07.03.2019Рішення №33 сесії №60 "Про внесення змін до Положення про старосту "
 

Керуючись п.2 ч.3 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженої Наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 № 56, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Положення про старосту, затвердженого рішенням п’ятдесят шостої сесії Бердянської міської ради від 20.12.2018 №57, а саме:

1) Доповнити главу 2.1. «Повноваження, права та обов’язки старости» розділу 2 «Повноваження старости та організація його роботи» новими пунктами:

«7) вести військовий облік призовників і військовозобов’язаних на території відповідних населених пунктів;

8) вести погосподарський облік на території відповідних населених пунктів, видавати довідки на підставі відомостей з погосподарських книг та інші довідки, акти, характеристики тощо у межах наданих повноважень».

2) Пункти 7-17 глави 2.1. Положення вважати пунктами 9-19 відповідно.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на міського голову Чепурного В.П.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).

Міський голова В. ЧЕПУРНИЙ