Berdyansk City Council - Official

Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів сплачує юридична особа, а не філія

Платником акцизного податку є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі,  яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Суб’єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та  зареєстровані в установленому законом порядку.

Суб’єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

 Філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила,  і діють на підставі затвердженого нею положення.

Отже, платником акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів є юридична особа.

Філія такої юридичної особи не може бути зареєстрована як платник акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Порядок сплати  акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначено ст. 212 Податкового кодексу України.