26.04.2019Рішення №12 сесії №62 "Про затвердження «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на 2019-2021 роки в новій редакції "

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів» Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська з метою забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, впровадження принципів захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, для зменшення чисельності безпритульних тварин на території міста, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити «Програму регулювання чисельності безпритульних тварин на 2019-2021 роки в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019-2021 роки.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М) у межах видатків, затверджених у місцевому бюджеті на 2019-2021 роки, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення п’ятдесят дев’ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22.02.2019 № 3 «Про затвердження Програми регулювання безпритульних тварин на 2019-2021 роки в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горячова Г.Г.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Букало С.І.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В. ЧЕПУРНИЙ