Бердянська міська рада - офіційний сайт
Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради

 

Мета: надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю.
Адреса: 71100 м. Бердянськ Запорізької області вул. Європейська, 68А.

Е-mаіІ: tercentr.k68a@gmail.com

Розпорядок роботи:
Понеділок-четвер: з 8.00 до 17.00
П'ятниця: з 8.00 до 15.45
Обідня перерва: з 12.00 до 12.45

В Центрі створена реабілітаційна комісія з фахівців, функціонує три групи денного догляду за дітьми з інвалідністю, амбулаторна група «Матері і дитини» для дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦЕНТР

Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради – це реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 3 років (включно), які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.  

 Центр забезпечує:

·        реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги" щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл;

·        створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми з інвалідністю знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти;

·        підготовку батьків або законних представників дітей з інвалідністю до продовження (у разі потреби) здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю поза межами Центру;

·        здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю, складеного з метою реалізації індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР), з можливим залученням до участі в цьому процесі батьків або законних представників дитини з інвалідністю;

·        виконання індивідуального  плану реабілітації дитини з інвалідністю та ІПР.

Реабілітаційний процес спрямований на:

·        навчання дитини з інвалідністю основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини з інвалідністю, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дитини з інвалідністю з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання;

·        опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги).

         Реабілітаційні заходи проводять фахівці, до складу яких входять: вихователі, практичний психолог, вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, фахівець з фізичної реабілітації, медична сестра з масажу, медична сестра з фізіотерапії, інструктор з праці, соціальний педагог та інші працівники.

  УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ЦЕНТРУ ТА ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ В ЦЕНТРІ

Направлення та зарахування дітей з інвалідністю та дітей до 3 років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності до Центру здійснюється відповідно до Порядку надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року №921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року №170 «Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за №409/25186.

До Центру зараховуються діти з інвалідністю віком до 18 років та віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність. У виняткових випадках за рішенням реабілітаційної комісії можливе продовження строку перебування дитини з інвалідністю після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

До Центру не зараховуються діти, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

·        гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

·        усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

·        часті судомні напади та їх еквіваленти;

·        захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками). 

Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування дитини з інвалідністю. Центр у письмовій формі повідомляє батьків та (або) законного представника дитини з інвалідністю про закінчення курсу реабілітації дитини з інвалідністю не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною з інвалідністю зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

Реабілітаційні заходи здійснюються в групах денного перебування дитини з інвалідністю:

·        ранньої соціальної реабілітації (абілітації) - для дітей з інвалідністю віком до 7 років;

·        соціальної реабілітації (перша зміна) - для дітей з інвалідністю віком від 7 до 14 років;

·        соціальної реабілітації (друга зміна) - для дітей з інвалідністю віком від 7 до 14 років;

·        соціальної реабілітації, трудового навчання  - для дітей з інвалідністю віком від 14 до 18 років.

Наповнюваність груп становить до 8  дітей з інвалідністю.

Працюють групи у дві зміни з 9.00 до 14.00 та з 11.00 до 16.00.

Діти, які перебувають в установі понад чотири години в день, забезпечуються гарячим харчуванням.

Центр у разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами дітей з інвалідністю, які тимчасово перебувають у Центрі (до місця розташування Центру та (або) до місця проживання дитини з інвалідністю) за рішенням реабілітаційної комісії Центру.

У разі потреби діти з інвалідністю можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.

Тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

За рішенням реабілітаційної комісії дітям з інвалідністю надаються реабілітаційні послуги через соціальний патронат.

На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг, але за станом здоров'я можуть знаходитися поза групами.

Якщо дитина з інвалідністю навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує реабілітаційних послуг відповідно до її ІПР, вона може отримувати такі послуги в Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

Графік особистого прийому громадян:

Грєбенщикова Вероніка Петрівна

директор

щосереди - з 14.00 до 15.00
(2 поверх)

Євтушенко Анастасія Іванівна

вихователь- методист

щовівторка і щочетверга -
з 15.00 до 16.00 (2 поверх)

Вашкова Марина Анатоліївна

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

пн. з 8:00 - 12:00 

чт. з 13:00 - 17:00

тел.: 0506566263

tercentr.k68a.gmail.com

(2 поверх)

Сполучення громадського транспорту:

Автобусна зупинка «Євстаф'єва» на маршруті . 21

Під'їзні шляхи, паркування: в'їзд з вул. Європейської


КУ "Центр комплексної реабілітації"