Бердянська міська рада - офіційний сайт

Про соціальну допомогу - "муніципальна няня"

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 “Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

З 1 січня 2019 року Урядом передбачено відшкодування вартості послуг за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

Муніципальна няня - будь-яка  фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91),/ юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

     Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають та території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років ( далі — договір) з муніципальною нянею.

     Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

     Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає   муніципальна няня.

     Отримувач послуги подає управлінню соціального захисту населення за місцем свого проживання у паперовому або електронній формі  такі документи:

- заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

- заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

- копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

- документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні  послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

     До заяви додаються копії:

- свідоцтва про народження дитини;

- паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

- документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

- документа про присвоєння реєстраційного номера  облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”.

     Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та  муніципальною нянею.

     Додаткову інформацію щодо призначення допомоги можна отримати за телефоном «гарячої» телефонної лінії  4 70 37

Про соціальну допомогу - "муніципальна няня"