Бердянська міська рада - офіційний сайт

Ступені контролю охорони праці на підприємстві.

Три ступені системи контролю охорони праці  не визначена діючими нормативно-правовими актами з питань охорони праці, але є традиційною та діючою системою контролю охорони праці на багатьох підприємствах України.                                                                                                                               

Ця система контролю є однією з форм контролю адміністрації підприємства за: станом умов та безпеки праці; виробничої санітарії; дотриманням працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та обладнання; використання засобів колективного та індивідуального захисту.

          Контроль за  станом охорони праці  на підприємстві проводиться  по 3-м ступенями:
1) перша  ступінь – на ділянках підрозділу;
2) друга  ступінь – в підрозділах;
3) третя ступінь – на підприємстві в цілому.

    Перша ступінь  контролю проводиться керівником відповідної ділянки підрозділу (майстром, начальником ділянки, начальником зміни, механіком, енергетиком) щоденно на початку робочого дня (зміни), а при необхідності (роботи підвищеної небезпеки) – протягом робочого  дня (зміни).

         Друга ступінь контролю проводиться комісією, яку очолює начальник підрозділу (цеху, управління, відділу), щотижнево. До складу комісії входять керівники технічних служб підрозділу, представники профспілкової організації. Перевірка проводиться в дні згідно з відповідним графіком, який затверджений керівником підприємства.

         Третя ступінь контролю проводиться комісією, яку очолює  керівник підприємства або його заступник. Періодичність перевірок для основних підрозділів – не рідше ніж раз на рік. До складу комісії входять начальники технічних служб, працівники служби охорони праці, представники профспілкової організації.
         По закінченню перевірки на нараді при голові комісії члени комісії надають інформацію про недоліки під час перевірки та свої пропозиції по їх усуненню, на підставі яких за підписом голови комісії видається наказ або розпорядження по усуненню недоліків. По закінченню строку виконання заходів керівник підрозділу направляє особі, яка контролює розпорядчий документ, письмове повідомлення про його виконання.

         Саме такий дієвий контроль охорони праці з боку адміністрації підприємства є однією з ефективних форм профілактики нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

Ступені контролю охорони праці на підприємстві.