Дата проведення сесії Сесія № рішення Назва рішення Текст рішення
13.04.2018431Про прийняття майна до комунальної власності територіальної громади м. Бердянськ

Керуючись ст.25, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, постановою Кабінету міністрів України від 06.11.1995 №891 зі змінами та доповненнями, ст. 111, Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 09.01.2018р. №4 «Про внесення пропозицій щодо передачі квартир», Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська в особі Бердянської міської ради від виконавчого комітету Бердянської міської ради наступного майна:

1.1. однокімнатної квартири №23, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул.Волонтерів, 57;

1.2. однокімнатної квартири №64, розташованої за адресою: м. Бердянськ, Військове містечко – 2, 10;

1.3. однокімнатної квартири №59, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул.Баха, 1 / вул. Руднєвої, 50.

2. Прийняття майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, здійснити за умови наявності необхідного пакету документів згідно з чинним законодавством України.

3. Прийняті квартири, зазначені у пункті 1 цього рішення, закріпити на праві оперативного управління за управлінням житлово – комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради.

4. Відповідність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) та управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Архінос О.О.) в межах наданих повноважень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.2018432Про припинення діяльності юридичної особи комунального підприємства «Керуюча компанія «Водоканал» Бердянської міської ради шляхом реорганізації (приєднання)

Керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 104, 105, 106, 107, 111 Цивільного кодексу України, ст. 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службові заступник міського голови Горячова Г.Г. від 14.03.2018 №105, від 06.04.2018 №136, лист управління економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської міської ради від 06.04.2018 №08-321 та протокол постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 11.04.2018 №49, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1.Припинити діяльність юридичної особи комунального підприємства «Керуюча компанія «Водоканал» Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 40598171) шляхом реорганізації - приєднання до юридичної особи комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 37622628).

2. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів два місяці з моменту офіційного оприлюднення повідомлення про припинення діяльності юридичної особи (суб'єкта господарювання) комунального підприємства «Керуюча компанія «Водоканал» Бердянської міської ради.

3. Визначити комунальне підприємство «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 37622628) правонаступником всіх прав та обов’язків комунального підприємства «Керуюча компанія «Водоканал» Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 40598171).

4. Затвердити склад комісії з припинення юридичної особи комунального підприємства «Керуюча компанія «Водоканал» Бердянської міської ради (додається).

5. Створеній комісії вжити заходів щодо припинення діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія «Водоканал» Бердянської міської ради у встановленому законом порядку, в тому числі подати до Бердянської міської ради на затвердження передавальний акт.

6. Директору комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської

міської ради Македонскому О.В. підготувати документи та забезпечити реєстрацію змін до статуту комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради.

7. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. та начальника Управління комунальної власності Бердянської міської ради Тахтаджиєву-Поклад А.І в межах наданих повноважень.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту і зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.) в межах наданих їм повноважень.
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.2018433Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції (додається).

2. Рішення Бердянської міської ради VII скликання тридцять сьомої сесії від 22.12.2017 р. №27, сорокової (позачергової) сесії від 15.02.2018р. №8, сорок другої сесії від 15.03.2018 №27 вважати такими, що втратило чинність.


3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті.


4. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Лі О.І.) у своїй роботі керуватися даним рішенням.


5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Дєєва О.О.).
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.), постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).Міський голова В.П.Чепурний

13.04.2018434Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік»

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до Рішення тридцять сьомої сесії VII скликання від 22.12.2017р. № 41 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік», а саме:

1.1. Викласти розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми у наступній редакції:

«Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством шляхом затвердження міською радою бюджетних призначень головному розпоряднику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Витрати за розрахунками складають – 21 285 521,00 грн.

Програма відкрита для внесення змін на протязі бюджетного року».

2. Викласти додаток 1 та додаток 2 у новій редакції (додатки додаються).

3. Дане рішення є невід`ємною частиною рішення тридцять сьомої сесії VII скликання від 22.12.2017р. № 41 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік».

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності. (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.2018435Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік, у новій редакції.

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.ст.25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі рішення конкурсної комісії з розгляду проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, створеною рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.02.2012 №89 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів”, з метою забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об’єднання зусиль органів виконавчої влади та громадських організацій інвалідів та ветеранів у вирішенні нагальних питань соціальної підтримки непрацездатних громадян Бердянська міська радаВирішила:


1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік, в новій редакції (додається).


2. Рішення п.2 сорок второї сесії VII скликання Бердянської міської ради від 15.03.2018 №35 “Про затвердження Програми фінансування громадських організацій ветеранів і інвалідів міста на 2018 рік” визнати таким, що втратило чинність та зняти з контролю.


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.М. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку,промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.2018436Про затвердження Програми співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018 рік (в новій редакції)

Відповідно до Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», з метою забезпечення участі співвласників багатоквартирних житлових будинків (власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (гуртожитку)), що перебувають в управлінні (на балансі, обслуговуванні) управляючих компаній (житловоексплуатаційних організацій) всіх форм власності та ОСББ, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018 рік в новій редакції (додається).

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сорок другої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.03.2018 року №52 «Про затвердження Програми співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018 рік»

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П.Чепурний

13.04.2018437Про затвердження Міської програми «Питна вода м. Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення населення м. Бердянськ Запорізької області послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Міську програму «Питна вода м. Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Рішення сорок другої сесії від 15.03.2018 № 53 «Про затвердження Міської програми «Питна вода м. Бердянськ» на 2018 рік, вважати таким, що втратило чинність.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.2018438Про затвердження Програми модернізації, капітального ремонту, заміни, диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік (в новій редакції)

Згідно п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада з метою забезпечення стабільної та безпечної експлуатації ліфтів і ліфтового обладнання, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму модернізації, капітального ремонту, заміни, диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік в новій редакції.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Рішення сорок другої сесії від 15.03.2018 № 63 «Про затвердження Програми модернізації, капітального ремонту, заміни, диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.2018439Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України», постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою упорядкування використання коштів державного, обласного та міського фондів охорони навколишнього природного середовища Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 1, а саме: викласти додатки 1, 2, 3, 4 Програми в новій редакції (додаються).

2. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена протягом року.

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради та управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

5. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 1 «Про затвердження Міської програми

охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».

6. Вважати таким, що втратив чинність, п.1 рішення сорок другої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.03.2018 № 54 «Про внесення змін до
Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».

7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту і зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Міський голова В.П. Чепурний

 
13.04.20184310Про затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для Філії Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» «Комбінат комунальних господарств «Курорт»

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Водного кодексу України, ст.29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», п.12 Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 № 205 зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі звернення Філії ПрАТ «Приазовкурорт» «Комбінат комунальних господарств «Курорт» від 01.02.2018 № 08/03/27 щодо затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, розроблених ТОВ «Інститут регіональних екологічних досліджень» м. Запоріжжя, з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності суб'єктів господарювання до зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування в системах водопостачання та технологічних витрат в системах водовідведення, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Філії Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» «Комбінат комунальних господарств «Курорт» строком на 5 років (додаються).

2. Рекомендувати в.о. директора Філії Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» «Комбінат комунальних господарств «Курорт» Бобику В.П. забезпечити додержання затверджених Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води при обслуговуванні водопровідно-каналізаційних споруд, транспортуванні та реалізації води споживачам.
3. Рішення тридцять восьмої сесії від 31.05.2013 № 9 «Про затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води філії Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» Комбінату комунальних господарств «Курорт» на 2013 рік» вважати таким, що втратило дію.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) і постійну комісію міської ради з питань з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).

Міський голова В.П. Чепурний

13.04.20184311Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції (додається). Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення сорок другої сесії від 15.03.2018 № 57 «Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції» вважати таким, що втратило дію.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


13.04.20184312Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік в новій редакції

Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Рішення чергової сорок другої сесії від 15.03.2018 № 48 «Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік в новій редакції», вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


Міський голова В.П. Чепурний

13.04.20184313Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018 рік в новій редакції

Згідно зі ст. 20, ст.91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про автомобільні дороги», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018 рік (додається), яка відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини місцевого бюджету.

2. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми. Рішення сорок другої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15 березня 2018 р. № 50 вважати таким, що втратило чинність.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г.Г.Горячова.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.20184314Про затвердження «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018 рік» в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, впровадження принципів захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, для зменшення чисельності безпритульних тварин на території міста, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М) у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення сорок другої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.03.2018 № 56 «Про затвердження Програми регулювання безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018 рік», вважати такими що втратили чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


Міський голова В.П. Чепурний

13.04.20184315Про внесення змін до рішення 42 сесії Бердянської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 15.03.2018 № 67 «Про затвердження Програми запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

Відповідно до положень ст. 59 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада.ВИРІШИЛА

1. Внести зміни до рішення 42 сесії Бердянської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 15.03.2018 № 67 «Про затвердження Програми запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», а саме викласти п. 6 та п. 8 в такій редакції:

 1. «6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок міського бюджету на загальну суму 415000 грн., головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету БМР:

 • затвердження міською радою бюджетних призначень за кодом 0219800 «Субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» у сумі 415000 грн. на надання субвенції Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області для зміцнення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Бердянського МУ ГУ ДСНС України в Запорізькій області».

  1. «8. Відповідальний виконавець Програми

Виконавець Програми – Головне управління ДСНС України у Запорізькій області».

2. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Холод О.О.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.), постійна комісія міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П. Чепурний 

 
13.04.20184316Про затвердження Переліку земельних ділянок, які визначаються для продажу на земельних торгах

Керуючись ст. 142 Конституції України, ст.ст. 2, 12, 93, 124, 134-139 Земельного кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 13 ст. 46, ст.ст. 49, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 19 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста та на підставі протоколу проведення спільного засідання постійних комісій Бердянської міської ради VII скликання від 12.04.2018 № 23, з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду міста, залучення додаткових коштів у міський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Перелік земельних ділянок, які визначаються для продажу на земельних торгах, згідно з додатком:

1.1. Надати дозволи Бердянській міській раді на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

1.2. Уповноважити виконавчий комітет Бердянської міської ради здійснити від імені Бердянської міської ради закупівлю послуг з виконання робіт із землеустрою та визначення виконавця земельних торгів у порядку, встановленому законодавством про здійснення публічних (державних) закупівель.

1.3. Уповноважити виконавчий комітет Бердянської міської ради від імені Бердянської міської ради та надати дозвіл на вчинення дій (укладення договорів) пов'язаних з:

1.3.1. Виконанням робіт із землеустрою.

1.3.2. Наданням послуг виконавця щодо проведення земельних торгів.

Підстава: заява Корнієнко Оксани Юріївни ( ) від 24.11.2017 № К-2682, лист приватного підприємства “Курорти Приазов'я” (Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 84/1, ідентифікаційний код 31508370) від 07.02.2018 № 501/07 (вхід. № 0883/31-01 від 08.02.2018 р.) та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 09.02.2018 № 52.


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.20184317Про затвердження Програми забезпечення проведення ярмаркових заходів на території міста Бердянська

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України Бердянська міська рада, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні», ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська радаВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму забезпечення проведення ярмаркових заходів на території міста Бердянська (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

3. Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.), з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).


Міський голова В.П. Чепурний

13.04.20184318Про внесення плати за право укладення договору на здійснення діяльності у ярмарковому об'єкті

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні», рішення виконкому Бердянської міської ради “Про проведення ярмарків та сприяння розвитку всіх форм торгівлі у м. Бердянськ” 04.04.2018 р. № 104, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, З метою упорядкування ярмаркової діяльності в місті Бердянську та розвитку інфраструктури міста Бердянська міська радаВИРІШИЛА:

1. Особи, яким на праві власності або оренди належать земельні ділянки,

розташовані на території ярмарку, власники об'єктів нерухомості, до яких безпосередньо прилягають ярмаркові об'єкти, та особи, які мають право земельного сервітуту щодо земельної ділянки, на яку припадає ярмарковий об'єкти перераховують кошти за укладення договору на здійснення діяльності у ярмарковому об'єкті до цільового фонду Бердянської міської ради.

2. За результатами проведення аукціонів, кошти за право укладення договору на здійснення діяльності у ярмарковому об'єкті перераховуються у розмірах, визначених протоколом аукціону до цільового фонду Бердянської міської ради.

3. Кошти, зараховані до цільового фонду міської ради, на підставі рішень міської ради за рішенням комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності може спрямовуватися на:

- послуги патрулювання та охорони на території проведення ярмарків

- забезпечення заходів з благоустрою та санітарного утримання об'єктів інфраструктури.

- на інші видатки, за рішенням комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної

діяльності.


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.), з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.20184319Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік

Згідно зі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службові записки керуючого справами виконавчого комітету від 27.03.2018 №139 та від 29.03.2018 №142, відділу охорони здоров’я виконавчого комітету від 03.04.2018 №234, управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету від 03.04.2018 №262/15, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету від 05.04.2018 №21, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік, затвердженої рішенням сорок другої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.03.2018 №70, а саме:

1.1. У пріоритеті 18 „Ефективне міське управління” захід „укріплення матеріально-технічної бази, оновлення та підтримка інформаційно-комунікаційної інфраструктури виконавчого комітету та його самостійних структурних підрозділів шляхом придбання комп'ютерної, цифрової, побутової та оргтехніки” доповнити наступним пунктом:

„ - по виконавчому комітету Бердянської міської ради:

 • персональних комп’ютерів – 4 од.;

 • багатофункціональних пристроїв – 1 од.

Усього: 5 одиниць на загальну суму 60,0 тис. грн”.


1.2. Пріоритет 17 „Створення умов для розвитку громадянського суспільства. Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян” доповнити наступним заходом:

„у рамках Програми „Безпечне місто Бердянськ на 2018-2021 роки” та з метою убезпечення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного та іншого характеру за рахунок коштів місцевого бюджету придбання та встановлення наступних предметів та пристроїв:

- камери відеоспостереження – 5 од.;

- арка металошукач – 1 од.;

- пнемо-каркасна палатка 6х10 м – 1 од.;

- ручний металошукач – 2 од.;

- створення мережі передавання даних – 1 од.

Усього: на загальну суму 300,0 тис. грн, у т.ч. на придбання 10 одиниць на суму 282,75 тис. грн”.


1.3. У пріоритеті 12 „Підвищення якості та доступності медичної допомоги” захід „укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я за рахунок придбання обладнання, транспортних засобів” доповнити наступним пунктом:

„придбання комп’ютерного томографу для КУ БМР „Бердянське територіальне медичне об’єднання” на суму 12000,0 тис. грн, у т. ч. за рахунок коштів:

 • субвенції з обласного бюджету – 9900,0 тис. грн;

 • місцевого бюджету (співфінансування) - 2100,0 тис. грн”.


1.4. Відповідно до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 №54 (зі змінами та доповненнями) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету у рамках сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради:


1.4.1. доповнити пріоритет 4 „Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів комунального та соціально-культурного призначення, адміністративних будівель” наступним заходом:

„Техніко-економічне обґрунтування реконструкції набережної: Запорізька область, м.Бердянськ вул. Горького від вул. Хавкіна до пров. Панфілова та від пров. Рибацького до пров. Заслонова на суму 300,0 тис. грн”.


1.4.2. доповнити розділ 5.1. „Розвиток та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури” пріоритету 5 „Благоустрій міста. Надання якісних житлово-комунальних послуг” наступним заходом:

„Капітальний ремонт дорожнього покриття по пр.Західний від перетинання з вул.Консульська до вул.Горького в м.Бердянськ на суму 3270,0 тис. грн”.


2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення сорок другої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.03.2018 №70 „Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік”.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

13.04.20184320Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 48 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.72, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до пунктів 1, 2, 4, 7 рішення міської ради від 22.12.2017 №48 "Про міський бюджет на 2018 рік", виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2018 рік:


1.1. доходи міського бюджету у сумі 1091223,674 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1049630,415 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 41593,259 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 16982,959 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;


1.2. видатки міського бюджету у сумі 1151768,798 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1045266,477 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 106502,321 тис.грн.;


1.3. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4363,938 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;


1.4. дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 64909,062 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1045266,477 тис.грн. та спеціальному фонду 106502,321 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.


7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком №7 до цього рішення."


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Чепурний В.П.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


4. Додатки № 1, 2, 3, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова В.П.Чепурний

15.03.2018421Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.128 Статуту територіальної громади міста Бердянська Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік:

- по загальному фонду по доходах у сумі 1039603832,90 грн., по видатках у сумі 973709469,04 грн., з перевищенням доходів над видатками – 65894363,86 грн.;

- по спеціальному фонду по доходах у сумі 129130997,34 грн., по видатках у сумі 179191846,84 грн., з перевищенням видатків над доходами - 50060849,50 грн.

Міський голова В.П. Чепурний 
15.03.2018422Про звіт міського голови Чепурного В.П. про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бердянської міської ради у 2017 році

Згідно з п. 9 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 38 Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, заслухавши звіт міського голови Чепурного В.П. про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бердянської міської ради у 2017 році, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Звіт міського голови Чепурного В.П. про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бердянської міської ради у 2017 році взяти до відома (додається).

 1. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

 2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на міського голову Чепурного В.П.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.2018423Про правовідносини щодо майна комунальної власності

Керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 17, 22, 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним кодексом України, ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Дозволити Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.):


  1. Розірвати за взаємною згодою сторін договори оренди комунального майна:


1.1.1. від 22.09.2017 №1454, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Італійська (Дюміна), 57 / пр. Азовський (Леніна), 10, площею 1,0 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Коком Володимиром Миколайовичем.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Кока Володимира Миколайовича від 05.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3425 від 07.02.2018);


1.1.2. від 27.06.2017 №1441, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Італійська (Дюміна), 57 / пр. Азовський (Леніна), 10, площею 2,0 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Коком Володимиром Миколайовичем.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Кока Володимира Миколайовича від 05.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3424 від 07.02.2018);


1.1.3. від 23.05.2017 №1431, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Ярослава Мудрого (Шаумяна), 4, площею 1,0 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Коком Володимиром Миколайовичем.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Кока Володимира Миколайовича від 05.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3422 від 07.02.2018);


1.1.4. від 23.05.2017 №1430, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Консульська (Комунарів), 23, площею 1,0 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Коком Володимиром Миколайовичем.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Кока Володимира Миколайовича від 05.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3418 від 07.02.2018);


1.1.5. від 13.09.2016 №1396, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 6, площею 1,0 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Коком Володимиром Миколайовичем.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Кока Володимира Миколайовича від 05.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3421 від 07.02.2018);


1.1.6. від 13.09.2016 №1397, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Консульська (Комунарів), 23, площею 1,0 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Коком Володимиром Миколайовичем.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Кока Володимира Миколайовича від 05.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3419 від 07.02.2018).


1.2. Продовжити термін дії договорів оренди комунального майна:


1.2.1. від 12.05.2004 №896, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пл.Єдності (І Бердянської ради), 2, площею 53,80 кв.м, з товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна фірма «Іванна» строком до 12.02.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна фірма «Іванна» від 21.12.2017 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 109 від 03.01.2018);


1.2.2. від 27.07.2006 №1068, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Макарова (споруда зупинки громадського транспорту біля бази відпочинку «Прибій» непарна сторона), площею 17,50 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Губською Ніною Олексіївною строком до 25.03.2021 р. з особливими умовами:

«- Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська;

- Орендар зобов’язаний здійснити благоустрій зупинки громадського транспорту та прилеглої території.

- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди на прилеглій до зупинки громадського транспорту території.

- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами поліції на підставі чинного законодавства.

- Об’єкт  комунальної власності міста – споруда зупинок громадського транспорту підлягає передачі в оренду без права подальшої приватизації.

- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським транспортом».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Губської Ніни Олексіївни від 17.01.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 911 від 22.01.2018), п. 2 протоколу засідання комітету по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 29.03.2013 № 1/13, протокол засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю від 26.11.2013 № 53;


1.2.3. від 27.07.2006 №1067, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Макарова (споруда зупинки громадського транспорту біля бази відпочинку «Камелот» парна сторона), площею 14,50 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Губською Ніною Олексіївною строком до 24.03.2021 р. з особливими умовами:

«- Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська;

- Орендар зобов’язаний здійснити благоустрій зупинки громадського транспорту та прилеглої території.

- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди на прилеглій до зупинки громадського транспорту території.

- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами поліції на підставі чинного законодавства.

- Об’єкт  комунальної власності міста – споруда зупинок громадського транспорту підлягає передачі в оренду без права подальшої приватизації.

- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським транспортом».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Губської Ніни Олександрівни від 17.01.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 912 від 22.01.2018), п. 2 протоколу засідання комітету по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 29.03.2013 № 1/13, протокол засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю від 26.11.2013 № 53;


1.2.4. від 18.10.2011 №1331, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Шевченка,15/вул.Центральна (К.Маркса), 9, площею 377,70 кв.м, з релігійною громадою Євангельських Християн «Збори Християн» строком до 18.03.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява релігійної громади Євангельських Християн «Збори Християн» від 01.02.2018 №03 (реєстр. номер ЦНАП 2898 від 01.02.2018);


1.2.5. від 01.10.2004 №950, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 6, площею 1,50 кв.м, з публічним акціонерним товариством комерційним банком „Приватбанк” строком до 30.03.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: лист публічного акціонерного товариства комерційного банку „Приватбанк” від 17.01.2018 №Е.НЕ.0.0.0.0/2-77 (реєстр. номер ЦНАП 3552 від 08.02.2018);


1.2.6. від 21.08.2007 № 1171, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Центральна (К.Маркса), 17, площею 73,75 кв.м, з громадською організацією «Запорізька обласна колегія адвокатів» строком до 15.04.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: лист громадської організації «Запорізька обласна колегія адвокатів» від 07.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3527 від 08.02.2018).


1.3. Внести зміни до договорів оренди комунального майна:


1.3.1. від 04.02.1999 №44, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Чехова, 61, площею 91,40 кв.м, з товариством з обмеженою відповідальністю «Топаз-1», уточнивши площу орендованого майна комунальної власності 88,40 кв.м згідно з технічним паспортом та змінивши напрямок використання орендованого приміщення на: 85,40 кв.м – реалізація продовольчих товарів безакцизної групи; 3,0 кв.м – реалізація товарів акцизної групи.

Підстава: заява товариства з обмеженою відповідальністю «Топаз-1» від 05.01.2018 №3 (реєстр. номер ЦНАП 830 від 11.01.2018); технічний паспорт, виготовлений станом на 27.12.2017р;


1.3.2. від 18.02.2015 №1370, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Центральна (Карла Маркса), 4, площею 30,70 кв.м, з громадською організацією «Бердянський міський клуб службового собаківництва», збільшивши площу орендованого нежитлового приміщення на 8,70 кв.м, для розміщення клубу службового собаківництва (для роботи з дітьми та молоддю).

Підстава: заява громадської організації «Бердянський міський клуб службового собаківництва» від 01.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3008 від 02.02.2018).


2. Дозволити:


2.1. Продовжити термін дії договору суборенди комунального майна від 22.02.2016 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр.Азовський (Леніна), 25, площею 10,0 кв.м, фізичній особі-підприємцю Сапєзі Тамарі Олександрівні з фізичною особою-підприємцем Милусем Платоном Петровичем строком до 19.07.2018 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Милуся Платона Петровича від 24.01.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 2115 від 24.01.2018);


2.2. Внести зміни до договору суборенди комунального майна від 01.11.2002 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Консульська (Комунарів), 8, площею 85,11 кв.м, Інституту рибного господарства та екології моря з товариством з обмеженою відповідальністю «Гобіус ЛТД», збільшивши площу суборендованого нежитлового приміщення до 103,20 кв.м та змінивши напрямок використання на: 77,40 кв.м – під офіс; 25,80 кв.м – допоміжні приміщення.

Підстава: лист товариства з обмеженою відповідальністю «Гобіус ЛТД» від 26.01.2018 №10 (реєстр. номер ЦНАП 2393 від 26.01.2018).


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.)
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.03.2018424Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна, орендодавцями якого виступають комунальні підприємства Бердянської міської ради

Керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Дозволити комунальному підприємству Бердянської міської ради „Бердянський центральний ринок” (Пікуль В.В.):


1.1. Продовжити термін дії договорів оренди комунального майна:


1.1.1. від 15.06.2005 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 1-ж, площею 33,40 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Стельмаченко Іриною Миколаївною строком до 26.02.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Стельмаченко Ірини Миколаївни від 26.01.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3019 від 02.02.2018);


1.1.2. від 22.05.2009 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, площею 22,40 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Ісаєвським Віталієм Віталійовичем строком до 26.01.2021 р. та змінити напрямок використання на: 10,0 кв.м – під офіс; 12,40 кв.м – під склад з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Ісаєвського Віталія Віталійовича від 06.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3430 від 07.02.2018).


2. Дозволити комунальному підприємству „Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.):


2.1. Продовжити термін дії договорів оренди комунального майна:


2.1.1. від 24.04.2003 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Приазовська, 124, площею 122,80 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Войковим Юрієм Харлампієвичем строком до 26.03.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Войкова Юрія Харлампієвича від 29.01.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 2536 від 29.01.2018);


2.1.2. від 15.05.2015 №2, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Ярослава Мудрого (Шаумяна), 10-г, площею 14,40 кв.м, з громадянином України Саввон Галиною Миколаївною строком до 14.03.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява громадянина України Саввон Галини Миколаївни від 30.01.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 2661 від 30.01.2018).


3. Дозволити дитячо-юнацькій спортивній школі (Даниленко М.В.) продовжити термін дії договору оренди комунального майна від 12.12.2014 №2001, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Лютеранська (Горбенка), 40, частину світової опори №11, площею 5,0 кв.м та частину замощення, площею 6,0 кв.м, з товариством з обмеженою відповідальністю „Лайфселл” строком до 10.11.2020 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява товариства з обмеженою відповідальністю „Лайфселл” від 06.11.2017 №2001/11 (реєстр. номер УКВ 1998 від 12.12.2017).


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.), за виконання п. 1 цього рішення покласти на комунальне підприємство Бердянської міської ради „Бердянський центральний ринок” (Пікуль В.В.), за виконання п. 2 цього рішення покласти на комунальне підприємство „Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.) в межах наданих повноважень, за виконання п. 3 цього рішення покласти на дитячо-юнацьку спортивну школу (Даниленко М.В.) в межах наданих повноважень.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.)
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.03.2018425Про орендні відносини з публічним акціонерним товариством «Бердянське підприємство теплових мереж»

Керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Законом України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сфері теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська, протокол засідання постійно діючої комісії, створеної розпорядженням міського голови від 13.09.2011 р. № 470-р зі змінами, Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Дозволити публічному акціонерному товариству «Бердянське підприємство теплових мереж» за рахунок власних коштів, без права приватизації та без компенсації коштів „Орендаря”, за рахунок яких він здійснить поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди:


- проведення капітальних ремонтних робіт теплових мереж на суму 938296,00 грн. згідно з проектно-кошторисною документацією № 621.09.02.18;


- проведення капітальних ремонтних робіт котельного обладнання на котельнях №2, 4-1, 4-2, 5/21, 6, 7, 8, 13, 20 на суму 163806,00 грн. згідно з проектно-кошторисною документацією № 622.09.02.18.

Підстава: листи публічного акціонерного товариства «Бердянське підприємство теплових мереж» від 17.02.2017 №396 (реєстраційний номер виконкому 1079/41-01 від 23.02.2017), від 11.04.2017 №721 (реєстраційний номер виконкому 2223/41-01 від 12.04.2017).


2. Внести зміни до нової редакції договору оренди майнового комплексу підприємства теплових мереж від 14.01.2010 р. № 4, укладеного з публічним акціонерним товариством «Бердянське підприємство теплових мереж», включивши до складу майнового комплексу підприємства теплових мереж витрати по реконструкції, проведеної за рахунок амортизаційних відрахувань у 2015 році на суму 202042,43 грн., а саме:
- реконструкція теплового вводу пр. Західний (12 Грудня, 15) інв. №*0030357 котельня №8 на суму 15300,47 грн.;

- реконструкція теплових мереж вул. Європейська (Кірова), 58 інв. №0003007 котельня №1 на суму 128734,37 грн.;

- реконструкція теплових мереж вул. Баха, 40-38 інв. № 0030157а на суму 58007,59 грн.

Підстава: листи публічного акціонерного товариства «Бердянське підприємство теплових мереж» від 17.02.2016 №445, від 25.10.2017 №2083 (реєстр. номер міськвиконкому 0960/41-01 від 22.02.2016, реєстр. номер УКВ 1737 від 26.10.2017).


3. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради підготувати проект додаткової угоди до нової редакції договору оренди майнового комплексу підприємства теплових мереж від 14.01.2010 р. № 4, укладеного з публічним акціонерним товариством «Бердянське підприємство теплових мереж» щодо внесення відповідних змін до договору.


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.)
Міський голова В.П.Чепурний 
15.03.2018426Про майнові питання

Керуючись ст. 25, 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 9, 17, 18-1, 22 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська та враховуючи протоколи постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 13.02.2018 №28 та з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 13.02.2018 №46, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Дозволити Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.):


1.1. Продовжити термін дії договорів оренди комунального майна:


1.1.1. від 07.09.2016 №1393, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 2, площею 178,30 кв.м та устаткування, з фізичною особою-підприємцем Гришай Вікторією Валентинівною визначивши строк дії договору до припинення надання орендарем послуг з постачання готової їжі за вказаною адресою відповідно до договору про закупівлю послуг, укладеного з комунальною установою Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання», але не більше ніж до 30.11.2020 р. (2 роки 11 місяців) з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Гришай Вікторії Валентинівни (реєстр. номер ЦНАП 25437 від 19.12.2017); лист комунальної установи Бердянської міської ради „Бердянське територіальне медичне об’єднання” від 07.02.2018 №419 (реєстр. номер УКВ 201ел від 08.02.2018);


1.1.2. від 11.04.2012 №1335, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Меотіди (Ювілейна), 56, площею 48,60 кв.м, з установою „Всеукраїнський навчально-культурний центр психологічної підтримки, соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів „Академія Ремесел” Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організації інвалідів України” строком до 11.01.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: лист установи „Всеукраїнський навчально-культурний центр психологічної підтримки, соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів „Академія Ремесел” Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організації інвалідів України” від 26.12.2017 №021 (реєстр. номер УКВ 28 від 05.01.2018);


1.1.3. від 09.06.2008 №1249, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Консульська (Комунарів), 23, площею 54,80 кв.м, з фізичною-особою підприємцем Шевлюком Петром Петровичем строком до 02.09.2018 р. з особливими умовами:

«- Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська;

 • Надання послуг з безкоштовного обстеження (КТ) двох пацієнтів на добу;

 • Договір оренди комунального майна припиняється достроково з початку проведення реконструкції першого поверху хірургічного корпусу міської лікарні».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Шевлюка Петра Петровича від 04.01.2018 №б/н (реєстр. номер УКВ 70 від 16.01.2018);


1.1.4. від 10.07.2007 №1154, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Азовський (Леніна), 9, площею 30,90 кв.м, з громадянином України Піперковою Людмилою Олександрівною строком до 01.03.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява громадянина України Піперкової Людмили Олександрівни від 18.01.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 1900 від 22.01.2018);


1.1.5. від 26.07.2007 №1160, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 6, площею 21,10 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Семенютою Олександром Миколайовичем строком до 20.10.2018 р. з подальшим непродовженням з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Семенюти Олександра Миколайовича від 31.01.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 2785 від 31.01.2018);


1.1.6. від 15.12.2000 №375, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська (Комунарів), 23, площею 19,0 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Філатовою Алісою Абдрахимівною строком до 12.08.2018 р. з подальшим непродовженням з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Філатової Аліси Абдрахимівни (реєстр. номер ЦНАП 1844 від 22.01.2018);


1.1.7. від 30.05.2003 №774, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Волонтерів (Піонерська), 57, площею 186,0 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Глувинським Олександром Івановичем строком до 22.02.2021 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Глувинського Олександра Івановича від 01.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3306 від 06.02.2018);


1.1.8. від 28.12.1998 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Італійська (Дюміна), 69/22, площею 586,90 кв.м, з приватним акціонерним товариством „Бердянське підприємство теплових мереж” строком до 26.10.2018 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: лист приватного акціонерного товариства „Бердянське підприємство теплових мереж” від 22.01.2018 №143 (реєстр. номер ЦНАП 3289 від 06.02.2018).


1.3. Оголосити конкурс на право оренди майна комунальної власності, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, площею 4,69 кв.м. Напрямок використання – орендар визначає самостійно. Орендодавцем визначити комунальне підприємство Бердянської міської ради „Бердянський центральний ринок”. Комунальному підприємству Бердянської міської ради „Бердянський центральний ринок” укласти за результатами проведення конкурсу договір оренди комунального майна з особою, визначеною постійно діючою конкурсною комісією для проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади міста Бердянська.


1.4. Укласти строком на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з дати підписання акта здачі-приймання договори оренди комунального майна, розташованого за адресами:


1.4.1. м. Бердянськ, с. Нововасилівка, Маріупольське шосе, 4, площею 193,0 кв.м, з „Управлінням Запорізької Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату” для розміщення „Дому милосердя”.

Підстава: прохання „Управління Запорізької Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату” від 17.01.2018 №77 (реєстр. номер ЦНАП 1548 від 18.01.2018);


1.4.2. м. Бердянськ, вул. Університетська (Ульянових), 29 / вул. Захисників України (Дзержинського), 33, площею 659,50 кв.м, з квартирно-експлуатаційним відділом м.Запоріжжя для розміщення Бердянського об’єднаного міського військового комісаріату.

Скасувати п. 1.2.7. рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22.12.2017 №1 «Про правовідносини щодо майна комунальної власності».

Підстава: лист квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя (реєстр. номер ЦНАП 2429 від 26.01.2018).


2. Дозволити проведення капітальних ремонтних робіт орендованого майна, відповідно до договорів оренди комунального майна:


2.1. від 01.11.2017 №1456, розташованого за адресою м. Бердянськ, Військове містечко – 2, буд. 10, приміщення №1, площею 39,60 кв.м, громадянину України Зініну Олексію Олександровичу на суму 31181,00 грн. згідно з проектно-кошторисною документацією №617.­01.12.17.

Підстава: заява громадянина України Зініна Олексія Олександровича від 30.11.2017 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 24313 від 01.12.2017);


2.2. від 01.11.2017 №1457, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Франка, 32, приміщення №5, площею 159,50 кв.м, фізичній особі-підприємцю Желязковій Тетяні Миколаївні на суму 115128,00 грн. згідно з проектно-кошторисною документацією №616.28.11.17.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Желязкової Тетяни Миколаївни від 28.11.2017 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 24055 від 28.11.2017);


2.3. від 06.02.2018 №1466, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Європейська (Кірова), 54, приміщення №2, площею 383,80 кв.м, фізичній особі-підприємцю Братеньковой Людмилі Володимирівні на суму 156897,00 грн. згідно з проектно-кошторисною документацією №618.08.02.18.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Братенькової Людмили Володимирівни від 07.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3442 від 07.02.2018);


2.4. від 06.02.2018 №1467, розташованого за адресою: вул. Ялтинська, 49 / Мелітопольське шосе, 12, площею 89,40 кв.м, фізичній особі-підприємцю Гузуну Сергію Івановичу на суму 60022,00 грн. згідно з проектно-кошторисною документацією №619.08.02.18.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Гузуна Сергія Івановича від 08.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3511 від 08.02.2018);


2.5. від 07.02.2018 №1468, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Грецька (Р.Люксембург), 57, площею 89,10 кв.м, фізичній особі-підприємцю Туріцину Денису Ігоровичу на суму 109753,00 грн. згідно з проектно-кошторисною документацією №620.08.02.18.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Туріцина Дениса Ігоровича від 08.02.2018 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 3544 від 08.02.2018).


3. Дозволити комунальному підприємству „Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.):


3.1. Продовжити термін дії договорів оренди комунального майна від 20.12.2004 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 2, площею 1322,90 кв.м, з товариством з обмеженою відповідальністю «Азовпродторг» строком до 30.04.2019 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: лист товариства з обмеженою відповідальністю „Азовпродторг” від 22.01.2018 №9 (реєстр. номер ЦНАП 2227 від 25.01.2018);


3.2. Внести зміни до договору оренди комунального майна від 29.09.2016 р. №10, розташованого за адресою: м. Бердянськ, Військове містечко – 2, буд. 14-г, площею 579,20 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Сидоренко Оленою Олександрівною, зменшивши площу орендованих нежитлових приміщень до 178,20 кв.м.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Сидоренко Олени Олександрівни від 19.12.2017 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 25538 від 19.12.2017).


4. Дозволити продовжити термін дії договорів суборенди комунального майна:


4.1. від 19.02.2010 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська (Комунарів), 23, площею 21,92 кв.м, фізичній особі-підприємцю Шевлюку Петру Петровичу з товариством з обмеженою відповідальністю „Медлайн плюс” строком до 02.09.2018 р. з особливими умовами:

«- Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська;

 • Надання послуг з безкоштовного обстеження (КТ) двох пацієнтів на добу;

 • Договір оренди комунального майна припиняється достроково з початку проведення реконструкції першого поверху хірургічного корпусу міської лікарні».

Підстава: заява товариства з обмеженою відповідальністю „Медлайн плюс” від 04.01.2018 №б/н (реєстр. номер УКВ 69 від 16.01.2018);


4.2. від 01.02.2004 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Італійська (Дюміна), 69/22, площею 18,0 кв.м, публічному акціонерному товариству «Бердянське підприємство теплових мереж» з приватним акціонерним товариством «Запоріжзв'язоксервіс» строком до 26.10.2018 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява приватного акціонерного товариства «Запоріжзв'язоксервіс» від 17.01.2018 №01-09 (реєстр. номер ЦНАП 2139 від 24.01.2018);


4.3 від 17.07.2006 №б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Італійська (Дюміна), 69/22, площею 12,0 кв.м, публічному акціонерному товариству «Бердянське підприємство теплових мереж» з приватним акціонерним товариством «Запоріжзв'язоксервіс» строком до 26.10.2018 р. з особливими умовами: «Сторони зобов’язуються змінювати умови орендної плати на підставі рішень Бердянської міської ради, що регулюють розміри орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Бердянська».

Підстава: заява приватного акціонерного товариства «Запоріжзв'язоксервіс» від 17.01.2018 №01-08 (реєстр. номер ЦНАП 2136 від 24.01.2018).


5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.), відповідальність за виконання п. 3 цього рішення покласти на комунальне підприємство «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.) в межах наданих повноважень.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П.Чепурний 
15.03.2018427Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської ради

Керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Пункт 1.4. «Дозволити Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) укласти з дати підписання акта здачі-приймання договір оренди комунального майна, розташованого за адресою: м.Бердянськ, вул. Смоленська, 3, площею 25,60 кв.м, з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку „Смоленська - 3” для розміщення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Смоленська - 3” терміном на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців» рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22 грудня 2017 р. № 3 „Про майнові питання”, замінивши слова: «для розміщення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Смоленська - 3”», словами: «для здійснення діяльності з управління та утримання житлового фонду».

Підстава: заява об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Смоленська - 3” від 08.02.2018 №б/н (реєстр. номер УКВ 206 від 08.02.2018).


2. Внести зміни до рішення сесії Бердянської міської ради від 22 грудня 2017 р. №3 «Про майнові питання», а саме: в п. 6 замість слів «м. Бердянськ, вул.Земська, 19» читати «м. Бердянськ, вул. Земська, 16».


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).Міський голова В.П.Чепурний

15.03.2018428Про поділ об’єктів нерухомості

Керуючись п.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст.ст. 317, 319 Цивільного кодексу України, з метою реєстрації за територіальною громадою м. Бердянська права власності на об’єкти нерухомості, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Здійснити поділ нерухомого майна, виділивши із:


1.1. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 89а, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 76,2 кв. м., що складається з: тамбуру № І=5,7 кв. м., основного приміщення №1=22,6 кв. м., коридору №2=19,6 кв. м., допоміжного приміщення №3=9,3 кв. м., допоміжного приміщення №4=10,4 кв. м., допоміжного приміщення №5=1,7 кв. м., допоміжного приміщення №6=4,9 кв. м., вбиральні №7=1,0 кв. м., вмивальника №8=1,0 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 25.12.2004р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 10.11.2017р.

1.2. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 89а, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 76,2 кв. м., що складається з: основного приміщення №1=15,0 кв. м., вбиральні №2=1,3 кв. м., першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 25.12.2004р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 10.11.2017р.

1.3. Гуртожитку за адресою: м. Бердянськ, вул. Ля – Сейнська, 34 ціле вбудоване приміщення загальною площею 13,0 кв. м., що складається з: основного приміщення №1=13,0 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на гуртожиток від 23.04.2003, технічний паспорт на убудоване приміщення від 27.12.2017.

1.4. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул. Італійська, 69/22, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 210,1 кв. м., що складається з: коридору №1=5,5 кв. м., основного приміщення №2=39,1 кв. м., основного приміщення №3=12,1 кв. м., коридору №4=4,1 кв. м., коридору №5=7,9 кв. м., основного приміщення №6=7,9 кв. м., основного приміщення №7=9,5 кв. м., підсобного приміщення №8=6,0 кв. м., коридору №9=5,9 кв. м., коридору №10=3,6 кв. м., підсобного приміщення №11=6,5 кв. м., підсобного приміщення №12=18,5 кв. м., каси №13=3,8 кв.м., основного приміщення №14=65,5 кв.м., коридору №15=6,3 кв. м., підсобного приміщення №16=2,8 кв. м., підсобного приміщення №17=1,1 кв. м., вбиральні №18=1,1 кв. м., коридору №19=1,1 кв. м., комори №20=1,8 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 05.07.1999р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 26.12.2017р.

1.5. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, Військове містечко – 2, 16, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 62,7 кв. м., що складається з: тамбуру № І=2,5 кв. м., коридору №1=11,9 кв. м., коридору №2=7,1 кв. м., залу №3=19,7 кв. м., комори №4=7,6 кв. м., комори №5=0,9 кв. м., сортиров. №6=9,3 кв. м., вбиральні №7=1,0 кв. м., комори №8=2,7 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 08.05.2001р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 27.12.2017р.

1.6. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул. Ярослава Мудрого – вул. Потійська, 16/1, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 96,6 кв. м., що складається з: коридору №38=3,7 кв. м., основного приміщення №1=45,0 кв. м., підсобного приміщення №2=17,1 кв. м., умивальня №3=3,0 кв. м., вбиральні №4=1,6 кв. м., шафи №5=0,6 кв. м., основного приміщення №6=8,5 кв. м., підсобного приміщення №7=17,1 кв. м., першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 13.04.2000р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 18.12.2017р.

1.7. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул. Свободи,97, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 54,9 кв. м., що складається з: коридору №1=5,9 кв. м., кабінету №2=11,7 кв. м., кабінету №3=9,1 кв. м., шафи №4=1,3 кв. м., вмивальні №5=0,8 кв. м., вбиральні №6=0,9 кв. м., кабінету №7=12,6 кв. м., шафи №8=0,2 кв. м., шафи №9=0,2 кв. м., кабінету №10=12,2 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 23.07.2003р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 17.11.2017р.

1.8. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул. Грецька, 57, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 89,1 кв. м., що складається з: коридору №1=7,1 кв. м., коридору №2=4,4 кв. м., основного приміщення №3=17,4 кв. м., основного приміщення №4=11,7 кв. м., основного приміщення №5=9,2 кв. м., коридору №6=4,4 кв. м., коридору №7=0,9 кв. м., шафи №8=0,3 кв. м., коридору №9=1,5 кв. м., вбиральні №10=2,0 кв. м., коридору №11=5,1 кв. м., основного приміщення №12=14,1 кв. м., шафи №13=0,3 кв. м., основного приміщення №14=10,7 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 20.02.2001р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 17.11.2017р.

1.9. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул. Земська – проспект Азовський, 8/39, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 170,4 кв. м., що складається з: основного приміщення №1=106,9 кв. м., кабінету №2=12,8 кв. м., вбиральні №3=1,1 кв. м., вмивальні №4=1,1 кв. м., кабінету №5=6,3 кв. м., коридору №6=4,6 кв. м., коридору №7=4,6 кв. м., підсобного приміщення №8=7,0 кв. м., підсобного приміщення №9=5,3 кв. м., коридору №10=4,6 кв. м., підсобного приміщення №11=14,3 кв. м., тамбуру №І=1,8 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: дублікат свідоцтва про право власності на жилий будинок від 18.02.2010р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 01.12.2017р.

1.10. Житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул. Смоленська, 3, окреме ціле убудоване приміщення загальною площею 25,6 кв. м., що складається з: тамбуру № І=2,7 кв. м., коридору №1=3,0 кв. м., основного приміщення №2=10,4 кв. м., санвузлу №3=1,0 кв. м., допоміжного приміщення №4=8,5 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на будівлю від 21.01.1998р.; технічний паспорт на убудоване приміщення від 10.11.2017р.

2. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради здійснити відповідні заходи щодо оформлення та реєстрації права власності на зазначені у пункті 1 цього рішення об’єкти нерухомості за територіальною громадою м. Бердянськ в особі Бердянської міської ради.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.2018429Про затвердження Порядку дій органів місцевого самоврядування щодо виявлення, обліку, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у власність територіальної громади міста Бердянська

Керуючись ст.ст. 335, 1277 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 29, 40, 60, 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок дій органів місцевого самоврядування щодо виявлення, обліку, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у власність територіальної громади міста Бердянська (додається).

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184210Про виконання Програми з управління комунальним майном територіальної громади м.Бердянська за 2017 рік

Керуючись п. 11 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 70 Статуту територіальної громади м. Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Інформацію Управління комунальної власності Бердянської міської ради про виконання Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська за 2017 рік взяти до відома.

2. Програму з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на 2017 рік, затверджену рішенням двадцять третьої сесії міської ради VІІ скликання від 23.02.2017р. №17 „Про затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на 2017 рік” зі змінами та доповненнями, зняти з контролю.

3. Рішення двадцять третьої сесії міської ради VІІ скликання від 23.02.2017р. №17 „Про затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на 2017 рік” вважати таким, що втратило чинність.
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184211Про внесення змін до „Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на 2018 рік” та затвердження її у новій редакції

Керуючись п.п.22 п.1 ст.26, п.2 ст. 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 14 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади м. Бердянська, рішенням тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22.12.2017 № 48 „Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами та доповненнями, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на 2018 рік, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 22.12.2017 № 11 „Про затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної громади м.Бердянська на 2018 рік”, збільшивши загальний обсяг фінансування на 199 000,00 грн., та затвердити її у новій редакції (додається).

2. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради при виконанні функцій Управління згідно з Положенням про Управління комунальної власності Бердянської міської ради у новій редакції, затвердженого рішенням двадцять третьої сесії VII скликання Бердянської міської ради від 23 лютого 2017 р. №10, керуватися вказаною Програмою та забезпечити виконання завдань та заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити фінансування Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на 2018 рік в межах затверджених бюджетних призначень.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєву-Поклад А.І.).


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.) та на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) в межах наданих повноважень.
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184212Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності у рамках проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні»

Керуючись п.31 ч. 1 ст. 26, ч.ч. 2, 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 319, 327 Цивільного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», ст. ст. 111, 112 Статуту територіальної громади міста Бердянська та з метою підвищення якості обслуговування внутрішньо переміщених осіб, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках реалізації проекту «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні», як міжнародну технічну допомогу, майно згідно з переліком, зазначеним у додатку до цього рішення. Закріпити на праві оперативного управління зазначене майно за управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Підстава: меморандум про співробітництво між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ Проект 2015.1832.3-001.00 «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні» та Бердянською міською радою від 18.08.2016, лист Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) від 07.03.2018 № 160.

2. Доручити міському голові Чепурному В.П. підписати від імені територіальної громади міста Бердянська в особі Бердянської міської ради документи про прийняття товарно-матеріальних цінностей, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Плющій І.М., Дойнову Ю.В. в межах наданих повноважень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.)
Міський голова В.П. Чепурний

15.03.20184213Про переведення садових будинків у жилі будинки

Згідно зі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 321 “Про затвердження порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі звернень, що надійшли до виконавчого комітету Бердянської міської ради, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Перевести садові будинки у жилі будинки:

1.1. Садовий будинок №184 (літ.“А,Мс”) в ОКСТ “Зелені сади”, з присвоєнням йому адреси: проїзд Осінній, буд.64, що належить Пікіній Наталі Сергіївні.

Підстава: заява від 02.02.2018 № 3017, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 17.07.2014, індексний номер витягу:24401169 та звіт про проведення технічного огляду садового будинку товариства з обмеженою відповідальністю “Бердянськгражданпроект” складений експертом Івановою В.В.


1.2. Садовий будинок №96 (літ.“А”) в СТ “Ромашка” з присвоєнням йому адреси: проїзд Васильковий, буд.23, що належить Тельчаровій Наталі Трохимівні.

Підстава: заява від 16.01.2018 № 1301, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 27.09.2016, номер інформаційної довідки:69057872 та звіт про проведення технічного огляду садового будинку від 09.01.2018 складений КП “Архітектурно-планувальне бюро” Бердянської міської ради експертом Рупчевою Т.В.


1.3. Садовий будинок №178 (літ.“А”) в СТ “Першотравневець-2” з присвоєнням йому адреси: проїзд Садовий, буд.76, що належить Харченко Валентині Романівні.

Підстава: заява від 17.01.2018 № 1509, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.11.2017, індексний номер витягу:102260378; договір купівлі-продажу садового будинку від 01.11.2017 та звіт про проведення технічного огляду садового будинку від 04.12.2017 складений КП “Архітектурно-планувальне бюро” Бердянської міської ради експертом Рупчевою Т.В.


2. Дане рішення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.


3. Фізичним особам, зазначеним в п.п.1.1-1.3, садові будинки яких переведені у жилі будинки, у разі потреби привести документи на землекористування у відповідність до вимог земельного законодавства.


4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний 
15.03.20184214Про надання земельним ділянкам статусу “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу"

Згідно з п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, п.5.3 розділу 5 Пояснювальної записки до Плану зонування території міста Бердянська, затвердженого рішенням тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 31.05.2013 № 27, звернень, що надійшли до виконавчого комітету Бердянської міської ради, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Надати статус “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу” земельній ділянці площею 0,0699 га, розташованій за адресою: м.Бердянськ, вул.Правди,14, визнавши вид використання земельної ділянки "для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" (громадяни Чумак Т.І., Чумак Є.О., Чумак О.В., Безух М.О., Михайлов О.В.).

2. На земельній ділянці, зазначеній у пункті 1 цього рішення, дозволяється капітальний ремонт та експлуатація будівель і споруд, що не відповідає вимогам Плану зонування території (Зонінгу), а також їх реконструкція і технічне переоснащення, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей Зонінгу.

3. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради (Малиновська А.М.) під час надання відповідних погоджень при узгодженні землевпорядної документації, видачі вихідних даних на проектування об'єктів будівництва керуватися цим рішенням.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П.Чепурний

15.03.20184215Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 22.12.2017 № 15 “Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до комунальної власності територіальної громади м. Бердянська Запорізької області в особі Бердянської міської ради”

Керуючись статтями 2, 12, 83, 117 Земельного кодексу України, Законом України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, ст. 25, п.п. 34, 51 ч. 1 ст. 26, ст. 59, ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська на підставі рішення сорок сьомої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 17.04.2014 № 76 “Про надання згоди щодо прийняття майна до комунальної власності територіальної громади м. Бердянська”, враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.09.2017 № 503 “Про припинення Державному підприємству “Бердянський морський торговельний порт” права постійного користування земельною ділянкою державної власності та передачу її у комунальну власність”, акт приймання-передачі дошкільного навчального закладу № 3 “Ластівка”, розташованого за адресою: вул. Грецька (до перейменування — вул. Рози Люксембург), 38, та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 15.11.2017 № 48, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до пункту 1.7 рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 22.12.2017 № 15 “Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до комунальної власності територіальної громади м. Бердянська Запорізької області в особі Бердянської міської ради” в частині надання згоди на прийняття із державної власності у комунальну власність територіальної громади м. Бердянська Запорізької області в особі Бердянської міської ради земельної ділянки площею 0,8231 га (кадастровий номер 2310400000:09:013:0223), розташованої в межах населеного пункту за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Грецька (до перейменування — вул. Р.Люксембург), 38, із земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, а саме, замість слів: “площею 0,8231 га” читати: “площею 0,5231 га”.

Підстава: лист Державного підприємства “Бердянський морський торговельний порт” від 10.01.2018 № 13/25-юр (вхід. № 0273/31-04 від 16.01.2018 р.).


2. Дане рішення є невід'ємною частиною рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 22.12.2017 № 15 “Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до комунальної власності територіальної громади м. Бердянська Запорізької області в особі Бердянської міської ради”.


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184216Про припинення права користування земельними ділянками

Розглянувши матеріали про припинення права користування земельними ділянками, керуючись статтями 2, 12, 120 та 141 Земельного кодексу України, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 04.01.2018 № 51 та від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Припинити право користування земельними ділянками та прийняти їх до земель комунальної власності:

1.1. Громадянину України Андронову Руслану Алвадіновичу земельною ділянкою площею 0,0446 га (кадастровий номер 2310400000:07:003:0217), розташованою за адресою: вул. Набережна (в районі домоволодінь № 135-137), наданою для будівництва готельного комплексу.

Підстава: заява від 30.11.2017 № 24265 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 09.06.2017, номер запису про право власності 20879150.

Договір оренди землі від 02 лютого 2008 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 18 лютого 2008 р. за № 040826500071, вважати таким, що припинив свою дію.

1.2. Громадянці України Білоусовій Олені Василівні земельною ділянкою площею 0,1088 га (кадастровий номер 2310400000:08:003:0383), розташованою за адресою: вул. Макарова (в районі бази відпочинку “Каштан”), наданою для будівництва туристичного притулку.

Підстава: заява від 05.12.2017 № 24576, договір купівлі-продажу незавершеного будівництва від 24.11.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 3241, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 24.11.2017, номер запису про право власності 23557972.

Договір оренди землі від 06 жовтня 2011 р., зареєстрований у Управлінні Держкомзему у м. Бердянськ Запорізької області, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16 березня 2012 р. за № 231040004000302, вважати таким, що припинив свою дію.

1.3. Громадянину України Шишковському Борису Миколайовичу земельною ділянкою площею 0,1166 га (кадастровий номер 2310400000:08:003:0079), розташованою за адресою: вул. Макарова, 24-д, наданою для будівництва готелю.

Підстава: заява від 27.11.2017 № 23994, договір купівлі-продажу об'єкту незавершеного будівництва від 05.10.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 2729, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 05.10.2017, номер запису про право власності 22681611.

Договір оренди землі від 03 квітня 2008 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08 червня 2011 р. за № 231040001000021, вважати таким, що припинив свою дію.

1.4. Фізичній особі-підприємцю Жиліну Геннадію Вікторовичу земельною ділянкою площею 0,1327 га (кадастровий номер 2310400000:11:013:0120), розташованою за адресою: вул. Софіївська (до перейменування - вул. Димитрова), 52, наданою для розміщення та обслуговування кафе.

Підстава: заява від 08.12.2017 № 24805 та договір купівлі-продажу нерухомого майна від 21.11.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 3599.

Договір оренди землі від 01 червня 2009 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 03 грудня 2009 р. за № 040926500797, вважати таким, що припинив свою дію.

1.5. Фізичній особі-підприємцю Гузун Сергію Івановичу та громадянину України Юрченку Вадиму Анатолійовичу земельною ділянкою площею 0,0787 га (кадастровий номер 2310400000:11:012:0102), розташованою за адресою: бул. Шевченка (до перейменування — бул. Гайдара), 9-а, наданою для розміщення офісу.

Підстава: заява від 20.09.2017 № 19393 та договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 01.09.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 861.

Договір оренди землі від 27 лютого 2007 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 22 травня 2007 р. за № 040726500192, вважати таким, що припинив свою дію.

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю “Ірина” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ростовська, 2, кв.6, ідентифікаційний код 24517601) земельною ділянкою площею 0,3300 га (кадастровий номер 2310400000:10:008:0020), розташованою за адресою: вул. Підгірна, 330, наданою для будівництва підприємства побутового обслуговування.

Підстава: заява від 07.11.2017 № 22619, договір купівлі-продажу 1/300 частки будівлі, комплексу будівель і споруд підприємства побутового обслуговування від 26.10.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 2911, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 26.10.2017, номер запису про право власності 23035409, договір купівлі-продажу 1/110 частки будівлі, комплексу будівель і споруд підприємства побутового обслуговування від 26.10.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 2916, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 26.10.2017, номер запису про право власності 23036768, договір купівлі-продажу 3259/3300 часток будівлі, комплексу будівель і споруд підприємства побутового обслуговування від 26.10.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 2922, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 26.10.2017, номер запису про право власності 23037573.

Договір оренди землі від 11 квітня 2006 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 13 липня 2006 р. за № 040626500111, вважати таким, що припинив свою дію.


2. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю “Бердянськжитлоінвестбуд” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Морська (до перейменування — вул. Мазіна), 65/97, ідентифікаційний код 34028165) в припиненні права користування земельною ділянкою площею 0,0941 га (кадастровий номер 2310400000:09:015:0242), розташованою за адресою: вул. Гостинна (до перейменування — вул. Свердлова), 77, для розміщення і обслуговування багатоквартирного житлового будинку та окремо розташованих зблокованих гаражів, яка перебуває в оренді згідно договору оренди землі від 18 січня 2011 р., зареєстрованого в управлінні Держкомзему у м. Бердянськ Запорізької області, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 25 травня 2011 р. за № 231040001000016, на підставі ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України, ст. 31 Закону України “Про оренду землі” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 09.02.2018 № 52.


3. Фізичним та юридичним особам, зазначеним в п. 1 цього рішення, у яких припинили право користування земельними ділянками:

3.1. Вжити згідно з нормами чинного законодавства України заходів щодо повернення Бердянській міській раді земельних ділянок на умовах, визначених договором.

3.2. Повернути до архіву реєстраційного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області оригінали документів, що посвідчують право користування земельними ділянками.

3.3. Вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


4. Начальнику реєстраційного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області вжити заходів щодо:

4.1. Прийняття до архіву оригіналів документів, що посвідчують право користування земельними ділянками.

4.2. Вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


5. Доручити фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради після розірвання договорів оренди землі з ініціативи орендарів отримувати від них орендну плату за 12 місяців, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання договорів оренди цих земельних ділянок на тих самих умовах.


6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184217Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна

Розглянувши матеріали про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, керуючись статтями 2, 12, 40, 60, 78, 79¹-81, 93, 118 та 120-124 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 03.06.2008 № 309-VІ, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 04.01.2018 № 51 та від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянці України Бейді Зої Леонідівні земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої за адресою: вул. Ботанічна, 1-к, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Підстава: заява від 06.12.2017 № 24638, рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 05.10.2015 р. по справі № 310/10283/14-ц (2/310/797/15) про поділ домоволодіння в натурі, визначення порядку користування земельною ділянкою та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 14.08.2017, номер запису про право власності 21916850.


2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення товариству з обмеженою відповідальністю “Маркет Груп Бердянськ” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 67, ідентифікаційний код 30000429) земельної ділянки орієнтовною площею 0,0266 га, розташованої за адресою: вул. Центральна (до перейменування — вул. К.Маркса), 52-а, для розміщення та обслуговування торгового комплексу.

Підстава: заява від 09.11.2017 № 22843 та договір купівлі-продажу нерухомості від 03 травня 2000 р., акт прийому-передачі майстерні від 03.05.2000 р. та реєстраційне посвідчення Бердянського підприємства з технічної інвентаризації про право власності на майстерню від 22.06.2002 р., за реєстровим № 698.


3. Внести зміни до п. 1.2 рішення сорок другої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 12.12.2013 № 29 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна” в частині надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянці України Сідак Ксенії Сергіївні земельної ділянки орієнтовною площею 0,0300 га, розташованої за адресою: вул. Маяковського, 21-а, для реконструкції нежитлової будівлі під житловий будинок, а саме, замість слів: “орієнтовною площею 0,0300 га” читати: “орієнтовною площею 0,0350 га”.

Підстава: заява від 09.11.2017 № С-2547, договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 27.02.2006 р., зареєстрований в реєстрі за № 233, та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 04.01.2018 № 51.


4. Внести зміни до п. 1.6 рішення дванадцятої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 30.06.2016 № 37 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна” в частині надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення, а саме, виклавши пункт 1.6 в наступній редакції: “Територіальній громаді міста Бердянська в особі Бердянської міської ради, від імені якої виступає Управління комунальної власності Бердянської міської ради” і далі за текстом.


5. Внести зміни до п. 1.3 рішення чотирнадцятої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 19.08.2016 № 33 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна” в частині надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення, а саме, виклавши пункт 1.3 в наступній редакції: “Територіальній громаді міста Бердянська в особі Бердянської міської ради, від імені якої виступає Управління комунальної власності Бердянської міської ради” і далі за текстом.


6. Внести зміни до п. 1.2.2 рішення двадцять першої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23.12.2016 № 19 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна” в частині надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення Територіальній громаді міста Бердянська в особі Бердянської міської ради, від імені якої виступає Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Запорізька обл., м. Бердянськ, пл. Єдності, 2, ідентифікаційний код 25473739), а саме, виклавши пункт 1.2.2 в наступній редакції: “Земельної ділянки орієнтовною площею 3,1818 га, розташованої за адресою: вул. Промислова, 151, для використання під підприємства V класу шкідливості, склади, бази ІV - V класу санітарної класифікації” і далі за текстом.


7. Фізичним та юридичним особам, зазначеним в п.п. 1-6 цього рішення:

7.1. Звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодження їх відповідно до норм чинного законодавства та надання їх для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради.

7.2. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


8. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184218Про передачу у власність земельної ділянки по вул. Ботанічній, 8

Розглянувши матеріали про передачу у власність земельної ділянки, керуючись статтями 2, 12, 40, 60, 79¹-81, 118, 120, 121, 122 та 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці України Ремізовій Юлії Анатоліївні земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 2310400000:05:003:0074), яка перебуває в користуванні, розташовану за адресою: вул. Ботанічна, 8, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 13.09.2016 № 13450 та договір купівлі-продажу жилого будинку від 11.04.2006 р., зареєстрований в реєстрі за № 3-827.


2. Громадянці України Ремізовій Юлії Анатоліївні, зазначеній в п. 1 цього рішення, якій передано земельну ділянку:

2.1. Вжити заходів щодо оформлення згідно з нормами чинного законодавства України документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

2.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

2.3. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184219Про передачу у власність земельних ділянок

Розглянувши матеріали про передачу у власність земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 25, 40, 60, 79¹-81, 86-88, 118, 120-123, 186 та п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, ст.ст. 19, 20, 30 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 04.01.2018 № 51 та від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянам України земельні ділянки, які перебувають в користуванні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах норм безоплатної приватизації:

1.1. Воробйовій Галині Фоківні земельну ділянку площею 0,0399 га (кадастровий номер 2310400000:04:014:0239), розташовану за адресою: вул. Павлова, 78.

Підстава: заява від 31.08.2017 № 17906, договір про надання в безстрокове користування ділянки для будівництва індивідуального жилого будинку на праві приватної власності від 29.11.1968 р., зареєстрований в реєстрі за № 5474, реєстраційне посвідчення Бердянського бюро технічної інвентаризації про право приватної власності на жилий будинок від 31.07.1973 р., за реєстровим № 9014, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 01.08.2017, номер запису про право власності 21699377.

1.2. Криловій Олені Костянтинівні земельну ділянку площею 0,0430 га (кадастровий номер 2310400000:04:011:0426), розташовану за адресою: вул. Пирогова, 56.

Підстава: заява від 24.05.2017 № 9614, договір купівлі-продажу жилого будинку від 29.05.2002 р., зареєстрований в реєстрі за № 1466.

1.3. Тягельському Ігорю Олександровичу земельну ділянку площею 0,0265 га (кадастровий номер 2310400000:04:013:0477), розташовану за адресою: вул. Петровський шлях, 128-а.

Підстава: заява від 23.09.2016 № 14630, рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 01.06.2016 р. по справі № 310/8327/15-ц (2/310/257/16) про поділ та виліл в натурі нерухомого майна, що перебуває в спільній частковій власності, припинення права спільної часткової власності, та інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 15.09.2016, номер запису про право власності 16469208.

1.4. Фоміній Ірині Валентинівні земельну ділянку площею 0,0334 га (кадастровий номер 2310400000:12:011:0403), розташовану за адресою: вул. Маяковського, 61-а.

Підстава: заява від 24.03.2015 № 01703, ухвала про закриття провадження у справі у зв'язку з визнанням мирової угоди від 24.12.2008 р. по справі № 2-148/08 про поділ спільного майна подружжя та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 28.02.2014, номер запису про право власності 4877782.


2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у спільну часткову власність громадянам України Кузнецову Володимиру Павловичу, Кузнецовій Людмилі Миколаївні, Кузнецову Сергію Володимировичу та Кузнецову Євгену Володимировичу в рівних частках відповідно кожному, тобто по 1/4 (одній четвертій) частки, земельної ділянки площею 0,0636 га (кадастровий номер 2310400000:04:014:0234), яка перебуває в користуванні, розташованої за адресою: вул. Петровський шлях, 43, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 15.02.2017 № 2965, договір купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку від 16.10.2003 р., зареєстрований в реєстрі за № 4966, та договір дарування 1/2 частини житлового будинку від 13.09.2003 р., зареєстрований в реєстрі за № 4284.


3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати у власність громадянам України земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах норм безоплатної приватизації:

3.1. Іванісову Михайлу Вікторовичу земельну ділянку площею 0,0584 га (кадастровий номер 2310400000:11:008:0121), з присвоєнням адреси: вул. Скіфська, 34.

Підстава: заява від 27.08.2014 № І-3268 та п. 1.25 рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 20.11.2014 № 19 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в мікрорайоні № 6 “Північний”.

3.2. Кузьміну Юлію Івановичу земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 2310400000:11:015:0104), розташовану за адресою: вул. Севастопольська, 352.

Підстава: заява від 20.10.2015 № 07100 та п. 28 рішення шостої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 21.01.2016 № 25 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Бабушкіна, вул. Кабельників, вул. Лісовській, вул. Приазовській, туп. Приазовському, вул. Севастопольській та інших”.

3.3. Шевченко Тетяні Миколаївні земельну ділянку площею 0,0658 га (кадастровий номер 2310400000:11:015:0105), розташовану за адресою: вул. Севастопольська, 334.

Підстава: заява від 01.02.2017 № 1952 та п. 1 рішення двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 27.04.2017 № 14 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Севастопольській”.


4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам України:

4.1. Волобуєвій Наталі Петрівні та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0700 га (кадастровий номер 2310400000:01:012:0055), з присвоєнням адреси: вул. Мазепи, 20, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), раніше наданої для ведення садівництва.

Підстава: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.04.2016 р., зареєстрований в реєстрі за № 497, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 05.04.2016, номер запису про право власності 14078867.

4.2. Заволока Олександру Сергійовичу та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0717 га (кадастровий номер 2310400000:01:002:1072), з присвоєнням адреси: проїзд Лісовий, 15, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), раніше наданої для ведення садівництва.

Підстава: державний акт на право приватної власності на землю серії І-ЗП № 038559 від 17.11.1999 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 2011, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 13.04.2017, номер запису про право власності 20042247, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 13.04.2017, номер запису про право власності 20043004.

4.3. Соколовій Раїсі Йосипівні та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0627 га (кадастровий номер 2310400000:01:007:0148), з присвоєнням адреси: проїзд Огірковий, 58, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), раніше наданої для ведення садівництва.

Підстава: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 716854 від 26.09.2007 р., зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 010726501408, та свідоцтво про право власності на нерухоме майно на садовий будинок від 17.12.2012 р.


5. Відмовити в затвердженні технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачі у власність громадянам України земельних ділянок, які перебувають в користуванні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах норм безоплатної приватизації, на підставі ст. 60 Земельного кодексу України та ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України:

5.1. Волгіну Вадиму Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0490 га (кадастровий номер 2310400000:01:002:0397), розташовану за адресою: пров. Кишинівський, 27.

5.2. Кириллову Віктору Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0482 га (кадастровий номер 2310400000:01:004:0338), розташовану за адресою: вул. Олега Сухарєва (до перейменування — вул. Ленінградська), 142.

5.3. Ківер Валентині Іллівні земельну ділянку площею 0,0404 га (кадастровий номер 2310400000:11:014:0327), розташовану за адресою: вул. Євстаф'єва, 3.

5.4. Смірновій Любові Володимирівні земельну ділянку площею 0,0451 га (кадастровий номер 2310400000:11:014:0078), розташовану за адресою: вул. Волонтерів (до перейменування — вул. Піонерська), 17.


6. Внести зміни до сертифікату на право на земельну частку (пай) серії РН № 208475, зареєстрованого у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 21.03.2003 р. за № 156, що складає 3,85 (три цілих вісімдесят п'ять сотих) умовних кадастрових гектарів, шляхом зазначення власника права на земельну частку (пай) громадянку України Богатирьову Ганну Єгорівну.

Підстава: заява від 25.10.2017 № Б-2415 та свідоцтво про право на спадщину за заповітом на земельну частку (пай) від 10.05.2017 р., зареєстроване в реєстрі за № 2-383.


7. Відмовити в передачі у власність громадянці України Березань Галині Петрівні земельної ділянки площею 0,1200 га, розташованої за адресою: вул. Будівельна, 3-к, для ведення садівництва, на підставі ст.ст. 60, 791, ч.ч. 6, 7 ст. 118 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України та в зв'язку з відсутністю затвердженого у встановленому законом порядку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області, та рішення тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 31.05.2013 № 27 “Про затвердження Плану зонування території міста Бердянська” в зв'язку з невідповідністю затвердженій містобудівній документації.


8. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1-4 цього рішення, яким передані та в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

8.1. Вжити заходів щодо оформлення згідно з нормами чинного законодавства України документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

8.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

8.3. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


9. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


10. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184220Про передачу в оренду земельних ділянок

Розглянувши матеріали про передачу в оренду земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 60, 93, 116, 120, 122-124 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, Положенням про визначення строків надання земельних ділянок в оренду фізичним та юридичним особам в м. Бердянську, затвердженим рішенням четвертої сесії Бердянської міської ради V скликання від 22.06.2006 № 19, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 04.01.2018 № 51 та від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Передати в короткострокову оренду товариству з обмеженою відповідальністю “Ламселмар” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Волонтерів, 180, ідентифікаційний код 41336510) земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,5326 га (кадастровий номер 2310400000:11:015:0026), розташовану за адресою: вул. Волонтерів, 180, для розміщення та обслуговування підприємства побутового обслуговування, строком до 01.03.2023 р.

Підстава: заява від 30.01.2018 № 2669, договір купівлі-продажу нерухомості від 26.05.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 1357, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 26.05.2017, номер запису про право власності 20624513.


2. Передати в короткострокову оренду товариству з обмеженою відповідальністю “Ріал Істейт” (м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 21-а, ідентифікаційний код 34918876) земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,1327 га (кадастровий номер 2310400000:11:013:0120), розташовану за адресою: вул. Софіївська (до перейменування — вул. Димитрова), 52, для будівництва, розміщення та обслуговування закладу громадського харчування з магазином, строком до 01.03.2023 р.

Підстава: заява від 11.12.2017 № 24887, договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі від 22.11.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 1562, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 22.11.2017, номер запису про право власності 23513681.


3. Передати в довгострокову оренду приватному підприємству “Курорти Приазов'я” (Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 84/1, ідентифікаційний код 31508370) земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 7,4298 га (кадастровий номер 2310400000:01:009:0069), розташовану за адресою: вул. Бахчисарайська, 8, для будівництва та обслуговування дитячого оздоровчого центру, строком до 01.03.2067 р.

Підстава: заява від 01.02.2018 № 2904 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 05.12.2017, номер запису про право власності 23750059.


4. Відмовити в передачі у довгострокову оренду громадянину України Печеріну Сергію Олександровичу земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0250 га (кадастровий номер 2310400000:11:010:0042), розташованої за адресою: пров. Транспортний, 3, для розміщення та обслуговування магазину, строком до 01.03.2043 р., на підставі ст.ст. 60, 88, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 358 Цивільного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України та рішення тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 31.05.2013 № 27 “Про затвердження Плану зонування території міста Бердянська” в зв'язку з невідповідністю затвердженій містобудівній документації.


5. Відмовити в передачі у довгострокову оренду громадянину України Тимченку Євгенію Юрійовичу земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0446 га (кадастровий номер 2310400000:07:003:0217), розташованої за адресою: вул. Набережна, 137-а, для будівництва готельного комплексу, строком до 01.03.2067 р., на підставі ст. 60 Земельного кодексу України та ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України.


6. Відмовити в передачі у довгострокову оренду громадянину України Арабулі Олександру Олександровичу земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0504 га (кадастровий номер 2310400000:01:003:0066), розташованої за адресою: Мелітопольське шосе (в районі житлового будинку № 97 напроти магазину “Кристина”), для будівництва магазину промислових товарів, строком до 01.03.2067 р., на підставі ст. 60, ч. 5 ст. 116, ст.ст. 122, 123, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України, ст.ст. 6, 31, 32 Закону України “Про оренду землі”, Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та п. 38 розділу “Зміна умов договору і припинення його дії” договору оренди землі від 12 листопада 2007 р., зареєстрованого у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09 квітня 2008 р. за № 040826500198.


7. Відмовити в передачі у довгострокову оренду фермерському господарству “Онікс-1” (Дніпропетровська обл., Юр'ївський район, с. Водяне, вул. Дзержинського, 92, ідентифікаційний код 34196064) земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,1088 га (кадастровий номер 2310400000:08:003:0383), розташованої за адресою: вул. Макарова (в районі бази відпочинку “Каштан”), для будівництва туристичного притулку, строком до 01.03.2067 р., на підставі ст. 60 Земельного кодексу України та ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України.


8. Відмовити в передачі у довгострокову оренду фермерському господарству “Наталка” (Дніпропетровська обл., Юр'ївський район, с. Водяне, вул. Карла Маркса, 7, ідентифікаційний код 21901244) земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,1166 га (кадастровий номер 2310400000:08:003:0079), розташованої за адресою: вул. Макарова, 24-д, для будівництва готелю, строком до 01.03.2067 р., на підставі ст. 60 Земельного кодексу України та ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України.


9. Внести зміни до п. 12 рішення двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 27.04.2017 № 18 “Про передачу в оренду земельних ділянок” в частині відмови у передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю “Агротрансойл” (пр. Азовський, 25, ідентифікаційний код 30996547) земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 3,2436 га (кадастровий номер 2310400000:10:006:0019), розташованої за адресою: вул. Ярослава Мудрого (до перейменування — вул. Шаумяна), 4-д, для розташування виробничої бази, на підставі ст. 60 Земельного кодексу України та ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України, а саме, замість слів: “вул. Ярослава Мудрого (до перейменування — вул. Шаумяна), 4-д” читати: “вул. Ярослава Мудрого (до перейменування — вул. Шаумяна), 2-д”.


10. Юридичним особам, зазначеним в п.п. 1-3 цього рішення, яким передано в оренду земельні ділянки:

10.1. Вжити заходів щодо укладення договорів оренди землі та здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

10.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

10.3. У разі зміни назви підприємства, його юридичного статусу, придбання або відчуження об'єктів нерухомого майна з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням.

10.4. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


11. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний


15.03.20184221Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Піщаній, 74

Розглянувши матеріали про поділ земельної ділянки, керуючись статтями 2, 12, 60, 79¹ та 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, ст. 367 Цивільного кодексу України, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0425 га, розташованої за адресою: вул. Піщана (до перейменування — вул. Тольятті), 74, на:

1.1. Земельну ділянку площею 0,0213 га, розташовану за адресою: вул. Піщана, 74, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що належить громадянину України Шайтанову Віталію Степановичу.

1.2. Земельну ділянку площею 0,0212 га, з присвоєнням адреси: вул. Піщана, 74-а, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що належить громадянам України Куімову Сергію Аркадійовичу, Куімовій Зінаїді Іванівні та Куімову Аркадію Георгійовичу.

Підстава: заява від 03.11.2016 № 17910, договір купівлі-продажу 1/2 частини жилого будинку від 13.11.2003 р., зареєстрований в реєстрі за № 1-292, свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/2 частку житлового будинку від 23.07.2016 р., зареєстроване в реєстрі за № 1106, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 23.07.2016, номер запису про право власності 15543480.


2. Фізичним особам, зазначеним в п. 1 цього рішення, в користуванні яких знаходиться земельна ділянка:

2.1. Вжити заходів щодо оформлення згідно з нормами чинного законодавства України документів, що посвідчують право на земельні ділянки.

2.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

2.3. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184222Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок

Розглянувши матеріали про поділ земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 60, 79¹ та 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, ст. 367 Цивільного кодексу України, ст. 31 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 04.01.2018 № 51 та від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0508 га (кадастровий номер 2310400000:12:009:0352), розташованої за адресою: вул. Тургенєва, 20, на:

1.1. Земельну ділянку площею 0,0254 га, розташовану за адресою: вул. Тургенєва, 20, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в користуванні громадянки України Яковенко Феодори Петрівни.

1.2. Земельну ділянку площею 0,0254 га, з присвоєнням адреси: вул. Тургенєва, 20-а, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в користуванні громадянина України Рунчева Івана Петровича.

Підстава: заява від 26.10.2017 № 21919, свідоцтво про право на спадщину за законом на житловий будинок від 18.01.2017 р., зареєстроване в реєстрі за № 2-24, свідоцтво про право на спадщину за законом на житловий будинок від 18.01.2017 р., зареєстроване в реєстрі за № 2-25, та інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 18.01.2017, номери запису про право власності 18606270 та 18607196.


2. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0693 га (кадастровий номер 2310400000:09:015:0496), розташованої за адресою: вул. Горького, 125, на:

2.1. Земельну ділянку площею 0,0347 га, розташовану за адресою: вул. Горького, 125, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в користуванні громадянина України Михайлова Сергія Васильовича.

2.2. Земельну ділянку площею 0,0173 га, з присвоєнням адреси: вул. Горького, 125-а, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в користуванні громадянина України Звяга Андрія Федоровича.

2.3. Земельну ділянку площею 0,0173 га, з присвоєнням адреси: вул. Горького, 125-б, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в користуванні громадянина України Михайлова Василя Васильовича.

Підстава: заява від 31.10.2017 № 22205, договір дарування 1/4 частки житлового будинку від 21.10.2016 р., зареєстрований в реєстрі за № 1310, рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 31.08.2005 р. по справі № 2-2796/05 про визначення часток у спадщині, встановлення факту прийняття спадщини, визнання права власності на 1/4 частину домоволодіння в порядку спадкування по закону, визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, заочне рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 26.11.2013 р. по справі № 310/8302/13-ц про визнання права власності на частину житлового будинку в порядку спадкування за правом представлення, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 01.04.2016, номер запису про право власності 14019629, договір дарування 1/4 частки житлового будинку від 22.06.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 550, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 22.06.2017, номер запису про право власності 21063276.


3. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,2319 га (кадастровий номер 2310400000:10:008:0107), розташованої за адресою: вул. Підгірна, 330-а, на:

3.1. Земельну ділянку площею 0,1110 га, розташовану за адресою: вул. Підгірна, 330-а, для розміщення та обслуговування підприємства побутового обслуговування з ремонту та виготовленню меблів, яка перебуває в користуванні громадянки України Калини Ярослави Сафатівни.

3.2. Земельну ділянку площею 0,1209 га, з присвоєнням адреси: вул. Підгірна, 330-з, для розміщення та обслуговування підприємства побутового обслуговування з ремонту та виготовленню меблів, яка перебуває в користуванні громадянки України Бухтій Валентини Олександрівни.

Підстава: заява від 15.03.2017 № 4777, договір купівлі-продажу 1/2 частки нежитлової будівлі від 10.03.2016 р., зареєстрований в реєстрі за № 494, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 10.03.2016, номер запису про право власності 13621813, договір купівлі-продажу 1/2 частки нежитлової будівлі від 10.02.2017 р., зареєстрований в реєстрі за № 346, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 10.02.2017, номер запису про право власності 18947623.


4. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок з цільовим призначенням — для розміщення та обслуговування магазину з літнім торгівельним майданчиком без права забудови та без права подальшої приватизації земельної ділянки, які перебувають в оренді фізичної особи-підприємця Озінковського Анатолія Івановича на підставі:

4.1. Договору оренди землі від 22 травня 2007 р., зареєстрованого у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 01 листопада 2007 р. за № 040726500408, щодо земельної ділянки площею 0,0138 га (кадастровий номер 2310400000:09:011:0096), розташованої за адресою: пр. Азовський (до перейменування — пр. Леніна), 45-а, для розміщення та обслуговування магазину, строком до 01.05.2020 р.

4.2. Договору оренди землі від 22 травня 2007 р., зареєстрованого у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 04 липня 2007 р. за № 040726500236, щодо земельної ділянки площею 0,0090 га (кадастровий номер 2310400000:09:011:0095), розташованої за адресою: пр. Азовський (до перейменування — пр. Леніна), 45-а, для розміщення та обслуговування літнього торгівельного майданчика, строком до 01.07.2018 р.

Підстава: лист від 26.01.2017 № б/н (вхід. № 0474/31-01 від 26.01.2017 р.), договір купівлі-продажу будівлі від 24.10.2015 р., зареєстрований в реєстрі за № 11358, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 24.10.2015, номер запису про право власності 11742200.


5. Надати дозвіл на внесення зміни до технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0734 га, розташованої за адресою: вул. Горького, 53, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в користуванні громадян України Мордико Володимира Олександровича, Мордико Юрія Володимировича та Тарана Юрія Володимировича, а саме, виключити наступні слова: “громадянина України Мордико Володимира Олександровича”.

Внести зміни до п. 1 рішення двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 27.04.2017 № 20 “Про погодження поділу земельних ділянок” в частині погодження поділу земельної ділянки площею 0,0734 га, розташованої за адресою: вул. Горького, 53, на, а саме, виклавши підпункт 1.1 в наступній редакції: “Земельну ділянку площею 0,0534 га, розташовану за адресою: вул. Горького, 53, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в користуванні громадянина України Мордико Юрія Володимировича”.

Підстава: заява від 04.01.2018 № Ко-16, рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 30.08.2010 р. по справі № 2-5889/10 про визнання договору купівлі-продажу житлового будинку дійсним та визнання права власності на житловий будинок, договір дарування 4/14 частин житлового будинку від 29.04.2015 р., зареєстрований в реєстрі за № 1512, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 29.04.2015, номер запису про право власності 9526314, свідоцтво про право на спадщину за законом на 5/14 часток житлового будинку від 09.10.2017 р., зареєстроване в реєстрі за № 928, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 09.10.2017, номер запису про право власності 22735513.


6. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1-5 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

6.1. Вжити заходів щодо оформлення згідно з нормами чинного законодавства України документів, що посвідчують право на земельні ділянки.

6.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

6.3. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


7. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний

15.03.20184223Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши матеріали про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 2, 12, 35, 60, 78, 80, 81, 84, 92, 118, 120, 121-123 та 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, п.п. 4, 6 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Бердянському державному педагогічному університету (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, ідентифікаційний код 02125220) площею 0,2798 га (кадастровий номер 2310400000:09:011:0591), яка перебуває в користуванні, розташованої за адресою: вул. Лютеранська (до перейменування — вул. Горбенка), 21 / вул. Центральна (до перейменування — вул. К.Маркса), 40, для розміщення та обслуговування навчального корпусу № 3.

Підстава: листи від 10.11.2016 № 55-01/1226/1 (вхід. № 7979/31-01 від 11.11.2016 р.) та від 01.02.2018 54-25/140 (вхід. № 0714/31-01 від 01.02.2017 р.), п. 4 рішення двадцять першої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 23.12.2016 № 16 “Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)”, довідка Бердянського державного педагогічного університету Міністерства освіти і науки України від 10.11.2016 № 55-07/1228 та державний акт на право постійного користування землею серії І-ЗП № 003312 від 20.08.2003 р., зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право постійного користування землю за № 1279.


2. Відмовити громадянину України Кучеруку Сергію Федоровичу в наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0574 га, розташованої в садово-городньому товаристві “Городник”, зем. діл. № 45, для ведення садівництва, на підставі ст. 60 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України та в зв'язку з відсутністю затвердженого у встановленому законом порядку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області.


3. Відмовити приватному підприємству “Консоль” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шевченка, 71-г, ідентифікаційний код 25223617) в наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,4930 га, розташованої за адресою: вул. Промислова, 12-в, для розміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд промислової бази, на підставі ст.ст. 79¹, 122 та 123 Земельного кодексу України.


4. Бердянському державному педагогічному університету, зазначеному в п. 1 цього рішення, в користуванні якого знаходиться земельна ділянка:

4.1. Вжити заходів щодо оформлення згідно з нормами чинного законодавства України документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

4.2. У разі зміни назви підприємства його юридичного статусу, придбання або відчуження об'єктів нерухомого майна з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням.

4.3. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

4.4. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний15.03.20184224Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Розглянувши матеріали про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 40, 60, 78, 79¹-81, 118, 121-123 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 03.06.2008 № 309-VІ, Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), затвердженим рішенням шістдесят восьмої сесії Бердянської міської ради V скликання від 25.06.2009 № 19, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення:

1.1. Громадянці України Бойченко Ірині Петрівні земельної ділянки орієнтовною площею 0,0936 га, розташованої за адресою: вул. Степова (в районі житлового будинку № 14-а), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Підстава: заява від 12.01.2018 № 1049.

1.2. Громадянці України Беляєвій Олені Олексіївні земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої за адресою: вул. Сеченова, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Підстава: заява від 12.01.2018 № 1050.


2. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1, 2 цього рішення:

2.1. Звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодження їх відповідно до норм чинного законодавства та надання їх для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради.

2.2. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184225Про внесення змін до договору оренди землі

Розглянувши матеріали про внесення змін до договору оренди землі, керуючись статтями 2, 12, 60, 93, 122 та 124 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до договору оренди землі від 21 березня 2014 р., зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 04.07.2014, номер запису про інше речове право 6233459, укладеного між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Подколзіною Лілією Іванівною, щодо земельної ділянки площею 0,0064 га (кадастровий номер 2310400000:09:004:0286), розташованої за адресою: пр. Праці, 31, Г-5, для розміщення та обслуговування торгового павільйону, строком до 01.09.2018 р., а саме, до:

- преамбули, замість слів: “фізична особа-підприємець Подколзіна Лілія Іванівна” читати: “громадянка України Подколзіна Лілія Іванівна”;

- розділу “Реквізити сторін”, замість слів: “фізична особа-підприємець Подколзіна Лілія Іванівна” читати: “громадянка України Подколзіна Лілія Іванівна”.

Підстава: заява від 10.01.2018 № П-45 та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.01.2018 р.


2. Громадянці України Подколзіній Лілії Іванівні, зазначеній в п. 1 цього рішення, в користуванні якої знаходиться земельна ділянка:

2.1. У місячний строк укласти угоду про внесення змін до вищевказаного договору оренди землі.

2.2. Вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.3. По закінченню строку дії договору оренди землі здійснити заходи щодо повернення земельної ділянки в належному для подальшого використання стані на адресу Бердянської міської ради або звернутися до Бердянської міської ради у встановлений законом строк з відповідним листом-повідомленням про поновлення договору оренди землі та проектом додаткової угоди.

2.4. У разі зміни суб'єкта підприємницької діяльності, придбання або відчуження об'єктів нерухомого майна з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням.

2.5. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

2.6. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184226Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки

Керуючись положенням ст.ст. 2, 12 та 93 Земельного кодексу України, ст. 8 Закону України “Про оренду землі”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю “Транском” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Будівельна, 1-а, ідентифікаційний код 30802064) на передачу в користування на умовах суборенди приватному акціонерному товариству “Бердянські жниварки” (пр. Східний (до перейменування — пр. Пролетарський), 2-а, ідентифікаційний код 31071312) земельної ділянки площею 6,3775 га (кадастровий номер 2310400000:11:002:0022), розташованої за адресою: вул. Переможців (до перейменування — вул. Героїв Сталінграда), 3-д, для реконструкції, розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства, строком до 01.01.2021 р.

Підстава: лист від 29.01.2018 р. № б/н (вхід. № 0589/31-01 від 29.01.2018 р.), договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд від 13.09.2013 р., зареєстрований в реєстрі за № 4777, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 13.09.2013, номер запису про право власності 2490917, та договір оренди землі від 31 березня 2016 р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 04.05.2016, номер запису про інше речове право 14441582.


2. Приватному акціонерному товариству “Бердянські жниварки”, зазначеному в п. 1 цього рішення, якому передано в користування на умовах суборенди земельну ділянку:

2.1. Вжити заходів щодо оформлення згідно зі ст. 8 Закону України “Про оренду землі” документів, що посвідчує право суборенди земельної ділянки.

2.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

2.3. Попередити, що в разі припинення договору оренди землі чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

2.4. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184227Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції (додається).

2. Рішення Бердянської міської ради VII скликання тридцять сьомої сесії від 22.12.2017 р. №27, сорокової (позачергової) від 15.02.2018р. №8 вважати такими, що втратило чинність.


3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті.


4. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Лі О.І.) у своїй роботі керуватися даним рішенням.


5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Дєєва О.О.).6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.), постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження,

транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).Міський голова В.П.Чепурний
 
15.03.20184228Про затвердження фінансування у 2018 році міської Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.21 ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.ст.25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою заохочення роботодавців для створення нових робочих місць, підвищення ефективності використання робочої сили, забезпечення працівників умовами праці, які відповідають вимогам безпеки, Бердянська міська рада


Вирішила:

1. Затвердити «Фінансування у 2018 році міської Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки за рахунок міського бюджету», що додається.

2. Вважати це рішення невід’ємною частиною рішення двадцять першої сесії міської ради VII скликання від 23.12.2016 року №27 „Про затвердження міської Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2017 – 2020 роки”.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Дойнову Ю.В. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георієв Є.І.).Міський голова В.П. Чепурний 
15.03.20184229Про встановлення пільг на проїзд на внутрішніх лініях залізничним транспортом у приміському сполученні окремим категоріям громадян у 2018-2019 рр

Відповідно до п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку зі зверненням Запорізької дирекції залізничних перевезень ПАТ «Українська залізниця» з метою забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 № 252 «Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом», ст.ст. 25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська
Вирішила:


1. Встановити право безплатного проїзду на внутрішніх лініях залізничним транспортом у приміському сполученні у 2018-2019 рр незалежно від місця проживання окремим категоріям громадян, а саме:

- інвалідам, дітям-інвалідам, особам, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда);

- пенсіонерам за віком;

- дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування.


2. Фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг на проїзд на внутрішніх лініях залізничним транспортом у приміському сполученні проводиться за рахунок коштів міського бюджету відповідно до Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян, затвердженої рішенням Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 24.


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника управління праці


та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).


5. Дане рішення набирає чинності відповідно чинному законодавству та застосовується з 01 січня 2018 року.

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184230Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 18.02.2016 № 40 Про затвердження міської Програми соціального захисту бездомних громадян на 2016-2020 роки

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.3 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.ст.25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення реалізації конституційних прав бездомних громадян, вирішення їх основних соціальних проблем Бердянська міська рада


Вирішила:

1. Внести зміни до рішення Бердянської міської ради від 18.02.2016 № 40 Про затвердження міської Програми соціального захисту бездомних громадян на 2016-2020 роки, затвердивши Програму соціального захисту бездомних громадян на 2016-2020 в новій редакції (додається).

2.Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).

4. Вважати це рішення невід'ємною частиною рішення Бердянської міської ради від 18.02.2018 №40 Про затвердження міської Програми соціального захисту бездомних громадян на 2016-2020 роки.
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184231Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 24 «Про затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян»

Відповідно до п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з метою забезпечення Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанов Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», від 17.05.1993 № 354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови КМУ від 17.05.1993 №354» ст.ст. 25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська та реалізації прав на пільги окремих категорій громадян міста Бердянська міська радаВирішила:1. Внести зміни до рішення Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 24 «Про затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян», затвердивши Програму компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатськоїетики та законності (Георгієв Є.І.).

4. Вважати це рішення невід’ємною частиною рішення Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 24 «Про затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян»

5. Дане рішення набирає чинності відповідно чинному законодавству та застосовується з 01 січня 2018 року.


Міський голова В.П.Чепурний

 
15.03.20184232Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 22.12.2017 № 28 “Про затвердження Програми соціального захисту мешканців міста, на 2018-2021 роки”

Відповідно до п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”,“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку в Україні”, Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою вирішення питань соціального захисту мешканців міста шляхом встановлення додаткових, порівняно з державними програмами гарантій, компенсацій та пільг, надання адресної допомоги мешканцям міста Бердянська міська радаВирішила:1. Внести зміни до рішення Бердянської міської ради від 22.12.2017 № 28 “Про затвердження Програми соціального захисту мешканців міста, на 2018-2021 роки”, затвердивши Програму соціального захисту мешканців міста, на 2018-2021 роки в новій редакції (додається).

2. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочковій Н.М.) забезпечити фінансування програми в межах затверджених бюджетних призначень у міському бюджеті на відповідний рік.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).

5. Вважати це рішення невід`ємною частиною рішення Бердянської міської ради від 22.12.2017 № 28 “Про затвердження Програми соціального захисту мешканців міста, на 2018-2021 роки”.

6. Дане рішення набирає чинності відповідно чинному законодавству та застосовується з 01 січня 2018 року.

Міський голова В.П.Чепурний

 
15.03.20184233Про затвердження міської Програми залучення безробітних до громадських робіт «Подолаємо безробіття разом» на 2018 - 2022 роки в новій редакції

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», ст.ст. 25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою соціальної, матеріальної та психологічної підтримки безробітних та інших осіб, які перебувають на обліку в Бердянському центрі зайнятості Бердянська міська рада


Вирішила:

1. Затвердити Програму залучення безробітних до громадських робіт «Подолаємо безробіття разом» на 2018 - 2022 роки в новій редакції (додається).


2. Рішення Бердянської міської ради VII скликання від 22.12.2017 № 30 вважати таким, що втратило чинність.


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).


Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184234Про внесення змін до Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської міської ради (нова редакція)

Керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про соціальні послуги”, постановою Кабінета Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, наказу міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 №753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» з метою приведення чинного положення КУ «Терцентр» Бердянської МР до вимог нормативних актів України та упорядкування структури установи, Бердянська міська рада


Вирішила:


1. Затвердити Положення комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Бердянської міської ради в новій редакції (далі Положення), що додається.


2. Комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської міської ради (В.Г. Браілко) провести державну реєстрацію Положення в новій редакції відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Дойнову Ю.В. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184235 Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік

Взявши до уваги інформацію щодо виконання рішення восьмої сесії VII скликання Бердянської міської ради від 23.02.2017 № 40 “Про затвердження Програми фінансування громадських організацій ветеранів і інвалідів міста на 2017 -2020 роки “ міська рада зазначає, що діяльність міських громадських організацій інвалідів та ветеранів у 2017 році була спрямована на вирішення питань соціального захисту та виконання заходів, які забезпечували ефективне розв`язання соціальних проблем ветеранів війни та праці, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, громадян похилого віку та інвалідів, осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС та інших пільговиків міста.

У ході виконання рішення міської ради:

1.Бердянською міською організацією ветеранів України вшановано ветеранів війни та праці, солдатських вдів, проведено захід для усіх ветеранів - це 30-річчя утворення Бердянської міської організації ветеранів України. Була організована виставка поробок, які виготовлені ветеранами-членами організації. Також проведено огляд-конкурс до міжнародного Дня волонтерів.

2.Бердянською регіональною асоціацією інвалідів організовано та проведено святковий концерт та привітання інвалідів до Міжнародного дня інвалідів.

3.Бердянською громадською організацією інвалідів Другої світової війни, Збройних Сил, учасників бойових дій і ветеранів забезпечено участь у загальноміських заходах, відвідано хворих інвалідів війни та ветеранів праці - членів організації на дому, госпітальному відділенні лікарні.

4. Громадською організацією “Союз “Чорнобиль” проведено заходи до 31-ої річниці Чорнобильської катастрофи з вшануванням та врученням пам`ятних нагород

активним членам організації. Забезпечено участь у Міжнародному фестивалі пісні “Чорнобильські мотиви” - місто Дніпро та у круглому столі “Чорнобильські мотиви — як відродження свідомості і душі”, а також у виставці робіт прикладного, декоративно-ужиткового мистецтва, фотовиставці.

Організацією також проведено юнацький турнір з тенісу, присвячений Дню вшанування ліквідаторів ЧАЕС.

5.Бердянською територіальною Спілкою ветеранів Афганістану “Шураві” було проведено круглий стіл учасників бойових дій до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та закуплені призи дипломи і грамоти до фестивалю патріотичної пісні серед молоді.

6. Громадською організацією «Товариство ветеранів АТО» було проведено
регіональний з'їзд сімей загиблих воїнів АТО.

Загальна сума витрат на муніципальну підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів міста в 2017 році склала 216 122,00 грн.

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.ст.25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі рішення конкурсної комісії з розгляду проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, створеною рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.02.2012 №89 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів”, з метою забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об’єднання зусиль органів виконавчої влади та громадських організацій інвалідів та ветеранів у вирішенні нагальних питань соціальної підтримки непрацездатних громадян Бердянська міська радаВирішила:

1. Рішення двадцять третьої сесії VII скликання Бердянської міської ради від 23.02.2017 №40 “Про затвердження Програми фінансування громадських організацій ветеранів і інвалідів міста на 2017-2020 роки” визнати виконаним та зняти з контролю.

2. Затвердити Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік (додається).

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.М. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку,промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).
Міський голова В.П. Чепурний

15.03.20184236Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо ситуації із заборгованістю із заробітної плати працівникам Бердянського міського району електричних мереж та Бердянського району електричних мереж ПАТ “Запоріжжяобленерго”

Керуючись ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 19, 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на виконання протокольного рішення засідання міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат від 22.02.2018 №2, з метою надання допомоги у вирішенні питання з ліквідації заборгованості із заробітної плати працівникам Бердянського міського району електричних мереж та Бердянського району електричних мереж ПАТ “Запоріжжяобленерго”, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Ухвалити Звернення до Кабінету Міністрів України щодо ситуації із заборгованістю із заробітної плати працівникам Бердянського міського району електричних мереж та Бердянського району електричних мереж ПАТ “Запоріжжяобленерго” згідно з додатком.

2. Направити дане звернення Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б.

3. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету БМР оприлюднити текст Звернення на офіційному сайті міської ради.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голову з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).Міський голова В.П. Чепурний 
15.03.20184237Про затвердження Стратегії розвитку освіти міста Бердянська на 2018-2022 роки

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою укріплення та поліпшення матеріально-технічної бази освітніх закладів міста Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Стратегію розвитку освіти міста Бердянська на 2018-2022 роки (додається).

2. Відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Липський В.М.) забезпечити виконання заходів щодо реалізації Стратегії розвитку освіти міста Бердянська на 2018-2022 роки.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184238Про затвердження Цільової програми «Освіта м. Бердянська на 2018 рік»

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою укріплення та поліпшення матеріально-технічної бази освітніх закладів міста Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Цільову програму розвитку «Освіта м. Бердянська на 2018 рік» (додається).

2. Відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Липський В.М.) забезпечити виконання заходів щодо реалізації Цільової програми «Освіта м. Бердянська на 2018 рік».

3. Рішення двадцять третьої сесії VII скликання Бердянської міської ради від 23 лютого 2017 р. № 44 «Про затвердження Бюджетної програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки», зі змінами, вважати таким, що втратило чинність.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184239Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Бердянськ на 2018 рік

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, п.п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м.Бердянськ на 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей м. Бердянськ на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Дойнову Ю.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184240Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2018 рік

Згідно з п.11, п.22 ст.26, ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради про виконання Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради за 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Програму поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради за 2017 рік визнати виконаною в повному обсязі.

3. Затвердити Програму поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2018 рік (додається).

4. Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

5.Фінансове забезпечення Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури на 2018 рік здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Рішення тридцять шостої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 15 грудня 2017 року № 5 вважати таким, що втратило чинність.

6.Звіт про виконання Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2018 рік заслухати на сесії міської ради за підсумками року.

7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184241Про затвердження Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на 2018 рік

Згідно з п.11, п.22 ст.26, ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради про виконання Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів за 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Програму підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на 2017 рік визнати виконаною у повному обсязі.

3. Затвердити Програму підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на 2018 рік (додається).

4. Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

5. Фінансове забезпечення Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на 2018 рік здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Рішення двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 27 квітня 2017 року № 26 вважати таким, що втратило чинність.

6. Звіт про виконання Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на 2018 рік заслухати на сесії міської ради за підсумками року.

7. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184242Про затвердження Програми „Про забезпечення проведення міських заходів у 2018 році”

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, указів Президента України, постанов КМУ, листів з Адміністрації Президента України, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити представлену виконавчим комітетом міської ради та управлінням економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради Програму „Про забезпечення проведення міських заходів у 2018 році” (додається).

2. Фінансування Програми „Про забезпечення проведення міських заходів у 2018 році” здійснювати за рахунок коштів міського бюджету.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій І.М., керуючого справами виконкому Кочубей О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності

(Георгієв Є.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184243Про утворення віддалених робочих місць адміністраторів Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ

Згідно зі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про адміністративні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” із змінами, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська з метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень у межах м.Бердянськ  у відповідності до вимог чинного законодавства, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Утворити віддалені робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ у приміщеннях центрів громадських ініціатив за переліком (додається).

2. Утворити віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ за принципом «Мобільний офіс» для забезпечення надання адміністративних послуг за місцем проживання суб’єктів звернення з обмеженими можливостями.

3. Внести відповідні зміни за текстом до Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Бердянськ, затвердженого рішенням двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 27.04.2017 № 31.

4. Виконавчому комітету Бердянської міської ради (Кочубей О.С.) забезпечити Центр надання адміністративних послуг у м. Бердянськ необхідною комп’ютерною технікою, засобами зв’язку, службовим транспортом та іншим необхідним обладнанням для належного надання адміністративних послуг на віддалених робочих місцях адміністраторів Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ.

5. Це рішення є невід’ємною частиною рішення двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 27.04.2017 № 31 «Про затвердження


Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Бердянськ».

6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184244Про внесення змін до Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ

Згідно зі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про адміністративні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 „Про затвердження Примірного Регламенту центру надання адміністративних послуг” із змінами, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська з метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень у межах м.Бердянськ  у відповідності до вимог чинного законодавства, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у м.Бердянськ (далі - Регламент), затвердженого рішенням двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 27.04.2017 № 30, доповнивши пункт 3.2. Регламенту пунктами 3.2.1, 3.2.2, а саме:

3.2.1. Режим та графік роботи адміністраторів на віддалених робочих місцях Центру надання адміністративних послуг у м.Бердянськ у приміщеннях центрів громадських ініціатив:

Час прийому суб'єктів звернень (прийом/видача документів, консультування):

вівторок - з 08.00 до 16.00 години

середа - з 08.00 до 16.00 години

четвер - з 08.00 до 16.00 години

п’ятниця - з 08.00 до 16.00 години

субота - з 08.00 до 15.00 години

перерва щодня - з 12.00 до 13.00 години

вихідні дні – понеділок, неділя, державні вихідні дні.


з/п

Центр громадських ініціатив (ЦГІ), адреса

Графік роботи адміністратора

1.

ЦГІ мікрорайону «АКЗ»

вул. Верещагіна, 10

Вівторок, середа, субота

2.

ЦГІ мікрорайону «РТС»

вул. Матвєєва, 4а

Четвер, п’ятниця

3.

ЦГІ мікрорайону «Слобідка/Коса»

вул. Чубаря, 104/24

Клуб «Маяк»

Вівторок - субота

4.

ЦГІ мікрорайону «Колонія/Макорти»

вул. Мічуріна, 66

Вівторок - субота

5.

ЦГІ мікрорайону «Скловолокно»

бул. Шевченка, 12

Вівторок, середа, субота

6.

ЦГІ мікрорайону «Військове містечко»

вул. Кунгурцева, 1

Четвер, п’ятниця

7.

ЦГІ мікрорайону «8 Березня»

вул. Петровський шлях, 62/1

Вівторок - субота


3.2.2. Режим роботи надання адміністративних послуг через віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ за принципом «Мобільний офіс» за місцем проживання суб’єктів звернення з обмеженими можливостями: з понеділка по п’ятницю з 15.00 до 17.00 години, крім державних вихідних днів.»

2. Це рішення є невід’ємною частиною рішення двадцять шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 27.04.2017 № 30 «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ».

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184245Про затвердження Програми «Забезпечення членства Бердянської міської ради в Асоціаціях» на 2018 рік

Керуючись статтею 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, статтею 15 та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , відповідно до ст.91 Бюджетного Кодексу України, Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму «Забезпечення членства Бердянської міської ради в Асоціаціях» на 2018 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконкому Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків з урахуванням можливостей міського бюджету забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П.Чепурний

 
15.03.20184246Про затвердження Програми збереження та відновлення архітектурно – історичного обліку міста Бердянськ на 2018 рік

Відповідно до положень ст.59 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


 1. Затвердити Програму збереження та відновлення архітектурно – історичного обліку міста Бердянськ на 2018 рік (додається).

 2. Прес – службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

 3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.), постійна комісія міської ради з питань планування бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний 
15.03.20184247Про затвердження складу Державної протиепізоотичної комісії при Бердянській міській раді в новій редакції

Згідно ст. 41 Закону України «Про ветеринарну медицину», ст. 38, ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1350 «Про затвердження положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії» з метою оперативного розроблення і проведення заходів щодо запобігання і ліквідації інфекційних захворювань або отруєнь тварин, птиці, бджіл та інших представників фауни Бердянська міська рада з в зв’язку з кадровими змінами.


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити посадовий склад надзвичайної протиепізоотичної комісії в новій редакції (додається).

 2. Затвердити Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Бердянській міській раді.

 3. Вважати рішення Бердянської міської ради від 22.04.2013 № 25 «Про затвердження складу та Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Бердянській міській раді» та рішення від 25.09.2014 № 25 «Про затвердження складу про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Бердянській міській раді в новій редакції» такими, що втратили чинність.

 4. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184248Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік в новій редакції

Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Міський голова В.П. Чепурний

15.03.20184249Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2018 рік в новій редакції.

Згідно зі ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2018 рік в новій редакції. ( додається)

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення сорокової сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.02.2018 № 12 „Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2018 рік”, вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку ( Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184250Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018 рік

Згідно зі ст. 20, ст.91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про автомобільні дороги», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018 рік (додається), яка відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини місцевого бюджету.

2. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г.Г.Горячова.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний

15.03.20184251Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки в новій редакції

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про енергозбереження”, ,,Про енергетичну ефективність будівель”, „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”, „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“, з метою забезпечення участі власників квартир у будинках ОСББ щодо впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків м. Бердянська через залучення кредитних коштів Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Бердянської міської ради VII скликання, а саме:

- тридцять першої сесії від 17.08.2017 року № 40 Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки в новій редакції,

- тридцять четвертої сесії від 26.10.2017 №38 Про внесення змін до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки.3.Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П.Чепурний

15.03.20184252Про затвердження Програми співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018 рік

Відповідно до Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», з метою забезпечення участі співвласників багатоквартирних житлових будинків (власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (гуртожитку)), що перебувають в управлінні (на балансі, обслуговуванні) управляючих компаній (житловоексплуатаційних організацій) всіх форм власності та ОСББ, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П.Чепурний

 
15.03.20184253Про затвердження Міської програми «Питна вода м. Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення населення м. Бердянськ Запорізької області послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Міську програму «Питна вода м. Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184254Про внесення змін до міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України», постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою упорядкування використання коштів державного, обласного та міського фондів охорони навколишнього природного середовища Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 1, а саме: викласти додатки 1, 2, 3, 4 Програми в новій редакції (додаються).

2. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена протягом року.

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради та управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

5. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 1 «Про затвердження Міської програми

охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».

6. Вважати таким, що втратив чинність, п.1 рішення сорокової (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.02.2018 № 10 «Про внесення змін
до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».

7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту і зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Міський голова                                                 В.П.Чепурний

15.03.20184255Про створення комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації та затвердження Положення про комісію

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про забезпечення реалізації житлових права мешканців гуртожитків», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Створити комісію із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації.

2. Затвердити Положення про комісію із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації (додаток 1).

3. Затвердити склад комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації (додаток 2).

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.)


Міський голова

15.03.20184256Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, впровадження принципів захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, для зменшення чисельності безпритульних тварин на території міста, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.


2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.


3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М) у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184257Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції (додається). Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення сорокової (позачергової) сесії від 15.02.2018 № 11 «Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік» вважати таким, що втратило дію.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П. Чепурний 
15.03.20184258Про затвердження лімітів споживання питної води на 2018 рік

Згідно зі cт.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.ч.1, 2 ст.66 Водного Кодексу України, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, листів Запорізького регіонального управління водних ресурсів від 20.11.2017 №1749 з пропозиціями щодо встановлення лімітів водоспоживання субабонентам комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2018 рік, від 05.12.2017 №1955 «Про розгляд матеріалів ліміту водоспоживання», з метою раціонального використання водних ресурсів міста, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних господарсько-питних водопроводів на 2018 рік для комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради та його споживачів, які підлягають державному обліку водокористування та звітують про використання води за формою №2ТП-водгосп (річна) у відповідності до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78 (згідно з додатком № 1).

2. Затвердити ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних господарсько-питних водопроводів на 2018 рік для споживачів комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради, які не підлягають державному обліку водокористування у відповідності до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015р. №78 (згідно з додатком № 2).

3. Підприємствам усіх форм власності, організаціям, установам, фізичним особам-підприємцям, тощо, з якими було укладено договори про надання послуг з водопостачання та водовідведення протягом 2017 року, затвердити та встановити ліміт згідно договору.

4. З метою раціонального використання природних ресурсів та затвердження комунальному підприємству «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради ліміту споживання питної води на 2019 рік, споживачам комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради, які підлягають державному обліку водокористування та звітують про використання води за формою №2ТП-водгосп (річна) у відповідності до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, протягом п’ятнадцяти календарних днів з моменту погодження лімітів споживання води на 2019 рік надавати до комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради копії нормативних розрахунків водоспоживання та водовідведення, погоджених в Запорізькому регіональному управлінні водних ресурсів.

5. Підприємствам усіх форм власності, організаціям, установам, фізичним особам-підприємцям, тощо, у разі виникнення необхідності в збільшенні ліміту водоспоживання, обумовленого зміною виду господарської діяльності, процесу виробництва або інших технічних змін, звертатись до комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради у відповідності до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання й водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190.

6. Комунальному підприємству «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради користуватись лімітами споживання води, затвердженими цим Рішенням сесії у відповідності до вимог діючого законодавства України, в тому числі: для визначення об’єму води, споживачам у яких вийшли з ладу засоби обліку води, або виявлені порушення Правил користування водопостачанням з дати складання акту до дати повторної реєстрації засобу обліку води та визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

7. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова

В.П.Чепурний


 
15.03.20184259Про затвердження Програми капітального ремонту мереж централізованого водопостачання по вулицях м. Бердянськ з одноповерховою забудівлею на 2017-2019 роки в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту мереж централізованого водопостачання по вулицях м. Бердянськ з одноповерховою забудівлею на 2017 – 2019 роки в новій редакції (далі – Програма), що додається. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

4. Рішення тридцять шостої (позачергової) сесії від 15.12.2017 № 17 «Про затвердження Програми капітального ремонту мереж централізованого водопостачання по вулицях м. Бердянськ з одноповерховою забудівлею на 2017-2019 роки в новій редакції» вважати таким, що втратило дію.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту і зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П.Чепурний
 
15.03.20184260Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради від 22.06.17 № 51 «Про вжиття заходів»

Керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1147 “Про прикордонний режим”, наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою організації безпечного відпочинку на воді громадян на період курортного сезону Бердянська міська радаВИРІШИЛА
1. Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради від 22.06.17 № 51 «Про вжиття заходів» виклавши додаток до рішення «Перелік пунктів базування (місць для тимчасового тримання стоянок маломірних суден ) в м. Бердянськ» в редакції, що додається.

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячову Г.Г. надіслати до Запорізької обласної державної адміністрації копію цього рішення з пропозицією внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.07.2017 № 325 «Про затвердження переліку місць облаштування об`єктів базування маломірних суден, інших плавзасобів у контрольованих прикордонних районах Запорізької області».

3.Це рішення є невід`ємною частиною рішення двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради від 22.06.17 № 51 «Про вжиття заходів».

4. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.03.20184261Про банкрутство комунального підприємства “ЖИТЛОСЕРВІС-1” Бердянської міської ради

Керуючись п. 33 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 110, ч. 8 ст. 111 Цивільного Кодексу України, ч.1 ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 25 Статуту територіальної громади м. Бердянська, враховуючи лист голови ліквідаційної комісії комунального підприємства “ЖИТЛОСЕРВІС-1” Бердянської міської ради від 29.11.2017 р. № 101, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити проміжний ліквідаційний баланс комунального підприємства “ЖИТЛОСЕРВІС-1” Бердянської міської ради від 01.11.2017 р.


2. Доручити:

2.1. Ліквідаційній комісії комунального підприємства “ЖИТЛОСЕРВІС-1” Бердянської міської ради звернутися до господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство комунального підприємства “ЖИТЛОСЕРВІС-1” Бердянської міської ради у зв'язку з тим, що вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

2.2. Виконавчому комітету Бердянської міської ради підготувати відповідну заяву та здійснити інші необхідні дії для належного подання вказаної заяви до суду, в тому числі, оплатити необхідні витрати судового збору.


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на ліквідаційну комісію комунального підприємства “ЖИТЛОСЕРВІС-1” Бердянської міської ради (Тітенкова А.П.) та виконавчий комітет Бердянської міської ради в межах повноважень.


2


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184262Про погодження Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства «Бердянське підприємство теплових мереж» на 2018 рік

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст.13, 26-1 Закону України «Про теплопостачання», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» із змінами, внесеними згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.09.2013 №446, постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.2012 № 381 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» та від 31.08.2018 № 1059 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, згідно з п.6.4. Нової редакції договору оренди майнового комплексу підприємства теплових мереж від 14.01.2010 р., затвердженої рішенням сімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради V скликання від 24.12.2009 № 38 «Про затвердження нової редакції договору оренди майнового комплексу підприємства теплових мереж» зі змінами та доповненнями, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі заяви щодо погодження Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства «Бердянське підприємство теплових мереж» від 02.02.2018 № 246, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Погодити Інвестиційну програму Приватного акціонерного товариства «Бердянське підприємство теплових мереж» на 2018 рік (додається).


2. Проведення реконструкції, технічного переоснащення можливо при збереженні права комунальної власності на майно, що належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Бердянськ, відповідно до порядку проведення державної реєстрації реконструкції. Державну реєстрацію майна після проведеної реконструкції здійснює Управління комунальної власності Бердянської міської ради.


3. Відповідальність за виконання Інвестиційної програми покласти на голову правління ПрАТ «Бердянське підприємство теплових мереж» Литовченко Ю.А.


4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. та начальника Управління комунальної власності Бердянської міської ради Тахтаджиєву-Поклад А.І. в межах визначених повноважень.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) і постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.03.20184263Про затвердження Програми модернізації, капітального ремонту, заміни, диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік

Згідно п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25, ст.. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада з метою забезпечення стабільної та безпечної експлуатації ліфтів і ліфтового обладнання, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму модернізації, капітального ремонту, заміни, диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184264Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст.20 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення», підпункту «в» п.10 ч.1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, на підставі Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік (зі змінами та доповненнями), затвердженої рішенням обласної ради від 01.03.2018 №89, листа Служби автомобільних доріг у Запорізької області від 22.02.2018 №5/289 з метою розвитку шляхової мережі Запорізької області у м. Бердянськ, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


 1. Затвердити Програму розвитку автомобільних доріг загального користування Запорозької області у м. Бердянськ на 2018 рік в новій редакції ( далі – Програма), що додається. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена протягом року.

 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми. Рішення сорок першої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23 лютого 2018 р. № 2 вважати таким, що втратило чинність.

 3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у м. Бердянськ Горячова Г.Г.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184265Про затвердження Програми розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2018 рік в новій редакції

Відповідно до пункту 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою популяризації курортно-туристичного потенціалу міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2018 рік в новій редакції (додається).


2. Фінансовому управлінню виконкому Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків з урахуванням можливостей міського бюджету забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.


3. Рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 22.12.2017 р. № 38 “Про затвердження Програми розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2018 рік” вважати таким, що втратило чинність.


4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на cекретаря Бердянської міської ради Холода О.О.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П. Чепурний

15.03.20184266Про затвердження програми «Безпечне місто Бердянськ на 2018-2021 роки"

Керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки громадян та захисту важливих об’єктів міста Бердянська.ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму «Безпечне місто Бердянськ на 2018-2021 роки» (далі - Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню Бердянської міської ради (Бочковій Н.М.) передбачити у міському бюджеті на 2018 рік видатки на виконання Програми «Безпечне місто Бердянськ на 2018-2021 роки».

3. Виконавчому комітету Бердянської міської ради (Помічник міського голови, уповноважений з питань взаємодії з силовими структурами, військовими частинами, учасниками АТО та членів їх сімей Зубович Д.О.) вжити відповідних заходів щодо реалізації Програми «Безпечне місто Бердянськ на 2018-2021 роки».

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Холода О.О.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

.


Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184267Про затвердження Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Відповідно до положень ст. 59 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада.


ВИРІШИЛА

1. Затвердити Програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 рік (додається).

2. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації. 3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Холод О.О. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.), постійна комісія міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.). 

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184268Про затвердження Програми забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально – технічної бази Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на 2018 рік.

Відповідно до положень ст. 59 Конституції України, ст. 25 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст. 105 Закону України «Про Національну поліцію», враховуючи лист Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області від 29.11.2017 №37776/50/01-17 Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА

1. Інформацію про хід виконання Програми забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області на 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області на 2018 рік (додається).

3. Прес - службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Холода О.О.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


Міський голова В.П. Чепурний 
15.03.20184269Про затвердження Програми сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2018 рік.

Відповідно до положень ст.59 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА

 1. Затвердити Програму сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону ( військова частина 1491) на 2018рік (додається).

 2. Прес – службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

 3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Холод О.О.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.), постійна комісія міської ради з питань планування бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


15.03.20184270Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік

Відповідно до ст. 143 Конституції України, Закону України від 23.03.2000 №1602-III „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.3 ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік (додається).


2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету Бердянської міської ради організувати роботу щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік (далі - Програма), зосередивши увагу на реалізації пріоритетних завдань, спрямованих на створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку на основі підвищення конкурентоспроможності економіки міста для зростання добробуту його мешканців.


3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Бердянської міської ради відповідно до своїх повноважень щопівроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати інформацію про стан виконання Програми управлінню економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської міської ради.


4. Управлінню економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської міської ради:

4.1. Узагальнювати отриману інформацію з метою проведення економічного аналізу виконання основних заходів та завдань Програми.

4.2. Надавати щопівроку міській раді інформацію про стан виконання Програми до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом.


5. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації.


6. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій І.М.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Міський голова В.П. Чепурний 
15.03.20184271Про внесення змін до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році

Згідно зі ст.ст. 1, 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році, затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 50, доповнивши план додатковими питаннями згідно з додатком.

2. Це рішення є невід'ємною частиною рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 50.

3. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.03.20184272Про встановлення нормативу відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міста Бердянська частини чистого прибутку (доходу) у 2018 році

Керуючись п.35 ст. 64 Бюджетного кодексу України, п.29 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 114, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до рішення міської ради від 24 лютого 2011 року №10 «Про затвердження Порядку вилучення комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міста Бердянськ частини чистого прибутку (доходу)» Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Встановити в 2018 році норматив відрахування до бюджету міста Бердянська частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності згідно з додатком.

 2. Вивільнені кошти спрямовувати на поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.

 3. Керівникам комунальних підприємств щоквартально до 30 числа наступного за звітним кварталом місяця надавати до управління економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради (Орлова Ю.В.) інформацію про виконання п.1 та п.2 даного рішення.

 4. Секретарю міської ради Холоду О.О., заступникам міського голови Дєєвій О.О., Дойновій Ю.В., Горячову Г.Г., керуючому справами виконкому Кочубей О.С., управлінню комунальної власності у підпорядкування яких перебувають комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання довести до відома керівників цих підприємств дане рішення.


 1. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради .

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) і Бердянську об'єднану державну податкову інспекцію ДФС у Запорізькій області (Федорова О.В.) в межах їх повноважень.
Міський голова В.П.Чепурний 
15.03.20184273Про затвердження Статуту комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок» у новій редакції

Керуючись п.п. 30, 31 ст. 26, п.п. 5, 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.02.2018р. № 38 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 25.05.2016р. № 203 «Про затвердження Положення про організацію торгівлі на ринках міста Бердянська»», Бердянська міська рада,


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Статут комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок» у новій редакції (додається).

2. Рішення тридцять першої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 17.08.2017р. № 56 «Про затвердження Статуту комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок» у новій редакції» вважати таким що втратило чинність.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).

Міський голова В.П.Чепурний

 
15.03.20184274Про встановлення ставок із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік

Керуючись п.24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно із п. 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», ст.ст.10,12,265,266 Податкового кодексу України та п.5 ст. 25 і ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА

 1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Бердянська на 2018 рік.

1.1. Платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування визначено пунктами 266.1, 266.2, 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

1.2. Ставка податку за 1 квадратний метр бази оподаткування становить для фізичних осіб:

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, на об’єкти житлової нерухомості;

0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, на господарські (присадибні) будівлі площею до 100м2;

0,25 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, на об’єкти нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель площею до 100м2.

Ставка податку за 1 квадратний метр бази оподаткування становить для юридичних осіб:

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом

на 1 січня календарного року на об’єкти житлової нерухомості;

0,25 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року на об’єкти нежитлової нерухомості.

1.3. Пільги із сплати податку:

1.3.1. Перелік пільг визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України;

1.3.2. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, визначено підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

1.4. Податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок та строк сплати податку визначено пунктами 266.6, 266.7, 266.8, 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

1.5. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно і органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати до Бердянського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується платниками податку за місцем розташування об’єкта оподаткування та зараховується до бюджету м. Бердянськ на рахунки, відкриті Головним управлінням Державного казначейства у Запорізькій області, згідно з кодами бюджетної класифікації доходів.

4. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

5. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснює Бердянське управління Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області.

6. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

7. Рішення дванадцятої сесії міської ради VII скликання від 30 червня 2016 року №53 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Бердянська» та рішення двадцять третьої сесії міської ради VII скликання від 23 лютого 2017 року №85 « Про внесення змін до рішення міської ради від 30 червня 2016 р. № 53 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Бердянська» вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2018 року.

8. Прес-службі виконкому Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після прийняття рішення.


9. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності, на голову постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики та підприємницької діяльності та начальника Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області в межах їх повноважень.
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.03.20184275Про встановлення розмірів плати за землю на 2018 рік

Керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Закону України від 07.12.2017р № 2245VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», ст.284 Податкового кодексу України та ст.25 і ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити розміри земельного податку на території міста Бердянська.

1.1. Встановити ставку земельного податку у розмірі 1(одного) відсотка від нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пункті 1.2.

1.2. Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

2. Встановити розміри орендної плати за землю в 2018 році на території міста Бердянська.

2.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем на підставі діючого на час укладання Переліку розмірів орендної плати за земельні ділянки в м. Бердянськ (Додаток 1).2.2. У випадку, коли земельна ділянка використовується за декількома функціональними напрямками, ставка орендної плати дорівнює більшій з напрямків, за якими використовується земельна ділянка.

3. Елементи плати за землю: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм ст.ст. 269 – 289 Податкового кодексу України.

4. Рішення двадцять восьмої сесії VII скликання від 22 червня 2017 року № 48 «Про встановлення розмірів плати за землю на території міста Бердянська на 2017 рік» та рішення тридцять четвертої сесії VII скликання від 26 жовтня 2017 року «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22.06.2017 № 52 «Про встановлення розмірів плати за землю на території міста Бердянська на 2017 рік”» вважати такими, що втратили чинність.

5. Прес-службі виконкому Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після прийняття рішення.

6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності Попову І.О. та начальника Бердянського управління Головного управління ДФС у Запорізькій області в межах їх повноважень.
Міський голова В.П.Чепурний

 
15.03.20184276Про встановлення єдиного податку на 2018 рік

Керуючись п.24 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно із п. 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», відповідно до ст.ст. 10,12, глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України та п.5 ст. 25 і ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити єдиний податок на території міста Бердянська.

1.1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць (фіксовані ставки):

1.1.1. для першої групи платників єдиного податку -10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

1.1.2. для другої групи платників єдиного податку - 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

1.1.3. для третьої - четвертої груп платників єдиного податку встановлюються відсоткові ставки у розмірах, визначених у статті 293 Податкового кодексу України.

У разі здійснення платниками єдиного податку другої групи господарської діяльності на території України застосовується 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду.

Застосування додаткових ставок єдиного податку здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

1.2. Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт оподаткування,

база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку визначено ст.ст. 291 – 300 Податкового кодексу України.

2. Єдиний податок сплачується платниками за місцем податкової адреси та зараховується до місцевого бюджету згідно з кодами бюджетної класифікації доходів.

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

4. Рішення дванадцятої сесії VII скликання від 30 червня 2016 року № 54 „Про встановлення єдиного податку на території міста Бердянська ” та двадцять третьої сесії VII скликання від 23 лютого 2017 року №84 «Про внесення змін до рішення міської ради від 30 червня 2016р.№54 „Про встановлення єдиного податку на території міста Бердянська ”вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2018 року.

5. Прес-службі виконкому Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після прийняття рішення.

6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності, на голову постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики та підприємницької діяльності та начальника Бердянського управління Головного управління ДФС у Запорізькій області в межах їх повноважень.
Міський голова В.П.Чепурний 
15.03.20184277Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 48 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.72, ст. 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до пунктів 1, 2, 4, 5, 7 рішення міської ради від 22.12.2017 №48 "Про міський бюджет на 2018 рік", виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2018 рік:


1.1. доходи міського бюджету у сумі 1078668,594 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1057386,574 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 21282,020 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 3020,000 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;


1.2. видатки міського бюджету у сумі 1126175,095 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1045023,881 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 81151,214 тис.грн.;


1.3. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12362,693 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;


1.4. дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 59869,194 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1045023,881 тис.грн. та спеціальному фонду 81151,214 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.


4. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.


5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 3444,029 тис.грн.


7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 7 до цього рішення."


2. Рішення після пункту 17 додати пунктом 18 наступного змісту:

"18. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення".

У зв’язку з вищезазначеним пункти 18, 19, 20 рішення вважати пунктами 19, 20, 21 відповідно.


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Чепурний В.П.).


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


5. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова В.П.Чепурний


23.02.2018411Про затвердження Міської програми «Питна вода м. Бердянськ» на 2018 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення населення м. Бердянськ Запорізької області послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Міську програму «Питна вода м. Бердянськ» на 2018 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
23.02.2018412Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2018 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст.20 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення», підпункту «в» п.10 ч.1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, на підставі Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 30.11.2017 №55, листа Служби автомобільних доріг у Запорізької області від 22.08.2018 №5/289 з метою розвитку шляхової мережі Запорізької області у м. Бердянськ, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


 1. Затвердити Програму розвитку автомобільних доріг загального користування Запорозької області у м. Бердянськ на 2018 рік ( далі – Програма), що додається. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена протягом року.

 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

 3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у м. Бердянськ Горячова Г.Г.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
23.02.2018413Про правовідносини щодо майна комунальної власності

Керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська, Бердянська міська радаВИРІШИЛА:


 1. Дозволити Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) внести зміни в договір оренди комунального майна від 12.12.2007 № 1209, з товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія КомЕнерго-Бердянськ", виключивши зі складу орендованого майна нежитлові приміщення будівлі диспетчерського пункту, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Хіміків, 5-а, площею 19,80 кв.м.

Підстава: заява товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія КомЕнерго-Бердянськ" від 12.02.2018 №46 (реєстр. номер ЦНАП 4591 від 19.02.2018).

 

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.)

Міський голова В.П.Чепурний


 
23.02.2018414Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 48 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська радаВИРІШИЛА:1. Внести зміни до пунктів 2, 5, 7 рішення міської ради від 22.12.2017 №48 "Про міський бюджет на 2018 рік", виклавши їх у такій редакції:


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1030392,339 тис.грн. та спеціальному фонду 47652,047 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 3477,029 тис.грн.


7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 7 до цього рішення."


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Чепурний В.П.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та


інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


4. Додатки № 3, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова В.П.Чепурний

15.02.2018401Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 48 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до пунктів 1, 2, 4, 7 рішення міської ради від 22.12.2017 №48 "Про міський бюджет на 2018 рік", виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2018 рік:


1.1. доходи міського бюджету у сумі 1078044,386 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1056762,366 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 21282,020 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 3020,000 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;


1.2. видатки міського бюджету у сумі 1078044,386 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1030392,339 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 47652,047 тис.грн.;


1.3. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 26370,027 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;


1.4. дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 26370,027 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1030392,339 тис.грн. та спеціальному фонду 47652,047 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.


7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 7 до цього рішення."


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Чепурний В.П.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


4. Додатки № 1, 2, 3, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.02.2018402Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на 2018 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту міста у 2017 році взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови (Дойнова Ю.В.)

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.2018403Про затвердження Програми соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2018 рік.

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, п.п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід виконання Програми соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Дойнову Ю.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.2018404Про затвердження Програми забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2018 рік

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід виконання Програми забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Дойнову Ю.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.2018405Про затвердження Програми фінансової підтримки Бердянського міського спортивного товариства «Спартак» на 2018 рік

Керуючись ст. ст. 142, 143 Конституції України п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.25 Статуту Територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми фінансової підтримки Бердянського спортивного товариства «Спартак» на 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму фінансової підтримки Бердянського спортивного товариства «Спартак» на 2018 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2018 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови (Дойнова Ю.В.).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.2018406Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік»

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до Рішення тридцять сьомої сесії VII скликання від 22.12.2017р. № 41 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік», а саме:

1.1. Доповнити розділ 4. Завдання і заходи Програми наступними завданнями та заходами:

 • проведення капітальних та поточних ремонтів медичного та іншого обладнання.

1.2. Викласти розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми у наступній редакції:

«Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством шляхом затвердження міською радою бюджетних призначень головному розпоряднику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Витрати за розрахунками складають – 6 521 598,00 грн.

Програма відкрита для внесення змін на протязі бюджетного року».

2. Викласти додаток 1 та додаток 2 у новій редакції (додатки додаються).

3. Дане рішення є невід`ємною частиною рішення тридцять сьомої сесії VII скликання від 22.12.2017р. № 41 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік».

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності. (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.2018407Про надання земельній ділянці статусу “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу"

Згідно з п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, п.5.3 розділу 5 Пояснювальної записки до Плану зонування території міста Бердянська, затвердженого рішенням тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 31.05.2013 № 27, звернення Дитячо-юнацької спортивної школи від 05.02.2018р., з метою виконання Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік в новій редакції, затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради від 26.10.2017 №11, Бердянська міська радаВИРІШИЛА1. Надати статус “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу” земельній ділянці, розташованій за адресою: м.Бердянськ, Мелітопольське шосе,27-а, визнавши вид використання земельної ділянки "для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, для розміщення стадіону "Енергія" (Дитячо-юнацька спортивна школа Бердянської міської ради).

2. На земельній ділянці, зазначеній у пункті 1 цього рішення, дозволяється капітальний ремонт та експлуатація будівель і споруд, що не відповідає вимогам Плану зонування території (Зонінгу), а також їх реконструкція і технічне переоснащення, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей Зонінгу.

3. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради (Малиновська А.М.) під час надання відповідних погоджень при узгодженні землевпорядної документації, видачі вихідних даних на проектування об'єктів будівництва керуватися цим рішенням.


24. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.02.2018408Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції (додається).

2. Рішення Бердянської міської ради VII скликання тридцять сьомої сесії від 22.12.2017 р. №27 вважати таким, що втратило чинність.


3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті.

4. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Лі О.І.) у своїй роботі керуватися даним рішенням.

5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Дєєва О.О.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.), постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження,транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).Міський голова В.П.Чепурний

 
15.02.2018409Про внесення змін до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році

Згідно зі ст.ст. 1, 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році, затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 50, доповнивши план додатковим питанням згідно з додатком.

2. Це рішення є невід'ємною частиною рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 50.

3. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій І.М.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).

Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.20184010Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України», постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів», постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 473 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2017 рік», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою упорядкування використання коштів державного, обласного та міського фондів охорони навколишнього природного середовища Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 1, а саме:

1.1. Викласти додатки 1, 2, 3 Програми в новій редакції (додаються).

1.2. На виконання розділу 6 «Очікувані результати» Програми доповнити її новим додатком 4 «Перелік очікуваних результатів на 2018 рік по Міській програмі охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки» (додається).

2. Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена протягом року.

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

5. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 1 «Про затвердження Міської програмиохорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».

6. Вважати таким, що втратив чинність, п.1 рішенням тридцять шостої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 19.12.2017 № 19 «Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».

7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту і зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.20184011Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції (додається). Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення тридцять дев’ятої (позачергової) сесії від 11.01.2018 № 3 «Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік» вважати таким, що втратило дію.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний 
15.02.20184012Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2018 рік

Згідно зі ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2018 рік. ( додається)

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22.12.2017 р. № 45 „Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції”, зі змінами вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку ( Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)

Міський голова В.П. Чепурний


 
15.02.20184013Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік

Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


Міський голова В.П. Чепурний 
15.02.20184014Про передачу майна з балансу на баланс

Відповідно до ст. 26, ч.5 ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службову записку заступника міського голови Горячова Г.Г. від 31.01.2018 № 26, листи комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради від 24.01.2018 № 610, від 14.02.2018 №879 та протокол постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 13.02.2018 №46 Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Вилучити з господарського відання комунального підприємства „Керуюча компанія Водоканал” Бердянської міської ради та передати в господарське відання комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради майно згідно з додатком (додається).

2. Виконувачу обов’язків директора комунального підприємства „Керуюча компанія Водоканал” Бердянської міської ради Кіосову А.Г. та директору комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради Македонському О.В.:

2.1. Здійснити передачу та приймання майна, зазначеного у додатку цього рішення, згідно з чинним законодавством та нормативними документами.

2.2. Надати у 2-х місячний термін до Управління комунальної власності Бердянської міської ради інформацію щодо виконання зазначеного рішення та акти приймання-передачі.

3. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради після проведення передачі внести необхідні зміни до складу майна міської комунальної власності.

4. Директору комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради Македонському О.В. здійснити перереєстрацію, зазначених у додатку до цього рішення транспортних засобів за Бердянською міською радою.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради Македонського О.В., виконувача обов’язків директора комунального підприємства „Керуюча компанія Водоканал” Бердянської міської ради Кіосова А.Г. та Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) в межах наданих повноважень.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.20184015Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою укріплення та поліпшення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів міста Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Цільової програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням двадцять четвертої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 23.03.2017 № 4, а саме:

1.1. Додаток 1 «Перелік заходів і завдань програми з обсягами їх фінансування» викласти в новій редакції (додається).

1.2. Додаток 2 «Загальні обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в новій редакції (додається).

2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення Бердянської міської ради від 23.02.2017 № 44 «Про затвердження Бюджетної програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки».

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).Міський голова В.П. Чепурний

 
15.02.20184016Про проведення розрахунків за надані пільги та субсидії в 2018 році

Відповідно до ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 30.01.2018 №05120-14-10/2545 “Про надання роз`яснення”, з метою врегулювання проблемних питань відшкодування пільг та субсидій, наданих населенню на оплату квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивіз твердих побутових відходів Бердянська міська рада


Вирішила:


1. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради здійснювати в 2018 році до внесення відповідних змін до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 №256, розрахунки з об`єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, фізичними-особами підприємцями через рахунки, відкриті в установах банків з урахуванням заборгованості, яка утворилась на 01 січня поточного року.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).

4. Дане рішення набирає чинності відповідно чинному законодавству та застосовується з 01 січня 2018 року.
Міський голова В.П.Чепурний


 
15.02.20184017Про надання в постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради

Розглянувши матеріали про надання в постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради, керуючись статтями 2, 12, 60, 79¹, 80, 92, 116, 122, 123 та 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 87, 88 та 90 Водного кодексу України, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 13 ст. 46, ст.ст. 49, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 19 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 09.02.2018 № 52, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати в постійне користування комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради (Мелітопольське шосе, 27, ідентифікаційний код 24907804) земельну ділянку площею 2,5640 га (кадастровий номер 2310400000:12:008:0220), розташовану за адресою: вул. Баха, 11, для реконструкції, розміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд стадіону “Азовець” під спортивний комплекс.

Підстава: листи від 21.09.2017 № 80 (вхід. № 5892/31-01 від 21.09.2017 р.) та від 30.01.2018 № 26 (вхід. № 0610/31-01 від 30.01.2018 р.), п. 1.3 рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 26.10.2017 № 17 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”, акт приймання-передачі від 20.01.2009 р. до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська від ВАТ “Шляхмаш” майна стадіону “Азовець” розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Баха, 11, наказ управління комунальної власності Бердянської міської ради від 25.05.2009 № 45 “Про прийняття майна комунальним підприємством “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради” та свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.01.2010 р.


2. Комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради, зазначеному в п. 1, звернутися до:

2.1. Вжити заходів щодо оформлення згідно з нормами чинного законодавства України документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

2.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

2.3. Вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 20.11.2014 № 35 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції” (із змінами).


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний

11.01.2018391Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 48 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до пунктів 1, 2, 4, 7 рішення міської ради від 22.12.2017 №48 "Про міський бюджет на 2018 рік", виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2018 рік:


1.1. доходи міського бюджету у сумі 991045,324 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 969763,304 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 21282,020 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 3020,000 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;


1.2. видатки міського бюджету у сумі 991045,324 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 944900,359 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 46144,965 тис.грн.;


1.3. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 24862,945 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;


1.4. дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 24862,945 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 944900,359 тис.грн. та спеціальному фонду 46144,965 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.


7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 7 до цього рішення."


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Чепурний В.П.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).


4. Додатки № 1, 2, 3, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова В.П.Чепурний


 
11.01.2018392Про затвердження Програми соціального захисту дитячого та дорослого населення м. Бердянська в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2018 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1 Затвердити Програму соціального захисту дитячого та дорослого населення м. Бердянська в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2018 рік (додається).

2 Фінансове забезпечення Програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті.

3 Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності. (Попова І.О.)
Міський голова В.П. Чепурний


 
11.01.2018393Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2018 рік (додається). Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.


2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.


3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний
 
11.01.2018394Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2018 рік

 Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 16 Закону України "Про поховання та похоронну справу", Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


 1. Затвердити Програму поховання невідомих та безрідних громадян на 2018 рік згідно з додатком.

 2. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

 4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
11.01.2018395Про затвердження Програми рятування життя людей на водних об’єктах на 2018 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму рятування життя людей на водних об’єктах на 2018 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Кобізь М.О.) забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2018 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) у межах видатків, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. Чепурний

 
11.01.2018396Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 24 “Про клопотання про передачу земельних ділянок із державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська Запорізької області”

Керуючись статтями 2, 12, 83, 117 Земельного кодексу України, ст. 25, п.п. 34, 51 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59, ч. 2 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю “Ультра Ойл” (вхід. № 6340/31-01 від 11.10.2017 р.) щодо ініціювання перед Запорізькою обласною державною адміністрацією передачі земель, розташованих в м. Бердянську, із земель державної власності до земель комунальної власності, та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 23.10.2017 № 47, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до підпункту 1.7 пункту 1 рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 24 “Про клопотання про передачу земельних ділянок із державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська Запорізької області”, а саме, виклавши його в наступній редакції: “Земельної ділянки площею 11,0162 га (кадастровий номер 2310400000:02:004:0057), розташованої за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 144, для розміщення біологічних очисних споруд, яка знаходиться в постійному користуванні акціонерного товариства “Азовські масла і мастила” на підставі державного акту на право постійного користування землею серії І-ЗП № 000243 від 01.12.1995 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 465.


2. Дане рішення є невід'ємною частиною рішення тридцять четвертої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 26.10.2017 № 24 “Про клопотання про передачу земельних ділянок із державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська Запорізької області”.


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П. Чепурний

11.01.2018397Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету засобами масової інформації у 2018 р.

Керуючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, відповідно до Бюджетного кодексу України Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Програму висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету засобами масової інформації у 2018 р. (додається).


2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кочубей О.С.


3. Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.); з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Гєоргієв Є.І).
Міський голова В.П. Чепурний 
11.01.2018398Про внесення змін до Статуту комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради та затвердження його у новій редакції

Відповідно до ст. 57, Господарського кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службову записку заступника міського голови Горячова Г.Г. від 10.01.2018 №10 та лист комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради від 09.01.2018 №168, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради, а саме:

1.1 Викласти п. 7.2. в наступній редакції:

„7.2. Органом управління підприємством (керівником підприємства) є його директор”;

1.2. Додати пункти у наступній редакції:

„7.6. Для безпосереднього виконання рішень Власника, розпоряджень, наказів, доручень, вказівок тощо Директора щодо управління Підприємством, а також для оперативного та належного здійснення господарської компетенції утворюється виконавчий орган підприємства – Адміністрація підприємства. Члени Адміністрації підприємства призначаються та звільняються Директором та підпорядковані йому. До складу Адміністрації підприємства входять такі посадові особи Підприємства: головний інженер, головний бухгалтер, начальник служби ціноутворення, планування та економічного аналізу, начальник юридичного відділу, юрисконсульт 1-ої категорії.

7.7. Повноваження членів Адміністрація підприємства:

- головний інженер здійснює повноваження відповідно до «Положенням про службу головного інженера» та «Посадової інструкцієї головного інженера», які затверджуються директором підприємства;

- головний бухгалтер здійснює повноваження згідно з Положенням про відділ бухгалтерії та Посадовою інструкцією головного бухгалтера, які затверджуються директором підприємства;

- начальник служби ціноутворення, планування та економічного аналізу здійснює повноваження згідно з Положенням про службу ціноутворення, планування та економічного аналізу та Посадовою інструкцією начальника служби ціноутворення, планування та економічного аналізу, які затверджуються директором підприємства;

- начальник юридичного відділу здійснює повноваження згідно з Положенням про

юридичний відділ та Посадовою інструкцією начальника юридичного відділу, які затверджуються директором підприємства;

- юрисконсульт 1-ої категорії здійснює повноваження згідно з Положенням про юридичний відділ та Посадовою інструкцією юрисконсульта 1-ої категорії, які затверджуються директором підприємства.

7.8. Члени Адміністрації підприємства при розгляді судових справ (у яких приймає участь Підприємство) діють від імені Підприємства. Мають право приймати участь у судових засіданнях в судах будь-якої інстанції з усіма правами та обов’язками (в тому числі процесуальними), які надані чинним законодавством учасникам судової справи та представникам, в т.ч. (але не виключно) підписувати будь-які звернення до суду (позовні заяви, заяви про видачу судового наказу, заяви у справах окремого провадження, будь-які клопотання та заяви, скарги на судові рішення), отримувати процесуальні документи.

2. Затвердити Статут комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради у новій редакції (додається).

3. Директору комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради Македонському О.В. здійснити заходи, направлені на реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г. та Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) в межах наданих повноважень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.).
Міський голова В.П. Чепурний