності навчальних закладів та аналітичної, планово - економічної, кадрової роботи Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) 4. Георгієв Є.І. - голова постійної комісії Бердянської міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (за згодою) 5. Кривунь О.В.- представник громадської організації "Керівники закладів загальної середньої освіти міста Бердянська" (за згодою) 6. Липський В.М. - начальник відділу освіти виконкому Бердянської міської ради 7. Моненко Н.В. - голова міської організації Профспілки працівників освіти і науки України (за згодою) 8. Панченко В.О. - головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та з питань діяльності інклюзивно - ресурсних центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) 9.Субота Г.С. - заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та з питань діяльності інклюзивно - ресурсних центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою) Заступник начальника відділу освіти                             Жанна БЕЗРОДНЯ
13.07.2020184-рПро закінчення поточного та організацію початку нового 2020/2021 навчального року  Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.07.2020 № 279 "Про закінчення поточного та організацію початку нового 2020/2021 навчального року", з метою забезпечення своєчасної якісної підготовки та організації початку 2020/2021 навчального року ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити заходи щодо закінчення поточного та організації початку нового 2020/2021 навчального року в закладах освіти, що додаються. 2. Відділу освіти виконкому Бердянської міської ради (Липський В.М.) підготувати узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження та надати її міському голові до 15.09.2020 року. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ    ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 13 липня 2020 р. № 184 - р Заходи щодо закінчення поточного та організації початку нового 2020/2021 навчального року в закладах освіти 1. Сприяти належній організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної середньої освіти, які бажають вступити до закладів вищої освіти. До 14.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 2. Забезпечити організоване підвезення учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти до пунктів тестування та в зворотному напрямку. До 14.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 3. Забезпечити проведення поточних ремонтів закладів освіти. До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 4. Розпочати роботу щодо формування спроможної мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації. Липень - серпень 2020 року Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 5. Вжити вичерпних заходів щодо стовідсоткового охоплення загальною середньою освітою дітей відповідного віку. До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 6. Сприяти працевлаштуванню випускників усіх типів закладів загальної середньої освіти із числа дітей-сиріт і дітей, які потребують соціальної допомоги. До 07.09.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради 7. Забезпечити облаштуванню освітнього простору третіх класів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Нової української школи.  До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти  8. Забезпечити виплату грошової допомоги по досягненню 18-річного віку дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.  Липень - серпень 2020 року Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради 9. Завершити комплектування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти керівними кадрами. До 21.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради 10. Забезпечити підготовку науково-методичних та інструктивних матеріалів до серпневих нарад освітян. До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради 11. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у закладах дошкільної, загальної середньої освіти при підготовці їх до нового 2020/2021 навчального року. Липень - серпень 2020 року Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 12. Забезпечити відновлення і ремонт шкільних спортивних майданчиків та перевірку безпечності спортивного обладнання, встановленого на них. До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти    13. Забезпечити проведення перевірки стану готовності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового 2020/2021 навчального року та розглянути її результати на засіданні колегії відділу освіти. Серпень - вересень 2020 року Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради 14. Провести в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти звітування керівників про виконану роботу за рік на загальних зборах (конференціях) колективів з обов’язковим дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. До 31.07.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 15. Провести у закладах загальної середньої освіти Свята першого дзвоника в новому 2020/2021 навчальному році, враховуючи епідеміологічну ситуацію з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 01.09.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 16. Забезпечити впровадження нових Державних стандартів початкової освіти у третіх класах закладів загальної середньої освіти. До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 17. Забезпечити подальшу розбудову мережі інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, класів у закладах загальної середньої освіти. До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти  18. Здійснити матеріально-технічне та кадрове забезпечення інклюзивної освіти; облаштування інклюзивно-ресурсного центру, ресурсних кімнат. До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти 19. Забезпечити архітектурну доступність до закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами. До 28.08.2020 Відділ освіти виконкому Бердянської міської ради, керівники закладів освіти    Заступник начальника відділу освіти                                   Жанна БЕЗРОДНЯ
13.07.2020185-рПро продовження контракту наймання директора КП БМР "Бердянський центральний ринок"   Згідно з п.п. 10, 20 п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Продовжити контракт наймання з директором комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок" Пікулем Вадимом Вікторовичем від 06.01.2016 року з 15.07.2020 року до 15.09.2020 року включно. Підстава: заява Пікуля В.В. 2. Управлінню економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради (Орлова Ю.В.) внести відповідні зміни до контракту наймання директора комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок" Пікуля В.В. від 06.01.2016 року шляхом підготовки додаткової угоди згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
10.07.2020183-рПро скликання вісімдесят третьої (позачергової) сесії міської ради VIІ скликання   З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати вісімдесят третю (позачергову) сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 14 липня 2020 року, розпочавши його роботу о 10-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд вісімдесят третьої (позачергової) сесії міської ради винести питання згідно з додатком. 3. Розробникам проєктів рішень до 13 липня 2020 року надати до апарату міської ради проєкти рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят третьої (позачергової) сесії міської ради. 4. Апарату міської ради організувати проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєктів рішень, що виноситься на розгляд вісімдесят третьої (позачергової) сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Козлов І.М.) 13 липня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання вісімдесят третьої (позачергової) сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 10 липня 2020 р. № 183 - р Питання, винесені на розгляд вісімдесят третьої ( позачергової) сесії міської ради - Про встановлення єдиного податку на 2021 рік; - Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік; - Про встановлення ставок земельного податку та пільг зі сплати земельного податку; - Про встановлення ставок з орендної плати за землю; - Про клопотання про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність; - Про затвердження Програми " Питна вода" на 2020 рік у новій редакції; - Про внесення змін до Програми благоустрою та утримання кладовищ на 2020-2022 роки; - Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на 2019-2021 роки в новій редакції; - Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2020 рік в новій редакції; - Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою на 2020 рік в новій редакції.    Секретар міської ради                                                             Олексій ХОЛОД
09.07.2020182-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 17.06.2020 № 153 - р   Керуючись статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, статтями 15, 87 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", ст. 15 Регламенту Бердянської міської ради VII скликання, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 17.06.2020 № 153-р "Про скликання вісімдесят другої сесії міської ради VIІ скликання" зміни, доповнивши додаток до цього розпорядження такими питаннями: - Про внесення змін до Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянськ на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.01.2016 № 21; - Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна; - Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки; - Про передачу у власність земельних ділянок; - Про передачу в оренду земельних ділянок; - Про поновлення договорів оренди земельних ділянок; - Про надання згоди на поділ земельних ділянок; - Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП "Зоря"; - Про затвердження Переліку земельних ділянок, які визначаються для продажу на земельних торгах. 2. Дане розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 17.06.2020 № 153-р "Про скликання вісімдесят другої сесії міської ради VIІ скликання". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О.    Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
08.07.2020179-рПро створення робочої групи     Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях міста Бердянська (в новій редакції), затвердженими рішенням двадцять п’ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 30.05.2012 № 5, зі змінами, внесеними рішенням тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 31.05.2013 № 17, з метою упорядкування обліку фізичних та юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), додержання правил благоустрою міста, утримання прилеглих територій у належному санітарному стані, проведення роз’яснювальної роботи з суб’єктами, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), щодо дотримання чинного законодавства в частині надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити посадовий склад робочої групи для упорядкування обліку фізичних та юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), перевірки додержання ними правил благоустрою міста, утримання прилеглих територій у належному санітарному стані, проведення роз’яснювальної роботи з суб’єктами, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), щодо дотримання чинного законодавства в частині надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі робоча група), що додається. 2. Робочій групі: 1) Провести: а) упорядкування обліку фізичних та юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання); б) перевірки додержання суб’єктами, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), правил благоустрою міста, утримання прилеглих територій у належному санітарному стані;2 в) інформаційно-роз’яснювальну роботу з суб’єктами, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), щодо дотримання чинного законодавства в частині надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). 2) Вжити відповідні заходи реагування на виявлені порушення в межах наданих повноважень згідно з чинним законодавством. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ       ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 08 липня 2020 р. № 179-р Посадовий склад робочої групи Секретар міської ради, голова робочої групи Представник Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій області (за згодою) Представник третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області (за згодою) Представник Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області (за згодою) Представник сектору курортно-готельної діяльності виконкому Бердянської міської ради Представник адміністративного відділу виконкому Бердянської міської ради Представник управління містобудування та архітектури виконкому Бердянської міської ради Секретар міської ради                                               Олексій ХОЛОД
08.07.2020180-рПро проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг       Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 11 Закону України "Про соціальні послуги", постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг", наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року № 904 "Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг" та з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів, удосконалення організації наданих послуг ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Бердянським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - комісія). 2. Затвердити склад робочої комісії, що додається. 3. Затвердити Положення про робочу комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Бердянським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Положення), що додається. 4. Комісії до 31 серпня 2020 року провести зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються Бердянським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 5. Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради (Токмань Н.А.) узагальнити та провести аналіз результатів зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, що надаються Бердянським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 08 липня 2020 р. № 180-р СКЛАД робочої комісії з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Бердянським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Токмань Н.А. начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради, голова робочої комісії Болдирєва С.В. перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради, заступник голови робочої комісії Коров’янська М.Є. завідувач сектору по роботі з сім`ями та дітьми відділу з питань реабілітації та соціального обслуговування управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Члени робочої комісії: Батулинська Т.Г. директор Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Браілко В.Г. директор комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради Мілакова В.В. депутат міської ради (за згодою) Моісей В.В. менеджер міжнародної громадської організації "Еммануїл" (за згодою) Новікова Е.М. голова Бердянської територіальної організації Українського товариства глухих Пилипенко Я.Я. координатор проєктів релігійної місії "Карітас-Спес-Бердянськ" (за згодою) Тихонова С.Л. начальник відділу з питань реабілітації та соціального обслуговування управління праці та соціального захисту виконкому Бердянської міської ради Начальник управління праці та соціального захисту населення                               Наталія ТОКМАНЬ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 08 липня 2020 р. № 180 -р ПОЛОЖЕННЯ про робочу комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Бердянським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді І. Загальні положення 1. Положення про робочу комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Бердянським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - комісія) розроблено відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг", від 01.06.2020 № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", Державних стандартів надання соціальних послуг, наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 "Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг". 2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Бердянським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Бердянський міський ЦСССДМ). ІІ. Основні завдання і повноваження 1. У процесі роботи комісія дотримується наступних етапів проведення оцінки якості соціальних послуг : 1) планування та проведення оцінки якості соціальних послуг; 2) проведення аналізу результатів оцінки якості соціальних послуг; 3) розміщення результатів проведеної оцінки якості соціальних послуг на офіційному веб-сайті Бердянської міської ради, на інформаційному стенді Бердянського міського ЦСССДМ; 4) розроблення рекомендацій щодо підвищення якості наданих соціальних послуг, організації роботи Бердянського міського ЦСССДМ. 2. Комісія обирає методи проведення оцінки якості (опитування/анкетування, спостереження, бесіда/співбесіда, вивчення документації). 3. За результатами проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг комісією складається звіт та подається в електронному вигляді міському голові. 4. По закінченню 30 - денного строку з дня оприлюднення результатів зовнішньої оцінки комісія розглядає зауваження, скарги Бердянського міського ЦСССДМ щодо проведення оцінки та складає остаточний звіт про проведення зовнішньої оцінки, який містить інформацію стосовно досягнень, недоліків та рекомендації щодо підвищення якості наданих соціальних послуг, організації роботи Бердянського міського ЦСССДМ та надсилається в електронному вигляді Бердянському міському ЦСССДМ. 5. Результати оцінки якості соціальних послуг, у тому числі остаточний звіт про проведення зовнішньої оцінки, комісія доводить до відома персоналу Бердянського міського ЦСССДМ, отримувачів соціальних послуг, жителів Бердянської міської об’єднаної територіальної громади шляхом розміщення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Бердянської міської ради, на інформаційному стенді Бердянського міського ЦСССДМ. ІІІ. Порядок створення та організації діяльності комісії 1. Персональний склад комісії, Положення про неї затверджуються розпорядженням міського голови. 2. До складу комісії включаються представники: управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради, Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради, а також депутати міської ради, представники громадських та благодійних організацій. 3. Організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які скликаються головою комісії за необхідністю, та правомочні, якщо в них беруть участь не менше двох третин від загального складу її членів. 4. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від числа членів, які присутні на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 5. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування. ІV. Повноваження голови та інших членів робочої комісії 1. Голова робочої комісії: скликає комісію; головує на засіданнях; підписує протокол та інші документи. 2. Секретар робочої комісії: організує діловодство; веде протоколи засідань; підписує разом з головою комісії протоколи засідань. 3. Члени комісії: приймають рішення щодо організації роботи комісії; вивчають матеріали надані для проведення перевірки; аналізують результати проведеної оцінки якості; вносять пропозиції щодо покращення якості наданих соціальних послуг. Начальник управління праці та соціального захисту населення Наталія ТОКМАНЬ
08.07.2020181-рПро створення робочої комісії            Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Виборчого кодексу України, з метою проведення перевірки та аналізу стану облаштування приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям для забезпечення їх роботи, та приміщень, що використовуються для голосування, на предмет безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: Кочубей О.С. - керуючий справами виконавчого комітету Бердянської міської ради, голова робочої комісії Ісаєвська С.М. - начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Кузнецов О.М. - головний інженер управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Семененко С.С. - головний спеціаліст сектору внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, національностями та релігіями відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради Скорик А.В. - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Бердянської міської ради Ус Н.В. - завідувач сектору моніторингу за використанням і розвитком територій міста управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради Шинкаренко І.В. - завідувач сектору внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, національностями та релігіями відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради 2. Створеній робочій комісії до 14.07.2020 року провести огляд приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування на предмет безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю. 3. Відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконкому Бердянської міської ради (Ісаєвська С.М.) підготувати узагальнену інформацію про проведену роботу та надати мені на розгляд до 20.07.2020 року. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.07.2020178-рПро затвердження мережі заочних класів у виправній колонії № 77 при Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 Бердянської міської ради Запорізької області     Відповідно до плану мережі заочних класів у виправній колонії № 77 при Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 Бердянської міської ради Запорізької області на 2020-2021 навчальний рік, згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити мережу класів у виправній колонії № 77 при Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 Бердянської міської ради Запорізької області станом на 01 вересня 2020 року у кількості 4; з контингентом учнів - 80, з них: - 10 клас - 40 осіб (2 класи) - 11 клас - 40 осіб (2 класи) 2. Затвердити чотириденний режим роботи заочних класів у виправній колонії № 77 при Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 Бердянської міської ради Запорізької області, а саме: вівторок, середа, четвер, п’ятниця. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ
06.07.2020177-рПро створення робочої групи    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі протокольного доручення депутата міської ради Рудницького М.М. від 26.06.2020 № 347 пд, наданого на вісімдесят другій (позачерговій) сесії Бердянської міської ради VII скликання, що відбулася 25.06.2020, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу групу у складі: Горячов Г.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої комісії Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник голови робочої комісії Вербицька І.Л. - начальник відділу підприємницької діяльності та захисту прав споживачів управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Ігнатьєв О.П. - юрисконсульт 1-ї категорії юридичного відділу комунального підприємства "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Македонський О.В. - директор комунального підприємства  "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Новіков О.А. - начальник служби обліку реалізації послуг комунального підприємства "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради Орлова Ю.В. - начальник управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Рудницький М.М. - депутат міської ради (за згодою) Рупіцева О.О. - начальник відділу з питань майна комунальної власності Управління комунальної власності Бердянської міської ради Рущак О.Р. - головний спеціаліст відділу з правового забезпечення діяльності виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради Сарабєєва Н.О. - начальник відділу діловодства та правового забезпечення управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Шелепова І.В. - головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та утримання міста управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Депутати міської ради - (за згодою) 2. Створеній робочій групі: 1) вивчити питання щодо перенесення приладів обліку води з будинків приватного сектору на межі майнової належності мереж КП "Бердянськводоканал" БМР та власників приватних будинків (тобто за межі домоволодінь у колодязі на вулиці в точках приєднання до зовнішніх мереж централізованого водопостачання КП "Бердянськводоканал" БМР); 2) про результати вивчення зазначеного питання надати на розгляд міському голові узагальнену довідку до 30.08.2020 року. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
03.07.2020175-рПро проведення соціального моніторингу задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради в 2020 році       Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до п. 6.2 міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги.") відповідно до Порядку проведення соціального моніторингу задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 07.06.2018 № 216-р, з метою вдосконалення функціонування системи управління якістю у виконавчих органах Бердянської міської ради ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити План-графік проведення соціального моніторингу задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради, що додається. 2. Керівникам виконавчих органів Бердянської міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради провести соціальний моніторинг задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради, та надати помічнику міського голови, уповноваженому у справах системи управління якістю заповнені анкетні формуляри для узагальнення та підготовки аналітичного звіту згідно з Планом-графіком проведення соціального моніторингу задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради, затвердженим у п.1 цього розпорядження. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на помічника міського голови, уповноваженого у справах системи управління якістю Лепіну В.В. Міський голова                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ    ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 03 липня 2020 р. № 175-р ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРІНГУ задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради    1. Провести соціальний моніторинг задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради, з 10.07.2020 р. по 17.07.2020 р. з розміром вибірки не менше 383 респондентів. 2. Соціальний моніторинг задоволеності мешканців міста рівнем якості послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради, проводити за анкетним формуляром, що додається. 3. Залучити до проведення соціального моніторингу комітети мікрорайонів міста Бердянська. 4. Керівникам виконавчих органів Бердянської міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради: 1) Провести опитування мешканців міста за анкетними формулярами з метою збору інформації щодо задоволеності рівнем якості послуг виконавчих органів Бердянської міської ради. 2) До 21.07.2020 р. надати заповнені анкетні формуляри помічнику міського голови, уповноваженому у справах системи управління якістю для подальшого узагальнення отриманої інформації та підготовки звіту міському голові про результати соціального моніторингу. 5. Сектору "Прес-служба" Бердянської міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради: 1) Оприлюднити/анонсувати інформацію про проведення соціального моніторингу, основні засади та строки його проведення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Бердянської міської ради. 2) До 01.08.2020 р. оприлюднити результати соціального моніторингу в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Бердянської міської ради. Помічник міського голови, уповноважений у справах системи управління якістю                                   Вікторія ЛЕПІНА Додається до розпорядження міського голови 03 липня 2020 р. № 175-р АНКЕТА споживача послуг, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради Шановні мешканці міста! Виконавчий комітет Бердянської міської ради проводить вивчення рівня задоволеності споживачів послугами, що надаються виконавчими органами Бердянської міської ради. Мета проведення анкетування - визначення, чи є послуги якісними, виявити недоліки чи порушення у роботі та покращити якість надання послуг з урахуванням Ваших зауважень та пропозицій. Нам дуже важлива Ваша думка, тому просимо Вас взяти участь в анкетуванні. Анкета є анонімною, всі отримані результати будуть використані тільки в узагальненому вигляді. Будь ласка, заповніть анкету. Прочитайте запропоновані питання та всі варіанти відповідей. Оберіть і виділіть в будь-який спосіб (підкресленням, позначенням "+" чи іншим чином) варіант відповіді, що найбільше співпадає з Вашою думкою. Щиро дякуємо Вам за участь! 1. Як часто Ви звертались до виконавчих органів Бердянської міської ради для одержання послуг протягом року ? а) три рази або більше; б) два рази; в) один раз; г) не звертався(лась). 2. Для отримання послуг Ви звертались: а) до Центру надання адміністративних послуг; б) до виконавчого комітету; в) до управління праці та соціального захисту населення; г) до інших органів виконавчої влади. 3. Вкажіть, будь-ласка, якими з послуг, що надають виконавчі органи, Ви користувались? (наприклад, послуги з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, архітектури, земельних відносин, захисту прав споживачів, підприємницької діяльності, отримання довідки про склад сім’ї, соціальні послуги). _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Чи достатньо інформації Ви отримали: 1) під час консультації спеціалістом? - так - ні - інше(зазначте)_______________ 2) на веб - сайті Бердянської міської ради bmr.gov.ua: - так - ні - інформація відсутня 3) на інформаційних стендах в приміщеннях ЦНАПу, управління праці та соціального захису населення, виконкому? - так - ні - інформація відсутня 5. Яку інформацію Ви хотіли би бачити додатково? _____________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 6. Охарактеризуйте якість наданої Вам послуги: а) цілком задоволений(на), послуга надана вчасно і належної якості; б) послуга надана з порушенням строку надання в) послуга надана, але її якістю не задоволений(на), а саме _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ г) під час надання послуги було витребування додаткових документів ґ) послуга не надана без достатнього обґрунтування  7. Чи задоволені Ви рівнем надання консультацій та довідкової інформації спеціалістами? а) так; б) ні. Вкажіть, будь-ласка, чому ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 8. З якими випадками неналежного ставлення з боку працівників виконавчих органів стикалися Ви особисто: а) не стикався(лась); б) довелося за однією послугою чи з одного й того ж питання звертатися декілька разів чи до різних працівників через неповну або неточну інформацію, отриману від спеціаліста; в) грубе або неналежне поводження з боку працівників; г) наявність протягом робочого часу та годин прийому нічим не регламентованих перерв, відсутність працівника на робочому місці; ґ) недоступний для зв’язку чи тривалий період протягом робочого часу не відповідав телефон для довідок; д) інше ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 9. Чи задоволені Ви умовами, створеними для відвідувачів у приміщеннях Центру надання адміністративних послуг, управління праці та соціального захисту населення, виконкому? а) так; б) ні. Якщо ні, вкажіть, будь-ласка, чим саме Ви не задоволені ____________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 10. Ваші побажання, рекомендації, критика, пропозиції щодо покращення роботи та якості надання послуг ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Для правильної оцінки поданих Вами відомостей просимо Вас надати деякі дані про себе: Ваш вік: а) до 20 років; г) від 45 до 60 років; б) від 21 до 30 років; ґ) старше 60 років. в) від 31 до 45 років; Ваша освіта: а) загальна середня; б) професійно-технічна освіта; в) вища (базова, повна). Ваш рід занять: а) робітнича професія; ґ) військовослужбовець; б) службовець; д) домогосподарка; в) підприємець; е) тимчасово не працюю; г) студент; є) пенсіонер. ЩИРО ДЯКУЄМО ВАМ ЗА УЧАСТЬ В АНКЕТУВАННІ!
03.07.2020176-рПро припинення дії контракту та покладання обов’язків      Згідно з п.п. 10, 20 п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службову заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. від 03.07.2020 вих № 346, ЗОБОВ’ЯЗУЮ:      1. Припинити дію контракту найма директора комунального сільськогосподарського підприємства "Зеленгосп" Бердянської міської ради Шаповалова Володимира Івановича від 01.02.2012 року з 03.07.2020 року у зв’язку зі смертю.      2. Виконання обов’язків директора комунального сільськогосподарського підприємства "Зеленгосп" Бердянської міської ради тимчасово з 03.07.2020 року покласти на Скіданову Катерину Григорівну, бухгалтера підприємства директора з правом першого підпису.      3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
02.07.2020172-рПро нагородження З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданого клопотання ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Нагородити Грамотами міського голови працівників ДП "Бердянський морський торговельний порт" згідно з додатком. 2. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Грамоти міського голови. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                         Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 02 липня 2020 № 172-р Список працівників ДП "Бердянський морський торговельний порт", представлених до нагородження Грамотою міського голови - за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до своїх посадових обов’язків, відданість справі та з нагоди Дня морського та річкового флоту Фіжук Олександр Венедіктович моторист 1 класу-матрос 1 класу б/к "Лейтенат Шмидт" структурного підрозділу "Портовий флот" Шумейко Андрій Миколайович старший стивідор (начальник зміни) структурного підрозділу "Вантажний район" Петрушина Неля Іванівна начальник складу № 3 структурного підрозділу "Вантажний район" Рубан Ігор Миколайович докер-механізатор структурного підрозділу "Вантажний район" Лактіонов Геннадій Віталійович докер-механізатор структурного підрозділу "Вантажний район" Нагорний Роман Ігорович майстер з ремонту структурного підрозділу "Дільниця ремонтно-будівельних робіт" Чорний Олексій Васильович маляр 5 розряду структурного підрозділу "Дільниця ремонтно-будівельних робіт" Бузько Сергій Антонович електромонтер 6 розряду структурного підрозділу "Портова майстерня" Крот Олександр Вікторович слюсар-ремонтник 6 розряду структурного підрозділу "Автогосподарство" Яременко Антоніна Анатоліївна медсестра фізіотерапевтичного кабінету вищої категорії структурного підрозділу "Поліклініка" Кучук Наталія Олександрівна прибиральник службових приміщень структурного підрозділу "Портова територія" Гужвій Лариса Леонідівна прибиральник службових приміщень структурного підрозділу "Портова територія" Мороз Надія Іванівна адміністратор бази відпочинку "Моряк" Чебанова Катерина Василівна комірник структурного підрозділу "Внутрішньопортова механізація" Клименков Олександр Анатолійович заступник директора з економіки Гуренко Віталій Іванович головний інженер Лісіцина Надія Юріївна головний бухгалтер Онуфрієнко Сергій Григорович заступник директора з експлуатації та логістики Привезенцев Сергій Миколайович водій автомашини адміністративно-господарчого сектора Начальник відділу кадрів та нагород                                                       Ірина БАЛАКІНА
02.07.2020173-рПро нагородження З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданого клопотання ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Нагородити Грамотами міського голови членів територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 2. Оголосити Подяку від міського голови членам територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 3. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Грамоти та Подяки міського голови. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 02 липня 2020р. № 173-р Список членів територіальної громади міста Бердянська, представлених до нагородження Грамотою міського голови - за вагомий внесок у підтримку законності та правопорядку на території міста Бердянська, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Національної поліції України Клименко Олександр Сергійович оперуповноважений відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції, старший лейтенант поліції Ніколенко Олександр Олександрович старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції, майор поліції Челібійський Роман Юрійович дільничний офіцер поліції сектору дільничних офіцерів відділу превенції Бердянського відділу поліції, старший лейтенант поліції Ізвєков Сергій Анатолійович старший інспектор - черговий сектору реагування патрульної поліції № 1 Бердянського відділу поліції, майор поліції Список членів територіальної громади міста Бердянська, яким оголошена Подяка міського голови - за вагомий внесок у підтримку законності та правопорядку на території міста Бердянська, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Національної поліції України    Антоненко Ганна Олександрівна інспектор сектору водної поліції відділу превенції Бердянського відділу поліції, капітан поліції Манойленко Володимир Іванович старший інспектор - черговий сектору реагування патрульної поліції № 2 Бердянського відділу поліції, капітан поліції Куць Анжеліка Сергіївна слідчий слідчого відділу Бердянського відділу поліції, старший лейтенант поліції Непейпієв Владислав Олександрович інспектор-криміналіст слідчого відділу Бердянського відділу поліції, лейтенант поліції Запорожець Олександр Олександрович помічник дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів відділу превенції Бердянського відділу поліції, старший сержант поліції Блинов Антон Вікторович поліцейський сектору реагування патрульної поліції №3 Бердянського відділу поліції, старший сержант поліції Скуйбеда Олександр Леонідович поліцейський сектору реагування патрульної поліції №4 Бердянського відділу поліції, старший сержант поліції Начальник відділу кадрів та нагород                                                        Ірина БАЛАКІНА
02.07.2020174-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 19.06.2020 № 162-р "Про створення робочої групи"      Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення належних умов посадки і висадки пасажирів на зупинці пасажирського транспорту по вул. Перлинній (вул. Волкова) в м. Бердянськ, враховуючи службову заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. від 01.07.2020 вих № 343, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 19.06.2020 № 162-р "Про створення робочої групи" такі зміни: 1) За текстом розпорядження замість слів "вул. Жемчужна" читати "вул. Перлинна" у відповідних відмінках. 2) Викласти п. 2 розпорядження в новій редакції: "2. Створеній робочій групі до 31.07.2020 року провести обстеження зупинки пасажирського транспорту по вул. Перлинній (вул. Волкова) в м. Бердянськ з метою визначення можливості (доцільності) проведення її капітального ремонту, скласти відповідний акт та надати його мені на розгляд". 2. Вважати це розпорядження невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 19.06.2020 № 162-р "Про створення робочої групи". 3. Контроль за виконанням на цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                   Володимир ЧЕПУРНИЙ
30.06.2020170-рПро надання щорічної відпустки      Згідно із ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10 Закону України "Про відпустки", постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", додатком 1 до Колективного договору на 2017-2021 рр., прийнятого на загальних зборах трудового колективу КУ "Терцентр" БМР 02 березня 2017 року та зареєстрованого управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради 06.04.2017 за № 60,     1. НАДАТИ БРАІЛКУ Володимиру Григоровичу, директору комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради, основну щорічну відпустку у розмірі 24 календарних дні та додаткову відпустку за ненормований робочий день у розмірі 7 календарних днів за період роботи з 18.06.2019 - 17.06.2020 з 13.07.2020 по 12.08.2020 з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Стати до роботи 13.08.2020. Підстава: заява Браілка В.Г. від 25.06.2020.      2. Виконання обов’язків директора комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради Браілка В.Г. на період його відпустки покласти на заступника директора Гусарову Ірину Іванівну. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                   Олексій ХОЛОД
30.06.2020171-рПро надання відпустки без збереження заробітної плати Шалєєву В.В.       НАДАТИ ШАЛЄЄВУ Владиславу Володимировичу, директору комунального підприємства "Продюсерський центр "Аншлаг" Бердянської міської ради, відпустку без збереження заробітної плати згідно з п. 3? ст. 25 ЗУ "Про відпустки" на 31 календарний день з 01.07.2020 р. по 31.07.2020р. Стати до роботи 01.08.2020р. Підстава: заява Шалєєва В.В. від 23.06.2020р. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                               Олексій ХОЛОД
25.06.2020168-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 12.05.2020 № 107-р "Про створення робочої комісії" Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання рішень постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (на період дії карантину), враховуючи постанови та розпорядження Головного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг та здійсненні торгівлі суб’єктами господарювання, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до складу робочої комісії для здійснення моніторингу дотримання карантинних обмежень функціонування об’єктів торгівлі та сфери послуг (далі робоча комісія), затвердженого розпорядженням міського голови від 12.05.2020 № 107-р, зміни, включивши до складу робочої комісії: - помічника міського голови, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції; - помічника міського голови, уповноваженого з питань взаємодії з силовими структурами, військовими частинами, учасниками АТО та членів їх сімей. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 12.05.2020 № 107-р "Про створення робочої комісії". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                              Олексій ХОЛОД
25.06.2020169-рПро надання щорічної відпустки Згідно із ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10 Закону України "Про відпустки", постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", додатком 1 до Колективного договору на 2017-2020 р.р., прийнятого на загальних зборах трудового колективу Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 13.03.2017 року, протокол №5, та зареєстрованого управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради 25.04.2017 р. за № 73, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. НАДАТИ БАТУЛИНСЬКІЙ Тетяні Григорівні, директору Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, частину основної щорічної відпустки на 14 календарних днів за період роботи з 19.01.2019 року по 18.01.2020 року з 06 липня 2020 року по 19 липня 2020 року включно з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Стати до роботи 20.07.2020 р. Підстава: заява Батулинської Т.Г. від 24 червня 2020 р. 2. Виконання обов’язків директора Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Батулинської Т.Г. на період її відпустки покласти на практичного психолога Романенко Альону Іванівну.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                               Олексій ХОЛОД
23.06.2020167-рПро створення комісії Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законами України "Про благоустрій населених пунктів", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відходи", Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, національними стандартами: ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 "Настанова з улаштування контейнерних майданчиків", ДСТУ 8476:2015 "Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньодворових територій, доріг загального користування та інших об’єктів благоустрою Бердянської міської об’єднаної територіальної громади ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити постійно діючу комісію з обстеження територій Бердянської міської об’єднаної територіальної громади (далі- Комісія) та затвердити її посадовий склад згідно з додатком. 2. Утвореній Комісії за результатами своєї роботи скласти відповідні акти та надати рекомендації щодо відповідності розміщення контейнерних майданчиків для ТПВ санітарним нормам та можливості їх переносу у разі необхідності. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                               Олексій ХОЛОД    Додаток до розпорядження міського голови 23 червня 2020 р. № 167-р Посадовий склад постійно діючої комісії з обстеження територій Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в компетенції якого знаходяться питання житлово-комунального господарства, голова комісії Головний спеціаліст відділу благоустрою та утримання міста управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар комісії Члени комісії: - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради - представник управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради - представник адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради - голова постійної комісії Бердянської міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (за згодою) - голова постійної комісії Бердянської міської ради з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних відносин та екології (за згодою) - начальник Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) - голова комітету мікрорайону (за згодою) Заступник міського голови                                                  Григорій ГОРЯЧОВ
23.06.2020164-рПро посилення заходів щодо пожежної безпеки у природних екосистемах і сільгоспугіддях на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 01.04.2020 № 135 "Про посилення заходів щодо пожежної безпеки в лісових масивах і сільгоспугіддях області в 2020 році", Протоколу регіональної комісії ТЕБ та НС Запорізької області від 16.06.2020 № 22, з метою проведення заходів з організації протидії пожежам у природних екосистемах і сільгоспугіддях на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячову Г.Г.: 1) Розглянути на нараді з землекористувачами, природоохоронними організаціями та контролюючими службами питання щодо вжиття заходів, розробки та забезпечення неухильного виконання комплексних планів дій щодо протипожежного захисту природних екосистем, лісосмуг, сільгоспугідь, скверів та парку в пожежонебезпечний період 2020 року. Попередити всіх землекористувачів про заборону розведення багать, спалювання сухої трави, стерні, соломи післязбиральних залишків та сміття. 2) Забезпечити створення запасу паливно-мастильних матеріалів у міському матеріальному резерві для ліквідації можливих пожеж. 3) Укласти договори з підприємствами, установами та організаціями міста на залучення техніки для ліквідації пожеж у разі необхідності, зобов’язати керівників цих підприємств створити необхідний запас паливно-мастильних матеріалів. 2. Відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконкому Бердянської міської ради (Ісаєвська С.М.) організувати та провести роз’ясню- вальну роботу з головами комітетів мікрорайонів та головами вуличних комітетів міста з питань дотримання пожежної безпеки в екосистемах й недопущення випалювання сухої рослинності, стерні та пожнивних залишків, заборони протягом пожежонебезпечного періоду розведення багать у природних екосистемах. 3. Адміністративному відділу виконкому Бердянської міської ради (Панченко Г.В.): 1) Забезпечити безумовне виконання населенням міста Правил благоустрію, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях в місті Бердянську, особливо в частині протидії створенню та спаленню стихійних звалищ і необережного поводження з вогнем, а також розведення багать у невстановлених місцях. 2) Посилити заходи адміністративного впливу до осіб та підприємств, що займаються випалюванням стерні, сухої трави, очерету, залишків на полях, смугах відводу доріг та лісосмугах. 4. В.о. старостам сіл Нововасилівка, Роза, селища Шовкове Кулазі А.М., села Азовського Колодяжній О.Я.: 1) Звернутися до землекористувачів щодо обмеження в’їзду всіх видів транспорту у полезахисні лісові смуги на період до 31.10.2020 року. 2) Попередити під розписку всіх землекористувачів про заборону спалювання сухої трави, стерні, соломи, післязбиральних залишків та сміття. 3) Зобов’язати землекористувачів після збирання зернових в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі 330 і 750 кВ провести протягом 3 днів збір соломи та обробку ґрунту. 4) Взяти під особистий контроль дотримання землекористувачами правил пожежної безпеки під час збирання врожаю. 5) Організувати створення пунктів накопичення протипожежного інвентарю в населених пунктах Нововасилівка, Роза, Шовкове, Азовське відпрацювати плани евакуації населення, працівників підприємств, установ, організацій при виникненні степових пожеж та пожеж масивів очерету, якщо вони загрожують життю та здоров’ю людей. 6) У разі виникнення масштабних пожеж в екосистемах забезпечувати проведення заходів з евакуації населення, яке мешкає в безпосередній близькості до масивів очерету і може потрапити в небезпечну зону пожежі. 5. Рекомендувати Бердянському міськрайонному управлінню Головного управління ДСНС у Запорізькій області (Мовчан А.М.): 1) Забезпечити постійну готовність підрозділів пожежно-рятувальної служби цивільного захисту до виконання завдань за призначенням при гасінні пожеж в екосистемах міста. 2) Запровадити посилений моніторинг стану пожежної безпеки та дотримання законодавства з питань пожежної безпеки в екосистемах міста.  3) Попередити керівництво Бердянського товариства мисливців та рибалок Українського товариства мисливців та рибалок про відповідальність за виникнення пожеж в угіддях, які закріплені за ними. 4) Проводити через засоби масової інформаціїї протягом пожежонебезпечного періоду інформаційно-роз`яснювальну роботу, спрямовану на дотримання законодавства у сфері пожежної безпеки в природних екосистемах. 5) У разі виникнення масштабних пожеж в екосистемах забезпечувати проведення заходів щодо евакуації населення, що мешкає в безпосередній близькості до масивів очерету і може потрапити в небезпечну зону пожежі. 6. Рекомендувати Бердянському відділу поліції ГУ Національної поліції України у Запорізькій області (Дружиненко С.Г.) : 1) У межах своїх повноважень посилити заходи адміністративного впливу до осіб, які займаються випалюванням стерні, сухої трави, залишків на полях, смугах відводу доріг, лісосмугах та розводять багаття в екосистемах міста. 2) У разі виникнення масштабних пожеж в екосистемах міста, забезпечувати охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху в районах виникнення пожеж і під час проведення евакуаційних заходів. 3) Організувати надання допомоги особовим складом у проведенні спільних рейдів та патрулювань з питань дотримання законодавства в сфері пожежної безпеки в природних екосистемах. 7. Рекомендувати керівництву Бердянської філії ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" та філії "Бердянський райавтодор ДП Запорізький облавтодор" здійснювати очищення смуг відводу вздовж автомобільних доріг державного значення і залізничних доріг у межах населених пунктів Бердянської міської об’єднаної територіальної громади від наземних горючих матеріалів. 8. Рекомендувати Бердянському товариству мисливців та рибалок Українського товариства мисливців та рибалок (Король Г.Г.): 1) Забезпечити функціювання добровільних пожежних команд і укомплектування їх засобами пожежогасіння. 2) Залучати членів товариства мисливців та рибалок до організації виконання законодавства з питань охорони екосистем на території, наданої в користування, до профілактичних заходів щодо запобігання виникнення пожеж й участі у гасінні пожеж в екосистемах міста. 9. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконавчого комітету Бердянської міської ради (Телешко Ю.В.) забезпечити належну організацію взаємодії та взаємоінформування між виконкомом Бердянської міської ради, Бердянським відділом поліції ГУ Національної поліції у Запорізькій області, Бердянським міськрайонним відділом Державної установи " Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України", Бердянським міськрайонним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області, Державною екологічною інспекцією у Запорізькій області та відповідними комунальними службами міста. 10. Заборонити користування відкритим вогнем, розведення багать у невстановлених місцях без дотримання правил пожежної безпеки мешканцям населених пунктів Бердянської міської об’єднаної територіальної громади. 11. Сектору "Прес-служба" міської ради та виконавчого комітету Бер-дянської міської ради (Єгорова І.О.) залучити засоби масової інформації для широкої пропаганди серед населення і суб’єктів господарювання важливості та необхідності дотримування правил протипожежної безпеки. 12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                               Олексій ХОЛОД
23.06.2020166-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 22.06.2020 № 163 - р Керуючись статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку з запланованим відрядженням виконувача обов’язків міського голови, секретаря міської ради на підставі листа Запорізької обласної державної адміністрації від 23.06.2020 № 08-22/1505, враховуючи телефонограму голови Запорізької обласної державної адміністрації вх. №Т-09 від 23.06.2020, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 22.06.2020 № 163-р "Про скликання сесії міської ради VIІ скликання" зміни, а саме: перенести проведення пленарного засідання вісімдесят другої (позачергової) сесії міської ради з 24.06.2020 року на 25.06.2020 року та розпочати його роботу о 10-00 годині. 2. Дане розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 22.06.2020 № 163-р "Про скликання сесії міської ради VIІ скликання". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                           Олексій ХОЛОД
23.06.2020165-рПро внесення змін до складу мобільної робочої групи з питань боротьби з нелегальними пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом  Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законами України "Про автомобільний транспорт" та "Про дорожній рух", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв`язку з кадровими змінами ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1.Внести до складу мобільної робочої групи з питань боротьби з нелегальними пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом, затвердженого розпорядженням міського голови від 08.02.2019 № 36-р "Про впорядкування пасажирських перевезень автомобільним транспортом в м. Бердянськ, с. Азовське Бердянського району, селах Нововасилівка, Роза, селищі Шовкове м. Бердянськ Запорізької області" ( далі - мобільна робоча група) такі зміни : 1) вивести зі складу мобільної робочої групи Зюзь Володимира Івановича.; 2) ввести до складу мобільної робочої групи Налюшного Ігоря Олександровича, начальника автостанції "Бердянськ". 2. Це рішення є невід`ємною частиною розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 36-р "Про впорядкування пасажирських перевезень автомобільним транспортом в м. Бердянськ, с. Азовське Бердянського району, селах Нововасилівка, Роза, селищі Шовкове м. Бердянськ Запорізької області". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження та координацію роботи мобільної робочої групи покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Виконувач обов`язків міського голови, секретар міської ради                                                           Олексій ХОЛОД
22.06.2020163-рПро скликання вісімдесят другої (позачергової) сесії міської ради VIІ скликання  З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати вісімдесят другу (позачергову) сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 24 червня 2020 року, розпочавши його роботу о 15-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд вісімдесят другої (позачергової) сесії міської ради винести питання згідно з додатком. 3. Розробникам проєктів рішень 23 червня 2020 року надати до апарату міської ради проєкти рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят другої (позачергової) сесії міської ради. 4. Апарату міської ради організувати проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєктів рішень, що виноситься на розгляд вісімдесят другої (позачергової) сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Черкашина С. В.) 23 травня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання вісімдесят другої (позачергової) сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                            Олексій ХОЛОД    Додаток до розпорядження міського голови 22 червня 2020 р. № 163 - р  Питання, винесені на розгляд вісімдесят другої ( позачергової) сесії міської ради  Про майнові питання; Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна; Про передачу в оренду земельних ділянок; Про поновлення договорів оренди земельних ділянок; Про затвердження Переліку земельних ділянок, які визначаються для продажу на земельних торгах; Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою на 2020 рік в новій редакції; Про затвердження Програми капітального ремонту та придбання об’єктів благоустрою на 2020 рік у новій редакції; Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на 2020 рік у новій редакції; Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2020 рік в новій редакції; Про внесення змін до Програми "Охорона здоров’я на 2020 рік" у новій редакції; Про затвердження Цільової програми "Освіта" на 2020 рік в новій редакції; Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12 2019 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік". Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                Олексій ХОЛОД
19.06.2020159-рПро створення робочої комісії для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР  Керуючись ст.ст. 17, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою вивчення та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР за період з 01.04.2017 року по 31.03.2020 року ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію для вивчення та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР у складі: Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої комісії Орлова Ю.В. - начальник управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник голови робочої комісії Волкова С.О. - головний спеціаліст сектору економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Костерна М.С. - завідувач сектору економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Попова Н.О. - головний спеціаліст сектору економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Рупіцева О.О. - начальник відділу з питань майна комунальної власності Управління комунальної власності Бердянської міської ради Ченцова Н.В. - головний спеціаліст відділу зведеного бюджетного планування і фінансування фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради Черновець Н.К. - спеціаліст 1 категорії відділу праці з питань врегулювання соціально-трудових відносин і взаємодії з соціальними фондами управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради 2. Створеній робочій комісії з 22.06.2020 року по 23.07.2020 року провести аналіз фінансово-господарської діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР за період з 01.04.2017 року по 31.03.2020 року, за його результатами підготувати узагальнену інформацію до 14.08.2020 року та надати її на розгляд міському голові. 3. До 31.07.2020 року членам робочої комісії надати висновки та пропозиції начальнику управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Орловій Ю.В. для узагальнення. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                Олексій ХОЛОД
19.06.2020160-рПро створення постійної робочої комісії з демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності", ст. 9.3 Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях міста Бердянська (в новій редакції зі змінами), затверджених рішенням двадцять п’ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 30 травня 2012 р. №5, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити посадовий склад постійної робочої комісії з демонтажу тимчасових споруд, самовільно розташованих на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади без дозвільних документів (далі - робоча комісія), що додається. 2. Призначити: 1) Дєєву О.О., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, головою робочої комісії; 2) Горячова Г.Г., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступником голови робочої комісії. 3. Робочій комісії: 1) Складати акти демонтажу самовільно встановлених споруд. 2)Здійснювати передачу демонтованих тимчасових споруд на збереження комунальному підприємству "Міськспецексплуатація" Бердянської міської ради за актами прийому-передачі. 4. Юридичній особі-підприємству, що відповідає за утримання об’єкта благоустрою, або яка є користувачем земельної ділянки, на якій самовільно встановлена тимчасова споруда, здійснювати демонтаж такої споруди. 5. Збереження демонтованих тимчасових споруд доручити відповідальній особі КП "Міськспецексплуатація" Бердянської міської ради. 6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 20.06.2014 № 205-р "Про створення робочої комісії з демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд на території міста Бердянська". 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                         Олексій ХОЛОД    ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 19 червня 2020 № 160- р Посадовий склад постійної робочої комісії з демонтажу тимчасових споруд, самовільно розташованих на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади без дозвільних документів Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої комісії Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови робочої комісії Помічник міського голови, уповноважений з питань взаємодії з силовими структурами, військовими частинами, учасниками АТО та членів їх сім Помічник міського голови, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Бердянської міської ради Представник адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник відділу з правового забезпечення діяльності виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник юридичної особи-підприємства, що відповідає за утримання об’єкта благоустрою Представник управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник управління містобудування та архітектури виконкому Бердянської міської ради Представник управління земельних правовідносин виконкому Бердянської міської ради Представник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник Управління комунальної власності Бердянської міської ради Представник Бердянського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області (за згодою) Депутати Бердянської міської ради (за згодою) Начальник відділу з правового забезпечення діяльності виконкому                                           Роман СОРОКА
19.06.2020162-рПро створення робочої групи Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення належних умов посадки і висадки пасажирів на зупинці пасажирського транспорту по вул. Жемчужній (вул. Волкова) в м. Бердянськ, враховуючи протокольне доручення депутата міської ради від 04.06.2020 № 343пд Новак Н.Ф., ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити посадовий склад робочої групи для обстеження та визначення можливості проведення капітального ремонту зупинки пасажирського транспорту по вул. Жемчужній (вул. Волкова) в м. Бердянськ згідно з додатком. 2. Створеній робочій групі до 30.06.2020 року провести обстеження зупинки пасажирського транспорту по вул. Жемчужній (вул. Волкова) в м. Бердянськ з метою визначення можливості (доцільності) проведення її капітального ремонту, скласти відповідний акт та надати мені його на розгляд. 3. Контроль за виконанням на цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                             Олексій ХОЛОД    Додаток до розпорядження міського голови 19 червня 2020 р. № 162-р Посадовий склад робочої групи Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи Заступник начальника управління, головний інженер управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник голови робочої групи Головний спеціаліст відділу капітального та поточного ремонту управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар робочої групи Члени робочої групи: Начальник відділу з питань майна комунальної власності Управління комунальної власності Бердянської міської ради Виконуючий обов’язки начальника управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради Начальник відділу капітального та поточного ремонту управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Начальник відділу транспорту та зв’язку виконавчого комітету Бердянської міської ради Виконувач обов’язків директора КП "Міськспецексплуатація" Бердянської міської ради Депутат Бердянської міської ради (за згодою)     Заступник міського голови                                                Григорій ГОРЯЧОВ
19.06.2020161-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 13.03.2020 №70-р "Про створення постійно діючої робочої комісії з протидії нелегальному виробництву, обігу, реалізації алкогольної продукції та марок акцизного податку при виконавчому комітеті Бердянської міської ради"алкогольної продукції та марок акцизного податку при виконавчому комітеті Бердянської міської ради Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.02.2020 № 6157/0/1-20, з метою протидії нелегальному виробництву, обігу, реалізації алкогольної продукції та запобігання поширенню на території Бердянської міської об`єднаної територіальної громади продукції сурогатного алкоголю ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Внести до п.1 розпорядження міського голови від 13.03.2020 №70-р "Про створення постійно діючої робочої комісії з протидії нелегальному виробництву, обігу, реалізації алкогольної продукції та марок акцизного податку при виконавчому комітеті Бердянської міської ради" такі зміни: 1) вивести зі складу комісії представника управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради; 2) ввести до складу комісії Крючину Н.О., завідувача сектору з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи виконкому Бердянської міської ради, та призначити її секретарем комісії; 3) ввести до складу комісії представника відділу з правового забезпечення діяльності виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 13.03.2020 №70-р "Про створення постійно діючої робочої комісії з протидії нелегальному виробництву, обігу, реалізації алкогольної продукції та марок акцизного податку при виконавчому комітеті Бердянської міської ради". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                 Олексій ХОЛОД
18.06.2020155-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 18.05.2020 № 111-р "Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в м. Бердянськ у 2020 - 2021 роках" З метою належної організації та проведення оздоровчої кампанії у 2020 році, згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", ст.ст. 64, 66 Кодексу цивільного захисту України, ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання рішення Запорізької обласної ради від 26.01.2017 № 57 "Про Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 261 "Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у Запорізькій області протягом 2019-2021 років", ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 18.05.2020 № 111-р "Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в м. Бердянськ у 2020 - 2021 роках" зміни, виклавши пункти 21, 23 Плану заходів щодо організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей в м. Бердянськ у 2020-2021 роках в новій редакції: "21. Забезпечити моніторинг діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо забезпечення вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, а також виконання у повному обсязі вимог приписів та постанов органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Щороку червень - серпень Оперативний штаб з координації оздоровчої кампанії в м. Бердянськ, Бердянське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області, керівники (власники) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку      23. Створити в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту з урахуванням місцевих особливостей, розмістити інформаційні матеріали щодо оповіщення при надзвичайних ситуаціях, порядку та маршрутів евакуації, дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Щороку травень - серпень Керівники дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності". 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 18.05.2020 № 111-р "Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в м. Бердянськ у 2020 - 2021 роках". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                 Олексій ХОЛОД
18.06.2020156-рПро преміювання Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про умови оплати праці та стимулювання праці працівників Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Бердянський міський ЦСССДМ) виплатити премію директору Бердянського міського ЦСССДМ Батулинській Тетяні Григорівні у розмірі 30 % посадового окладу за фактично відпрацьований час у червні 2020 року за рахунок економії фонду оплати праці.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                               Олексій ХОЛОД
18.06.2020157-рПро встановлення надбавки Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська встановити Батулинській Тетяні Григорівні, директору Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у червні 2020 року надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність та напруженість у роботі.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                 Олексій ХОЛОД
18.06.2020158-рПро утворення комісії з обстеження водостоків    Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про благоустрій населених пунктів", Наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення належного утримання та ремонту відкритих водостоків (кюветів і лотків) без обмеження довжини ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Утворити комісію з обстеження відкритих водостоків, які розташовані в мікрорайоні "Колонія-Макорти" м. Бердянська (далі- Комісія), та затвердити її посадовий склад згідно з додатком. 2. Утвореній Комісії за результатами своєї роботи скласти відповідні акти та передати їх на розгляд постійної комісії міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку, постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних відносин та екології для подальшого вирішення питання щодо улаштування та ремонту відкритих водостоків, розташованих у мікрорайоні "Колонія-Макорти" м. Бердянська. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                              Олексій ХОЛОД    Додаток до розпорядження міського голови 18 червня 2020 р. № 158-р Посадовий склад комісії з обстеження відкритих водостоків Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в компетенції якого знаходяться питання житлово-комунального господарства, голова комісії Головний спеціаліст відділу благоустрою та утримання міста управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар комісії Члени комісії: - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради - представник управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради - представник адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради - голова постійної комісії Бердянської міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (за згодою) - голова постійної комісії Бердянської міської ради з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних відносин та екології (за згодою) - начальник Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) - голова комітету мікрорайону (за згодою) Заступник міського голови                                                  Григорій ГОРЯЧОВ
17.06.2020152-рПро створення тимчасової комісії з огляду КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР з метою визначення готовності до відновлення процесу реабілітації дітей з інвалідністю у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", на виконання п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19) та етапів послаблення протиепідемічних заходів" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити тимчасову комісію з огляду КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР з метою визначення готовності до відновлення процесу реабілітації дітей з інвалідністю у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі тимчасова комісія) та затвердити її склад згідно з додатком. 2. Створеній тимчасовій комісії: 1) До 22.06.2020 року здійснити перевірку готовності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР з метою визначення готовності до відновлення процесу реабілітації дітей з інвалідністю у період карантину. 2) До 23.06.2020 року надати матеріали щодо результатів перевірки готовності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР з метою визначення готовності до відновлення процесу реабілітації дітей з інвалідністю у період карантину заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойновій Ю.В. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                             Олексій ХОЛОД Додаток до розпорядження міського голови 17 червня 2020 р. № 152-р    Склад тимчасової комісії з огляду КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР з метою визначення готовності до відновлення процесу реабілітації дітей з інвалідністю у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)    Токмань Н.А. - начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради, голова тимчасової комісії  Болдирєва С.В. - перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради, заступник голови тимчасової комісії Члени тимчасової комісії:  Захаренко В.С. - головний спеціаліст відділу Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою)  Грєбєнщикова В.П. - директор Комунальної установи "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" Бердянської міської ради  Дімітрова Х.В. - представник трудового колективу КУ "Центр соціальної реабілітації дітей- інвалідів" Бердянської міської ради    Начальник управління праці та соціального захисту населення                                         Наталія ТОКМАНЬ
17.06.2020153-рПро скликання вісімдесят другої сесії міської ради VIІ скликання З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати вісімдесят другу сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 23 липня 2020 року, розпочавши його роботу о 10-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд вісімдесят другої сесії міської ради винести питання згідно з додатком. 3. Розробникам проєктів рішень до 22 червня 2020 року надати до апарату міської ради проєкти рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят другої сесії міської ради. 4. Апарату міської ради: 1) 24 червня 2020 року надіслати проєкти рішень на електронну пошту депутатам міської ради для розгляду та розмістити на офіційному сайті Бердянської міської ради. 2) Організувати з 06 липня по 17 липня 2020 року проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят другої сесії міської ради. 3) Організувати 21 липня 2020 року проведення засідання "День депутата" з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесят другої сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Черкашина С.В.) 22 липня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання вісімдесят другої сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. У разі якщо до 23.07.2020 року відбудуться пленарні засідання позачергових сесій міської ради, вісімдесят другу сесію Бердянської міської ради VIІ скликання, пленарне засідання якої призначене на 23.07.2020 року, вважати за номером, наступним після номеру останньої позачергової сесії. 8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                Олексій ХОЛОД    Додаток до розпорядження міського голови 17 червня 2020 р. № 153 - р Питання, винесені на розгляд вісімдесят другої сесії міської ради Про майнові питання; Про порядок зарахування коштів від приватизації та відчуження комунального майна до бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади; Про списання майна; Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2020 рік в новій редакції; Про статус "вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу" земельних ділянок; Про переведення садових та дачних будинків у жилі будинки; Про присвоєння назви проїзду в м.Бердянськ; Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради від 21.06.2007 №7 "Про організацію проходів до пляжів на Бердянській косі"; Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 27 лютого 2020 року № 25 "Про затвердження Програми "Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2020 році"; Про відкриття відділення греко-римської боротьби в Дитячо-юнацькій спортивній школі відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради; Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2020 рік; Про внесення змін до Програми соціального становлення та розвитку молоді на 2020 рік; Про затвердження Програми підтримки проведення культурно-мистецьких заходів на 2020 рік в новій редакції; Про затвердження Програми забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально - технічної бази Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на 2020 рік в новій редакції; Про припинення діяльності юридичної особи комунального підприємства "Продюсерський центр "Аншлаг" Бердянської міської ради Запорізької області шляхом ліквідації; Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Бердянська міська телекомпанія "ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради на 2020 рік; Про внесення змін до рішення шістдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 05.09.2019 № 35 "Про умови оплати праці в новій редакції"; Про затвердження Програми " Питна вода" на 2020 рік у новій редакції; Про затвердження Програми боротьби зі шкідниками на 2020-2022 роки у новій редакції; Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки у новій редакції; Про затвердження Програми відшкодування ПрАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" розміру втрат, що виникли протягом періоду розгляду тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на 2020 рік; Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Житлосервіс-2а" Бердянської міської ради на 2020 рік; Про затвердження Цільової програми "Освіта" на 2020 рік в новій редакції; Про затвердження Програми соціального захисту на 2018-2021 роки в новій редакції; Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 роки в новій редакції; Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу управління економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської міської ради; Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) в межах території міста Бердянська, села Азовського Бердянського району Запорізької області, сіл Нововасилівка, Роза, селища Шовкове м.Бердянськ Запорізької області; Про затвердження плану роботи Бердянської міської ради на IІ півріччя 2020 року; Про внесення змін до Програми розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2020 рік в новій редакції.    Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                               Олексій ХОЛОД
17.06.2020154-рПро продовження строку дії контракту    Керуючись п. п. 10, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи результати конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради, протокол засідання конкурсної комісії від 05.06.2020 № 2, ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. ПРОДОВЖИТИ БРАІЛКУ Володимиру Григоровичу строк дії контракту найму директора комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради з 18.06.2020 року до 17.06.2023 року. Підстава: заява Браілка В.Г. від 10.06.2020. 2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Токмань Н.А.) внести відповідні зміни до контракту найму директора комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради Браілка В.Г. шляхом підготовки додаткової угоди до контракту найму директора від 18.06.2014 згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                               Олексій ХОЛОД
16.06.2020151-рПро створення робочої комісії з обстеження ринків та торгових рядів міста Бердянська    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до пункту 20 Плану міських заходів щодо захисту прав споживачів у Бердянській міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області на 2020 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 11.02.2020 № 29, та з метою перевірки стану підготовки ринків та торгових рядів до курортного сезону 2020 року ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію з обстеження ринків та торгових рядів міста Бердянська (далі робоча комісія). 2. Затвердити посадовий склад робочої комісії: - начальник управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради, голова робочої комісії Члени робочої комісії: - представник відділу підприємницької діяльності та захисту прав споживачів управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради - представник адміністративного відділу виконкому Бердянської міської ради - представник Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) - представник відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ ДУ "Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України"(за згодою) - представник Бердянського міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в Запорізькій області (за згодою) - представник Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій області (за згодою). 3. Робочій комісії: 1) До 26.06.2020 року здійснити обстеження ринків та торгових рядів міста з питання підготовки до курортного сезону 2020 року. 2) До 13.07.2020 року звітувати міському голові у письмовій формі про результати проведеного обстеження ринків та торгових рядів міста. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                  Олексій ХОЛОД
11.06.2020149-рПро створення тимчасової комісії з огляду Клубу юних моряків "Азовець" з флотилією відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу відвідування в групах не більше ніж 10 вихованців на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)   Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", на виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19) та етапів послаблення протиепідемічних заходів", відповідно до ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, протоколу постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 05.06.2020 № 24 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити тимчасову комісію з огляду Клубу юних моряків "Азовець" з флотилією відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу відвідування в групах не більше ніж 10 вихованців на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі тимчасова комісія). 2. Створеній тимчасовій комісії: 1) До 16.06.2020 р. здійснити перевірку готовності Клубу юних моряків "Азовець" з флотилією до відвідування в групах не більше ніж 10 вихованців у період карантину. 2) До 17.06.2020 р. надати матеріали за результатами перевірки готовності Клубу юних моряків "Азовець" з флотилією до відвідування в групах не більше ніж 10 вихованців у період карантину заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойновій Ю.В. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                 Олексій ХОЛОД Додаток до розпорядження міського голови 11 червня 2020 №149- р Склад тимчасової комісії з огляду Клубу юних моряків "Азовець" з флотилією відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу відвідування в групах не більше ніж 10 вихованців на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Безродня Ж.В.- заступник начальника відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, голова тимчасової комісії Лисенко Л.В.- завідувач сектору дошкільної та позашкільної освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, заступник голови тимчасової комісії    Члени тимчасової комісії:    Захаренко В.С.- головний спеціаліст відділу Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою)    Клєвцова С.М. - методист міського методичного кабінету відділу освіти Бердянської міської ради Моненко Н.В. - голова міської організації Профспілок працівників освіти і науки України (за згодою) Синєок А.М.- головний спеціаліст сектору дошкільної та позашкільної освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Заступник начальника відділу освіти                                     Жанна БЕЗРОДНЯ
11.06.2020150-рПро затвердження заходів з підготовки об’єктів житлово - комунального господарства та соціальної сфери Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років   Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 21.05.2020 № 205 "Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років", для своєчасної підготовки об’єктів комунального господарства та соціальної сфери Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити склад робочої комісії з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (далі-робоча комісія), що додається. 2. Затвердити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, що додаються. 3. Робочій комісії здійснювати системний контроль за станом виконання робіт з підготовки об’єктів комунального господарства та об’єктів житлового фонду та соціальної сфери Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 4. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Романюта О.М.), КП "Бердянськводоканал" БМР (Македонський О.В.), КП БМР "Житлосервіс-2А" (Якимець В.В.), КП "Бердянськекотранс" БМР (Оргієць О.Б.), КП "Компос" БМР (Пшеничний М.О.) та рекомендувати керівникам ПрАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" Литовченку Ю.А., ТОВ "Керуюча компанія "КомЕнерго-Бердянськ" Соломикіній І.В. і головам правління та керуючим ОСББ виконувати заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, затверджені у п.2 цього розпорядження. 5. Начальникам відділів освіти Липському В.М., охорони здоров’я Марч Т.І., культури Шостаку М.О., начальнику управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради Токмань Н.А. виконувати заходи з підготовки об’єктів соціальної сфери Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, затверджені у п.2 цього розпорядження та взяти під особистий контроль питання повірки і встановлення до початку опалювального сезону засобів обліку природного газу в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління. 6. Рекомендувати ПрАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" (Литовченко Ю.А.) забезпечити: 1) Погашення поточної заборгованості за спожитий природний газ до початку опалювального періоду. 2) До 01.10.2020 року укладання договорів з газопостачальними організаціями на споживання природного газу в наступному опалювальному періоді. 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г., Дойнову Ю.В., керуючого справами виконкому Кочубей О.С. в межах наданих повноважень. Виконувач обов’язків міського голови, секретар міської ради                                                                 Олексій Холод
11.06.2020148-рПро внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно зі ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням вісімдесят першої сесії міської ради VII скликання від 04.06.2020 № 43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 14.05.2020 № 108-р "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік" зміни, затвердивши паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади", що додається. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови, в.о.керуючого справами виконкому ДойновуЮ.В. Виконувач обов’язків міського голови                                                                          Олексій ХОЛОД
09.06.2020147-рПро нагородження З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданого клопотання ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Оголосити Подяку від міського голови членам територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 2. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Подяки міського голови. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в.о. керуючого справами виконкому Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 09 червня 2020р. № 147- р Список членів територіальної громади міста Бердянська, яким оголошена Подяка міського голови - за високу громадянську позицію, вагомий внесок у збереження навколишнього середовища та з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища Бурмака Валентина мешканець міста Бердянська Колесник Лілія мешканець міста Бердянська Куватова Раїса мешканець міста Бердянська Понкратова Оксана мешканець міста Бердянська Іванов Олександр мешканець міста Бердянська Молчанова Олена мешканець міста Бердянська Тишаков Микола мешканець міста Бердянська Кулікова Тетяна мешканець міста Бердянська Рибачук Лариса мешканець міста Бердянська Будякова Лариса мешканець міста Бердянська Коновалова Маргарита волонтер ГО "Екозахист Азов" Єлісєєва Альона волонтер ГО "Екозахист Азов" - за активну та сумлінну роботу в справі захисту довкілля, вагомий внесок у формування у населення високої екологічної культури та з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища колектив ГО "Екозахист Азов" (голова Максимова Каріна) колектив ГО "Бердянська служба захситу тварин" (голова Мамай Валентина) Начальник відділу кадрів та нагород Ірина БАЛАКІНА
05.06.2020146-рПро організацію роботи ЦНАП у м.Бердянськ у період дії карантину Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", від 20.05.2020 №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", враховуючи лист Міністерства цифрової трансформації України від 18.05.2020 №1/06-3-2186 щодо рекомендацій під час організації роботи центрів надання адміністративних послуг у період дії карантину, п.2.8 Протоколу постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 05.06.2020 №24, ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою організації надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг у м.Бердянськ у період дії карантину, а саме: з 09.06.2020 до закінчення дії карантинних заходів ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Центру надання адміністративних послуг у м.Бердянськ (далі - ЦНАП): 1) Відновити прийом відвідувачів у Центрі надання адміністративних послуг у м.Бердянськ (адреса: м. Бердянськ, проспект Азовський, буд.37/9, 1 поверх ЦКіД "Софіт"), у тому числі через віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАПу в мікрорайонах міста, селах. 2) Встановити 5-денний графік прийому відвідувачів: понеділок - п’ятниця - з 8-00 години до 15-00 години, з перервами для санітарної обробки приміщення: - з 10-00 години до 10-30 години, з 15-00 години до 15-30 години - обробка кварцовими лампами, наскрізне провітрювання; - з 12-00 години до 13-00 години - вологе прибирання, дезінфекція приміщення.     3) Встановити графік роботи для адміністраторів відділу з надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" виконавчого комітету Бердянської міської ради за графіком роботи виконавчого комітету Бердянської міської ради. 4) Відновити надання повного переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, затвердженого рішенням виконкому Бердянської міської ради від 28.05.2020 №189. 5) Здійснювати прийом громадян виключно за умов використання відвідувачами засобів індивідуального захисту (респіратори, захисні маски, марлеві пов’язки, тощо) з дотриманням вимог щодо перебування не більше однієї особи на 10,0 квадратних метрах площі зали обслуговування. 2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови від 18.03.2020 № 21-аг "Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг у м.Бердянськ у зв’язку з запровадженням санітарно-епідеміологічних заходів", від 03.04.2020 № 87-р "Про надання адміністративних послуг через ЦНАП у м.Бердянськ у період дії карантину". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в.о.керуючого справами виконкому Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
04.06.2020141-рПро передачу з балансу на баланс   У зв’язку із закінченням робіт капітального ремонту приміщень КУ "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" БМР, військове містечко-2, буд.8, згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Передати актом-авізо з балансу управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради на баланс Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді фактичні витрати у сумі 109 413 грн 00 коп. (сто дев’ять тисяч чотириста тринадцять грн 00 коп.) по об’єкту: "Капітальний ремонт приміщень КУ "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" БМР, військове містечко-2, буд.8 м. Бердянськ Запорізької області". Це нежитлове приміщення утримується на балансі Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді згідно з наказом Управління комунальної власності Бердянської міської ради від 30.08.2017 №117. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ
04.06.2020142-рПро передачу матеріалів інвентаризаційних справ Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2018 № 186 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна", рішенням сімдесят шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 26.03.2020 № 22 "Про визначення зберігача інвентаризаційних справ нерухомого майна", ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Комунальному підприємству з технічної інвентаризації Бердянської міської ради (Сушко С.А.) підготувати інвентаризаційні справи для передачі комунальному підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради. 2. Комунальному підприємству "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради (Рупчева Т.В.) прийняти документи від комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради, після чого приступити до виконання функцій зберігача. 3. Директору комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради Сушко С.А., директору комунального підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради Рупчевій Т.В. про результати проведеної роботи прозвітувати мені до 31.12.2020р. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
04.06.2020143-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 08.01.2020 № 6-р "Про створення робочої комісії з перевірки забезпечення утримання та благоустрою пляжів" Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська та у зв’язку із кадровими змінами ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 08.01.2020 № 6-р "Про створення робочої комісії з перевірки забезпечення утримання та благоустрою пляжів" такі зміни: 1) вивести зі складу робочої комісії з перевірки забезпечення утримання та благоустрою пляжів головного спеціаліста відділу з представництва інтересів міської ради та виконкому в судах юридичного управління виконавчого комітету Бердянської міської ради Божкова А.І; 2) ввести до складу робочої комісії з перевірки забезпечення утримання та благоустрою пляжів: - головного спеціаліста відділу з правового забезпечення діяльності виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради Рущака О.Р. - представника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради (за необхідністю). 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
04.06.2020144-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 03.01.2020 № 1-р "Про створення робочої комісії з огляду земельних ділянок" Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська та у зв’язку із змінами у структурі виконавчих органів Бердянської міської ради ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 03.01.2020 № 1-р "Про створення робочої комісії з огляду земельних ділянок" такі зміни: 1) виключити із посадового складу робочої комісії з огляду земельних ділянок представника юридичного управління виконавчого комітету Бердянської міської ради; 2) включити до посадового складу робочої комісії з огляду земельних ділянок: - представника відділу з правового забезпечення діяльності виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради; - представника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
04.06.2020145-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 19.03.2020 № 74-р " Про організацію роботи виконавчого комітету Бердянської міської ради в умовах карантину, викликаного поширенням коронавірусу COVID-19" Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи вимоги п.1.6. протоколу постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.05.2020 № 20 (виправлений), службові заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєвої О.О. від 03.06.2020 № 941, начальника відділу охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради Марч Т.І. від 04.06.2020 №207/01-20, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 19.03.2020 № 74-р " Про організацію роботи виконавчого комітету Бердянської міської ради в умовах карантину, викликаного поширенням коронавірусу COVID-19" такі зміни: 1) у підпункті 3 пункту 1 виключити слова "проведення огляду земельних ділянок, обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян фахівцями підпорядкованих підрозділів"; 2) скасувати пункт 3 розпорядження. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в.о.керуючого справами виконкому Дойнову Ю.В. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
03.06.2020139-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2020 № 28-р "Про стан військового обліку на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році" Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст. 33, 34, 35, 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", ст.ст. 18, 21 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постановами Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних" із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №74, від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", розпорядженням першого заступника голови облдержадміністрації від 27.05.2020 № 216 "Про відновлення перевірок стану військового обліку на території Запорізької області", ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1.Внести до розпорядження міського голови від 29.01.2020 № 28-р "Про стан військового обліку на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році" такі зміни: 1) Затвердити додаток 2 розпорядження "План перевірок стану військового обліку на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" в новій редакції, що додається. 2) Затвердити додаток 4 розпорядження "План звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади з обліковими даними військового комісаріату на 2020 рік" в новій редакції, що додається. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 29.01.2020 № 28-р "Про стан військового обліку на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Бердянської міської ради, голову комісії з питань підготовки і проведення часткової мобілізації, голову призовної комісії Холода О.О. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
03.06.2020140-рПро надання відпустки без збереження заробітної плати Шалєєву В.В. НАДАТИ ШАЛЄЄВУ Владиславу Володимировичу, директору комунального підприємства "Продюсерський центр "Аншлаг" Бердянської міської ради, відпустку без збереження заробітної плати згідно з п. 3 ст. 25 ЗУ "Про відпустки" на 19 календарних днів з 04.06.2020 р. по 22.06.2020р. Стати до роботи 23.06.2020р. Підстава: заява Шалєєва В.В. від 01.06.2020р. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
02.06.2020136-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 21.09.2017 № 319-р "Про затвердження Положення про експертну комісію та її складу" Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" зі змінами і доповненнями, Типовим положенням про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5, зі змінами, внесеними наказами Міністерства юстиції України від 25.04.2014 № 692/5, від 02.11.2015 № 2163/5, від 27.06.2018 №2057/5, Порядком утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 зі змінами, ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві міської ради та її виконавчого комітету, відбору їх на зберігання або знищення, у зв’язку зі змінами у структурі виконавчих органів Бердянської міської ради ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до Положення про експертну комісію Бердянської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 21.09.2017 № 319-р, такі зміни: в абзаці четвертому пункту 8 Положення слова "переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які складаються міською радою та її виконкомом, у т.ч. на виконання делегованих повноважень" виключити. 2. Затвердити новий склад постійно діючої експертної комісії Бердянської міської ради та її виконавчого комітету згідно з додатком. 3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 розпорядження міського голови від 21.09.2017 № 319-р "Про затвердження Положення про експертну комісію та її складу". 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 01 червня 2020 р. № 136-р СКЛАД постійно діючої експертної комісії виконавчого комітету Бердянської міської ради Кочубей О.С. - керуючий справами виконкому, голова комісії Куртова І.В. - начальник загального відділу виконкому, заступник голови комісії Солонська Н.М. - заступник начальника загального відділу виконкому, секретар комісії Члени комісії: Балакіна І.Є. - начальник відділу кадрів та нагород виконкому  Гармай М.О. - головний спеціаліст відділу з правового забезпечення діяльності виконкому  Жаркова Г.М. - начальник архівного відділу Бердянської міської ради Карімова Л.І. - начальник відділу бухгалтерського обліку виконкому, головний бухгалтер  Лапо Н.В. - начальник відділу договірних відносин управління земельних відносин виконкому  Романенко Н.Г. - начальник відділу діловодства та контролю апарату міської ради    Керуючий справами виконкому                                              Ольга КОЧУБЕЙ
02.06.2020137-рПро затвердження Положення про архівний підрозділ Бердянської міської ради та її виконавчого комітету у новій редакції Відповідно до ст.31 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за № 202/20515 зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 400/5, від 25.04.2014 № 692/5, від 19.01.2015 № 75/5, від 03.02.2016 № 309/5, з метою тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності Бердянської міської ради та її виконавчого комітету, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян, у зв’язку зі змінами, внесеними у структуру виконавчих органів міської ради ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити Положення про архівний підрозділ Бердянської міської ради та її виконавчого комітету в новій редакції (далі архівний підрозділ), що додається. 2. Заступнику начальника загального відділу виконкому Бердянської міської ради, відповідальній за роботу архівного підрозділу, Солонській Н.М. керуватися в своїй роботі з архівними документами затвердженим Положенням про архівний підрозділ Бердянської міської ради та її виконавчого комітету. 3. Визнати такими що втратили чинність розпорядження міського голови від 20.11.2012 № 562-р "Про затвердження Положення про архівний підрозділ виконкому Бердянської міської ради", від 26.06.2015 № 191-р "Про внесення змін до Положення про архівний підрозділ виконкому Бердянської міської ради". 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.  Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ    ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 01 червня 2020 р. № 137- р ПОЛОЖЕННЯ про архівний підрозділ Бердянської міської ради та її виконавчого комітету в новій редакції 1. Згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" виконавчий комітет Бердянської міської ради створює архівний підрозділ Бердянської міської ради та її виконавчого комітету (далі архівний підрозділ) для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності Бердянської міської ради та її виконавчого комітету, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян. 2. Архівний підрозділ входить до складу загального відділу виконкому Бердянської міської ради. 3. У своїй діяльності архівний підрозділ керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, яке розроблено на підставі Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 №232/5 зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 400/5, від 25.04.2014 № 692/5, від 19.01.2015 № 75/5, від 03.02.2016 № 309/5. Це Положення схвалюється архівним відділом Бердянської міської ради та затверджується розпорядженням міського голови. 4. Архівний підрозділ працює відповідно до річного плану, який затверджує керуючий справами виконкому, і звітує перед ним про проведену роботу. 5. Коло службових обов’язків посадової особи загального відділу, яка відповідає за організацію роботи архівного підрозділу, визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керуючим справами виконкому. 6. Основними завданнями архівного підрозділу є: приймання від апарату міської ради і структурних підрозділів виконкому та зберігання архівних документів з різними видами носіїв інформації; контроль, разом зі спеціалістами загального відділу, які відповідають за діловодство, за станом зберігання та правильністю оформлення документів в апараті міської ради та структурних підрозділах виконкому; участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ Бердянської міської ради та її виконавчого комітету, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою; ведення обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за встановленою формою Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181 (далі Правила) архівному відділу Бердянської міської ради; проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії міської ради та її виконавчого комітету проєктів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) ; створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів; організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил; підготовка, передавання та транспортування (за рахунок виконкому) документів Національного архівного фонду до архівного відділу Бердянської міської ради; участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників апарату міської ради та виконкому, які відповідають за роботу з документами. 7. Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань йому надається право: вимагати від апарату міської ради та структурних підрозділів виконкому передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством; повертати апарату міської ради та структурним підрозділам виконкому на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог, надавати апарату міської ради та структурним підрозділам виконкому рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу;. запитувати від апарату міської ради та структурних підрозділів виконкому відомості, необхідні для роботи; інформувати керівництво міської ради та виконкому про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення; брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться у виконкомі, в разі розгляду на них питань роботи з документами. 8. Відповідальність за роботу з документами покладається на посадову особу загального відділу виконкому, який має повну вищу освіту відповідного напрямку (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за фахом не менше двох років. Порядок взаємодії архівного підрозділу з апаратом міської ради та іншими структурними підрозділами виконкому визначається керуючим справами виконкому. 9. До складу документів архівного підрозділу входять: документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені апаратом міської ради та структурними підрозділами виконкому, та документи з кадрових питань (особового складу); науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені міською радою та її виконавчим комітетом, або одержані ними на законних підставах; фонди особового походження працівників апарату міської ради та виконкому, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни, міської об’єднаної територіальної громади; документи з різними видами матеріальних носіїв інформації організацій-попередників та підпорядкованих організацій, що ліквідовані; друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архівного підрозділу; довідковий та обліковий апарат до архівних документів. Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в архівному підрозділі окремо. 10. Документи з паперовими носіями інформації передаються в упорядкованому стані з апарату міської ради та структурних підрозділів виконкому до архівного підрозділу через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами. Науково-технічна документація передається до архівного підрозділу у порядку, встановленому державними стандартами України. Аудіовізуальні документи передаються до архівного підрозділу одразу після завершення їх виробництва. Електронні документи передаються до архівного підрозділу відповідно до вимог, встановлених Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198". Заступник начальника загального відділу                       Наталя СОЛОНСЬКА СХВАЛЕНО Протокол експертної комісії архівного відділу Бердянської міської ради 29.05.2020_ № 5
02.06.2020138-рПро преміювання    Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради в новій редакції, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.12.2018 №464-р зі змінами, узгодженого відсотка премії за I квартал 2020 року виплатити премію директору КП БМР "Бердянський центральний ринок" Пікулю Вадиму Вікторовичу у розмірі 25% посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом І кварталу за рахунок фонду оплати праці підприємства. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
01.06.2020135-рПро створення робочої комісії з аналізу економічного обґрунтування розрахунків тарифу на послуги з централізованого водопостачання, які надає ТОВ "АКВАГРІН" З метою недопущення необґрунтованого підвищення тарифу на послуги з централізованого водопостачання, які надає ТОВ "АКВАГРІН", враховуючи соціальну значимість та нагальність вирішення цього питання, згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі п.3 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.08.2019 № 284 "Про встановлення форм для розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, що додаються до заяв суб’єктів господарювання, які подаються на їх встановлення до виконавчого комітету Бердянської міської ради", заяви ТОВ "АКВАГРІН" від 27.05.2020 (вх. № 3229/33-01 від 27.05.2020) щодо встановлення тарифів ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію з аналізу економічного обґрунтування розрахунків тарифу на послуги з централізованого водопостачання, які надає ТОВ "АКВАГРІН" (далі робоча комісія). 2. Затвердити склад робочої комісії згідно з додатком. 3. Доручити структурним підрозділам виконавчого комітету Бердянської міської ради здійснити: 1) управлінню житлово-комунального господарства - аналіз витрат у розрахунках тарифу; 2) управлінню праці та соціального захисту населення - аналіз фонду оплати праці щодо дотримання вимог трудового законодавства України. 4. Створеній робочій комісії у визначений законодавством строк: 1) Визначити обґрунтованість підстав для встановлення тарифу на послуги з централізованого водопостачання, які надає ТОВ "АКВАГРІН". 2) Перевірити відповідність розрахованої вартості послуги з централізованого водопостачання, які надає ТОВ "АКВАГРІН" вимогам Порядку формування тарифів на комунальні послуги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (зі змінами), та іншим документам, що діють у сфері формування тарифів на ці послуги. 3) Визначити економічну обґрунтованість витрат у розрахунках. 4) За результатами проведеної роботи розробити проєкт рішення щодо встановлення/відмови у встановленні тарифу на послуги з централізованого водопостачання, які надає ТОВ "АКВАГРІН", та винести на розгляд виконавчого комітету Бердянської міської ради. 5. Директору ТОВ "АКВАГРІН" Гриньову Ю.В. забезпечити: 1) достовірність розрахункових матеріалів та підтверджуючих документів; 2) подання на розгляд робочої комісії розрахунків тарифів у паперовому та електронному вигляді з відповідними розрахунковими, підтвердними й аргументаційними матеріалами, які виконуються відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 та Порядку формування тарифів на комунальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (зі змінами); 3) надання за запитами робочої комісії у визначений термін додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів. 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 01 червня 2020 р. № 135- р    Склад робочої комісії з аналізу економічного обґрунтування розрахунків тарифу на послуги з централізованого водопостачання, які надає ТОВ "АКВАГРІН" Горячов Г.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої комісії  Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник голови робочої комісії  Савельєва О.М. - головний спеціаліст відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар комісії  Члени робочої комісії:  Василенко Л.Г. - головний спеціаліст відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Гусак К.О. - головний спеціаліст відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради    Дадаєв К.В.- член громадської спілки "ВІЛЬНА ГРОМАДА - КОМФОРТНЕ МІСТО" (за згодою)  Костерна М.С.- завідувач сектору економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради Орлова Ю.В.- начальник управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради    Параконна Г.В. - начальник відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради    Путря С.В. - депутат Бердянської міської ради (за згодою)  Сарабєєва Н.О. - начальник відділу діловодства та правового забезпечення управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради  Токмань Н.А. - начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Заступник міського голови                                                 Григорій ГОРЯЧОВ
29.05.2020131-рПро внесення змін до розпису бюджету Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21.05.2020 №207 "Про розподіл на 2020 рік обсягу субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду", п.3 рішення міської ради від 21.12.2019 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету за кодом 41051100 "Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду" на 489176 грн. 2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за кодом 3718500 "Нерозподілені трансферти з державного бюджету" на 489176 грн. 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) внести зміни до розпису бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ
29.05.2020132-рПро затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого комітету Бердянської міської ради  Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Законом України від 25.12.2015 №922-VІІІ "Про публічні закупівлі" зі змінами, з метою здійснення видатків у відповідності до вимог Бюджетного Кодексу України, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції та у зв’язку з кадровими змінами ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити новий склад тендерного комітету виконавчого комітету Бердянської міської ради: Кочубей О.С. - керуючий справами виконкому Бердянської міської ради, голова тендерного комітету Лаба Л.П. - начальник відділу з надання адміністративних послуг "Єдиний офіс", адміністратор виконкому Бердянської міської ради Карімова Л.І. - начальник відділу бухгалтерського обліку виконкому Бердянської міської ради Сорока Р.Ю. - начальник відділу з правового забезпечення діяльності виконкому Бердянської міської ради Телешко Ю.В. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради Філімонов О.М. - завідувач господарського сектору загального відділу виконкому Бердянської міської ради Черкашина С.В. - начальник відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради    2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 18.10.2017 №344-р "Про затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого комітету Бердянської міської ради". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
29.05.2020133-рПро створення тимчасової комісії з огляду закладів дошкільної освіти міста з приводу відновлення освітнього процесу на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19) та етапів послаблення протиепідемічних заходів", протоколу постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.05.2020 № 21 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити тимчасову комісію з огляду закладів дошкільної освіти міста з приводу відновлення освітнього процесу на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі тимчасова комісія) та затвердити її склад згідно з додатком. 2. Створеній тимчасовій комісії: 1) До 31.05.2020 року здійснити перевірку готовності закладів дошкільної освіти міста до відновлення роботи у період карантину. 2) До 01.06.2020 року надати матеріали щодо результатів перевірки готовності закладів дошкільної освіти міста до відновлення роботи у період карантину заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойновій Ю.В. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 29травня 2020 року №133-р Склад тимчасової комісії з огляду закладів дошкільної освіти міста з приводу відновлення освітнього процесу на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Липський В.М.- - начальник відділу освіти виконкому Бердянської міської ради, голова тимчасової комісії Безродня Ж.В. - заступник начальника відділу освіти, заступник голови тимчасової комісії Члени тимчасової комісії: Захаренко В.С.- головний спеціаліст відділу Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою)    Лисенко Л.В. - завідувач сектору дошкільної та позашкільної освіти відділу освіти виконкому Бердянської міської ради Моненко Н.В.- голова міської організації профспілок працівників освіти і науки України (за згодою) Начальник відділу освіти                                               Володимир ЛИПСЬКИЙ
29.05.2020134-рПро нагородження    З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданого клопотання ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Нагородити Грамотою міського голови за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві та з нагоди ювілейного дня народження кандидата філологічних наук, доцента кафедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету Попову Ларису Петрівну. 2. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Грамоту міського голови. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
28.05.2020128-рПро створення робочої комісії Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою підготовки позовної заяви до суду ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: Наталя ЗАМЕТА - начальник відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, голова комісії Антон ЗАБАРІН - головний спеціаліст відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Сертифікований інженер - землевпорядник (за згодою). 2. Створеній робочій комісії в строк до 01.07.2020р. провести обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Набережна (в районі будинку № 133) у м. Бердянськ Запорізької обл., кадастровий номер: 2310400000:07:003:0145, що знаходилась в оренді у приватного підприємця Бандурко Євгенії Вікторівни. 3. За результатами обстеження скласти відповідний акт. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради Замету Н.О.    Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
28.05.2020129-рПро створення робочої комісії Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою підготовки позовної заяви до суду ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: Наталя ЗАМЕТА - начальник відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, голова комісії Антон ЗАБАРІН - головний спеціаліст відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Сертифікований інженер - землевпорядник (за згодою). 2. Створеній робочій комісії в строк до 01.07.2020р. провести обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: пр. Азовський, 55, м. Бердянськ Запорізької обл., кадастровий номер: 2310400000:09:013:0146, що знаходилась в оренді у приватного підприємця Арбузова Сергія Вячеславовича. 3. За результатами обстеження скласти відповідний акт. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради Замету Н.О.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
28.05.2020130-рПро створення робочої комісії Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою підготовки позовної заяви до суду ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: Наталя ЗАМЕТА - начальник відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, голова комісії Антон ЗАБАРІН - головний спеціаліст відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Сертифікований інженер - землевпорядник (за згодою). 2. Створеній робочій комісії в строк до 01.07.2020р. провести обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Морська, 4-б, м. Бердянськ Запорізької обл., кадастровий номер: 2310400000:09:013:0003. 3. За результатами обстеження скласти відповідний акт. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради Замету Н.О. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
25.05.2020127-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 15.05.2020 № 110-р "Про попередження виникнення надзвичайної ситуації у результаті заморних явищ в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році"   Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою попередження масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до складу оперативного штабу з контролю за заморними явищами в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади (далі - оперативний штаб), затвердженого розпорядженням міського голови від 15.05.2020 № 110-р "Про попередження виникнення надзвичайної ситуації у результаті заморних явищ в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році", такі зміни: ввести до складу оперативного штабу Деревинського О.М., начальника відділу - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Запорізької області відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів державної екологічної інспекції у Запорізькій області (за згодою). 2. Вважати це розпорядження невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 15.05.2020 № 110-р "Про попередження виникнення надзвичайної ситуації у результаті заморних явищ в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О.    Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
22.05.2020121-рПро зміни обсягу субвенції Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, розпорядженням голови обласної адміністрації від 20.05.2020 №195 "Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на 2020 рік", п.3 рішення міської ради від 21.12.2019 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Зменшити доходну частину загального фонду бюджету за кодом 41051400 "Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" на 486008 грн. 2. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету за кодом 0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" на 486008 грн, з них на проведення супервізій - 25044 грн, на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, до посадових обов’язків яких належать питання початкової освіти) - 37123 грн, на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти) - 423841 грн. 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) та головному розпоряднику коштів субвенції - відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Липський В.М.) внести зміни до розпису бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та кошторисних призначень. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.    Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
22.05.2020123-рПро преміювання  Відповідно до ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.12.2018 № 464-р, п.4.3 Контракту наймання директора комунального підприємства Бердянської міської ради "Міськліфт" від 01.03.2019 зі змінами, узгодженого відсотка премії за 1 квартал 2020 року, виплатити премію директору комунального підприємства Бердянської міської ради "Міськліфт" Кюрчеву Владиславу Дмитровичу у розмірі 15% посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом 1 кварталу за рахунок фонду оплати праці підприємства. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
22.05.2020124-рПро преміювання    Відповідно до ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.12.2018 № 464-р, п.4.3 Контракту наймання директора комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Бердянської міської ради від 24.02.2016 зі змінами, узгодженого відсотка премії за 1 квартал 2020 року, виплатити премію директору комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Бердянської міської ради Горлову Валерію Івановичу у розмірі 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом 1 кварталу за рахунок фонду оплати праці підприємства. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ
22.05.2020122-рПро внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно зі ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням вісімдесятої (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 21.05.2020 № 2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 14.05.2020 № 108-р "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік" зміни, затвердивши паспорт бюджетної програми на 2020 рік виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах", що додається. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
22.05.2020125-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 04.11.2019 №406-р "Про затвердження посадового складу комісії з повідомної реєстрації та вирішення спірних питань, що виникають при реєстрації колективних договорів" На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів" зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768, керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, у зв’язку зі змінами у структурі виконавчих органів Бердянської міської ради ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 04.11.2019 №406-р "Про затвердження посадового складу комісії з повідомної реєстрації та вирішення спірних питань, що виникають при реєстрації колективних договорів" такі зміни: 1) Виключити з посадового складу комісії з повідомної реєстрації та вирішення спірних питань, що виникають при реєстрації колективних договорів, начальника юридичного управління виконавчого комітету Бердянської міської ради. 2) Включити до посадового складу комісії з повідомної реєстрації та вирішення спірних питань, що виникають при реєстрації колективних договорів, начальника відділу з правового забезпечення діяльності виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 04.11.2019 №406-р "Про затвердження посадового складу комісії з повідомної реєстрації та вирішення спірних питань, що виникають при реєстрації колективних договорів". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
22.05.2020126-рПро створення робочої комісії Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 60 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі листа Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля облдержадміністрації від 12.05.2020 №1320/04-02/1 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію та затвердити її склад: Горячов Г.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої комісії Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник голови робочої комісії Кобізь М.О. - начальник відділу з питань благоустрою та утримання міста управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Лапо Н.В. - начальник відділу договірних відносин управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради - представник КСП "Зеленгосп" Бердянської міської ради 2. Створеній робочій комісії до 25.05.2020 року провести візуальне обстеження ботанічних пам’яток природи місцевого значення "Вікове дерево горіху грецького", "Вікове дерево клену гостролистого 160 років", "Вікове дерево клену гостролистого 110 років", "Вікове дерево клену гостролистого 115 років" та надати інформацію щодо стану цих пам’яток природи голові комісії. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.    Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
21.05.2020118-рПро преміювання   Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про умови оплати праці та стимулювання праці працівників комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради (далі Терцентр) виплатити премію директору Терцентру Браілку Володимиру Григоровичу у розмірі 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом травня 2020 року за рахунок економії фонду оплати праці.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
21.05.2020119-рПро створення робочої комісії Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою упорядкування обліку закладів санаторно-курортного, оздоровчого та готельного типу, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та інших засобів розміщення, що розташовані на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади та функціонують у курортному сезоні 2020 року, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію для проведення інвентаризації закладів санаторно- курортного, оздоровчого та готельного типу, дитячих закладів та відпочинку, інших засобів розміщення, що розташовані на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади та функціонують у курортному сезоні 2020 року (далі робоча комісія). 2. Затвердити склад робочої комісії: - Холод О.О. - секретар міської ради, голова робочої комісії - Бичкова О.І. - завідувач сектору курортно-готельної діяльності виконкому Бердянської міської ради - Дзюба О.О. - головний спеціаліст сектору курортно-готельної діяльності виконкому Бердянської міської ради - Колодяжна О.Я. - в.о. старости Азовського старостинського округу - представник адміністративного відділу виконкому Бердянської міської ради - представник управління містобудування та архітектури виконкому Бердянської міської ради - представник управління земельних відносин виконкому Бердянської міської ради - представник Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) - представник Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області (за згодою).  3.Робочій комісії: 1) До 01.08.2020 року провести інвентаризацію санаторно- курортного, оздоровчого та готельного типу, дитячих закладів та відпочинку та інших засобів розміщення, що розташовані на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади. 2) До 10.08.2020 року надати звіт про результати проведеної інвентаризації мені на розгляд. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
21.05.2020120-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 28.04.2020 № 99 - р Керуючись статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, статтями 15, 87 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", ст. 15 Регламенту Бердянської міської ради VII скликання, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 28.04.2020 № 99-р "Про скликання вісімдесятої сесії міської ради VIІ скликання" зміни, доповнивши додаток до цього розпорядження такими питаннями: - Про надання дозволу державній установі "Бердянська виправна колонія (№77)" на розроблення технічної документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки; - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна; - Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок; - Про передачу у власність земельних ділянок; - Про передачу в оренду земельних ділянок; - Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 2. Дане розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 28.04.2020 № 99-р "Про скликання вісімдесятої сесії міської ради VIІ скликання". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
20.05.2020116-рПро встановлення надбавки Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська встановити Батулинській Тетяні Григорівні, директору Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у травні 2020 року надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність та напруженість у роботі. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
20.05.2020117-рПро преміювання Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про умови оплати праці та стимулювання праці працівників Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Бердянський міський ЦСССДМ) виплатити премію директору Бердянського міського ЦСССДМ Батулинській Тетяні Григорівні у розмірі 30 % посадового окладу за фактично відпрацьований час у травні 2020 року за рахунок економії фонду оплати праці.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
19.05.2020114-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 63-р "Про створення робочої групи" Згідно з ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання доручення Прем’єр-міністра України за результатами наради щодо детінізації ринку праці та погашення заборгованості із заробітної плати від 14.02.2020 року, враховуючи рішення постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 №8, ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 10.03.2020 №63-р "Про створення робочої групи" зміни, виклавши в новій редакції графік проведення роз’яснювальної роботи із суб’єктами господарювання у 2020 році, що додається. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 63-р "Про створення робочої групи". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 19 травня 2020р. № 114-р Графік роботи робочої групи з проведення роз’яснювальної роботи про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин у 2020 році вид економічної діяльності підприємств строк проведення 1 будівництво травень - червень 2 сільське господарство травень - липень 3 транспорт та кур’єрська діяльність травень - жовтень 4 тимчасове розміщування й організація харчування травень - вересень 5 інші травень - вересень    В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення                                   Світлана БОЛДИРЄВА
19.05.2020115-рПро скликання вісімдесятої (позачергової) сесії міської ради VIІ скликання  З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати вісімдесяту (позачергову) сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 21 травня 2020 року, розпочавши його роботу о 15-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд вісімдесятої (позачергової) сесії міської ради винести наступні питання: Про внесення змін до Програми "Охорона здоров’я на 2020 рік" у новій редакції; Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12 2019 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік". 3. Розробникам проєктів рішень 20 травня 2020 року надати до апарату міської ради проєкти рішень, що виносяться на розгляд вісімдесятої (позачергової) сесії міської ради. 4. Апарату міської ради організувати проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєктів рішень, що виноситься на розгляд вісімдесятої (позачергової) сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Черкашина С. В.) 20 травня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання вісімдесятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ
18.05.2020111-рПро організацію оздоровлення та відпочинку дітей в м. Бердянськ у 2020 - 2021 роках З метою належної організації та проведення оздоровчої кампанії у 2020 році, згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання рішення Запорізької обласної ради від 26.01.2017 №57 "Про Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 261 "Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у Запорізькій області протягом 2019-2021 років" ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Затвердити план заходів щодо організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей в м. Бердянськ у 2020-2021 роках (далі - план заходів), що додається. 2. Затвердити посадовий склад оперативного штабу з координації оздоровчої кампанії в м. Бердянськ, що додається. 3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради, що беруть участь у виконанні плану заходів, та рекомендувати керівникам відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України", Бердянського відділу поліції ГУ НП України в Запорізькій області, Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області, дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності, щороку до 18 травня та до 28 серпня подавати інформацію про його виконання до управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області. 4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 27.05.2019 № 178-р "Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в м. Бердянськ у 2019 - 2021 роках". 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ    ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 18 травня 2020 р. № 111- р ПЛАН ЗАХОДІВ щодо організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей в м. Бердянськ у 2020-2021 роках 1. Проводити міжвідомчі наради та семінари з питань підготовки, реалізації та підбиття підсумків оздоровчої кампанії. Щороку травень - жовтень Сектор курортно-готельної діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області 2. Проводити роботу з уточнення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Щороку травень - червень Сектор курортно-готельної діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради 3. Забезпечити проведення профілактичних, протиепідемічних та санітарно - гігієнічних заходів у закладах оздоровлення та відпочинку дітей з урахуванням вимог ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України" Щороку до відкриття та в період функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 4. Проводити обстеження готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Щороку травень (до початку діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку) Комісія з обстеження готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортних, оздоровчих та готельних закладів, інших засобів розміщення    5. Здійснювати моніторинг діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку. Щороку червень - серпень Оперативний штаб з координації оздоровчої кампанії в м. Бердянськ 6. Проводити роботу з поширення інформації серед лікувальних закладів щодо сезонного працевлаштування кваліфікованих медичних працівників до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час оздоровчої кампанії. Щороку травень - серпень Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради 7. Створювати умови для працевлаштування молоді, функціонування таборів праці та відпочинку, сприяти діяльності учнівських та молодіжних трудових загонів професійно-технічних навчальних закладів в установленому порядку. Щороку червень - серпень Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради, керівники навчальних закладів міста 8. Забезпечувати своєчасне проведення закупівель путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Щороку травень - серпень Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області 9. Забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті міської ради інформації про наявність та надання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, закуплених за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Щороку червень - серпень Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області 10. Забезпечити роботу школи вожатської майстерності. Щороку травень - серпень Міське комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий центр "Червона гвоздика" Бердянської міської ради 11. Взяти під особистий контроль організацію повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Щороку червень-серпень Управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради Запорізької області, оперативний штаб з координації оздоровчої кампанії в м. Бердянськ 12. Забезпечити роботу Центрів дозвілля та мовних таборів з використанням бази загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Педагогічним колективам загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів організувати дозвілля дітей під час літніх канікул. Щороку червень - серпень Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, керівники навчальних закладів 13. Здійснювати проведення моніторингу лабораторних та інструментальних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в період підготовки до відкриття та поточного функціювання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку згідно з вимогами чинного законодавства. Щороку травень - серпень Відокремлений підрозділ "Бердянський міськрайонний відділ ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України", відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради 14. Забезпечити проведення профілактичних заходів з метою виявлення бездоглядних дітей та влаштування їх у соціальні заклади для дітей. Забезпечити проведення профілактичних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та спільного соціального інспектування дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в органах поліції. Щороку червень - серпень Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради, Бердянський відділ поліції ГУ НП України в Запорізькій області, служба обліку бездомних громадян комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради 15. Забезпечити організацію змістовного дозвілля дітей та підлітків в установах культури міста. Щороку червень - серпень Відділи: культури, освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради 16. Забезпечити надання методичної допомоги дитячим закладам оздоровлення та відпочинку у проведенні культурно-масових заходів та гурткової роботи. Щороку травень - серпень Відділи: освіти, культури виконавчого комітету Бердянської міської ради 17. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належну охорону громадського порядку. Закріпити за кожним оздоровчим закладом працівників поліції, а також підрозділів ювенальної превенції. Щороку травень - серпень Бердянський відділ поліції ГУ НП України в Запорізькій області 18. Забезпечити проведення тематичних лекцій, бесід з дітьми у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з метою попередження травмування, нещасних випадків на воді, а також формування здорового способу життя, роз’яснення про шкідливий вплив уживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Щороку червень - серпень Бердянське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області, Бердянський відділ поліції ГУ НП України в Запорізькій області, керівники дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності 19. Повідомляти в обов’язковому та терміновому порядку Бердянське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області, а також зацікавлені відомства та служби у випадках виникнення надзвичайних ситуацій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Щороку травень - червень Керівники дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності 20. Забезпечити протягом оздоровчої кампанії безпечні умови перевезення дітей та учнівської молоді до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Організувати безкоштовне супроводження нарядами поліції автобусів, що перевозять групи дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і в зворотному напрямі, за поданням виконавчого комітету Бердянської міської ради. Щороку червень - серпень Бердянський відділ поліції ГУ НП України в Запорізькій області, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області, керівники дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності 21. Забезпечувати моніторинг за виконанням вимог, норм та правил пожежної та техногенної безпеки у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також актів, приписів та постанов органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Щороку червень - серпень Бердянське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області 22. Здійснювати контроль за безперебійним електро-, водо-, газопостачанням, цілодобовим телефонним зв’язком у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей. Щороку червень - серпень Керівники дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності 23. Створити в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту з урахуванням місцевих особливостей, розмістити інформаційні матеріали щодо оповіщення при надзвичайних ситуаціях, порядку та маршрутів евакуації, дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Щороку травень - серпень Бердянське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області, керівники дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності 24. Забезпечити проведення заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді протягом оздоровчої кампанії. Щороку червень - серпень Відділи: молоді та спорту, освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, керівники дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності 25. Заборонити використання медпунктів та ізоляторів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для проживання адміністрації та обслуговуючого персоналу, в тому числі медичних працівників. Щороку червень - серпень Керівники дитячих оздоровчих закладів незалежно від форм власності Начальник управління праці та соціального захисту населення                                        Наталія ТОКМАНЬ     ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 18 травня 2020 р. № 111- р Посадовий склад оперативного штабу з координації оздоровчої кампанії в м. Бердянськ Керівництво міського штабу: - начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради, начальник оперативного штабу - перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник начальника оперативного штабу - завідувач сектору по роботі з сім`ями та дітьми відділу з питань реабілітації та соціального обслуговування управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар оперативного штабу Члени штабу: - інспектор з ювенальної превенції відділу превенції Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області (за згодою) - директор Бердянського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді -завідувач сектору курортно-готельної діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради - начальник Бердянського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) - начальник служби у справах дітей виконкому Бердянської міської ради - директор комунального підприємства "Водолазно-рятувальна служба" Бердянської міської ради - завідувач відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України" (за згодою)  - начальник відділу освіти виконкому Бердянської міської ради - начальник управління містобудування та архітектури виконкому Бердянської міської ради, головний архітектор міста - начальник відділу охорони здоров’я виконкому Бердянської міської ради  - начальник управління економіки виконкому Бердянської міської ради - начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області (за згодою) - начальник відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради - головний державний інспектор відділу нагляду в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті та зв’язку Головного управління Держпраці у Запорізькій області (за згодою) Начальник управління праці та соціального захисту населення                                        Наталія ТОКМАНЬ
18.05.2020112-рПро створення комісії Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи рекомендації постійної комісії Бердянської міської ради VII скликання з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 30.03.2020, службову заступника міського голови Дєєвої О.О. від 18.05.2020 №801, з метою обстеження нерухомого майна, яке може мати ознаки безхазяйності, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити склад комісії для обстеження нерухомого майна, яке може мати ознаки безхазяйності, по вул. Італійській 52е у м. Бердянську Запорізької області згідно з додатком. 2. Створеній комісії обстежити нерухоме майно, яке може мати ознаки безхазяйності, по вул. Італійській 52е у м. Бердянську Запорізької області. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника Управління комунальної власності Бердянської міської ради Тахтаджиєву-Поклад А.І. у межах наданих повноважень. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ     Додаток до розпорядження міського голови 18 травня 2020 р.№ 112-р Склад комісії для обстеження нерухомого майна, яке може мати ознаки безхазяйності, по вул. Італійській 52е у м. Бердянську Запорізької області Тахтаджиєва-Поклад А.І. - начальник Управління комунальної власності Бердянської міської ради, голова комісії Члени комісії: Жук М.В. - начальник відділу регулювання земельних відносин управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради Ноздрін В.П. - інженер з технічної інвентаризації комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради Рупіцева О.О. - начальник відділу з питань майна комунальної власності Управління комунальної власності Бердянської міської ради Саввон С.О. - начальник відділу правового забезпечення та приватизації Управління комунальної власності Бердянської міської ради Ус Н.В. - завідувач сектору моніторингу за використанням і розвитком територій міста управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради Начальник Управління комунальної власності                                         Алла ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД
18.05.2020113-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 26.12.2018 № 464-р "Про затвердження Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради в новій редакції " Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою виключення виникнення суперечливих питань при застосуванні у роботі Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради в новій редакції ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Внести до Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради в новій редакції, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.12.2018 № 464-р зміни, виклавши в новій редакції додаток №1 до Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради в новій редакції, що додається. 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 26.12.2018 № 464-р "Про затвердження Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради в новій редакції ". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток 1 до Положення про преміювання керівників комунальних підприємств Бердянської міської ради Основні показники для визначення відсотка премії керівника комунального підприємства № п/п Найменування показників Відсоток премії (%) максимальний розмір Коригування відсотка премії Збільшення (+) Зменшення (-) 1. Виконання бізнес-плану за показниками фінансово-господарської діяльності (доход, рядок 1 звіту "Основні показники фінансово-господарської діяльності") без врахування коштів з бюджетів усіх рівнів, спрямованих на стабілізацію фінансово-економічного стану підприємства (визначається за формулою: факт/план х 100%) 30 - - 2. Виконання бізнес-плану за показниками фінансово-господарської діяльності (прибутку,рядок 3 звіту "Основні показники фінансово-господарської діяльності") (визначається за формулою: факт/план х 100%) 30 - - 3. За кожен відсоток перевиконання бізнес-плану по прибутку, без врахування коштів бюджетів усіх рівнів, спрямованих на стабілізацію фінансово-економічного стану підприємства (визначається за формулою : факт-план/ план х 100%) 20 + 2% за кожен відсоток, але не більше 20%  - 4. Вжиття заходів щодо скорочення дебіторської заборгованості (зменшення) 10 - - 5. Вжиття заходів щодо скорочення кредиторської заборгованості (зменшення) 10 - - 6. Наявність простроченої дебіторської та/або кредиторської заборгованості - - - 5 7. Несвоєчасне виконання розпорядчих документів з питань майна, не внесення змін до єдиного електронного реєстру об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Бердянська, несвоєчасне надання результатів інвентаризації основних засобів до Управління комунальної власності Бердянської міської ради - - до 50 8. Невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни, допущення нещасного випадку на підприємстві - - до 50 9. Наявність обґрунтованих скарг, порушення термінів надання відповіді на публічні та інформаційні запити, розгляду листів та звернень громадян - - до 50 10. Неподання або порушення термінів подання звітності, різного виду інформації, протокольних доручень - - до 30 Начальник управління економіки                                              Юлія ОРЛОВА
15.05.2020110-рПро попередження виникнення надзвичайної ситуації у результаті заморних явищ в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році Згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою попередження масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити та затвердити склад оперативного штабу з контролю за заморними явищами в акваторії Азовського моря та масовим викидом водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади в 2020 році (далі оперативний штаб), що додається. 2. Оперативному штабу постійно здійснювати контроль за заморними явищами, в разі виникнення надзвичайної ситуації терміново інформувати постійну міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 3. Рекомендувати: 1) Директору інституту рибного господарства та екології моря (ІРЕМ) Ізєргіну Л.В. спільно з начальником Бердянського природоохоронного науково-дослідного відділення Приазовського національного природного парку Лопатіним Р.І. організувати постійний контроль за умовами середовища та міграцією водних біоресурсів у прибережній зоні та надавати інформацію до виконавчого комітету Бердянської міської ради. 2) Заступнику начальника рибоохоронного патруля №1 Азовського басейнового управління Держрибагенства Асєєву О.Д. щоденно інформувати виконком Бердянської міської ради про ситуацію на морі та стан водних біоресурсів у період предзаморної та заморної ситуації. 3) Керівникам санаторно-курортних та оздоровчих закладів, пансіонатів, туристичних притулків, дитячих оздоровчих закладів, власникам та орендарям пляжів своєчасно вживати заходів зі збору загиблих водних біоресурсів на своїй території та на відстані 20 метрів від межі закріпленої території та передачу їх в утилізацію згідно з встановленим порядком.  4) В.о. начальника Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізький області Дойнову А.Д. спільно з відокремленим підрозділом "Бердянський міськрайонний відділ Державної установи "Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України" (Кікарош О.М.): - постійно проводити перевірку ринків міста з метою виявлення порушників санітарно-ветеринарного законодавства; - тримати під контролем санітарно-епідеміологічну ситуацію на узбережжі моря з метою виконання санітарного законодавства; - організувати контроль за утилізацією загиблих водних біоресурсів згідно з санітарно-ветеринарними правилами. 5) Керівникам рибодобувних підприємств підготувати рибодобувний флот та за потреби забезпечити проведення меліоративного вилову риби. 6) Директору КП "Бердянський центральний ринок" Бердянської міської ради Пікулю В.В. та керівникам ринків міста вживати заходів з організації торгівлі рибою згідно з санітарно-ветеринарними нормами. 7) Начальнику управління житлово-комунального господарства виконав-чого комітету Бердянської міської ради Романюті О.М., в.о. директора КП "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради Оргійцю О.Б.: - забезпечити збір загиблих водних біоресурсів згідно з санітарними нормами на міських територіях узбережжя моря та їх подальшу утилізацію; - укласти договір на утилізацію зібраних водних біоресурсів з спеціалізованим підприємством. 8) Начальнику адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Панченку Г.В. спільно з Бердянським відділом поліції ГУ Національної поліції України в Запорізькій області (Дружиненко С.Г.) та Бердянським міським управлінням Головного управління Держпрод-споживслужби в Запорізькій області (Дойнов А.Д.) здійснювати регулярні рейди з виявлення та ліквідації місць стихійної торгівлі рибою. 9) Сектору "Прес-служба" міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це розпорядження в місцевих засобах масової інформації та постійно інформувати населення Бердянської міської об’єднаної територіальної громади про стан заморних явищ водних біоресурсів у морі. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 15 травня 2020 р. № 110-р Склад оперативного штабу з контролю за заморними явищами в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади Холод О.О. - секретар міської ради, голова оперативного штабу Горячов Г.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови оперативного штабу Телешко Ю.В. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник голови оперативного штабу Члени штабу: Асєєв О.Д.- заступник начальника рибоохоронного патруля №1 Азовського басейнового управління Державного агентства рибного господарства (Азовський рибоохоронний патруль) (за згодою) Бичкова О.І.- завідувач сектору курортно-готельної діяльності виконкому Бердянської міської ради Бочкова Н.М. - начальник фінансового управління виконкому Бердянської міської ради Врублевський О.Д. - директор КП "Рятувально-водолазна служба" БМР Дойнов А.Д. - в.о. начальника Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області (за згодою) Дружиненко С.Г.- начальник Бердянського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Запорізькій області (за згодою) Єгорова І.О. - завідувач сектору "Прес-служба" міської ради та виконкому Бердянської міської ради Ізєргін Л.В. - директор інституту рибного господарства та екології моря (ІРЕМ) (за згодою) Кікарош О.М. - завідувач відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ Державної установи "Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України" (за згодою)    Лопатін Р.І.- начальник Бердянського природоохоронного науково-дослідного відділення Приазовського національного природного парку (за згодою) Мовчан А.М - начальник Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області (за згодою) Оргієць О.Б. - в.о. директора КП "Бердянськекотранс" БМР Панченко Г.В. - начальник адміністративного відділу виконкому Бердянської міської ради Пшенічна Л.Є. - заступник начальника відділу іхтіології та регулювання рибальства Азовського басейнового управління Державного агентства рибного господарства (Азовський рибоохоронний патруль) (за згодою) Романюта О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради Тарапата Д.О. - головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради Фонталін С.О. - головний спеціаліст відділу іхтіології та регулювання рибальства Азовського басейнового управління Державного агентства рибного господарства (Азовський рибоохоронний патруль) (за згодою) Начальник відділу з питань НС, ЦЗН та ОП                                                                Юрій ТЕЛЕШКО
14.05.2020108-рПро затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно зі ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням сімдесят дев’ятої сесії міської ради VII скликання від 30.04.2020 № 39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0216082 "Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства" та за КПКВК 0217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади", що додаються. 2. Внести до розпорядження міського голови від 06.04.2020 № 89-р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік" зміни, затвердивши паспорт бюджетної програми на 2020 рік виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах", що додається. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
14.05.2020109-рПро реалізацію комплексної послуги "єМалятко" в Центрі надання адміністративних послуг у м.Бердянськ Згідно з ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" відповідно до Указу Президента України від 29.07.2019 № 558/2019 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини", з метою забезпечення реалізації експериментального проєкту "єМалятко" у Центрі надання адміністративних послуг у м.Бердянськ ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Запровадити у м.Бердянськ надання комплексної послуги "єМалятко" через Центр надання адміністративних послуг у м.Бердянськ (далі - ЦНАП). 2. Призначити відповідальною особою за впровадження комплексної послуги "єМалятко" через ЦНАП начальника відділу з надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" виконавчого комітету Бердянської міської ради Лабу Л.П. 3. Уповноважити для надання комплексної послуги "єМалятко" у ЦНАПі адміністраторів відділу з надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" виконавчого комітету Бердянської міської ради Галій О.С., Кирилюк І.В., Клевцову Л.В., Міщенко С.В., Прокопович А.Ю., Статішнюк Н.С., Романову-Семенченко В.М., Шиян Р.В., Костомарову Ю.С. 4. Начальнику відділу з надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" виконавчого комітету Бердянської міської ради Лабі Л.П. забезпечити організацію виконання цього розпорядження. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Бердянської міської ради Кочубей О.С. Міський голова                                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ
12.05.2020102-рПро створення робочої комісії    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою підготовки позовної заяви до суду ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: Наталя ЗАМЕТА - начальник відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, голова комісії Антон ЗАБАРІН - головний спеціаліст відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Члени комісії: Представник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради Представник комунального підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради Сертифікований інженер - землевпорядник (за згодою) 2. Створеній робочій комісії в строк до 23.05.2020р. провести обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Морська, 4-б, м. Бердянськ Запорізької обл., кадастровий номер: 2310400000:09:013:0003. 3. За результатами обстеження скласти відповідний акт. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради Замету Н.О.     Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
12.05.2020103-рПро створення робочої комісії    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою підготовки позовної заяви до суду ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: Наталя ЗАМЕТА - начальник відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, голова комісії Антон ЗАБАРІН - головний спеціаліст відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Члени комісії: Представник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради Представник комунального підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради Сертифікований інженер - землевпорядник (за згодою) 2. Створеній робочій комісії в строк до 23.05.2020р. провести обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: пр. Азовський, 55, м. Бердянськ Запорізької обл., кадастровий номер: 2310400000:09:013:0185. 3. За результатами обстеження скласти відповідний акт. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради Замету Н.О.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
12.05.2020104-рПро створення робочої комісії    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою підготовки позовної заяви до суду ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: Наталя ЗАМЕТА - начальник відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, голова комісії Антон ЗАБАРІН - головний спеціаліст відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Члени комісії: Представник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради Представник комунального підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради Сертифікований інженер - землевпорядник (за згодою) 2. Створеній робочій комісії в строк до 23.05.2020р. провести обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: пр. Азовський, 55, м. Бердянськ Запорізької обл., кадастровий номер: 2310400000:09:013:0146, що знаходилась в оренді у приватного підприємця Арбузова Сергія Вячеславовича. 3. За результатами обстеження скласти відповідний акт. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради Замету Н.О.    Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
12.05.2020105-рПро створення робочої комісії    Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою підготовки позовної заяви до суду ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: Наталя ЗАМЕТА - начальник відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, голова комісії Андрій БОЖКОВ - головний спеціаліст відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради, секретар робочої комісії Члени комісії: Представник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник управління земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради Представник комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради Представник комунального підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради Сертифікований інженер - землевпорядник (за згодою) 2. Створеній робочій комісії в строк до 23.05.2020р. провести обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Набережна (в районі будинку № 133) у м. Бердянськ Запорізької обл., кадастровий номер: 2310400000:07:003:0145, що знаходилась в оренді у приватного підприємця Бандурко Євгенії Вікторівни. 3. За результатами обстеження скласти відповідний акт. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради Замету Н.О.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
12.05.2020106-рПро нагородження З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданого клопотання ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Оголосити Подяку від міського голови членам територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 2. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Подяки міського голови. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 12 травня 2020р. № 106-р Список членів територіальної громади міста Бердянська, яким оголошена Подяка міського голови - за сумлінну працю на освітянській ниві, активну наукову діяльність та з нагоди Днів науки Бардус Ірина Олександрівна доктор педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету Кривильова Олена Анатоліївна доктор педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету Ярова Олена Борисівна доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету Нищета Володимир Анатолійович доктор педагогічних наук, доцент кафедри української мови та славістики факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету Костромицький Роман Іванович кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету    Начальник відділу кадрів та нагород                                                                   Ірина БАЛАКІНА
12.05.2020107-рПро створення робочої комісії Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), на виконання рішень постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (період дії карантину), враховуючи постанови та розпорядження Головного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг та здійсненні торгівлі суб’єктами господарювання, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію для здійснення моніторингу дотримання карантинних обмежень функціонування об’єктів торгівлі та сфери послуг (далі робоча комісія). 2. Затвердити посадовий склад робочої комісії: Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої комісії Орлова Ю.В. - начальник управління економіки, заступник голови робочої комісії - представник управління економіки виконкому Бердянської міської ради - представник адміністративного відділу виконкому Бердянської міської ради - представник управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради - представник Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою) - представник Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (за згодою) - представник Бердянського міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в Запорізькій області (за згодою) - представник відокремленого підрозділу "Бердянський міськрайонний відділ ДУ "Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України" 3. Робочій комісії: 1) здійснювати моніторинг функціонування об’єктів торгівлі та сфери послуг на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади в робочі та вихідні дні протягом дії обмежувальних карантинних заходів; 2) протягом свого функціонування керуватися рішеннями постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що будуть прийматися протягом дії обмежувальних карантинних заходів на території Бердянської міської об’єднаної територіальної громади; 3) за результатами моніторингу щотижневу узагальнену інформацію надавати міському голові, голові постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чепурному В.П. 4. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 16.03.2020 № 71-р "Про створення робочої комісії", від 18.03.2020 № 73-р "Про внесення змін до складу робочої комісії", від 20.03.2020 № 79-р "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16.03.2020 № 71-р " Про створення робочої комісії" 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою Міський голова                                                            Володимир ЧЕПУРНИЙ
07.05.2020101-рПро продовження контракту наймання директора КП БМР "Бердянський центральний ринок"  Згідно з п.п. 10, 20 п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Продовжити контракт наймання з директором комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок" Пікулем Вадимом Вікторовичем від 06.01.2016 року з 13.05.2020 року до 14.07.2020 року включно. Підстава: заява Пікуля В.В. 2. Управлінню економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради (Орлова Ю.В.) внести відповідні зміни до контракту наймання директора комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок" Пікуля В.В. від 06.01.2016 року шляхом підготовки додаткової угоди згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ
30.04.2020100-рПро нагородження З метою відзначення представників територіальної громади міста Бердянська відзнаками міського голови, згідно зі ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положеннями про відзнаки міського голови, затвердженими рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 № 221, Порядком представлення до нагородження та вручення нагород у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, затвердженим рішенням виконкому Бердянської міської ради від 11.07.2017 №222, на підставі наданих клопотань ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Нагородити Грамотами міського голови членів територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 2. Оголосити Подяку від міського голови членам територіальної громади міста Бердянська згідно з додатком. 3. Відділу кадрів та нагород виконкому Бердянської міської ради (Балакіна І.Є.) підготувати Грамоти та Подяки міського голови. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.    Міський голова                                                                Володимир ЧЕПУРНИЙ    Додаток до розпорядження міського голови 30 квітня 2020р. № 100-р  Список членів територіальної громади міста Бердянська, представлених до нагородження Грамотою міського голови - за сумлінне виконання службових обов’язків, високі досягнення в охороні державного кордону України, професіоналізм та з нагоди Дня прикордонника України Воронкін Максим Валерійович військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, прапорщик Земко Віктор Вікторович військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, старший прапорщик Кузьменко Юрій Іванович військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, прапорщик Андрєєв Юрій Олександрович військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, старший прапорщик Швецов Олег Миколайович військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, старший прапорщик Зінченко Андрій Анатолійович військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, старший прапорщик Список членів територіальної громади міста Бердянська, яким оголошена Подяка міського голови - за сумлінне виконання службових обов’язків, високі досягнення в охороні державного кордону України, професіоналізм та з нагоди Дня прикордонника України Соломикін Антон Олексійович військовослужбовець Бердянського прикордонного загону, прапорщик    Начальник відділу кадрів та нагород                                                                     Ірина БАЛАКІНА
28.04.202099-рПро скликання вісімдесятої сесії міської ради VIІ скликання  З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати вісімдесяту сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 04 червня 2020 року, розпочавши його роботу о 10-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд вісімдесятої сесії міської ради винести питання згідно з додатком. 3. Розробникам проєктів рішень до 05 травня 2020 року надати до апарату міської ради проєкти рішень, що виносяться на розгляд вісімдесятої сесії міської ради. 4. Апарату міської ради: 1) 06 травня 2020 року надіслати проєкти рішень на електронну пошту депутатам міської ради для розгляду та розмістити на офіційному сайті Бердянської міської ради. 2) Організувати з 18 травня по 29 травня 2020 року проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесятої сесії міської ради. 3) Організувати 02 червня 2020 року проведення засідання "День депутата" з обговорення проєктів рішень, що виносяться на розгляд вісімдесятої сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Черкашина С.В.) 03 червня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання вісімдесятої сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. У разі якщо до 04.06.2020 року відбудуться пленарні засідання позачергових сесій міської ради, вісімдесяту сесію Бердянської міської ради VIІ скликання, пленарне засідання якої призначене на 04.06.2020 року, вважати за номером, наступним після номеру останньої позачергової сесії. 8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ Додаток до розпорядження міського голови 28 квітня 2020 р. № 99 - р Питання, винесені на розгляд вісімдесятої сесії міської ради Про правовідносини щодо майна комунальної власності; Про майнові питання; Про орендні відносини з приватним акціонерним товариством "Бердянське підприємство теплових мереж"; Про включення цілого убудованого приміщення за адресою: м. Бердянськ, вул. Італійська (Дюміна), 65 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; Про включення убудовано-прибудованого приміщення за адресою: м. Бердянськ, вул. Шевченка, 8 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році; Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2020 рік в новій редакції; Про статус "вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу" земельних ділянок; Про внесення змін до Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянськ на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.01.2016 № 21; Про створення конкурсної комісії та робочої групи з опрацювання документів претендента та затвердження їх персональних складів; Про затвердження Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, які визначаються для продажу на земельних торгах; Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою на 2020 рік у новій редакції; Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м.Бердянськ на 2020 рік у новій редакції; Про затвердження Програми капітального ремонту та придбання об’єктів благоустрою на 2020 рік у новій редакції; Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на 2020 рік у новій редакції; Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2020 рік в новій редакції; Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки у новій редакції; Про внесення змін до Цільової програми "Освіта" на 2020 рік; Про внесення змін до Програми "Охорона здоров’я на 2020 рік" у новій редакції; Про затвердження міської Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки в новій редакції; Про затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян на 2020-2022 роки в новій редакції; Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази Управління Служби безпеки України в Запорізькій області для своєчасного забезпечення державної безпеки на 2020 рік; Про затвердження звіту про виконання бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади за 1 квартал 2020 року. Секретар міської ради                                                               Олексій ХОЛОД
22.04.202097-рПро встановлення надбавки   Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська встановити Батулинській Тетяні Григорівні, директору Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у квітні 2020 року надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність та напруженість у роботі.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
22.04.202098-рПро преміювання   Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про умови оплати праці та стимулювання праці працівників Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Бердянський міський ЦСССДМ) виплатити премію директору Бердянського міського ЦСССДМ Батулинській Тетяні Григорівні у розмірі 30 % посадового окладу за фактично відпрацьований час у квітні 2020 року за рахунок економії фонду оплати праці.    Міський голова                                                           Володимир ЧЕПУРНИЙ
14.04.202095-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 25.03.2020 № 82 - р Керуючись статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, статтями 15, 87 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", ст. 15 Регламенту Бердянської міської ради VII скликання, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 25.03.2020 № 82-р "Про скликання сімдесят сьомої сесії міської ради VIІ скликання" зміни, доповнивши додаток до цього розпорядження такими питаннями: - Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); - Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - Про передачу у власність земельних ділянок; - Про передачу в оренду земельних ділянок; - Про поновлення договорів оренди земельних ділянок; - Про надання згоди на поділ земельних ділянок; - Про надання дозволів на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок; - Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП "Зоря".  2. Дане розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 25.03.2020 № 82-р "Про скликання сімдесят сьомої сесії міської ради VIІ скликання". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О.    Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
14.04.202096-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 03.04.2020 № 87-р "Про надання адміністративних послуг через ЦНАП у м.Бердянськ у період дії карантину" Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Закону України від 17.03.2020 № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 242 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, п.13 протоколу постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.04.2020 №14, з метою організації надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг у м.Бердянськ у період дії карантину ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1.Внести до розпорядження міського голови від 03.04.2020 № 87-р "Про надання адміністративних послуг через ЦНАП у м.Бердянськ у період дії карантину" такі зміни: у підпункті 5 пункту 1 у переліку послуг, які надаються через ЦНАП у період дії карантину, замість слів "13. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно" читати "13. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно". 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                          Володимир ЧЕПУРНИЙ
10.04.202094-рПро створення комісії Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України від 30.03.2020 №540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" зі змінами, з метою належного опрацювання питань оренди майна комунальної власності в умовах обмежень, визначених Кабінетом Міністрів України, ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити комісію у складі: Голова комісії: Тахтаджиєва-Поклад А.І. - начальник Управління комунальної власності Бердянської міської ради Члени комісії: Братеньков І.С.- голова постійної комісії Бердянської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (за згодою) Безродня Ж.В.- депутат міської ради (за згодою) Білоусов А.А.- депутат міської ради (за згодою) Кіосов А.Г.- депутат міської ради (за згодою) Мартищенко О.О.- депутат міської ради (за згодою) Путря С.В.- депутат міської ради (за згодою) Саввон С.О. - начальник відділу правового забезпечення та приватизації Управління комунальної власності Бердянської міської ради Сагайдюк О.В. - головний спеціаліст відділу оренди Управління комунальної власності Бердянської міської ради Сидоренко Л.Б. - начальник відділу оренди Управління комунальної власності Бердянської міської ради Сушко Б.В.- депутат міської ради (за згодою) керівник балансоутримувача та/або орендодавця орендованого комунального майна: - керуючий справами виконавчого комітету Бердянської міської ради; - дитячо-юнацької спортивної школи; - комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання"; - комунального підприємства "Міськспецексплуатація" Бердянської міської ради; - комунального підприємства "Аптека № 195" Бердянської міської ради; - відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради; - комунального підприємства Бердянської міської ради "Бердянський центральний ринок"; - комунального підприємства Бердянської міської ради "Житлосервіс-2а"; - відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради; - товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "КомЕнерго-Бердянськ" (за згодою); - комунального підприємства "Міський Палац спорту" Бердянської міської ради; - Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; - комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Бердянської міської ради; - комунального підприємства "Бердянська міська телекомпанія "ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради; - комунального підприємства Бердянської міської ради "Рятувально-водолазна служба"; - комунального підприємства Бердянської міської ради "Міськліфт"; - комунального некомерційного підприємства "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бердянської міської ради; - комунального підприємства "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради; - голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи комунального шляхово-експлуатаційного підприємства Бердянської міської ради. 2. Створеній комісії: 1) здійснювати попередній розгляд заяв, які надходять від орендарів щодо припинення своєї діяльності в об’єкті комунальної власності та зняття орендної плати за користування майном Бердянської міської об’єднаної територіальної громади; 2) здійснювати візуальне обстеження об’єктів оренди, щодо яких надійшли заяви про припинення діяльності; 3) проводити візуальне обстеження об’єктів оренди, які підпадають під заборону діяльності, проте заяви від орендарів про припинення діяльності не надходили; 4) залучати до складу комісії представників балансоутримувача та/або орендодавця об’єктів, за якими здійснюється обстеження; 5) за результатами перевірки складати відповідні акти з підписанням їх членами комісії; 6) направляти матеріали (акти обстеження майна, заяви тощо) на розгляд постійної комісії Бердянської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю для прийняття рішення та подальшого винесення його на розгляд сесії Бердянської міської ради.  3. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на начальника Управління комунальної власності Бердянської міської ради Тахтаджиєву - Поклад А.І.  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.    Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
08.04.202091-рПро створення комісії Згідно зi ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 20.03.2020 № 120 "Про проведення заходів з охорони та відведення водних біоресурсів у Запорізькій області" ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію з перевірки дотримання фізичними та юридичними особами правил торгівлі на ринках міста Бердянська та торгових рядах, з метою недопущення випадків продажу, скуповування риби, ікри та продуктів їх переробки без наявності документів, що засвідчують законність їх придбання, та сертифікату якості в рамках проведення тримісячника з охорони рибних ресурсів та інших водних біоресурсів області у період нересту, що триватиме до 19.06.2020р. (далі робоча комісія). 2. Затвердити посадовий склад робочої комісії: - представник адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради; - представник управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради; - представник Бердянського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Запорізькій області (за згодою) - представник Бердянського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою); - представник Бердянського управління ГУ Державної податкової служби у Запорізькій області (за згодою). 3. Робочій комісії звітувати міському голові про результати проведеної роботи у письмовій формі до 04 числа місяця, що настає за звітним періодом, останнє звітування - до 25.06.2020р.  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ
08.04.202092-рПро скликання сімдесят восьмої (позачергової) сесії міської ради VIІ скликання З метою вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, згідно зі статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Скликати сімдесят восьму (позачергову) сесію міської ради VIІ скликання та призначити її пленарне засідання на 09 квітня 2020 року, розпочавши його роботу о 16-00 годині в залі засідань міської ради. 2. На розгляд сімдесят восьмої (позачергової) сесії міської ради винести наступне питання: Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 26.06.2019 № 14 "Про встановлення єдиного податку на 2020 рік". 3. Розробнику проєкту рішення 08 квітня 2020 року надати до апарату міської ради проєкт рішення, що виноситься на розгляд сімдесят восьмої (позачергової) сесії міської ради. 4. Апарату міської ради організувати проведення засідань постійних комісій міської ради з обговорення проєкту рішення, що виноситься на розгляд сімдесят восьмої (позачергової) сесії міської ради. 5. Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Черкашина С. В.) 08 квітня 2020 року підготувати ПТК системи електронного голосування "Віче" до проведення пленарного засідання сесії Бердянської міської ради. 6. Директору комунального підприємства ,,Бердянська міська телекомпанія ,,ТБ-Бердянськ" Бердянської міської ради Братановій Д.Г. здійснити технічне забезпечення трансляції пленарного засідання сімдесят восьмої (позачергової) сесії Бердянської міської ради в режимі реального часу в мережі Інтернет на сайті Бердянської міської ради http://bmr.gov.ua 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
08.04.202093-рПро створення робочої комісії для здійснення огляду майна дитини Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 17 Закону України "Про охорону дитинства," ст. 11 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", п. 60 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, на виконання рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 11.02.2020 № 49 "Про звільнення від виконання повноважень опікуна над майном дитини", з метою захисту майнових та житлових прав дитини ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Створити робочу комісію у складі: - Вареник Я.Є. - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради, голова робочої комісії; - Сорока Р.Ю. - виконуючий обов’язки начальника юридичного управління виконавчого комітету Бердянської міської ради; - Калініченко Ю.В. - головний спеціаліст сектору з соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед неповнолітніх служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради; - представник Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (за згодою); - представник ТОВ "Керуюча компанія "Коменерго-Бердянськ" (за згодою). 2. Створеній робочій комісії: 1) До 08.05.2020 провести огляд майна дитини, позбавленої батьківського піклування, (...), що складається з двокімнатної квартири (...) у м. Бердянськ, за результатами якого скласти акт обстеження квартири. 2) Направити акт обстеження квартири до служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради для вжиття заходів, направлених на збереження майна дитини-сироти та встановлення опіки над цим майном. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.    Міський голова                                                             Володимир ЧЕПУРНИЙ (…) Текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.
07.04.202090-рПро продовження контракту найму директора КСП "Зеленгосп" БМР Згідно з п.п. 10, 20 п. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками підприємства, що є у державній власності", від 19.05.99 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Продовжити контракт найму з директором комунального підприємства "Зеленгосп" Бердянської міської ради Шаповаловим Володимиром Івановичем від 01.02.2012 року з 16.04.2020 року по 15.04.2021 року. Підстава: заява Шаповалова В.І. від 17.02.2020 2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Романюта О.М.) внести відповідні зміни до контракту найму директора комунального підприємства "Зеленгосп" Бердянської міської ради Шаповалова В.І. від 01.02.2012р. шляхом підготовки додаткової угоди згідно з чинним законодавством України. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. Міський голова                                                              Володимир ЧЕПУРНИЙ
06.04.202088-рПро внесення змін до розпорядження міського голови від 21.01.2020 №18-р Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.2-1 Розділу XIII Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції", ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою недопущення порушення вимог чинного законодавства щодо декларування своїх доходів посадовими особами органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 21.01.2020 №18-р "Про забезпечення виконання Закону України "Про запобігання корупції" такі зміни : 1) в п.п.3 п.1 та п.п.3 п.2 замінити слова та цифри "до 04.04.2020 року" на "до 04.06.2020 року"; 2) в п.3 замінити слова та цифри "до 08.04.2020 року" на "до 08.06.2020 року". 2. Це розпорядження є невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 21.01.2020 №18-р "Про забезпечення виконання Закону України "Про запобігання корупції". 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова                                                                  Володимир ЧЕПУРНИЙ
06.04.202089-рПро внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно зі ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням сімдесят шостої сесії міської ради VII скликання від 26.03.2020 № 53 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Внести до розпорядження міського голови від 03 січня 2020 р. № 3-р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік" зміни, затвердивши паспорти бюджетних програм на 2020 рік виконавчого комітету Бердянської міської ради за КПКВК 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах" та за КПКВК 0217350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), що додаються. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                                 Володимир ЧЕПУРНИЙ
03.04.202087-рПро надання адміністративних послуг через ЦНАП у м.Бердянськ у період дії карантину Згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Закону України від 17.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 242 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211", п.5.1. Протоколу постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 02.04.2020 №12, ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою організації надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг у м.Бердянськ у період дії карантину, а саме: з 03.04.2020 року до закінчення карантинних заходів ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1.Центру надання адміністративних послуг у м.Бердянськ (далі - ЦНАП): 1) Здійснювати надання невідкладних адміністративних послуг через ЦНАП у період дії карантину за окремим переліком, виключно за попереднім записом за телефонами: +38 (06153) 618-70, +38 (06153) 618-71. 2) Встановити у період дії карантину такий графік прийому громадян для оформлення адміністративних послуг та видачі результатів оформлених послуг через ЦНАП (адреса: м. Бердянськ, проспект Азовський, буд.37/9, 1 поверх ЦКіД "Софіт" ): - 2 рази на тиждень - вівторок, четвер з 8-00 години до 15-00 години; - перерви для санітарної обробки приміщення обробка кварцуванням: з 10-00 години до 10-30 години, з 15-00 години до 15-30 години; вологе прибирання, дезінфекція приміщення з 12-00 години до 13-00 години. 3) Встановити графік роботи для адміністраторів відділу з надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" виконавчого комітету Бердянської міської ради за графіком роботи виконавчого комітету Бердянської міської ради. 4) Подовжити припинення прийому через віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАПу в мікрорайонах міста, селах, у тому числі через "Мобільний офіс". 5) Встановити перелік послуг, які надаються через ЦНАП у період дії карантину, а саме: 1. Оформлення та видача паспорта громадянина України. 2. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого. 3. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку. 4. Реєстрація місця проживання. 5. Зняття з реєстрації місця проживання. 6. Видача довідки про реєстрацію місця проживання. 7. Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 8. Надання державної допомоги при народженні дитини. 9. Надання державної допомоги при усиновленні дитини. 10. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. 11. Державна реєстрація народження. 12. Державна реєстрація смерті. 13. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 14. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна. 6) Здійснювати надання інших адміністративних послуг поштою, онлайн, переліки таких послуг розмістити на офіційному сайті Бердянської міської ради. Не здійснювати обслуговування суб’єктів звернення за іншими напрямами, у тому числі попередньо записаних в електронну чергу. 7) Забезпечити надання консультацій виключно засобами телефонного зв’язку, електронною поштою. 8) Здійснювати прийом громадян виключно за умов використання відвідувачами засобів індивідуального захисту (респіратори, маски, марлеві пов’язки, одноразові рукавички, тощо). 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С. Міський голова                                                               Володимир ЧЕПУРНИЙ