Berdyansk City Council - Official

Міський голова

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання, покладених на міськвиконком завдань, і здійснення ним своїх функцій.

Міський голова представляє виконавчий комітет у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами.

У разі відсутності міського голови його обов’язки виконує перший заступник, а у разі відсутності останнього – один із заступників міського голови згідно з розпорядженням міського голови.