28.04.2016Рішення №39 сесії №10 "Про реформування друкованого засобу масової інформації, співзасновником якого є Бердянська міська рада "

    Керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 12 Закону України “Про реформування державних і комунальних  друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції газети “Південна зоря” стосовно способу реформування, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 19.04.2016 року №9, міська рада

 

ВИРІШИЛА

 

1. Погодитися з рішенням трудового колективу та обрати спосіб реформування, визначений п. 2, ч. 1 ст. 3 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, а саме вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети “Південна зоря” та редакції газети “Південна зоря” з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

 

2. Вийти зі складу засновників після перетворення друкованого засобу масової інформації газети “Південна зоря” у суб’єкт господарювання відповідно до вимог статуту та чинного законодавства.

 

3. Уповноважити міського голову представляти інтереси Бердянської міської ради під час проведення засідань засновників друкованого засобу масової інформації газети “Південна зоря”, в тому числі приймати участь у голосуванні з метою виконання цього рішення та вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

 

4. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційний та видавничій сферах (Державний комітет телебачення і радіомовлення України) для

 

 

2

 

внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерство юстиції України) та трудовому колективу редакції.

5. В двотижневий строк з моменту прийняття цього рішення друкованому засобу масової інформації (редакція) газета «Південна зоря» надати до Бердянської міської ради:

5.1. річний за 2015 рік та квартальний за перший квартал 2016 року фінансовий звіт

5.2. інвентаризаційний опис (відомість) майна станом на 01.05.2016

 

6. Доручити Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради винести на розгляд чергової сесії міської ради проект рішення щодо включення до переліку майна, яке не підлягає приватизації у 2016 році нежитлові убудовано-прибудовані приміщення (орендар – Редакція газеті „Південна зоря”), які знаходяться за адресою: м.Бердянськ, Мелітопольське шосе,19.

 

7. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

 

8. Відповідальність за  виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Холода О.О.

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   В.П. Чепурний