Бердянська міська рада - офіційний сайт

Порядок розслідування випадків невиробничого травматизму.

Показники невиробничого травматизму на підприємстві, в установі чи в організації, як і показники виробничого травматизму, є факторами, які прямо впливають на отримання підприємством прибутку. Адже кожен нещасний випадок, як виробничого, так і невиробничого травматизму, тягне за собою зменшення обсягу продуктивного робочого часу працівника.

 Сам порядок розслідування випадків невиробничого травматизму такий:

-   потерпілий надає листок непрацездатності чи довідку лікувально-профілактичного закладу безпосередньому керівнику або до відділу кадрів;

-   керівник підприємства видає розпорядчий документ, в якому визначає відповідальних осіб, що повинні відібрати пояснення потерпілого та свідків нещасного випадку, оформити акт розслідування нещасного випадку та вжити відповідних заходів щодо недопущення повторення таких випадків надалі;

-   відповідальна особа, якій доручається відбирання пояснення у потерпілого і свідків (як правило це спеціаліст з кадрів), передає ці пояснення разом із листком непрацездатності  (довідкою лікувально-профілактичного закладу) відповідальній особі, яка складає акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру;

-   відповідальна особа, яка складає акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру (як правило це спеціаліст з охорони праці), складає зазначений вище акт, де враховує діагноз лікувально-профілактичного закладу, обставини та час настання нещасного випадку невиробничого характеру;

-   складений акт підписують відповідальні особи, вказані в розпорядчому документі, після чого він подається на затвердження керівнику.

      Акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру складається за спеціально встановленою та затвердженою формою НТ.

Порядок розслідування випадків невиробничого травматизму.