07.03.2019Рішення №27 сесії №60 "Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік затвердженої рішенням п’ятдесят шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 20 грудня 2018 року № 50 "
 

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням п’ятдесят шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 20 грудня 2018 року № 50, а саме:

1.1. Додаток 1 до Програми «Перелік завдань, заходів та очікувані результати Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік» викласти у новій редакції (додається).

1.2. Абзац другий розділу IV «Фінансування Програми», викласти у наступній редакції: «Загальний обсяг коштів, необхідний для реалізації програми, складає 1 490 425,00 грн. (один мільйон чотириста дев’яносто тисяч чотириста двадцять п’ять грн.)».

2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення п’ятдесят шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 20 грудня 2018 року № 50 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік».

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому О. КОЧУБЕЙ.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Є. ГЕОРГІЄВ) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (І. ПОПОВА)
Міський голова В. ЧЕПУРНИЙ