Бердянська міська рада - офіційний сайт

Конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території м. Бердянськ, сіл Азовське, Нововасилівка, Роза, Шовкове

У зв’язку з виконанням п. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно до п. 4, ч. 1 ст. 7; п.1, ч.1 ст. 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись, п.1ч., пп.4, ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території м. Бердянськ, сіл Азовське, Нововасилівка, Роза, Шовкове.

Конкурсна документація на проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території м. Бердянськ, сіл Азовське, Нововасилівка, Роза, Шовкове

Організатор конкурсу

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, код ЄДРПОУ 25969699, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, пл. Єдності, буд. 2

Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Дем’янова Тетяна Валентинівна головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, секретар конкурсної комісії, телефон (06153) 3 84 71.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність наступним критеріям:

1) ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).

4) фінансова спроможність учасника конкурсу

5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою. Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача та печаткою учасника.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника (за наявності).

Усі аркуші конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути прошиті та пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об’єкта конкурсу.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо;

- особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

- відбиток печатки.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають організатору заяву, у якій зазначають:

-фізичні особи – підприємці – прізвище, 2ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

-юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

  1. Обгрунтована цінова пропозиція що включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

  2. Для підтвердження рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою надається довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням місцезнаходження, переліком основних засобів;

  3. Учасником надається довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (або урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

  4. Для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:

а) фінансова звітність ( баланс та звіт про фінансові результати форма №2) суб'єкта господарювання за останній звітній період

(копії фінансової звітності подаються за той звітний період, за який на момент подання пропозиції були вже подані у відповідний орган);

б) довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

  1. Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій), в тому числі, відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо)).

  2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

  3. Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо);

  4. Лист-згода на обробку персональних даних.

У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу.

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них

Доступ до Об’єкту конкурсу (група будинків) та огляд будинків буде проводитись з 27 травня 2019 року по 18 червня 2019 року з 14.00 до 16.00 години. 

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до огляду.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним об’єктом конкурсу


з/п

Місцезнаходження будинків

Обсяг заборгованості

1

2

3

ЛОТ 1

1

Італійська, 59

8476,77

2

Італійська, 63

5837,81

3

Італійська, 65

5641,54

4

Італійська, 88

1994,68

5

Італійська, 92

17145,51

6

Італійська, 94

13020,97

7

Італійська, 98

24720,82

8

Італійська, 100

44815,48

9

Італійська, 104

3467,72

10

Італійська, 115

3185,66

11

Італійська, 133

4710,42

12

Азовський пр., 1

11026,3

13

Азовський пр.15/75

1608,56

14

Азовський пр., 19

2978,43

15

Азовський пр., 21/1

1585,92

16

Богуславського, 14

10412,55

17

Богуславського, 29

29908,45

18

пр. Західний,15

36628,61

19

Земська, 18

1423,35

20

Земська, 72

2268,61

21

Лютеранська, 11

3140,69

22

Ля-Сейнська, 34

31064,44

23

Перемоги, 6

32467,98

24

Перемоги, 8

11915,28

25

Перемоги, 14

2530,26

26

Перемоги, 15/32

1939,67

27

Перемоги, 29

4554,54

28

Перемоги, 41

14733,64

29

Перемоги, 45

93799,45

30

Перемоги, 43

33121,75

31

Привокзальна, 24

18598,7

32

Привокзальна, 41

26823,87

33

Привокзальна, 42/79

21161,21

34

Пушкіна, 6

13775,41

35

Свободи, 86

7096,73

36

Свободи, 97

8751,44

37

Свободи, 99

2631,66

38

Свободи, 120/32

3869,94

39

Свободи, 135

4780,26

40

Східний, 100

123656,01

41

Східний, 226

66453,8

42

Східний, 228

61672,3

43

Університетська, 14/39

9868,35

44

Університетська, 37

5940,58

45

Центральна, 4

14165,84

46

Центральна, 13

2669,19

47

Центральна, 17

45749,36

48

Центральна, 18

2369,03

49

Центральна, 49

71143,96

50

Шевченко, 3 (вулиця)

6564,07

51

Азовський, пр.17/40

6438,48

РАЗОМ ПО ЛОТУ 1

984 306,05

ЛОТ 2

1

Європейська, 82

36173,37

2

Європейська, 99

1676,07

3

В.Довганюка,70

31771,19

4

Волонтерів, 55

19189,1

5

Волонтерів, 57

19667,03

6

Волонтерів 63

41697,78

7

Волонтерів, 69/97

47577,53

8

Комарова, 10

16191,5

9

Ломоносова, 6А

8515,27

10

Мелітоп. ш., 4

48020,24

11

Мелітоп. ш.,46

2492,36

12

Мелітоп. ш., 52

10209,16

13

Мелітоп. ш., 58

8381,29

14

Мелітоп. ш., 60

2379,36

15

Мелітоп. ш., 64

7133,82

16

Мелітоп. ш., 66/1

7775

17

Мелітоп. ш., 85

19049

18

Нагірна, 5

29280,74

19

Нагірна, 5/4

10361,72

20

Нагірна, 7

27356,41

21

Нагірна, 8

7533,52

22

Нагірна, 9

5861,7

23

Нагірна, 16

1667,78

24

Польська, 1

24612,69

25

Правди, 1

24174,06

26

Правди, 5

58252,94

27

Правди, 7

33490,88

28

Руденко, 1/14

9949,57

29

Руденко, 3

22667,76

30

Руденко, 4

13625,58

31

Руденко, 5

25223,33

32

Руденко, 9

20900,24

33

Руденко, 11/9

11198,67

34

Софіївська, 11/8

1832,3

35

Софіївська, 42

32613,14

36

Чехова, 25/5

32192,11

РАЗОМ ПО ЛОТУ 2

720 694,21

ЛОТ 3

1

Степанянця, 2

143212,49

2

Верещагіна, 10

117468,13

3

Верещагіна, 18

26416,33

4

Ростовська, 2

16412,54

5

Ростовська, 2А

23346,27

6

Ростовська, 8

10594,04

7

Я. Мудрого, 22

63495,21

8

Я. Мудрого, 12

2962,65

9

Кабельників, 146

3015,55

10

Кабельників, 150

1387,98

11

Кабельників, 156

3031,56

12

Кабельників, 160/87

20041,37

13

Приазовська, 120/81

2040,33

14

Приазовська, 141

6146,4

15

Приазовська, 143

2241,8

16

пр. Травневий, 4

1247,39

17

Мелітоп. ш., 6

3153,21

18

Мелітоп. ш., 8

1716,11

19

Мелітоп. ш., 10

8275,24

20

Мелітоп. ш., 14

1332,68

21

Я. Мудрого, 10А

16556,33

22

Приазовська, 135

354,83

23

Баха, 45

22280,54

24

Франка, 16-А

4624,62

25

Коцюбинського, 57

47021,33

26

Військове м., 17

66989,55

27

Франко, 99

10539,61

28

Маяковського, 3

9523,71

29

Маяковського, 6

1313,44

30

Військове м., 2

3031,03

31

Військове м., 4

2895,07

РАЗОМ ПО ЛОТУ 3

642 667,34

ЛОТ 4

1

Морська, 25

20993,23

2

Праці, 16/61

15384,06

3

Азовський пр.28/16

18977,57

4

Пушкіна, 8

21854,1

5

Пушкіна,12

2062,04

6

Земська, 1/41

8807,67

7

Земська, 8/39

6388,64

8

Азовський пр.,51/1

6844,45

9

Східний, 210

5298,17

10

Горького, 23

4236,89

11

Горького, 25

11922,44

12

Горького, 27

8702,49

13

Горького, 29

6248,36

14

Горького, 31

6261,25

15

Горького, 33

33177,48

16

Азовський пр,26/17

3917,97

17

Азовський пр.,43/5

13898,41

18

Азовський пр.,53/2

2802,50

19

Азовський пр.,57/1

3817

20

Морська, 3

5325,19

21

Морська, 5

4493,77

22

Італійська, 44

1805,14

23

Італійська, 52/29

6800,57

24

Італійська, 54

3028,09

25

Ля-Сейнська, 5

1892,84

26

Східний, 208/78

5178,23

27

Пушкіна, 3

629,06

28

Пушкіна, 5

21914,39

29

Університетська, 7

2269,19

30

Італійська, 42

10058,22

31

Італійська, 46

7692,63

32

Італійська, 48

3592,29

33

Азовський пр.,31

2346,29

34

Ля-Сейнська, 45

2089,07

35

Ля-Сейнська, 51

16246,91

36

Морська, 7

3311,97

37

Свободи, 26

1835,82

38

Свободи, 56

2452,87

39

Університетська1/37

18003,73

40

Університетська, 31

734,76

41

Ля-Сейнська, 41/17

1728,98

РАЗОМ ПО ЛОТУ 4

325 024,73

РАЗОМ

2 672 692,33

Для отримання конкурсної документації просимо звертатися до управління житлово-комунального господарства Бердянської міської ради (Запорізька обл., місто Бердянськ, пл. Єдності, буд. 2, відділ з управління житловим фондом, каб. № 9а, уповноважена особа: Дем’янова Тетяна Валентинівна, тел. 06153-3-84-71).

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу, маркування:

«Не відкривати до 25 червня 2019 року»

Конкурсна пропозиція надається до управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Запорізька обл., місто Бердянськ, пл. Єдності, буд. 2, відділ з управління житловим фондом, каб. №9а, уповноважена особа: Дем’янова Тетяна Валентинівна).

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Дата: 24 червня 2019 року

Час: до 13 години

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Місце розкриття конкурсних пропозицій - Запорізька обл., місто Бердянськ, 8пл. Єдності, буд. 2 каб 60,

дата та час розкриття конкурсних пропозицій- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться: 25 червня 2019 року о 15.00 годині.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у наступний день після закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати документ, що посвідчує особу представника учасника, в тому числі, паспорт або інший документ.

Зазначені документи пред’являються секретарю конкурсної комісії безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.

Зазначена інформація вноситься до протоколу засідання конкурсної комісії розкриття, який складається в день розкриття пропозицій.

Протокол засідання конкурсної комісії підписується усіма членами конкурсної комісії, які присутні на розкритті, які брали участь у голосуванні.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія організатора конкурсу має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій.

Конкурсну документацію розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року № 150. А також на підставі наказу № 44 від 27 травня 2019 року «Про створення конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку та затвердження її складу», рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.09.2016 року № 317 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 10.10.2017 року № 333 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.09.2016 № 317».

Конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території м. Бердянськ, сіл Азовське, Нововасилівка, Роза, Шовкове