Бердянська міська рада - офіційний сайт

Практика розслідування

Нещасний випадок на виробництві внаслідок невиконання посадових обов’язків.

      Відповідно до пункту 7 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою  КМУ від 30.11.2011р. №1232 (далі Порядок №1232), нещасні випадки під час виконання трудових обов‘язків,  які привели до втрати працівником працездатності на один робочий  день чи більше, а також настанні смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових обов’язків) , підлягають розслідуванню.

     На території підприємства N знаходяться 2 дільниці: механоскладальна та чавуноливарна. Чавуноливарна дільниця має такі структурні підрозділи: плавильне, формувальне, заливальне, вибивне,  обрубне, стрижневе відділення та відділення з виготовлення суміші. 

      Місцем нещасного випадку з потерпілим головним  механіком  В є майданчик відпрацьованого формувального складу  у відділенні з виготовлення суміші чавуноливарної дільниці підприємства N.          

      Аналогічних нещасних випадків не було.

Обставини нещасного випадку, встановлені комісією  з  розслідування.

      14 листопада  М, землероб підприємства N доповіла  головному механіку В про наявність отвору на поверхні корпусу бункера, та про те, що відпрацьована формувальна суміш з бункеру сиплеться на підлогу у відділенні з виготовлення суміші чавуноливарної дільниці.

       Головний  механік  В дав завдання З, електрогазозварнику, зайнятому різанням та ручним зварюванням виконати зварювальні роботи на висоті  - заварити сталевий металевий лист на поверхні корпуса бункера. Після проходження інструктажу  електрогазозварник З  та головний  механік  В разом прибули до місця виконання цих робіт.

       Електрогазозварник З  по драбині піднявся на висоту 1,5 м та закріпив  цей лист за допомогою зварювання. У подальшому З частковими зварювальними швами продовжив виконання зварювальних робіт,  та побачив, що металева поверхня бункера тонка, не дозволяє зварювальним швом надійно його закріпить на поверхні корпуса бункера. Він доповів про це В,  який відповів що буде думати, як це зробить та пішов з відділення з виготовлення суміші .

       По обіді  головний  механік  В повідомив З, що рішення знайдено та виконання цієї роботи перенесено  на завтра.          О 13 годині 40 хвилин з відділення з виготовлення суміші йшов С, сушильник стержнів, форм та формувальних матеріалів, який зустрів В біля входу у місці знаходження  рейок передатного візка та побачив, що ніяких предметів в руках він не мав.

      О 13 годині 45 хвилин С на відстані 5м від входу до відділенні з виготовлення суміші та почув звук падіння з ударом, момент падіння він не бачив. С прийшов у відділення з виготовлення суміші чавуноливарної дільниці та побачив, що на майданчику для відпрацьованого формувального складу на скіповому підйомнику перебував  головний  механік  В.  Він знаходився на висоті 1,5 м, його грудна частина тіла притиснута зовнішнім краєм начіпного майданчика обладнання. Побачивши цю подію,  С взяв металеву трубу, щоб поширити  отвір. Але зробити цього  він не зміг. Далі С покликав на допомогу  робітників, які допомогли витащити тіло.  Вони перенесли тіло на поверхню пола майданчика для відпрацьованого формувального складу. Після прибули медичні працівники. Працівники оглянули потерпілого Багрія В.Г. та зафіксували смерть на місці нещасного випадку.

       Висновки комісії  з розслідування нещасного випадку.

       На підставі матеріалів розслідування даного нещасного випадку та п. 15 п.п.1 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений Постановою КМУ від 30 листопада 2011 року №1232, так як нещасний випадок стався під час виконання трудових обов’язків, нещасний випадок з головним  механіком вважати пов’язаним з виробництвом, на нього скласти акт по    формі Н-1.

        Розглянувши та проаналізувавши матеріали розслідування нещасного випадку, комісія прийшла до висновку, що особою, у результаті дії якого призвели до нещасного випадку з С є:

        В ході розслідування встановлені наступні причини, які призвели до нещасного випадку:  1.Основна:

       1.1.Організаційна: — невиконання посадових обов’язків.    

 самостійне прийняття рішення посадовою особою, не повідомлення про це безпосереднього керівника (роботодавця),  дії посадовою особою, що не входять у посадові обов'язки, не виконання організаційних вимог безпеки під час виконання робіт на висоті: відсутність огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо, не застосування запобіжного пояса, п. 2.5.35,  " Посадова інструкція головного механіка ", «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04 червня 2007 р. за № 573/13840 та ст.14 Закону України " Про охорону праці."                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Члени комісії зустрілися з родиною потерпілого  та роз’яснили їх права.

        Заходи щодо усунення причин настання подібного нещасного випадку.

Заборонити допуск працівників до виконання робіт на висоті без навчання, перевірки знань інструктажу з  охорони праці. без медичного огляду.

Провести позаплановий інструктаж усьому персоналу підприємства, в об'ємі інструкцій з охорони праці по професіях та видах виконуваних робіт.

За результатами спеціального розслідування нещасного випадку видати наказ по підприємству  про обставини й причини нещасного випадку, розробити заході щодо попередження подібних випадків.

Страхові виплати внаслідок нещасного випадку.

      Під час зустрічі з родиною постраждалого  страховий експерт з охорони праці відділення Фонду повідомив про можливість отримання страхових виплат та які документи потрібні подати в робочий орган Фонду для їх одержання.

         Після оформлення необхідних документів відділенням Фонду були  проведені виплати родині  згиблого. 

Практика розслідування