Дата проведення сесії Сесія № рішення Назва рішення Текст рішення
15.02.2018401Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 48 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до пунктів 1, 2, 4, 7 рішення міської ради від 22.12.2017 №48 "Про міський бюджет на 2018 рік", виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2018 рік:


1.1. доходи міського бюджету у сумі 1078044,386 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1056762,366 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 21282,020 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 3020,000 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;


1.2. видатки міського бюджету у сумі 1078044,386 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1030392,339 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 47652,047 тис.грн.;


1.3. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 26370,027 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;


1.4. дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 26370,027 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1030392,339 тис.грн. та спеціальному фонду 47652,047 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.


7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 7 до цього рішення."


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Чепурний В.П.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


4. Додатки № 1, 2, 3, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.02.2018402Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на 2018 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту міста у 2017 році взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови (Дойнова Ю.В.)

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.2018403Про затвердження Програми соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2018 рік.

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, п.п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід виконання Програми соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Дойнову Ю.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.2018404Про затвердження Програми забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2018 рік

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід виконання Програми забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Дойнову Ю.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.2018405Про затвердження Програми фінансової підтримки Бердянського міського спортивного товариства «Спартак» на 2018 рік

Керуючись ст. ст. 142, 143 Конституції України п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.25 Статуту Територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми фінансової підтримки Бердянського спортивного товариства «Спартак» на 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму фінансової підтримки Бердянського спортивного товариства «Спартак» на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови (Дойнова Ю.В.).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.2018406Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік»

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до Рішення тридцять сьомої сесії VII скликання від 22.12.2017р. № 41 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік», а саме:

1.1. Доповнити розділ 4. Завдання і заходи Програми наступними завданнями та заходами:

  • проведення капітальних та поточних ремонтів медичного та іншого обладнання.

1.2. Викласти розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми у наступній редакції:

«Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством шляхом затвердження міською радою бюджетних призначень головному розпоряднику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Витрати за розрахунками складають – 6 521 598,00 грн.

Програма відкрита для внесення змін на протязі бюджетного року».

2. Викласти додаток 1 та додаток 2 у новій редакції (додатки додаються).

3. Дане рішення є невід`ємною частиною рішення тридцять сьомої сесії VII скликання від 22.12.2017р. № 41 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік».

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності. (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.2018407Про надання земельній ділянці статусу “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу"

Згідно з п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, п.5.3 розділу 5 Пояснювальної записки до Плану зонування території міста Бердянська, затвердженого рішенням тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 31.05.2013 № 27, звернення Дитячо-юнацької спортивної школи від 05.02.2018р., з метою виконання Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік в новій редакції, затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради від 26.10.2017 №11, Бердянська міська радаВИРІШИЛА1. Надати статус “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу” земельній ділянці, розташованій за адресою: м.Бердянськ, Мелітопольське шосе,27-а, визнавши вид використання земельної ділянки "для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, для розміщення стадіону "Енергія" (Дитячо-юнацька спортивна школа Бердянської міської ради).

2. На земельній ділянці, зазначеній у пункті 1 цього рішення, дозволяється капітальний ремонт та експлуатація будівель і споруд, що не відповідає вимогам Плану зонування території (Зонінгу), а також їх реконструкція і технічне переоснащення, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей Зонінгу.

3. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради (Малиновська А.М.) під час надання відповідних погоджень при узгодженні землевпорядної документації, видачі вихідних даних на проектування об'єктів будівництва керуватися цим рішенням.


24. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.02.2018408Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції (додається).

2. Рішення Бердянської міської ради VII скликання тридцять сьомої сесії від 22.12.2017 р. №27 вважати таким, що втратило чинність.


3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті.

4. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Лі О.І.) у своїй роботі керуватися даним рішенням.

5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Дєєва О.О.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.), постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження,транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).Міський голова В.П.Чепурний

 
15.02.2018409Про внесення змін до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році

Згідно зі ст.ст. 1, 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році, затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 50, доповнивши план додатковим питанням згідно з додатком.

2. Це рішення є невід'ємною частиною рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 50.

3. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій І.М.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).

Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.20184010Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України», постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів», постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 473 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2017 рік», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою упорядкування використання коштів державного, обласного та міського фондів охорони навколишнього природного середовища Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 1, а саме:

1.1. Викласти додатки 1, 2, 3 Програми в новій редакції (додаються).

1.2. На виконання розділу 6 «Очікувані результати» Програми доповнити її новим додатком 4 «Перелік очікуваних результатів на 2018 рік по Міській програмі охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки» (додається).

2. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена протягом року.

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

5. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 1 «Про затвердження Міської програмиохорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».

6. Вважати таким, що втратив чинність, п.1 рішенням тридцять шостої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 19.12.2017 № 19 «Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».

7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту і зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.20184011Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції (додається). Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення тридцять дев’ятої (позачергової) сесії від 11.01.2018 № 3 «Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік» вважати таким, що втратило дію.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний 
15.02.20184012Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2018 рік

Згідно зі ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2018 рік. ( додається)

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22.12.2017 р. № 45 „Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції”, зі змінами вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку ( Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.20184013Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік

Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


Міський голова В.П. Чепурний 
15.02.20184014Про передачу майна з балансу на баланс

Відповідно до ст. 26, ч.5 ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службову записку заступника міського голови Горячова Г.Г. від 31.01.2018 № 26, листи комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради від 24.01.2018 № 610, від 14.02.2018 №879 та протокол постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 13.02.2018 №46 Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Вилучити з господарського відання комунального підприємства „Керуюча компанія Водоканал” Бердянської міської ради та передати в господарське відання комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради майно згідно з додатком (додається).

2. Виконувачу обов’язків директора комунального підприємства „Керуюча компанія Водоканал” Бердянської міської ради Кіосову А.Г. та директору комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради Македонському О.В.:

2.1. Здійснити передачу та приймання майна, зазначеного у додатку цього рішення, згідно з чинним законодавством та нормативними документами.

2.2. Надати у 2-х місячний термін до Управління комунальної власності Бердянської міської ради інформацію щодо виконання зазначеного рішення та акти приймання-передачі.

3. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради після проведення передачі внести необхідні зміни до складу майна міської комунальної власності.

4. Директору комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради Македонському О.В. здійснити перереєстрацію, зазначених у додатку до цього рішення транспортних засобів за Бердянською міською радою.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради Македонського О.В., виконувача обов’язків директора комунального підприємства „Керуюча компанія Водоканал” Бердянської міської ради Кіосова А.Г. та Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) в межах наданих повноважень.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.20184015Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою укріплення та поліпшення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів міста Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Цільової програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням двадцять четвертої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 23.03.2017 № 4, а саме:

1.1. Додаток 1 «Перелік заходів і завдань програми з обсягами їх фінансування» викласти в новій редакції (додається).

1.2. Додаток 2 «Загальні обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в новій редакції (додається).

2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення Бердянської міської ради від 23.02.2017 № 44 «Про затвердження Бюджетної програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки».

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.20184016Про проведення розрахунків за надані пільги та субсидії в 2018 році

Відповідно до ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 30.01.2018 №05120-14-10/2545 “Про надання роз`яснення”, з метою врегулювання проблемних питань відшкодування пільг та субсидій, наданих населенню на оплату квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивіз твердих побутових відходів Бердянська міська рада


Вирішила:


1. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради здійснювати в 2018 році до внесення відповідних змін до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 №256, розрахунки з об`єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, фізичними-особами підприємцями через рахунки, відкриті в установах банків з урахуванням заборгованості, яка утворилась на 01 січня поточного року.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).

4. Дане рішення набирає чинності відповідно чинному законодавству та застосовується з 01 січня 2018 року.
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.02.20184017Про надання в постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради

Розглянувши матеріали про надання в постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради, керуючись статтями 2, 12, 60, 79¹, 80, 92, 116, 122, 123 та 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 13 ст. 46, ст.ст. 49, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 19 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати в постійне користування комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради (Мелітопольське шосе, 27, ідентифікаційний код 24907804) земельну ділянку площею 2,5640 га (кадастровий номер 2310400000:12:008:0220), розташовану за адресою: вул. Баха, 11, для реконструкції, розміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд стадіону “Азовець” під спортивний комплекс.

Підстава: листи від 21.09.2017 № 80 (вхід. № 5892/31-01 від 21.09.2017 р.) та від 30.01.2018 № 26 (вхід. № 0610/31-01 від 30.01.2018 р.), п. 1.3 рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 26.10.2017 № 17 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”, акт приймання-передачі від 20.01.2009 р. до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська від ВАТ “Шляхмаш” майна стадіону “Азовець” розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Баха, 11, наказ управління комунальної власності Бердянської міської ради від 25.05.2009 № 45 “Про прийняття майна комунальним підприємством “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради” та свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.01.2010 р.


2. Комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради, зазначеному в п. 1, звернутися до:

2.1. Вжити заходів щодо оформлення згідно з нормами чинного законодавства України документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

2.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

2.3. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний

11.01.2018391Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 48 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до пунктів 1, 2, 4, 7 рішення міської ради від 22.12.2017 №48 "Про міський бюджет на 2018 рік", виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2018 рік:


1.1. доходи міського бюджету у сумі 991045,324 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 969763,304 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 21282,020 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 3020,000 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;


1.2. видатки міського бюджету у сумі 991045,324 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 944900,359 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 46144,965 тис.грн.;


1.3. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 24862,945 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;


1.4. дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 24862,945 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 944900,359 тис.грн. та спеціальному фонду 46144,965 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.


7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 7 до цього рішення."


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Чепурний В.П.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


4. Додатки № 1, 2, 3, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова В.П.Чепурний


 
11.01.2018392Про затвердження Програми соціального захисту дитячого та дорослого населення м. Бердянська в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2018 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1 Затвердити Програму соціального захисту дитячого та дорослого населення м. Бердянська в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2018 рік (додається).

2 Фінансове забезпечення Програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті.

3 Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності. (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
11.01.2018393Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік (додається). Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.


2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.


3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний
 
11.01.2018394Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2018 рік

 Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 16 Закону України "Про поховання та похоронну справу", Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


  1. Затвердити Програму поховання невідомих та безрідних громадян на 2018 рік згідно з додатком.

  2. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

  3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

  4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
11.01.2018395Про затвердження Програми рятування життя людей на водних об’єктах на 2018 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму рятування життя людей на водних об’єктах на 2018 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Кобізь М.О.) забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
11.01.2018396Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 24 “Про клопотання про передачу земельних ділянок із державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська Запорізької області”

Керуючись статтями 2, 12, 83, 117 Земельного кодексу України, ст. 25, п.п. 34, 51 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59, ч. 2 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю “Ультра Ойл” (вхід. № 6340/31-01 від 11.10.2017 р.) щодо ініціювання перед Запорізькою обласною державною адміністрацією передачі земель, розташованих в м. Бердянську, із земель державної власності до земель комунальної власності, та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 23.10.2017 № 47, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до підпункту 1.7 пункту 1 рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 24 “Про клопотання про передачу земельних ділянок із державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська Запорізької області”, а саме, виклавши його в наступній редакції: “Земельної ділянки площею 11,0162 га (кадастровий номер 2310400000:02:004:0057), розташованої за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 144, для розміщення біологічних очисних споруд, яка знаходиться в постійному користуванні акціонерного товариства “Азовські масла і мастила” на підставі державного акту на право постійного користування землею серії І-ЗП № 000243 від 01.12.1995 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 465.


2. Дане рішення є невід'ємною частиною рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 24 “Про клопотання про передачу земельних ділянок із державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська Запорізької області”.


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний

11.01.2018397Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету засобами масової інформації у 2018 р.

Керуючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, відповідно до Бюджетного кодексу України Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Програму висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету засобами масової інформації у 2018 р. (додається).


2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.


3. Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.); з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Гєоргієв Є.І).
Міський голова В.П. Чепурний 
11.01.2018398Про внесення змін до Статуту комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради та затвердження його у новій редакції

Відповідно до ст. 57, Господарського кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службову записку заступника міського голови Горячова Г.Г. від 10.01.2018 №10 та лист комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради від 09.01.2018 №168, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради, а саме:

1.1 Викласти п. 7.2. в наступній редакції:

„7.2. Органом управління підприємством (керівником підприємства) є його директор”;

1.2. Додати пункти у наступній редакції:

„7.6. Для безпосереднього виконання рішень Власника, розпоряджень, наказів, доручень, вказівок тощо Директора щодо управління Підприємством, а також для оперативного та належного здійснення господарської компетенції утворюється виконавчий орган підприємства – Адміністрація підприємства. Члени Адміністрації підприємства призначаються та звільняються Директором та підпорядковані йому. До складу Адміністрації підприємства входять такі посадові особи Підприємства: головний інженер, головний бухгалтер, начальник служби ціноутворення, планування та економічного аналізу, начальник юридичного відділу, юрисконсульт 1-ої категорії.

7.7. Повноваження членів Адміністрація підприємства:

- головний інженер здійснює повноваження відповідно до «Положенням про службу головного інженера» та «Посадової інструкцієї головного інженера», які затверджуються директором підприємства;

- головний бухгалтер здійснює повноваження згідно з Положенням про відділ бухгалтерії та Посадовою інструкцією головного бухгалтера, які затверджуються директором підприємства;

- начальник служби ціноутворення, планування та економічного аналізу здійснює повноваження згідно з Положенням про службу ціноутворення, планування та економічного аналізу та Посадовою інструкцією начальника служби ціноутворення, планування та економічного аналізу, які затверджуються директором підприємства;

- начальник юридичного відділу здійснює повноваження згідно з Положенням про

юридичний відділ та Посадовою інструкцією начальника юридичного відділу, які затверджуються директором підприємства;

- юрисконсульт 1-ої категорії здійснює повноваження згідно з Положенням про юридичний відділ та Посадовою інструкцією юрисконсульта 1-ої категорії, які затверджуються директором підприємства.

7.8. Члени Адміністрації підприємства при розгляді судових справ (у яких приймає участь Підприємство) діють від імені Підприємства. Мають право приймати участь у судових засіданнях в судах будь-якої інстанції з усіма правами та обов’язками (в тому числі процесуальними), які надані чинним законодавством учасникам судової справи та представникам, в т.ч. (але не виключно) підписувати будь-які звернення до суду (позовні заяви, заяви про видачу судового наказу, заяви у справах окремого провадження, будь-які клопотання та заяви, скарги на судові рішення), отримувати процесуальні документи.

2. Затвердити Статут комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради у новій редакції (додається).

3. Директору комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради Македонському О.В. здійснити заходи, направлені на реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. та Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) в межах наданих повноважень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.).
Міський голова В.П. Чепурний