Бердянська міська рада - офіційний сайт

Інформація для роботодавців щодо повідомлення про нещасні випадки та професійні захворювання на підприємствах

Повідомляємо, що згідно п. 8 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України

від 17 квітня 2019 року № 337, у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити:

- територіальному органові Держпраці;

- робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку;

- керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);

- керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

- уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);

- органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі,

з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2.

Інформація для роботодавців щодо повідомлення про нещасні випадки та професійні захворювання на підприємствах