07.03.2019Рішення №26 сесії №60 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 рік"
 

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, п.п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :


1. Інформацію про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Бердянськ на 2018 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 рік (додається).

3. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2019 році.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому О. КОЧУБЕЙ.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Є. ГЕОРГІЄВ) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (І. ПОПОВА).
Міський голова В. ЧЕПУРНИЙ