Бердянська міська рада - офіційний сайт

УВАГА! Конкурс для громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (далі - управління) оголошує конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2021 році.

Прийом заявок триватиме до 30 серпня 2020 року. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2021 році, затвердженого наказом начальника Управління від 30 липня 2020року №139-р.

Метою проведення конкурсу є залучення громадськості Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2021 році до вирішення питань соціального захисту ветеранів війни та праці; учасників бойових дій, осіб, які прирівняні до осіб, які належать до учасників бойових дій; осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни; осіб, які належать до учасників війни; ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ; жертв нацистських переслідувань; осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; громадян похилого віку, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, а саме:

- залучення громадян похилого віку та осіб з інвалідністю до активної участі в житті суспільства;

- підтримка творчих ініціатив та громадської активності;

- формування здорового способу життя;

- залучення волонтерів до вирішення питань соціально-побутових питань осіб з інвалідністю та пенсіонерів;

- сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями в реалізації їх прав та свобод.

У конкурсі беруть участь громадські організації, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше 85 % вартості програми (проекту, заходу). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені громадською організацією у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту, що подається для участі в конкурсі становить не більше 180 тис.грн.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного заходу, що подається для участі в конкурсі становить не більше 50 тис.грн.

Проекти програм повинні бути спрямовані на вирішення таких завдань:

- культурно-просвітницька діяльність;

- розвиток громадянського суспільства;

- сприяння активному довголіттю ветеранів.

У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників; інших дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України;

- проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за «круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

- проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання з комерційною метою.

Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але не обмежуватись цим переліком.

У межах Конкурсу не можуть бути підтримані програми (проекти, заходи), які:

- спрямовані на підтримку політичних партій, провадження діяльності релігійного або політичного характеру;

- спрямовані на отримання прибутку;

- передбачають оплату на придбання основних засобів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів та ін.), матеріальних допомог, оплату фуршетів та банкетів.

Для участі в конкурсі громадські організації та їх об’єднання подають таку конкурсну документацію:

- заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника громадської організації, скріпленим печаткою (у разі наявності) (Звертаємо увагу!!! Назва громадської організації, об’єднання, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, код ЄДРПРУ);

- копія статуту (положення) громадської організації, скріплені його печаткою (у разі наявності);

- опис програми та кошторис витрат для реалізації програми за затвердженою типовою формою (зразок додається);

- листи-підтвердження від інших установ і організацій, залучених до виконання програми (заходів) (у разі необхідності);

- інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання програм протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (якщо конкурсні пропозиції надаються вперше);

- графік передбачуваного фінансування за місяцями року (зразок додається)

- план заходів та термін реалізації проекту програми (зразок додається).

Конкурсна документація складається державною мовою та подається у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Управління надає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної документації та переліком наданих документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній документації, несе учасник конкурсу.

Проекти програм повинні відповідати такій типовій схемі:

1) Інформація про організацію (назва організації).

2) Мета програми.

3) Завдання програми.

4) Заходи програми.

5) Цільова група, на яку спрямовано проект, кількість осіб.

6) Термін реалізації проекту.

7) Прогнозний обсяг фінансування заходу/проекту.

8) Кошторис проекту (статті витрат, що можуть бути профінансовані за рахунок бюджетних коштів і норми витрат) (зразок додається).

9) Графік передбачуваного фінансування за місяцями року (зразок додається).

10) План заходів та термін реалізації проекту програми (зразок додається).

11) Очікувані результати від виконання/реалізації проекту програми.

Кошти, надані громадській організації, спрямовуються на передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” (зі змінами).

1) Виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) громадської організації за результатами конкурсу.

2) Адміністративні витрати та інші витрати.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більш як 20 відсотків обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки.

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

УВАГА! На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником громадської організації здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис. Конкурсна пропозиція має бути подана у друкованому та електронному вигляді. Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а сама пропозиція - прошита та скріплена печаткою громадської організації (за наявності).

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, за адресою: м. Бердянськ, вул. Захисників України, 27/34, каб. 20 з понеділка по четвер з 10.00 годин до 19.00 годин, у п`ятницю з 10.00 годин до 17.45 годин (обідня перерва з 13.00 годин до 13.45 годин).

Строки проведення конкурсу: з 31 липня по 30 вересня 2020 року. Затвердження управлінням громадських організацій, визначених переможцями конкурсу, протягом 5 днів після визначення конкурсною комісією переможців конкурсу. Конкурс проводитиметься трьома етапами, відповідно до Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету, затвердженого начальником управління праці та соціального захисту населення від 30 липня 2020 року № 139-р. Рішення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному сайті виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Склад конкурсної комісії з розгляду проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади.

Додатки до оголошення:

УВАГА! Конкурс для громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю