Бердянська міська рада - офіційний сайт

Практика розслідування

Нещасний випадок на виробництві внаслідок особистої необережності потерпілого.

      Відповідно до пункту 7 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою  КМУ від 30.11.2011р. №1232 (далі Порядок №1232), нещасні випадки під час виконання трудових обов‘язків,  які привели до втрати працівником працездатності на один робочий  день чи більше, а також настанні смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових обов’язків) , підлягають розслідуванню.

     Основним видом діяльності закладу  N  є  регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування, організаційно - правова форма за КОПФГ- 420 орган місцевого самоврядування.

     Нещасний випадок з потерпілим Т,  начальником  відділу контролю, стався в кабінеті № 8   на його робочому місці.

      В кабінеті  5 робочих столів за якими працюють працівники відділу, 4 столи стоять по кутам, а п’ятий стіл стоїть біля вікна. Робоче місце Т знаходиться в лівому куті, з ліво від вікна, за кріслом знаходиться стіна, тумба зліва з  3- мя шухлядками та полицею над ними. Справа від робочого місця Т знаходиться шафа для документів з 4- мя полицями, яка має по дві дверці зверху та знизу.  Крісло та стіл Т не мають видимих ушкоджень. Крісло, на якому сидів постраждалий, на колесиках.

      При нещасному випадку на робочих місцях в кабінеті №8 знаходилися робітники відділу.                                                                                                        Аналогічних нещасних випадків в управлінні не було.

Обставини нещасного випадку, встановлені комісією  з  розслідування.

      Начальник відділу контролю Т  прийшов на роботу   05 березня 07 год. 55 хвил. в свій кабінет №8, згідно правил внутрішнього трудового розпорядку робота розпочинається о 08 годин 00 хвилин. О 08 годині 20 хвилин на робочому місці  Т лівою рукою тримався за бічний край середньої шухлядки стола, крісло, на якому Т посунулося до столу і фаланга 3 пальця лівої кісті придавилася шухлядкою, з’явилася біль та він побачив, що фаланга 3 пальця звисла та не розгинається самостійно. Після чого доповів начальнику управління та відпросився до травмпункту.

      В ході з’ясування обставин, за яких стався  нещасний випадок на виробництві, комісією встановлено:

1. Самопочуття Т  перед початком роботи було задовільним, на свій стан здоров'я він не скаржився, конфліктних ситуацій з працівниками у нього не було

2. Т працював тільки в одну зміну, до надурочних робіт не залучався.

3. Згідно медичної довідки лікарні Т надана допомога; він направлений на амбулаторне лікування до поліклініки. Аналіз алкоголю в крові від 27.02.2013 року - відсутній, діагноз: закритий підшкірний розрив сухожилля розгинача нігтьової фаланги 3 пальця лівої кісті. Травма виробнича, ступінь тяжкості виробничої травми - легка виробнича травма.

4. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які вплинули на Внукова Є.Є. відсутні.

Висновки комісії  з розслідування нещасного випадку.

      На підставі матеріалів розслідування даного нещасного випадку та підпункту 2 пункту 15 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого Постановою КМУ від 30 листопада 2011 року №1232, комісією зроблено висновок:

так як нещасний випадок з Т стався на території управління під час виконання трудових обов’язків, даний нещасний випадок пов’язаний з виробництвом, підлягає обліку та складається за формою Н-1.

      Розглянувши та проаналізувавши матеріали даного нещасного випадку, комісія прийшла до висновку, що особи, у результаті дій або бездіяльності яких привели до нещасного випадку, відсутні.

      В ході розслідування  з’ясовані  наступні причини, які привели до нещасного випадку:

Основна причина:

Психофізіологічна - особиста необережність потерпілого Т.

      Члени комісії зустрілися з потерпілим з метою розгляду питань вирішення соціальних проблем, які виникли в результаті нещасного випадку, пропозиції їх вирішення відповідальними органами і роз'яснили права потерпілого у зв'язку  з настанням нещасного випадку, згідно чинного законодавства України

Заходи щодо усунення причин настання подібного нещасного випадку.

      На підприємстві провели позачерговий інструктаж всім працівникам  та нещасний випадок обговорили на  зборах закладу.

Страхові виплати внаслідок нещасного випадку.

       Під час зустрічі з постраждалим страховий експерт з охорони праці відділення Фонду повідомив про можливість отримання страхових виплат та які документи потрібні подати в робочий орган Фонду для їх одержання.

      Після оформлення необхідних документів відділенням Фонду були проведені виплати по часовій непрацездатності та за ліки згідно листка  лікування потерпілої.

Практика розслідування