Бердянська міська рада - офіційний сайт

Економічний аналіз соціально-економічного розвитку м.Бердянськ за 2014 рік

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав 2329,2 млн. грн., що становить 120,6% до рівня 2013 року. Питома вага міста в загальнообласному обсязі - 2,5%.Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення склав 19700,0 грн.

Будівельними підприємствами міста виконано робіт на суму 27,5 млн. грн., або 105,8% до рівня 2013 року (питома вага в загальнообласному обсязі – 2,2%).

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) склав 960,9 тис. тонн, що у 1,4 рази більше рівня минулого року.

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом склали 12,6 млн. осіб, або 100,9% до рівня 2013 року.

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) склав 1086,2 млн. грн., або 144,7% до рівня 2013 року, у тому числі реалізованих населенню - 82,2 млн. грн., або 86,3% до рівня 2013 року.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за грудень 2014 року до листопада 2014 року в Україні склав 103,0%, в Запорізькій області - 102,8%.

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів у порівнянні з 2013 роком збільшився на 8,7% та склав 137,1 млн. дол. США, у т. ч. експортних поставок - 71,3 млн. дол. США (продукти рослинного та тваринного походження, готові харчові продукти, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів тощо), імпортних поставок - 65,8 млн.дол. США (готові харчові продукти, мінеральні продукти, прилади та апарати оптичні, фотографічні, деревина та вироби з неї тощо).

Іноземними інвесторами в економіку міста вкладено 8,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 29,6% менше, ніж у 2013 році. Найбільша частина інвестицій (90,9% від загальної суми) надійшла з Кіпру, з Панами - 3,6%, Німеччини - 4,1%, з інших країн світу - 1,4%.

До сплати за житлово-комунальні послуги населенню нараховано 147,0 млн. грн., оплачено - 140,0 млн. грн. Рівень оплати населенням послуг склав 95,3%. Станом на 01.01.2015 року заборгованість з платежів склала 44,4 млн. грн., що на 8,6 млн. грн. більше у порівнянні з початком року (35,8 млн. грн.).

У грудні 2014 року 5706 сімей отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 3146,9 тис. грн. Середня величина призначеної на 1 сім’ю субсидії - 294,3 грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 2656,35 грн., що на 13,6% більше рівня 2013 року.

Середньооблікова кількість штатних працівників міста станом на 01.01.2015 року склала 21188 осіб (на 01.01.2014 р. - 22401 особа).

Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з боргом на 01.01.2014 року збільшилася в 1,3 рази та станом на 01.01.2015 року склала 23,0 млн. грн. Частка боргу (0,9 млн. грн., або 3,7%) припадає на економічно активні підприємства. На підприємствах-банкрутах заборгованість склала 22,1 млн. грн., або 96,3% від загальної суми боргу. Найбільшим боржником є ПАТ “Азмол” - 18,9 млн. грн.

Протягом року на обліку в БМЦЗ перебувало 6924 громадянина, які мали статус безробітного, 4753 громадянина отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю за грудень 2014 року склав 950,5 грн., що на 17,1 грн. менше, ніж у листопаді 2014 року.

Працевлаштовано 3096 осіб, у тому числі 853 особи - з числа соціально незахищених та осіб з інвалідністю, 37 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю на суму 407,2 тис. грн.

За направленням служби зайнятості проходили підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 841 безробітний, з яких 727 працевлаштовані після проходження профнавчання.

Міським центром зайнятості проведено 254 інформаційних семінари та 54 міні-ярмарки вакансій.

Станом на 01.01.2015 року чисельність наявного населення склала 118,2 тис. осіб, у тому числі міського – 115,1 тис. осіб, сільського – 3,1 тис. осіб (станом на 01.01.2014 року – 118,6 тис. осіб).

У місті народилось 1238 немовлят (на 164 немовляти більше, ніж у 2013 році). Кількість померлих склала 1896 осіб (на 147 осіб більше, ніж у 2013 році). Рівень смертності перевищив рівень народжуваності у 1,5 рази. Природне скорочення населення склало 658 осіб.

Протягом року зареєстровано 956 шлюбів, що на 112 шлюбів більше, ніж у 2013 році та 140 розлучень, що на 54 розлучення менше, ніж у 2013 році.

Економічний аналіз соціально-економічного розвитку м.Бердянськ за 2014 рік