26.06.2019Рішення №9 сесії №65 "Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік у новій редакції "

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік у новій редакції (далі – Програма), а саме:

1.1. У Додаток 1 до Програми «Перелік завдань, заходів та очікувані результати Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік у новій редакції» додати завдання №6 «Розвиток матеріально-технічної спортивної бази» (додається).

1.2. Абзац другий розділу IV «Фінансування Програми», викласти у наступній редакції: «Загальний обсяг коштів, необхідний для реалізації програми, складає 1 471 075,00 грн. (один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сімдесят п’ять грн.)».

2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення шістдесят третьої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23 травня 2019 року №27 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік у новій редакції».

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому О. КОЧУБЕЙ.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Є. ГЕОРГІЄВ) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (І. ПОПОВА)
Міський голова В. ЧЕПУРНИЙ