Бердянська міська рада - офіційний сайт

Увага! Оголошено конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю

Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету.

Метою проведення конкурсу є залучення громадськості міста до вирішення питань соціального захисту та виконання програм, які забезпечать ефективне розв’язання соціальних проблем ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю; осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та інших пільговиків міста, а саме:

- залучення громадян похилого віку та осіб з інвалідністю до активної участі в житті суспільства;

- підтримка творчих ініціатив та громадської активності;

- формування здорового способу життя;

- залучення волонтерів до вирішення питань соціального супроводу осіб з інвалідністю та пенсіонерів;

- сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями в реалізації їх прав та свобод.

До участі у конкурсі допускаються проекти програм, розроблені та подані громадськими організаціями та їх об’єднаннями, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку.

У конкурсній документації зазначається:

- перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти;

- перелік конкурсної документації, умови, термін та адреса, за якою вона подається;

- граничний обсяг фінансування програм за рахунок бюджетних коштів ;

- орієнтований перелік видів діяльності, які підтримуються організатором конкурсу;

- цільова аудиторія.

Проект програми не допускається до подальшої участі в конкурсі у разі, коли:

- інформація, зазначена в конкурсній документації, не відповідає інформації про громадську організацію, що міститься у відкритих державних реєстрах;

- громадська організація зареєстрована в установленому порядку пізніше ніж за 2 роки до оголошення конкурсу;

- програма не відповідає міському рівню виконання;

- програма спрямовується на підтримку політичних партій;

- громадська організація знаходиться у стадії припинення;

- конкурсна пропозиція подана після закінчення встановленого строку подання конкурсної документації та/або не в повному обсязі;

- установлено факт порушення вимог бюджетного законодавства протягом одного попереднього бюджетного періоду.

Для участі в конкурсі громадські організації та їх об’єднання подають таку конкурсну документацію:

- заяву про участь у конкурсі за затвердженою формою (додається) ;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації;

- копія статуту (положення) громадської організації, скріпленого її печаткою (у разі наявності);

- копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- опис програми та кошторис витрат для її реалізації за затвердженою типовою формою;

- листи-підтвердження від інших установ і організацій, залучених до виконання програми (заходів) (у разі необхідності);

- інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання програм протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (якщо конкурсні пропозиції надаються вперше).

Конкурсна документація складається державною мовою та подається у друкованій та електронній формі.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Граничний обсяг фінансування програм за рахунок бюджетних коштів становить 8023,0 грн.

Конкурсна документація протягом 30 днів з дня опублікування оголошення подається до каб.3-а виконавчого комітету Бердянської міської ради за адресою: м. Бердянськ, пл. Єдності, 2, з понеділка по четвер з 8-00 до 17-00 годин, у п`ятницю з 8-00 до 16-45.

Деталі конкурсу у розділі УПСЗН

Увага! Оголошено конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю