Бердянська міська рада - офіційний сайт

Звання «Почесний громадянин міста Бердянськ» присвоєно Папановій Валентині Анатоліївні

На черговій сесії Бердянської міської ради 5 вересня депутати підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бердянськ» Папановій Валентині Анатоліївні. Клопотання про це подала Вчена рада Бердянського державного педагогічного університету.

Папанова Валентина Анатоліївна народилася 13 червня 1954 року в с. Теремно Теремнівського району Волинської області. У 1976 році з відзнакою закінчила Запорізький державний педагогічний інститут зі спеціальності «Історія» та здобула кваліфікацію «Вчитель історії та суспільствознавства». Впродовж 1976-1993 рр. працювала вчителем історії, суспільствознавства та правознавства в Бердянській середній школі № 1, отримала категорії старшого вчителя та вчителя-методиста.

З вересня 1993 року Валентина Анатоліївна працює в Бердянському державному педагогічному університеті на посадах старшого викладача кафедри, доцента кафедри. У 2007 – 2010 рр. обіймала посаду декана соціально-гуманітарного факультету. З січня 2011 року Папанова В.А. доцент кафедри правознавства та завідувачка навчальною археологічною лабораторією Бердянського державного педагогічного університету.

У 1994 на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту археології НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію «Некрополь Ольвії: історична топографія та поховальний обряд» та здобула наукову ступінь кандидата історичних наук. У 2001 році Папановій В.А. присвоєно вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів Валентини Анатоліївни не обмежується археологією. У 2002 році вона закінчила Запорізький національний університет із спеціальності «правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист».

Папанова В.А. є знаним науковцем у галузі римського права, загального правознавства, муніципального права. Результати наукової роботи Валентини Анатоліївни відображені в понад 120 наукових і методичних публікаціях у вітчизняних і закордонних фахових виданнях (Греція, Болгарія, Польща, Росія, Румунія, Туреччина), у матеріалах міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференцій, грантових програмах, монографіях, підручниках та навчальних посібниках.

З 1994 року Папанова В.А. незмінний керівник студентського археологічного товариства «Ольвія-Арго», члени якого щорічно проводять розкопки у Національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія» ІА НАН України. Археологічні експедиції під керівництвом Валентини Анатоліївни працюють і за межами України (Румунія, Польща, Болгарія). З 2010 року проводяться археологічні розвідки та розкопки у Бердянському, Приморському, Чернігівському та Пологівському районах.

Папанова В.А. на високому науково-методичному рівні викладає такі навчальні дисципліни: «Археологія», «Історія держави і права України», «Основи римського права», «Муніципальне право». У своїй навчально-методичній роботі Валентина Анатоліївна робить акцент на заохоченні студентів до науково-дослідницької діяльності, спрямовує індивідуальні дослідження студентів на участь у творчих конкурсах та публікаціях.

Валентина Анатоліївна бере активну участь у громадсько-політичному житті факультету, університету, міста. Вона є одним із авторів «Статуту м. Бердянськ», входить до авторського колективу з розробки «Стратегічного плану розвитку м. Бердянськ» та «Положення про самоорганізацію населення міста».

Папанова Валентина Анатоліївна – принциповий виважений і толерантний викладач, користується заслуженою повагою та авторитетом серед колег і студентів. За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів, активну громадську діяльність Папанова Валентина Анатоліївна має низку відзнак та нагород.

Звання «Почесний громадянин міста Бердянськ» присвоєно Папановій Валентині Анатоліївні