29.01.2019Рішення №1 сесії №58 "Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я на 2019 рік»"

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до рішення п’ятдесят шостої сесії VII скликання від 20.12.2018 № 31 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я на 2019 рік».

1.1. Доповнити словами «та інших комунальних послуг» п. 4 Завдання та заходи Програми, п.п.10 в частині забезпечення оплати інших енергоносіїв (вугілля);

1.2. Викласти розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми у наступній редакції:

«Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством шляхом затвердження міською радою бюджетних призначень головному розпоряднику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Обсяги фінансування Програми викладені у Додатку 1.

Програма відкрита для внесення змін на протязі бюджетного року».

2. Викласти додаток 1 та додаток 2 у новій редакції (додатки додаються).

3. Дане рішення є невід`ємною частиною рішення п’ятдесят шостої сесії VII скликання від 20.12.2018 № 31 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я на 2019 рік».

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

2


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності. (Попова І.О.)


Міський голова В. ЧЕПУРНИЙ