26.06.2019Рішення №10 сесії №65 "Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я на 2019 рік» у новій редакції"

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до рішення шістдесят першої сесії VII скликання від 05.04.2019 № 1 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я на 2019 рік» у новій редакції.

1.1. Викласти розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми у наступній редакції:

«Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством шляхом затвердження міською радою бюджетних призначень головному розпоряднику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Обсяги фінансування Програми викладені у Додатку 1.

Програма відкрита для внесення змін на протязі бюджетного року».

2. Викласти додаток 1 у новій редакції, додаток 2 залишається без змін (додатки додаються).

3. Дане рішення є невід`ємною частиною рішення шістдесят першої сесії VII скликання від 05.04.2019 № 1 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я на 2019 рік» у новій редакції.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.)


Міський голова В. ЧЕПУРНИЙ