Бердянська міська рада - офіційний сайт

У рамках реалізації проекту Європейського Союзу передбачено наймання на роботу за трудовою угодою трьох працівників

Між виконавчим комітетом Бердянської міської ради та Представництвом Європейського Союзу в Україні укладено Грантову угоду для реалізації проекту “Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО та громаді міста Бердянська”. У сумі гранту передбачено наймання на роботу за трудовою угодою трьох працівників: проектного менеджера, проектного адміністратора/фінансового консультанта та технічного інженера.

За довідками звертатися до відділу інвестиційної та міжнародної діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради (каб.38) за адресою Запорізька область, місто Бердянськ, пл. Єдності, 2 або за телефоном (06153) 3 53 53.

Державна установа Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на позицію “Проектний адміністратор/Фінансовий консультант” (“Project Administration/ Finance Associate”) для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу "Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з зони АТО та громаді м. Бердянськ" (надалі – Проект) в рамках Грантової програми Європейського Союзу» Підтримка політики регіонального розвитку в Україні", за номером 2015/358-554.

Основні обов’язки:

 1. Удосконалення системи надання управлінських та фінансових послуг в рамках реалізації Проекту:

  1. Аналіз виконання робочого плану в частині бюджету в рамках реалізації Проекту та надання пропозицій щодо удосконалення роботи.

 2. Участь у розробці нормативно-правової бази на локальному рівні з питань, що відносяться до реалізації Проекту:

  1. Участь у проведення аналізу якості надання послуг та робіт в процесі виконання Проекту, зокрема щодо питань управління та фінансового менеджменту.

 3. Адміністративна підтримка роботи фахівців, які беруть участь в реалізації гранту Європейського Союзу:

  1. Моніторинг та оцінка виконання витрат на проведення заходів в рамках реалізації Проекту.

  2. Надання організаційно-методичної допомоги з питань фінансового забезпечення реалізації заходів гранту закладам незалежно від їх підпорядкування в рамках реалізації Проекту.

  3. Збір та аналіз оперативної фінансової інформації в рамках реалізації Проекту від всіх зацікавлених сторін.

  4. Участь та проведення моніторингових візитів на об'єкти проекту для оцінки їх діяльності в рамках реалізації Проекту.

  5. Контроль за дотриманням та правильністю ведення документації в рамках реалізації Проекту фахівцями виконавчого комітету Бердянської міської ради.

 4. Координація роботи щодо вдосконалення системи фінансового управління проектом:

  1. Участь у складанні заявок на закупівлю в рамках реалізації Проекту.

  2. Здійснення експертної оцінки заявок на закупівлю за рахунок коштів Проекту.

 5. Зміцнення кадрового потенціалу:

  1. Участь в організації і проведенні практичних конференцій, тематичних семінарів, нарад, круглих столів, стажувань в рамках реалізації Проекту з актуальних питань бюджетування за проектом та виконання фінансової звітності.

  2. Участь у тренінгах в рамках реалізації Проекту в якості тренера, фасилітатора за напрямом виконання фінансових звітів та виконання бюджету.

 6. Адміністрування грантової діяльності в частині фінансової звітності та витрат коштів:

  1. Співпраця з національними та міжнародними партнерами з питань реалізації проектів, спрямованих на вирішення допомоги вимушеним переселенцям та приймаючим громадіам, у тому числі проектів Європейського Союзу в частині фінансової звітності та витрат коштів.

  2. Забезпечення своєчасності та якості підготовки регулярних фінансових звітів до Європейського Союзу в частині виконання бюджетної програмної діяльності.

Обов’язкові вимоги до претендентів на посаду:

 • Вища економічна освіта;

 • Спеціалізація за фахом „Фінанси”, „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”, „Бухгалтерський облік”;

 • Досвід роботи за фахом від 5 років;

 • Знання національних стандартів, нормативно-правової бази щодо звітності за проектами МТД;

 • Досвід адміністративної роботи;

 • Знання ділової української;

 • Високий рівень комп’ютерної грамотності;

 • Вільне володіння програмою Excel.

Додатковими перевагами будуть вважатися:

 • Участь у міжнародних конференціях, тренінгах, семінарах щодо ведення проекту, які організовуються Представництвом Європейського Союзу;

 • Досвід підготовки виступів, презентацій, друкованих матеріалів для наукових конференцій, виступів, прес-конференцій, тощо;

 • Досвід співпраці з органами державної влади, міжнародними та громадськими організаціями, із застосуванням міжсекторальних підходів.

 • Досвід в організації та проведенні тренінгів, семінарів, нарад, зустрічей;

Знання англійської мови.

 

Державна установа Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на позицію “Менеджер проекту” (“Project Manager”) для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу "Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з зони АТО та громаді м. Бердянськ" (надалі – Проект) в рамках Грантової програми Європейського Союзу "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні", за номером 2015/358-554.

Основні обов’язки:

 1. Удосконалення системи надання освітніх, соціальних послуг та послуг з соціальної реабілітації:

  1. Аналіз виконання робочого плану в рамках реалізації Проекту та надання пропозицій щодо удосконалення роботи.

  2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення діяльності закладів освіти та інших аналогічних закладів з питань реалізації Проекту.


 1. Участь у розробці нормативно-правової бази на локальному рівні з питань, що відносяться до реалізації Проекту:

  1. Участь у проведенні аналізу якості надання всіх послуг та робіт в процесі виконання Проекту;


 1. Координація роботи фахівців, які беруть участь в реалізації Проекту:

  1. Розробка поточних операційних планів впровадження проекту у відповідності до грантового контракту, узгодження планів зі всіма залученими до впровадження сторонами, забезпечення виконання операційних планів з реалізації Проекту.

  2. Забезпечення всебічної координації роботи органів, закладів та організацій, залучених до виконання Проекту, в тому числі керування організаційно-методичною взаємодією з питань реалізації заходів Проекту між закладами незалежно від їх підпорядкування в рамках реалізації Проекту.

  3. Організація та забезпечення роботи нарад Робочої групи.

  4. Координація роботи Проекту із співробітниками Виконавчого комітету, залученими до виконання Проекту, та керування щоденною роботою зовнішніх фахівців, залучених до виконання Проекту.

  5. Організація збору та аналіз оперативної інформації в рамках реалізації Проекту від всіх зацікавлених сторін.

  6. Організація роботи з моніторингу та оцінки виконання програмних заходів в рамках реалізації Проекту.

  7. Організація та участь у проведенні моніторингових візитів на об'єкти проекту для оцінки їхньої діяльності в рамках реалізації Проекту.

  8. Контроль за дотриманням та правильністю ведення документації в рамках реалізації Проекту фахівцями виконавчого комітету Бердянської міської ради.


 1. Координація роботи щодо вдосконалення системи управління проектом:

  1. Координація проведення процедур закупівель відповідно до вимог грантового контракту та відповідного законодавства.

  2. Участь у складанні заявок на закупівлю в рамках реалізації Проекту.

  3. Участь у здійсненні експертної оцінки заявок на закупівлю за рахунок коштів Проекту.


 1. Зміцнення кадрового потенціалу:

  1. Участь у плануванні навчання фахівців щодо проблем, пов’язаних із покращенням умов залучення ВПО та місцевої громади до економічної діяльності, посилення можливостей ВПО та приймаючих громад для підтримання місцевого економічного розвитку завдяки соціальному підприємництву, започаткування злагоди між ВПО та приймаючими громадами, руйнування стереотипів та упередженого ставлення до ВПО в рамках реалізації Проекту.

  2. Взаємодія з іншими освітніми закладами та закладами, що надають соціальні послуги, з метою реалізації заходів Проекту.

  3. Участь в організації і проведенні практичних конференцій, тематичних семінарів, нарад, круглих столів, стажувань з актуальних питань в рамках реалізації Проекту.

  4. Участь у тренінгах в рамках реалізації Проекту в якості тренера, фасилітатора.


 1. 6. Координація грантової діяльності:

  1. Співпраця з національними та міжнародними партнерами з питань реалізації проектів спрямованих на вирішення допомоги вимушеним переселенцям та приймаючих громад, у тому числі проектів Європейського Союзу.

  2. Забезпечення своєчасності та якості підготовки регулярних звітів до Європейського Союзу в частині виконання програмної діяльності.

Обов’язкові вимоги до претендентів на посаду:

 • Вища економічна або управлінська освіта;

 • Спеціалізація за фахом "Економіка підприємства”, “Менеджмент організації”, “Міжнародні економічні відносини” або іншими релевантними спеціалізаціями.

 • Досвід роботи за фахом від 5 років;

 • Знання національних стандартів, нормативно-правової бази щодо звітності за проектами МТД;

 • Знання ділової української;

 • Високий рівень комп’ютерної грамотності.

Додатковими перевагами будуть вважатися:

 • Участь у міжнародних конференціях, тренінгах, семінарах щодо ведення проекту, які організовуються Представництвом Європейського Союзу;

 • Досвід з реалізації грантових проектів та програм;

 • Досвід підготовки виступів, презентацій, друкованих матеріалів для наукових конференцій, виступів, прес-конференцій, тощо;

 • Досвід співпраці з органами державної влади, міжнародними та громадськими організаціями із застосуванням міжсекторальних підходів.

 • Досвід адміністративної роботи;

 • Досвід у організації та проведенні тренінгів, семінарів, нарад, зустрічей;

 • Знання ділової англійської мови.

 

 

 

Державна установа Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на позицію “Технічний інженер” (“Construction Engineer”) для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу "Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з зони АТО та громаді м. Бердянськ" (надалі – Проект) в рамках Грантової програми Європейського Союзу "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні", за номером 2015/358-554.

Основні обов’язки:

1. Управління та удосконалення системи надання послуг із будівництва в рамках виконання Проекту:

1.1. Аналіз виконання робочого плану будівельних робіт в рамках реалізації Проекту та надання пропозицій щодо удосконалення роботи.

1.2. Контроль за ходом виконання планів капітального будівництва, відповідністю об'ємів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.

1.3. Ведення обліку закінчених будівельно-монтажних робіт і підготовка необхідних даних для складання звітності про виконання планів капітального будівництва.

1.4. Здійснення від імені замовника технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймання закінчених об'єктів від підрядних будівельних організацій, технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів.

1.5. Вживання заходів щодо попередження та усунення браку.

1.6. Контроль якості усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені терміни.

1.7. Оформлення необхідної технічної документації.

1.8. Участь у розгляді та узгодженні змін проектних рішень, які виникають в ході будівництва, оперативне вирішення питань по заміні за необхідності матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об'єктів).

1.9. Участь у вирішенні питань про внесення у технічні проекти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва і реконструкції.

2. Участь у розробці нормативно-правової бази на локальному рівні з питань, що відносяться до реалізації Проекту:

2.1. Проведення аналізу якості надання всіх послуг та робіт в процесі виконання Проекту за напрямом будівництва та реконструкції

3. Координація роботи фахівців, які беруть участь в реалізації Проекту:

3.1. Участь у моніторингу та оцінці виконання програмних заходів за напрямом будівельних робіт в рамках реалізації Проекту.

3.2. Надання організаційно-методичної допомоги з питань реалізації заходів Проекту закладам незалежно від їх підпорядкування в рамках реалізації Проекту за напрямом будівельних робіт.

3.3. Координація збору та аналіз оперативної інформації в рамках реалізації Проекту від всіх зацікавлених сторін за напрямом будівельних робіт.

3.4. Участь у проведенні моніторингових візитів на об'єкти Проекту для оцінки їхньої діяльності в рамках реалізації Проекту.

3.5. Контроль за дотриманням та правильністю ведення документації в рамках реалізації Проекту фахівцями виконавчого комітету Бердянської міської ради.

4. Координація роботи щодо вдосконалення системи управління проектом:

4.1. Участь у складанні заявок на закупівлю в рамках реалізації Проекту.

4.2. Участь в організації тендерів на виконання будівельних та інших пов'язаних робіт в рамках реалізації Проекту.

4.3. Участь у здійсненні експертної оцінки заявок на закупівлю за рахунок коштів Проекту.

5. Зміцнення кадрового потенціалу:

5.1. Участь в організації і проведенні практичних конференцій, тематичних семінарів, нарад, круглих столів, стажувань з актуальних питань в рамках реалізації Проекту.

5.2. Участь у тренінгах в рамках реалізації Проекту.

5.3. Участь у засіданнях робочої групи управління Проектом.

6. Координація грантової діяльності:

6.1. Співпраця з національними та міжнародними партнерами з питань реалізації проектів, спрямованих на вирішення допомоги вимушеним переселенцям та приймаючим громадам, у тому числі проектів Європейського Союзу.

6.2. Забезпечення своєчасності та якості підготовки регулярних звітів до Європейського Союзу в частині виконання програмної діяльності за напрямом будівництва та реконструкції.

Обов’язкові вимоги до претендентів на посаду:

 • Вища технічна освіта;

 • Досвід роботи за фахом від 5 років;

 • Знання національних стандартів, нормативно-правової бази щодо звітності за проектами МТД та будівельних робіт;

 • Досвід адміністративної роботи;

 • Знання ділової української мови;

 • Високий рівень комп’ютерної грамотності.

Додатковими перевагами будуть вважатися:

 • Участь у міжнародних конференціях, тренінгах, семінарах щодо ведення проекту, які організовуються представництвом Європейського Союзу;

 • Досвід з реалізації грантових проектів та програм;

 • Досвід підготовки виступів, презентацій, друкованих матеріалів для наукових конференцій, виступів, прес-конференцій, тощо;

 • Досвід співпраці з органами державної влади, міжнародними та громадськими організаціями, із застосуванням міжсекторальних підходів;

 • Досвід організації та проведенні тренінгів, семінарів, нарад, зустрічей;

 • Знання ділової англійської мови;

 • Високий рівень комп’ютерної грамотності.

У рамках реалізації проекту Європейського Союзу передбачено наймання на роботу за трудовою угодою трьох працівників