Бердянська міська рада - офіційний сайт

Прийом в перші класи

Прийом в перші класи.

Відповідно до Закону України «Про освіту» (розділ VІІІ, ст. 66), на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», наказу відділу освіти від 04.04.2019 №51 «Про організаційні заходи щодо формування мережі закладів загальної середньої освіти міста на 2019-2020 навчальний рік» закладами загальної середньої освіти здійснюються організаційні заходи щодо зарахування дітей у заклади освіти до 1-го класу (за місцем проживання майбутнього першокласника).

На веб – сайтах закладів ос віти розміщено рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 12.03.2019 №110 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», яким затверджено Порядок ведення обліку дітей означеної вікової категорії, склад уповноважених осіб для виконання роботи, пов'язаної з обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, а також перелік закріпленої території обслуговування за закладами освіти.

Для здійснення зарахування майбутніх першокласників до закладів освіти батькам необхідно подати заяву про зарахування дитини до 1-го класу на ім'я директора закладу, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, до 31.05.2019 року,  та документи:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час надання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 №682, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за №794/18089.

Для реалізації права на першочергове зарахування у 1-й клас батькам потрібно обов'язково надати документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування відповідного закладу: Для підтвердження інформації про місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу загальної середньої освіти має бути надано один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

- паспорт громадянина України

- довідку про реєстрацію місця проживання особи

- довідку про взяття на обліку внутрішньо переміщеної особи

- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло

- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщення або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання - документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами

- довідку про проходження служби у військовій частині - акт обстеження умов проживання - інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та / або одного з її батьків чи законних представників.

Назва Адреса