Бердянська міська рада - офіційний сайт

Увага! Конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю

Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету.

1. Метою проведення конкурсу є залучення громадськості міста до вирішення питань соціального захисту та виконання програм, які забезпечать ефективне розв’язання соціальних проблем ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю; осіб, постраждалих внаслідок  аварії на ЧАЕС та інших пільговиків  міста, а саме:

     - залучення громадян похилого віку та осіб з  інвалідністю до активної участі в житті суспільства;

     -  підтримка творчих ініціатив та громадської активності;

     -  формування здорового способу життя;

     - залучення волонтерів до вирішення питань соціального супроводу осіб з інвалідністю та пенсіонерів;

     - сприяння особам з  обмеженими фізичними можливостями в реалізації їх прав та свобод.

     2. До участі у конкурсі допускаються проекти програм, розроблені та подані громадськими організаціями та їх об’єднаннями, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку.

     3. У конкурсній документації зазначається:

     - перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти;

     - перелік конкурсної документації, умови, термін та адреса, за якою вона подається;

     - граничний обсяг фінансування програм за рахунок бюджетних коштів ;

     - орієнтований перелік видів діяльності, які підтримуються організатором конкурсу;

     - цільова аудиторія.

     4. Проект програми не допускається до подальшої участі в конкурсі у разі, коли:

     - інформація, зазначена в конкурсній документації, не відповідає інформації про громадську організацію, що міститься у відкритих державних реєстрах;

     - громадська організація зареєстрована в установленому порядку пізніше ніж за 2 роки до оголошення конкурсу;

     -   програма не відповідає міському рівню виконання;

     -   програма  спрямовується на підтримку політичних партій;

     -  громадська організація знаходиться у стадії припинення;

     - конкурсна пропозиція подана після закінчення встановленого строку подання конкурсної документації та/або не в повному обсязі;

     - установлено факт порушення вимог бюджетного законодавства протягом одного  попереднього бюджетного періоду.

     5. Для участі в конкурсі громадські організації та їх об’єднання  подають таку конкурсну документацію:

     -  заяву  про участь у конкурсі за затвердженою формою (додається) ;

     -  копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації;

     - копія статуту (положення) громадської організації, скріпленого її печаткою (у разі наявності);

     - копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

     - опис програми та кошторис витрат для її реалізації за затвердженою типовою формою;

     - листи-підтвердження від інших установ і організацій,  залучених до виконання програми (заходів) (у разі необхідності);

     -  інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання програм протягом останніх двох  років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (якщо конкурсні пропозиції надаються вперше).

     Конкурсна документація складається державною  мовою та подається у друкованій та електронній формі.

     Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

     6. Проект програми повинен містити:

     - опис програми, мету і завдання;

     - план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі;

     - очікувані результати та конкретні результативні показники виконання;

     - інформацію про цільову аудиторію;

     - способи інформування громадськості про хід виконання;

     - детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

     - забезпечення поєднання бюджетних і позабюджетних коштів;

     - матеріально-технічна база та кадрове забезпечення.

     7. Проекти програм повинні бути спрямовані на вирішення таких завдань:

     1) залучення громадських організацій  до вирішення питань соціально-економічного розвитку міста:

     - організація та взяття участі в загальноміських заходах: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День Героїв Небесної Сотні, річниця Чорнобильської катастрофи, день вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, День пам'яті та примирення; День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; річниця визволення міста від фашистських загарбників; День захисників України; Міжнародний день людей похилого віку; Міжнародний день людей з інвалідністю, Міжнародний день захисту дітей та відзначення інших святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з вшануванням та увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України;

     -  вшанування ветеранів війни та солдатських вдів, ветеранів праці та чорнобильців;

     -  відвідування військових поховань і військових пам'ятників;

     - увічнення пам'яті загиблих під час воєн та військових конфліктів.

     2) створення та забезпечення функціювання системи підтримки у ветеранів, осіб похилого віку та осіб з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння у досягненні соціальної та матеріальної незалежності:

     -  організація оздоровчих заходів;

     - проведення  інформаційних,  консультативних,  науково - методичних заходів з питань формування здорового способу життя;

     -  проведення інформаційних, мистецьких, благодійних акцій;

     - проведення інформаційно - просвітницьких заходів, підготовка та видання роздаткових, методичних, інформаційних матеріалів;

     -  організація та проведення фестивалів творчості;

     - організація та проведення спортивних змагань та турнірів;

     -  розвиток творчого потенціалу;

     - розвиток міжнародного співробітництва в галузі соціального захисту;

     -  поширення правової культури і надання правової допомоги.

     3) розвиток волонтерського руху:

     -  соціальний супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення  їх життєдіяльності;

     -  соціально - педагогічна і психологічна підтримка та консультативний супровід  громадян територіальної громади з обмеженням рухової активності;

     - організація навчання волонтерів з питань надання соціальних послуг пенсіонерам, які  потребують сторонньої допомоги (семінари, школа, проведення конкурсів тощо);

     -  здійснення соціально - побутового патронажу  громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

     4) залучення громадян похилого віку до активної участі в житті суспільства:

     -  створення клубів активного довголіття громадян похилого віку;

     -  екскурсії до музеїв;

     -  заняття в групах народної творчості, флористики;

     -  проведення виставок народної творчості та рукоділля;

     -  психологічна підтримка соціального партнерства людей похилого віку;

     -  організація концертної діяльності.

     8. Проекти програм мають бути направлені на вирішення питань соціального захисту ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, осіб, які прирівнені до осіб, які належать до учасників бойових дій, осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, осіб, які належать до учасників війни, ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ, жертв нацистських переслідувань, осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС,  громадян похилого віку, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю.

     9. Проекти програм повинні відповідати такій типовій схемі:

     1) інформація про організацію (назва організації);

     2) склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв`язання;

     3) перелік заходів та  завдання проекту;

     4) цільова група, на яку спрямовано проект;

     5) термін реалізації проекту;

     6) кошторис проекту:

     - кошторис проекту може бути складовою частиною програми або окремим документом;

     - статті витрат, що можуть бути профінансовані за рахунок бюджетних коштів і норми витрат:

№ п/п

Стаття витрат

Норма витрат

1.                    

Оплата праці   (матеріальне заохочення)  постійно працюючих активістів громадської організації

Здійснюється оплата не більше трьох штатних працівників у розмірі  не більше середньої зарплати по Україні за минулий рік.

Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (оплата за договором про надання послуг, що передбачається тільки для оплати послуг спеціалістів, які долучаються до підготовки заходу) не повинні перевищувати 20% загального обсягу бюджетних коштів для реалізації заходу

2.                    

Оренда нежитлових приміщень

У разі відсутності власних приміщень

3.                    

Оплата комунальних послуг

Оплата у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадська організація провадить свою статутну діяльність

4.                    

Придбання канцелярських та господарчих  товарів

 

5.                    

Послуги зв'язку та обслуговування оргтехніки

 

 

6.                    

Послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку

 

 

7.                    

Оренда приміщення, території, споруди

 

 

8.                    

Художнє та технічне оформлення місць реалізації заходу

 

 

9.                    

Транспортні послуги

 

Розраховуються на підставі укладених із транспортною організацією угод на обслуговування і виходячи з фактичних витрат, які існують у певній місцевості

(у т.ч. оренда транспортних засобів).

 

10.                 

Оренда обладнання, оргтехніки

Розраховуються на підставі укладених угод оренди і виходячи з фактичних витрат, які існують у певній місцевості

 

11.                 

Оплата поштових витрат та послуг зв'язку

 

12.                 

Поліграфічні та  інформаційні послуги

Розраховуються на підставі укладених угод і виходячи з фактичних витрат, які існують у певній місцевості

13.                 

Витрати на проїзд

Відповідно до існуючих тарифів на оплату проїзду на залізничному транспорті (за винятком проїзду в спальних вагонах) та міжміському автомобільному транспорті і вартості постільної білизни. Якщо проект програми передбачає харчування учасників заходу, добові в дорозі не виплачуються

 

14.                 

Витрати на продукти харчування

Передбачаються в кошторисі витрат з розрахунку кількості учасників цільової аудиторії при проведенні заходу програми

 

15.                 

Витрати на проживання

Розраховуються відповідно до кількості учасників і діб проживання за фактичними витратами на проживання, що існують у місті проведення проекту

 

16.                 

Витрати на подарунки

Передбачаються в кошторисі витрат з розрахунку кількості учасників цільової аудиторії при проведенні заходу програми

 

17.                 

Прокат костюмів, одягу

Розраховуються на підставі укладених угод прокату і виходячи з фактичних витрат, які існують у певній місцевості

 

18.                 

Художнє оформлення місць проведення заходу

Розраховуються на підставі укладених угод і виходячи з фактичних витрат, які існують у  певній місцевості

19.                 

На всі адміністративні витрати закладається не більше  20% загального обсягу  коштів фінансової підтримки громадської організації

      - зразок типового кошторису;

     7) графік передбачуваного фінансування за місяцями року;

     8) план заходів та термін реалізації проекту програми;

     9) очікувані результати від реалізації проекту програми.

     10. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм виконавчим комітетом Бердянської міської ради утворюється конкурсна   комісія.

    Граничний обсяг фінансування програм за рахунок бюджетних коштів   становить   70273,0 грн.

     Конкурсна документація протягом 30 днів з дня опублікування оголошення подається до каб.3-а виконавчого комітету Бердянської  міської ради за адресою: м. Бердянськ, пл. Єдності, 2, з понеділка по четвер  з 8-00 до 17-00 годин, у п`ятницю з 8-00  до 16-45.

 

Увага! Конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю