Бердянська міська рада - офіційний сайт

Оперативна інформація про нещасні випадки та професійні захворювання.

За період з 21  травня    по 28  травня   2018  року до Бердянського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування  України у Запорізькій області не надійшло повідомлень  про нещасні випадки.

01.02.2016 року                                                                          №881/2/4.4-ДП-16

ПРО ЗАГАЛЬНУ  НОРМУ  ЩОДО НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ.

  Загальна норма щодо навчання та перевірки знань  з питань охорони праці закріплена у статті 18 Закону України «Про охорону праці» (далі-Закон) відповідно до якої працівники повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві регламентовано розділом 3 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.01.2005 №15 (далі-Типове положення).

    Відповідно до пункту 3.2 Типового положення на підприємстві на основі типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляється і затверджується відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

  Типове положення встановлює форми і методи навчання та вимоги до перевірки знань з питань охорони праці.

  Так, пункт 3.10 Типового положення визначає, що перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань підприємства, склад якої затверджується наказом керівника.

  Згідно з пунктом 3.11 Типового положення члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановленому Типовим положенням.

  Пунктом 3.13 Типового положення законодавець встановлює перелік форм проведення перевірки знань з питань охорони праці: тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів, залік або іспит-за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування. Визначений Типовим положенням перелік технічних засобів, за допомогою яких проводиться тестування, не є вичерпним.

  Відповідно до пункту 3.14 Типового положення встановлено, що результат перевірки знань з питань охорони праці оформляється протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. У ньому зазначається перелік нормативно-правових актів, за якими проводилася перевірка знань, відомості про голову та членів комісії, а також про працівників, які проходять перевірку і рівень знань.

  Протокол підписують голова та члени комісії. Своїм підписом вони підтверджують, по-перше, особисту участь у здійсненні перевірки знань, а по-друге, прийняття колегіального рішення щодо рівня знань і навичок, які проявив працівник, у тому числі відповідну його візуальну та документальну ідентифікацію.

  З огляду на зазначене, можна зробити висновок, що без присутності членів комісії перевірка знань з питань охорона праці не буде дійсною.

  Стаття 13 Закону України, встановлює, що роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

  Чинне законодавство надає роботодавцю право самостійно визначати порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, у тому числі й установлювати процедури проведення тестування за допомогою технічних засобів, але з обов’язковим дотриманням і врахуванням імперативних норм у частині вимог до проведення відповідного навчання та перевірки знань.

  До того ж слід зазначити, що відповідно до пункту 3.18 Типового положення організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань, оформлення, облік та зберігання протоколів перевірки знань, оформлення та облік посвідчень) покладається на суб’єкт господарювання, яким проводилося навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань становить не менше ніж 5 років.

 

 

Оперативна інформація про нещасні випадки та професійні захворювання.