Бердянська міська рада - офіційний сайт

Лист Держпраці щодо медичних оглядів працівників

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ.

лист

26.05.2016 року                                                                          №58/03/2/4.5-ДП-15

         У зв’язку із складною ситуацією, що склалася з організацією медичних оглядів працівників певних категорій , Державна служба України з питань праці повідомляє наступне.

   Держпраці утворена відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» шляхом злиття Державної інспекції з питань праці  та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і покладання на неї функцій з питань гігієни праці та здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінювання працівників.

   Можливість здійснення покладених на Держпраці постановою кабінету Міністрів України 11.02.2015 №96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» (далі - Положення) функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників визначено розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №88-р.

  Відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення Держпраці згідно з покладеними на неї завданнями здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі  нагляд (контроль) за виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних, своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров'я працівників, наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників.

  Так, відповідно до підпункту 27 пункту 4 Положення Держпраці проводить моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників, що є складовою державного  соціально-гігієнічного моніторингу (далі - моніторинг). 

  Моніторинг – це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, а також виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення ра впливом на нього факторів  середовища життєдіяльності людини.

   Підпунктом 1 пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №182 «Про затвердження порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу» визначено, що моніторинг проводиться шляхом вивчення показників стану здоров’я працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

   З метою виконання зазначених вище функцій на сьогодні використовується наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2001 №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113 (далі -Порядок).

  Так, листом від 15.03.2016 №3732//0/14-16/13 Мінсоцполітики роз’яснило, що до проведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства посадові особи Держпраці при здійсненні державного нагляду (контролю) у цій сфері мають керуватись у межах компетенції чинними законами України та нормативно-правовими актами з гігієни праці.

  Відповідно  до пункту 7 Положення Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

  У зв’язку із зазначеним вище, територіальні органи Держпраці до приведення у відповідність чинного законодавства можуть керуватися згаданим Порядком, зокрема: за заявою роботодавця визначати категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, узгоджувати списки працівників, які підлягають медичним оглядам, брати участь у складанні Заключного акту та розробці санітарно-протиепідемічних заходів, узагальнювати та аналізувати оперативну інформацію за результатами проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників. 

 

Перший заступник голови                                М. Бардонов.

Лист Держпраці щодо медичних оглядів працівників