Berdyansk City Council - Official

Форс-мажор в зоні АТО підтверджується виключно сертифікатом Торгово-промислової палати

Єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання форс-мажору в зоні АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Відповідні зміни внесені в Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» в частині видачі сертифікатів про форс-мажорних обставин.

Так, ТПП та її регіональні органи засвідчують форс-мажорні обставини і видають сертифікат про таких обставин протягом семи днів з моменту звернення суб'єкта господарської діяльності, по собівартості. Сертифікат про форс-мажор для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Також в Законі про ТПП прописано, що саме відноситься до форс-мажору. Це надзвичайні і невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків відповідно до законодавчими та іншими нормативними актами. Закон містить перелік випадків, які на думку законотворців, відносяться до таких подій і обставин.

Крім того, при наявності вказаного вище сертифіката ТПП до суб'єктів господарювання у зоні АТО не застосовуються штрафні санкції, встановлені Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Відповідні зміни передбачені Законом від 02.09.2014 р. № 1669-VII, який 15 жовтня набув чинності.

Крім того, вводиться мораторій на здійснення перевірок контролюючими органами суб'єктів господарювання в зоні АТО на період її проведення.

Ліцензії та документи дозвільного характеру, строк дії яких закінчився у період проведення АТО, вважаються продовжують діяти на період АТО.

Закон набув чинності 15 жовтня.

Перехідними положеннями Закону передбачено, що він втратить чинність через шість місяців з дня завершення АТО.