Бердянська міська рада - офіційний сайт

Профілактика природної смерті та шляхи зменшення кількості нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

       Одним  з основних завдань Фонду соціального страхування України є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам  на виробництві та професійним захворювань, особливо зі смертельними наслідками. 

       Немалий відсоток нещасних випадків зі смертельними наслідками на виробництві припадає на випадки природної смерті.          

        Аналіз травматизму, проведений за 2012-2015 роки показав, що   випадки природної смерті залишаються на достатньо високому  рівні по відділенню ВД ФСНВ у м. Бердянську. Якщо кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками на виробництві за цей період складає 19, то з них кількість випадків природної смерті – 13, тобто 68% від загальної кількості.  нещасних випадків із смертельними наслідками на виробництві.

         Так, у 2012р.  нещасних випадків із природної смерті  на виробництві було  5, у 2013 році – 2, у 2014 році – 2,  2015 році – 4.

         З них, пенсійного віку – 4 особи.; від 50-ти до 60-ти років -  7 осіб.;  молодше 50 років – 2 особи.  Статистика свідчить, що більшу кількість померлих природною смертю на виробництві є чоловіки передпенсійного та пенсійного віку.

         По кожному випадку природної смерті на виробництві проводились спеціальні  розслідування, внаслідок яких виявлено випадки невчасної діагностики серцево-судинних захворювань, неналежного диспансерного спостереження та недостатнього виконання хворими медичних рекомендацій із якісного лікування та дотримання режиму.

         Основними причинами природної смерті  на виробництві стали: хронічна недостатність кровообігу на фоні атеросклеротичного кардіосклерозу, гостра серцева недостатність, гострий інфаркт міокарда, інсульт, що свідчить про низьку якість проведення профілактичних медичних оглядів, недостатні заходи щодо ранньої діагностики таких випадків.

     Головним критерієм  виявлення усіх цих причин природної смерті на виробництві та їх запобігання є проведення медичних оглядів усіх категорій працівників незалежно від віку та категорії списку працюючих. Особливу увагу треба приділяти працівникам передпенсійного та пенсійного віку, які становлять групу ризику хронічних та серцево-судинних хвороб. 

         Також одним з головних пріоритетів боротьби з нещасними випадками та професійними захворюваннями  це – попередження про ці небезпеки, зокрема, навчання запобіганню їх виникнення.

         Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань не лише працівників з питань охорони праці – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання природної смерті  на виробництві.

       Система безперервного навчання  з питань охорони праці включає основні науково-методичні принципи та цільові функції:

 

- навчання з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період роботи;

- навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою та роботах, де є потреба у професійному доборі, інструктування працівників з питань охорони праці, дотримання порядку допуску до виконання робіт;

-  наступність та безперервність навчання безпеки життя, діяльності та охорони праці усіх вікових категорій населення України;

- формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, що відповідають вимогам часу.

     

 

Профілактика природної смерті та шляхи зменшення кількості нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.