Бердянська міська рада - офіційний сайт

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на перелом кісток кінцівок.

1.      Цей порядок визначає механізм надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на перелом кісток кінцівок

не медичними працівниками.

2.     У цьому порядку терміни вживаються у  такому значенні:

                      перелом – часткове або повне порушення цілісності кістки, викликане впливом на неї механічної сили: насильно або в результаті падіння, удару, а також внаслідок патологічного процесу, пухлини, запалення;

                     відкритий перелом - часткове або повне порушення цілісності кістки з одночасним пошкодженням шкірних покровів у проекції перелому;

                    закритий перелом - часткове або повне порушення цілісності кістки без пошкодження шкірних покровів у проекції перелому;

                    іммобілізація (знерухомлення) – фіксація перелому кістки шляхом використання стандартних шин чи імпровізованих засобів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.

3.     Ознаки відкритого перелому кісток кінцівки: наявність рани в місці перелому, кровотеча з рани; біль в області рани; порушення функції ушкодженої кінцівки, неприродне положення кінцівки; патологічна рухливість у кінцівки; крепітація (своєрідний хрускіт)  у місці перелому; наявність уламків кістки в рані.

4.     Ознаки закритого перелому кісток кінцівки: неприродне положення кінцівки; біль в області рани/деформації кінцівки; патологічна рухливість в кінцівки; крепітація (хрускіт) в місці перелому(збільшення кінцівки в об’ємі; порушення функцій ушкодженої кінцівки.)

5.     Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при підозрі на перелом кісток кінцівок не медичними працівниками:

1)     переконатися у відсутності небезпеки;

2)     провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;

3)     викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

4)     якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати   серцево-легеневу реанімацію;

5)     якщо у постраждалого ознаки відкритого перелому:

а) розрізати одяг над раною;

б)накласти стерильну, чисту пов’язку на рану;

в)допомогти постраждалому прийняття зручне положення (таке, яке завдає найменше болю);

г)іммобілізувати (знерухомити) пошкоджену кінцівку за допомогою стандартного обладнання (шин) чи підручних засобів;

д)вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом;

е)забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

                6) якщо у постраждалого ознаки закритого перелому:

                       а)допомогти постраждалому прийняти зручне положення (таке,   яке завдає найменше болю);

                      б)іммобілізувати (знерухомити) пошкоджену кінцівку за допомогою   стандартного обладнання (шин) чи підручних засобів;

                       в)вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом;

                        г)забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

             7) при погіршені стану постраждалого до приїзду бригади  екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги.

                 Примітка: Наведено згідно з наказом МОЗ України «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги  особам при невідкладних станах» від 16.06.2014 №398

 

Страховий експерт з охорони праці                                    Кошевой О.О.

 

 

 

 

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на перелом кісток кінцівок.