Бердянська міська рада - офіційний сайт

Стан розробки Плану місцевого економічного розвитку

На щотижневій апаратній нараді начальник відділу інвестиційної та міжнародної діяльності Інна Комарова розповіла про стан розробки Плану місцевого економічного розвитку. Представлений 26 жовтня 2016 року на конференції високого рівня в Єревані, проект «Мери за економічне зростання» став новою ініціативою Європейського союзу, спрямованою на сприяння місцевим органам влади країн Східного партнерства: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України. У центрі уваги Ініціативи «Мери за економічне зростання» ‒ сталий місцевий економічний розвиток.

Загальна мета Ініціативи «Мери за економічне зростання» – сприяння місцевим органам влади країн Східного партнерства у розвитку їх потенціалу задля: стимулювання економічного зростання; підвищення рівня зайнятості; забезпечення участі громадян в економічних, соціальних та культурних процесах; підвищення рівня їх добробуту та якості життя.

Процес долучення до ініціативи передбачає наступні етапи: підписання заявки, планування місцевого економічного зростання, передача Плану на оцінку до ЄС, впровадження Плану та досягнення результатів. На кожному етапі розробку Плану надається підтримка Євросоюзу.

У червні минулого року міським головою Володимиром Чепурним було подано заявку на членство в ініціативі, а секретар міської ради Олексій Холод на офіційній церемонії у Києві отримав відповідний сертифікат. У липні розпорядженням міського голови створено робочу групу з розробки Плану місцевого економічного розвитку, до якої увійшли спеціалісти структурних підрозділів виконкому, представники громадськості та бізнесу.

Громади-учасники у результаті вступу до клубу отримають доступ до низки послуг, високоякісної експертизи та інші можливості:

- Експертна підтримка під час розробки та реалізації планів місцевого економічного розвитку;

- Доступ до міжнародних експертів з місцевого економічного розвитку;

- Допомога у визначенні та розробці конкретних планів та надання підтримки в ході їх реалізації;

- Сприяння у розповсюдженні інформації про досягнуті результати з метою залучення додаткових інвестицій;

- Сприяння у пошуку можливостей для отримання грантів та допомога при підготовці проектних пропозицій;

- Налагодження зв’язків з міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами;

- Активне залучення місцевих партнерів, зокрема, ділових кіл, освітніх та наукових закладів, неурядових організацій;

- Професійне спілкування із закордонними колегами та партнерами;

- Сприяння співпраці між місцевими органами влади країн Східного партнерства;

- Заходи із обміну персоналом;

- Організація тренінгів, робочих поїздок та тематичних семінарів для співробітників муніципалітетів та місцевих партнерів;

- Розповсюдження відповідної інформації та забезпечення доступу до неї;

- Членство в Клубі «Мери за економічне зростання»;

- Використання муніципалітетами-участниками бренду Ініціативи «Мери за економічне зростання» для їх зовнішнього та внутрішнього позиціонування.

У рамках експертної підтримки були надані рекомендації щодо процесу розробки Плану місцевого економічного розвитку: аналіз місцевої економічної ситуації, SWOT аналіз, бачення та цілі, план дій, схема фінансування та механізми моніторингу.

Аналіз місцевої економічної ситуації необхідно здійснити за 7-ма тематичними блоками:

1. Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні;

2. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу;

3. Доступ до фінансування;

4. Земельні ресурси та інфраструктура;

5. Кваліфіковані трудові ресурси та інклюзивність;

6. Правова та інституціональна база;

7. Зовнішнє позиціювання та маркетинг.

У рамках аналізу місцевої економічної ситуації за тематичним напрямом «Зовнішнє позиціонування та маркетинг» з 7 грудня 2017 року по 18 січня 2018 року проведено опитування жителів міста щодо сучасного стану та напрямів розвитку міста. Усього в опитуванні взяли участь 2476 осіб (2,2% населення міста). Найбільшу питому вагу серед опитаних мешканців становлять особи віком 35-49 років (24%), менше 18 років (23%) та 25-34 років (20%). Більшість опитаних (65%) – жінки. 45% респондентів мають вищу освіту. 40% опитаних – робітники та службовці, 33% – учні та студенти.

На питання «Яким Ви бачите місто Бердянськ?» 27% опитаних відповіли, що вони пишаються своїм містом та хочуть, щоб тут жили їх діти. Позитивно можливості працевлаштування у місті оцінили 55% опитаних. 46% задоволені рівнем заробітної плати. Якість комунальних послуг влаштовує 57% опитаних. 48% респондентів задоволені станом доріг у місті. Якість міських пасажирських перевезень влаштовує 72% опитаних. 66% опитаних задоволені рівнем медичного забезпечення, 88% – рівнем освітніх послуг. Умови для започаткування та ведення власного бізнесу задовольняють 66% опитаних. 58% задоволені екологічним станом міста. Імідж міста позитивно сприймають 87% респондентів. Інфраструктура відпочинку та дозвілля задовольняє 86% опитаних.

Найбільш важливими проблемами для розвитку міста більшість вважає відсутність можливості для самореалізації а також зростання алкоголізму, наркоманії та злочинності.

41% опитаних пов’язує своє майбутнє з Бердянськом.

Основними ресурсами для перспективного розвитку міста респонденти назвали туристичний та людський потенціал.

Найбільш пріоритетними напрямками розвитку міста опитані визначили розвиток туризму, капітальний ремонт доріг, покращення якості медичного обслуговування та розвиток промисловості.

Найбільш необхідними для міста об’єктами визнано виробничі підприємства та завод з переробки ТПВ.

Більшість опитаних через 10 років хотіли б бачити місто екологічно чистим, з великою кількістю зелених насаджень, парків та скверів.

Робоча група продовжує роботу над розробкою плану.

Надання Плану на розгляд для нашого міста передбачено не пізніше 1 вересня 2018 року. Після його затвердження передбачений дворічний період імплементації та звітування про хід виконання раз на півроку.

Стан розробки Плану місцевого економічного розвитку